Εκμάθηση Ιταλικά

1
Καλημέρα
Καλησπέρα
Αντίο
Τα λέμε αργότερα
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
Σύμφωνη
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Espressioni essenziali 1 2
1 Καλημέρα Buongiorno
2 Καλησπέρα Buonasera
3 Αντίο Arriverderci
4 Τα λέμε αργότερα A dopo
5 Ναι
6 Όχι No
7 Ευχαριστώ Grazie
8 Ευχαριστώ πολύ! Grazie mille
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Grazie per il suo aiuto
10 Σας παρακαλώ Prego
11 Σύμφωνη Va bene
12 Πόσο κάνει; Quanto costa, per favore?
13 Συγγνώμη Mi scusi !
14 Δεν καταλαβαίνω Non ho capito
15 Κατάλαβα Ho capito
16 Δεν ξέρω Non so
17 Απαγορεύεται Vietato
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Dov'è il bagno per favore ?
19 Καλή χρονιά! Buon anno!
20 Χρόνια πολλά! Buon compleanno!
21 Συγχαρητήρια! Congratulazioni!

Έκδοση εκτύπωσης - Ιταλικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα
 • Κύριες εκφράσεις

 • Συζήτηση

 • Μαθαίνω

 • Χρώματα

 • Αριθμοί

 • Τα σημεία του καιρού

 • Ταξί

 • Συναισθήματα

 • Οικογένεια

 • Μπαρ

 • Εστιατόριο

 • Αποχώρηση

 • Μεταφορά

 • Αναζήτηση ενός ατόμου

 • Ξενοδοχείο

 • Παραλία

 • Σε περίπτωση στεναχώριας

Αλφάβητο : Ιταλικά

Αλφάβητο > Ιταλικά