어휘 > 라트비아어

1 - 기본적인 표현

기본적인 표현
퀴즈
강좌
1 안녕하세요 Labdien
2 안녕하세요 Labvakar
3 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 Uz redzēšanos
4 나중에 봅시다 Uz tikšanos
5
6 아니요
7 실례합니다 Atvainojiet
8 감사합니다 Paldies
9 감사합니다 Liels paldies!
10 도와주셔서 감사합니다 Pateicos par palīdzību
11 아니예요 Lūdzu
12 알았습니다 Labi
13 가격이 얼마예요? Cik tas maksā, lūdzu?
14 죄송해요 Piedodiet!
15 이해를 못 했어요 Es nesaprotu
16 이해했어요 Es sapratu
17 잘 모르겠는데요 Es nezinu
18 금지 Aizliegts
19 화장실이 어디에 있어요? Kur ir tualete, lūdzu?
20 새해 복 많이 받으세요 Laimīgu Jauno Gadu!
21 생신을 축하 드려요 Daudz laimes dzimšanas dienā!
22 경사를 축하드려요 Priecīgus svētkus!
23 축하해요 Apsveicu!2 - 대화

대화
퀴즈
강좌
1 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Labdien! Kā tev iet?
2 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Labdien! Paldies, labi
3 아니요, 레토니아어를 못해요 Nē, es nerunāju latviski
4 아주 조금만요 Tikai mazliet
5 어느 나라에서 오셨어요? No kuras valsts tu esi?
6 어느 나라 사람입니까? Kāda ir tava nacionalitāte?
7 저는 한국 사람입니다 Es esmu korejietis
8 여기서 사세요? Un tu, vai tu dzīvo šeit?
9 네, 여기서 살고 있어요 Jā, es dzīvoju šeit
10 제 이름은 사라예요. 당신은요? Mani sauc Sāra, un tevi?
11 쥴리앙입니다 ?iljēns
12 여기서 무엇을 하세요? Ar ko tu šeit nodarbojies?
13 저는 휴가중이에요 Esmu atvaļinājumā
14 저희는 휴가중 입니다 Esam atvaļinājumā
15 사업일로 왔어요 Esmu komandējumā
16 이곳에서 일하고 있어요 Es šeit strādāju
17 저희는 여기서 일을 해요 Mēs šeit strādājam
18 맛있는 식당을 아세요? Tu zini labu vietu, kur var paēst?
19 이 근처에 박물관이 있나요? Vai netālu ir kāds muzejs?
20 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? Kur var pieslēgties internetam?3 - 학습

학습
퀴즈
강좌
1 단어를 좀 더 배울래요? Tu gribi iemācīties dažus vārdus?
2 네, 좋아요 Jā, labi!
3 이것은 이름이 뭐에요? Kā tas saucās?
4 이것은 테이블입니다 Tas ir galds
5 테이블, 이해했어요? Galds, saproti
6 이해를 못 했어요 Es nesaprotu
7 한 번 더 말해 주실래요? Tu vari atkārtot, lūdzu?
8 좀 더 천천히 말해 줄래요? Vai tu vari runāt mazliet lēnāk?
9 그것을 좀 써줄래요? Tu vari to uzrakstīt lūdzu?
10 이해했어요 Es sapratu4 - 색깔

색깔
퀴즈
강좌
1 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 Man patīk šī galda krāsa
2 빨간색입니다 Tas ir sarkans
3 파란색 Zils
4 노란색 Dzeltens
5 흰색 Balts
6 검정색 Melns
7 녹색 Zaļš
8 주황색 Oranžs
9 보라색 Violets
10 회색 Pelēks5 - 숫자

숫자
퀴즈
강좌
1 Nulle
2 Viens
3 Divi
4 Trīs
5 Četri
6 Pieci
7 Seši
8 Septiņi
9 Astoņi
10 Deviņi
11 Desmit
12 십일 Vienpadsmit
13 십이 Divpadsmit
14 십삼 Trīspadsmit
15 십사 Četrpadsmit
16 십오 Piecpadsmit
17 십육 Sešpadsmit
18 십칠 Septiņpadsmit
19 십팔 Astoņpadsmit
20 십구 Deviņpadsmit
21 이십 Divdesmit
22 이십일 Divdesmit viens
23 이십이 Divdesmit divi
24 이십삼 Divdesmit trīs
25 이십사 Divdesmit četri
26 이십오 Divdesmit pieci
27 이십육 Divdesmit seši
28 이십칠 Divdesmit septiņi
29 이십팔 Divdesmit astoņi
30 이십구 Divdesmit deviņi
31 삼십 Trīsdesmit
32 삼십일 Trīsdesmit viens
33 삼십이 Trīsdesmit divi
34 삼십삼 Trīsdesmit trīs
35 삼십사 Trīsdesmit četri
36 삼십오 Trīsdesmit pieci
37 삼십육 Trīsdesmit seši
38 사십 Četrdesmit
39 오십 Piecdesmit
40 육십 Sešdesmit
41 칠십 Septiņdesmit
42 팔십 Astoņdesmit
43 구십 Deviņdesmit
44 Simts
45 백오 Simts pieci
46 이백 Divi simti
47 삼백 Trīs simti
48 사백 Četri simti
49 Tūkstotis
50 천오백 Tūkstotis pieci simti
51 이천 Divi tūkstoši
52 Desmit tūkstoši6 - 시간

시간
퀴즈
강좌
1 언제 이곳에 도착했어요? Kad tu esi atbraucis šeit?
2 오늘 Šodien
3 어제 Vakar
4 이틀전에 Divas dienas atpakaļ
5 얼마나 머무르실 예정입니까? Cik ilgi tu paliec šeit?
6 내일 떠날거예요 Es braucu prom rīt
7 모레에 떠날거예요 Es braucu prom parīt
8 삼일후에 떠날거예요 Es braucu prom pēc trim dienām
9 월요일 Pirmdiena
10 화요일 Otrdiena
11 수요일 Trešdiena
12 목요일 Ceturtdiena
13 금요일 Piektdiena
14 토요일 Sestdiena
15 일요일 Svētdiena
16 일월달 Janvāris
17 이월달 Februāris
18 삼월달 Marts
19 사월달 Aprīlis
20 오월달 Maijs
21 유월달 Jūnija
22 칠월달 Jūlijs
23 팔월달 Augusts
24 구월달 Septembris
25 시월달 Oktobris
26 십일월월달 Novembris
27 십이월달 Decembris
28 몇 시에 떠나실 거에요? Cikos tu brauc prom?
29 아침 여덟 시 Astoņos no rīta
30 아침 여덟 시 십오 분 Astoņos piecpadsmit no rīta
31 아침 여덟 시 삼십 분 Astoņos trīsdesmit no rīta
32 아침 여덟 시 사십오 분 Astoņos četrdesmit piecās no rīta
33 저녁 여섯 시 Sešos vakarā
34 저는 늦었어요 Es kavēju7 - 택시

택시
퀴즈
강좌
1 택시! Taksi!
2 어디 가십니까? Kūr Jūs braucat?
3 역으로 가 주세요 Man vajag uz staciju
4 낮과 밤 호텔로 가 주세요 Braucu uz Diennakts viesnīcu
5 공항으로 가 주세요 Jūs varat mani aizvest uz lidostu?
6 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu?
7 여기서 먼가요? Vai tas ir tālu?
8 아니요, 이 근처예요 Nē, tas ir tuvu
9 네, 조금 멀어요 Jā, tas ir nedaudz tālāk
10 요금이 얼마나 나오나요? Cik tas maksās?
11 여기로 데려다 주세요 Aizvediet mani šeit, lūdzu
12 오른쪽 입니다 Tas ir pa labi
13 왼쪽입니다 Tas ir pa kreisi
14 곧장 가세요 Tas ir taisni
15 여기입니다 Tas ir šeit
16 저쪽입니다 Tas ir tur
17 여기서 세워 주세요 Apstājieties!
18 천천히 하세요 Nesteidzieties
19 영수증 하나 만들어 주세요 Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti?8 - 감정

감정
퀴즈
강좌
1 당신네 나라가 맘에 들어요 Man ļoti patīk tava zeme
2 사랑해요 Es tevi mīlu
3 행복해요 Esmu laimīgs
4 슬퍼요 Esmu skumjš
5 기분이 좋아요 Es labi jūtos šeit
6 추워요 Man ir auksti
7 더워요 Man ir karsti
8 이건 너무 큰데요 Tas ir pārāk liels
9 이건 너무 작은데요 Tas ir pārāk mazs
10 딱 맞네요 Tas ir perfekti
11 오늘 저녁에 데이트 할래요? Tu gribi kaut kur aiziet šovakar?
12 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 Es gribētu kaut kur aiziet šovakar
13 좋은 생각이예요 Laba doma
14 신이 나게 즐기고 싶어요 Gribu izklaidēties
15 별로 좋지 않은 생각인데요 Tā nav laba doma
16 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 Es negribu nekur iet šovakar
17 쉬고 싶어요 Es gribu atpūsties
18 운동하실래요? Varbūt vēlies pasportot?
19 네, 기분전환을 좀 해야 해요 Jā, gribu iztrakoties!
20 전 테니스를 해요 Es spēlēju tenisu
21 아니요, 전 꽤 피곤해요 Nē, paldies, jūtos diezgan noguris9 - 가족

가족
퀴즈
강좌
1 당신 가족이 여기에 살고 있어요? Vai tev šeit ir radi?
2 아버지 Mans tēvs
3 어머니 Mana māte
4 아들 Mans dēls
5 Mana meita
6 형제 Brālis
7 자매 Māsa
8 친구 Draugs
9 친구 Draudzene
10 남자 친구 Mans draugs
11 여자 친구 Mana draudzene
12 남편 Mans vīrs
13 아내 Mana sieva10 - 술집

술집
퀴즈
강좌
1 Bārs
2 무엇을 마실래요? Vēlies kaut ko iedzert?
3 마시다 Dzert
4 Glāze
5 좋아요 Labprāt
6 무엇을 드실래요? Ko tu ņemsi?
7 어떤 음료수가 있어요? Ko Jūs piedāvājat iedzert?
8 물이랑 과일주스가 있어요 Ir ūdens vai augļu sulas
9 Ūdens
10 얼음 좀 넣어 주시겠어요? Pielieciet ledu lūdzu
11 얼음 Ledu
12 핫쵸코 Šokolādi
13 우유 Pienu
14 Tēju
15 커피 Kafiju
16 설탕이랑 Ar cukuru
17 크림이랑 Ar saldo krējumu
18 포도주 Vīnu
19 맥주 Alu
20 차 한 잔 주세요! Tēju, lūdzu
21 맥주 한 잔 주세요! Alu, lūdzu
22 무엇을 드시겠어요? Ko jūs dzersiet?
23 차 두 잔 주세요! Divas tējas, lūdzu
24 맥주 두 잔 주세요! Divus alus, lūdzu
25 아무것도 안 마실래요 Neko, paldies
26 건배 Priekā!
27 건배 Uz veselību!
28 계산서 주세요! Sarēķiniet lūdzu
29 얼마예요? Cik man ir jāmaksā, lūzu?
30 이만 원입니다 Divdesmit eiro
31 제가 살게요 Es uzsaucu11 - 식당

식당
퀴즈
강좌
1 식당 Restorāns
2 뭐 드시고 싶어요? Tu gribi ēst?
3 Jā, labrāt
4 먹다 Ēst
5 어디서 먹을까요? Kur mēs varam paēst?
6 어디서 점심을 먹을까요? Kur mēs varam paēst brokastis?
7 저녁식사 Vakariņas
8 아침식사 Brokastis
9 여기요! Lūdzu!
10 메뉴판 좀 갖다 주세요 Ēdienkarti, lūdzu!
11 메뉴판 여기 있어요 Lūk, ēdienkarte!
12 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs?
13 밥이랑 Ar rīsiem
14 면이랑 Ar marakoniem
15 감자 Kartupeļi
16 야채 Dārzeņi
17 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas
18 Maize
19 버터 Sviests
20 샐러드 Lapu salāti
21 디저트 Deserts
22 과일 Augļi
23 칼 좀 갖다 주세요 Vai Jūs varat iedot nazi?
24 네, 갖다 드릴게요 Jā, tūlīt atnesīšu
25 Nazis
26 포오크 Dakša
27 숟가락 Karote
28 이건 따뜻한 음식인가요? Tas ir siltais ēdiens?
29 네. 그리고 아주 매워요. Jā, un tajā ir daudz garšvielu
30 따뜻하다 Silts
31 차갑다 Auksts
32 맵다 Ass
33 전, 생선으로 할게요 Es ņemšu zivi
34 저도요 Es arī12 - 헤어질 때

헤어질 때
퀴즈
강좌
1 시간이 늦어서 가야해요 Ir vēls! Man ir jāiet!
2 다시 만날 수 있을까요? Vai mēs varētu satikties vēlreiz?
3 네, 그럼요 Jā, ar prieku
4 우리 집 주소예요 Es dzīvoju šajā adresē
5 전화번호 있어요? Vai tev ir tālruņa numurs
6 네, 여기있어요 Jā, lūk
7 즐거운 시간을 보냈어요 Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi
8 저도 만나서 반가웠어요 Man arī bija bija prieks tevi satikt
9 조만간에 다시 만나요 Mēs drīz atkal tiksimies
10 저도 그랬음 좋겠네요 Es arī ceru
11 안녕히 가세요 Uz redzēšanos
12 내일 봐요 Līdz rītam!
13 잘 가요 Čau!13 - 교통

교통
퀴즈
강좌
1 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura?
2 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu?
3 이 기차는 어디로 가나요? Kur iet šis vilciens, lūdzu?
4 이 기차는 태양시에 정차하나요? Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā?
5 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu?
6 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu?
7 태양시 가는 표 하나 주세요 Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu
8 기차 시간표를 아시나요? Vai Jums ir vilcienu saraksts?
9 버스 시간표 Autobusu saraksts
10 태양시 가는 기차가 어디 있나요? Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu?
11 저기에 있습니다 Tas ir šis
12 감사합니다 Paldies
13 천만에요. 여행 잘 하세요 Nav par ko. Patīkamu braucienu!
14 카센터 Autoserviss
15 주유소 Degvielas uzpildes stacija
16 꽉 채워 주세요 Pilnu bāku, lūdzu
17 자전거 Ritenis
18 중심지 Pilsētas centrs
19 교외 Priekšpilsēta
20 이곳은 큰 도시입니다 Tā ir liela pilsēta
21 이곳은 마을입니다 Tas ir ciems
22 Kalns
23 호수 Ezers
24 시골, 농촌 Lauki14 - 누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
퀴즈
강좌
1 사라 있습니까? Vai Sāra ir, lūdzu?
2 네, 있어요 Jā, viņa ir šeit
3 사라씨는 외출했어요 Viņa ir izgājusi
4 핸드폰으로 연락해보세요 Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo
5 어디 가면 만날 수 있을까요? Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
6 직장에 갔어요 Viņa ir darbā
7 집에 있어요 Viņa ir mājās
8 쥴리앙 있습니까? Vai Žiljēns ir, lūdzu?
9 네, 있어요 Jā, viņš ir šeit
10 줄리앙씨는 외출했어요 Viņš ir izgājis
11 어디 가면 만날 수 있을까요? Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
12 핸드폰으로 연락해보세요 Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo
13 직장에 갔어요 Viņš ir darbā
14 집에 있어요 Viņš ir mājās15 - 호텔

호텔
퀴즈
강좌
1 호텔 Viesnīca
2 아파트 Dzīvoklis
3 환영합니다 Laipni lūdzam!
4 빈 방 있나요? Vai Jums ir brīvs numurs?
5 방안에 욕실이 딸려 있나요? Vai tajā ir vannas istaba?
6 일인용 침대 두 개를 원하시나요? Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas?
7 이인용 침대 하나를 원하시나요? Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu?
8 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu
9 숙박과 아침식사 포함 Istaba ar brokastīm
10 하루 밤에 얼마입니까? Cik maksā par vienu nakti?
11 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Es gribētu vispirms apskatīt istabu!
12 네. 그럼요 Jā, protams!
13 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Paldies. Man patīk istaba
14 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru?
15 저한텐 조금 비싸네요. Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies
16 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu?
17 제 방은 어디 인가요? Kur atrodas mana istaba, lūdzu?
18 이층에 있습니다. Tā ir otrajā stāvā
19 엘리베이터가 있나요? Vai Jums ir lifts?
20 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 Lifts ir pa kreisi
21 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 Lifts ir pa labi
22 세탁실이 어디 있나요 Kur atrodas veļas mazgātava?
23 세탁실은 일층에 있습니다 Tā ir pirmajā stāvā
24 일층 Pirmais stāvs
25 Istaba
26 세탁소 Ķīmiskā tīrītava
27 미용실 Frizētava
28 주차장 Automašīnu stāvvieta
29 회의실에서 만날까요? Tiekamies konferenču zālē?
30 회의실 Konferenču zāle
31 온수물 수영장 Baseins ir apsildāms
32 수영장 Baseins
33 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Pamodiniet mani septiņos, lūdzu
34 열쇠 좀 주세요 Atslēgu, lūdzu
35 비밀번호 좀 알려 주세요 Elektronisko atslēgu, lūdzu
36 저에게 연락 온 거 있나요? Vai ir ziņojumi priekš manis?
37 네. 여기있어요 Jā, lūdzu
38 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 Nē, priekš Jums nekā nav
39 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt?
40 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Vai Jūs varētu man samainit naudu?
41 네. 얼마 바꾸실 건데요? Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt?16 - 해변

해변
퀴즈
강좌
1 해변 Pludmale
2 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu?
3 이리로 가시면 가게가 있습니다 Uz to pusi ir veikals
4 물놀이 공 Bumba
5 쌍안경 Binoklis
6 챙 달린 모자 Naģene
7 수건 Dvielis
8 샌달 Zandales
9 물통 Spainis
10 썬크림 Pretiedeguma krēms
11 수영 팬티 Peldbikses - šorti
12 썬그라스 Saules brilles
13 새우, 조개류 Vēžveidīgie
14 햇빛을 쬐다 Sauļoties
15 양지바른 Saulains
16 일몰 Saulriets
17 파라솔 Saulessargs
18 Saule
19 일광욕 Saules dūriens
20 여기서 수영하면 위험한가요? Vai šeit ir bīstami peldēties?
21 아니요. 위험하지 않아요 Nē, nav bīstami
22 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 Jā, šeit ir aizliegts peldēties
23 수영하다 Peldēt
24 수영 Peldēšana
25 파도 Vilnis
26 바다 Jūra
27 모래 언덕 Kāpa
28 모래 Smiltis
29 내일 일기예보는 어떤가요? Kāds būs laiks rīt?
30 날씨가 바뀔 거예요 Laiks mainīsies
31 비가 올 거예요 Būs lietus
32 해가 뜰거예요 Būs saule
33 바람이 많이 불 거예요 Būs liels vējš
34 수영복 Peldkostīms
35 그늘 Ēna17 - 문제 발생시

문제 발생시
퀴즈
강좌
1 저 좀 도와주시겠어요? Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
2 길을 잃어버렸어요 Esmu apmaldījies
3 무슨 일이신가요? Ko Jūs vēlaties?
4 무슨 일이 일어났지요? Kas notika?
5 통역사를 어디서 구할 수 있나요? Kur es varu atrast tulku?
6 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? Kur atrodas tuvākā aptieka?
7 의사 좀 불러 주세요 Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
8 무슨 치료를 받고 계신가요? Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
9 병원 Slimnīca
10 약국 Aptieka
11 의사 Ārsts
12 의료 서비스 Medicīniskā palīdzība
13 제 신분증을 잃어버렸어요 Es pazaudēju manus dokumentus
14 제 신분증을 도난 당했어요 Man nozaga manus dokumentus
15 분실물 보관소 Atradumu birojs
16 구조대 Glābšanas dienests
17 비상구 Avārijas izeja
18 경찰서 Policija
19 신분증명서 Dokumenti
20 현금 Nauda
21 여권 Pase
22 Bagāža
23 아니요, 괜찮습니다 Paldies, nevajag
24 저 좀 가만히 내버려 두세요 Lieciet man mieru!
25 저리 가세요! Ejiet!
mp3 and pdf 다운로드
MP3 + PDF

모든 표현 다운로드

무료 데모시작하다

mp3 and pdf 다운로드