어휘 > 우크라이나어

1 - 기본적인 표현

기본적인 표현
퀴즈
강좌
1 안녕하세요 Добрий день
Dobryi den'
2 다른 표현법 Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 안녕하세요 Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 До побачення
Do pobatchennja
5 다른 표현법 Бувай
Buvaj!
6 나중에 봅시다 Побачимось
Pobatchymos'
7 Так
Tak
8 아니요 Ні
Ni
9 실례합니다 Вибачте
Vybatchte
10 다른 표현법 Перепрошую
Pereprochuju
11 감사합니다 Дякую
Djakuju
12 감사합니다 Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 도와주셔서 감사합니다 Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 아니예요 Будь ласка
Bud' laska
15 다른 표현법 Прошу
Prochu
16 알았습니다 Гаразд
Gharazd
17 다른 표현법 Добре
Dobre
18 가격이 얼마예요? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 죄송해요 Пробачте!
Probatchte
20 다른 표현법 Даруйте!
Darujte!
21 이해를 못 했어요 Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 이해했어요 Зрозуміло
Zrozumilo
23 잘 모르겠는데요 Я не знаю
Ja ne znaju
24 금지 Заборонено
Zaboroneno
25 화장실이 어디에 있어요? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 새해 복 많이 받으세요 З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 생신을 축하 드려요 З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 경사를 축하드려요 Зі святом!
Zi svjatom!
29 축하해요 Вітаю!
Vitaju!2 - 대화

대화
퀴즈
강좌
1 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 다른 표현법 Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 다른 표현법 Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 우크라이나어를 할 줄 아세요? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 아니요, 우크라이나어를 못해요 Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 아주 조금만요 Лише трохи
Lyshe trokhy
8 어느 나라에서 오셨어요? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 다른 표현법 Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 어느 나라 사람입니까? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 저는 한국 사람입니다 Я кореєць
Ja korejets'
12 여자가 말할 때 Я кореянка
Ja korejanka
13 여기서 사세요? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 네, 여기서 살고 있어요 Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 제 이름은 사라예요. 당신은요? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 쥴리앙입니다 Жульєн
Ʒul'jen
17 여기서 무엇을 하세요? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 저는 휴가중이에요 Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 저희는 휴가중 입니다 Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 사업일로 왔어요 Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 이곳에서 일하고 있어요 Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 저희는 여기서 일을 해요 Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 맛있는 식당을 아세요? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 다른 표현법 Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 이 근처에 박물관이 있나요? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - 학습

학습
퀴즈
강좌
1 단어를 좀 더 배울래요? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 네, 좋아요 Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 이것은 이름이 뭐에요? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 이것은 테이블입니다 Це стіл
Tse stil
5 테이블, 이해했어요? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 이해를 못 했어요 Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 한 번 더 말해 주실래요? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 좀 더 천천히 말해 줄래요? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 그것을 좀 써줄래요? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 이해했어요 Зрозуміло
Zrozumilo4 - 색깔

색깔
퀴즈
강좌
1 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 빨간색입니다 Це червоний
Tse tchervonyj
3 파란색 Блакитний
Blakytnyj
4 노란색 Жовтий
Ʒovtyj
5 흰색 Білий
Bilyj
6 검정색 Чорний
Tchornyj
7 녹색 Зелений
Zelenyj
8 주황색 Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 보라색 Фіолетовий
Fioletovyj
10 회색 Сірий
Siryj5 - 숫자

숫자
퀴즈
강좌
1 Нуль
Nul'
2 Один
Odyn
3 Два
Dva
4 Три
Try
5 Чотири
Tchotyry
6 П'ять
P`jat'
7 Шість
Shist'
8 Сім
Sim
9 Вісім
Visim
10 Дев'ять
Dev`jat'
11 Десять
Desjat'
12 십일 Одинадцять
Odynadtsjat'
13 십이 Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 십삼 Тринадцять
Trynadtsjat'
15 십사 Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 십오 П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 십육 Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 십칠 Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 십팔 Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 십구 Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 이십 Двадцять
Dvadtsjat'
22 이십일 Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 이십이 Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 이십삼 Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 이십사 Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 이십오 Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 이십육 Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 이십칠 Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 이십팔 Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 이십구 Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 삼십 Тридцять
Trydtsjat'
32 삼십일 Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 삼십이 Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 삼십삼 Тридцять три
Trydtsjat' try
35 삼십사 Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 삼십오 Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 삼십육 Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 사십 Сорок
Sorok
39 오십 П'ятдесят
P`jatdesjat
40 육십 Шістдесят
Shistdesjat
41 칠십 Сімдесят
Simdesjat
42 팔십 Вісімдесят
Visimdesjat
43 구십 Дев'яносто
Dev`janosto
44 Сто
Sto
45 백오 Сто п'ять
Sto p`jat'
46 이백 Двісті
Dvisti
47 삼백 Триста
Trysta
48 사백 Чотириста
Tchotyrysta
49 Тисяча
Tysjatcha
50 천오백 Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 이천 Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - 시간

시간
퀴즈
강좌
1 언제 이곳에 도착했어요? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 오늘 Сьогодні
S'oghodni
3 어제 Учора
Utchora
4 이틀전에 Два дні тому
Dva dni tomu
5 얼마나 머무르실 예정입니까? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 내일 떠날거예요 Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 모레에 떠날거예요 Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 삼일후에 떠날거예요 Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 월요일 Понеділок
Ponedilok
10 화요일 Вівторок
Vivtorok
11 수요일 Середа
Sereda
12 목요일 Четвер
Tchetver
13 금요일 П'ятниця
P'jatnytsja
14 토요일 Субота
Subota
15 일요일 Неділя
Nedilja
16 일월달 Січень
Sitchen'
17 이월달 Лютий
Ljutyj
18 삼월달 Березень
Berezen'
19 사월달 Квітень
Kviten'
20 오월달 Травень
Traven'
21 유월달 Червень
Tcherven'
22 칠월달 Липень
Lypen'
23 팔월달 Серпень
Serpen'
24 구월달 Вересень
Veresen'
25 시월달 Жовтень
Ʒovten'
26 십일월월달 Листопад
Lystopad
27 십이월달 Грудень
Ghruden'
28 몇 시에 떠나실 거에요? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 아침 여덟 시 О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 아침 여덟 시 십오 분 Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 다른 표현법 О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 아침 여덟 시 삼십 분 Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 다른 표현법 О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 아침 여덟 시 사십오 분 Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 다른 표현법 О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 저녁 여섯 시 Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 저는 늦었어요 Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - 택시

택시
퀴즈
강좌
1 택시! Таксі!
Taksi!
2 어디 가십니까? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 역으로 가 주세요 Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 낮과 밤 호텔로 가 주세요 Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 공항으로 가 주세요 Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 여기서 먼가요? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 아니요, 이 근처예요 Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 네, 조금 멀어요 Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 요금이 얼마나 나오나요? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 여기로 데려다 주세요 Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 오른쪽 입니다 Це справа
Tse sprava
13 왼쪽입니다 Це зліва
Tse zliva
14 곧장 가세요 Прямо
Prjamo
15 여기입니다 Це тут
Tse tut
16 저쪽입니다 По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 여기서 세워 주세요 Стоп!
Stop!
18 천천히 하세요 Не поспішайте
Ne pospichajte
19 영수증 하나 만들어 주세요 Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - 감정

감정
퀴즈
강좌
1 당신네 나라가 맘에 들어요 Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 사랑해요 Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 다른 표현법 Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 행복해요 Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 슬퍼요 Мені сумно
Meni sumno
6 기분이 좋아요 Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 추워요 Мені холодно
Meni kholodno
8 더워요 Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 이건 너무 큰데요 Великувато
Velykuvato
10 지칭한 사람이나 사물이 여성 명사일 경우 Завеликий
Zavelykyj
11 이건 너무 작은데요 Замало
Zamalo
12 지칭한 사람이나 사물이 여성 명사일 경우 Малий
Malyj
13 딱 맞네요 Чудово
Tchudovo
14 오늘 저녁에 데이트 할래요? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 좋은 생각이예요 Чудова ідея
Tchudova ideja
17 다른 표현법 Гарна ідея
Gharna ideja
18 신이 나게 즐기고 싶어요 Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 별로 좋지 않은 생각인데요 Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 쉬고 싶어요 Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 운동하실래요? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 네, 기분전환을 좀 해야 해요 Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 전 테니스를 해요 Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 아니요, 전 꽤 피곤해요 Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - 가족

가족
퀴즈
강좌
1 당신 가족이 여기에 살고 있어요? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 아버지 Мій батько
Mij bat'ko
3 어머니 Моя мати
Moja maty
4 아들 Мій син
Mij syn
5 Моя донька
Moja don'ka
6 형제 Брат
Brat
7 자매 Сестра
Sestra
8 친구 Друг
Drug
9 다른 표현법 Приятель
Pryjatel'
10 친구 Подруга
Podruga
11 다른 표현법 Приятелька
Pryjatel'ka
12 남자 친구 Мій хлопець
Mij khlopets'
13 여자 친구 Моя дівчина
Moja divtchyna
14 남편 Мій чоловік
Mij tcholovik
15 아내 Моя дружина
Moja druʒyna10 - 술집

술집
퀴즈
강좌
1 Бар
Bar
2 무엇을 마실래요? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 마시다 Пити
Pyty
4 Склянка
Skljanka
5 좋아요 Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 다른 표현법 Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 무엇을 드실래요? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 어떤 음료수가 있어요? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 물이랑 과일주스가 있어요 Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Вода
Voda
11 얼음 좀 넣어 주시겠어요? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 얼음 Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 핫쵸코 Шоколад
Chokolad
14 우유 Молоко
Moloko
15 Чай
Tchaj
16 커피 Кава
Kava
17 설탕이랑 З цукром
Z tsukrom
18 크림이랑 З вершками
Z verchkamy
19 포도주 Вино
Vyno
20 맥주 Пиво
Pyvo
21 차 한 잔 주세요! Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 맥주 한 잔 주세요! Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 무엇을 드시겠어요? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 차 두 잔 주세요! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 맥주 두 잔 주세요! Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 아무것도 안 마실래요 Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 건배 Будьмо!
Bud'mo!
28 건배 Будьмо!
Bud'mo!
29 계산서 주세요! Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 얼마예요? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 이만 원입니다 Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 제가 살게요 Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - 식당

식당
퀴즈
강좌
1 식당 Ресторан
Restoran
2 뭐 드시고 싶어요? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Так, хочу
Tak, khotchu
4 먹다 Їсти
Jisty
5 어디서 먹을까요? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 어디서 점심을 먹을까요? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 저녁식사 Вечеря
Vetcherja
8 아침식사 Сніданок
Snidanok
9 여기요! Будь ласка!
Bud' laska!
10 메뉴판 좀 갖다 주세요 Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 메뉴판 여기 있어요 Ось меню!
Os' menju!
12 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 밥이랑 З рисом
Z rysom
14 면이랑 З макаронами
Z makaronamy
15 감자 З картоплею
Z kartopleju
16 야채 З овочами
Z ovotchamy
17 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Хліб
Khlib
19 버터 Вершкове масло
Verchkove maslo
20 샐러드 Салат
Salat
21 디저트 Десерт
Desert
22 과일 Фрукти
Frukty
23 칼 좀 갖다 주세요 У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 네, 갖다 드릴게요 Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Ніж
Niʒ
26 포오크 Виделка
Vydelka
27 숟가락 Ложка
Loʒka
28 이건 따뜻한 음식인가요? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 네. 그리고 아주 매워요. Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 따뜻하다 Гаряча страва
Garjatcha strava
31 차갑다 Холодна страва
Kholodna strava
32 맵다 Гостра страва
Ghostra strava
33 전, 생선으로 할게요 Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 저도요 Я також
Ja takoʒ12 - 헤어질 때

헤어질 때
퀴즈
강좌
1 시간이 늦어서 가야해요 Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 다른 표현법 Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 다시 만날 수 있을까요? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 네, 그럼요 Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 우리 집 주소예요 Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 전화번호 있어요? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 네, 여기있어요 Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 즐거운 시간을 보냈어요 Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 저도 만나서 반가웠어요 Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 여성과 대화할 때 Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 조만간에 다시 만나요 Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 저도 그랬음 좋겠네요 Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 안녕히 가세요 До побачення!
Do pobatchennja
14 내일 봐요 До завтра!
Do zavtra!
15 잘 가요 Бувай!
Buvaj!13 - 교통

교통
퀴즈
강좌
1 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 이 기차는 어디로 가나요? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 이 기차는 태양시에 정차하나요? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 태양시 가는 표 하나 주세요 Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 기차 시간표를 아시나요? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 버스 시간표 Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 태양시 가는 기차가 어디 있나요? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 저기에 있습니다 Ось цей
Os' tsej
12 감사합니다 Дякую
Djakuju
13 천만에요. 여행 잘 하세요 Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 카센터 Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 주유소 Заправка
Zapravka
16 꽉 채워 주세요 Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 자전거 Велосипед
Velosyped
18 중심지 Центр міста
Tsentr mista
19 교외 Передмістя
Peredmistja
20 다른 표현법 Пригород
Pryghorod
21 이곳은 큰 도시입니다 Це велике місто
Tse velyke misto
22 이곳은 마을입니다 Це село
Tse selo
23 Гора
Ghora
24 호수 Озеро
Ozero
25 시골, 농촌 Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - 누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
퀴즈
강좌
1 사라 있습니까? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 네, 있어요 Так, вона тут
Tak, vona tut
3 사라씨는 외출했어요 Вона вийшла
Vona vyjshla
4 핸드폰으로 연락해보세요 Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 어디 가면 만날 수 있을까요? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 직장에 갔어요 Вона на роботі
Vona na roboti
7 집에 있어요 Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 쥴리앙 있습니까? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 네, 있어요 Так, він тут
Tak, vin tut
10 줄리앙씨는 외출했어요 Він вийшов
Vin vyjshov
11 어디 가면 만날 수 있을까요? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 핸드폰으로 연락해보세요 Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 직장에 갔어요 Він на роботі
Vin na roboti
14 집에 있어요 Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - 호텔

호텔
퀴즈
강좌
1 호텔 Готель
Ghotel'
2 아파트 Квартира
Kvartyra
3 환영합니다 Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 빈 방 있나요? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 방안에 욕실이 딸려 있나요? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 일인용 침대 두 개를 원하시나요? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 이인용 침대 하나를 원하시나요? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 숙박과 아침식사 포함 Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 하루 밤에 얼마입니까? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 네. 그럼요 Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 저한텐 조금 비싸네요. Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 제 방은 어디 인가요? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 이층에 있습니다. Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 엘리베이터가 있나요? А ліфт є?
A lift je?
20 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 세탁실이 어디 있나요 Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 세탁실은 일층에 있습니다 Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 일층 Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Номер
Nomer
26 세탁소 Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 미용실 Перукарня
Perukarnja
28 주차장 Автостоянка
Avtostojanka
29 회의실에서 만날까요? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 회의실 Конференц-зал
Konferents-zal
31 온수물 수영장 Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 수영장 Басейн
Basejn
33 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 열쇠 좀 주세요 Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 비밀번호 좀 알려 주세요 Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 저에게 연락 온 거 있나요? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 네. 여기있어요 Так, ось вони
Tak, os' vony
38 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 네. 얼마 바꾸실 건데요? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - 해변

해변
퀴즈
강좌
1 해변 Пляж
Pljaʒ
2 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 이리로 가시면 가게가 있습니다 У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 물놀이 공 М'яч
M'jatch
5 쌍안경 Бінокль
Binokl'
6 챙 달린 모자 Кепка
Kepka
7 수건 Рушник
Rushnyk
8 샌달 Сандалі
Sandali
9 물통 Відро
Vidro
10 썬크림 Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 수영 팬티 Плавки
Plavky
12 썬그라스 Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 새우, 조개류 Ракоподібні
Rakopodibni
14 햇빛을 쬐다 Засмaтaяти
Zazmahaty
15 양지바른 Сонячний
Sonjatchnyj
16 일몰 Захід сонця
Zakhid sontsja
17 파라솔 Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Сонце
Sontse
19 일광욕 Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 여기서 수영하면 위험한가요? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 아니요. 위험하지 않아요 Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 수영하다 Плавати
Plavaty
24 수영 Плавання
Plavannja
25 파도 Хвиля
Khvylja
26 바다 Море
More
27 모래 언덕 Дюна
Djuna
28 모래 Пісок
Pisok
29 내일 일기예보는 어떤가요? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 날씨가 바뀔 거예요 Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 비가 올 거예요 Піде дощ
Pide dochtch
32 해가 뜰거예요 Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 바람이 많이 불 거예요 Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 수영복 Купальник
Kupal'nyk
35 그늘 Тінь
Tin'17 - 문제 발생시

문제 발생시
퀴즈
강좌
1 저 좀 도와주시겠어요? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 길을 잃어버렸어요 Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 무슨 일이신가요? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 무슨 일이 일어났지요? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 다른 표현법 Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 통역사를 어디서 구할 수 있나요? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 의사 좀 불러 주세요 Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 무슨 치료를 받고 계신가요? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 병원 Лікарня
Likarnja
11 약국 Аптека
Apteka
12 의사 Лікар
Likar
13 의료 서비스 Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 제 신분증을 잃어버렸어요 Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 제 신분증을 도난 당했어요 У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 분실물 보관소 Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 구조대 Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 비상구 Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 경찰서 Міліція
Militsija
20 다른 표현법 Поліція
Politsija
21 신분증명서 Папери
Papery
22 다른 표현법 Документи
Dokumenty
23 현금 Гроші
Ghrochi
24 여권 Паспорт
Pasport
25 Багаж
Baghaʒ
26 아니요, 괜찮습니다 Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 저 좀 가만히 내버려 두세요 Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 저리 가세요! Залиште мене!
Zalychte mene!
mp3 and pdf 다운로드
MP3 + PDF

모든 표현 다운로드

무료 데모시작하다

mp3 and pdf 다운로드