Εκμάθηση Αγγλικά

1
Καλημέρα
Καλησπέρα
Αντίο
Τα λέμε αργότερα
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
Σύμφωνη
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Essentials 1 2
1 Καλημέρα Hello
2 Καλησπέρα Good evening
3 Αντίο Goodbye
4 Τα λέμε αργότερα See you later
5 Ναι Yes
6 Όχι No
7 Ευχαριστώ Thanks
8 Ευχαριστώ πολύ! Thanks a lot
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Thank you for your help
10 Σας παρακαλώ Don't mention it
11 Σύμφωνη Ok
12 Πόσο κάνει; How much is it?
13 Συγγνώμη Sorry!
14 Δεν καταλαβαίνω I don't understand
15 Κατάλαβα I get it
16 Δεν ξέρω I don't know
17 Απαγορεύεται Forbidden
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Excuse me, where are the toilets?
19 Καλή χρονιά! Happy New Year!
20 Χρόνια πολλά! Happy birthday!
21 Συγχαρητήρια! Congratulations!

Έκδοση εκτύπωσης - Αγγλικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας

Αλφάβητο > Αγγλικά

Videos: English Pronunciation
+ 17 videos