Εκμάθηση Ιταλικά

1

Συνεχίστε #1 0%
Συνεχίστε #2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Espressioni essenziali #1 #2
1 Καλημέρα Buongiorno
2 Καλησπέρα Buonasera
3 Αντίο Arriverderci
4 Τα λέμε αργότερα A dopo
5 Ναι
6 Όχι No
7 Παρακαλώ Per favore!
8 Ευχαριστώ Grazie
9 Ευχαριστώ πολύ! Grazie mille
10 Ευχαριστώ για την βοήθεια Grazie per il suo aiuto
11 Σας παρακαλώ Prego
12 Σύμφωνη Va bene
13 Πόσο κάνει; Quanto costa, per favore?
14 Συγγνώμη Mi scusi !
15 Δεν καταλαβαίνω Non ho capito
16 Κατάλαβα Ho capito
17 Δεν ξέρω Non so
18 Απαγορεύεται Vietato
19 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Dov'è il bagno per favore ?
20 Καλή χρονιά! Buon anno!
21 Χρόνια πολλά! Buon compleanno!
22 Καλές γιορτές! Buone feste!
23 Συγχαρητήρια! Congratulazioni!

Έκδοση εκτύπωσης - Ιταλικά (λεξιλόγιο) ↗

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας