Εκμάθηση Ουκρανικά

1
Καλημέρα
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Καλησπέρα
Αντίο
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Τα λέμε αργότερα
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ πολύ!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Σύμφωνη
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Основні вислови 1 2
1 Καλημέρα Добрий день
Dobryi den'
2 Καλησπέρα Добрий вечір
Dobryj vetchіr
3 Αντίο До побачення
Do pobatchennja
4 Τα λέμε αργότερα Побачимось
Pobatchymos'
5 Ναι Так
Tak
6 Όχι Ні
Ni
7 Ευχαριστώ Дякую
Djakuju
8 Ευχαριστώ πολύ! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
10 Σας παρακαλώ Будь ласка
Bud' laska
11 Σύμφωνη Гаразд
Gharazd
12 Πόσο κάνει; Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
13 Συγγνώμη Пробачте!
Probatchte
14 Δεν καταλαβαίνω Я не розумію
Ja ne rozumiju
15 Κατάλαβα Зрозуміло
Zrozumilo
16 Δεν ξέρω Я не знаю
Ja ne znaju
17 Απαγορεύεται Заборонено
Zaboroneno
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
19 Καλή χρονιά! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
20 Χρόνια πολλά! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
21 Συγχαρητήρια! Вітаю!
Vitaju!

Έκδοση εκτύπωσης - Ουκρανικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας