어휘 > 헝가리어

1 - 기본적인 표현

기본적인 표현
퀴즈
강좌
1 안녕하세요 Jónapot!
2 Jónapot kívánok – Szia – Helló – Szervusz
3 안녕하세요 Jóestét!
4 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 Viszlát!
5 Viszontlátásra!
6 나중에 봅시다 Később találkozunk
7 Akkor később találkozunk
8 Igen
9 아니요 Nem
10 실례합니다 Elnézést
11 감사합니다 Köszönöm
12 Köszi
13 감사합니다 Köszönöm szépen!
14 Nagyon köszönöm!
15 도와주셔서 감사합니다 Köszönöm a segítségét!
16 아니예요 Kérem
17 알았습니다 Jó - Jól van – Oké
18 Rendben (van)
19 가격이 얼마예요? Elnézést, ez mennyibe kerül?
20 죄송해요 Bocsánat!
21 Bocsánatot kérek!
22 이해를 못 했어요 Nem értem
23 이해했어요 Értem
24 잘 모르겠는데요 Nem tudom
25 금지 Tilos
26 화장실이 어디에 있어요? Elnézést, hol van a WC?
27 Elnézést, hol van a mosdó?
28 새해 복 많이 받으세요 B.ú.é.k!
29 Boldog új évet kívánok!
30 생신을 축하 드려요 Boldog születésnapot!
31 Boldog szülinapot!
32 경사를 축하드려요 Kellemes Ünnepeket!
33 축하해요 Gratulálok!
34 Gratulálunk!2 - 대화

대화
퀴즈
강좌
1 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Szia! Hogy vagy?
2 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Szia! Köszönöm, jól
3 헝가리어를 할 줄 아세요? Beszélsz magyarul?
4 아니요, 헝가리어를 못해요 Nem beszélek magyarul
5 아주 조금만요 Csak egy kicsit
6 어느 나라에서 오셨어요? Honnan jöttél?
7 어느 나라 사람입니까? Milyen nemzetiségű vagy?
8 저는 한국 사람입니다 Koreai vagyok
9 여기서 사세요? És te, itt élsz?
10 네, 여기서 살고 있어요 Igen, itt lakom
11 제 이름은 사라예요. 당신은요? Engem Sarah-nak hívnak, és téged?
12 쥴리앙입니다 Julien vagyok
13 여기서 무엇을 하세요? Mit csinálsz itt?
14 저는 휴가중이에요 Nyaralok
15 저희는 휴가중 입니다 Nyaralunk
16 사업일로 왔어요 Üzleti úton vagyok
17 이곳에서 일하고 있어요 Itt dolgozom
18 저희는 여기서 일을 해요 Itt dolgozunk
19 맛있는 식당을 아세요? Hol lehet jót enni?
20 이 근처에 박물관이 있나요? Van a közelben múzeum?
21 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? Hol tudok internetezni?3 - 학습

학습
퀴즈
강좌
1 단어를 좀 더 배울래요? Szeretnél megtanulni egy pár szót?
2 네, 좋아요 Persze!
3 이것은 이름이 뭐에요? Ezt hogy hívják?
4 이것은 테이블입니다 Ez egy asztal
5 테이블, 이해했어요? Asztal, érted?
6 이해를 못 했어요 Nem értem
7 한 번 더 말해 주실래요? Megismételnéd?
8 좀 더 천천히 말해 줄래요? Tudnád kicsit lassabban mondani?
9 그것을 좀 써줄래요? Leírnád, légy szíves?
10 이해했어요 Értem4 - 색깔

색깔
퀴즈
강좌
1 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 Tetszik az asztal színe
2 빨간색입니다 Ez piros
3 파란색 Kék
4 노란색 Sárga
5 흰색 Fehér
6 검정색 Fekete
7 녹색 Zöld
8 주황색 Narancssárga
9 보라색 Lila
10 회색 Szürke5 - 숫자

숫자
퀴즈
강좌
1 Nulla
2 Egy
3 Kettő
4 Három
5 Négy
6 Öt
7 Hat
8 Hét
9 Nyolc
10 Kilenc
11 Tíz
12 십일 Tizenegy
13 십이 Tizenkettő
14 십삼 Tizenhárom
15 십사 Tizennégy
16 십오 Tizenöt
17 십육 Tizenhat
18 십칠 Tizenhét
19 십팔 Tizennyolc
20 십구 Tizenkilenc
21 이십 Húsz
22 이십일 Huszonegy
23 이십이 Huszonkettő
24 이십삼 Huszonhárom
25 이십사 Huszonnégy
26 이십오 Huszonöt
27 이십육 Huszonhat
28 이십칠 Huszonhét
29 이십팔 Huszonnyolc
30 이십구 Huszonkilenc
31 삼십 Harminc
32 삼십일 Harmincegy
33 삼십이 Harminckettő
34 삼십삼 Harminchárom
35 삼십사 Harmincnégy
36 삼십오 Harmincöt
37 삼십육 Harminchat
38 사십 Negyven
39 오십 Ötven
40 육십 Hatvan
41 칠십 Hetven
42 팔십 Nyolcvan
43 구십 Kilencven
44 Száz
45 백오 Százöt
46 이백 Kétszáz
47 삼백 Háromszáz
48 사백 Négyszáz
49 Ezer
50 천오백 Ezerötszáz
51 이천 Kétezer
52 Tízezer6 - 시간

시간
퀴즈
강좌
1 언제 이곳에 도착했어요? Mikor érkeztél?
2 오늘 Ma
3 어제 Tegnap
4 이틀전에 Két napja
5 얼마나 머무르실 예정입니까? Meddig maradsz?
6 내일 떠날거예요 Holnap megyek el
7 모레에 떠날거예요 Holnapután megyek el
8 삼일후에 떠날거예요 3 nap múlva megyek el
9 월요일 Hétfő
10 화요일 Kedd
11 수요일 Szerda
12 목요일 Csütörtök
13 금요일 Péntek
14 토요일 Szombat
15 일요일 Vasárnap
16 일월달 Január
17 이월달 Február
18 삼월달 Március
19 사월달 Április
20 오월달 Május
21 유월달 Június
22 칠월달 Július
23 팔월달 Augusztus
24 구월달 Szeptember
25 시월달 Október
26 십일월월달 November
27 십이월달 December
28 몇 시에 떠나실 거에요? Hánykor indulsz?
29 아침 여덟 시 Reggel 8-kor
30 아침 여덟 시 십오 분 Reggel negyed 9-kor
31 아침 여덟 시 삼십 분 Reggel fél 9-kor
32 아침 여덟 시 사십오 분 Reggel háromnegyed 9-kor
33 저녁 여섯 시 Este 6-kor
34 저는 늦었어요 Késésben vagyok7 - 택시

택시
퀴즈
강좌
1 택시! Taxi!
2 어디 가십니까? Hová lesz?
3 Hová szeretne menni?
4 역으로 가 주세요 A pályaudvarra, legyen szíves
5 낮과 밤 호텔로 가 주세요 A Nappal és Éjjel hotelbe, legyen szíves
6 공항으로 가 주세요 Kivinne a reptérre?
7 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Hozná a csomagjaimat?
8 여기서 먼가요? Messze van?
9 아니요, 이 근처예요 Nem, itt van közel
10 네, 조금 멀어요 Igen, egy kicsit messzebb van
11 요금이 얼마나 나오나요? Mennyibe fog kerülni?
12 여기로 데려다 주세요 Vigyen ide, legyen szíves
13 Vigyen oda, legyen szíves
14 오른쪽 입니다 Jobbra
15 왼쪽입니다 Balra
16 곧장 가세요 Egyenesen
17 여기입니다 Itt van
18 Ott van
19 저쪽입니다 Erre van
20 Arra van
21 여기서 세워 주세요 Állj!
22 Stop!
23 천천히 하세요 Csak nyugodtan
24 영수증 하나 만들어 주세요 Tudna számlát adni?8 - 감정

감정
퀴즈
강좌
1 당신네 나라가 맘에 들어요 Nagyon szeretem az országodat
2 사랑해요 Szeretlek
3 행복해요 Boldog vagyok
4 슬퍼요 Szomorú vagyok
5 기분이 좋아요 Jól érzem magam itt
6 추워요 Fázom
7 더워요 Melegem van
8 이건 너무 큰데요 Túl nagy
9 이건 너무 작은데요 Túl kicsi
10 딱 맞네요 Tökéletes
11 오늘 저녁에 데이트 할래요? Szeretnél elmenni valahová ma este?
12 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 Szeretnék elmenni valahová ma este
13 좋은 생각이예요 Jó ötlet!
14 신이 나게 즐기고 싶어요 Szeretnék szórakozni
15 별로 좋지 않은 생각인데요 Nem jó ötlet
16 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 Nem akarok elmenni ma este
17 쉬고 싶어요 Szeretnék pihenni
18 운동하실래요? Szeretnél sportolni?
19 네, 기분전환을 좀 해야 해요 Igen, ki kell eresztenem a feszültséget
20 전 테니스를 해요 Teniszezek
21 아니요, 전 꽤 피곤해요 Nem, köszönöm, elég fáradt vagyok9 - 가족

가족
퀴즈
강좌
1 당신 가족이 여기에 살고 있어요? Vannak itt rokonaid?
2 아버지 Édesapám
3 Apukám
4 어머니 Édesanyám
5 Anyukám
6 아들 A fiam
7 A lányom
8 형제 Fiútestvér
9 1. Bátyám 2. öcsém
10 자매 Lánytestvér
11 1. Nővérem 2. húgom
12 친구 Barát
13 친구 Barátnő
14 남자 친구 A barátom
15 여자 친구 A barátnőm
16 남편 A férjem
17 아내 A feleségem10 - 술집

술집
퀴즈
강좌
1 A bár
2 무엇을 마실래요? Iszol valamit?
3 마시다 Inni
4 Pohár
5 좋아요 Szívesen
6 무엇을 드실래요? Mit kérsz?
7 어떤 음료수가 있어요? Mit lehet inni?
8 물이랑 과일주스가 있어요 Van víz, vagy gyümölcslevek
9 Víz
10 얼음 좀 넣어 주시겠어요? Kérhetek bele jégkockát?
11 얼음 Jégkocka
12 핫쵸코 Csoki
13 Csokoládé
14 우유 Tej
15 Tea
16 커피 Kávé
17 설탕이랑 Cukorral
18 크림이랑 Tejszínnel
19 포도주 Bor
20 맥주 Sör
21 차 한 잔 주세요! Egy teát kérek
22 맥주 한 잔 주세요! Egy sört kérek
23 무엇을 드시겠어요? Mit adhatok?
24 차 두 잔 주세요! Két teát kérünk szépen
25 맥주 두 잔 주세요! Két sört kérünk szépen
26 아무것도 안 마실래요 Semmit, köszönöm
27 Semmit, köszönjük
28 건배 Egészségedre!
29 건배 Egészségünkre!
30 Egészségetekre!
31 계산서 주세요! A számlát, legyen szíves
32 얼마예요? Mennyivel tartozom?
33 이만 원입니다 Húsz euróval
34 제가 살게요 Meghívlak
35 Én fizetek11 - 식당

식당
퀴즈
강좌
1 식당 Az étterem
2 뭐 드시고 싶어요? Akarsz enni?
3 Igen, szeretnék
4 먹다 Enni
5 어디서 먹을까요? Hol tudunk enni?
6 어디서 점심을 먹을까요? Hol tudunk ebédelni?
7 저녁식사 Vacsora
8 아침식사 Reggeli
9 여기요! Elnézést
10 메뉴판 좀 갖다 주세요 Kérhetek egy étlapot?
11 메뉴판 여기 있어요 Az étlap
12 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Mit szeretnél inkább, húst, vagy halat?
13 밥이랑 Rizzsel
14 면이랑 Tésztával
15 감자 Krumpli
16 야채 Zöldség
17 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Rántotta - tükörtojás - lágytojás
18 Kenyér
19 버터 Vaj
20 샐러드 Saláta
21 디저트 Desszert
22 Édesség
23 과일 Gyümölcs
24 칼 좀 갖다 주세요 Kérhetek egy kést?
25 네, 갖다 드릴게요 Igen, azonnal hozom
26 Kés
27 포오크 Villa
28 숟가락 Kanál
29 이건 따뜻한 음식인가요? Ez egy melegétel?
30 네. 그리고 아주 매워요. Igen, és elég fűszeres is
31 따뜻하다 Meleg
32 차갑다 Hideg
33 맵다 Fűszeres
34 Csípős
35 전, 생선으로 할게요 Halat kérek
36 저도요 Én is
37 Az egy melegétel?12 - 헤어질 때

헤어질 때
퀴즈
강좌
1 시간이 늦어서 가야해요 Késő van, mennem kell
2 다시 만날 수 있을까요? Találkozunk megint?
3 네, 그럼요 Igen, szívesen
4 우리 집 주소예요 Ez a címem
5 전화번호 있어요? Van telefonszámod?
6 네, 여기있어요 Igen, tessék
7 즐거운 시간을 보냈어요 Jól éreztem magam veled
8 저도 만나서 반가웠어요 Én is örülök, hogy találkoztunk
9 조만간에 다시 만나요 Hamarosan újra találkozunk
10 저도 그랬음 좋겠네요 Én is remélem
11 안녕히 가세요 Viszlát!
12 내일 봐요 Holnap találkozunk
13 잘 가요 Szia!13 - 교통

교통
퀴즈
강좌
1 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Elnézést, merre van a buszmegálló?
2 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Mennyibe kerül a jegy «Napvárosba»?
3 이 기차는 어디로 가나요? Elnézést, hová megy ez a vonat?
4 이 기차는 태양시에 정차하나요? Ez a vonat megáll «Napvárosban»?
5 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Mikor indul a vonat «Napvárosba»?
6 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Mikor jön a «Napvárosba» menő vonat?
7 태양시 가는 표 하나 주세요 Egy jegyet szeretnék «Napvárosba»
8 기차 시간표를 아시나요? Meg tudná adni a vonatok menetrendjét?
9 버스 시간표 Buszmenetrend
10 태양시 가는 기차가 어디 있나요? Elnézést, melyik vonat megy «Napvárosba»?
11 저기에 있습니다 Ez
12 Az
13 감사합니다 Köszönöm
14 Köszi
15 천만에요. 여행 잘 하세요 Nincs mit, jó utat!
16 Szívesen, jó utat
17 카센터 Autószervíz
18 주유소 Benzinkút
19 꽉 채워 주세요 Tele kérem
20 자전거 Bicikli
21 중심지 Belváros
22 교외 Külváros
23 이곳은 큰 도시입니다 Ez egy nagyváros
24 이곳은 마을입니다 Ez egy nagyváros
25 Hegy
26 호수
27 시골, 농촌 Vidék14 - 누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
퀴즈
강좌
1 사라 있습니까? Beszélhetnék Sarah-val?
2 네, 있어요 Igen itt van
3 사라씨는 외출했어요 Sarah elment
4 핸드폰으로 연락해보세요 Fel tudná hívni a mobilján?
5 어디 가면 만날 수 있을까요? Meg tudná mondani, hol találom?
6 직장에 갔어요 Dolgozik
7 집에 있어요 Otthon van
8 쥴리앙 있습니까? Beszélhetnék Julien-nel?
9 네, 있어요 Igen itt van
10 줄리앙씨는 외출했어요 Julien elment
11 어디 가면 만날 수 있을까요? Meg tudná mondani, hol találom?
12 핸드폰으로 연락해보세요 Fel tudná hívni a mobilján?
13 직장에 갔어요 Dolgozik
14 집에 있어요 Otthon van15 - 호텔

호텔
퀴즈
강좌
1 호텔 Hotel
2 아파트 Lakás
3 환영합니다 Üdvözlöm!
4 Üdvözöljük!
5 빈 방 있나요? Van szabad szobájuk?
6 방안에 욕실이 딸려 있나요? Van fürdőszoba a szobához?
7 일인용 침대 두 개를 원하시나요? Két egyszemélyes ágyat szeretne?
8 이인용 침대 하나를 원하시나요? Duplaágyas szobát szeretne?
9 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Szoba fürdőkáddal - erkéllyel - zuhanyzóval
10 숙박과 아침식사 포함 Szoba reggelivel
11 하루 밤에 얼마입니까? Mennyibe kerül egy éjszaka?
12 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Először szeretném megnézni a szobát
13 네. 그럼요 Persze!
14 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Köszönöm, a szoba nagyon jó
15 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Jó, foglalhatok ma estére?
16 저한텐 조금 비싸네요. Ez egy kicsit drága nekem, köszönöm
17 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Tudnák hozni a csomagjaimat?
18 제 방은 어디 인가요? Elnézést, hol van a szobám?
19 이층에 있습니다. Az első emeleten
20 엘리베이터가 있나요? Van lift?
21 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 Balra van a lift
22 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 Jobbra van a lift
23 세탁실이 어디 있나요 Merre van a mosoda?
24 세탁실은 일층에 있습니다 A földszinten
25 일층 Földszint
26 Szoba
27 세탁소 Tisztító
28 Patyolat
29 미용실 Fodrászat
30 주차장 Parkoló
31 회의실에서 만날까요? Találkozunk a tárgyalóban?
32 회의실 Tárgyaló
33 온수물 수영장 A medence fűtött
34 수영장 Medence
35 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Kérem, ébresszenek fel 7-kor
36 열쇠 좀 주세요 A kulcsot, legyen szíves
37 비밀번호 좀 알려 주세요 A belépőkártyát, legyen szíves
38 저에게 연락 온 거 있나요? Hagytak nekem üzenetet?
39 네. 여기있어요 Igen, itt vannak
40 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 Nem, nem kapott semmit
41 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? Hol tudok pénzt felváltani?
42 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Tudna nekem pénzt felváltani?
43 네. 얼마 바꾸실 건데요? Igen, mennyit szeretne felváltani?16 - 해변

해변
퀴즈
강좌
1 해변 Strand
2 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? Meg tudja mondani, hol tudok labdát venni?
3 이리로 가시면 가게가 있습니다 Erre van egy bolt
4 Arra van egy bolt.
5 물놀이 공 Labda
6 쌍안경 Távcső
7 챙 달린 모자 Baseball-sapka
8 수건 Törölköző
9 Törülköző
10 샌달 Szandál
11 물통 Vödör
12 썬크림 Napkrém
13 Naptej
14 수영 팬티 Fürdőnadrág
15 Fecske
16 썬그라스 Napszemüveg
17 새우, 조개류 Rákféle
18 햇빛을 쬐다 Napfürdőt venni
19 양지바른 Napos
20 일몰 Napnyugta
21 파라솔 Napernyő
22 Nap
23 일광욕 Napszúrás
24 여기서 수영하면 위험한가요? Veszélyes itt úszni?
25 아니요. 위험하지 않아요 Nem, nem veszélyes
26 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 Igen, tilos itt fürdeni
27 수영하다 Úszni
28 수영 Úszás
29 파도 Hullám
30 바다 Tenger
31 모래 언덕 Dűne
32 모래 Homok
33 내일 일기예보는 어떤가요? Milyen időt mondanak holnapra?
34 날씨가 바뀔 거예요 Változni fog az időjárás
35 비가 올 거예요 Esni fog
36 해가 뜰거예요 Sütni fog a nap
37 바람이 많이 불 거예요 Sokat fog fújni a szél
38 수영복 Fürdőruha
39 그늘 Árnyék17 - 문제 발생시

문제 발생시
퀴즈
강좌
1 저 좀 도와주시겠어요? Elnézést, tudna segíteni?
2 길을 잃어버렸어요 Eltévedtem
3 무슨 일이신가요? Mit szeretne?
4 무슨 일이 일어났지요? Mi történt?
5 통역사를 어디서 구할 수 있나요? Hol találok tolmácsot?
6 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? Hol a legközelebbi gyógyszertár?
7 의사 좀 불러 주세요 Kérem, hívjon orvost!
8 무슨 치료를 받고 계신가요? Milyen kezelést kap jelenleg?
9 병원 Kórház
10 약국 Gyógyszertár
11 의사 Orvos
12 Doktor
13 의료 서비스 Orvos
14 제 신분증을 잃어버렸어요 Elvesztettem az irataimat
15 Elvesztettem a papírjaimat
16 제 신분증을 도난 당했어요 Ellopták az irataimat
17 분실물 보관소 Talált tárgyak osztálya
18 구조대 Elsősegély-állomás
19 비상구 Vészkijárat
20 경찰서 Rendőrség
21 신분증명서 Iratok
22 Igazolványok - Papírok – Okmányok
23 현금 Pénz
24 여권 Útlevél
25 Csomagok
26 Poggyászok – Bőröndök
27 아니요, 괜찮습니다 Köszönöm, nem
28 저 좀 가만히 내버려 두세요 Hagyjon békén!
29 저리 가세요! Menjen innen!
mp3 and pdf 다운로드
MP3 + PDF

모든 표현 다운로드

무료 데모시작하다

mp3 and pdf 다운로드