어휘 > 덴마크어

1 - 기본적인 표현

기본적인 표현
퀴즈
강좌
1 안녕하세요 Godmorgen
2 Goddag / Hej
3 안녕하세요 Godaften
4 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 Farvel
5 Hej hej
6 나중에 봅시다 Vi ses senere
7 Ja
8 Jo
9 아니요 Nej
10 실례합니다 Undskyld  ?
11 감사합니다 Tak
12 감사합니다 Mange tak
13 도와주셔서 감사합니다 Tak skal du have
14 Tak for hjœlpen
15 아니예요 Det var så lidt
16 알았습니다 Okay, det er I orden
17 가격이 얼마예요? Hvor meget koster det ?
18 죄송해요 Undskyld
19 이해를 못 했어요 Jeg forstår det ikke
20 이해했어요 Jeg har forstået
21 잘 모르겠는데요 Det ved jeg ikke
22 금지 Forbudt
23 화장실이 어디에 있어요? Undskyld, hvor finder jeg toiletterne  ?
24 새해 복 많이 받으세요 Godt nytår!
25 생신을 축하 드려요 Tillykke med fødselsdagen !
26 경사를 축하드려요 God højtid
27 축하해요 Tillykke!2 - 대화

대화
퀴즈
강좌
1 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Hej, hvordan har du det ?
2 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Hej, jeg har det fint, tak
3 덴마크어를 할 줄 아세요? Taler du dansk ?
4 아니요, 덴마크어를 못해요 Nej, jeg taler ikke dansk
5 아주 조금만요 En lille smule
6 어느 나라에서 오셨어요? Hvor kommer du fra ?
7 Hvor er du fra ?
8 어느 나라 사람입니까? Hvad er din nationalitet ?
9 Hvor kommer du fra ?
10 저는 한국 사람입니다 Jeg er koreaner
11 여기서 사세요? Og hvad med dig, bor du her ?
12 Og hvad med dig, er du herfra ?
13 네, 여기서 살고 있어요 Ja, jeg bor her
14 제 이름은 사라예요. 당신은요? Jeg hedder Sarah, hvad hedder du ?
15 쥴리앙입니다 Jeg hedder Julien
16 여기서 무엇을 하세요? Hvad laver du her ?
17 저는 휴가중이에요 Jeg er på ferie
18 저희는 휴가중 입니다 Vi er på ferie
19 사업일로 왔어요 Jeg er på forretningsrejse
20 이곳에서 일하고 있어요 Jeg arbejder her
21 저희는 여기서 일을 해요 Vi arbejder her
22 맛있는 식당을 아세요? Er der nogle gode steder at spise ?
23 이 근처에 박물관이 있나요? Er der et museum her i nærheden?
24 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? Hvor jeg jeg gå på internettet ?3 - 학습

학습
퀴즈
강좌
1 단어를 좀 더 배울래요? Skal jeg lære dig nogen nye ord?
2 네, 좋아요 Ja, det må du gerne
3 이것은 이름이 뭐에요? Hvad hedder det ?
4 이것은 테이블입니다 Det er et bord
5 테이블, 이해했어요? Et bord, forstår du ?
6 이해를 못 했어요 Jeg forstår det ikke
7 한 번 더 말해 주실래요? Vil du være sød at gentage ?
8 좀 더 천천히 말해 줄래요? Kan du snakke lidt langsommere
9 그것을 좀 써줄래요? kan du skrive det tak ?
10 이해했어요 Jeg har forstået4 - 색깔

색깔
퀴즈
강좌
1 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 Jeg kan godt lide dette bords farve
2 빨간색입니다 Den er rød
3 Det er rødt
4 파란색 Blå
5 Blåt
6 노란색 Gul
7 Gult
8 흰색 Hvid
9 Hvidt
10 검정색 Sort
11 녹색 Grøn
12 Grønt
13 주황색 Orange
14 보라색 Lilla
15 회색 Grå
16 Gråt5 - 숫자

숫자
퀴즈
강좌
1 Nul
2 En
3 To
4 Tre
5 Fire
6 Fem
7 Seks
8 Syv
9 Otte
10 Ni
11 Ti
12 십일 Elleve
13 십이 Tolv
14 십삼 Tretten
15 십사 Fjorten
16 십오 Femten
17 십육 Seksten
18 십칠 Sytten
19 십팔 Atten
20 십구 Nitten
21 이십 Tyve
22 이십일 Enogtyve
23 이십이 Toogtyve
24 이십삼 Treogtyve
25 이십사 Fireogtyve
26 이십오 Femogtyve
27 이십육 Seksogtyve
28 이십칠 Syvogtyve
29 이십팔 Otteogtyve
30 이십구 Niogtyve
31 삼십 Tredive
32 삼십일 Enogtredive
33 삼십이 Toogtredive
34 삼십삼 Treogtredive
35 삼십사 Fireogtredive
36 삼십오 Femogtredive
37 삼십육 Seksogtredive
38 사십 Fyrre
39 오십 Halvtreds
40 육십 Tres
41 칠십 Halvfjerds
42 팔십 Firs
43 구십 Halvfems
44 Hundrede
45 백오 Ethundredeogfem
46 이백 Tohundrede
47 삼백 Trehundrede
48 사백 Firehundrede
49 Tusind
50 천오백 Ettusindfemhundrede
51 이천 Totusind
52 Titusind6 - 시간

시간
퀴즈
강좌
1 언제 이곳에 도착했어요? Hvornår kom du hertil ?
2 오늘 I dag
3 어제 I går
4 이틀전에 For to dage siden
5 얼마나 머무르실 예정입니까? Hvor længe bliver du ?
6 내일 떠날거예요 Jeg tager af sted i morgen
7 모레에 떠날거예요 Jeg tager af sted i overmorgen
8 삼일후에 떠날거예요 Jeg tager afsted om tre dage
9 월요일 Mandag
10 화요일 Tirsdag
11 수요일 Onsdag
12 목요일 Torsdag
13 금요일 Fredag
14 토요일 Lørdag
15 일요일 Søndag
16 일월달 Januar
17 이월달 Februar
18 삼월달 Marts
19 사월달 April
20 오월달 Maj
21 유월달 Juni
22 칠월달 Juli
23 팔월달 August
24 구월달 September
25 시월달 Oktober
26 십일월월달 November
27 십이월달 December
28 몇 시에 떠나실 거에요? Hvad tid tager du afsted ?
29 Hvad tid rejser du ?
30 아침 여덟 시 Klokken otte om morgenen
31 아침 여덟 시 십오 분 Klokken kvart over otte om morgenen
32 아침 여덟 시 삼십 분 Klokken halvni om morgenen
33 아침 여덟 시 사십오 분 Klokken kvart i ni om morgenen
34 저녁 여섯 시 Klokken seks om aftenen
35 저는 늦었어요 Jeg er forsinket7 - 택시

택시
퀴즈
강좌
1 택시! Taxa !
2 어디 가십니까? Hvor skal du hen?
3 역으로 가 주세요 Til stationen, tak
4 낮과 밤 호텔로 가 주세요 Hotel Dag og Nat, tak
5 공항으로 가 주세요 Til lufthavnen, tak
6 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Kan du tage min bagage ?
7 여기서 먼가요? Er det langt herfra ?
8 아니요, 이 근처예요 Nej, det er lige I nærheden
9 네, 조금 멀어요 Ja, det er et stykke herfra
10 요금이 얼마나 나오나요? Hvor meget kommer det til at koste ?
11 여기로 데려다 주세요 Kør mig derhen, tak
12 오른쪽 입니다 Det er til højre
13 왼쪽입니다 Det er til venstre
14 곧장 가세요 Det er ligeud
15 여기입니다 Det er lige her
16 저쪽입니다 Det er den vej
17 여기서 세워 주세요 Stop !
18 천천히 하세요 Giv dig bare god tid
19 영수증 하나 만들어 주세요 Må jeg bede om en kvittering / regning8 - 감정

감정
퀴즈
강좌
1 당신네 나라가 맘에 들어요 Jeg kan virkelig godt lide dit land
2 사랑해요 Jeg elsker dig
3 행복해요 Jeg er glad
4 슬퍼요 Jeg er ked af det
5 기분이 좋아요 Jeg har det godt her
6 추워요 Jeg fryser
7 더워요 Jeg har det for varmt
8 이건 너무 큰데요 Den er for stor
9 이건 너무 작은데요 Den er for lille
10 딱 맞네요 Det er perfekt
11 오늘 저녁에 데이트 할래요? Skal vi tage i byen i aften ?
12 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 Jeg vil gerne i byen i aften
13 좋은 생각이예요 Det er en god idé
14 신이 나게 즐기고 싶어요 Jeg har lyst til at more mig
15 별로 좋지 않은 생각인데요 Det er ikke en god idé
16 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 Jeg har ikke lyst til at tage i byen i aften
17 쉬고 싶어요 Jeg har lyst til at slappe af
18 운동하실래요? Vil du dyrke sport ?
19 네, 기분전환을 좀 해야 해요 Ja, jeg har brug for at koble af
20 전 테니스를 해요 Jeg spiller tennis
21 Ja, jeg har brug for at få afløb
22 아니요, 전 꽤 피곤해요 Nej tak jeg er ret træt9 - 가족

가족
퀴즈
강좌
1 당신 가족이 여기에 살고 있어요? Har du familie her ?
2 Har du familie I nærheden ?
3 아버지 Min far
4 어머니 Min mor
5 아들 Min søn
6 Min datter
7 형제 En bror
8 자매 En søster
9 친구 En ven
10 친구 En veninde
11 남자 친구 Min kæreste
12 여자 친구 Min kæreste
13 남편 Min mand
14 아내 Min kone10 - 술집

술집
퀴즈
강좌
1 Baren
2 무엇을 마실래요? Må jeg byde på et glas ?
3 마시다 Drikke
4 Glas
5 좋아요 Gerne, tak
6 무엇을 드실래요? Hvad må jeg byde på ?
7 Hvad kunne du tænke dig ?
8 어떤 음료수가 있어요? Hvad er der at vælge imellem ?
9 물이랑 과일주스가 있어요 Der er vand eller frugtjuice
10 Vand
11 얼음 좀 넣어 주시겠어요? Kan du komme isterninger i?
12 Med isterninger, tak !
13 얼음 Isterninger
14 핫쵸코 Kakao
15 우유 Mælk
16 Te
17 커피 Kaffe
18 설탕이랑 Med sukker
19 크림이랑 Med fløde
20 포도주 Vin
21 맥주 Øl
22 차 한 잔 주세요! En kop te, tak
23 Jeg vil gerne bede om en kop te, tak
24 맥주 한 잔 주세요! En øl, tak
25 무엇을 드시겠어요? Hvad må jeg byde på ?
26 차 두 잔 주세요! To kopper te, tak
27 맥주 두 잔 주세요! To øl, tak
28 아무것도 안 마실래요 Ingenting, tak
29 건배 Skål
30 건배 Skål
31 계산서 주세요! Må jeg bede om regningen, tak
32 얼마예요? Hvor meget bliver det ?
33 이만 원입니다 Tyve euro
34 제가 살게요 Jeg giver11 - 식당

식당
퀴즈
강좌
1 식당 Restauranten
2 뭐 드시고 싶어요? Vil du have noget at spise ?
3 Er du sulten ?
4 Ja tak det vil jeg gerne
5 먹다 Spise
6 어디서 먹을까요? Hvor kan vi spise ?
7 어디서 점심을 먹을까요? Hvor kan vi spise frokost ?
8 저녁식사 Middagsmad
9 아침식사 Morgenmad
10 여기요! Værsågod
11 메뉴판 좀 갖다 주세요 Kan vi få et menukort?
12 Jeg vil gerne bede om menukortet, tak
13 메뉴판 여기 있어요 Værsågod her er menukortet !
14 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Hvad fortrækker du at spise ? Fisk eller Kød ?
15 밥이랑 Med ris til
16 면이랑 Med pasta til
17 감자 Kartofler
18 야채 Grøntsager
19 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Røræg - spejlæg - eller blødkogt æg
20 Brød
21 버터 Smør
22 샐러드 En salat
23 디저트 En dessert
24 과일 Frugt
25 칼 좀 갖다 주세요 Må jeg bede om en kniv, tak ?
26 네, 갖다 드릴게요 Ja, jeg kommer straks med den
27 En kniv
28 포오크 En gaffel
29 숟가락 En ske
30 이건 따뜻한 음식인가요? Er det en varm ret ?
31 네. 그리고 아주 매워요. Ja og meget krydret
32 Ja og meget stærk !
33 따뜻하다 Varm
34 차갑다 Kold
35 맵다 Krydret
36 Stærk
37 전, 생선으로 할게요 Jeg vil gerne bede om fisk, tak
38 저도요 Det samme her12 - 헤어질 때

헤어질 때
퀴즈
강좌
1 시간이 늦어서 가야해요 Klokken er mange! Jeg må løbe !
2 다시 만날 수 있을까요? Skal vi ses igen ?
3 네, 그럼요 Ja, meget gerne
4 우리 집 주소예요 Min adresse er
5 전화번호 있어요? Kan jeg få dit telefonnummer ?
6 네, 여기있어요 Ja, værsågod
7 즐거운 시간을 보냈어요 Det har været hyggeligt at møde dig
8 저도 만나서 반가웠어요 Ja, i lige måde
9 조만간에 다시 만나요 Vi ses snart
10 저도 그랬음 좋겠네요 Det håber jeg også
11 안녕히 가세요 Farvel
12 내일 봐요 Vi ses i morgen
13 잘 가요 Hej hej13 - 교통

교통
퀴즈
강좌
1 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Undskyld, hvor finder jeg busstoppestedet?
2 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Hvad koster en billet til Solbyen?
3 이 기차는 어디로 가나요? Hvor kører toget hen?
4 이 기차는 태양시에 정차하나요? Stopper dette tog ved Solbyen ?
5 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Hvornår kører toget til Solbyen ?
6 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Hvornår ankommer toget til Solbyen ?
7 태양시 가는 표 하나 주세요 Må jeg bede om en billet til Solbyen?
8 기차 시간표를 아시나요? Har du en køreplan?
9 버스 시간표 Køreplan
10 태양시 가는 기차가 어디 있나요? Hvilket tog kører til Solbyen?
11 저기에 있습니다 Det er det derovre
12 감사합니다 Tak
13 천만에요. 여행 잘 하세요 Det var så lidt, God tur!
14 카센터 Autoværkstedet
15 주유소 Benzintanken
16 꽉 채워 주세요 Kan jeg få tanken fyldt op, tak ?
17 자전거 Cykel
18 중심지 Centrum
19 교외 Forstad
20 이곳은 큰 도시입니다 Det er en stor by
21 이곳은 마을입니다 Det er en landsby
22 Et bjerg
23 호수 En sø
24 시골, 농촌 Landet14 - 누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
퀴즈
강좌
1 사라 있습니까? Er Sarah her?
2 네, 있어요 Ja, hun er her
3 사라씨는 외출했어요 Hun er taget i byen
4 핸드폰으로 연락해보세요 Du kan ringe på hendes mobiltelefon
5 어디 가면 만날 수 있을까요? Ved du hvor jeg kan finde hende ?
6 직장에 갔어요 Hun er på sit arbejde
7 집에 있어요 Hun er hjemme
8 쥴리앙 있습니까? Er Julien her ?
9 네, 있어요 Ja, han er her
10 줄리앙씨는 외출했어요 Han er taget i byen
11 어디 가면 만날 수 있을까요? Ved du hvor jeg kan finde ham ?
12 핸드폰으로 연락해보세요 Du kan ringe på hans mobil
13 직장에 갔어요 Han er på sit arbejde
14 집에 있어요 Han er hjemme15 - 호텔

호텔
퀴즈
강좌
1 호텔 Hotellet
2 아파트 Lejligheden
3 환영합니다 Velkommen !
4 빈 방 있나요? Har I et ledigt værelse?
5 방안에 욕실이 딸려 있나요? Er der bad og toilet på værelset ?
6 일인용 침대 두 개를 원하시나요? Vil I have to enkeltsenge?
7 이인용 침대 하나를 원하시나요? Vil I have et dobbeltværelse?
8 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Værelse med karbad - med balkon - med brusebad
9 숙박과 아침식사 포함 Værelse med morgenmad
10 하루 밤에 얼마입니까? Hvad er prisen for en overnatning ?
11 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Jeg vil gerne se værelset først, tak
12 네. 그럼요 Ja selvfølgelig !
13 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Tak, værelset er meget fint
14 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Kan jeg reservere til i aften ?
15 저한텐 조금 비싸네요. Det er lidt for dyrt for mig
16 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Kan du tage dig af min bagage, tak ?
17 제 방은 어디 인가요? Hvor er mit værelse?
18 이층에 있습니다. Det er på første sal
19 엘리베이터가 있나요? Er der en elevator?
20 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 Elevatoren er til venstre
21 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 Elevatoren er til højre
22 세탁실이 어디 있나요 Hvor er vaskeriet?
23 세탁실은 일층에 있습니다 Det er i stuen
24 일층 I stuen
25 Værelse
26 세탁소 Renseri
27 미용실 Frisørsalon
28 주차장 Parkering
29 회의실에서 만날까요? Mødes vi i mødelokalet?
30 회의실 Møde-lokale
31 온수물 수영장 Bassinet er opvarmet
32 수영장 Svømmehallen
33 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Kan du vække mig klokken syv ?
34 열쇠 좀 주세요 Nøglen, tak
35 비밀번호 좀 알려 주세요 Passet, tak
36 저에게 연락 온 거 있나요? Er der nogen beskeder til mig ?
37 네. 여기있어요 Ja, værsågod
38 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 Nej, der er ikke kommet nogen.
39 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? Hvor kan jeg veksle?
40 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Kan du veksle til småpenge?
41 네. 얼마 바꾸실 건데요? Vi kan veksle for dig. Hvad skal du bruge?16 - 해변

해변
퀴즈
강좌
1 해변 Stranden
2 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? Ved du hvor jeg kan købe en bold ?
3 이리로 가시면 가게가 있습니다 Der er en butik i den retning
4 물놀이 공 En bold
5 쌍안경 En kikkert
6 챙 달린 모자 En kasket
7 수건 Håndklæde
8 샌달 Sandaler
9 물통 Spand
10 썬크림 Solcreme
11 수영 팬티 Badebukser
12 썬그라스 Solbriller
13 새우, 조개류 Krebs-dyr
14 Skal-dyr
15 햇빛을 쬐다 Solbade
16 양지바른 Solbeskinet
17 일몰 Solnedgang
18 파라솔 Parasol
19 Sol
20 일광욕 Solstik
21 여기서 수영하면 위험한가요? Er det farligt at bade her?
22 아니요. 위험하지 않아요 Nej, det er ikke farligt
23 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 Ja, det er forbudt at bade her
24 수영하다 Svømme
25 수영 Svømning
26 파도 Bølge
27 바다 Hav
28 모래 언덕 Klit
29 모래 Sand
30 내일 일기예보는 어떤가요? Hvordan bliver vejret i morgen?
31 날씨가 바뀔 거예요 Vejret slår om
32 비가 올 거예요 Det bliver regn
33 해가 뜰거예요 Det bliver solskin
34 바람이 많이 불 거예요 Det kommer til at blæse meget
35 수영복 Badedragt
36 그늘 Skygge17 - 문제 발생시

문제 발생시
퀴즈
강좌
1 저 좀 도와주시겠어요? Undskyld, kan du hjælpe mig?
2 길을 잃어버렸어요 Jeg er faret vild
3 무슨 일이신가요? Hvad vil du have ?
4 무슨 일이 일어났지요? Hvad sker der ?
5 통역사를 어디서 구할 수 있나요? Hvor kan jeg finde en tolk ?
6 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? Hvor er det nærmeste apotek?
7 의사 좀 불러 주세요 Kan du ringe efter en læge ?
8 무슨 치료를 받고 계신가요? Hvilken behandling følger du?
9 병원 Et hospital
10 약국 Et apotek
11 의사 En læge
12 의료 서비스 Skadestuen
13 제 신분증을 잃어버렸어요 Jeg har mistet mine papirer
14 제 신분증을 도난 당했어요 Jeg har fået stjålet mine papirer
15 분실물 보관소 Hittegodskontoret
16 구조대 Samarit
17 비상구 Ñødudgang
18 경찰서 Politiet
19 Politistationen
20 신분증명서 Noget id
21 현금 Penge
22 여권 Pas
23 Bagage
24 아니요, 괜찮습니다 Nej tak, ellers tak
25 저 좀 가만히 내버려 두세요 Lad mig være I fred
26 저리 가세요! Forsvind!, vær venlig at gå
mp3 and pdf 다운로드
MP3 + PDF

모든 표현 다운로드

무료 데모시작하다

mp3 and pdf 다운로드