Αλβανικά λεξιλόγιο

Βίντεο με τις πιο κοινές λέξεις στα αλβανικά

Γιατί και πώς να μάθετε το αλβανικό λεξιλόγιο με ήχο;

Ως γλώσσα που υπάρχει σε πολλές χώρες (κυρίως στην Αλβανία και το Κόσοβο, αλλά και στη Σερβία και την Τουρκία, για παράδειγμα), η αλβανική θα είναι πολύ χρήσιμη σε πολλές περιπέτειες, αν συνηθίζετε να ταξιδεύετε (Mund të më çoni në airport? / Mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Μπορείτε να με πάτε στο αεροδρόμιο, παρακαλώ;"). Η Αλβανία είναι επίσης η χώρα της «Μητέρας Τερέζας» και, ως εκ τούτου, η χώρα θα πρέπει να παρουσιάζει ενδιαφέρον για υποστηρικτές φιλανθρωπικών ενεργειών (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / Mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "μπορείτε να με βοηθήστε, παρακαλώ;").

Για την εκμάθηση γλωσσών, προτείνουμε όχι μόνο τα φύλλα του λεξιλογίου μας, αλλά και υλικό (μυθιστορήματα, ταινίες, σειρές και μουσική) για να εξοικειωθείτε με τη γλώσσα. Πράγματι, αυτή η γλώσσα θεωρείται ως μοναχικός κλάδος στην ταξινόμηση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, οπότε δεν υπάρχει άλλη γλώσσα που θα σας βοηθήσει.

Επιλογή περιεχομένου για να βυθιστείτε στην αλβανική κουλτούρα

Βιβλία:

Ταινίες:

Σειρές:

Μουσική:

Εδώ είναι μια συλλογή 400 χρήσιμων λέξεων και εκφράσεων για να ξεκινήσετε

Αυτές οι λέξεις και εκφράσεις είναι ταξινομημένες ανά θέμα. Πατώντας στα κουμπιά Κουίζ ή Μαθήματα, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες μάθημα στα αλβανικά. Πατώντας στο κουμπί εκτυπωτής, μπορείτε να εκτυπώσετε όλες τις εκφράσεις ανά θέμα. Αυτό το περιεχόμενο είναι δωρεάν.
1 - Κύριες εκφράσεις
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Καλημέρα 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 Καλησπέρα 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 Αντίο 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Τα λέμε αργότερα 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ναι 🔊 Po
🔊 Όχι 🔊 Jo
🔊 Παρακαλώ 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 Ευχαριστώ 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Ευχαριστώ πολύ! 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 Ευχαριστώ για την βοήθεια 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Σας παρακαλώ 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Σας παρακαλώ 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 Σύμφωνη 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 Σύμφωνη 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 Πόσο κάνει; 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Πόσο κάνει; 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Συγγνώμη 🔊 Më falni! mə falni
🔊 Δεν καταλαβαίνω 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Κατάλαβα 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Δεν ξέρω 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 Απαγορεύεται 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Καλή χρονιά! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Καλή χρονιά! 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 Χρόνια πολλά! 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Καλές γιορτές! 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 Συγχαρητήρια! 🔊 Urime! uɾimε
🔊 Συγχαρητήρια! 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - Συζήτηση
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Μιλάς Αλβανικά; 🔊 Flet shqip?
🔊 Όχι, δεν μιλώ Αλβανικά 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Μόνο λιγάκι 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 Από ποια χώρα είσαι; 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Από ποια χώρα είσαι; 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Είμαι Έλληνας 🔊 Unë jam grek unə jam ɡɾɛk
🔊 Είμαι Ελληνίδα 🔊 Unë jam greke
🔊 Κι εσύ, εδώ μένεις; 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 Ναι, εδώ μένω 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Ιουλιανό 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 Τι κάνεις εδώ; 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Τι κάνεις εδώ; 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Είμαι σε διακοπές 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Είμαι σε διακοπές 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 Είμαστε σε διακοπές 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Είμαστε σε διακοπές 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Εδώ δουλεύω 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 Εδώ δουλεύουμε 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω; 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά; 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ; 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - Μαθαίνω
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 Ναι, εντάξει! 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ναι, εντάξει! 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 Πώς λέγεται αυτό; 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 Πώς λέγεται αυτό; 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Είναι ένα τραπέζι 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Είναι ένα τραπέζι 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Ένα τραπέζι, κατάλαβες; 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Δεν καταλαβαίνω 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Κατάλαβα 🔊 Kuptova! kuptɔva
4 - Χρώματα
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού. 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Είναι κόκκινο 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 Είναι κόκκινο 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 Μπλε 🔊 Blu blu
🔊 Κίτρινο 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 Κίτρινο 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 Άσπρο 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 Άσπρο 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 Μαύρο 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 Μαύρο 🔊 I zi i zi
🔊 Πράσινο 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 Πορτοκαλί 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 Μοβ 🔊 Lejla lεjla
🔊 Γκρίζο 🔊 Gri ɡɾi
5 - Αριθμοί
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Μηδέν 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 Ένα 🔊 Një ɲə
🔊 Δύο 🔊 Dy dy
🔊 Τρία 🔊 Tre tɾε
🔊 Τέσσερα 🔊 Katër katəɾ
🔊 Πέντε 🔊 Pesë pεsə
🔊 Έξι 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 Εφτά 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 Οκτώ 🔊 Tetë tεtə
🔊 Εννέα 🔊 Nëntë nəntə
🔊 Δέκα 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 Έντεκα 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 Δώδεκα 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 Δεκατρία 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 Δεκατέσσερα 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 Δεκαπέντε 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 Δεκαέξι 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Δεκαεφτά 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Δεκαοκτώ 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 Δεκαεννέα 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 Είκοσι 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 Εικοσιένα 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Είκοσιδύο 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 Είκοσιτρία 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Είκοσιτέσσερα 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Είκοσιπέντε 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Είκοσιέξι 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Είκοσιεφτά 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Είκοσιοκτώ 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Είκοσιεννέα 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 Τριάντα 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 Τριανταένα 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Τριανταδύο 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 Τριαντατρία 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 Τριαντατέσσερα 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Τριανταπέντε 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Τριανταέξι 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Σαράντα 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 Πενήντα 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 Εξήντα 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 Εβδομήντα 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 Ογδόντα 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 Ενενήντα 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 εκατό 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 πεντακόσια 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 διακόσια 🔊 Dyqind dycind
🔊 Τριακόσια 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 Τετρακόσια 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 Χίλια 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 Χίλιαπεντακόσια 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Δυο χιλιάδες 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 Δέκα χιλιάδες 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - Τα σημεία του καιρού
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Πότε ήρθες εδώ; 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 Πότε ήρθες εδώ; 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 Σήμερα 🔊 Sot sɔt
🔊 Χθες 🔊 Dje djε
🔊 Πριν δυο μέρες 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 Πριν δυο μέρες 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Θα φύγω αύριο 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 Θα φύγω αύριο 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 θα Φύγω μεθαύριο 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 θα Φύγω μεθαύριο 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Δευτέρα 🔊 E hënë ε hənə
🔊 Τρίτη 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 Τετάρτη 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 Πέμπτη 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 Παρασκευή 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 Σάββατο 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 Κυριακή 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 Ιανουάριος 🔊 Janar janaɾ
🔊 Φεβρουάριος 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 Μάρτιος 🔊 Mars maɾs
🔊 Απρίλιος 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 Μάιος 🔊 Maj maj
🔊 Ιούνιος 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 Ιούλιος 🔊 Korrik kɔrik
🔊 Αύγουστος 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 Σεπτέμβριος 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 Οκτώβριος 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 Νοέμβριος 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 Δεκέμβριος 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 Τι ώρα φεύγεις; 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Τι ώρα φεύγεις; 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 Το πρωί, στις οκτώ 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Το βράδυ, στις έξι 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Έχω αργήσει 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - Ταξί
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Ταξί 🔊 Taksi! taksi
🔊 Που θέλετε να πάτε; 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Πάω στο σταθμό 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Είναι μακριά από εδώ; 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Όχι, είναι κοντά 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Πόσο θα στοιχίσει; 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Είναι δεξιά 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 Είναι αριστερά 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 Ευθεία είναι 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 Είναι εδώ 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 Είναι εδώ 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 Από δω είναι 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 Σταματήστε εδώ! 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 Με την ησυχία σας 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Με την ησυχία σας 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Οικογένεια
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Έχεις συγγενείς εδώ; 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 Ο πατέρας μου 🔊 Babai im babai im
🔊 Ο πατέρας μου 🔊 Im atë im atə
🔊 Η μητέρα μου 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 Η μητέρα μου 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 Ο γιος μου 🔊 Djali im djali im
🔊 Ο γιος μου 🔊 Im bir im biɾ
🔊 Η κόρη μου 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 Έναν αδελφό 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 Μία αδελφή 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 Έναν φίλο 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 Μια φίλη 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 Ο φίλος μου 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 Η φίλη μου 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 Η φίλη μου 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 Ο άνδρας μου 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 Ο άνδρας μου 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 Η γυναίκα μου 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Η γυναίκα μου 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - Συναισθήματα
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Σ' αγαπώ 🔊 Të dua tə dua
🔊 Σ' αγαπώ 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 Είμαι χαρούμενος 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 Είμαι λυπημένος 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Αισθάνομαι άνετα εδώ 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 Κρυώνω 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 Ζεσταίνομαι 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 Είναι πολύ μεγάλο 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 Είναι πολύ μικρό 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Είναι τέλειο 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ; 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Καλή ιδέα 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Θέλω να διασκεδάσω 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Δεν είναι καλή ιδέα 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Θέλω να ξεκουραστώ 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ; 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω. 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 Παίζω τένις 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος. 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Μπαρ
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Το μπαρ 🔊 Bari baɾi
🔊 Θες να πιεις κάτι; 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Πίνω 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 Ποτήρι 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 Ευχαρίστως 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 Τι θα ήθελες; 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Τι ποτά υπάρχουν; 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Νερό 🔊 Ujë ujə
🔊 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα; 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Παγάκια 🔊 Akull akuɫ
🔊 Σοκολάτα 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 Γάλα 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 Τσάι 🔊 Çaj ʧaj
🔊 Καφές 🔊 Kafe kafε
🔊 Με ζάχαρη 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 Με κρέμα 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 Κρασί 🔊 Verë vεɾə
🔊 Μπίρα 🔊 Birrë birə
🔊 Ένα τσάι παρακαλώ 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Μια μπίρα παρακαλώ 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 Τι θέλετε να πιείτε; 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Τι θέλετε να πιείτε; 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Δυο τσάι παρακαλώ! 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Δυο μπίρες παρακαλώ 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 Τίποτα, ευχαριστώ 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 Τίποτα, ευχαριστώ 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Στην υγειά σου! 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Στην υγειά σου! 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 Γεια μας! 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 Το λογαριασμό παρακαλώ! 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Τι σας οφείλω παρακαλώ; 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Είκοσι ευρώ 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Σε προσκαλώ 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - Εστιατόριο
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Το εστιατόριο 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 Θα ήθελες να φας; 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 Ναι θα ήθελα 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 Τρώω 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό; 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Βραδινό γεύμα 🔊 Darka daɾka
🔊 Πρωινό 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 Σας παρακαλώ! 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Τον κατάλογο, παρακαλώ! 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 Ορίστε ο κατάλογος! 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι; 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Με ρύζι 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 Με μακαρόνια 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 Με μακαρόνια 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 Με πατάτες 🔊 Patate patatε
🔊 Με λαχανικά 🔊 Perime pεɾimε
🔊 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Ψωμί 🔊 Bukë bukə
🔊 Βούτυρο 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 Μια σαλάτα 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 Ένα επιδόρπιο 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 Φρούτα 🔊 Fruta fruta
🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Σας φέρνω αμέσως. 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Ένα μαχαίρι 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 Ένα πιρούνι 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 Ένα κουτάλι 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό; 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Ζεστό 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 Κρύο 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 Καυτερό 🔊 Pikante pikantε
🔊 Θα πάρω ψάρι 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 Κι εγώ το ίδιο 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - Αποχώρηση
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω! 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά; 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 Ναι, μετά χαράς 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Έχεις κάποιο τηλέφωνο; 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ναι, να το 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Θα τα ξαναπούμε σύντομα 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Το ελπίζω 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 Αντίο! 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Τα λέμε αύριο 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Γειά σου! 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - Μεταφορά
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 0 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Έχετε τα ωράρια των τραίνων; 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Τα ωράρια των λεωφορείων 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Αυτό είναι 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 Ευχαριστώ 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Τίποτα. Καλό ταξίδι 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 Το βενζινάδικο 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 Γεμίστε το, παρακαλώ 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Ποδήλατο 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 Το κέντρο της πόλης 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 Τα προάστια 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 Είναι μια μεγάλη πόλη 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 Είναι ένα χωριό 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 Ένα βουνό 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 Μία λίμνη 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 Η εξοχή 🔊 Fshati f ʃati
14 - Ξενοδοχείο
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Ένα ξενοδοχείο 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 Διαμέρισμα 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 Καλωσορίσατε! 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Δωμάτιο με πρωινό 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ναι, βεβαίως! 🔊 Po, sigurisht
🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Είναι στον πρώτο όροφο. 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Υπάρχει ασανσέρ; 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 Στο ισόγειο 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Ισόγειο 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 Δωμάτιο 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 Καθαριστήριο ρούχων 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 Κομμωτήριο 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 Πάρκιγκ 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Αίθουσα συνεδριάσεων 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Πισίνα 🔊 Pishina piʃina
🔊 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ; 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 Το κλειδί, σας παρακαλώ 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 Έχω κάποιο μήνυμα; 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ναι, ορίστε 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 Όχι, κανένα 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 Πού μπορώ να κάνω ψιλά; 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Ναι, πόσα θέλετε; 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Αναζήτηση ενός ατόμου
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 Ναι, εδώ είναι 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 Έχει βγει έξω 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Ξέρετε που μπορώ να την βρω; 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Είναι στη δουλειά της. 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Είναι σπίτι της. 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 Ναι, εδώ είναι 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 Έχει βγει έξω 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Είναι στην δουλειά του 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 Είναι σπίτι του 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - Παραλία
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Η παραλία 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα; 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Μία μπάλα 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 Κιάλια 🔊 Dylbi dylbi
🔊 Ένα καπέλο 🔊 Kapele kapεle
🔊 Πετσέτα 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 Σανδάλια 🔊 Sandale sandalε
🔊 Κουβαδάκι 🔊 Kovë kɔvə
🔊 Αντιηλιακή κρέμα 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 Μαγιό 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 Γυαλία ηλίου 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 οστρακόδερμο 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Ηλιόλουστος 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 Ηλιόλουστος 🔊 Me diell
🔊 Ηλιοβασίλεμα 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Ομπρέλα 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 Ήλιος 🔊 Diell diεɫ
🔊 Σκιά 🔊 Hije hijɛ
🔊 Ηλιακή ακτινοβολία 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ; 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Κολυμπώ 🔊 Not nɔt
🔊 Κολύμβηση 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 Κύμα 🔊 Valë valə
🔊 Κύμα 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 Θάλασσα 🔊 Det dεt
🔊 Αμμόλοφος 🔊 Dunë dunə
🔊 Άμμος 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο; 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Ο καιρός θα αλλάξει 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Θα βρέξει 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Θα έχει ήλιο 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 Θα φυσάει πολύ 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Μαγιό 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - Σε περίπτωση στεναχώριας
Ελληνικά Αλβανικά Εκφώνηση
🔊 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Χάθηκα 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 Τι θα θέλατε; 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Τι συνέβη; 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 Τι θεραπεία ακολουθείτε; 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Ένα νοσοκομείο 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 Ένα φαρμακείο 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 Ένα φαρμακείο 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Ένας γιατρός 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 Ένας γιατρός 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 Ιατρική υπηρεσία 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Έχασα τα χαρτιά μου 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Μου έκλεψαν τα χαρτιά 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Γραφείο απολεσθέντων 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Σταθμός πρώτων βοηθειών 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 Έξοδος κινδύνου 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Η αστυνομία 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 Χαρτιά 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 Χρήματα 🔊 Para paɾa
🔊 Διαβατήριο 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 Αποσκευές 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Αφήστε με ήσυχη 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 Αφήστε με ήσυχη 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 Φύγετε! 🔊 Largohu! largohu