Εκμάθηση Αλβανικά

1
Καλημέρα
Καλησπέρα
Αντίο
Τα λέμε αργότερα
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
+ Πιο κοινή έκφραση
Σύμφωνη
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Πόσο κάνει;
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Συγγνώμη
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Καλή χρονιά!
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Shprehi të përgjithshme 1 2
1 Καλημέρα Mirëdita
miɾədita
2 Καλησπέρα Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Αντίο Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Τα λέμε αργότερα Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ναι Po
6 Όχι Jo
7 Ευχαριστώ Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Ευχαριστώ πολύ! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Σας παρακαλώ Ju lutem!
ju lutεm
11 Σύμφωνη Në rregull
nə rεɡuɫ
12 Πόσο κάνει; Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 Συγγνώμη Më falni!
mə falni
14 Δεν καταλαβαίνω Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 Κατάλαβα Kuptova!
kuptɔva
16 Δεν ξέρω Nuk e di!
nuk ε di
17 Απαγορεύεται Ndalohet!
ndalɔhεt
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 Καλή χρονιά! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 Χρόνια πολλά! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 Συγχαρητήρια! Urime!
uɾimε

Έκδοση εκτύπωσης - Αλβανικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας