어휘 > 체코어

1 - 기본적인 표현

기본적인 표현
퀴즈
강좌
1 안녕하세요 Dobrý den
2 Dobré ráno
3 안녕하세요 Dobrý večer
4 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요 Na shledanou
5 나중에 봅시다 Na shledanou
6 Ano
7
8 아니요 Ne
9 실례합니다 Prosím!
10 감사합니다 Děkuji
11 Díky
12 감사합니다 Děkuji mnohokrát!
13 Díky!
14 도와주셔서 감사합니다 Děkuji Vám za pomoc
15 아니예요 Prosím
16 알았습니다 Souhlasím
17 가격이 얼마예요? Kolik to stojí, prosím?
18 죄송해요 Promiňte!
19 Pardon!
20 이해를 못 했어요 Nerozumím
21 이해했어요 Rozuměl jsem
22 Rozuměla jsem
23 잘 모르겠는데요 Nevím
24 금지 Zakázáno
25 화장실이 어디에 있어요? Kde jsou záchody, prosím?
26 Kde jsou toalety, prosím?
27 새해 복 많이 받으세요 Šťastný a veselý nový rok!
28 생신을 축하 드려요 Všechno nejlepší k narozeninám!
29 경사를 축하드려요 Veselé svátky!
30 축하해요 Blahopřeji!2 - 대화

대화
퀴즈
강좌
1 안녕하세요. 어떻게 지내세요? Dobrý den. Jak se máš?
2 안녕하세요. 잘 지내고 있어요 Dobrý den. Dobře. Děkuji
3 체코어를 할 줄 아세요? Mluvíš česky?
4 아니요, 체코어를 못해요 Ne, nemluvím česky
5 아주 조금만요 Jen trochu
6 Jen malinko
7 어느 나라에서 오셨어요? Odkud jsi?
8 어느 나라 사람입니까? Jaké jsi národnosti?
9 저는 한국 사람입니다 Jsem Korejec
10 여자가 말할 때 Jsem Korejka
11 여기서 사세요? A ty žiješ tady?
12 네, 여기서 살고 있어요 Ano, žiji tady
13 제 이름은 사라예요. 당신은요? Jmenuji se Sarah a ty?
14 쥴리앙입니다 Julien
15 여기서 무엇을 하세요? Co zde děláš?
16 저는 휴가중이에요 Jsem na dovolené
17 저희는 휴가중 입니다 Jsme na dovolené
18 사업일로 왔어요 Jsem na služební cestě
19 이곳에서 일하고 있어요 Pracuji zde
20 저희는 여기서 일을 해요 Pracujeme zde
21 맛있는 식당을 아세요? Kde se dá dobře najíst?
22 이 근처에 박물관이 있나요? Je tu poblíž nějaké muzeum?
23 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요? Můžu se připojit na Internet?3 - 학습

학습
퀴즈
강좌
1 단어를 좀 더 배울래요? Chceš se naučit pár slov?
2 네, 좋아요 Ano, souhlasím!
3 이것은 이름이 뭐에요? Jak se to jmenuje?
4 Jak se tomu říká?
5 이것은 테이블입니다 To je stůl
6 테이블, 이해했어요? Stůl, rozumíš?
7 이해를 못 했어요 Nerozumím
8 한 번 더 말해 주실래요? Opakuj, prosím
9 좀 더 천천히 말해 줄래요? Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím?
10 그것을 좀 써줄래요? Můžeš to napsat, prosím?
11 이해했어요 Rozuměl jsem
12 Rozuměla jsem4 - 색깔

색깔
퀴즈
강좌
1 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다 Líbí se mi barva tohoto stolu
2 빨간색입니다 Je to červená
3 Červený
4 파란색 Modrá
5 Modrý
6 노란색 Žlutá
7 Žlutý
8 흰색 Bílá
9 Bílý
10 검정색 Černá
11 Černý
12 녹색 Zelená
13 Zelený
14 주황색 Oranžová
15 Oranžový
16 보라색 Fialová
17 Fialový
18 회색 Šedá
19 Šedý5 - 숫자

숫자
퀴즈
강좌
1 Nula
2 Jedna
3 Jeden
4 Dva
5 Tři
6 Čtyři
7 Pět
8 Šest
9 Sedm
10 Osm
11 Devět
12 Deset
13 십일 Jedenáct
14 십이 Dvanáct
15 십삼 Třináct
16 십사 Čtrnáct
17 십오 Patnáct
18 십육 Šestnáct
19 십칠 Sedmnáct
20 십팔 Osmnáct
21 십구 Devatenáct
22 이십 Dvacet
23 이십일 Dvacet jedna
24 이십이 Dvacet dva
25 이십삼 Dvacet tři
26 이십사 Dvacet čtyři
27 이십오 Dvacet pět
28 이십육 Dvacet šest
29 이십칠 Dvacet sedm
30 이십팔 Dvacet osm
31 이십구 Dvacet devět
32 삼십 Třicet
33 삼십일 Třicet jedna
34 삼십이 Třicet dva
35 삼십삼 Třicet tři
36 삼십사 Třicet čtyři
37 삼십오 Třicet pět
38 삼십육 Třicet šest
39 사십 Čtyřicet
40 오십 Padesát
41 육십 Šedesát
42 칠십 Sedmdesát
43 팔십 Osmdesát
44 구십 Devadesát
45 Sto
46 백오 Sto pět
47 이백 Dvě stě
48 삼백 Tři sta
49 사백 Čtyři sta
50 Tisíc
51 천오백 Tisíc pět set
52 이천 Dva tisíce
53 Deset tisíc6 - 시간

시간
퀴즈
강좌
1 언제 이곳에 도착했어요? Kdy jsi sem přijel?
2 Kdy jsi sem přijela?
3 오늘 Dnes
4 어제 Včera
5 이틀전에 Před dvěma dny
6 얼마나 머무르실 예정입니까? Jak dlouho tu zůstaneš?
7 내일 떠날거예요 Odjíždím zítra
8 모레에 떠날거예요 Odjíždím pozítří
9 삼일후에 떠날거예요 Odjíždím za tři dny
10 월요일 Pondělí
11 화요일 Úterý
12 수요일 Středa
13 목요일 Čtvrtek
14 금요일 Pátek
15 토요일 Sobota
16 일요일 Neděle
17 일월달 Leden
18 이월달 Únor
19 삼월달 Březen
20 사월달 Duben
21 오월달 Květen
22 유월달 Červen
23 칠월달 Červenec
24 팔월달 Srpen
25 구월달 Září
26 시월달 Říjen
27 십일월월달 Listopad
28 십이월달 Prosinec
29 몇 시에 떠나실 거에요? V kolik hodin odjíždíš?
30 아침 여덟 시 V osm hodin ráno
31 아침 여덟 시 십오 분 Ve čtvrt na devět ráno
32 Ráno v osm
33 Ráno v osm patnáct
34 아침 여덟 시 삼십 분 V půl deváté ráno
35 Ráno v osm třicet
36 아침 여덟 시 사십오 분 Ve tři čtvrtě na devět ráno
37 저녁 여섯 시 V šest večer
38 V osmnáct hodin
39 저는 늦었어요 Mám zpoždění7 - 택시

택시
퀴즈
강좌
1 택시! Taxi!
2 어디 가십니까? Kam chcete odvést?
3 역으로 가 주세요 Jedu na nádraží
4 낮과 밤 호텔로 가 주세요 Jedu do hotelu Den a Noc
5 공항으로 가 주세요 Můžete mě odvést na letiště?
6 제 짐 좀 넣어 주시겠어요? Můžete mi vzít zavazadla?
7 여기서 먼가요? Je to odsud daleko?
8 아니요, 이 근처예요 Ne, je to kousek
9 네, 조금 멀어요 Ano, je to trochu dál
10 요금이 얼마나 나오나요? Kolik to bude stát?
11 여기로 데려다 주세요 Odvezte mě sem, prosím
12 오른쪽 입니다 Vpravo
13 왼쪽입니다 Vlevo
14 곧장 가세요 Rovně
15 여기입니다 Jsme zde
16 저쪽입니다 Je to někde tady
17 여기서 세워 주세요 Zastavte!
18 Stop!
19 천천히 하세요 Nespěchejte
20 영수증 하나 만들어 주세요 Můžete mi, prosím, vystavit účet?8 - 감정

감정
퀴즈
강좌
1 당신네 나라가 맘에 들어요 Tvá země se mi moc líbí
2 사랑해요 Miluji Tě
3 Mám Tě rád
4 행복해요 Jsem šťastný
5 Jsem šťastná
6 슬퍼요 Jsem smutný
7 Jsem smutná
8 기분이 좋아요 Cítím se zde dobře
9 추워요 Je mi zima
10 더워요 Je mi teplo
11 이건 너무 큰데요 Je to moc velké
12 이건 너무 작은데요 Je to moc malé
13 딱 맞네요 Je to perfektní
14 Je to bezvadné
15 오늘 저녁에 데이트 할래요? Chce dnes večer někam jít?
16 오늘 저녁에 외출하고 싶어요 Dnes večer bych rád někam šel.
17 Dnes večer bych ráda někam šla.
18 좋은 생각이예요 To je dobrý nápad
19 신이 나게 즐기고 싶어요 Mám chuť se jít bavit
20 별로 좋지 않은 생각인데요 To není dobrý nápad
21 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요 Dnes večer se mi nikam nechce
22 쉬고 싶어요 Chci odpočívat
23 운동하실래요? Chceš jít sportovat?
24 네, 기분전환을 좀 해야 해요 Ano, potřebuji se unavit!
25 전 테니스를 해요 Hraji tenis
26 아니요, 전 꽤 피곤해요 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený
27 Ne, děkuji. Jsem příliš unavená9 - 가족

가족
퀴즈
강좌
1 당신 가족이 여기에 살고 있어요? Máš zde rodinu?
2 아버지 Můj otec
3 어머니 Má matka
4 아들 Můj syn
5 Má dcera
6 형제 Bratr
7 자매 Sestra
8 친구 Přítel
9 Kamarád
10 친구 Přítelkyně
11 Kamarádka
12 남자 친구 Můj přítel
13 여자 친구 Má přítelkyně
14 남편 Můj manžel
15 Můj muž
16 아내 Má manželka
17 Má žena10 - 술집

술집
퀴즈
강좌
1 Bar
2 무엇을 마실래요? Dáš si něco k pití?
3 마시다 Pít
4 Sklenička
5 좋아요 Rád
6 S radostí
7 무엇을 드실래요? Co si dáš?
8 어떤 음료수가 있어요? Co mají k pití?
9 물이랑 과일주스가 있어요 Vodu nebo ovocné džusy
10 Voda
11 얼음 좀 넣어 주시겠어요? Můžete mi přinést led, prosím?
12 얼음 Led
13 핫쵸코 Čokoláda
14 우유 Mléko
15 Čaj
16 커피 Káva
17 Kafe
18 설탕이랑 S cukrem
19 크림이랑 Se smetanou
20 포도주 Víno
21 맥주 Pivo
22 차 한 잔 주세요! Čaj, prosím
23 맥주 한 잔 주세요! Pivo, prosím
24 무엇을 드시겠어요? Co si dáte k pití?
25 차 두 잔 주세요! Dva čaje, prosím!
26 맥주 두 잔 주세요! Dvě piva, prosím
27 아무것도 안 마실래요 Děkuji, nic
28 건배 Na zdraví
29 건배 Na zdraví!
30 계산서 주세요! Účet, prosím!
31 얼마예요? Kolik Vám dám, prosím?
32 이만 원입니다 Dvacet eur
33 제가 살게요 Zvu Tě11 - 식당

식당
퀴즈
강좌
1 식당 Restaurace
2 뭐 드시고 싶어요? Dáš si něco k jídlu?
3 Ano, rád.
4 Ano, ráda.
5 먹다 Jíst
6 어디서 먹을까요? Kde se můžeme najíst?
7 어디서 점심을 먹을까요? Kde si můžeme dát oběd?
8 저녁식사 Večeře
9 아침식사 Snídaně
10 여기요! Prosím!
11 메뉴판 좀 갖다 주세요 Jídelní lístek, prosím!
12 메뉴판 여기 있어요 Tady máte jídelní lístek!
13 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요? Co máš raději? Maso nebo ryby?
14 밥이랑 S rýží
15 면이랑 S těstovinami
16 감자 Brambory
17 야채 Zelenina
18 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko
19 Pečivo
20 버터 Máslo
21 샐러드 Salát
22 디저트 Moučník
23 Dezert
24 과일 Ovoce
25 칼 좀 갖다 주세요 Můžete mi přinést nůž, prosím?
26 네, 갖다 드릴게요 Ano, hned Vám ho přinesu
27 Nůž
28 포오크 Vidlička
29 숟가락 Lžíce
30 이건 따뜻한 음식인가요? Je to teplé jídlo?
31 네. 그리고 아주 매워요. Ano a velmi pálivé!
32 따뜻하다 Teplý
33 Teplá
34 차갑다 Studený
35 Studená
36 맵다 Pálivý
37 Pálivá
38 전, 생선으로 할게요 Dám si rybu!
39 저도요 Já také
40 Já též12 - 헤어질 때

헤어질 때
퀴즈
강좌
1 시간이 늦어서 가야해요 Už je pozdě! Musím jít!
2 다시 만날 수 있을까요? Ještě se uvidíme?
3 네, 그럼요 Ano, ráda
4 Ano, rád
5 우리 집 주소예요 Bydlím na této adrese
6 전화번호 있어요? Dáš mi telefonní číslo?
7 네, 여기있어요 Ano, tady je
8 즐거운 시간을 보냈어요 Bylo mi s Tebou hezky
9 저도 만나서 반가웠어요 Mně také, ráda jsem Tě poznala
10 Mně také, rád jsem Tě poznal
11 조만간에 다시 만나요 Brzy se opět sejdeme
12 Brzy se opět uvidíme
13 저도 그랬음 좋겠네요 Také doufám
14 안녕히 가세요 Na shledanou!
15 내일 봐요 Ahoj zítra
16 잘 가요 Ahoj!
17 Nazdar!13 - 교통

교통
퀴즈
강좌
1 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요? Prosím Vás! Hledám stanici autobusu
2 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요? Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím?
3 이 기차는 어디로 가나요? Kam jede tento vlak, prosím?
4 이 기차는 태양시에 정차하나요? Staví tento vlak ve Slunečním městě?
5 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까? Kdy odjíždí vlak do Slunečního města?
6 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까? Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města?
7 태양시 가는 표 하나 주세요 Jeden lístek do Slunečního města, prosím
8 기차 시간표를 아시나요? Máte vlakový jízdní řád?
9 버스 시간표 Autobusový jízdní řád
10 태양시 가는 기차가 어디 있나요? Který vlak jede do Slunečního města, prosím?
11 저기에 있습니다 Tento
12 감사합니다 Děkuji
13 Díky
14 천만에요. 여행 잘 하세요 Není zač. Šťastnou cestu!
15 카센터 Autoservis
16 Čerpací stanice
17 주유소 Benzinka
18 꽉 채워 주세요 Plnou nádrž, prosím
19 자전거 Kolo
20 중심지 Centrum města
21 교외 Předměstí
22 이곳은 큰 도시입니다 Je to velké město
23 이곳은 마을입니다 Je to vesnice
24 Hory
25 호수 Jezero
26 시골, 농촌 Venkov14 - 누군가를 찾을 때

누군가를 찾을 때
퀴즈
강좌
1 사라 있습니까? Je tu Sarah, prosím?
2 네, 있어요 Ano, je tady
3 사라씨는 외출했어요 Někam šla
4 핸드폰으로 연락해보세요 Můžete jí zavolat na mobil
5 어디 가면 만날 수 있을까요? Víte, kde ji najdu?
6 직장에 갔어요 Je v práci
7 집에 있어요 Je doma
8 쥴리앙 있습니까? Je tu Julien, prosím?
9 네, 있어요 Ano, je tady
10 줄리앙씨는 외출했어요 Někam šel
11 어디 가면 만날 수 있을까요? Víte, kde ho najdu?
12 핸드폰으로 연락해보세요 Můžete mu zavolat na mobil
13 직장에 갔어요 Je v práci
14 집에 있어요 Je doma15 - 호텔

호텔
퀴즈
강좌
1 호텔 Hotel
2 아파트 Byt
3 환영합니다 Vítejte!
4 빈 방 있나요? Máte volný pokoj?
5 방안에 욕실이 딸려 있나요? Je v pokoji koupelna?
6 일인용 침대 두 개를 원하시나요? Chcete raději dvě samostatné postele?
7 이인용 침대 하나를 원하시나요? Přejete si dvoulůžkový pokoj?
8 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou
9 숙박과 아침식사 포함 Pokoj se snídaní
10 하루 밤에 얼마입니까? Kolik stojí ubytování na jednu noc?
11 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요? Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout?
12 Mohla bych si nejprve pokoj prohlédnout?
13 네. 그럼요 Ano, samozřejmě!
14 고맙습니다. 방이 아주 좋네요 Děkuji. Pokoj se mi líbí
15 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요? Mohu rezervovat na dnes večer?
16 저한텐 조금 비싸네요. Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé.
17 제 짐 좀 맡아주시겠습니까? Můžete mi odnést zavazadla, prosím?
18 제 방은 어디 인가요? Kde je můj pokoj, prosím?
19 이층에 있습니다. V prvním patře
20 엘리베이터가 있나요? Je zde výtah?
21 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다 Výtah je po Vaší levici
22 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다 Výtah je po Vaší pravici
23 세탁실이 어디 있나요 Kde je prádelna?
24 세탁실은 일층에 있습니다 V přízemí
25 일층 Přízemí
26 Pokoj
27 세탁소 Čistírna
28 미용실 Kadeřnictví
29 주차장 Parkoviště pro auta
30 회의실에서 만날까요? Jsme v zasedací místnosti?
31 회의실 Zasedací místnost
32 온수물 수영장 Bazén je vyhřívaný
33 수영장 Bazén
34 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím
35 열쇠 좀 주세요 Klíč, prosím
36 비밀번호 좀 알려 주세요 Kartičku, prosím
37 저에게 연락 온 거 있나요? Mám nějaké vzkazy?
38 네. 여기있어요 Ano, tady jsou
39 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요 Ne, nemáte nic
40 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요? Kde si můžu rozměnit peníze?
41 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요? Můžete mi rozměnit peníze, prosím?
42 네. 얼마 바꾸실 건데요? Můžeme. Kolik chcete rozměnit?16 - 해변

해변
퀴즈
강좌
1 해변 Pláž
2 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요? Víte, kde se dá koupit míč?
3 이리로 가시면 가게가 있습니다 Tímto směrem je obchod
4 물놀이 공 Míč
5 쌍안경 Dalekohled
6 챙 달린 모자 Kšiltovka
7 수건 Ručník
8 샌달 Sandály
9 물통 Kyblíček
10 썬크림 Opalovací krém
11 수영 팬티 Koupací šortky
12 썬그라스 Sluneční brýle
13 새우, 조개류 Korýš
14 햇빛을 쬐다 Opalovat se
15 양지바른 Slunný
16 Slunná
17 일몰 Západ slunce
18 파라솔 Slunečník
19 Slunce
20 일광욕 Úžeh
21 여기서 수영하면 위험한가요? Není zde plavání nebezpečné?
22 아니요. 위험하지 않아요 Ne, není nebezpečné
23 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요 Ano, koupání je zde zakázáno
24 수영하다 Plavat
25 수영 Plavání
26 파도 Vlna
27 바다 Moře
28 모래 언덕 Duna
29 모래 Písek
30 내일 일기예보는 어떤가요? Jaké má být zítra počasí?
31 날씨가 바뀔 거예요 Bude změna počasí
32 비가 올 거예요 Bude pršet
33 해가 뜰거예요 Bude svítit sluníčko
34 바람이 많이 불 거예요 Bude foukat silný vítr
35 수영복 Plavky
36 그늘 Stín17 - 문제 발생시

문제 발생시
퀴즈
강좌
1 저 좀 도와주시겠어요? Můžete mi, prosím, pomoci?
2 길을 잃어버렸어요 Zabloudil jsem
3 Zabloudila jsem
4 무슨 일이신가요? Co si přejete?
5 무슨 일이 일어났지요? Co se stalo?
6 통역사를 어디서 구할 수 있나요? Kde seženu tlumočníka?
7 가장 가까운 약국이 어디에 있나요? Kde je nebližší lékárna?
8 의사 좀 불러 주세요 Můžete zavolat lékaře, prosím?
9 무슨 치료를 받고 계신가요? Jaké léky v současnosti užíváte?
10 병원 Nemocnice
11 약국 Lékárna
12 의사 Lékař
13 Doktor
14 의료 서비스 Lékařská služba
15 제 신분증을 잃어버렸어요 Ztratil jsem doklady
16 Ztratila jsem doklady
17 제 신분증을 도난 당했어요 Ukradli mi doklady
18 분실물 보관소 Ztráty a nálezy
19 구조대 Stanice první pomoci
20 비상구 Únikový východ
21 경찰서 Policie
22 신분증명서 Doklady
23 현금 Peníze
24 여권 Pas
25 Zavazadla
26 아니요, 괜찮습니다 Ne, děkuji
27 저 좀 가만히 내버려 두세요 Nechtě mě být!
28 Dejte mi pokoj!
29 저리 가세요! Běžte pryč!
30 Odejděte!
mp3 and pdf 다운로드
MP3 + PDF

모든 표현 다운로드

무료 데모시작하다

mp3 and pdf 다운로드