Εκμάθηση Ουκρανικά

1

Συνεχίστε  0%
Συνεχίστε #1 0%
Συνεχίστε #2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Основні вислови #1 #2
1 Καλημέρα Добрий день
Dobryi den'
2 Καλησπέρα Добрий вечір
Dobryj vetchіr
3 Αντίο До побачення
Do pobatchennja
4 Τα λέμε αργότερα Побачимось
Pobatchymos'
5 Ναι Так
Tak
6 Όχι Ні
Ni
7 Ευχαριστώ Дякую
Djakuju
8 Ευχαριστώ πολύ! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
10 Σας παρακαλώ Будь ласка
Bud' laska
11 Σύμφωνη Гаразд
Gharazd
12 Πόσο κάνει; Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
13 Συγγνώμη Пробачте!
Probatchte
14 Δεν καταλαβαίνω Я не розумію
Ja ne rozumiju
15 Κατάλαβα Зрозуміло
Zrozumilo
16 Δεν ξέρω Я не знаю
Ja ne znaju
17 Απαγορεύεται Заборонено
Zaboroneno
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
19 Καλή χρονιά! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
20 Χρόνια πολλά! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
21 Συγχαρητήρια! Вітаю!
Vitaju!

Έκδοση εκτύπωσης - Ουκρανικά (λεξιλόγιο) ↗

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας