어휘 > 노르웨이어

1 - 기본적인 표현

기본적인 표현
퀴즈
강좌
1 안녕하세요 Hei!
2 안녕하세요 God kveld
3 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 Ha det
4 나중에 봅시다 Vi ses senere
5 Ja
6 아니요 Nei
7 실례합니다 Unnskyld meg!
8 감사합니다 Takk!
9 감사합니다 Tusen takk!
10 도와주셔서 감사합니다 Takk for hjelpen
11 아니예요 Vær så god
12 알았습니다 OK
13 가격이 얼마예요? Hva koster det?
14 죄송해요 Unnskyld!
15 이해를 못 했어요 Jeg forstår ikke
16 이해했어요 Jeg har forstått
17 잘 모르겠는데요 Jeg vet ikke
18 금지 Forbudt
19 화장실이 어디에 있어요? Unnskyld, hvor er toalettet?
20 새해 복 많이 받으세요 Godt nyttår!
21 생신을 축하 드려요 Gratulerer med dagen!
22 경사를 축하드려요 God Jul - God påske
23 축하해요 Gratulerer!2 - 대화

대화
퀴즈
강좌
1 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Hei ! Hvordan går det med deg?
2 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Hei! Det går bra, takk
3 노르웨이어를 할 줄 아세요? Snakker du norsk ?
4 아니요, 노르웨이어를 못해요 Nei, jeg snakker ikke norsk
5 아주 조금만요 Bare litt
6 어느 나라에서 오셨어요? Hvor kommer du fra?
7 어느 나라 사람입니까? Hvilken nasjonalitet har du?
8 저는 한국 사람입니다 Jeg er koreansk
9 여기서 사세요? Og du, bor du her ?
10 네, 여기서 살고 있어요 Ja, jeg bor her
11 제 이름은 사라예요. 당신은요? Jeg heter Sarah, og du ?
12 쥴리앙입니다 Julien
13 여기서 무엇을 하세요? Hva gjør du her?
14 저는 휴가중이에요 Jeg er på ferie
15 저희는 휴가중 입니다 Vi er på ferie
16 사업일로 왔어요 Jeg er på forretningsreise
17 이곳에서 일하고 있어요 Jeg jobber her
18 저희는 여기서 일을 해요 Vi jobber her
19 맛있는 식당을 아세요? Vet du om noen bra restauranter?
20 이 근처에 박물관이 있나요? Finnes det et museum i nærheten?
21 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? Hvor kan jeg få internettilgang?3 - 학습

학습
퀴즈
강좌
1 단어를 좀 더 배울래요? Vil du lære litt norsk?
2 네, 좋아요 Ja, gjerne!
3 이것은 이름이 뭐에요? Hva heter det?
4 이것은 테이블입니다 Det er et bord
5 테이블, 이해했어요? Et bord, forstår du?
6 이해를 못 했어요 Jeg forstår ikke
7 한 번 더 말해 주실래요? Kan du gjenta, vær så snill?
8 좀 더 천천히 말해 줄래요? Kan du snakke litt saktere?
9 그것을 좀 써줄래요? Kan du skrive det, vær så snill?
10 이해했어요 Jeg har forstått4 - 색깔

색깔
퀴즈
강좌
1 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 Jeg liker fargen på dette bordet
2 빨간색입니다 Det er rødt
3 파란색 Blå
4 노란색 Gul
5 흰색 Hvit
6 검정색 Svart
7 녹색 Grønn
8 주황색 Oransje
9 보라색 Lilla
10 회색 Grå5 - 숫자

숫자
퀴즈
강좌
1 Null
2 En
3 To
4 Tre
5 Fire
6 Fem
7 Seks
8 Sju
9 Ǻtte
10 Ni
11 Ti
12 십일 Elleve
13 십이 Tolv
14 십삼 Tretten
15 십사 Fjorten
16 십오 Femten
17 십육 Seksten
18 십칠 Sytten
19 십팔 Atten
20 십구 Nitten
21 이십 Tjue
22 이십일 Tjueen
23 이십이 Tjueto
24 이십삼 Tjuetre
25 이십사 Tjuefire
26 이십오 Tjuefem
27 이십육 Tjueseks
28 이십칠 Tjuesju
29 이십팔 Tjueåtte
30 이십구 Tjueni
31 삼십 Tretti
32 삼십일 Trettien
33 삼십이 Trettito
34 삼십삼 Trettitre
35 삼십사 Trettifire
36 삼십오 Trettifem
37 삼십육 Trettiseks
38 사십 Førti
39 오십 Femti
40 육십 Seksti
41 칠십 Sytti
42 팔십 Ǻtti
43 구십 Nitti
44 Hundre
45 백오 Hundreogfem
46 이백 To hundre
47 삼백 Tre hundre
48 사백 Firehundre
49 Tusen
50 천오백 Ett tusen fem hundre
51 이천 To tusen
52 Ti tusen6 - 시간

시간
퀴즈
강좌
1 언제 이곳에 도착했어요? Når kom du hit?
2 오늘 I dag
3 어제 I går
4 이틀전에 For to dager siden
5 얼마나 머무르실 예정입니까? Hvor lenge skal du bli her?
6 내일 떠날거예요 Jeg drar i morgen
7 모레에 떠날거예요 Jeg drar i over i morgen
8 삼일후에 떠날거예요 Jeg drar om tre dager
9 월요일 Mandag
10 화요일 Tirsdag
11 수요일 Onsdag
12 목요일 Torsdag
13 금요일 Fredag
14 토요일 Lørdag
15 일요일 Søndag
16 일월달 Januar
17 이월달 Februar
18 삼월달 Mars
19 사월달 April
20 오월달 Mai
21 유월달 Juni
22 칠월달 Juli
23 팔월달 August
24 구월달 September
25 시월달 Oktober
26 십일월월달 November
27 십이월달 Desember
28 몇 시에 떠나실 거에요? Når drar du?
29 아침 여덟 시 Klokka åtte om morgenen
30 아침 여덟 시 십오 분 Kvart over åtte om morgenen
31 아침 여덟 시 삼십 분 Halv ni om morgenen
32 아침 여덟 시 사십오 분 Kvart på ni om morgenen
33 저녁 여섯 시 Klokka seks om kvelden
34 저는 늦었어요 Jeg er sent ute7 - 택시

택시
퀴즈
강좌
1 택시! Taxi!
2 어디 가십니까? Hvor skal du?
3 역으로 가 주세요 Jeg skal til stasjonen
4 낮과 밤 호텔로 가 주세요 Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet
5 공항으로 가 주세요 Kan du kjøre meg til flyplassen?
6 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Kan du ta bagasjen min?
7 여기서 먼가요? Er det langt herfra?
8 아니요, 이 근처예요 Nei, det er like ved
9 네, 조금 멀어요 Ja, det er litt lengre borte
10 요금이 얼마나 나오나요? Hvor mye koster det?
11 여기로 데려다 주세요 Kjør meg dit, vær så snill
12 오른쪽 입니다 Det er til høyre
13 왼쪽입니다 Det er til venstre
14 곧장 가세요 Det er rett frem
15 여기입니다 Det er her
16 저쪽입니다 Det er den veien
17 여기서 세워 주세요 Stopp!
18 천천히 하세요 Ta den tiden du trenger
19 영수증 하나 만들어 주세요 Kan jeg få kvittering, vær så snill?8 - 감정

감정
퀴즈
강좌
1 당신네 나라가 맘에 들어요 Jeg liker landet ditt godt
2 사랑해요 Jeg elsker deg
3 행복해요 Jeg er lykkelig
4 슬퍼요 Jeg er lei meg
5 기분이 좋아요 Jeg har det bra her
6 추워요 Jeg fryser
7 더워요 Jeg er varm
8 이건 너무 큰데요 Den er for stor
9 이건 너무 작은데요 Den er for liten
10 딱 맞네요 Den er perfekt
11 오늘 저녁에 데이트 할래요? Vil du dra på byen i kveld?
12 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 Jeg vil gjerne gå ut i kveld
13 좋은 생각이예요 Det er en god idé
14 신이 나게 즐기고 싶어요 Jeg har lyst til å ha det gøy
15 별로 좋지 않은 생각인데요 Det er ikke en god idé
16 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld
17 쉬고 싶어요 Jeg vil slappe av
18 운동하실래요? Har du lyst til å trene?
19 네, 기분전환을 좀 해야 해요 Ja, jeg trenger å avreagere
20 전 테니스를 해요 Jeg spiller tennis
21 아니요, 전 꽤 피곤해요 Nei takk, jeg er ganske sliten9 - 가족

가족
퀴즈
강좌
1 당신 가족이 여기에 살고 있어요? Har du familie her?
2 아버지 Min far
3 어머니 Min mor
4 아들 Min sønn
5 Min datter
6 형제 En bror
7 자매 En søster
8 친구 En venn
9 친구 En venninne
10 남자 친구 Min venn
11 여자 친구 Min venninne
12 남편 Min mann
13 아내 Min kone10 - 술집

술집
퀴즈
강좌
1 I baren
2 무엇을 마실래요? Vil du drikke noe ?
3 마시다 Drikke
4 Glass
5 좋아요 Det vil jeg gjerne
6 무엇을 드실래요? Hva vil du ha ?
7 어떤 음료수가 있어요? Hva har dere å drikke?
8 물이랑 과일주스가 있어요 De har vann eller jus
9 Vann
10 얼음 좀 넣어 주시겠어요? Kan jeg få isbiter, vær så snill?
11 얼음 Isbiter
12 핫쵸코 Kakao
13 우유 Melk
14 Te
15 커피 Kaffe
16 설탕이랑 Med sukker
17 크림이랑 Med krem
18 포도주 Vin
19 맥주 Øl
20 차 한 잔 주세요! En kopp te, takk
21 맥주 한 잔 주세요! En øl, takk
22 무엇을 드시겠어요? Hva vil du ha å drikke?
23 차 두 잔 주세요! To kopper te, takk
24 맥주 두 잔 주세요! To øl, takk
25 아무것도 안 마실래요 Ingenting, takk
26 건배 Skål!
27 건배 Skål!
28 계산서 주세요! Kan vi få regningen, vær så snill?
29 얼마예요? Hvor mye ble det?
30 이만 원입니다 Tjue euro
31 제가 살게요 Jeg spanderer11 - 식당

식당
퀴즈
강좌
1 식당 På restaurant
2 뭐 드시고 싶어요? Vil du spise ?
3 Ja, gjerne
4 먹다 Spise
5 어디서 먹을까요? Hvor kan vi spise?
6 어디서 점심을 먹을까요? Hvor kan vi spise lunsj?
7 저녁식사 Middag
8 아침식사 Frokost
9 여기요! Unnskyld!
10 메뉴판 좀 갖다 주세요 Kan vi få menyen?
11 메뉴판 여기 있어요 Vær så god, her er menyen
12 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk?
13 밥이랑 Med ris
14 면이랑 Med pasta
15 감자 Poteter
16 야채 Grønnsaker
17 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg
18 Brød
19 버터 Smør
20 샐러드 En salat
21 디저트 En dessert
22 과일 Frukt
23 칼 좀 갖다 주세요 Kan jeg få en kniv, vær så snill?
24 네, 갖다 드릴게요 Ja, det skal du få
25 En kniv
26 포오크 En gaffel
27 숟가락 En skje
28 이건 따뜻한 음식인가요? Er det en varm rett?
29 네. 그리고 아주 매워요. Ja, og veldig sterk!
30 따뜻하다 Varm
31 차갑다 Kald
32 맵다 Sterk
33 전, 생선으로 할게요 Jeg vil ha fisk!
34 저도요 Jeg også12 - 헤어질 때

헤어질 때
퀴즈
강좌
1 시간이 늦어서 가야해요 Det er sent! Jeg må gå
2 다시 만날 수 있을까요? Kan vi møtes igjen?
3 네, 그럼요 Ja, gjerne
4 우리 집 주소예요 Jeg bor på denne adressen
5 전화번호 있어요? Har du et telefonnummer?
6 네, 여기있어요 Ja, vær så god
7 즐거운 시간을 보냈어요 Jeg har hatt det kjempehyggelig
8 저도 만나서 반가웠어요 Ja, det var hyggelig å møte deg
9 조만간에 다시 만나요 Vi sees snart
10 저도 그랬음 좋겠네요 Jeg håper det
11 안녕히 가세요 Ha det bra!
12 내일 봐요 Sees i morgen!
13 잘 가요 Ha det!13 - 교통

교통
퀴즈
강좌
1 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Unnskyld, jeg ser etter et busstopp
2 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Hva koster en billett til « Solbyen »?
3 이 기차는 어디로 가나요? Hvor skal dette toget?
4 이 기차는 태양시에 정차하나요? Stopper dette toget i « Solbyen »?
5 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Når går toget til « Solbyen »?
6 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Når kommer toget til « Solbyen »?
7 태양시 가는 표 하나 주세요 En billett til « Solbyen », vær så snill
8 기차 시간표를 아시나요? Har du togtidene?
9 버스 시간표 Busstidene
10 태양시 가는 기차가 어디 있나요? Hvilket tog går til « Solbyen »?
11 저기에 있습니다 Det er det toget der
12 감사합니다 Takk!
13 천만에요. 여행 잘 하세요 Det var så lite God tur!
14 카센터 Verkstedet
15 주유소 Bensinstasjonen
16 꽉 채워 주세요 Full tank, takk
17 자전거 Sykkel
18 중심지 Sentrum
19 교외 Forstaden
20 이곳은 큰 도시입니다 Det er en stor by
21 이곳은 마을입니다 Det er en landsby
22 Et fjell
23 호수 En innsjø
24 시골, 농촌 (På) landet14 - 누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
퀴즈
강좌
1 사라 있습니까? Er Sarah hjemme?
2 네, 있어요 Ja, hun er her
3 사라씨는 외출했어요 Hun er gått ut
4 핸드폰으로 연락해보세요 Du kan ringe henne på mobilen
5 어디 가면 만날 수 있을까요? Vet du hvor jeg kan treffe henne?
6 직장에 갔어요 Hun er på jobb
7 집에 있어요 Hun er hjemme
8 쥴리앙 있습니까? Unnskyld, er Julien hjemme?
9 네, 있어요 Ja, han er her
10 줄리앙씨는 외출했어요 Han er gått ut
11 어디 가면 만날 수 있을까요? Vet du hvor jeg kan treffe han?
12 핸드폰으로 연락해보세요 Du kan ringe han på mobilen
13 직장에 갔어요 Han er på jobb
14 집에 있어요 Han er hjemme15 - 호텔

호텔
퀴즈
강좌
1 호텔 Hotellet
2 아파트 Leilighet
3 환영합니다 Velkommen!
4 빈 방 있나요? Har dere et ledig rom?
5 방안에 욕실이 딸려 있나요? Er det bad på rommet?
6 일인용 침대 두 개를 원하시나요? Foretrekker du to enkeltsenger?
7 이인용 침대 하나를 원하시나요?
8 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Bad med badekar - med balkong - med dusj
9 숙박과 아침식사 포함 Rom med frokost
10 하루 밤에 얼마입니까? Hva koster det for en natt?
11 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Jeg vil gjerne se rommet først, takk!
12 네. 그럼요 Ja, selvfølgelig!
13 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Takk, rommet er veldig fint
14 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Ok, kan jeg reservere for i kveld?
15 저한텐 조금 비싸네요. Det er litt for dyrt for meg
16 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Kan du ta bagasjen min, vær så snill?
17 제 방은 어디 인가요? Hvor ligger rommet mitt?
18 이층에 있습니다. Det ligger i andre etasje
19 엘리베이터가 있나요? Er det heis?
20 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 Heisen ligger til venstre
21 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 Heisen ligger til høyre
22 세탁실이 어디 있나요 Hvor ligger vaskeriet?
23 세탁실은 일층에 있습니다 Det er i første etasje
24 일층 Første etasje
25 Rom
26 세탁소 Renseri
27 미용실 Frisørsalong
28 주차장 Parkeringsplass
29 회의실에서 만날까요? Hvor ligger møterommet?
30 회의실 Møterommet
31 온수물 수영장 Bassenget er oppvarmet
32 수영장 Bassenget
33 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Vekk meg klokken 7, vær så snill
34 열쇠 좀 주세요 Nøkkelen, takk
35 비밀번호 좀 알려 주세요 Passet, takk
36 저에게 연락 온 거 있나요? Er det noen beskjeder til meg?
37 네. 여기있어요 Ja, vær så god
38 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 Nei, du har ingen beskjeder
39 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? Hvor kan jeg veksle?
40 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Kan du veksle for meg?
41 네. 얼마 바꾸실 건데요? Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle?16 - 해변

해변
퀴즈
강좌
1 해변 Stranda
2 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball?
3 이리로 가시면 가게가 있습니다 Det ligger en butikk i den retningen
4 물놀이 공 En ball
5 쌍안경 En kikkert
6 챙 달린 모자 En hatt
7 수건 Hånduk
8 샌달 Sandaler
9 물통 Bøtte
10 썬크림 Solkrem
11 수영 팬티 Badebukse
12 썬그라스 Solbriller
13 새우, 조개류 Sjømat
14 햇빛을 쬐다 Sole seg
15 양지바른 Solfylt
16 일몰 Solnedgang
17 파라솔 Parasoll
18 Sol
19 일광욕 Solbrenthet
20 여기서 수영하면 위험한가요? Er det farlig å svømme her?
21 아니요. 위험하지 않아요 Nei, det er ikke farlig
22 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 Ja, det er forbudt å bade her
23 수영하다 Svømme
24 수영 Svømming
25 파도 Bølge
26 바다 Hav
27 모래 언덕 Dyne
28 모래 Sand
29 내일 일기예보는 어떤가요? Hvordan blir været i morgen?
30 날씨가 바뀔 거예요 Været slår om
31 비가 올 거예요 Det blir regn
32 해가 뜰거예요 Det blir sol
33 바람이 많이 불 거예요 Det blir mye vind
34 수영복 Badedrakt
35 그늘 Skygge17 - 문제 발생시

문제 발생시
퀴즈
강좌
1 저 좀 도와주시겠어요? Kan du hjelpe meg, vær så snill?
2 길을 잃어버렸어요 Jeg har gått meg bort
3 무슨 일이신가요? Hva vil du?
4 무슨 일이 일어났지요? Hva har skjedd?
5 통역사를 어디서 구할 수 있나요? Hvor kan jeg finne en tolk?
6 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? Hvor er nærmeste apotek?
7 의사 좀 불러 주세요 Kan du ringe en lege, vær så snill?
8 무슨 치료를 받고 계신가요? Hvilke medisiner tar du?
9 병원 Et sykehus
10 약국 Et apotek
11 의사 En lege
12 의료 서비스 Medisinsk nødhjelp
13 제 신분증을 잃어버렸어요 Jeg har mistet identitetspapirene mine
14 제 신분증을 도난 당했어요 Noen har stjålet identitetspapirene mine
15 분실물 보관소 Hittegodskontor
16 구조대 Førstehjelpsstasjon
17 비상구 Nødutgang
18 경찰서 Politi
19 신분증명서 Identitetspapirer
20 현금 Penger
21 여권 Pass
22 Bagasje
23 아니요, 괜찮습니다 Nei takk, det går bra
24 저 좀 가만히 내버려 두세요 La meg være (i fred)
25 저리 가세요! Gå vekk!
mp3 and pdf 다운로드
MP3 + PDF

모든 표현 다운로드

무료 데모시작하다

mp3 and pdf 다운로드