Your browser does not support JavaScript! Εκμάθηση Ουκρανικά online - Δωρεάν Ουκρανικά μαθήματα - Ομιλία

Εκμάθηση Ουκρανικά

1

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Κύριες εκφράσεις
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Καλημέρα
Добрий день
Dobryi den'
Καλημέρα
Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
Καλησπέρα
Добрий вечір
Dobryj vetchіr
Αντίο
До побачення
Do pobatchennja
Αντίο
Бувай
Buvaj!
Τα λέμε αργότερα
Побачимось
Pobatchymos'
Ναι
Так
Tak
Όχι
Ні
Ni
Παρακαλώ
Вибачте
Vybatchte
Παρακαλώ
Перепрошую
Pereprochuju
Ευχαριστώ
Дякую
Djakuju
Ευχαριστώ πολύ!
Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
Σας παρακαλώ
Будь ласка
Bud' laska
Σας παρακαλώ
Прошу
Prochu
Σύμφωνη
Гаразд
Gharazd
Σύμφωνη
Добре
Dobre
Πόσο κάνει;
Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
Συγγνώμη
Пробачте!
Probatchte
Συγγνώμη
Даруйте!
Darujte!
Δεν καταλαβαίνω
Я не розумію
Ja ne rozumiju
Κατάλαβα
Зрозуміло
Zrozumilo
Δεν ξέρω
Я не знаю
Ja ne znaju
Απαγορεύεται
Заборонено
Zaboroneno
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
Καλή χρονιά!
З Новим Роком!
Z Novym rokom!
Χρόνια πολλά!
З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
Καλές γιορτές!
Зі святом!
Zi svjatom!
Συγχαρητήρια!
Вітаю!
Vitaju!Συζήτηση

Συζήτηση
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Καλημέρα. Τι κάνεις;
Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
Καλημέρα. Τι κάνεις;
Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
Μιλάς Ουκρανικά;
Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
Όχι δεν μιλώ Ουκρανικά
Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
Μόνο λιγάκι
Лише трохи
Lyshe trokhy
Από ποια χώρα είσαι;
З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
Από ποια χώρα είσαι;
Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
Ποια είναι η εθνικότητα σου;
Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
Είμαι Ουκρανός
Я українець
Ja ukrajinets'
Είμαι Ουκρανή
Я українка
Ja ukrajunka
Κι εσύ, εδώ μένεις;
А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
Ναι, εδώ μένω
Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
Ιουλιανό
Жульєн
Ʒul'jen
Τι κάνεις εδώ;
Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
Είμαι σε διακοπές
Я на канікулах
Ja na kanikulakh
Είμαστε σε διακοπές
Ми на канікулах
My na kanikulakh
Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
Εδώ δουλεύω
Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
Εδώ δουλεύουμε
Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?Μαθαίνω

Μαθαίνω
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
Ναι, εντάξει!
Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
Πώς λέγεται αυτό;
Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
Είναι ένα τραπέζι
Це стіл
Tse stil
Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
Δεν καταλαβαίνω
Я не розумію
Ja ne rozumiju
Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
Κατάλαβα
Зрозуміло
ZrozumiloΧρώματα

Χρώματα
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
Είναι κόκκινο
Це червоний
Tse tchervonyj
Μπλε
Блакитний
Blakytnyj
Κίτρινο
Жовтий
Ʒovtyj
Άσπρο
Білий
Bilyj
Μαύρο
Чорний
Tchornyj
Πράσινο
Зелений
Zelenyj
Πορτοκαλί
Помаранчевий
Pomarantchevyj
Μοβ
Фіолетовий
Fioletovyj
Γκρίζο
Сірий
SiryjΑριθμοί

Αριθμοί
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Μηδέν
Нуль
Nul'
Ένα
Один
Odyn
Δύο
Два
Dva
Τρία
Три
Try
Τέσσερα
Чотири
Tchotyry
Πέντε
П'ять
P`jat'
Έξι
Шість
Shist'
Εφτά
Сім
Sim
Οκτώ
Вісім
Visim
Εννέα
Дев'ять
Dev`jat'
Δέκα
Десять
Desjat'
Έντεκα
Одинадцять
Odynadtsjat'
Δώδεκα
Дванадцять
Dvanadtsjat'
Δεκατρία
Тринадцять
Trynadtsjat'
Δεκατέσσερα
Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
Δεκαπέντε
П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
Δεκαέξι
Шістнадцять
Shistnadtsjat'
Δεκαεφτά
Сімнадцять
Simnadtsjat'
Δεκαοκτώ
Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
Δεκαεννέα
Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
Είκοσι
Двадцять
Dvadtsjat'
Εικοσιένα
Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
Είκοσιδύο
Двадцять два
Dvadtsjat' dva
Είκοσιτρία
Двадцять три
Dvadtsjat' try
Είκοσιτέσσερα
Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
Είκοσιπέντε
Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
Είκοσιέξι
Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
Είκοσιεφτά
Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
Είκοσιοκτώ
Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
Είκοσιεννέα
Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
Τριάντα
Тридцять
Trydtsjat'
Τριανταένα
Тридцять один
Trydtsjat' odyn
Τριανταδύο
Тридцять два
Trydtsjat' dva
Τριαντατρία
Тридцять три
Trydtsjat' try
Τριαντατέσσερα
Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
Τριανταπέντε
Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
Τριανταέξι
Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
Σαράντα
Сорок
Sorok
Πενήντα
П'ятдесят
P`jatdesjat
Εξήντα
Шістдесят
Shistdesjat
Εβδομήντα
Сімдесят
Simdesjat
Ογδόντα
Вісімдесят
Visimdesjat
Ενενήντα
Дев'яносто
Dev`janosto
εκατό
Сто
Sto
πεντακόσια
Сто п'ять
Sto p`jat'
διακόσια
Двісті
Dvisti
Τριακόσια
Триста
Trysta
Τετρακόσια
Чотириста
Tchotyrysta
Χίλια
Тисяча
Tysjatcha
Χίλιαπεντακόσια
Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
Δυο χιλιάδες
Дві тисячі
Dvi tysjatchi
Δέκα χιλιάδες
Десять тисяч
Desjat' tysjatchΤα σημεία του καιρού

Τα σημεία του καιρού
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Πότε ήρθες εδώ;
Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
Σήμερα
Сьогодні
S'oghodni
Χθες
Учора
Utchora
Πριν δυο μέρες
Два дні тому
Dva dni tomu
Για πόσο καιρό θα μείνεις;
Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
Θα φύγω αύριο
Я їду завтра
Ja jidu zavtra
θα Φύγω μεθαύριο
Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
Θα φύγω σε τρεις μέρες
Я їду за три дні
ja jidu za try dni
Δευτέρα
Понеділок
Ponedilok
Τρίτη
Вівторок
Vivtorok
Τετάρτη
Середа
Sereda
Πέμπτη
Четвер
Tchetver
Παρασκευή
П'ятниця
P'jatnytsja
Σάββατο
Субота
Subota
Κυριακή
Неділя
Nedilja
Ιανουάριος
Січень
Sitchen'
Φεβρουάριος
Лютий
Ljutyj
Μάρτιος
Березень
Berezen'
Απρίλιος
Квітень
Kviten'
Μάιος
Травень
Traven'
Ιούνιος
Червень
Tcherven'
Ιούλιος
Липень
Lypen'
Αύγουστος
Серпень
Serpen'
Σεπτέμβριος
Вересень
Veresen'
Οκτώβριος
Жовтень
Ʒovten'
Νοέμβριος
Листопад
Lystopad
Δεκέμβριος
Грудень
Ghruden'
Τι ώρα φεύγεις;
О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
Το πρωί, στις οκτώ
О восьмій ранку
O vos'mij ranku
Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
Το βράδυ, στις έξι
Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
Έχω αργήσει
Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusjaΤαξί

Ταξί
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Ταξί
Таксі!
Taksi!
Που θέλετε να πάτε;
Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
Πάω στο σταθμό
Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
Είναι μακριά από εδώ;
Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
Όχι, είναι κοντά
Ні, це поруч
Ni, tse porutch
Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
Πόσο θα στοιχίσει;
Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
Είναι δεξιά
Це справа
Tse sprava
Είναι αριστερά
Це зліва
Tse zliva
Ευθεία είναι
Прямо
Prjamo
Είναι εδώ
Це тут
Tse tut
Από δω είναι
По цій дорозі
Po tsij dorozi
Σταματήστε εδώ!
Стоп!
Stop!
Με την ησυχία σας
Не поспішайте
Ne pospichajte
Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?Συναισθήματα

Συναισθήματα
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
Σ' αγαπώ
Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
Σ' αγαπώ
Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
Είμαι χαρούμενος
Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
Είμαι λυπημένος
Мені сумно
Meni sumno
Αισθάνομαι άνετα εδώ
Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
Κρυώνω
Мені холодно
Meni kholodno
Ζεσταίνομαι
Мені гаряуе
Meni gharjatche
Είναι πολύ μεγάλο
Великувато
Velykuvato
Είναι πολύ μεγάλο
Завеликий
Zavelykyj
Είναι πολύ μικρό
Замало
Zamalo
Είναι πολύ μικρό
Малий
Malyj
Είναι τέλειο
Чудово
Tchudovo
Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
Καλή ιδέα
Чудова ідея
Tchudova ideja
Καλή ιδέα
Гарна ідея
Gharna ideja
Θέλω να διασκεδάσω
Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
Δεν είναι καλή ιδέα
Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
Θέλω να ξεκουραστώ
Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
Παίζω τένις
Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsjaΟικογένεια

Οικογένεια
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Έχεις συγγενείς εδώ;
У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
Ο πατέρας μου
Мій батько
Mij bat'ko
Η μητέρα μου
Моя мати
Moja maty
Ο γιος μου
Мій син
Mij syn
Η κόρη μου
Моя донька
Moja don'ka
Έναν αδελφό
Брат
Brat
Μία αδελφή
Сестра
Sestra
Έναν φίλο
Друг
Drug
Έναν φίλο
Приятель
Pryjatel'
Μια φίλη
Подруга
Podruga
Μια φίλη
Приятелька
Pryjatel'ka
Ο φίλος μου
Мій хлопець
Mij khlopets'
Η φίλη μου
Моя дівчина
Moja divtchyna
Ο άνδρας μου
Мій чоловік
Mij tcholovik
Η γυναίκα μου
Моя дружина
Moja druʒynaΜπαρ

Μπαρ
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Το μπαρ
Бар
Bar
Θες να πιεις κάτι;
Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
Πίνω
Пити
Pyty
Ποτήρι
Склянка
Skljanka
Ευχαρίστως
Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
Ευχαρίστως
Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
Τι θα ήθελες;
Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
Τι ποτά υπάρχουν;
Що є випити?
Chtcho je vypyty?
Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
Νερό
Вода
Voda
Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
Παγάκια
Кубики льоду
Kubyku l'odu
Σοκολάτα
Шоколад
Chokolad
Γάλα
Молоко
Moloko
Τσάι
Чай
Tchaj
Καφές
Кава
Kava
Με ζάχαρη
З цукром
Z tsukrom
Με κρέμα
З вершками
Z verchkamy
Κρασί
Вино
Vyno
Μπίρα
Пиво
Pyvo
Ένα τσάι παρακαλώ
Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
Μια μπίρα παρακαλώ
Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
Τι θέλετε να πιείτε;
Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
Δυο τσάι παρακαλώ!
Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
Δυο μπίρες παρακαλώ
Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
Τίποτα, ευχαριστώ
Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
Στην υγειά σου!
Будьмо!
Bud'mo!
Γεια μας!
Будьмо!
Bud'mo!
Το λογαριασμό παρακαλώ!
Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
Τι σας οφείλω παρακαλώ;
Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
Είκοσι ευρώ
Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
Σε προσκαλώ
Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochujuΕστιατόριο

Εστιατόριο
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Το εστιατόριο
Ресторан
Restoran
Θα ήθελες να φας;
Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
Ναι θα ήθελα
Так, хочу
Tak, khotchu
Τρώω
Їсти
Jisty
Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
Βραδινό γεύμα
Вечеря
Vetcherja
Πρωινό
Сніданок
Snidanok
Σας παρακαλώ!
Будь ласка!
Bud' laska!
Τον κατάλογο, παρακαλώ!
Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
Ορίστε ο κατάλογος!
Ось меню!
Os' menju!
Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
Με ρύζι
З рисом
Z rysom
Με μακαρόνια
З макаронами
Z makaronamy
Με πατάτες
З картоплею
Z kartopleju
Με λαχανικά
З овочами
Z ovotchamy
Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
Ψωμί
Хліб
Khlib
Βούτυρο
Вершкове масло
Verchkove maslo
Μια σαλάτα
Салат
Salat
Ένα επιδόρπιο
Десерт
Desert
Φρούτα
Фрукти
Frukty
Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
Σας φέρνω αμέσως.
Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
Ένα μαχαίρι
Ніж
Niʒ
Ένα πιρούνι
Виделка
Vydelka
Ένα κουτάλι
Ложка
Loʒka
Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
Ζεστό
Гаряча страва
Garjatcha strava
Κρύο
Холодна страва
Kholodna strava
Καυτερό
Гостра страва
Ghostra strava
Θα πάρω ψάρι
Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
Κι εγώ το ίδιο
Я також
Ja takoʒΑποχώρηση

Αποχώρηση
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
Ναι, μετά χαράς
Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
Ось моя адреса
Os' moja adresa
Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
Ναι, να το
Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
Θα τα ξαναπούμε σύντομα
Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
Το ελπίζω
Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
Αντίο!
До побачення!
Do pobatchennja
Τα λέμε αύριο
До завтра!
Do zavtra!
Γειά σου!
Бувай!
Buvaj!Μεταφορά

Μεταφορά
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
0
Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
Τα ωράρια των λεωφορείων
Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
Αυτό είναι
Ось цей
Os' tsej
Ευχαριστώ
Дякую
Djakuju
Τίποτα. Καλό ταξίδι
Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
Συνεργείο αυτοκινήτων
Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
Το βενζινάδικο
Заправка
Zapravka
Γεμίστε το, παρακαλώ
Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
Ποδήλατο
Велосипед
Velosyped
Το κέντρο της πόλης
Центр міста
Tsentr mista
Τα προάστια
Передмістя
Peredmistja
Τα προάστια
Пригород
Pryghorod
Είναι μια μεγάλη πόλη
Це велике місто
Tse velyke misto
Είναι ένα χωριό
Це село
Tse selo
Ένα βουνό
Гора
Ghora
Μία λίμνη
Озеро
Ozero
Η εξοχή
Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'Αναζήτηση ενός ατόμου

Αναζήτηση ενός ατόμου
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
Ναι, εδώ είναι
Так, вона тут
Tak, vona tut
Έχει βγει έξω
Вона вийшла
Vona vyjshla
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
Είναι στη δουλειά της.
Вона на роботі
Vona na roboti
Είναι σπίτι της.
Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
Ναι, εδώ είναι
Так, він тут
Tak, vin tut
Έχει βγει έξω
Він вийшов
Vin vyjshov
Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
Είναι στην δουλειά του
Він на роботі
Vin na roboti
Είναι σπίτι του
Він у себе вдома
Vin u sebe domaΞενοδοχείο

Ξενοδοχείο
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Ένα ξενοδοχείο
Готель
Ghotel'
Διαμέρισμα
Квартира
Kvartyra
Καλωσορίσατε!
Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
Θέλετε ένα δίκλινο;
Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
Δωμάτιο με πρωινό
Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
Ναι, βεβαίως!
Так, звичайно
Tak, zvytchajno
Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
Είναι στον πρώτο όροφο.
Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
Υπάρχει ασανσέρ;
А ліфт є?
A lift je?
Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
Στο ισόγειο
Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
Ισόγειο
Перший поверх
Pershyj poverkh
Δωμάτιο
Номер
Nomer
Καθαριστήριο ρούχων
Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
Κομμωτήριο
Перукарня
Perukarnja
Πάρκιγκ
Автостоянка
Avtostojanka
Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
Αίθουσα συνεδριάσεων
Конференц-зал
Konferents-zal
Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
Πισίνα
Басейн
Basejn
Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
Το κλειδί, σας παρακαλώ
Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
Έχω κάποιο μήνυμα;
Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
Ναι, ορίστε
Так, ось вони
Tak, os' vony
Όχι, κανένα
Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?Παραλία

Παραλία
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Η παραλία
Пляж
Pljaʒ
Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
Μία μπάλα
М'яч
M'jatch
Κιάλια
Бінокль
Binokl'
Ένα καπέλο
Кепка
Kepka
Πετσέτα
Рушник
Rushnyk
Σανδάλια
Сандалі
Sandali
Κουβαδάκι
Відро
Vidro
Αντιηλιακή κρέμα
Крем від сонця
Krem vid sontsja
Μαγιό
Плавки
Plavky
Γυαλία ηλίου
Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
οστρακόδερμο
Ракоподібні
Rakopodibni
Κάνω ηλιοθεραπεία
Засмaтaяти
Zazmahaty
Ηλιόλουστος
Сонячний
Sonjatchnyj
Ηλιοβασίλεμα
Захід сонця
Zakhid sontsja
Ομπρέλα
Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
Ήλιος
Сонце
Sontse
Ηλιακή ακτινοβολία
Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
Κολυμπώ
Плавати
Plavaty
Κολύμβηση
Плавання
Plavannja
Κύμα
Хвиля
Khvylja
Θάλασσα
Море
More
Αμμόλοφος
Дюна
Djuna
Άμμος
Пісок
Pisok
Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
Ο καιρός θα αλλάξει
Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
Θα βρέξει
Піде дощ
Pide dochtch
Θα έχει ήλιο
Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
Θα φυσάει πολύ
Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
Μαγιό
Купальник
Kupal'nyk
Σκιά
Тінь
Tin'Σε περίπτωση στεναχώριας

Σε περίπτωση στεναχώριας
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
Χάθηκα
Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
Τι θα θέλατε;
Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
Τι συνέβη;
Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
Τι συνέβη;
Що сталося?
Chtcho stalosja?
Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
Τι θεραπεία ακολουθείτε;
Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
Ένα νοσοκομείο
Лікарня
Likarnja
Ένα φαρμακείο
Аптека
Apteka
Ένας γιατρός
Лікар
Likar
Ιατρική υπηρεσία
Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
Έχασα τα χαρτιά μου
Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
Μου έκλεψαν τα χαρτιά
У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
Γραφείο απολεσθέντων
Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
Σταθμός πρώτων βοηθειών
Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
Έξοδος κινδύνου
Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
Η αστυνομία
Міліція
Militsija
Η αστυνομία
Поліція
Politsija
Χαρτιά
Папери
Papery
Χαρτιά
Документи
Dokumenty
Χρήματα
Гроші
Ghrochi
Διαβατήριο
Паспорт
Pasport
Αποσκευές
Багаж
Baghaʒ
Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
Αφήστε με ήσυχη
Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
Φύγετε!
Залиште мене!
Zalychte mene!