Your browser does not support JavaScript! 강좌 루마니아어 무료 | 배우기 루마니아어

강좌 루마니아어

1

17가지 주제
17가지 주제

기본적인 표현

기본적인 표현
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
안녕하세요
Bună ziua
안녕하세요
Bună seara
안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
La revedere
나중에 봅시다
Pe curând
Da
아니요
Nu
실례합니다
Vă rog!
감사합니다
Mulţumesc
감사합니다
Vă mulţumesc!
도와주셔서 감사합니다
Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră
아니예요
Cu plăcere
알았습니다
De acord
가격이 얼마예요?
Cât costă, vă rog
죄송해요
Pardon!
이해를 못 했어요
Nu înţeleg
이해했어요
Am înţeles
잘 모르겠는데요
Nu ştiu
금지
Interzis
화장실이 어디에 있어요?
Unde este toaleta, vă rog?
새해 복 많이 받으세요
Un an nou fericit !
생신을 축하 드려요
La mulți ani !
경사를 축하드려요
Sărbători fericite !
축하해요
Felicitări !대화

대화
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Bună ziua Ce mai faci?
안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Bună ziua. Bine, mulțumesc
루마니아어를 할 줄 아세요?
Vorbeşti româneşte?
아니요, 루마니아어를 못해요
Nu, nu vorbesc româneşte
아주 조금만요
Puţin de tot
어느 나라에서 오셨어요?
Din ce ţară eşti?
어느 나라 사람입니까?
De ce naționalitate ești?
저는 루마니아 사람입니다
Sunt român
저는 루마니아 사람입니다
Sunt româncă
여기서 사세요?
Locuieşti aici?
네, 여기서 살고 있어요
Da, locuiesc aici
제 이름은 사라예요. 당신은요?
Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă?
쥴리앙입니다
Iulian
여기서 무엇을 하세요?
Ce faci aici?
저는 휴가중이에요
Sunt în vacanță.
저희는 휴가중 입니다
Noi suntem în vacanță
사업일로 왔어요
Sunt în deplasare de afaceri
이곳에서 일하고 있어요
Eu lucrez aici
저희는 여기서 일을 해요
Noi lucrăm aici
맛있는 식당을 아세요?
Unde putem să mâncăm?
이 근처에 박물관이 있나요?
Este vre-un muzeu nu departe de aici?
어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Unde mă pot conecta la internet?학습

학습
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
단어를 좀 더 배울래요?
Vrei să înveți câteva cuvinte?
네, 좋아요
Da, desigur
Da, sigur că da
이것은 이름이 뭐에요?
Cum se numeşte?
이것은 테이블입니다
Este o masă
테이블, 이해했어요?
O masă, înţelegi?
이해를 못 했어요
Nu înţeleg
한 번 더 말해 주실래요?
Poţi să repeţi, te rog?
좀 더 천천히 말해 줄래요?
N-ai putea să vorbești mai încet?
그것을 좀 써줄래요?
Te rog, n-ai putea s-o scrii?
이해했어요
Am înţeles색깔

색깔
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Îmi place culoarea acestei mese
빨간색입니다
Este roşu
Este roşie
파란색
Albastru
Albastră
노란색
Galben
Galbenă
흰색
Alb
Albă
검정색
Negru
Neagră
녹색
Verde
주황색
Portocaliu
Portocalie
보라색
Violet
Violetă
회색
Gri숫자

숫자
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
Zero
Unu
Doi
Trei
Patru
Cinci
Şase
Şapte
Opt
Nouă
Zece
십일
Unsprezece
십이
Doisprezece
십삼
Treisprezece
십사
Paisprezece
십오
Cincisprezece
십육
Șaisprezece
십칠
Şaptesprezece
십팔
Optsprezece
십구
Nouăsprezece
이십
Douăzeci
이십일
Douăzeci şi unu
이십이
Douăzeci şi doi
이십삼
Douăzeci şi trei
이십사
Douăzeci şi patru
이십오
Douăzeci şi cinci
이십육
Douăzeci şi şase
이십칠
Douăzeci și șapte
이십팔
Douăzeci şi opt
이십구
Douăzeci şi nouă
삼십
Treizeci
삼십일
Treizeci şi unu
삼십이
Treizeci şi doi
삼십삼
Treizeci şi trei
삼십사
Treizeci şi patru
삼십오
Treizeci şi cinci
삼십육
Treizeci şi şase
사십
Patruzeci
오십
Cincizeci
육십
Șaizeci
칠십
Şaptezeci
팔십
Optzeci
구십
Nouăzeci
O sută
백오
O sută cinci
이백
Două sute
삼백
Trei sute
사백
Patru sute
O mie
천오백
O mie cinci sute
이천
Două mii
Zece mii시간

시간
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
언제 이곳에 도착했어요?
Cînd ai sosit?
오늘
Astăzi
Azi
어제
Ieri
이틀전에
Acum două zile
얼마나 머무르실 예정입니까?
Cât timp vei sta aici?
내일 떠날거예요
Plec mîine
모레에 떠날거예요
Plec poimîine
삼일후에 떠날거예요
Plec peste trei zile
월요일
Luni
화요일
Marţi
수요일
Miercuri
목요일
Joi
금요일
Vineri
토요일
Sâmbătă
일요일
Duminică
일월달
Ianuarie
이월달
Februarie
삼월달
Martie
사월달
Aprilie
오월달
Mai
유월달
Iunie
칠월달
Iulie
팔월달
August
구월달
Septembrie
시월달
Octombrie
십일월월달
Noiembrie
십이월달
Decembrie
몇 시에 떠나실 거에요?
La ce oră pleci?
아침 여덟 시
Dimineața, la ora opt
아침 여덟 시 십오 분
Dimineața, la opt și un sfert
아침 여덟 시 삼십 분
Dimineaţa ... la opt treizeci
아침 여덟 시 사십오 분
Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci
저녁 여섯 시
Seara ... la ora optsprezece
저는 늦었어요
Am întârziat택시

택시
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
택시!
Taxi!
어디 가십니까?
Unde vreţi să mergeţi?
역으로 가 주세요
La gară
낮과 밤 호텔로 가 주세요
Merg la hotelul Zi şi noapte
공항으로 가 주세요
Ați putea să mă duceți la aeroport?
제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Ați putea să-mi luați bagagele?
여기서 먼가요?
Este departe de aici?
E departe de aici?
아니요, 이 근처예요
Nu, este alături
Nu, e alături
네, 조금 멀어요
Da, e ceva mai departe
요금이 얼마나 나오나요?
Cât va costa?
여기로 데려다 주세요
Duceți-mă acolo, vă rog.
오른쪽 입니다
Este la dreapta
E la dreapta
왼쪽입니다
Este la stânga
E la stînga
곧장 가세요
Este drept înainte
Este tot înainte
여기입니다
Este aici
E aici
저쪽입니다
Pe aici
여기서 세워 주세요
Stop!
천천히 하세요
Nu vă grăbiți
영수증 하나 만들어 주세요
Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog감정

감정
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
당신네 나라가 맘에 들어요
Îmi place mult țara ta
사랑해요
Te iubesc
행복해요
Sunt fericit
슬퍼요
Sunt trist
기분이 좋아요
Mă simt bine aici
추워요
Îmi este frig
더워요
Îmi este cald
이건 너무 큰데요
E mare
이건 너무 작은데요
E mic
딱 맞네요
E perfect
오늘 저녁에 데이트 할래요?
Vrei să ieșim în seara aceasta?
오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Da, vreau să ieșim astă seară
좋은 생각이예요
E o idee bună
신이 나게 즐기고 싶어요
Vreau să mă distrez
별로 좋지 않은 생각인데요
Nu e o idee bună
오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Nu vreau să ieșim astă seară
쉬고 싶어요
Vreau sămă odihnesc
운동하실래요?
Vrei să faci sport?
네, 기분전환을 좀 해야 해요
Da, am nevoie să mă defulez!
전 테니스를 해요
Eu joc tenis
아니요, 전 꽤 피곤해요
Nu, mulțumesc, sunt obosit가족

가족
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Ai rude aici?
아버지
Tatăl meu
어머니
Mama mea
아들
Fiul meu
Fiica mea
형제
Un frate
자매
O soră
친구
Un prieten
친구
O prietenă
남자 친구
Prietenul meu
여자 친구
Prietena mea
남편
Soţul meu
아내
Soţia mea술집

술집
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
Barul
무엇을 마실래요?
Vrei să bei ceva?
마시다
a bea
un pahar
좋아요
Cu plăcere
무엇을 드실래요?
Ce iei?
어떤 음료수가 있어요?
Ce este de băut?
물이랑 과일주스가 있어요
Este apă sau suc de fructe
apă
얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață?
얼음
Cuburi de gheață
핫쵸코
Ciocolată
우유
Lapte
Ceai
커피
Cafea
설탕이랑
Cu zahăr
크림이랑
Cu frişcă
포도주
Vin
맥주
Bere
차 한 잔 주세요!
Un ceai, te rog!
맥주 한 잔 주세요!
O bere, te rog!
무엇을 드시겠어요?
Ce vreţi să beţi?
차 두 잔 주세요!
Două ceaiuri, vă rog
맥주 두 잔 주세요!
Două beri, vă rog
아무것도 안 마실래요
Nimic, mulţumesc
건배
Noroc!
건배
Sănătate!
계산서 주세요!
Nota, vă rog!
Plata, vă rog!
얼마예요?
Cât vă datorez?
이만 원입니다
Douăzeci de euro
제가 살게요
Te invit식당

식당
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
식당
Restaurantul
뭐 드시고 싶어요?
Vrei să mănînci?
Da, vreau
먹다
A mânca
어디서 먹을까요?
Unde putem să mâncăm?
어디서 점심을 먹을까요?
Unde putem lua prânzul?
저녁식사
Cina
아침식사
Micul dejun
여기요!
Vă rog!
메뉴판 좀 갖다 주세요
Meniul, vă rog !
메뉴판 여기 있어요
Poftiți meniul!
고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Ce preferi: carne sau peşte?
밥이랑
Cu orez
면이랑
Cu paste făinoase
감자
Cartofi
야채
Legume
계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Omletă - ochiuri - ou moale
Pîine
버터
Unt
샐러드
O salată
디저트
Un desert
과일
Fructe
칼 좀 갖다 주세요
Un cuțit, vă rog
네, 갖다 드릴게요
Vi-l aduc imediat.
Un cuțit.
포오크
O furculiță
숟가락
O lingură
이건 따뜻한 음식인가요?
Aceasta e o mâncare caldă?
네. 그리고 아주 매워요.
Da, și foarte picantă !
따뜻하다
Cald
차갑다
rece
맵다
picant
전, 생선으로 할게요
Voi lua peşte!
O să iau peşte!
저도요
Şi eu헤어질 때

헤어질 때
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
시간이 늦어서 가야해요
E târziu, trebuie să plec
다시 만날 수 있을까요?
Am putea să ne revedem?
네, 그럼요
Da, cu plăcere
우리 집 주소예요
Locuiesc la această adresă
전화번호 있어요?
Tu ai un număr de telefon?
네, 여기있어요
Da, iată-l
즐거운 시간을 보냈어요
Mi-a fost bine în compania ta
저도 만나서 반가웠어요
Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit
조만간에 다시 만나요
Ne vom revedea curând
저도 그랬음 좋겠네요
Sper și eu
안녕히 가세요
La revedere
내일 봐요
Pe mâine!
잘 가요
Salut!교통

교통
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz
Fiţi amabilă! Caut staţia de autobuz
태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui?
이 기차는 어디로 가나요?
Unde merge trenul acesta?
이 기차는 태양시에 정차하나요?
Acest tren se oprește în Orașul Soarelui?
태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Când pleacă trenul în Orașul Soarelui?
태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Când sosește trenul în Orașul Soarelui?
태양시 가는 표 하나 주세요
Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog!
기차 시간표를 아시나요?
Aveți orarul trenurilor?
버스 시간표
Orarul aotobuzelor
태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog?
저기에 있습니다
Acesta
Acela
감사합니다
Mulţumesc
천만에요. 여행 잘 하세요
Cu plăcere. Călătorie plăcută!
카센터
Atelierul de reparaţii
주유소
Benzinăria
꽉 채워 주세요
Plinul, vă rog
자전거
Bicicletă
중심지
Centrul orașului
교외
Periferie
이곳은 큰 도시입니다
E un oraș mare
이곳은 마을입니다
E un sat
Un munte
호수
Un lac
시골, 농촌
Țară누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
사라 있습니까?
Sara este aici, vă rog?
네, 있어요
Da, ea este aici
사라씨는 외출했어요
Ea a ieșit
핸드폰으로 연락해보세요
Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
어디 가면 만날 수 있을까요?
Știți unde o pot găsi?
직장에 갔어요
Ea-i la servici
집에 있어요
Ea e în camera ei
쥴리앙 있습니까?
Julien e aici, vă rog?
네, 있어요
Da, el este aici
줄리앙씨는 외출했어요
el a ieșit
어디 가면 만날 수 있을까요?
Știți unde îl pot găsi?
핸드폰으로 연락해보세요
Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil
직장에 갔어요
El e la servici
집에 있어요
El e în camera lui호텔

호텔
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
호텔
Hotel
아파트
Apartament
환영합니다
Bine ai venit !
빈 방 있나요?
Aveți o cameră liberă?
방안에 욕실이 딸려 있나요?
Camera e cu bae?
일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Preferați cu două paturi?
이인용 침대 하나를 원하시나요?
Vreți o cameră dublă?
욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Cameră cu bae - cu balcon - cu duș
숙박과 아침식사 포함
Cameră cu micul dejun
하루 밤에 얼마입니까?
Cât costă o noapte?
방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
De la început ași vrea să văd camera, vă rog.
네. 그럼요
Da, bineînțeles
고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Mulțumesc, camera e foarte bună
그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
O pot rezerva pentru această seară?
저한텐 조금 비싸네요.
E prea scump pentru mine, mulțumesc
제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Ați putea să vă ocupați de bagajele mele?
제 방은 어디 인가요?
Unde se găsește camera mea, vă rog?
이층에 있습니다.
Ea se găsește la primul etaj
엘리베이터가 있나요?
Aveți un ascensor?
엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ascensorul e la stânga
엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ascensorul e la dreapta
세탁실이 어디 있나요
Unde se găsește spălătoria?
세탁실은 일층에 있습니다
Ea se găsește la parter
일층
Parter
Cameră
세탁소
Călcatul rufelor
미용실
Frizerie
주차장
Locuri de parcare
회의실에서 만날까요?
Ne întâlnim în sala de conferințe?
회의실
Sala de conferințe
온수물 수영장
Piscina e încălzită
수영장
O piscină
저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Treziți-mă, vă rog, la ora 7
열쇠 좀 주세요
Cheia, vă rog
비밀번호 좀 알려 주세요
Pasul, vă rog
저에게 연락 온 거 있나요?
Este vre-un mesaj pentru mine?
네. 여기있어요
Da, iată-l
아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Nu, n-ați primit nimic
어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Unde pot schimba banii?
잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog?
네. 얼마 바꾸실 건데요?
Da, câți bani vreți să schimbați?해변

해변
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
해변
O plajă
물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Știți unde pot să cumpăr o minge?
이리로 가시면 가게가 있습니다
Este un magazin în această direcție?
물놀이 공
O minge
쌍안경
Un binoclu
챙 달린 모자
O caschetă
수건
Un șervet
샌달
Niște sandale
물통
O găleată
썬크림
Cremă solară
수영 팬티
Costum de bae
썬그라스
Ochelari de soare
새우, 조개류
Crustacee
햇빛을 쬐다
A se bronza
양지바른
Însorit
일몰
Apusul soarelui
파라솔
Umbrelă
Soare
일광욕
Insolație
여기서 수영하면 위험한가요?
E periculos de înotat aici?
아니요. 위험하지 않아요
Nu, nu e periculos
네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Da, e interzis de a înota aici
수영하다
A înota
수영
înot
파도
Val
바다
Mare
모래 언덕
Dună
모래
Nisip
내일 일기예보는 어떤가요?
Care este timpul probabil pe mâine?
날씨가 바뀔 거예요
Timpul se va schimba
비가 올 거예요
Va ploua
해가 뜰거예요
Va fi soare
바람이 많이 불 거예요
Va fi vânt
수영복
Costum de baîe
그늘
Umbră문제 발생시

문제 발생시
진행상황
0%
새로운 퀴즈 시작
Q1
저 좀 도와주시겠어요?
Unde este farmacia, vă rog?
길을 잃어버렸어요
M-am rătăcit
무슨 일이신가요?
Ce doriți?
무슨 일이 일어났지요?
Ce s-a întâmplat?
통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Unde pot găsi un interpret?
가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Unde se găsește cea mai apropiată farmacie?
의사 좀 불러 주세요
N-ați putea să chemați un doctor, vă rog?
무슨 치료를 받고 계신가요?
Ce tratament urmați în momentul de față?
병원
Un spital
약국
O farmacie
의사
Un doctor
의료 서비스
Serviciu medical
제 신분증을 잃어버렸어요
Mi-am pierdut actele
제 신분증을 도난 당했어요
Mi-au furat actele
분실물 보관소
Biroul obiectelor găsite
구조대
Postul de securitate
비상구
Ieșire de serviciu
경찰서
Poliţia
신분증명서
Actele
현금
Banii
여권
Paşaport
Bagaje
아니요, 괜찮습니다
Nu, mulţumesc E în regulă
저 좀 가만히 내버려 두세요
Lăsaţi-mă în pace!
저리 가세요!
Plecaţi!