Μετάφραση / Κύριες εκφράσεις


Εκμάθηση Γαλλικά - Κύριες εκφράσεις
Εκμάθηση Γαλλικά - Κύριες εκφράσεις
www.loecsen.com

Ελληνικά Γαλλικά
Καλημέρα Bonjour
Καλησπέρα Bonsoir
Αντίο Au revoir
Τα λέμε αργότερα A plus tard
Ναι Oui
Όχι Non
Παρακαλώ S'il vous plaît
Ευχαριστώ Merci
Ευχαριστώ πολύ! Merci beaucoup !
Ευχαριστώ για την βοήθεια Merci pour votre aide
Σας παρακαλώ Je vous en prie
Σύμφωνη D'accord
Πόσο κάνει; Quel est le prix s'il vous plaît ?
Συγγνώμη Pardon !
Δεν καταλαβαίνω Je ne comprends pas
Κατάλαβα J'ai compris
Δεν ξέρω Je ne sais pas
Απαγορεύεται Interdit
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Où sont les toilettes s'il vous plaît ?
Καλή χρονιά! Bonne année !
Χρόνια πολλά! Bon anniversaire !
Καλές γιορτές! Joyeuses fêtes !
Συγχαρητήρια! Félicitations !
9.6/10 (5 ψήφοι)

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων