Εκμάθηση Σλοβάκικα

1
Καλημέρα
+ Μονάχα το πρωί
Καλησπέρα
Αντίο
Τα λέμε αργότερα
Ναι
+ Πιο κοινή έκφραση
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
+ Πιο κοινή έκφραση
Ευχαριστώ πολύ!
+ Πιο κοινή έκφραση
Ευχαριστώ για την βοήθεια
Σας παρακαλώ
Σύμφωνη
+ Πιο κοινή έκφραση
Πόσο κάνει;
Συγγνώμη
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
+ Όταν μιλάει μια γυναίκα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Dôležité frázy 1 2
1 Καλημέρα Dobrý deň
2 Καλησπέρα Dobrý večer
3 Αντίο Dovidenia
4 Ναι Áno
5 Όχι Nie
6 Ευχαριστώ Ďakujem
7 Ευχαριστώ πολύ! Ďakujem pekne
8 Ευχαριστώ για την βοήθεια Ďakujem Vám za pomoc
9 Σας παρακαλώ Prosím
10 Σύμφωνη Súhlasím
11 Πόσο κάνει; Koľko to stojí, prosím?
12 Συγγνώμη Prepáčte!
13 Δεν καταλαβαίνω Nerozumiem
14 Κατάλαβα Rozumel som
15 Δεν ξέρω Neviem
16 Απαγορεύεται Zakázané
17 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Kde sú záchody, prosím?
18 Καλή χρονιά! Šťastný a veselý nový rok!
19 Χρόνια πολλά! Všetko nejlepšie k narodeninám!
20 Συγχαρητήρια! Blahoželám!

Έκδοση εκτύπωσης - Σλοβάκικα (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα
 • Κύριες εκφράσεις

 • Συζήτηση

 • Μαθαίνω

 • Χρώματα

 • Αριθμοί

 • Τα σημεία του καιρού

 • Ταξί

 • Συναισθήματα

 • Οικογένεια

 • Μπαρ

 • Εστιατόριο

 • Αποχώρηση

 • Μεταφορά

 • Αναζήτηση ενός ατόμου

 • Ξενοδοχείο

 • Παραλία

 • Σε περίπτωση στεναχώριας