सीखे अल्बानियन

1

प्रगति #1 0%
प्रगति #2 0%
एक नयी क्विज़ शुरू करें
आवश्यक वाक्य Shprehi të përgjithshme #1 #2
1 नमस्ते Mirëdita
miɾədita
2 नमस्ते Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 नमस्ते Mirupafshim
miɾupafʃim
4 बाद में मिलते हैं Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 हाँ Po
6 नहीं Jo
7 सुनिए Ju lutem...!
ju lutεm
8 धन्यवाद Faleminderit!
falεmindεɾit
9 धन्यवाद Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 मदद के लिए धन्यवाद Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 कृपया Ju lutem!
ju lutεm
12 कृपया Asgjë!
asɟə
13 ठीक है Në rregull
nə rεɡuɫ
14 ठीक है Dakord
dakɔɾd
15 इसका दाम क्या है? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 इसका दाम क्या है? Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 माफ़ कीजिए Më falni!
mə falni
18 मेरी समझ में नहीं आ रहा है Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 मैं समझ गया Kuptova!
kuptɔva
20 मुझे नहीं पता Nuk e di!
nuk ε di
21 निषिद्ध Ndalohet!
ndalɔhεt
22 शौचालय कहाँ है Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 शौचालय कहाँ है Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 नया साल मुबारक हो Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 नया साल मुबारक हो Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 जन्मदिन की शुभकामनाएँ Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 * il faudra faire référence à chaque fête - donc, je ne traduis pas Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 बधाई हो Urime!
uɾimε
29 बधाई हो Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ

प्रिन्ट करने लायक - अल्बानियन (शब्दावली) ↗

१५ विषय
१५ विषय

आवश्यक वाक्य

वार्तालाप

सीखना

रंग

संख्या

समय के निशान

टैक्सी

भावना

परिवार

बार

रेस्टोरेंट

छुट्टी लेना

परिवहन

किसी को ढूंडना

होटेल

समुद्र तट

मुसीबत के समय