Your browser does not support JavaScript! Εκμάθηση Σλοβάκικα online - Δωρεάν Σλοβάκικα μαθήματα - Ομιλία

Εκμάθηση Σλοβάκικα

1

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Κύριες εκφράσεις
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Καλημέρα
Dobrý deň
Καλημέρα
Dobré ráno
Καλησπέρα
Dobrý večer
Αντίο
Dovidenia
Τα λέμε αργότερα
Dovidenia
Ναι
Áno
Ναι
No
Όχι
Nie
Παρακαλώ
Prosím
Ευχαριστώ
Ďakujem
Ευχαριστώ
Díky
Ευχαριστώ πολύ!
Ďakujem pekne
Ευχαριστώ πολύ!
Díky!
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Ďakujem Vám za pomoc
Σας παρακαλώ
Prosím
Σύμφωνη
Súhlasím
Σύμφωνη
Platí
Πόσο κάνει;
Koľko to stojí, prosím?
Συγγνώμη
Prepáčte!
Δεν καταλαβαίνω
Nerozumiem
Κατάλαβα
Rozumel som
Κατάλαβα
Rozumela som
Δεν ξέρω
Neviem
Απαγορεύεται
Zakázané
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Kde sú záchody, prosím?
Καλή χρονιά!
Šťastný a veselý nový rok!
Χρόνια πολλά!
Všetko nejlepšie k narodeninám!
Καλές γιορτές!
Veselé sviatky!
Συγχαρητήρια!
Blahoželám!Συζήτηση

Συζήτηση
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Καλημέρα. Τι κάνεις;
Dobrý deň. Ako sa máš?
Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
Μιλάς Σλοβάκικα;
Hovoríš slovensky?
Όχι δεν μιλώ Σλοβακικά
Nie, nehovorím slovensky
Μόνο λιγάκι
Len trochu
Από ποια χώρα είσαι;
Odkiaľ si?
Ποια είναι η εθνικότητα σου;
Akej si národnosti?
Είμαι Σλοβάκος
Som Slovák
Κι εσύ, εδώ μένεις;
A ty žiješ tu?
Ναι, εδώ μένω
Áno, žijem tu
Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
Volám sa Sarah a ty?
Ιουλιανό
Julien
Τι κάνεις εδώ;
Čo tu robiš?
Είμαι σε διακοπές
Som na dovolenke
Είμαστε σε διακοπές
Sme na dovolenke
Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
Som na služebnej ceste
Εδώ δουλεύω
Pracujem tu
Εδώ δουλεύουμε
Pracujeme tu
Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
Kde se dá dobre najesť?
Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
Je tu nablízku nejaké múzeum?
Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
Kde sa môžem pripojiť na Internet?Μαθαίνω

Μαθαίνω
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
Chceš sa naučiť pár slov?
Ναι, εντάξει!
Ano, súhlasím!
Πώς λέγεται αυτό;
Ako sa to volá?
Είναι ένα τραπέζι
Kde je stôl?
Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
Stôl, rozumieš?
Δεν καταλαβαίνω
Nerozumiem
Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
Zopakuj to prosím
Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
Môžeš to napísať, prosím?
Κατάλαβα
Rozumel somΧρώματα

Χρώματα
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
Páči sa mi farba tohoto stolu
Είναι κόκκινο
To je červená
Είναι κόκκινο
Červený
Μπλε
Modrá
Μπλε
Modrý
Κίτρινο
Žltá
Κίτρινο
Žltý
Άσπρο
Biela
Άσπρο
Biely
Μαύρο
Čierna
Μαύρο
Čierny
Πράσινο
Zelená
Πράσινο
Zelený
Πορτοκαλί
Oranžová
Πορτοκαλί
Oranžový
Μοβ
Fialová
Μοβ
Fialový
Γκρίζο
Sivá
Γκρίζο
SivýΑριθμοί

Αριθμοί
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Μηδέν
Nula
Ένα
Jedna
Ένα
Jeden
Δύο
Dva
Τρία
Tri
Τέσσερα
Štyri
Πέντε
Päť
Έξι
Šesť
Εφτά
Sedem
Οκτώ
Osem
Εννέα
Deväť
Δέκα
Desať
Έντεκα
Jedenácť
Δώδεκα
Dvanácť
Δεκατρία
Trinácť
Δεκατέσσερα
Štrnácť
Δεκαπέντε
Pätnácť
Δεκαέξι
Šestnácť
Δεκαεφτά
Sedemnácť
Δεκαοκτώ
Osemnácť
Δεκαεννέα
Devätnácť
Είκοσι
Dvadsať
Εικοσιένα
Dvadsať jeden
Είκοσιδύο
Dvadsať dva
Είκοσιτρία
Dvadsať tri
Είκοσιτέσσερα
Dvadsať štyri
Είκοσιπέντε
Dvadsať päť
Είκοσιέξι
Dvadsať šesť
Είκοσιεφτά
Dvadsať sedem
Είκοσιοκτώ
Dvadsaťosem
Είκοσιεννέα
Dvadsať deväť
Τριάντα
Tridsať
Τριανταένα
Tridsať jedna
Τριανταδύο
Tridsať dva
Τριαντατρία
Tridsať tri
Τριαντατέσσερα
Tridsať štyri
Τριανταπέντε
Tridsať päť
Τριανταέξι
Třicet šesť
Σαράντα
Štyridsať
Πενήντα
Päťdesiat
Εξήντα
Šesťdesiat
Εβδομήντα
Sedemdesiat
Ογδόντα
Osemdesiat
Ενενήντα
Deväťdesiat
εκατό
Sto
πεντακόσια
Sto päť
διακόσια
Dve sto
Τριακόσια
Tri sto
Τετρακόσια
Štyri sto
Χίλια
Tisíc
Χίλιαπεντακόσια
Tisíc päť sto
Δυο χιλιάδες
Dve tisíc
Δέκα χιλιάδες
Desať tisícΤα σημεία του καιρού

Τα σημεία του καιρού
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Πότε ήρθες εδώ;
Kedy si sem prišiel?
Πότε ήρθες εδώ;
Kedy si sem prišla?
Σήμερα
Dnes
Χθες
Včera
Πριν δυο μέρες
Pred dvoma dňami
Για πόσο καιρό θα μείνεις;
Ako dlho tu zostaneš?
Θα φύγω αύριο
Odchádzam zajtra
θα Φύγω μεθαύριο
Odchádzam napozajtra
Θα φύγω σε τρεις μέρες
Odchádzam o tri dni
Δευτέρα
Pondelok
Τρίτη
Utorok
Τετάρτη
Streda
Πέμπτη
Štvrtok
Παρασκευή
Piatok
Σάββατο
Sobota
Κυριακή
Nedeľa
Ιανουάριος
Január
Φεβρουάριος
Február
Μάρτιος
Marec
Απρίλιος
Apríl
Μάιος
Máj
Ιούνιος
Jún
Ιούλιος
Júl
Αύγουστος
August
Σεπτέμβριος
September
Οκτώβριος
Október
Νοέμβριος
November
Δεκέμβριος
December
Τι ώρα φεύγεις;
V ktorej odchádzaš?
Το πρωί, στις οκτώ
O ôsmej ráno
Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
O štvrť na deväť ráno
Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
O pol deviatej ráno
Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
O tri štvrte na deväť ráno
Το βράδυ, στις έξι
O šiestej večer
Έχω αργήσει
MeškámΤαξί

Ταξί
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Ταξί
Taxi!
Που θέλετε να πάτε;
Kam chcete odviezť?
Πάω στο σταθμό
Idem na stanicu
Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
Idem na hotel deň a noc
Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
Môžete ma odvieť na letisko?
Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
Môžete mi vziať batožinu?
Είναι μακριά από εδώ;
Je to odtiaľ ďaleko?
Όχι, είναι κοντά
Nie, je to kúsok
Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
Ano, je to trochu ďalej
Πόσο θα στοιχίσει;
Koľko to bude stáť?
Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
Odvezte ma tu, prosím
Είναι δεξιά
Vpravo
Είναι αριστερά
Vľavo
Ευθεία είναι
Rovno
Είναι εδώ
Je to tu
Από δω είναι
Je to tam
Σταματήστε εδώ!
Zastavte!
Σταματήστε εδώ!
Stop!
Με την ησυχία σας
Neponahľajte sa!
Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
Môžete mi, prosím, vystaviť účet?Συναισθήματα

Συναισθήματα
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
Tvoja krajina sa mi veľmi páči
Σ' αγαπώ
Ľúbim Ťa
Mám Ťa rád
Είμαι χαρούμενος
Som šťastný
Είμαι χαρούμενος
Som šťastná
Είμαι λυπημένος
Som smutný
Είμαι λυπημένος
Som smutná
Αισθάνομαι άνετα εδώ
Cítím sa tu dobre
Κρυώνω
Je mi zima
Ζεσταίνομαι
Je mi teplo
Είναι πολύ μεγάλο
Je to veľmi veľké
Είναι πολύ μικρό
Je to dosť malé
Είναι τέλειο
Je to perfektné
Είναι τέλειο
Je to úžasné
Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
Chce dnes večer niekam ísť?
Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
Dnes večer by som rád niekam šiel.
Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
Dnes večer by som rada niekam šla.
Καλή ιδέα
To je dobrý nápad
Θέλω να διασκεδάσω
Mám chuť sa isť zabaviť
Δεν είναι καλή ιδέα
To nie je dobrý nápad
Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
Dnes večer sa mi nikam nechce
Θέλω να ξεκουραστώ
Chcem odpočívať
Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
Chceš ísť športovať?
Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
Áno, potrebujem vybiť energiu
Παίζω τένις
Hrám tenis
Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
Nie, ďakujem. Som príliš unavený
Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
Nie, ďakujem. Som príliš unavenáΟικογένεια

Οικογένεια
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Έχεις συγγενείς εδώ;
Máš tu rodinu?
Ο πατέρας μου
Môj otec
Η μητέρα μου
Moja matka
Ο γιος μου
Môj syn
Η κόρη μου
Moja dcéra
Έναν αδελφό
Brat
Μία αδελφή
Sestra
Έναν φίλο
Priateľ
Έναν φίλο
Kamarád
Μια φίλη
Priateľka
Μια φίλη
Kamarádka
Ο φίλος μου
Môj priateľ
Η φίλη μου
Moja priateľka
Ο άνδρας μου
Môj manžel
Ο άνδρας μου
Môj muž
Η γυναίκα μου
Má manželka
Η γυναίκα μου
Moja ženaΜπαρ

Μπαρ
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Το μπαρ
Bar
Το μπαρ
Krčma
Θες να πιεις κάτι;
Dáš si niečo aq pitie?
Πίνω
Piť
Ποτήρι
Pohár
Ευχαρίστως
Rád
Τι θα ήθελες;
Čo si dáš?
Τι ποτά υπάρχουν;
Čo majú na pitie?
Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
Vodu alebo ovocné džúsy
Νερό
Voda
Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
Môžete mi pridať ľad, prosím?
Παγάκια
Ľad
Σοκολάτα
Čokoláda
Γάλα
Mlieko
Τσάι
Čaj
Καφές
Káva
Με ζάχαρη
S cukrom
Με κρέμα
So smotanou
Κρασί
Víno
Μπίρα
Pivo
Ένα τσάι παρακαλώ
Čaj, prosím
Μια μπίρα παρακαλώ
Pivo, prosím
Τι θέλετε να πιείτε;
Co si dáte na pitie?
Δυο τσάι παρακαλώ!
Dva čaje, prosím!
Δυο μπίρες παρακαλώ
Dve pivá, prosím
Τίποτα, ευχαριστώ
Ďakujem, nič
Στην υγειά σου!
Na zdravie
Γεια μας!
Na zdravie
Το λογαριασμό παρακαλώ!
Účet, prosím!
Τι σας οφείλω παρακαλώ;
Koľko vám dlžím prosím?
Είκοσι ευρώ
Dvadsať eúr
Σε προσκαλώ
Pozývam ŤaΕστιατόριο

Εστιατόριο
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Το εστιατόριο
Reštaurácia
Θα ήθελες να φας;
Chceš niečo jesť?
Ναι θα ήθελα
Áno, rád.
Ναι θα ήθελα
Áno, rada.
Τρώω
Jesť
Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
Kde se môžeme najesť?
Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
Kde si môžeme naobedovať?
Βραδινό γεύμα
Večera
Πρωινό
Raňajky
Σας παρακαλώ!
Prosím!
Τον κατάλογο, παρακαλώ!
Jedálny lístok, prosím!
Ορίστε ο κατάλογος!
Tu máte jedálny lístok!
Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
Με ρύζι
S ryžou
Με μακαρόνια
S cestovinami
Με πατάτες
Zemiaky
Με λαχανικά
Zelenina
Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
Ψωμί
Pečivo
Βούτυρο
Maslo
Μια σαλάτα
Šalát
Ένα επιδόρπιο
Koláč
Ένα επιδόρπιο
Dezert
Φρούτα
Ovocie
Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
Môžete mi priniesť nôž, prosím?
Σας φέρνω αμέσως.
Áno, hneď Vám ho prinesiem
Ένα μαχαίρι
Nôž
Ένα πιρούνι
Vidlička
Ένα κουτάλι
Lyžica
Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
Je to teplé jedlo?
Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
Áno a veľmi pálivé!
Ζεστό
Teplý
Ζεστό
Teplá
Κρύο
Studený
Κρύο
Studená
Καυτερό
Pálivý
Καυτερό
Pálivá
Θα πάρω ψάρι
Dám si rybu!
Κι εγώ το ίδιο
Ja tiežΑποχώρηση

Αποχώρηση
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
Už je neskoro! Musím ísť!
Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
Ναι, μετά χαράς
Áno, rada
Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
Bývam na tejto adrese
Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
Dáš mi telefónne číslo?
Ναι, να το
Áno, tu je
Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
Bolo mi s Tebou dobre
Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
Mne tiež, rada som Ťa poznala
Θα τα ξαναπούμε σύντομα
Skoro se opäť stretneme
Το ελπίζω
Tiež dúfam!
Αντίο!
Dovidenia!
Τα λέμε αύριο
Ahoj zajtra
Γειά σου!
Ahoj!Μεταφορά

Μεταφορά
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
Kam ide tento vlak, prosím?
Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
0
Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
Máte vlakový cestovný poriadok?
Τα ωράρια των λεωφορείων
Autobusový cestovný poriadok
Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
Αυτό είναι
Tento
Ευχαριστώ
Ďakujem
Ευχαριστώ
Díky
Τίποτα. Καλό ταξίδι
Není začo. Šťastnú cestu!
Συνεργείο αυτοκινήτων
Autoservis
Το βενζινάδικο
Benzínka
Το βενζινάδικο
Pumpa
Γεμίστε το, παρακαλώ
Plnú nádrž, prosím
Ποδήλατο
Bicykel
Το κέντρο της πόλης
Centrum mesta
Τα προάστια
Predmestie
Είναι μια μεγάλη πόλη
Je to veľké mesto
Είναι ένα χωριό
Je to dedina
Ένα βουνό
Hory
Μία λίμνη
Jazero
Η εξοχή
VidiekΑναζήτηση ενός ατόμου

Αναζήτηση ενός ατόμου
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
Je tu Sarah, prosím?
Ναι, εδώ είναι
Áno, je tu
Έχει βγει έξω
Niekam šla
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
Môžete jej zavolať na mobil
Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
Viete, kde ju nájdem?
Είναι στη δουλειά της.
Je v práci
Είναι σπίτι της.
Je doma
Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
Je tu Julien, prosím?
Ναι, εδώ είναι
Áno, je tu
Έχει βγει έξω
Niekam šiel
Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
Viete, kde ho nájdem?
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
Môžete mu zavolať na mobil
Είναι στην δουλειά του
Je v práci
Είναι σπίτι του
Je domaΞενοδοχείο

Ξενοδοχείο
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Ένα ξενοδοχείο
Hotel
Διαμέρισμα
Byt
Καλωσορίσατε!
Vítajte!
Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
Máte voľnú izbu?
Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
Je v izbe kúpelňa?
Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
Chcete radšej dve samostatné postele?
Θέλετε ένα δίκλινο;
Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
Δωμάτιο με πρωινό
Izba s raňajkami
Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
Mohol by som vidieť najprv izbu?
Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
Mohla by som vidieť najprv izbu?
Ναι, βεβαίως!
Áno, samozrejme!
Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
Ďakujem. Izba je veľmi pekná
Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
Možem rezervovať na dnes večer?
Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
Kde je moja izba, prosím?
Είναι στον πρώτο όροφο.
Na prvnom poschodí
Υπάρχει ασανσέρ;
Je tu výťah?
Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
Výťah je po Vašej ľavici
Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
Výťah je po Vašej pravici
Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
Kde je prádelna?
Στο ισόγειο
Na prízemí
Ισόγειο
Prízemie
Δωμάτιο
Izba
Καθαριστήριο ρούχων
Čistiareň
Κομμωτήριο
Kaderníctvo
Πάρκιγκ
Parkovisko pre autá
Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
Sme v zasadacej miestnosti?
Αίθουσα συνεδριάσεων
Zasadacia miestnosť
Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
Bazén je vyhrievaný
Πισίνα
Bazén
Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
Το κλειδί, σας παρακαλώ
Kľúč, prosím
Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
Kartičku, prosím
Έχω κάποιο μήνυμα;
Mám nejaké odkazy?
Ναι, ορίστε
Áno, tu sú
Όχι, κανένα
Nie, nemáte nemáte žiadny
Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
Kde si môžem zmenit peniaze?
Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
Môžeme. Koľko chcete zmeniť?Παραλία

Παραλία
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Η παραλία
Pláž
Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
Viete, kde se dá kúpiť lopta?
Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
Týmto smerom je obchod
Μία μπάλα
Lopta
Κιάλια
Ďalekohled
Ένα καπέλο
Šiltovka
Πετσέτα
Uterák
Σανδάλια
Sandále
Κουβαδάκι
Vedro
Αντιηλιακή κρέμα
Opaľovací krém
Μαγιό
Šortky
Γυαλία ηλίου
Slnečné okuliare
οστρακόδερμο
Kôrovce
Κάνω ηλιοθεραπεία
Opaľovať sa
Ηλιόλουστος
Slnečný
Ηλιόλουστος
Slnečná
Ηλιοβασίλεμα
Západ slnka
Ομπρέλα
Slnečník
Ήλιος
Slnko
Ηλιακή ακτινοβολία
Úpal
Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
Je tu plávanie nebezpečné?
Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
Nie, to nie je nebezpečné
Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
Áno, koupanie je tu zakázané
Κολυμπώ
Plávať
Κολύμβηση
Plávanie
Κύμα
Vlna
Θάλασσα
More
Αμμόλοφος
Duna
Άμμος
Piesok
Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
Aké má býť zajtra počasie?
Ο καιρός θα αλλάξει
Bude zmena počasia
Θα βρέξει
Bude pršať
Θα έχει ήλιο
Bude svietiť slniečko
Θα φυσάει πολύ
Bude fúkať silný vietor
Μαγιό
Plavky
Σκιά
TieňΣε περίπτωση στεναχώριας

Σε περίπτωση στεναχώριας
Συνεχίστε
0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Q1
Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
Môžete mi, prosím, pomocť?
Χάθηκα
Zablúdil som
Χάθηκα
Zablúdila som
Τι θα θέλατε;
Čo si želáte?
Τι συνέβη;
Čo sa stalo?
Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
Kde nájdem tlmočníka?
Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
Kde je najbližšia lekáreň?
Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
Môžete zavolať lekára, prosím?
Τι θεραπεία ακολουθείτε;
Aké lieky v súčasnosti beriete?
Ένα νοσοκομείο
Nemocnicq
Ένα φαρμακείο
Lekáreň
Ένας γιατρός
Lekár
Ένας γιατρός
Doktor
Ιατρική υπηρεσία
Lekarská služba
Έχασα τα χαρτιά μου
Ztratil som doklady
Έχασα τα χαρτιά μου
Ztratila som doklady
Μου έκλεψαν τα χαρτιά
Ukradli mi doklady
Γραφείο απολεσθέντων
Ztraty a nálezy
Σταθμός πρώτων βοηθειών
Stanica prvej pomoci
Έξοδος κινδύνου
Únikový východ
Η αστυνομία
Polícia
Χαρτιά
Doklady
Χρήματα
Peniaze
Διαβατήριο
Pas
Αποσκευές
Batožina
Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
Nie, ďakujem
Αφήστε με ήσυχη
Neotravujte ma!
Αφήστε με ήσυχη
Dajte mi pokoj!
Φύγετε!
Choďte preč!
Φύγετε!
Odíďte!