Εκμάθηση Γαλλικά

1
Καλημέρα
Καλησπέρα
Αντίο
Τα λέμε αργότερα
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
Σύμφωνη
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Expressions essentielles 1 2
1 Καλημέρα Bonjour
2 Καλησπέρα Bonsoir
3 Αντίο Au revoir
4 Τα λέμε αργότερα A plus tard
5 Ναι Oui
6 Όχι Non
7 Ευχαριστώ Merci
8 Ευχαριστώ πολύ! Merci beaucoup !
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Merci pour votre aide
10 Σας παρακαλώ Je vous en prie
11 Σύμφωνη D'accord
12 Πόσο κάνει; Quel est le prix s'il vous plaît ?
13 Συγγνώμη Pardon !
14 Δεν καταλαβαίνω Je ne comprends pas
15 Κατάλαβα J'ai compris
16 Δεν ξέρω Je ne sais pas
17 Απαγορεύεται Interdit
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Où sont les toilettes s'il vous plaît ?
19 Καλή χρονιά! Bonne année !
20 Χρόνια πολλά! Bon anniversaire !
21 Συγχαρητήρια! Félicitations !

Έκδοση εκτύπωσης - Γαλλικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας

Αλφάβητο > Γαλλικά