Εκμάθηση Σλοβάκικα

1
Καλημέρα
+ Μονάχα το πρωί
Καλησπέρα
Αντίο
Τα λέμε αργότερα
Ναι
+ Πιο κοινή έκφραση
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
+ Πιο κοινή έκφραση
Ευχαριστώ πολύ!
+ Πιο κοινή έκφραση
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
Σύμφωνη
+ Πιο κοινή έκφραση
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
+ Όταν μιλάει μια γυναίκα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Dôležité frázy 1 2
1 Καλημέρα Dobrý deň
2 Καλησπέρα Dobrý večer
3 Αντίο Dovidenia
4 Ναι Áno
5 Όχι Nie
6 Ευχαριστώ Ďakujem
7 Ευχαριστώ πολύ! Ďakujem pekne
8 Ευχαριστώ για την βοήθεια Ďakujem Vám za pomoc
9 Σας παρακαλώ Prosím
10 Σύμφωνη Súhlasím
11 Πόσο κάνει; Koľko to stojí, prosím?
12 Συγγνώμη Prepáčte!
13 Δεν καταλαβαίνω Nerozumiem
14 Κατάλαβα Rozumel som
15 Δεν ξέρω Neviem
16 Απαγορεύεται Zakázané
17 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Kde sú záchody, prosím?
18 Καλή χρονιά! Šťastný a veselý nový rok!
19 Χρόνια πολλά! Všetko nejlepšie k narodeninám!
20 Συγχαρητήρια! Blahoželám!

Έκδοση εκτύπωσης - Σλοβάκικα (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας