Μετάφραση / Κύριες εκφράσεις


Εκμάθηση Κροατικά - Κύριες εκφράσεις
Εκμάθηση Κροατικά - Κύριες εκφράσεις
www.loecsen.com

Ελληνικά Κροατικά
Καλημέρα Dobro jutro - dobro youtro
Καλησπέρα Dobra večer - dobra vetcher
Αντίο Doviđenja - dovidyegna
Τα λέμε αργότερα Vidimo se - Vidimo sé
Ναι Da - da
Όχι Ne - ne
Παρακαλώ Oprostite! - oprostite
Ευχαριστώ Hvala - hvala
Ευχαριστώ πολύ! Hvala lijepa! - hvala liyepa
Ευχαριστώ για την βοήθεια Hvala na pomoći - hvala na pomotchi
Σας παρακαλώ Molim!, molim! - molim, molim
Σύμφωνη U redu - ou redou
Πόσο κάνει; Pošto je? - pochto ye
Συγγνώμη Pardon - pardonne
Δεν καταλαβαίνω Ne razumijem - né razoumiyem
Κατάλαβα Razumjela sam - razoumyela sam
Δεν ξέρω Ne znam - né znam
Απαγορεύεται Zabranjeno - zabragneno
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Molim Vas, gdje je WC? - molim vas, gdyé yé vètsé
Καλή χρονιά! Sretna Nova godina - sretna nova godina
Χρόνια πολλά! Sretan rođendan - sretan rodyendan
Καλές γιορτές! Sretni praznici! - sretni praznitsi
Συγχαρητήρια! Čestitam! - tchestitam
( 0 ψήφοι )

Είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σας!

Προβολή σχολίων