어휘 > 스웨덴어

1 - 기본적인 표현
🔊 안녕하세요 🔊 Hej
🔊 안녕하세요 🔊 Hej
🔊 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 🔊 Hejdå
🔊 나중에 봅시다 🔊 Vi ses
🔊 네 🔊 Ja
🔊 아니요 🔊 Nej
🔊 실례합니다 🔊 Skulle du kunna
🔊 감사합니다 🔊 Tack!
🔊 감사합니다 🔊 Tack så mycket!
🔊 도와주셔서 감사합니다 🔊 Tack för hjälpen
🔊 아니예요 🔊 Varsågod
🔊 알았습니다 🔊 Okej
🔊 가격이 얼마예요? 🔊 Hur mycket kostar det?
🔊 죄송해요 🔊 Förlåt!
🔊 이해를 못 했어요 🔊 Jag förstår inte
🔊 이해했어요 🔊 Jag förstår
🔊 잘 모르겠는데요 🔊 Jag vet inte
🔊 금지 🔊 Förbjudet
🔊 화장실이 어디에 있어요? 🔊 Ursäkta mig, var finns det en toalett?
🔊 새해 복 많이 받으세요 🔊 Gott Nytt År!
🔊 생신을 축하 드려요 🔊 Grattis på födelsedagen!
🔊 경사를 축하드려요 🔊 Trevliga helgdagar
🔊 축하해요 🔊 Gratulerar!
2 - 대화
🔊 안녕하세요. 어떻게 지내세요? 🔊 Hej. Hur mår du?
🔊 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 🔊 Hej. Jag mår bra, tack
🔊 스웨덴어를 할 줄 아세요? 🔊 Talar du svenska?
🔊 아니요, 스웨덴어를 못해요 🔊 Nej, jag talar inte svenska
🔊 아주 조금만요 🔊 Bara lite
🔊 어느 나라에서 오셨어요? 🔊 Vilket land kommer du ifrån?
🔊 어느 나라 사람입니까? 🔊 Vilken nationalitet är du?
🔊 저는 한국 사람입니다 🔊 Jag är korean
🔊 여기서 사세요? 🔊 Och du, bor du här?
🔊 네, 여기서 살고 있어요 🔊 Ja, jag bor här
🔊 제 이름은 사라예요. 당신은요? 🔊 Jag heter Sara. Vad heter du?
🔊 쥴리앙입니다 🔊 Julien
🔊 여기서 무엇을 하세요? 🔊 Vad gör du här?
🔊 저는 휴가중이에요 🔊 Jag är på semester
🔊 저희는 휴가중 입니다 🔊 Vi är på semester
🔊 사업일로 왔어요 🔊 Jag är på affärsresa
🔊 이곳에서 일하고 있어요 🔊 Jag arbetar här
🔊 저희는 여기서 일을 해요 🔊 Vi arbetar här
🔊 맛있는 식당을 아세요? 🔊 Vad finns det för bra ställen att äta på?
🔊 이 근처에 박물관이 있나요? 🔊 Finns det något museum i närheten?
🔊 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? 🔊 Var finns det internetanslutning?
3 - 학습
🔊 단어를 좀 더 배울래요? 🔊 Vill du lära dig några ord?
🔊 네, 좋아요 🔊 Okej!
🔊 이것은 이름이 뭐에요? 🔊 Vad heter det?
🔊 이것은 테이블입니다 🔊 Det är ett bord
🔊 테이블, 이해했어요? 🔊 Ett bord. Förstår du?
🔊 이해를 못 했어요 🔊 Jag förstår inte
🔊 한 번 더 말해 주실래요? 🔊 Kan du säga det en gång till?
🔊 좀 더 천천히 말해 줄래요? 🔊 Kan du tala lite långsammare?
🔊 그것을 좀 써줄래요? 🔊 Skulle du kunna skriva det?
🔊 이해했어요 🔊 Jag förstår
4 - 색깔
🔊 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 🔊 Jag tycker om färgen på detta bord
🔊 빨간색입니다 🔊 Det är rött
🔊 파란색 🔊 Blått
🔊 노란색 🔊 Gult
🔊 흰색 🔊 Vitt
🔊 검정색 🔊 Svart
🔊 녹색 🔊 Grönt
🔊 주황색 🔊 Orange
🔊 보라색 🔊 Lila
🔊 회색 🔊 Grått
5 - 숫자
🔊 영 🔊 Noll
🔊 일 🔊 Ett
🔊 이 🔊 Två
🔊 삼 🔊 Tre
🔊 사 🔊 Fyra
🔊 오 🔊 Fem
🔊 육 🔊 Sex
🔊 칠 🔊 Sju
🔊 팔 🔊 Åtta
🔊 구 🔊 Nio
🔊 십 🔊 Tio
🔊 십일 🔊 Elva
🔊 십이 🔊 Tolv
🔊 십삼 🔊 Tretton
🔊 십사 🔊 Fjorton
🔊 십오 🔊 Femton
🔊 십육 🔊 Sexton
🔊 십칠 🔊 Sjutton
🔊 십팔 🔊 Arton
🔊 십구 🔊 Nitton
🔊 이십 🔊 Tjugo
🔊 이십일 🔊 Tjugoett
🔊 이십이 🔊 Tjugotvå
🔊 이십삼 🔊 Tjugotre
🔊 이십사 🔊 Tjugofyra
🔊 이십오 🔊 Tjugofem
🔊 이십육 🔊 Tjugosex
🔊 이십칠 🔊 Tjugosju
🔊 이십팔 🔊 Tjugoåtta
🔊 이십구 🔊 Tjugonio
🔊 삼십 🔊 Trettio
🔊 삼십일 🔊 Trettioett
🔊 삼십이 🔊 Trettiotvå
🔊 삼십삼 🔊 Trttiotre
🔊 삼십사 🔊 Trettiofyra
🔊 삼십오 🔊 Trettiofem
🔊 삼십육 🔊 Trettiosex
🔊 사십 🔊 Fyrtio
🔊 오십 🔊 Femtio
🔊 육십 🔊 Sextio
🔊 칠십 🔊 Sjuttio
🔊 팔십 🔊 Åttio
🔊 구십 🔊 Nittio
🔊 백 🔊 Ett hundra
🔊 백오 🔊 Ett hundrafem
🔊 이백 🔊 Två hundra
🔊 삼백 🔊 Tre hundra
🔊 사백 🔊 Fyra hundra
🔊 천 🔊 Ett tusen
🔊 이천 🔊 Två tusen
🔊 만 🔊 Tio tusen
6 - 시간
🔊 언제 이곳에 도착했어요? 🔊 När kom du hit?
🔊 오늘 🔊 Idag
🔊 어제 🔊 Igår
🔊 이틀전에 🔊 För två dagar sedan
🔊 얼마나 머무르실 예정입니까? 🔊 Hur länge skall du stanna?
🔊 내일 떠날거예요 🔊 Jag åker imorgon.
🔊 모레에 떠날거예요 🔊 Jag åker i övermorgon
🔊 삼일후에 떠날거예요 🔊 Jag åker om tre dagar
🔊 월요일 🔊 Måndag
🔊 화요일 🔊 Tisdag
🔊 수요일 🔊 Onsdag
🔊 목요일 🔊 Torsdag
🔊 금요일 🔊 Fredag
🔊 토요일 🔊 Lördag
🔊 일요일 🔊 Söndag
🔊 일월달 🔊 Januari
🔊 이월달 🔊 Februari
🔊 삼월달 🔊 Mars
🔊 사월달 🔊 April
🔊 오월달 🔊 Maj
🔊 유월달 🔊 Juni
🔊 칠월달 🔊 Juli
🔊 팔월달 🔊 Augusti
🔊 구월달 🔊 September
🔊 시월달 🔊 Oktober
🔊 십일월월달 🔊 November
🔊 십이월달 🔊 December
🔊 몇 시에 떠나실 거에요? 🔊 Hur dags åker du?
🔊 아침 여덟 시 🔊 På morgonen, klockan åtta.
🔊 아침 여덟 시 십오 분 🔊 På morgonen, klockan kvart över åtta
🔊 아침 여덟 시 삼십 분 🔊 På morgonen, klockan halv nio
🔊 아침 여덟 시 사십오 분 🔊 På morgonen, klockan kvart i nio
🔊 저녁 여섯 시 🔊 På kvällen, klockan sex
🔊 저는 늦었어요 🔊 Jag är sen
7 - 택시
🔊 택시! 🔊 Taxi!
🔊 어디 가십니까? 🔊 Vart vill du åka?
🔊 역으로 가 주세요 🔊 Jag skall till järnvägsstationen
🔊 낮과 밤 호텔로 가 주세요 🔊 Jag skall till Hotell Dag och Natt
🔊 공항으로 가 주세요 🔊 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen?
🔊 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? 🔊 Kan ni ta mina väskor?
🔊 여기서 먼가요? 🔊 Är det långt härifrån?
🔊 아니요, 이 근처예요 🔊 Nej, den ligger här intill
🔊 네, 조금 멀어요 🔊 Den ligger lite längre bort
🔊 요금이 얼마나 나오나요? 🔊 Hur mycket kommer det att kosta?
🔊 여기로 데려다 주세요 🔊 Kör mig dit, tack.
🔊 오른쪽 입니다 🔊 Den ligger till höger
🔊 왼쪽입니다 🔊 Den ligger till vänster
🔊 곧장 가세요 🔊 Den ligger rakt fram
🔊 여기입니다 🔊 Den ligger här
🔊 저쪽입니다 🔊 Det är därborta
🔊 여기서 세워 주세요 🔊 Stopp!
🔊 천천히 하세요 🔊 Det är ingen brådska
🔊 영수증 하나 만들어 주세요 🔊 Skulle jag kunna få ett kvitto?
8 - 가족
🔊 당신 가족이 여기에 살고 있어요? 🔊 Har du familj här?
🔊 아버지 🔊 Min pappa
🔊 어머니 🔊 Min mamma
🔊 아들 🔊 Min son
🔊 딸 🔊 Min dotter
🔊 형제 🔊 En bror
🔊 자매 🔊 En syster
🔊 친구 🔊 En vän
🔊 친구 🔊 En väninna
🔊 남자 친구 🔊 Min pojkvän
🔊 여자 친구 🔊 Min flickvän
🔊 남편 🔊 Min man
🔊 아내 🔊 Min fru
9 - 감정
🔊 당신네 나라가 맘에 들어요 🔊 Jag tycker mycket om ditt land
🔊 사랑해요 🔊 Jag älskar dig
🔊 행복해요 🔊 Jag är lycklig
🔊 슬퍼요 🔊 Jag är ledsen
🔊 기분이 좋아요 🔊 Jag mår bra här
🔊 추워요 🔊 Jag fryser
🔊 더워요 🔊 Jag är varm
🔊 이건 너무 큰데요 🔊 Det är för stort
🔊 이건 너무 작은데요 🔊 Det är för litet
🔊 딱 맞네요 🔊 Det är perfekt
🔊 오늘 저녁에 데이트 할래요? 🔊 Vill du gå ut ikväll?
🔊 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 🔊 Jag skulle vilja gå ut ikväll
🔊 좋은 생각이예요 🔊 Det är en bra idé
🔊 신이 나게 즐기고 싶어요 🔊 Jag vill ha kul
🔊 별로 좋지 않은 생각인데요 🔊 Det är inte en bra idé
🔊 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 🔊 Jag har ingen lust att gå ut ikväll
🔊 쉬고 싶어요 🔊 Jag vill vila
🔊 운동하실래요? 🔊 Vill du motionera?
🔊 네, 기분전환을 좀 해야 해요 🔊 Ja, jag behöver släppa loss!
🔊 전 테니스를 해요 🔊 Jag spelar tennis
🔊 아니요, 전 꽤 피곤해요 🔊 Nej tack, jag är ganska trött
10 - 술집
🔊 바 🔊 Baren
🔊 무엇을 마실래요? 🔊 Vill du ha något att dricka?
🔊 마시다 🔊 Dricka
🔊 잔 🔊 Glas
🔊 좋아요 🔊 Gärna
🔊 무엇을 드실래요? 🔊 Vad vill du ha?
🔊 어떤 음료수가 있어요? 🔊 Vad finns det att dricka ?
🔊 물이랑 과일주스가 있어요 🔊 Det finns vatten och juice
🔊 물 🔊 Vatten
🔊 얼음 좀 넣어 주시겠어요? 🔊 Skulle jag kunna få några isbitar?
🔊 얼음 🔊 Isbitar
🔊 핫쵸코 🔊 Choklad
🔊 우유 🔊 Mjölk
🔊 차 🔊 Te
🔊 커피 🔊 Kaffe
🔊 설탕이랑 🔊 Med socker
🔊 크림이랑 🔊 Med grädde
🔊 포도주 🔊 Vin
🔊 맥주 🔊 Öl
🔊 차 한 잔 주세요! 🔊 En kopp te, tack
🔊 맥주 한 잔 주세요! 🔊 En öl, tack
🔊 무엇을 드시겠어요? 🔊 Vad vill ni dricka?
🔊 차 두 잔 주세요! 🔊 Två koppar te, tack
🔊 맥주 두 잔 주세요! 🔊 Två öl, tack
🔊 아무것도 안 마실래요 🔊 Inget, tack
🔊 건배 🔊 Skål!
🔊 건배 🔊 Skål!
🔊 계산서 주세요! 🔊 Skulle jag kunna få notan?
🔊 얼마예요? 🔊 Hur mycket är jag skyldig?
🔊 이만 원입니다 🔊 Tjugo euros
🔊 제가 살게요 🔊 Jag bjuder
11 - 식당
🔊 식당 🔊 Restaurangen
🔊 뭐 드시고 싶어요? 🔊 Vill du äta något?
🔊 네 🔊 Ja, det vill jag gärna.
🔊 먹다 🔊 Äta
🔊 어디서 먹을까요? 🔊 Var kan vi äta?
🔊 어디서 점심을 먹을까요? 🔊 Var kan vi äta lunch?
🔊 저녁식사 🔊 Middag
🔊 아침식사 🔊 Frukost
🔊 여기요! 🔊 Ursäkta!
🔊 메뉴판 좀 갖다 주세요 🔊 Menyn, tack!
🔊 메뉴판 여기 있어요 🔊 Här är menyn.
🔊 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? 🔊 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk?
🔊 밥이랑 🔊 Med ris
🔊 면이랑 🔊 Med pasta
🔊 감자 🔊 Potatis
🔊 야채 🔊 Grönsaker
🔊 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 🔊 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg
🔊 빵 🔊 Bröd
🔊 버터 🔊 Smör
🔊 샐러드 🔊 Sallad
🔊 디저트 🔊 Efterrätt
🔊 과일 🔊 Frukt
🔊 칼 좀 갖다 주세요 🔊 Skulle jag kunna få be om en kniv?
🔊 네, 갖다 드릴게요 🔊 Ja, jag kommer med en meddetsamma
🔊 칼 🔊 En kniv
🔊 포오크 🔊 En gaffel
🔊 숟가락 🔊 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked
🔊 이건 따뜻한 음식인가요? 🔊 Är det en varm rätt?
🔊 네. 그리고 아주 매워요. 🔊 Ja, och väldigt stark också!
🔊 따뜻하다 🔊 Varm
🔊 차갑다 🔊 Kall
🔊 맵다 🔊 Stark
🔊 전, 생선으로 할게요 🔊 Jag skall ha fisk!
🔊 저도요 🔊 Jag också
12 - 헤어질 때
🔊 시간이 늦어서 가야해요 🔊 Vad sent det är! Jag måste gå!
🔊 다시 만날 수 있을까요? 🔊 Skulle vi kunna ses igen?
🔊 네, 그럼요 🔊 Ja, gärna
🔊 우리 집 주소예요 🔊 Jag bor pa denna adress
🔊 전화번호 있어요? 🔊 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer?
🔊 네, 여기있어요 🔊 Ja, här får du
🔊 즐거운 시간을 보냈어요 🔊 Det var trevligt att träffas
🔊 저도 만나서 반가웠어요 🔊 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig
🔊 조만간에 다시 만나요 🔊 Vi ses snart.
🔊 저도 그랬음 좋겠네요 🔊 Det hoppas jag också
🔊 안녕히 가세요 🔊 Hejdå
🔊 내일 봐요 🔊 Vi ses imorgon
🔊 잘 가요 🔊 Hejdå
13 - 교통
🔊 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? 🔊 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen
🔊 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? 🔊 Vad kostar en biljett till Solstaden?
🔊 이 기차는 어디로 가나요? 🔊 Vart går detta tåg?
🔊 이 기차는 태양시에 정차하나요? 🔊 Stannar detta tåg i Solstaden?
🔊 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? 🔊 När avgår tåget till Solstaden?
🔊 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? 🔊 När anländer tåget som går till Solstaden?
🔊 태양시 가는 표 하나 주세요 🔊 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden?
🔊 기차 시간표를 아시나요? 🔊 Har ni tågtidtabellen?
🔊 버스 시간표 🔊 Busstidtabellen
🔊 태양시 가는 기차가 어디 있나요? 🔊 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden?
🔊 저기에 있습니다 🔊 Det är det där
🔊 감사합니다 🔊 Tack!
🔊 천만에요. 여행 잘 하세요 🔊 Varsågod! Trevlig resa!
🔊 카센터 🔊 Verkstaden
🔊 주유소 🔊 Bensinmacken
🔊 꽉 채워 주세요 🔊 Skulle jag kunna få tanken full, tack.
🔊 자전거 🔊 Cykel
🔊 중심지 🔊 Centrum
🔊 교외 🔊 Förorten
🔊 이곳은 큰 도시입니다 🔊 Det är en stor stad
🔊 이곳은 마을입니다 🔊 Det är en by
🔊 산 🔊 Ett berg
🔊 호수 🔊 En sjö
🔊 시골, 농촌 🔊 Landet
14 - 호텔
🔊 호텔 🔊 Hotellet
🔊 아파트 🔊 Lägenhet
🔊 환영합니다 🔊 Välkommen!
🔊 빈 방 있나요? 🔊 Har ni ett ledigt rum?
🔊 방안에 욕실이 딸려 있나요? 🔊 Har rummet badrum?
🔊 일인용 침대 두 개를 원하시나요? 🔊 Föredrar ni två enkelsängar?
🔊 이인용 침대 하나를 원하시나요? 🔊 Vill ni ha ett dubbelrum?
🔊 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 🔊 Rum med badkar - med balkong - med dusch
🔊 숙박과 아침식사 포함 🔊 Frukost ingår i rummet
🔊 하루 밤에 얼마입니까? 🔊 Vad kostar en natt?
🔊 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? 🔊 Jag skulle vilja se rummet först, tack!
🔊 네. 그럼요 🔊 Visst!
🔊 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 🔊 Tack, rummet är jättefint.
🔊 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? 🔊 OK, kan jag boka för inatt då?
🔊 저한텐 조금 비싸네요. 🔊 Det är lite för dyrt för mig, tack.
🔊 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? 🔊 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor?
🔊 제 방은 어디 인가요? 🔊 Var är rummet?
🔊 이층에 있습니다. 🔊 Det ligger på första våningen
🔊 엘리베이터가 있나요? 🔊 Finns det hiss?
🔊 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 🔊 Hissen är på vänster sida
🔊 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 🔊 Hissen är på höger sida
🔊 세탁실이 어디 있나요 🔊 Var finns tvättstugan?
🔊 세탁실은 일층에 있습니다 🔊 Den ligger på bottenvåningen
🔊 일층 🔊 Bottenvåningen
🔊 방 🔊 Rum
🔊 세탁소 🔊 Kemtvätt
🔊 미용실 🔊 Frisörsalong
🔊 주차장 🔊 Parkering
🔊 회의실에서 만날까요? 🔊 Skall vi ses i mötesrummet?
🔊 회의실 🔊 Mötesrummet
🔊 온수물 수영장 🔊 Bassängen är uppvärmd
🔊 수영장 🔊 Badbassäng - swimming pool
🔊 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 🔊 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack?
🔊 열쇠 좀 주세요 🔊 Skulle jag kunna få nyckeln, tack?
🔊 비밀번호 좀 알려 주세요 🔊 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack?
🔊 저에게 연락 온 거 있나요? 🔊 Finns det några meddelanden till mig?
🔊 네. 여기있어요 🔊 Ja, varsågod.
🔊 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 🔊 Nej, det har inte kommit något till er.
🔊 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? 🔊 Var kan jag växla?
🔊 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? 🔊 Skulle ni kunna växla?
🔊 네. 얼마 바꾸실 건데요? 🔊 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla?
15 - 누군가를 찾을 때
🔊 사라 있습니까? 🔊 Är Sara här?
🔊 네, 있어요 🔊 Ja, hon är här
🔊 사라씨는 외출했어요 🔊 Hon gick ut
🔊 핸드폰으로 연락해보세요 🔊 Ni kan ringa henne på hennes mobil
🔊 어디 가면 만날 수 있을까요? 🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne?
🔊 직장에 갔어요 🔊 Hon är på jobbet
🔊 집에 있어요 🔊 Hon är hemma
🔊 쥴리앙 있습니까? 🔊 Är Julien här?
🔊 네, 있어요 🔊 Ja, han är här
🔊 줄리앙씨는 외출했어요 🔊 Han gick ut
🔊 어디 가면 만날 수 있을까요? 🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom?
🔊 핸드폰으로 연락해보세요 🔊 Ni kan ringa honom på hans mobil
🔊 직장에 갔어요 🔊 Han är på jobbet
🔊 집에 있어요 🔊 Han är hemma
16 - 해변
🔊 해변 🔊 Stranden
🔊 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? 🔊 Vet ni var jag kan köpa en boll?
🔊 이리로 가시면 가게가 있습니다 🔊 Det finns en affär åt det hållet.
🔊 물놀이 공 🔊 En boll
🔊 쌍안경 🔊 Kikare
🔊 챙 달린 모자 🔊 En keps
🔊 수건 🔊 Handduk
🔊 샌달 🔊 Sandaler
🔊 물통 🔊 Spann
🔊 썬크림 🔊 Solkräm
🔊 수영 팬티 🔊 Badbyxor
🔊 썬그라스 🔊 Solglasögon
🔊 새우, 조개류 🔊 Skaldjur
🔊 햇빛을 쬐다 🔊 Sola sig
🔊 양지바른 🔊 Soligt
🔊 일몰 🔊 Solnedgång
🔊 파라솔 🔊 Parasoll
🔊 해 🔊 Sol
🔊 일광욕 🔊 Solsting
🔊 여기서 수영하면 위험한가요? 🔊 Är det farligt att simma här?
🔊 아니요. 위험하지 않아요 🔊 Nej, det är inte farligt
🔊 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 🔊 Ja, det ar förbjudet att bada här
🔊 수영하다 🔊 Simma
🔊 수영 🔊 Simning
🔊 파도 🔊 Våg
🔊 바다 🔊 Hav
🔊 모래 언덕 🔊 Sanddyna
🔊 모래 🔊 Sand
🔊 내일 일기예보는 어떤가요? 🔊 Hurdant skall vädret bli imorgon?
🔊 날씨가 바뀔 거예요 🔊 Vädret kommer att förändras
🔊 비가 올 거예요 🔊 Det skall regna
🔊 해가 뜰거예요 🔊 Det skall vara soligt
🔊 바람이 많이 불 거예요 🔊 Det skall vara mycket blåsigt
🔊 수영복 🔊 Baddräkt
🔊 그늘 🔊 Skugga
17 - 문제 발생시
🔊 저 좀 도와주시겠어요? 🔊 Skulle ni kunna hjälpa mig?
🔊 길을 잃어버렸어요 🔊 Jag är vilse
🔊 무슨 일이신가요? 🔊 Vad vill ni ha?
🔊 무슨 일이 일어났지요? 🔊 Vad hände?
🔊 통역사를 어디서 구할 수 있나요? 🔊 Var kan jag hitta en tolk?
🔊 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? 🔊 Var finns närmsta apotek?
🔊 의사 좀 불러 주세요 🔊 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack?
🔊 무슨 치료를 받고 계신가요? 🔊 Vilken slags behandling går ni på för tillället?
🔊 병원 🔊 Ett sjukhus
🔊 약국 🔊 Ett apotek
🔊 의사 🔊 En läkare
🔊 의료 서비스 🔊 Vårdcentral
🔊 제 신분증을 잃어버렸어요 🔊 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar.
🔊 제 신분증을 도난 당했어요 🔊 Mina identitets-handlingar har blivit stulna.
🔊 분실물 보관소 🔊 Hittegodsavdelning.
🔊 구조대 🔊 Första hjälpen
🔊 비상구 🔊 Nödutgång
🔊 경찰서 🔊 Polisen
🔊 신분증명서 🔊 Handlingar
🔊 현금 🔊 Pengar
🔊 여권 🔊 Pass
🔊 짐 🔊 Bagage
🔊 아니요, 괜찮습니다 🔊 Nej tack, det är bra
🔊 저 좀 가만히 내버려 두세요 🔊 Låt mig vara ifred!
🔊 저리 가세요! 🔊 Försvinn!