Εκμάθηση Ουκρανικά

1
Καλημέρα
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Καλησπέρα
Αντίο
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Τα λέμε αργότερα
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Σύμφωνη
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Основні вислови 1 2
1 Καλημέρα Добрий день
Dobryi den'
2 Καλησπέρα Добрий вечір
Dobryj vetchіr
3 Αντίο До побачення
Do pobatchennja
4 Τα λέμε αργότερα Побачимось
Pobatchymos'
5 Ναι Так
Tak
6 Όχι Ні
Ni
7 Ευχαριστώ Дякую
Djakuju
8 Ευχαριστώ πολύ! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
10 Σας παρακαλώ Будь ласка
Bud' laska
11 Σύμφωνη Гаразд
Gharazd
12 Πόσο κάνει; Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
13 Συγγνώμη Пробачте!
Probatchte
14 Δεν καταλαβαίνω Я не розумію
Ja ne rozumiju
15 Κατάλαβα Зрозуміло
Zrozumilo
16 Δεν ξέρω Я не знаю
Ja ne znaju
17 Απαγορεύεται Заборонено
Zaboroneno
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
19 Καλή χρονιά! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
20 Χρόνια πολλά! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
21 Συγχαρητήρια! Вітаю!
Vitaju!

Έκδοση εκτύπωσης - Ουκρανικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα
 • Κύριες εκφράσεις

 • Συζήτηση

 • Μαθαίνω

 • Χρώματα

 • Αριθμοί

 • Τα σημεία του καιρού

 • Ταξί

 • Συναισθήματα

 • Οικογένεια

 • Μπαρ

 • Εστιατόριο

 • Αποχώρηση

 • Μεταφορά

 • Αναζήτηση ενός ατόμου

 • Ξενοδοχείο

 • Παραλία

 • Σε περίπτωση στεναχώριας