Αλβανικά λεξιλόγιο

Βίντεο με τις πιο κοινές λέξεις στα αλβανικά

Γιατί και πώς να μάθετε το αλβανικό λεξιλόγιο με ήχο;

Ως γλώσσα που υπάρχει σε πολλές χώρες (κυρίως στην Αλβανία και το Κόσοβο, αλλά και στη Σερβία και την Τουρκία, για παράδειγμα), η αλβανική θα είναι πολύ χρήσιμη σε πολλές περιπέτειες, αν συνηθίζετε να ταξιδεύετε (Mund të më çoni në airport? / Mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Μπορείτε να με πάτε στο αεροδρόμιο, παρακαλώ;"). Η Αλβανία είναι επίσης η χώρα της «Μητέρας Τερέζας» και, ως εκ τούτου, η χώρα θα πρέπει να παρουσιάζει ενδιαφέρον για υποστηρικτές φιλανθρωπικών ενεργειών (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / Mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "μπορείτε να με βοηθήστε, παρακαλώ;").

Για την εκμάθηση γλωσσών, προτείνουμε όχι μόνο τα φύλλα του λεξιλογίου μας, αλλά και υλικό (μυθιστορήματα, ταινίες, σειρές και μουσική) για να εξοικειωθείτε με τη γλώσσα. Πράγματι, αυτή η γλώσσα θεωρείται ως μοναχικός κλάδος στην ταξινόμηση των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, οπότε δεν υπάρχει άλλη γλώσσα που θα σας βοηθήσει.

Επιλογή περιεχομένου για να βυθιστείτε στην αλβανική κουλτούρα

Βιβλία:

Ταινίες:

Σειρές:

Μουσική:

Εδώ είναι μια συλλογή 400 χρήσιμων λέξεων και εκφράσεων για να ξεκινήσετε

Αυτές οι λέξεις και εκφράσεις είναι ταξινομημένες ανά θέμα. Πατώντας στα κουμπιά Κουίζ ή Μαθήματα, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στο πλήρες μάθημα στα αλβανικά. Πατώντας στο κουμπί εκτυπωτής, μπορείτε να εκτυπώσετε όλες τις εκφράσεις ανά θέμα. Αυτό το περιεχόμενο είναι δωρεάν.
1 - Κύριες εκφράσεις
🔊 Καλημέρα 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Καλησπέρα 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 Αντίο 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Τα λέμε αργότερα 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Ναι 🔊 Po
🔊 Όχι 🔊 Jo
🔊 Παρακαλώ 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Ευχαριστώ 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Ευχαριστώ πολύ! 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Ευχαριστώ για την βοήθεια 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Σας παρακαλώ 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Σας παρακαλώ 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 Σύμφωνη 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 Σύμφωνη 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Πόσο κάνει; 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Πόσο κάνει; 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Συγγνώμη 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Δεν καταλαβαίνω 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Κατάλαβα 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Δεν ξέρω 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Απαγορεύεται 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Καλή χρονιά! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Καλή χρονιά! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 Χρόνια πολλά! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Καλές γιορτές! 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Συγχαρητήρια! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Συγχαρητήρια! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Συζήτηση
🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Μιλάς Αλβανικά; 🔊 Flet shqip?
🔊 Όχι, δεν μιλώ Αλβανικά 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Μόνο λιγάκι 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Από ποια χώρα είσαι; 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Από ποια χώρα είσαι; 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Είμαι Έλληνας 🔊 Unë jam grek
unə jam ɡɾɛk
🔊 Είμαι Ελληνίδα 🔊 Unë jam greke
🔊 Κι εσύ, εδώ μένεις; 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Ναι, εδώ μένω 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Ιουλιανό 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Τι κάνεις εδώ; 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Τι κάνεις εδώ; 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Είμαι σε διακοπές 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Είμαι σε διακοπές 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Είμαστε σε διακοπές 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Είμαστε σε διακοπές 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Εδώ δουλεύω 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Εδώ δουλεύουμε 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω; 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά; 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ; 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Μαθαίνω
🔊 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Ναι, εντάξει! 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Ναι, εντάξει! 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Πώς λέγεται αυτό; 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Πώς λέγεται αυτό; 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Είναι ένα τραπέζι 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Είναι ένα τραπέζι 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 Ένα τραπέζι, κατάλαβες; 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Δεν καταλαβαίνω 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Κατάλαβα 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Χρώματα
🔊 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού. 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Είναι κόκκινο 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 Είναι κόκκινο 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Μπλε 🔊 Blu
blu
🔊 Κίτρινο 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Κίτρινο 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Άσπρο 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Άσπρο 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Μαύρο 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Μαύρο 🔊 I zi
i zi
🔊 Πράσινο 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Πορτοκαλί 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Μοβ 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Γκρίζο 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Αριθμοί
🔊 Μηδέν 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 Ένα 🔊 Një
ɲə
🔊 Δύο 🔊 Dy
dy
🔊 Τρία 🔊 Tre
tɾε
🔊 Τέσσερα 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Πέντε 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Έξι 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Εφτά 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Οκτώ 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Εννέα 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Δέκα 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Έντεκα 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Δώδεκα 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Δεκατρία 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Δεκατέσσερα 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Δεκαπέντε 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Δεκαέξι 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Δεκαεφτά 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Δεκαοκτώ 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Δεκαεννέα 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Είκοσι 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Εικοσιένα 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Είκοσιδύο 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Είκοσιτρία 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Είκοσιτέσσερα 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Είκοσιπέντε 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Είκοσιέξι 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Είκοσιεφτά 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Είκοσιοκτώ 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Είκοσιεννέα 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Τριάντα 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Τριανταένα 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Τριανταδύο 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Τριαντατρία 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Τριαντατέσσερα 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Τριανταπέντε 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Τριανταέξι 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Σαράντα 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Πενήντα 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Εξήντα 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Εβδομήντα 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Ογδόντα 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Ενενήντα 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 εκατό 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 πεντακόσια 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 διακόσια 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Τριακόσια 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Τετρακόσια 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 Χίλια 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 Χίλιαπεντακόσια 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Δυο χιλιάδες 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Δέκα χιλιάδες 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Τα σημεία του καιρού
🔊 Πότε ήρθες εδώ; 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Πότε ήρθες εδώ; 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 Σήμερα 🔊 Sot
sɔt
🔊 Χθες 🔊 Dje
djε
🔊 Πριν δυο μέρες 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 Πριν δυο μέρες 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Θα φύγω αύριο 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Θα φύγω αύριο 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 θα Φύγω μεθαύριο 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 θα Φύγω μεθαύριο 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Δευτέρα 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Τρίτη 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Τετάρτη 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Πέμπτη 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Παρασκευή 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Σάββατο 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Κυριακή 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Ιανουάριος 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Φεβρουάριος 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Μάρτιος 🔊 Mars
maɾs
🔊 Απρίλιος 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Μάιος 🔊 Maj
maj
🔊 Ιούνιος 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Ιούλιος 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 Αύγουστος 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 Σεπτέμβριος 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Οκτώβριος 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 Νοέμβριος 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Δεκέμβριος 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 Τι ώρα φεύγεις; 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 Τι ώρα φεύγεις; 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 Το πρωί, στις οκτώ 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Το βράδυ, στις έξι 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Έχω αργήσει 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Ταξί
🔊 Ταξί 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Που θέλετε να πάτε; 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 Πάω στο σταθμό 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Είναι μακριά από εδώ; 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Όχι, είναι κοντά 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Πόσο θα στοιχίσει; 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Είναι δεξιά 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 Είναι αριστερά 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Ευθεία είναι 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 Είναι εδώ 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 Είναι εδώ 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 Από δω είναι 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Σταματήστε εδώ! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Με την ησυχία σας 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Με την ησυχία σας 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Οικογένεια
🔊 Έχεις συγγενείς εδώ; 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Ο πατέρας μου 🔊 Babai im
babai im
🔊 Ο πατέρας μου 🔊 Im atë
im atə
🔊 Η μητέρα μου 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Η μητέρα μου 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Ο γιος μου 🔊 Djali im
djali im
🔊 Ο γιος μου 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Η κόρη μου 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 Έναν αδελφό 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 Μία αδελφή 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 Έναν φίλο 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 Μια φίλη 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Ο φίλος μου 🔊 Miku im
miku im
🔊 Η φίλη μου 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 Η φίλη μου 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Ο άνδρας μου 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Ο άνδρας μου 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Η γυναίκα μου 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Η γυναίκα μου 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Συναισθήματα
🔊 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Σ' αγαπώ 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Σ' αγαπώ 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Είμαι χαρούμενος 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Είμαι λυπημένος 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Αισθάνομαι άνετα εδώ 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Κρυώνω 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Ζεσταίνομαι 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 Είναι πολύ μεγάλο 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 Είναι πολύ μικρό 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 Είναι τέλειο 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ; 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 Καλή ιδέα 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Θέλω να διασκεδάσω 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Δεν είναι καλή ιδέα 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Θέλω να ξεκουραστώ 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ; 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω. 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Παίζω τένις 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος. 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Μπαρ
🔊 Το μπαρ 🔊 Bari
baɾi
🔊 Θες να πιεις κάτι; 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 Πίνω 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 Ποτήρι 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Ευχαρίστως 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Τι θα ήθελες; 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Τι ποτά υπάρχουν; 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 Νερό 🔊 Ujë
ujə
🔊 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα; 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Παγάκια 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Σοκολάτα 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Γάλα 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Τσάι 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Καφές 🔊 Kafe
kafε
🔊 Με ζάχαρη 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Με κρέμα 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Κρασί 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Μπίρα 🔊 Birrë
birə
🔊 Ένα τσάι παρακαλώ 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 Μια μπίρα παρακαλώ 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Τι θέλετε να πιείτε; 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Τι θέλετε να πιείτε; 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Δυο τσάι παρακαλώ! 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Δυο μπίρες παρακαλώ 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Τίποτα, ευχαριστώ 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Τίποτα, ευχαριστώ 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Στην υγειά σου! 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Στην υγειά σου! 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Γεια μας! 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Το λογαριασμό παρακαλώ! 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Τι σας οφείλω παρακαλώ; 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Είκοσι ευρώ 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Σε προσκαλώ 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Εστιατόριο
🔊 Το εστιατόριο 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Θα ήθελες να φας; 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Ναι θα ήθελα 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 Τρώω 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό; 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Βραδινό γεύμα 🔊 Darka
daɾka
🔊 Πρωινό 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Σας παρακαλώ! 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Τον κατάλογο, παρακαλώ! 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Ορίστε ο κατάλογος! 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι; 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Με ρύζι 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Με μακαρόνια 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Με μακαρόνια 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Με πατάτες 🔊 Patate
patatε
🔊 Με λαχανικά 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Ψωμί 🔊 Bukë
bukə
🔊 Βούτυρο 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 Μια σαλάτα 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 Ένα επιδόρπιο 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Φρούτα 🔊 Fruta
fruta
🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Σας φέρνω αμέσως. 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Ένα μαχαίρι 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 Ένα πιρούνι 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 Ένα κουτάλι 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό; 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Ζεστό 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 Κρύο 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 Καυτερό 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Θα πάρω ψάρι 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Κι εγώ το ίδιο 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Αποχώρηση
🔊 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω! 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά; 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Ναι, μετά χαράς 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Έχεις κάποιο τηλέφωνο; 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Ναι, να το 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Θα τα ξαναπούμε σύντομα 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Το ελπίζω 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Αντίο! 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Τα λέμε αύριο 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Γειά σου! 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Μεταφορά
🔊 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 0 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Έχετε τα ωράρια των τραίνων; 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Τα ωράρια των λεωφορείων 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Αυτό είναι 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Ευχαριστώ 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Τίποτα. Καλό ταξίδι 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 Το βενζινάδικο 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Γεμίστε το, παρακαλώ 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Ποδήλατο 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Το κέντρο της πόλης 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 Τα προάστια 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 Είναι μια μεγάλη πόλη 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 Είναι ένα χωριό 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Ένα βουνό 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 Μία λίμνη 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 Η εξοχή 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Ξενοδοχείο
🔊 Ένα ξενοδοχείο 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Διαμέρισμα 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Καλωσορίσατε! 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Δωμάτιο με πρωινό 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Ναι, βεβαίως! 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Είναι στον πρώτο όροφο. 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Υπάρχει ασανσέρ; 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 Στο ισόγειο 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Ισόγειο 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Δωμάτιο 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Καθαριστήριο ρούχων 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Κομμωτήριο 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Πάρκιγκ 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Αίθουσα συνεδριάσεων 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 Πισίνα 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ; 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 Το κλειδί, σας παρακαλώ 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Έχω κάποιο μήνυμα; 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Ναι, ορίστε 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Όχι, κανένα 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Πού μπορώ να κάνω ψιλά; 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Ναι, πόσα θέλετε; 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - Αναζήτηση ενός ατόμου
🔊 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Ναι, εδώ είναι 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Έχει βγει έξω 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Ξέρετε που μπορώ να την βρω; 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Είναι στη δουλειά της. 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Είναι σπίτι της. 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Ναι, εδώ είναι 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Έχει βγει έξω 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Είναι στην δουλειά του 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 Είναι σπίτι του 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Παραλία
🔊 Η παραλία 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα; 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 Μία μπάλα 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 Κιάλια 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 Ένα καπέλο 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Πετσέτα 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Σανδάλια 🔊 Sandale
sandalε
🔊 Κουβαδάκι 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Αντιηλιακή κρέμα 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Μαγιό 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Γυαλία ηλίου 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 οστρακόδερμο 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Ηλιόλουστος 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Ηλιόλουστος 🔊 Me diell
🔊 Ηλιοβασίλεμα 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Ομπρέλα 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Ήλιος 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Ηλιακή ακτινοβολία 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ; 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 Κολυμπώ 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 Κολύμβηση 🔊 Not
nɔt
🔊 Κύμα 🔊 Valë
valə
🔊 Κύμα 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Θάλασσα 🔊 Det
dεt
🔊 Αμμόλοφος 🔊 Dunë
dunə
🔊 Άμμος 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο; 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Ο καιρός θα αλλάξει 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Θα βρέξει 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Θα έχει ήλιο 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Θα φυσάει πολύ 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Μαγιό 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Σκιά 🔊 Hije
hijɛ
17 - Σε περίπτωση στεναχώριας
🔊 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 Χάθηκα 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Τι θα θέλατε; 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Τι συνέβη; 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Τι θεραπεία ακολουθείτε; 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Ένα νοσοκομείο 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 Ένα φαρμακείο 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 Ένα φαρμακείο 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Ένας γιατρός 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 Ένας γιατρός 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Ιατρική υπηρεσία 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Έχασα τα χαρτιά μου 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Μου έκλεψαν τα χαρτιά 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Γραφείο απολεσθέντων 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Σταθμός πρώτων βοηθειών 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Έξοδος κινδύνου 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Η αστυνομία 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Χαρτιά 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Χρήματα 🔊 Para
paɾa
🔊 Διαβατήριο 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Αποσκευές 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Αφήστε με ήσυχη 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Αφήστε με ήσυχη 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Φύγετε! 🔊 Nisuni!
nisuni