어휘 > 폴란드어

1 - 기본적인 표현

기본적인 표현
퀴즈
강좌
1 안녕하세요 Dzień dobry
2 안녕하세요 Dobry wieczór
3 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 Do widzenia
4 나중에 봅시다 Do zobaczenia
5 Na razie
6 Tak
7 아니요 Nie
8 실례합니다 Przepraszam!
9 감사합니다 Dziękuję
10 감사합니다 Dziękuję bardzo!
11 도와주셔서 감사합니다 Dziękuję za pomoc
12 아니예요 Proszę
13 알았습니다 Zgoda!
14 Okej
15 가격이 얼마예요? Przepraszam, ile to kosztuje?
16 죄송해요 Przepraszam!
17 이해를 못 했어요 Nie rozumiem
18 이해했어요 Zrozumiałem
19 Zrozumiałam
20 잘 모르겠는데요 Nie wiem
21 금지 Wstęp wzbroniony
22 화장실이 어디에 있어요? Przepraszam, gdzie są toalety?
23 새해 복 많이 받으세요 Szczęśliwego Nowego Roku!
24 생신을 축하 드려요 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
25 축하해요 Gratulacje!2 - 대화

대화
퀴즈
강좌
1 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Dzień dobry. Jak się masz?
2 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze.
3 폴란드어를 할 줄 아세요? Czy mówisz po polsku?
4 아니요, 폴란드어를 못해요 Nie, nie mówię po polsku
5 아주 조금만요 Tylko trochę.
6 어느 나라에서 오셨어요? Skąd jesteś?
7 어느 나라 사람입니까? Jaka jest twoja narodowość?
8 저는 한국 사람입니다 Jestem Koreańczykiem
9 여자가 말할 때 Jestem Koreanką
10 여기서 사세요? A ty, mieszkasz tutaj?
11 네, 여기서 살고 있어요 Tak, mieszkam tu.
12 제 이름은 사라예요. 당신은요? Nazywam się Sarah, a ty?
13 쥴리앙입니다 Julien.
14 여기서 무엇을 하세요? Co tutaj robisz?
15 저는 휴가중이에요 Jestem na wakacjach.
16 저희는 휴가중 입니다 Jesteśmy na wakacjach.
17 사업일로 왔어요 Jestem tu służbowo
18 이곳에서 일하고 있어요 Pracuję tutaj
19 저희는 여기서 일을 해요 Pracujemy tutaj
20 맛있는 식당을 아세요? Gdzie tu można dobrze zjeść?
21 이 근처에 박물관이 있나요? Czy jest w pobliżu jakieś muzeum?
22 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? Gdzie mogę skorzystać z internetu?3 - 학습

학습
퀴즈
강좌
1 단어를 좀 더 배울래요? Chcesz się nauczyć kilku słów?
2 네, 좋아요 Tak, chcę
3 이것은 이름이 뭐에요? Jak to się nazywa?
4 이것은 테이블입니다 To jest stół
5 테이블, 이해했어요? Stół, rozumiesz?
6 이해를 못 했어요 Nie rozumiem
7 한 번 더 말해 주실래요? Możesz powtórzyć?
8 좀 더 천천히 말해 줄래요? Czy możesz mówić trochę wolniej?
9 그것을 좀 써줄래요? Możesz to napisać?
10 이해했어요 Zrozumiałem
11 Zrozumiałam4 - 색깔

색깔
퀴즈
강좌
1 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 Lubię kolor tego stołu
2 빨간색입니다 To kolor czerwony
3 파란색 Niebieski
4 노란색 Żółty
5 흰색 Biały
6 검정색 Czarny
7 녹색 Zielony
8 주황색 Pomarańczowy
9 보라색 Fioletowy
10 회색 Szary5 - 숫자

숫자
퀴즈
강좌
1 Zero
2 Jeden
3 Dwa
4 Trzy
5 Cztery
6 Pięć
7 Sześć
8 Siedem
9 Osiem
10 Dziewięć
11 Dziesięć
12 십일 Jedenaście
13 십이 Dwanaście
14 십삼 Trzynaście
15 십사 Czternaście
16 십오 Piętnaście
17 십육 Szesnaście
18 십칠 Siedemnaście
19 십팔 Osiemnaście
20 십구 Dziewiętnaście
21 이십 Dwadzieścia
22 이십일 Dwadzieścia jeden
23 이십이 Dwadzieścia dwa
24 이십삼 Dwadzieścia trzy
25 이십사 Dwadzieścia cztery
26 이십오 Dwadzieścia pięć
27 이십육 Dwadzieścia sześć
28 이십칠 Dwadzieścia siedem
29 이십팔 Dwadzieścia osiem
30 이십구 Dwadzieścia dziewięć
31 삼십 Trzydzieści
32 삼십일 Trzydzieści jeden
33 삼십이 Trzydzieści dwa
34 삼십삼 Trzydzieści trzy
35 삼십사 Trzydzieści cztery
36 삼십오 Trzydzieści pięć
37 삼십육 Trzydzieści sześć
38 사십 Czterdzieści
39 오십 Pięćdziesiąt
40 육십 Sześćdziesiąt
41 칠십 Siedemdziesiąt
42 팔십 Osiemdziesiąt
43 구십 Dziewięćdziesiąt
44 Sto
45 백오 Sto pięć
46 이백 Dwieście
47 삼백 Trzysta
48 사백 Czterysta
49 Tysiąc
50 천오백 Tysiąc pięćset
51 이천 Dwa tysiące
52 Dziesięć tysięcy6 - 시간

시간
퀴즈
강좌
1 언제 이곳에 도착했어요? Kiedy tu przyjechałeś?
2 Kiedy tu przyjechałaś?
3 오늘 Dzisiaj
4 어제 Wczoraj
5 이틀전에 Dwa dni temu
6 얼마나 머무르실 예정입니까? Ile czasu zostajesz?
7 내일 떠날거예요 Wyjeżdżam jutro
8 모레에 떠날거예요 Wyjeżdżam pojutrze
9 삼일후에 떠날거예요 Wyjeżdżam za trzy dni
10 월요일 Poniedziałek
11 화요일 Wtorek
12 수요일 Środa
13 목요일 Czwartek
14 금요일 Piątek
15 토요일 Sobota
16 일요일 Niedziela
17 일월달 Styczeń
18 이월달 Luty
19 삼월달 Marzec
20 사월달 Kwiecień
21 오월달 Maj
22 유월달 Czerwiec
23 칠월달 Lipiec
24 팔월달 Sierpień
25 구월달 Wrzesień
26 시월달 Październik
27 십일월월달 Listopad
28 십이월달 Grudzień
29 몇 시에 떠나실 거에요? O której godzinie wyjeżdżasz?
30 아침 여덟 시 Rano, o godzinie ósmej
31 아침 여덟 시 십오 분 Rano, o godzinie ósmej piętnaście
32 아침 여덟 시 삼십 분 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści
33 아침 여덟 시 사십오 분 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć
34 저녁 여섯 시 Wieczorem, o godzinie osiemnastej
35 저는 늦었어요 Jestem spóźniony
36 Jestem spóźniona7 - 택시

택시
퀴즈
강좌
1 택시! Taxi!
2 어디 가십니까? Dokąd jedziemy?
3 역으로 가 주세요 Na dworzec, poproszę
4 낮과 밤 호텔로 가 주세요 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę
5 공항으로 가 주세요 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko?
6 Mogłaby mnie pani zawieźć na lotnisko?
7 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Mógłby pan wziąć mój bagaż?
8 Mogłaby pani wziąć mój bagaż?
9 여기서 먼가요? Czy to daleko stąd?
10 아니요, 이 근처예요 Nie, to tuż obok
11 네, 조금 멀어요 Tak, trochę daleko
12 요금이 얼마나 나오나요? Ile to będzie kosztować?
13 여기로 데려다 주세요 Proszę mnie zawieźć tutaj
14 오른쪽 입니다 W prawo
15 왼쪽입니다 W lewo
16 곧장 가세요 Prosto
17 여기입니다 To tutaj
18 저쪽입니다 Tędy
19 여기서 세워 주세요 Stop!
20 천천히 하세요 Proszę się nie spieszyć
21 영수증 하나 만들어 주세요 Czy mogę prosić o paragon?8 - 감정

감정
퀴즈
강좌
1 당신네 나라가 맘에 들어요 Bardzo lubię twój kraj
2 사랑해요 Kocham cię
3 행복해요 Jestem szczęśliwy
4 Jestem szczęśliwa
5 슬퍼요 Jestem smutny
6 Jestem smutna
7 기분이 좋아요 Dobrze mi tutaj
8 추워요 Zimno mi
9 더워요 Gorąco mi
10 이건 너무 큰데요 To jest za duże
11 이건 너무 작은데요 To jest za małe
12 딱 맞네요 To jest idealne
13 오늘 저녁에 데이트 할래요? Chcesz gdzieś wyjść wieczorem?
14 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem
15 Chciałabym gdzieś wyjść wieczorem
16 좋은 생각이예요 To dobry pomysł
17 신이 나게 즐기고 싶어요 Chcę się trochę rozerwać
18 별로 좋지 않은 생각인데요 To nie jest dobry pomysł
19 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 Nie chce mi się wychodzić wieczorem
20 쉬고 싶어요 Chcę trochę odpocząć
21 운동하실래요? Czy chcesz trochę poćwiczyć?
22 네, 기분전환을 좀 해야 해요 Tak, muszę się odprężyć!
23 전 테니스를 해요 Gram w tenisa
24 아니요, 전 꽤 피곤해요 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony
25 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczona9 - 가족

가족
퀴즈
강좌
1 당신 가족이 여기에 살고 있어요? Masz tutaj rodzinę?
2 아버지 Mój ojciec
3 Mój tata
4 어머니 Moja matka
5 Moja mama
6 아들 Mój syn
7 Moja córka
8 형제 Brat
9 자매 Siostra
10 친구 Przyjaciel
11 친구 Przyjaciółka
12 남자 친구 Mój przyjaciel
13 여자 친구 Moja przyjaciółka
14 남편 Mój mąż
15 아내 Moja żona10 - 술집

술집
퀴즈
강좌
1 Bar
2 무엇을 마실래요? Chcesz się czegoś napić?
3 마시다 Pić
4 Szklanka
5 좋아요 Z przyjemnością
6 무엇을 드실래요? Co zamawiasz?
7 어떤 음료수가 있어요? Co jest do picia?
8 물이랑 과일주스가 있어요 Jest woda lub soki
9 Woda
10 얼음 좀 넣어 주시겠어요? Proszę dorzucić kostki lodu
11 얼음 Kostki lodu
12 핫쵸코 Czekolada do picia
13 Kakao
14 우유 Mleko
15 Herbata
16 커피 Kawa
17 설탕이랑 Z cukrem
18 크림이랑 Ze śmietanką
19 포도주 Wino
20 맥주 Piwo
21 차 한 잔 주세요! Herbatę proszę
22 맥주 한 잔 주세요! Piwo proszę
23 무엇을 드시겠어요? Co do picia dla pana?
24 Co do picia dla pani?
25 차 두 잔 주세요! Dwie herbaty proszę!
26 맥주 두 잔 주세요! Dwa piwa proszę!
27 아무것도 안 마실래요 Nic, dziękuję
28 건배 Twoje zdrowie!
29 건배 Na zdrowie!
30 계산서 주세요! Poproszę rachunek !
31 얼마예요? Ile jestem panu winien?
32 Ile jestem panu winna?
33 이만 원입니다 Dwadzieścia euro
34 제가 살게요 Ja płacę
35 Pozwól, że ja zapłacę11 - 식당

식당
퀴즈
강좌
1 식당 Restauracja
2 뭐 드시고 싶어요? Chcesz coś zjeść?
3 Tak, chcę
4 먹다 Jeść
5 어디서 먹을까요? Gdzie moglibyśmy coś zjeść?
6 어디서 점심을 먹을까요? Gdzie moglibyśmy zjeść obiad?
7 저녁식사 Kolacja
8 아침식사 Śniadanie
9 여기요! Przepraszam!
10 메뉴판 좀 갖다 주세요 Poproszę menu!
11 메뉴판 여기 있어요 Oto menu!
12 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę?
13 Co chciałabyś zjeść? Mięso czy rybę?
14 밥이랑 Z ryżem
15 면이랑 Z makaronem
16 감자 Ziemniaki
17 Kartofle
18 야채 Warzywa
19 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko
20 Chleb
21 버터 Masło
22 샐러드 Sałata
23 디저트 Deser
24 과일 Owoce
25 칼 좀 갖다 주세요 Czy mogę poprosić o nóż?
26 네, 갖다 드릴게요 Tak, już przynoszę
27 Nóż
28 포오크 Widelec
29 숟가락 Łyżeczka
30 이건 따뜻한 음식인가요? Czy to danie na gorąco?
31 네. 그리고 아주 매워요. Tak, i też bardzo pikantne!
32 따뜻하다 Gorące
33 차갑다 Zimne
34 맵다 Pikantne
35 전, 생선으로 할게요 Zamówię rybę!
36 저도요 Ja też12 - 헤어질 때

헤어질 때
퀴즈
강좌
1 시간이 늦어서 가야해요 Już późno! Muszę iść!
2 다시 만날 수 있을까요? Moglibyśmy się znów spotkać?
3 네, 그럼요 Tak, z przyjemnością
4 우리 집 주소예요 Mieszkam pod tym adresem
5 전화번호 있어요? Czy mogę prosić o twój numer telefonu?
6 네, 여기있어요 Tak, proszę
7 즐거운 시간을 보냈어요 Było mi bardzo miło
8 저도 만나서 반가웠어요 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam
9 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałem
10 조만간에 다시 만나요 Zobaczymy się wkrótce
11 저도 그랬음 좋겠네요 Mam taką nadzieję!
12 안녕히 가세요 Do widzenia!
13 내일 봐요 Do jutra!
14 잘 가요 Cześć!13 - 교통

교통
퀴즈
강좌
1 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy?
2 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta?
3 이 기차는 어디로 가나요? Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg?
4 이 기차는 태양시에 정차하나요? Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
5 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
6 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
7 태양시 가는 표 하나 주세요 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta
8 기차 시간표를 아시나요? Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
9 Czy ma pani rozkład jazdy pociągów?
10 버스 시간표 Rozkład jazdy autobusów
11 태양시 가는 기차가 어디 있나요? Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta?
12 저기에 있습니다 To ten pociąg
13 감사합니다 Dziękuję
14 천만에요. 여행 잘 하세요 Nie ma za co. Miłej podróży!
15 카센터 Serwis samochodowy
16 주유소 Stacja benzynowa
17 꽉 채워 주세요 Do pełna proszę
18 자전거 Rower
19 중심지 Centrum miasta
20 교외 Przedmieście
21 이곳은 큰 도시입니다 To duże miasto
22 이곳은 마을입니다 To miasteczko
23 Góra
24 호수 Jezioro
25 시골, 농촌 Wieś14 - 누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
퀴즈
강좌
1 사라 있습니까? Przepraszam, czy jest Sarah?
2 네, 있어요 Tak, jest
3 사라씨는 외출했어요 Sarah wyszła
4 핸드폰으로 연락해보세요 Może pan do niej zadzwonić na komórkę
5 어디 가면 만날 수 있을까요? Wie pani gdzie ona jest?
6 직장에 갔어요 Jest w pracy
7 집에 있어요 Jest u siebie
8 쥴리앙 있습니까? Przepraszam, czy jest Julien?
9 네, 있어요 Tak, jest
10 줄리앙씨는 외출했어요 Julien wyszedł
11 어디 가면 만날 수 있을까요? Wie pan gdzie on jest?
12 핸드폰으로 연락해보세요 Może pani do niego zadzwonić na komórkę
13 직장에 갔어요 Jest w pracy
14 집에 있어요 Jest u siebie15 - 호텔

호텔
퀴즈
강좌
1 호텔 Hotel
2 아파트 Mieszkanie
3 환영합니다 Witamy!
4 빈 방 있나요? Czy są wolne pokoje?
5 방안에 욕실이 딸려 있나요? Czy to jest pokój z łazienką?
6 일인용 침대 두 개를 원하시나요? Woli pan dwa łóżka jednoosobowe?
7 Woli pani dwa łóżka jedoosobowe?
8 이인용 침대 하나를 원하시나요? Życzy pan sobie pokój dwuosobowy?
9 Życzy pani sobie pokój dwuosobowy?
10 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem
11 숙박과 아침식사 포함 Pokój ze śniadaniem
12 하루 밤에 얼마입니까? Jaka jest cena noclegu?
13 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Mógłbym najpierw zobaczyć pokój?
14 Mogłabym najpierw zobaczyć pokój?
15 네. 그럼요 Tak, oczywiście!
16 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny
17 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór?
18 저한텐 조금 비싸네요. Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo
19 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Mogłaby pani zająć się moim bagażem?
20 Mógłby pan zająć się moim bagażem?
21 제 방은 어디 인가요? Przepraszam, gdzie jest mój pokój?
22 이층에 있습니다. Na pierwszym piętrze
23 엘리베이터가 있나요? Czy jest winda?
24 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 Winda jest po pani lewej stronie
25 Winda jest po pana lewej stronie
26 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 Winda jest po pani prawej stronie
27 Winda jest po pana prawej stronie
28 세탁실이 어디 있나요 Przepraszam, gdzie jest pralnia?
29 세탁실은 일층에 있습니다 Na parterze
30 일층 Parter
31 Pokój
32 세탁소 Prasowalnia
33 미용실 Salon fryzjerski
34 주차장 Parking samochodowy
35 회의실에서 만날까요? Spotykamy się w sali konferencyjnej?
36 회의실 Sala konferencyjna
37 온수물 수영장 Basen z podgrzewaną wodą
38 수영장 Basen
39 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej
40 열쇠 좀 주세요 Poproszę klucz
41 비밀번호 좀 알려 주세요 Poproszę kartę
42 저에게 연락 온 거 있나요? Czy są dla mnie jakieś wiadomości?
43 네. 여기있어요 Tak, proszę
44 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 Nie, nie ma
45 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? Gdzie można rozmienić pieniądze?
46 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze?
47 Mógłby mi pan rozmienić pieniądze?
48 네. 얼마 바꾸실 건데요? Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić?
49 Tak, mogę. Ile pani chce rozmienić?16 - 해변

해변
퀴즈
강좌
1 해변 Plaża
2 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? Gdzie mógłbym kupić piłkę?
3 Gdzie mogłabym kupić piłkę?
4 이리로 가시면 가게가 있습니다 Tam dalej jest sklep
5 물놀이 공 Piłka
6 쌍안경 Lornetka
7 챙 달린 모자 Czapka z daszkiem
8 수건 Ręcznik
9 샌달 Sandały
10 물통 Wiaderko
11 썬크림 Krem przeciwsłoneczny
12 수영 팬티 Kąpielówki
13 썬그라스 Okulary przeciwsłoneczne
14 새우, 조개류 Owoce morza
15 햇빛을 쬐다 Opalać się
16 양지바른 Słonecznie
17 일몰 Zachód słońca
18 파라솔 Parasol
19 Słońce
20 일광욕 Udar słoneczny
21 여기서 수영하면 위험한가요? Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania?
22 Czy można tu bezpiecznie pływać?
23 아니요. 위험하지 않아요 Nie, tu jest bezpiecznie
24 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 Tak, pływanie jest tu zabronione
25 수영하다 Pływać
26 수영 Pływanie
27 파도 Fala
28 바다 Morze
29 모래 언덕 Wydma
30 모래 Piasek
31 내일 일기예보는 어떤가요? Jaka jest prognoza pogody na jutro?
32 날씨가 바뀔 거예요 Pogoda się zmieni
33 비가 올 거예요 Będzie padać
34 해가 뜰거예요 Będzie słonecznie
35 바람이 많이 불 거예요 Będzie wietrznie
36 수영복 Kostium kąpielowy
37 그늘 Cień17 - 문제 발생시

문제 발생시
퀴즈
강좌
1 저 좀 도와주시겠어요? Mogłaby mi pani pomóc?
2 Mógłby mi pan pomóc?
3 길을 잃어버렸어요 Zgubiłem się
4 Zgubiłam się
5 무슨 일이신가요? Co dla pani?
6 Co dla pana?
7 무슨 일이 일어났지요? Co się stało?
8 통역사를 어디서 구할 수 있나요? Gdzie mogę znaleźć tłumacza?
9 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? Gdzie jest najbliższa apteka?
10 의사 좀 불러 주세요 Mogłaby pani wezwać lekarza?
11 Mógłby pan wezwać lekarza?
12 무슨 치료를 받고 계신가요? Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki?
13 Czy przyjmuje pani teraz jakieś leki?
14 병원 Szpital
15 약국 Apteka
16 의사 Lekarz
17 Doktor
18 의료 서비스 Służby medyczne
19 제 신분증을 잃어버렸어요 Zgubiłem moje dokumenty
20 Zgubiłam moje dokumenty
21 제 신분증을 도난 당했어요 Skradziono mi moje dokumenty
22 분실물 보관소 Biuro Rzeczy Znalezionych
23 구조대 Punkt pierwszej pomocy
24 비상구 Wyjście ewakuacyjne
25 경찰서 Policja
26 신분증명서 Dokumenty
27 현금 Pieniądze
28 여권 Paszport
29 Bagaż
30 아니요, 괜찮습니다 Już dosyć! Nie, dziękuję!
31 저 좀 가만히 내버려 두세요 Proszę mnie zostawić w spokoju!
32 저리 가세요! Proszę odejść!
mp3 and pdf 다운로드
MP3 + PDF

모든 표현 다운로드

무료 데모시작하다

mp3 and pdf 다운로드