Μετάφραση / Κύριες εκφράσεις


Εκμάθηση Αγγλικά - Κύριες εκφράσεις
Εκμάθηση Αγγλικά - Κύριες εκφράσεις
www.loecsen.com

Ελληνικά Αγγλικά
Καλημέρα Hello
Καλησπέρα Good evening
Αντίο Goodbye
Τα λέμε αργότερα See you later
Ναι Yes
Όχι No
Παρακαλώ Excuse me!
Ευχαριστώ Thanks
Ευχαριστώ πολύ! Thanks a lot
Ευχαριστώ για την βοήθεια Thank you for your help
Σας παρακαλώ Don't mention it
Σύμφωνη Ok
Πόσο κάνει; How much is it?
Συγγνώμη Sorry!
Δεν καταλαβαίνω I don't understand
Κατάλαβα I get it
Δεν ξέρω I don't know
Απαγορεύεται Forbidden
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Excuse me, where are the toilets?
Καλή χρονιά! Happy New Year!
Χρόνια πολλά! Happy birthday!
Καλές γιορτές! Happy holiday!
Συγχαρητήρια! Congratulations!

Loecsen Print
Videos: English Pronunciation

english-with-a-smile
10.0/10 (4 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων