Your browser does not support JavaScript! 강좌 스웨덴어 무료 | 배우기 스웨덴어

강좌 스웨덴어

1

17가지 주제
17가지 주제

기본적인 표현

기본적인 표현
안녕하세요
Hej
안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Hejdå
나중에 봅시다
Vi ses
Ja
아니요
Nej
실례합니다
Skulle du kunna
감사합니다
Tack så mycket!
도와주셔서 감사합니다
Tack för hjälpen
아니예요
Varsågod
알았습니다
Okej
가격이 얼마예요?
Hur mycket kostar det?
죄송해요
Förlåt!
이해를 못 했어요
Jag förstår inte
이해했어요
Jag förstår
잘 모르겠는데요
Jag vet inte
금지
Förbjudet
화장실이 어디에 있어요?
Ursäkta mig, var finns det en toalett?
새해 복 많이 받으세요
Gott Nytt År!
생신을 축하 드려요
Grattis på födelsedagen!
경사를 축하드려요
Trevliga helgdagar
축하해요
Gratulerar!대화

대화
안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Hej. Hur mår du?
안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Hej. Jag mår bra, tack
스웨덴어를 할 줄 아세요?
Talar du svenska?
아니요, 스웨덴어를 못해요
Nej, jag talar inte svenska
아주 조금만요
Bara lite
어느 나라에서 오셨어요?
Vilket land kommer du ifrån?
어느 나라 사람입니까?
Vilken nationalitet är du?
저는 스웨덴 사람입니다
Jag är svensk
여기서 사세요?
Och du, bor du här?
네, 여기서 살고 있어요
Ja, jag bor här
제 이름은 사라예요. 당신은요?
Jag heter Sara. Vad heter du?
쥴리앙입니다
Julien
여기서 무엇을 하세요?
Vad gör du här?
저는 휴가중이에요
Jag är på semester
저희는 휴가중 입니다
Vi är på semester
사업일로 왔어요
Jag är på affärsresa
이곳에서 일하고 있어요
Jag arbetar här
저희는 여기서 일을 해요
Vi arbetar här
맛있는 식당을 아세요?
Vad finns det för bra ställen att äta på?
이 근처에 박물관이 있나요?
Finns det något museum i närheten?
어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Var finns det internetanslutning?학습

학습
단어를 좀 더 배울래요?
Vill du lära dig några ord?
네, 좋아요
Okej!
이것은 이름이 뭐에요?
Vad heter det?
이것은 테이블입니다
Det är ett bord
테이블, 이해했어요?
Ett bord. Förstår du?
이해를 못 했어요
Jag förstår inte
한 번 더 말해 주실래요?
Kan du säga det en gång till?
좀 더 천천히 말해 줄래요?
Kan du tala lite långsammare?
그것을 좀 써줄래요?
Skulle du kunna skriva det?
이해했어요
Jag förstår색깔

색깔
저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jag tycker om färgen på detta bord
빨간색입니다
Det är rött
파란색
Blått
노란색
Gult
흰색
Vitt
검정색
Svart
녹색
Grönt
주황색
Orange
보라색
Lila
회색
Grått숫자

숫자
Noll
Ett
Två
Tre
Fyra
Fem
Sex
Sju
Åtta
Nio
Tio
십일
Elva
십이
Tolv
십삼
Tretton
십사
Fjorton
십오
Femton
십육
Sexton
십칠
Sjutton
십팔
Arton
십구
Nitton
이십
Tjugo
이십일
Tjugoett
이십이
Tjugotvå
이십삼
Tjugotre
이십사
Tjugofyra
이십오
Tjugofem
이십육
Tjugosex
이십칠
Tjugosju
이십팔
Tjugoåtta
이십구
Tjugonio
삼십
Trettio
삼십일
Trettioett
삼십이
Trettiotvå
삼십삼
Trttiotre
삼십사
Trettiofyra
삼십오
Trettiofem
삼십육
Trettiosex
사십
Fyrtio
오십
Femtio
육십
Sextio
칠십
Sjuttio
팔십
Åttio
구십
Nittio
Ett hundra
백오
Ett hundrafem
이백
Två hundra
삼백
Tre hundra
사백
Fyra hundra
Ett tusen
이천
Två tusen
Tio tusen시간

시간
언제 이곳에 도착했어요?
När kom du hit?
오늘
Idag
어제
Igår
이틀전에
För två dagar sedan
얼마나 머무르실 예정입니까?
Hur länge skall du stanna?
내일 떠날거예요
Jag åker imorgon.
모레에 떠날거예요
Jag åker i övermorgon
삼일후에 떠날거예요
Jag åker om tre dagar
월요일
Måndag
화요일
Tisdag
수요일
Onsdag
목요일
Torsdag
금요일
Fredag
토요일
Lördag
일요일
Söndag
일월달
Januari
이월달
Februari
삼월달
Mars
사월달
April
오월달
Maj
유월달
Juni
칠월달
Juli
팔월달
Augusti
구월달
September
시월달
Oktober
십일월월달
November
십이월달
December
몇 시에 떠나실 거에요?
Hur dags åker du?
아침 여덟 시
På morgonen, klockan åtta.
아침 여덟 시 십오 분
På morgonen, klockan kvart över åtta
아침 여덟 시 삼십 분
På morgonen, klockan halv nio
아침 여덟 시 사십오 분
På morgonen, klockan kvart i nio
저녁 여섯 시
På kvällen, klockan sex
저는 늦었어요
Jag är sen택시

택시
택시!
Taxi!
어디 가십니까?
Vart vill du åka?
역으로 가 주세요
Jag skall till järnvägsstationen
낮과 밤 호텔로 가 주세요
Jag skall till Hotell Dag och Natt
공항으로 가 주세요
Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen?
제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Kan ni ta mina väskor?
여기서 먼가요?
Är det långt härifrån?
아니요, 이 근처예요
Nej, den ligger här intill
네, 조금 멀어요
Den ligger lite längre bort
요금이 얼마나 나오나요?
Hur mycket kommer det att kosta?
여기로 데려다 주세요
Kör mig dit, tack.
오른쪽 입니다
Den ligger till höger
왼쪽입니다
Den ligger till vänster
곧장 가세요
Den ligger rakt fram
여기입니다
Den ligger här
저쪽입니다
Det är därborta
여기서 세워 주세요
Stopp!
천천히 하세요
Det är ingen brådska
영수증 하나 만들어 주세요
Skulle jag kunna få ett kvitto?감정

감정
당신네 나라가 맘에 들어요
Jag tycker mycket om ditt land
사랑해요
Jag älskar dig
행복해요
Jag är lycklig
슬퍼요
Jag är ledsen
기분이 좋아요
Jag mår bra här
추워요
Jag fryser
더워요
Jag är varm
이건 너무 큰데요
Det är för stort
이건 너무 작은데요
Det är för litet
딱 맞네요
Det är perfekt
오늘 저녁에 데이트 할래요?
Vill du gå ut ikväll?
오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Jag skulle vilja gå ut ikväll
좋은 생각이예요
Det är en bra idé
신이 나게 즐기고 싶어요
Jag vill ha kul
별로 좋지 않은 생각인데요
Det är inte en bra idé
오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Jag har ingen lust att gå ut ikväll
쉬고 싶어요
Jag vill vila
운동하실래요?
Vill du motionera?
네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ja, jag behöver släppa loss!
전 테니스를 해요
Jag spelar tennis
아니요, 전 꽤 피곤해요
Nej tack, jag är ganska trött가족

가족
당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Har du familj här?
아버지
Min pappa
어머니
Min mamma
아들
Min son
Min dotter
형제
En bror
자매
En syster
친구
En väninna
남자 친구
Min pojkvän
여자 친구
Min flickvän
남편
Min man
아내
Min fru술집

술집
Baren
무엇을 마실래요?
Vill du ha något att dricka?
마시다
Dricka
Glas
좋아요
Gärna
무엇을 드실래요?
Vad vill du ha?
어떤 음료수가 있어요?
Vad finns det att dricka ?
물이랑 과일주스가 있어요
Det finns vatten och juice
Vatten
얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Skulle jag kunna få några isbitar?
얼음
Isbitar
핫쵸코
Choklad
우유
Mjölk
Te
커피
Kaffe
설탕이랑
Med socker
크림이랑
Med grädde
포도주
Vin
맥주
Öl
차 한 잔 주세요!
En kopp te, tack
맥주 한 잔 주세요!
En öl, tack
무엇을 드시겠어요?
Vad vill ni dricka?
차 두 잔 주세요!
Två koppar te, tack
맥주 두 잔 주세요!
Två öl, tack
아무것도 안 마실래요
Inget, tack
건배
Skål!
계산서 주세요!
Skulle jag kunna få notan?
얼마예요?
Hur mycket är jag skyldig?
이만 원입니다
Tjugo euros
제가 살게요
Jag bjuder식당

식당
식당
Restaurangen
뭐 드시고 싶어요?
Vill du äta något?
Ja, det vill jag gärna.
먹다
Äta
어디서 먹을까요?
Var kan vi äta?
어디서 점심을 먹을까요?
Var kan vi äta lunch?
저녁식사
Middag
아침식사
Frukost
여기요!
Ursäkta!
메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyn, tack!
메뉴판 여기 있어요
Här är menyn.
고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk?
밥이랑
Med ris
면이랑
Med pasta
감자
Potatis
야채
Grönsaker
계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Äggröra - stekt ägg - kokt ägg
Bröd
버터
Smör
샐러드
Sallad
디저트
Efterrätt
과일
Frukt
칼 좀 갖다 주세요
Skulle jag kunna få be om en kniv?
네, 갖다 드릴게요
Ja, jag kommer med en meddetsamma
En kniv
포오크
En gaffel
숟가락
En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked
이건 따뜻한 음식인가요?
Är det en varm rätt?
네. 그리고 아주 매워요.
Ja, och väldigt stark också!
따뜻하다
Varm
차갑다
Kall
맵다
Stark
전, 생선으로 할게요
Jag skall ha fisk!
저도요
Jag också헤어질 때

헤어질 때
시간이 늦어서 가야해요
Vad sent det är! Jag måste gå!
다시 만날 수 있을까요?
Skulle vi kunna ses igen?
네, 그럼요
Ja, gärna
우리 집 주소예요
Jag bor pa denna adress
전화번호 있어요?
Skulle jag kunna få ditt telefonnummer?
네, 여기있어요
Ja, här får du
즐거운 시간을 보냈어요
Det var trevligt att träffas
저도 만나서 반가웠어요
Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig
조만간에 다시 만나요
Vi ses snart.
저도 그랬음 좋겠네요
Det hoppas jag också
안녕히 가세요
Hejdå
내일 봐요
Vi ses imorgon
잘 가요
Hejdå교통

교통
실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen
태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Vad kostar en biljett till Solstaden?
이 기차는 어디로 가나요?
Vart går detta tåg?
이 기차는 태양시에 정차하나요?
Stannar detta tåg i Solstaden?
태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
När avgår tåget till Solstaden?
태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
När anländer tåget som går till Solstaden?
태양시 가는 표 하나 주세요
Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden?
기차 시간표를 아시나요?
Har ni tågtidtabellen?
버스 시간표
Busstidtabellen
태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden?
저기에 있습니다
Det är det där
감사합니다
Tack!
천만에요. 여행 잘 하세요
Varsågod! Trevlig resa!
카센터
Verkstaden
주유소
Bensinmacken
꽉 채워 주세요
Skulle jag kunna få tanken full, tack.
자전거
Cykel
중심지
Centrum
교외
Förorten
이곳은 큰 도시입니다
Det är en stor stad
이곳은 마을입니다
Det är en by
Ett berg
호수
En sjö
시골, 농촌
Landet누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
사라 있습니까?
Är Sara här?
네, 있어요
Ja, han är här
사라씨는 외출했어요
Hon gick ut
핸드폰으로 연락해보세요
Ni kan ringa honom på hans mobil
어디 가면 만날 수 있을까요?
Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom?
직장에 갔어요
Han är på jobbet
집에 있어요
Han är hemma
쥴리앙 있습니까?
Är Julien här?
줄리앙씨는 외출했어요
Han gick ut호텔

호텔
호텔
Hotellet
아파트
Lägenhet
환영합니다
Välkommen!
빈 방 있나요?
Har ni ett ledigt rum?
방안에 욕실이 딸려 있나요?
Har rummet badrum?
일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Föredrar ni två enkelsängar?
이인용 침대 하나를 원하시나요?
Vill ni ha ett dubbelrum?
욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Rum med badkar - med balkong - med dusch
숙박과 아침식사 포함
Frukost ingår i rummet
하루 밤에 얼마입니까?
Vad kostar en natt?
방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Jag skulle vilja se rummet först, tack!
네. 그럼요
Visst!
고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Tack, rummet är jättefint.
그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
OK, kan jag boka för inatt då?
저한텐 조금 비싸네요.
Det är lite för dyrt för mig, tack.
제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Skulle ni kunna ta hand om mina väskor?
제 방은 어디 인가요?
Var är rummet?
이층에 있습니다.
Det ligger på första våningen
엘리베이터가 있나요?
Finns det hiss?
엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Hissen är på vänster sida
엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Hissen är på höger sida
세탁실이 어디 있나요
Var finns tvättstugan?
세탁실은 일층에 있습니다
Den ligger på bottenvåningen
일층
Bottenvåningen
Rum
세탁소
Kemtvätt
미용실
Frisörsalong
주차장
Parkering
회의실에서 만날까요?
Skall vi ses i mötesrummet?
회의실
Mötesrummet
온수물 수영장
Bassängen är uppvärmd
수영장
Badbassäng - swimming pool
저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack?
열쇠 좀 주세요
Skulle jag kunna få nyckeln, tack?
비밀번호 좀 알려 주세요
Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack?
저에게 연락 온 거 있나요?
Finns det några meddelanden till mig?
네. 여기있어요
Ja, varsågod.
아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Nej, det har inte kommit något till er.
어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Var kan jag växla?
잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Skulle ni kunna växla?
네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla?해변

해변
해변
Stranden
물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Vet ni var jag kan köpa en boll?
이리로 가시면 가게가 있습니다
Det finns en affär åt det hållet.
물놀이 공
En boll
쌍안경
Kikare
챙 달린 모자
En keps
수건
Handduk
샌달
Sandaler
물통
Spann
썬크림
Solkräm
수영 팬티
Badbyxor
썬그라스
Solglasögon
새우, 조개류
Skaldjur
햇빛을 쬐다
Sola sig
양지바른
Soligt
일몰
Solnedgång
파라솔
Parasoll
Sol
일광욕
Solsting
여기서 수영하면 위험한가요?
Är det farligt att simma här?
아니요. 위험하지 않아요
Nej, det är inte farligt
네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ja, det ar förbjudet att bada här
수영하다
Simma
수영
Simning
파도
Våg
바다
Hav
모래 언덕
Sanddyna
모래
Sand
내일 일기예보는 어떤가요?
Hurdant skall vädret bli imorgon?
날씨가 바뀔 거예요
Vädret kommer att förändras
비가 올 거예요
Det skall regna
해가 뜰거예요
Det skall vara soligt
바람이 많이 불 거예요
Det skall vara mycket blåsigt
수영복
Baddräkt
그늘
Skugga문제 발생시

문제 발생시
저 좀 도와주시겠어요?
Skulle ni kunna hjälpa mig?
길을 잃어버렸어요
Jag är vilse
무슨 일이신가요?
Vad vill ni ha?
무슨 일이 일어났지요?
Vad hände?
통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Var kan jag hitta en tolk?
가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Var finns närmsta apotek?
의사 좀 불러 주세요
Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack?
무슨 치료를 받고 계신가요?
Vilken slags behandling går ni på för tillället?
병원
Ett sjukhus
약국
Ett apotek
의사
En läkare
의료 서비스
Vårdcentral
제 신분증을 잃어버렸어요
Jag har tappat bort mina identitets-handlingar.
제 신분증을 도난 당했어요
Mina identitets-handlingar har blivit stulna.
분실물 보관소
Hittegodsavdelning.
구조대
Första hjälpen
비상구
Nödutgång
경찰서
Polisen
신분증명서
Handlingar
현금
Pengar
여권
Pass
Bagage
아니요, 괜찮습니다
Nej tack, det är bra
저 좀 가만히 내버려 두세요
Låt mig vara ifred!
저리 가세요!
Försvinn!