Εκμάθηση Αλβανικά

1

Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Shprehi të përgjithshme 1 2
1 Καλημέρα Mirëdita
miɾədita
2 Καλησπέρα Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Αντίο Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Τα λέμε αργότερα Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ναι Po
6 Όχι Jo
7 Ευχαριστώ Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Ευχαριστώ πολύ! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Σας παρακαλώ Ju lutem!
ju lutεm
11 Σύμφωνη Në rregull
nə rεɡuɫ
12 Πόσο κάνει; Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 Συγγνώμη Më falni!
mə falni
14 Δεν καταλαβαίνω Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 Κατάλαβα Kuptova!
kuptɔva
16 Δεν ξέρω Nuk e di!
nuk ε di
17 Απαγορεύεται Ndalohet!
ndalɔhεt
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 Καλή χρονιά! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 Χρόνια πολλά! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 Συγχαρητήρια! Urime!
uɾimε

Έκδοση εκτύπωσης - Αλβανικά (λεξιλόγιο) ↗

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας