Εκμάθηση Γαλλικά

1
Καλημέρα
Καλησπέρα
Αντίο
Τα λέμε αργότερα
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
Σύμφωνη
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Expressions essentielles 1 2
1 Καλημέρα Bonjour
2 Καλησπέρα Bonsoir
3 Αντίο Au revoir
4 Τα λέμε αργότερα A plus tard
5 Ναι Oui
6 Όχι Non
7 Ευχαριστώ Merci
8 Ευχαριστώ πολύ! Merci beaucoup !
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Merci pour votre aide
10 Σας παρακαλώ Je vous en prie
11 Σύμφωνη D'accord
12 Πόσο κάνει; Quel est le prix s'il vous plaît ?
13 Συγγνώμη Pardon !
14 Δεν καταλαβαίνω Je ne comprends pas
15 Κατάλαβα J'ai compris
16 Δεν ξέρω Je ne sais pas
17 Απαγορεύεται Interdit
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Où sont les toilettes s'il vous plaît ?
19 Καλή χρονιά! Bonne année !
20 Χρόνια πολλά! Bon anniversaire !
21 Συγχαρητήρια! Félicitations !

Έκδοση εκτύπωσης - Γαλλικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα
 • Κύριες εκφράσεις

 • Συζήτηση

 • Μαθαίνω

 • Χρώματα

 • Αριθμοί

 • Τα σημεία του καιρού

 • Ταξί

 • Συναισθήματα

 • Οικογένεια

 • Μπαρ

 • Εστιατόριο

 • Αποχώρηση

 • Μεταφορά

 • Αναζήτηση ενός ατόμου

 • Ξενοδοχείο

 • Παραλία

 • Σε περίπτωση στεναχώριας

Αλφάβητο : Γαλλικά

Αλφάβητο > Γαλλικά