Εκμάθηση Γαλλικά

1

Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Expressions essentielles 1 2
1 Καλημέρα Bonjour
2 Καλησπέρα Bonsoir
3 Αντίο Au revoir
4 Τα λέμε αργότερα A plus tard
5 Ναι Oui
6 Όχι Non
7 Ευχαριστώ Merci
8 Ευχαριστώ πολύ! Merci beaucoup !
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Merci pour votre aide
10 Σας παρακαλώ Je vous en prie
11 Σύμφωνη D'accord
12 Πόσο κάνει; Quel est le prix s'il vous plaît ?
13 Συγγνώμη Pardon !
14 Δεν καταλαβαίνω Je ne comprends pas
15 Κατάλαβα J'ai compris
16 Δεν ξέρω Je ne sais pas
17 Απαγορεύεται Interdit
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Où sont les toilettes s'il vous plaît ?
19 Καλή χρονιά! Bonne année !
20 Χρόνια πολλά! Bon anniversaire !
21 Συγχαρητήρια! Félicitations !

Έκδοση εκτύπωσης - Γαλλικά (λεξιλόγιο) ↗

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας