Εκμάθηση Ιταλικά

1
Καλημέρα
Καλησπέρα
Αντίο
Τα λέμε αργότερα
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
Σύμφωνη
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Espressioni essenziali 1 2
1 Καλημέρα Buongiorno
2 Καλησπέρα Buonasera
3 Αντίο Arriverderci
4 Τα λέμε αργότερα A dopo
5 Ναι
6 Όχι No
7 Ευχαριστώ Grazie
8 Ευχαριστώ πολύ! Grazie mille
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Grazie per il suo aiuto
10 Σας παρακαλώ Prego
11 Σύμφωνη Va bene
12 Πόσο κάνει; Quanto costa, per favore?
13 Συγγνώμη Mi scusi !
14 Δεν καταλαβαίνω Non ho capito
15 Κατάλαβα Ho capito
16 Δεν ξέρω Non so
17 Απαγορεύεται Vietato
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Dov'è il bagno per favore ?
19 Καλή χρονιά! Buon anno!
20 Χρόνια πολλά! Buon compleanno!
21 Συγχαρητήρια! Congratulazioni!

Έκδοση εκτύπωσης - Ιταλικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας

Αλφάβητο > Ιταλικά