Your browser does not support JavaScript! 강좌 덴마크어 무료 | 배우기 덴마크어

강좌 덴마크어

1

17가지 주제
17가지 주제

기본적인 표현

기본적인 표현
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
안녕하세요
Godmorgen
Goddag / Hej
안녕하세요
Godaften
안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Farvel
Hej hej
나중에 봅시다
Vi ses senere
Ja
Jo
아니요
Nej
실례합니다
Undskyld  ?
감사합니다
Tak
감사합니다
Mange tak
도와주셔서 감사합니다
Tak skal du have
Tak for hjœlpen
아니예요
Det var så lidt
알았습니다
Okay, det er I orden
가격이 얼마예요?
Hvor meget koster det ?
죄송해요
Undskyld
이해를 못 했어요
Jeg forstår det ikke
이해했어요
Jeg har forstået
잘 모르겠는데요
Det ved jeg ikke
금지
Forbudt
화장실이 어디에 있어요?
Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ?
새해 복 많이 받으세요
Godt nytår!
생신을 축하 드려요
Tillykke med fødselsdagen !
경사를 축하드려요
God højtid
축하해요
Tillykke!대화

대화
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Hej, hvordan har du det ?
안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Hej, jeg har det fint, tak
덴마크어를 할 줄 아세요?
Taler du dansk ?
아니요, 덴마크어를 못해요
Nej, jeg taler ikke dansk
아주 조금만요
En lille smule
어느 나라에서 오셨어요?
Hvor kommer du fra ?
Hvor er du fra ?
어느 나라 사람입니까?
Hvad er din nationalitet ?
Hvor kommer du fra ?
저는 덴마크 사람입니다
Jeg er dansker
여기서 사세요?
Og hvad med dig, bor du her ?
Og hvad med dig, er du herfra ?
네, 여기서 살고 있어요
Ja, jeg bor her
제 이름은 사라예요. 당신은요?
Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ?
쥴리앙입니다
Jeg hedder Julien
여기서 무엇을 하세요?
Hvad laver du her ?
저는 휴가중이에요
Jeg er på ferie
저희는 휴가중 입니다
Vi er på ferie
사업일로 왔어요
Jeg er på forretningsrejse
이곳에서 일하고 있어요
Jeg arbejder her
저희는 여기서 일을 해요
Vi arbejder her
맛있는 식당을 아세요?
Er der nogle gode steder at spise ?
이 근처에 박물관이 있나요?
Er der et museum her i nærheden?
어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Hvor jeg jeg gå på internettet ?학습

학습
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
단어를 좀 더 배울래요?
Skal jeg lære dig nogen nye ord?
네, 좋아요
Ja, det må du gerne
이것은 이름이 뭐에요?
Hvad hedder det ?
이것은 테이블입니다
Det er et bord
테이블, 이해했어요?
Et bord, forstår du ?
이해를 못 했어요
Jeg forstår det ikke
한 번 더 말해 주실래요?
Vil du være sød at gentage ?
좀 더 천천히 말해 줄래요?
Kan du snakke lidt langsommere
그것을 좀 써줄래요?
kan du skrive det tak ?
이해했어요
Jeg har forstået색깔

색깔
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeg kan godt lide dette bords farve
빨간색입니다
Den er rød
Det er rødt
파란색
Blå
Blåt
노란색
Gul
Gult
흰색
Hvid
Hvidt
검정색
Sort
녹색
Grøn
Grønt
주황색
Orange
보라색
Lilla
회색
Grå
Gråt숫자

숫자
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
Nul
En
To
Tre
Fire
Fem
Seks
Syv
Otte
Ni
Ti
십일
Elleve
십이
Tolv
십삼
Tretten
십사
Fjorten
십오
Femten
십육
Seksten
십칠
Sytten
십팔
Atten
십구
Nitten
이십
Tyve
이십일
Enogtyve
이십이
Toogtyve
이십삼
Treogtyve
이십사
Fireogtyve
이십오
Femogtyve
이십육
Seksogtyve
이십칠
Syvogtyve
이십팔
Otteogtyve
이십구
Niogtyve
삼십
Tredive
삼십일
Enogtredive
삼십이
Toogtredive
삼십삼
Treogtredive
삼십사
Fireogtredive
삼십오
Femogtredive
삼십육
Seksogtredive
사십
Fyrre
오십
Halvtreds
육십
Tres
칠십
Halvfjerds
팔십
Firs
구십
Halvfems
Hundrede
백오
Ethundredeogfem
이백
Tohundrede
삼백
Trehundrede
사백
Firehundrede
Tusind
천오백
Ettusindfemhundrede
이천
Totusind
Titusind시간

시간
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
언제 이곳에 도착했어요?
Hvornår kom du hertil ?
오늘
I dag
어제
I går
이틀전에
For to dage siden
얼마나 머무르실 예정입니까?
Hvor længe bliver du ?
내일 떠날거예요
Jeg tager af sted i morgen
모레에 떠날거예요
Jeg tager af sted i overmorgen
삼일후에 떠날거예요
Jeg tager afsted om tre dage
월요일
Mandag
화요일
Tirsdag
수요일
Onsdag
목요일
Torsdag
금요일
Fredag
토요일
Lørdag
일요일
Søndag
일월달
Januar
이월달
Februar
삼월달
Marts
사월달
April
오월달
Maj
유월달
Juni
칠월달
Juli
팔월달
August
구월달
September
시월달
Oktober
십일월월달
November
십이월달
December
몇 시에 떠나실 거에요?
Hvad tid tager du afsted ?
Hvad tid rejser du ?
아침 여덟 시
Klokken otte om morgenen
아침 여덟 시 십오 분
Klokken kvart over otte om morgenen
아침 여덟 시 삼십 분
Klokken halvni om morgenen
아침 여덟 시 사십오 분
Klokken kvart i ni om morgenen
저녁 여섯 시
Klokken seks om aftenen
저는 늦었어요
Jeg er forsinket택시

택시
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
택시!
Taxa !
어디 가십니까?
Hvor skal du hen?
역으로 가 주세요
Til stationen, tak
낮과 밤 호텔로 가 주세요
Hotel Dag og Nat, tak
공항으로 가 주세요
Til lufthavnen, tak
제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Kan du tage min bagage ?
여기서 먼가요?
Er det langt herfra ?
아니요, 이 근처예요
Nej, det er lige I nærheden
네, 조금 멀어요
Ja, det er et stykke herfra
요금이 얼마나 나오나요?
Hvor meget kommer det til at koste ?
여기로 데려다 주세요
Kør mig derhen, tak
오른쪽 입니다
Det er til højre
왼쪽입니다
Det er til venstre
곧장 가세요
Det er ligeud
여기입니다
Det er lige her
저쪽입니다
Det er den vej
여기서 세워 주세요
Stop !
천천히 하세요
Giv dig bare god tid
영수증 하나 만들어 주세요
Må jeg bede om en kvittering / regning감정

감정
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
당신네 나라가 맘에 들어요
Jeg kan virkelig godt lide dit land
사랑해요
Jeg elsker dig
행복해요
Jeg er glad
슬퍼요
Jeg er ked af det
기분이 좋아요
Jeg har det godt her
추워요
Jeg fryser
더워요
Jeg har det for varmt
이건 너무 큰데요
Den er for stor
이건 너무 작은데요
Den er for lille
딱 맞네요
Det er perfekt
오늘 저녁에 데이트 할래요?
Skal vi tage i byen i aften ?
오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Jeg vil gerne i byen i aften
좋은 생각이예요
Det er en god idé
신이 나게 즐기고 싶어요
Jeg har lyst til at more mig
별로 좋지 않은 생각인데요
Det er ikke en god idé
오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften
쉬고 싶어요
Jeg har lyst til at slappe af
운동하실래요?
Vil du dyrke sport ?
네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ja, jeg har brug for at koble af
전 테니스를 해요
Jeg spiller tennis
Ja, jeg har brug for at få afløb
아니요, 전 꽤 피곤해요
Nej tak jeg er ret træt가족

가족
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Har du familie her ?
Har du familie I nærheden ?
아버지
Min far
어머니
Min mor
아들
Min søn
Min datter
형제
En bror
자매
En søster
친구
En ven
친구
En veninde
남자 친구
Min kæreste
여자 친구
Min kæreste
남편
Min mand
아내
Min kone술집

술집
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
Baren
무엇을 마실래요?
Må jeg byde på et glas ?
마시다
Drikke
Glas
좋아요
Gerne, tak
무엇을 드실래요?
Hvad må jeg byde på ?
Hvad kunne du tænke dig ?
어떤 음료수가 있어요?
Hvad er der at vælge imellem ?
물이랑 과일주스가 있어요
Der er vand eller frugtjuice
Vand
얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Kan du komme isterninger i?
Med isterninger, tak !
얼음
Isterninger
핫쵸코
Kakao
우유
Mælk
Te
커피
Kaffe
설탕이랑
Med sukker
크림이랑
Med fløde
포도주
Vin
맥주
Øl
차 한 잔 주세요!
En kop te, tak
Jeg vil gerne bede om en kop te, tak
맥주 한 잔 주세요!
En øl, tak
무엇을 드시겠어요?
Hvad må jeg byde på ?
차 두 잔 주세요!
To kopper te, tak
맥주 두 잔 주세요!
To øl, tak
아무것도 안 마실래요
Ingenting, tak
건배
Skål
건배
Skål
계산서 주세요!
Må jeg bede om regningen, tak
얼마예요?
Hvor meget bliver det ?
이만 원입니다
Tyve euro
제가 살게요
Jeg giver식당

식당
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
식당
Restauranten
뭐 드시고 싶어요?
Vil du have noget at spise ?
Er du sulten ?
Ja tak det vil jeg gerne
먹다
Spise
어디서 먹을까요?
Hvor kan vi spise ?
어디서 점심을 먹을까요?
Hvor kan vi spise frokost ?
저녁식사
Middagsmad
아침식사
Morgenmad
여기요!
Værsågod
메뉴판 좀 갖다 주세요
Kan vi få et menukort?
Jeg vil gerne bede om menukortet, tak
메뉴판 여기 있어요
Værsågod her er menukortet !
고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ?
밥이랑
Med ris til
면이랑
Med pasta til
감자
Kartofler
야채
Grøntsager
계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg
Brød
버터
Smør
샐러드
En salat
디저트
En dessert
과일
Frugt
칼 좀 갖다 주세요
Må jeg bede om en kniv, tak ?
네, 갖다 드릴게요
Ja, jeg kommer straks med den
En kniv
포오크
En gaffel
숟가락
En ske
이건 따뜻한 음식인가요?
Er det en varm ret ?
네. 그리고 아주 매워요.
Ja og meget krydret
Ja og meget stærk !
따뜻하다
Varm
차갑다
Kold
맵다
Krydret
Stærk
전, 생선으로 할게요
Jeg vil gerne bede om fisk, tak
저도요
Det samme her헤어질 때

헤어질 때
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
시간이 늦어서 가야해요
Klokken er mange! Jeg må løbe !
다시 만날 수 있을까요?
Skal vi ses igen ?
네, 그럼요
Ja, meget gerne
우리 집 주소예요
Min adresse er
전화번호 있어요?
Kan jeg få dit telefonnummer ?
네, 여기있어요
Ja, værsågod
즐거운 시간을 보냈어요
Det har været hyggeligt at møde dig
저도 만나서 반가웠어요
Ja, i lige måde
조만간에 다시 만나요
Vi ses snart
저도 그랬음 좋겠네요
Det håber jeg også
안녕히 가세요
Farvel
내일 봐요
Vi ses i morgen
잘 가요
Hej hej교통

교통
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet?
태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Hvad koster en billet til Solbyen?
이 기차는 어디로 가나요?
Hvor kører toget hen?
이 기차는 태양시에 정차하나요?
Stopper dette tog ved Solbyen ?
태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Hvornår kører toget til Solbyen ?
태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Hvornår ankommer toget til Solbyen ?
태양시 가는 표 하나 주세요
Må jeg bede om en billet til Solbyen?
기차 시간표를 아시나요?
Har du en køreplan?
버스 시간표
Køreplan
태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Hvilket tog kører til Solbyen?
저기에 있습니다
Det er det derovre
감사합니다
Tak
천만에요. 여행 잘 하세요
Det var så lidt, God tur!
카센터
Autoværkstedet
주유소
Benzintanken
꽉 채워 주세요
Kan jeg få tanken fyldt op, tak ?
자전거
Cykel
중심지
Centrum
교외
Forstad
이곳은 큰 도시입니다
Det er en stor by
이곳은 마을입니다
Det er en landsby
Et bjerg
호수
En sø
시골, 농촌
Landet누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
사라 있습니까?
Er Sarah her?
네, 있어요
Ja, hun er her
사라씨는 외출했어요
Hun er taget i byen
핸드폰으로 연락해보세요
Du kan ringe på hendes mobiltelefon
어디 가면 만날 수 있을까요?
Ved du hvor jeg kan finde hende ?
직장에 갔어요
Hun er på sit arbejde
집에 있어요
Hun er hjemme
쥴리앙 있습니까?
Er Julien her ?
네, 있어요
Ja, han er her
줄리앙씨는 외출했어요
Han er taget i byen
어디 가면 만날 수 있을까요?
Ved du hvor jeg kan finde ham ?
핸드폰으로 연락해보세요
Du kan ringe på hans mobil
직장에 갔어요
Han er på sit arbejde
집에 있어요
Han er hjemme호텔

호텔
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
호텔
Hotellet
아파트
Lejligheden
환영합니다
Velkommen !
빈 방 있나요?
Har I et ledigt værelse?
방안에 욕실이 딸려 있나요?
Er der bad og toilet på værelset ?
일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Vil I have to enkeltsenge?
이인용 침대 하나를 원하시나요?
Vil I have et dobbeltværelse?
욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Værelse med karbad - med balkon - med brusebad
숙박과 아침식사 포함
Værelse med morgenmad
하루 밤에 얼마입니까?
Hvad er prisen for en overnatning ?
방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Jeg vil gerne se værelset først, tak
네. 그럼요
Ja selvfølgelig !
고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Tak, værelset er meget fint
그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Kan jeg reservere til i aften ?
저한텐 조금 비싸네요.
Det er lidt for dyrt for mig
제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Kan du tage dig af min bagage, tak ?
제 방은 어디 인가요?
Hvor er mit værelse?
이층에 있습니다.
Det er på første sal
엘리베이터가 있나요?
Er der en elevator?
엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Elevatoren er til venstre
엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Elevatoren er til højre
세탁실이 어디 있나요
Hvor er vaskeriet?
세탁실은 일층에 있습니다
Det er i stuen
일층
I stuen
Værelse
세탁소
Renseri
미용실
Frisørsalon
주차장
Parkering
회의실에서 만날까요?
Mødes vi i mødelokalet?
회의실
Møde-lokale
온수물 수영장
Bassinet er opvarmet
수영장
Svømmehallen
저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Kan du vække mig klokken syv ?
열쇠 좀 주세요
Nøglen, tak
비밀번호 좀 알려 주세요
Passet, tak
저에게 연락 온 거 있나요?
Er der nogen beskeder til mig ?
네. 여기있어요
Ja, værsågod
아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Nej, der er ikke kommet nogen.
어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Hvor kan jeg veksle?
잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Kan du veksle til småpenge?
네. 얼마 바꾸실 건데요?
Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge?해변

해변
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
해변
Stranden
물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Ved du hvor jeg kan købe en bold ?
이리로 가시면 가게가 있습니다
Der er en butik i den retning
물놀이 공
En bold
쌍안경
En kikkert
챙 달린 모자
En kasket
수건
Håndklæde
샌달
Sandaler
물통
Spand
썬크림
Solcreme
수영 팬티
Badebukser
썬그라스
Solbriller
새우, 조개류
Krebs-dyr
Skal-dyr
햇빛을 쬐다
Solbade
양지바른
Solbeskinet
일몰
Solnedgang
파라솔
Parasol
Sol
일광욕
Solstik
여기서 수영하면 위험한가요?
Er det farligt at bade her?
아니요. 위험하지 않아요
Nej, det er ikke farligt
네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ja, det er forbudt at bade her
수영하다
Svømme
수영
Svømning
파도
Bølge
바다
Hav
모래 언덕
Klit
모래
Sand
내일 일기예보는 어떤가요?
Hvordan bliver vejret i morgen?
날씨가 바뀔 거예요
Vejret slår om
비가 올 거예요
Det bliver regn
해가 뜰거예요
Det bliver solskin
바람이 많이 불 거예요
Det kommer til at blæse meget
수영복
Badedragt
그늘
Skygge문제 발생시

문제 발생시
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
저 좀 도와주시겠어요?
Undskyld, kan du hjælpe mig?
길을 잃어버렸어요
Jeg er faret vild
무슨 일이신가요?
Hvad vil du have ?
무슨 일이 일어났지요?
Hvad sker der ?
통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Hvor kan jeg finde en tolk ?
가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Hvor er det nærmeste apotek?
의사 좀 불러 주세요
Kan du ringe efter en læge ?
무슨 치료를 받고 계신가요?
Hvilken behandling følger du?
병원
Et hospital
약국
Et apotek
의사
En læge
의료 서비스
Skadestuen
제 신분증을 잃어버렸어요
Jeg har mistet mine papirer
제 신분증을 도난 당했어요
Jeg har fået stjålet mine papirer
분실물 보관소
Hittegodskontoret
구조대
Samarit
비상구
Ñødudgang
경찰서
Politiet
Politistationen
신분증명서
Noget id
현금
Penge
여권
Pas
Bagage
아니요, 괜찮습니다
Nej tak, ellers tak
저 좀 가만히 내버려 두세요
Lad mig være I fred
저리 가세요!
Forsvind!, vær venlig at gå