Ordförråd > Arabiska (marrocko)

1 - Nödvandiga uttryck
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Hej 🔊 السلام assalam
🔊 Hej 🔊 مسا لخير msa lkhir
🔊 Hejdå 🔊 بسلامه bslama
🔊 Vi ses 🔊 من بعد men baed
🔊 Ja 🔊 ايه ayeh
🔊 Ja 🔊 نعام n'am
🔊 Nej 🔊 لا la
🔊 Skulle du kunna 🔊 من فضلك m'n fadlek
🔊 Tack! 🔊 شكرا choukran
🔊 Tack så mycket! 🔊 شكرا بزاف choukran bizzaf
🔊 Tack för hjälpen 🔊 شكرا على المساعدة choukran ala l'musaada
🔊 Varsågod 🔊 بلا جميل b'la g'mil
🔊 Okej 🔊 واخا wakha
🔊 Hur mycket kostar det? 🔊 بشحال هدا عافاك؟ bich'hal afa afak?
🔊 Förlåt! 🔊 عَفْوا smeh liya
🔊 Jag förstår inte 🔊 ما فهمتش mafhemtech
🔊 Jag förstår 🔊 فهمت fhemt
🔊 Jag vet inte 🔊 معرفتش ma'eref'tch
🔊 Förbjudet 🔊 ممنوع mamnoue
🔊 Ursäkta mig, var finns det en toalett? 🔊 فين كاين لمرحاض من فضلك ؟ fin kayn l'mirhad afak?
🔊 Gott Nytt År! 🔊 سنة سعيدة sana saida
🔊 Grattis på födelsedagen! 🔊 عيد ميلاد سعيد eid milad said
🔊 Trevliga helgdagar 🔊 مبروك لعواشر mabrouk l'aewacher
🔊 Gratulerar! 🔊 مبروك mabrouk
2 - Samtal
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Hej. Hur mår du? 🔊 السلام، لباس؟ salam, labass?
🔊 Hej. Jag mår bra, tack 🔊 السلام، بخير. salam, bikhir
🔊 Talar du arabiska? 🔊 واش كتهضر العربية wash kassad al' arabia
🔊 Talar du arabiska? 🔊 واش كتهضري العربية wash kassad ali' arabia
🔊 Nej, jag talar inte arabiska 🔊 لا، ماكنهضرش العربية la, maca da nach al' arabia
🔊 Bara lite 🔊 غير شوية er chwiya
🔊 Vilket land kommer du ifrån? 🔊 من اينا بلاد انتا ؟ men ina blad nta?
🔊 Vilket land kommer du ifrån? 🔊 من اينا بلاد انتي ؟ m'n ina blad n'ti?
🔊 Vilken nationalitet är du? 🔊 اشنوهي جنسيتك؟ achnou hiya jinsitek?
🔊 Jag är svensk 🔊 أنا سويدي ana suedosi
🔊 Jag är svensk 🔊 أنا سويدية ana suedosia
🔊 Och du, bor du här? 🔊 و نتي ساكنة هنا؟ wa nti sakna hna?
🔊 Ja, jag bor här 🔊 ايه، ساكنة هنا ayeh, sakna hna
🔊 Jag heter Sara. Vad heter du? 🔊 اسميتي سارة و نتا asmiti sara w nta?
🔊 Julien 🔊 جوليان julian
🔊 Vad gör du här? 🔊 اش كدير هنا؟ ach kadir h'na?
🔊 Vad gör du här? 🔊 آش كديري هنا؟ ach kadiri h'na?
🔊 Jag är på semester 🔊 انا في عطلة ana fi otla
🔊 Vi är på semester 🔊 نحن في عطلة nahno fi otla
🔊 Jag är på affärsresa 🔊 انا في سفر اعمال ana fi safar aemal
🔊 Jag arbetar här 🔊 كانخدم هنا kanekhdem hna
🔊 Vi arbetar här 🔊 كانخدمو هنا kankhadmo hna
🔊 Vad finns det för bra ställen att äta på? 🔊 اشناهوما بلايص الماكلة لمزيانين؟ achnahouma blayes lmakla lmezianin?
🔊 Finns det något museum i närheten? 🔊 كأين شي متحف قريب من هنا؟ kayn chi mathaf k'rib mn hna?
🔊 Var finns det internetanslutning? 🔊 فين نقدر نتكونيكتا؟ fin nkdar ntkunikta?
3 - Lära sig
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Vill du lära dig några ord? 🔊 بغيتي تعلم تهضر لغتي؟ briti t'alem tihdar lourti?
🔊 Vill du lära dig några ord? 🔊 بغيتي تعلمي تهضري لغتي؟ b'riti t'almi thadri lourti?
🔊 Okej! 🔊 ايه، واخا ayeh, wakha
🔊 Vad heter det? 🔊 اسميت هدا؟ asmit hada?
🔊 Det är ett bord 🔊 هادي طابلة hadi tabla
🔊 Ett bord. Förstår du? 🔊 طابلة، فهمتي؟ tabla, fhamti?
🔊 Jag förstår inte 🔊 ما فهمتش mafhemtech
🔊 Kan du säga det en gång till? 🔊 عاود من فضلك awed m'n f'dlek
🔊 Kan du säga det en gång till? 🔊 عاود من فضلك awdi mn fadlak
🔊 Kan du tala lite långsammare? 🔊 ممكن ليك متهضريش بالزربة؟ momkin lik matehdarch b'zerba?
🔊 Skulle du kunna skriva det? 🔊 ممكن ليك تكتبيها عافاك؟ momkin lik t'katbiha afak?
🔊 Jag förstår 🔊 فهمت fhemt
4 - Färger
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Jag tycker om färgen på detta bord 🔊 عجبني لون هدا الطبلة a'jebni loun had tabla?
🔊 Det är rött 🔊 هادا حمر hada hmar
🔊 Blått 🔊 زرق zrak
🔊 Gult 🔊 صفر sfar
🔊 Vitt 🔊 بيض byad
🔊 Svart 🔊 كحل k'hal
🔊 Grönt 🔊 خضر kh'dar
🔊 Orange 🔊 ليموني limouni
🔊 Lila 🔊 عكري akri
🔊 Grått 🔊 رمادي r'madi
5 - Siffror
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Noll 🔊 زيرو zirou
🔊 Ett 🔊 واحد wahed sahbi
🔊 Två 🔊 جوج jouj atay afak?
🔊 Tre 🔊 تلاتة tlata
🔊 Fyra 🔊 ربعة rab'aa
🔊 Fem 🔊 خمسة khamsa
🔊 Sex 🔊 ستة s'tta
🔊 Sju 🔊 سبعة sab'aa
🔊 Åtta 🔊 تمنية t'm'n'ya
🔊 Nio 🔊 تسعة t's'oud
🔊 Tio 🔊 عشرة achra
🔊 Elva 🔊 حضاش hdach
🔊 Tolv 🔊 طناش tnach
🔊 Tretton 🔊 تلطاش tltach
🔊 Fjorton 🔊 ربعطاش rbaetach
🔊 Femton 🔊 خمسطاش khamstach
🔊 Sexton 🔊 سطاش stach
🔊 Sjutton 🔊 سبعطاش sbaetach
🔊 Arton 🔊 تمنطاش tmantach
🔊 Nitton 🔊 تسعطاش tsaetach
🔊 Tjugo 🔊 عشرين echrin
🔊 Tjugoett 🔊 واحد أو عشرين wahid ou ichrin
🔊 Tjugotvå 🔊 تنين او عشرين tnin ou ichrin
🔊 Tjugotre 🔊 تلاتة او عشرين tlata ou ichrin
🔊 Tjugofyra 🔊 ربعة او عشرين rab'aa ou ichrin
🔊 Tjugofem 🔊 خمسة أو عشرين khamsa ou ichrin
🔊 Tjugosex 🔊 ستة او عشرين setta ou ichrin
🔊 Tjugosju 🔊 سبعة او عشرين sab'aa ou ichrin
🔊 Tjugoåtta 🔊 تمنية او عشرين tmanya ou ichrin
🔊 Tjugonio 🔊 تسعة او عشرين tis'aa ou ichrin
🔊 Trettio 🔊 تلاتين tlatin
🔊 Trettioett 🔊 واحد أو تلاتين wahid ou tlatin
🔊 Trettiotvå 🔊 تنين او تلاتين tnin ou tlatin
🔊 Trttiotre 🔊 تلاتة او تلاتين tlata ou tlatin
🔊 Trettiofyra 🔊 ربعة او تلاتين rab'aa ou tlatin
🔊 Trettiofem 🔊 خمسة أو تلاتين khamsa ou tlatin
🔊 Trettiosex 🔊 ستة او تلاتين sitta ou tlatin
🔊 Fyrtio 🔊 ربعين rab'in
🔊 Femtio 🔊 خمسين khamssin
🔊 Sextio 🔊 ستين sittin
🔊 Sjuttio 🔊 سبعين sab'in
🔊 Åttio 🔊 تمانين t'manin
🔊 Nittio 🔊 تسعين tis'in
🔊 Ett hundra 🔊 ميا m'ya
🔊 Ett hundrafem 🔊 ميا او خمسين m'ya ou khamsin
🔊 Två hundra 🔊 ميتين mitin
🔊 Tre hundra 🔊 تلت ميا t'l't m'ya
🔊 Fyra hundra 🔊 ربع ميا r'ba'e m'ya
🔊 Ett tusen 🔊 ألف alf
🔊 Två tusen 🔊 ألفين alfayn
🔊 Tio tusen 🔊 عشرالاف achralaf
6 - Fråga efter tiden
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 När kom du hit? 🔊 ايمتا جيتي لهنا؟ imta giti lehna?
🔊 Idag 🔊 ليوم lyoum
🔊 Igår 🔊 لبارح lbareh
🔊 För två dagar sedan 🔊 هادي يومين hadi youmayen
🔊 Hur länge skall du stanna? 🔊 شحال غادي تبقا هنا؟ ch'hal radi tebka hna?
🔊 Hur länge skall du stanna? 🔊 شحال غادي تبقاي هنا؟ ch'hal radi t'bkay h'na?
🔊 Jag åker imorgon. 🔊 غادي نمشي غدة radi nemchi redda
🔊 Jag åker i övermorgon 🔊 غادي نمشي بعد غدة radi nemchi b'aed redda
🔊 Jag åker om tre dagar 🔊 غادي من بعد تلت ايام radi nemchi ba'ed telti yam
🔊 Måndag 🔊 تنين tnin
🔊 Tisdag 🔊 تلات tlat
🔊 Onsdag 🔊 لاربعا larbae
🔊 Torsdag 🔊 لخميس lakhmis
🔊 Fredag 🔊 جمعة jum'aa
🔊 Lördag 🔊 سبت sabt
🔊 Söndag 🔊 لحد lhad
🔊 Januari 🔊 شهر واحد ch'har wahed
🔊 Februari 🔊 شهر جوج ch'har jouj
🔊 Mars 🔊 شهر تلاتة ch'har tlata
🔊 April 🔊 شهر ربعة ch'har reb'aa
🔊 Maj 🔊 شهر خمسة ch'har khemsa
🔊 Juni 🔊 شهر ستة ch'har s'tta
🔊 Juli 🔊 شهر سبعة ch'har s'b'aa
🔊 Augusti 🔊 شهر تمنية ch'har t'mnya
🔊 September 🔊 شهر تسعة ch'har t'soud
🔊 Oktober 🔊 شهر عشرة ch'har achra
🔊 November 🔊 شهر حضاش ch'har hdach
🔊 December 🔊 شهر طناش ch'har tnach
🔊 Hur dags åker du? 🔊 أشمن ساعة غادي تمشي؟ chmen saa radi temchi?
🔊 Hur dags åker du? 🔊 أشمن ساعة غادية تمشي؟ chmen saa rad'ya tamchi?
🔊 På morgonen, klockan åtta. 🔊 الصباح... معا تمنية sbah;m'a tmanya
🔊 På morgonen, klockan kvart över åtta 🔊 الصباح... معا تمنية أو ربع sbah, m'a tmanya u r'bae
🔊 På morgonen, klockan halv nio 🔊 الصباح... معا تمنية أو نص sbah, m'a tmanya u nous
🔊 På morgonen, klockan kvart i nio 🔊 الصباح... معا تمنية أو خمسة أو ربعين sbah, m'a tmanya u khamsaourab'in
🔊 Jag är sen 🔊 انا معطل ana m'atel
🔊 Jag är sen 🔊 انا معطلة ana m'atla
7 - Taxi
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Taxi! 🔊 !?طاكسي taksi
🔊 Vart vill du åka? 🔊 فين غادي ؟ finradi?
🔊 Jag skall till järnvägsstationen 🔊 غادي لمحطة radi lil mahatta
🔊 Jag skall till Hotell Dag och Natt 🔊 غادي لفندق ليل و نهار radi lfondok jour è nwi
🔊 Jag skall till Hotell Dag och Natt 🔊 غادية لفندق ليل و نهار rad'ya lifondok jour è nwi?
🔊 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? 🔊 ممكن توصلني للمطار؟ momkin twasalni lil matar?
🔊 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? 🔊 ممكن توصليني للمطار؟ mokin t'waslini lil matar?
🔊 Kan ni ta mina väskor? 🔊 ممكن ليك تاخد لباكاش ديالي ؟ momkin takhod liya l'bagag afak?
🔊 Är det långt härifrån? 🔊 واش بعيد من هنا؟ wach b'ed m'n hna?
🔊 Nej, den ligger här intill 🔊 لا، قريب la, k'rib
🔊 Den ligger lite längre bort 🔊 بعيد شوية b'ed ch'wiya
🔊 Hur mycket kommer det att kosta? 🔊 بشحال؟ b'ch'hal?
🔊 Kör mig dit, tack. 🔊 ديني هنا عافاك dini hna afak
🔊 Den ligger till höger 🔊 علا ليمن ela limen
🔊 Den ligger till vänster 🔊 علا ليسر ela miser
🔊 Den ligger rakt fram 🔊 نيشان nichan
🔊 Den ligger här 🔊 كاين هنا kayn hna
🔊 Det är därborta 🔊 هنا hna
🔊 Stopp! 🔊 !سطوب stop
🔊 Det är ingen brådska 🔊 خود وقتك khoud waktak
🔊 Skulle jag kunna få ett kvitto? 🔊 ممكن تعطيني فاكتورة عافاك؟ momkin ta'etini fatoura afak?
8 - Familjen
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Har du familj här? 🔊 عند ك لعائلة هنا ؟ andek l'aila hna?
🔊 Min pappa 🔊 لواليد lwalid
🔊 Min mamma 🔊 لواليدة lwalida
🔊 Min son 🔊 ولدي wldi
🔊 Min dotter 🔊 بنتي bnti
🔊 En bror 🔊 خويا khouya
🔊 En syster 🔊 أختي khti
🔊 En vän 🔊 واحد صاحبي wahed sahbi
🔊 En väninna 🔊 صديقتي sadikti
🔊 Min pojkvän 🔊 صاحبي sahbi
🔊 Min flickvän 🔊 صاحبتي sahebti
🔊 Min man 🔊 راجلي rajli
🔊 Min fru 🔊 مراتي mrati
9 - Känslor
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Jag tycker mycket om ditt land 🔊 كنبغي بلادكم بزاف kaneb'ri b'ladkom b'zzaf
🔊 Jag älskar dig 🔊 كنبغيك kaneb'rik
🔊 Jag älskar dig 🔊 كنبغيك Kanhebek
🔊 Jag är lycklig 🔊 انا فرحان ana farhan
🔊 Jag är lycklig 🔊 انا فرحان ana farhana
🔊 Jag är ledsen 🔊 انا حزين ana hazin
🔊 Jag är ledsen 🔊 انا حزين ana hazina
🔊 Jag mår bra här 🔊 كنحس براسي مزيان kanhes b'rasi m'zyan
🔊 Jag fryser 🔊 فيا لبرد fiya l'bard
🔊 Jag är varm 🔊 فيا الصهد fiya sahd
🔊 Det är för stort 🔊 كبير بزاف k'bir b'zzaf
🔊 Det är för litet 🔊 صغير بزاف s'rir b'zzaf
🔊 Det är perfekt 🔊 هو هاداك howa hadak
🔊 Vill du gå ut ikväll? 🔊 بغيتي تخرج ليوما فاليل؟ b'riti takhroj lyuma f'lil?
🔊 Vill du gå ut ikväll? 🔊 بغيتي تخرجي ليوما فليل? b'riti tkhorji l'yuma f'lil?
🔊 Jag skulle vilja gå ut ikväll 🔊 بغيت نخرج ليوم فاليل b'rit nakhroj l'yuma f'lil
🔊 Det är en bra idé 🔊 فكرة مزيانة fikra m'zyana
🔊 Jag vill ha kul 🔊 باغي ننشط bari nanchat
🔊 Jag vill ha kul 🔊 باغية ننشط barya n'nchat
🔊 Det är inte en bra idé 🔊 لا ماشي فكرة مزيانة lamachi fikra m'zyana
🔊 Jag har ingen lust att gå ut ikväll 🔊 مباغيش نخرج ليوم mabarich nakhroj l'youma
🔊 Jag har ingen lust att gå ut ikväll 🔊 مباغاش نخرج ليوم mabarach n'khroj l'yuma
🔊 Jag vill vila 🔊 باغي نرتاح bari nartah
🔊 Jag vill vila 🔊 باغية نرتاح barya n'r'tah
🔊 Vill du motionera? 🔊 بغيت دير الرياضة؟ b'rit n'dir riyada?
🔊 Ja, jag behöver släppa loss! 🔊 اه باغي ننشط ah, bari nanchat
🔊 Jag spelar tennis 🔊 كنلعب التنيس kanel'eb tinnis
🔊 Nej tack, jag är ganska trött 🔊 لا شكرا عيان بزاف la, choukran ayan b'zzaf
🔊 Nej tack, jag är ganska trött 🔊 لا شكرا عيانة بزاف la, choukran, ayana b'zaf
10 - Bar
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Baren 🔊 لبار lbar
🔊 Vill du ha något att dricka? 🔊 تشرب شي حاجة؟ techrab chi haja?
🔊 Vill du ha något att dricka? 🔊 تشربي شي حاجة؟ t'charbi chi haja?
🔊 Dricka 🔊 الشرب achorb
🔊 Glas 🔊 الكاس lkas
🔊 Gärna 🔊 واخا wakha
🔊 Vad vill du ha? 🔊 أشنو تاخد؟ achnou takhod?
🔊 Vad vill du ha? 🔊 أشنو تاخد؟ achnou takhdi?
🔊 Det finns vatten och juice 🔊 كاين لما أولا لعصير kayn l'ma oula l'assir
🔊 Vatten 🔊 لما lma
🔊 Skulle jag kunna få några isbitar? 🔊 ممكن تزيد لكلاصون عافاك؟ momkin tzid l'glassoun afak?
🔊 Isbitar 🔊 كلاصون glassoun
🔊 Choklad 🔊 شوكلاط chouklat
🔊 Mjölk 🔊 لحليب lahlib
🔊 Te 🔊 أتاي atay
🔊 Kaffe 🔊 قهوة kahwa
🔊 Med socker 🔊 سكر sokkar
🔊 Med grädde 🔊 بلحليب belhlib
🔊 Vin 🔊 روج roug
🔊 Öl 🔊 بيرة birra
🔊 En kopp te, tack 🔊 أتاي من فضلك atay mn fdlak
🔊 En öl, tack 🔊 بيرة من فضلك birra mn fdlek
🔊 Vad vill ni dricka? 🔊 أشنو بغيتي تشربي؟ achnou briti tcharbi?
🔊 Två koppar te, tack 🔊 جوج أتاي من فضلك jouj atay afak?
🔊 Två öl, tack 🔊 جوج بيرات من فضلك juj birrat afak?
🔊 Inget, tack 🔊 والو، شكرا walou, choukran
🔊 Skål! 🔊 في صحتك f s'htek
🔊 Skål! 🔊 في صحتنا f s'hetna
🔊 Skulle jag kunna få notan? 🔊 لحساب من فضلك l'hsab mn fadlak
🔊 Hur mycket är jag skyldig? 🔊 شحال لحساب ؟ ch'hal l'hsab?
🔊 Tjugo euros 🔊 ميتين درهم mitin d'r'h'm
🔊 Jag bjuder 🔊 عارضة عليك arda a'lik
11 - Restaurang
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Restaurangen 🔊 ريسطورون ristouroun
🔊 Vill du äta något? 🔊 تاكل شي حاجة ؟ takol chi haja?
🔊 Vill du äta något? 🔊 تاكل شي حاجة ؟ takli chi haja?
🔊 Ja, det vill jag gärna. 🔊 واخا wakha
🔊 Äta 🔊 الماكلة l'makla
🔊 Var kan vi äta? 🔊 فين نقدرو ناكلو؟ fin n'kadrounaklou?
🔊 Var kan vi äta lunch? 🔊 فين نقدرو نتغداو؟ fin nkadrou netradaw?
🔊 Middag 🔊 لعشا le'echa
🔊 Frukost 🔊 لفطور laftour
🔊 Ursäkta! 🔊 !من فضلك min fadlak
🔊 Menyn, tack! 🔊 !لا كارط عافاك la cart afak
🔊 Här är menyn. 🔊 !هاهي لاكارط hahiya la cart
🔊 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? 🔊 اش بغيتي تاكل, لحم اولا حوت؟ ach b'riti takol, lham oula hout?
🔊 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? 🔊 اش بغيتي تاكلي, لحم و لا حوت؟ ach b'riti takli, l'ham oula hout?
🔊 Med ris 🔊 بروز birrouz
🔊 Med pasta 🔊 بليبات blipat
🔊 Potatis 🔊 بي بطاطا bi b'tata
🔊 Grönsaker 🔊 بلخضرة bil khodra
🔊 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg 🔊 لبيض مخلط، مقلي أولا مصلوق؟ lbid mkhalet, makli oula maslouk?
🔊 Bröd 🔊 لخبز lkhobz
🔊 Smör 🔊 زبدة zobda
🔊 Sallad 🔊 شلاضة chalada
🔊 Efterrätt 🔊 ديسير dissir
🔊 Frukt 🔊 فواكه fawakih
🔊 Skulle jag kunna få be om en kniv? 🔊 عندك موس عافاك؟ andek mouss afak?
🔊 Ja, jag kommer med en meddetsamma 🔊 وخ انا غادي نجيبو دابا wakha, ana radi njibu daba
🔊 En kniv 🔊 موس mouss
🔊 En gaffel 🔊 فورشيطة fourchita
🔊 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked 🔊 معالقة maalka
🔊 Är det en varm rätt? 🔊 واش هادا طبق ساخن؟ wach hada tabak sakhin?
🔊 Ja, och väldigt stark också! 🔊 !اه و فيه ليقاما بزاف ah, u fih likama b'zaf
🔊 Varm 🔊 سخون skhoun
🔊 Kall 🔊 بارد bared
🔊 Stark 🔊 فيه ليقاما fih likama
🔊 Jag skall ha fisk! 🔊 غادي ناخد لحوت radi nakol l'hout
🔊 Jag också 🔊 حتا أنا hta ana
12 - Att skiljas åt
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Vad sent det är! Jag måste gå! 🔊 تعطل لوقت، خصني نمشي t'atel lwakt, khasni nemchi
🔊 Skulle vi kunna ses igen? 🔊 واش نقدرو نتشاوفو مرة خرا؟ wach n'kadrou n't'chawfou mara khra
🔊 Ja, gärna 🔊 واخا wakha
🔊 Jag bor pa denna adress 🔊 كنسكن هنا kaneskon h'na
🔊 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? 🔊 واش عندك رقم تيليفون ؟ wach andak rakem tilifoun
🔊 Ja, här får du 🔊 ايه، هوا هدا ayeh,houwa hada
🔊 Det var trevligt att träffas 🔊 دوزت معاك وقت زوين dawezt m'ak waket z'win
🔊 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig 🔊 حتا أنا، مزيان مني تلاقينا h'ta ana, mezian mni tlakina
🔊 Vi ses snart. 🔊 غادي نتلاقاو قريب radi netlakaw k'rib
🔊 Det hoppas jag också 🔊 ان شاء الله inchaallah
🔊 Hejdå 🔊 بسلامة b'slama
🔊 Vi ses imorgon 🔊 نتلاقاو غدا n'tlakaw radda
🔊 Hejdå 🔊 بسلامة b'slama
13 - Färdmedel
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen 🔊 من فضلك / كنقلب علاالطوبيس min fadlak, kan keleb ala toubiss?
🔊 Vad kostar en biljett till Solstaden? 🔊 شحال التيكي لمدينة الشمش عافاك؟ ch'hal tiki l'mdinet chamch afak?
🔊 Vart går detta tåg? 🔊 فين غادي هاد التران عافاك؟ fin radi had tran afak?
🔊 Stannar detta tåg i Solstaden? 🔊 واش هدا التران كيوقف فمدينة الشمش؟ wach had tran kayewkef f'mdinet chamch?
🔊 När avgår tåget till Solstaden? 🔊 أيمتا كيمشي التران لمدينة الشمش؟ imta kayemchi tran lemdinet chamch?
🔊 När anländer tåget som går till Solstaden? 🔊 أيمتا يجي التران ديال مدينة الشمش؟ imta kayji tran dyal mdinet chamch?
🔊 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? 🔊 تيكي لمدينة الشمش من فضلك tiki l'mdinet chamch afak?
🔊 Har ni tågtidtabellen? 🔊 عندك توقيت الترانات؟ andek tawkit tranat?
🔊 Busstidtabellen 🔊 توقيت الطوبيسات tawkit toubisat
🔊 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? 🔊 فينا هوا تران لمدينة الشمش من فضلك؟ fin howa tran l'mdinet chamch afak?
🔊 Det är det där 🔊 هوا هدا howa'ada
🔊 Tack! 🔊 شكرا choukran
🔊 Varsågod! Trevlig resa! 🔊 بلا جميل، طريق السلامة bla j'mil, t'rik salama
🔊 Verkstaden 🔊 لميكانيسيان l'mikanis'yan
🔊 Bensinmacken 🔊 سطاسيون s'ta'syoun
🔊 Skulle jag kunna få tanken full, tack. 🔊 عمر من فضلك ammer m'n fadlak
🔊 Cykel 🔊 بشكليطة b'ch'klita
🔊 Centrum 🔊 الصونطر فيل asountar vil
🔊 Förorten 🔊 خرجة ديال لمدينة kharja d'yal lamdina
🔊 Det är en stor stad 🔊 هادي مدينة كبيرة hadi m'dina kbira
🔊 Det är en by 🔊 هادا فيلاج hada filaj
🔊 Ett berg 🔊 جبل g'bel
🔊 En sjö 🔊 واد wad
🔊 Landet 🔊 عروبية aroubiya
14 - Hotell
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Hotellet 🔊 اوطيل outeel
🔊 Lägenhet 🔊 ابارتمون apartouman
🔊 Välkommen! 🔊 مرحبا mar'h'ba
🔊 Har ni ett ledigt rum? 🔊 عندك شي بيت خاوي ؟ andek chi bit khawi?
🔊 Har rummet badrum? 🔊 كأين شي حمام فلبيت؟ kayn chi hammam b'l'bit?
🔊 Föredrar ni två enkelsängar? 🔊 واش كتفضل جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ wach katfedel jouj namousiyat d'yal cha'kh'ss wahed?
🔊 Föredrar ni två enkelsängar? 🔊 واش كتفضلي جوج ناموسيات ديال شخص واحد؟ wach katfedli jouj namousiyat d'yal cha'kh'ss wahed?
🔊 Vill ni ha ett dubbelrum? 🔊 بغيتي غرفة مزدوجة؟ b'riti ro'rfa mozdawija?
🔊 Rum med badkar - med balkong - med dusch 🔊 غرفة بحمام- بلبالكون- بالدوش ro'rfa b'hammam-bibalcoun-bidouch
🔊 Frukost ingår i rummet 🔊 غرفة بالفطور ro'rfa bilaftour
🔊 Vad kostar en natt? 🔊 بشحال الليلة؟ b'ch'hal lilla?
🔊 Jag skulle vilja se rummet först, tack! 🔊 بشحال تمن الليلة؟ bich'hal taman lilla?
🔊 Visst! 🔊 !معلوم ma'eloum
🔊 Tack, rummet är jättefint. 🔊 شكرا, لبيت مزيان choukran, l'bit mezian
🔊 OK, kan jag boka för inatt då? 🔊 واخا, واش يمكن ليا نحجز لليوم wakha, wach momkin liya na'hjiz l'yuma
🔊 Det är lite för dyrt för mig, tack. 🔊 غاليا عليا, شكرا ral'ya aliya, choukran
🔊 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? 🔊 ممكن ليك تديلي ليا لباكاج ديالي عافاك؟ momkin lik tadiliya l'bagag d'yali filbit?
🔊 Var är rummet? 🔊 فين كأين بيتي عافاك؟ fin kayen biti afak?
🔊 Det ligger på första våningen 🔊 في الطابق الاول fi tabak lawal
🔊 Finns det hiss? 🔊 كأين السانسور؟ kayn lasan'sour?
🔊 Hissen är på vänster sida 🔊 السانسور عليسر sansoun alisser
🔊 Hissen är på höger sida 🔊 السانسور عليمن sansour alimen
🔊 Var finns tvättstugan? 🔊 فين كأينة المصبنة؟ fin kayna l'masbana
🔊 Den ligger på bottenvåningen 🔊 في الطابق السفلي fi tabak soufli
🔊 Bottenvåningen 🔊 الطابق السفلي tabak soufli
🔊 Rum 🔊 البيت l'bit
🔊 Kemtvätt 🔊 البريسينغ l'b'risi'n'r
🔊 Frisörsalong 🔊 صالون الحلاقة saloun l'hilaka
🔊 Parkering 🔊 موقف السيارات mawkif sayarat
🔊 Skall vi ses i mötesrummet? 🔊 نتلاقاو فقاعة لجتماعات؟ nitlakaw fi ka'at lagtima'at
🔊 Mötesrummet 🔊 قاعة لجتماعات ka'at lagtima'at
🔊 Bassängen är uppvärmd 🔊 البيسين سخون al pissin s'khoun
🔊 Badbassäng - swimming pool 🔊 البيسين al pissin
🔊 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? 🔊 فيقيني مع السبعة عافاك fiykini m'a sab'a afak
🔊 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? 🔊 الساروت عافاك assaroutafak
🔊 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? 🔊 الباس عافاك al pass afak
🔊 Finns det några meddelanden till mig? 🔊 كأينين شي ميساجات ليا؟ kaynin chi missagat liya?
🔊 Ja, varsågod. 🔊 اه, هاهوما ah, hahoma
🔊 Nej, det har inte kommit något till er. 🔊 اه متوصلتي بوالو ah, matwasalti b'walou
🔊 Var kan jag växla? 🔊 فين نقدر نصرف؟ fin nakdar n'sarraf?
🔊 Skulle ni kunna växla? 🔊 ممكن تصرفي ليا عافاك؟ mokin t'sarfi liya afak?
🔊 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? 🔊 اه ممكن, شحال بغيتي تصرف؟ ah momkin, ch'hal b'riti tsaraf?
🔊 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? 🔊 اه, ممكن, شحال بغيتي تصرفي؟ ah mokmin, ch'hal b'riti tsarfi?
15 - Söka någon
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Är Sara här? 🔊 واش سارة هنا من فضلك ؟ wach sara h'na mn fadlak?
🔊 Ja, hon är här 🔊 اه هاهي هنا ah, hahiya h'na
🔊 Hon gick ut 🔊 لا خرجات la, kharjat
🔊 Ni kan ringa henne på hennes mobil 🔊 ممكن تعيط ليها في البورطابل momkin t'ayet liha fil portabl?
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? 🔊 عارف فين نفدر نلقاها؟ aref;fin nakdar n'lkaha?
🔊 Hon är på jobbet 🔊 هي في الخدمة hiya fil khadma
🔊 Hon är hemma 🔊 هي فدارها hiya f'darha
🔊 Är Julien här? 🔊 واش جوليان هنا عافاك؟ wach joulian hna afak?
🔊 Ja, han är här 🔊 اه. هاهوهنا ah, hahowa h'na
🔊 Han gick ut 🔊 لا خرج la, khraj
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? 🔊 عارفة فين نقدر نلقاها؟ arfafin n'kdar n'lkaha?
🔊 Ni kan ringa honom på hans mobil 🔊 ممكن تعيطي ليها في لبورطابل mokin t'ayti liha fil portabl?
🔊 Han är på jobbet 🔊 هو في الخدمة howa fil khadma
🔊 Han är hemma 🔊 هو فدارو howa fidarou
16 - Strand
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Stranden 🔊 لبحر labhar
🔊 Vet ni var jag kan köpa en boll? 🔊 فين نقدر نشري كورة؟ fin nakdar nachri koura?
🔊 Det finns en affär åt det hållet. 🔊 كأين حانوت فهاد جيهة kayn hanout fi had jiha?
🔊 En boll 🔊 كورة koura
🔊 Kikare 🔊 منظار mindar
🔊 En keps 🔊 كاصكيط casket
🔊 Handduk 🔊 سربيتة sourvita
🔊 Sandaler 🔊 صاندالة sandala
🔊 Spann 🔊 سطل s'tal
🔊 Solkräm 🔊 كريم ضد الشمس crim dad chamch
🔊 Badbyxor 🔊 مأيو mayyou
🔊 Solglasögon 🔊 نظاظر د الشمش n'dader d'yal chamch
🔊 Skaldjur 🔊 قشريات kichariyat
🔊 Sola sig 🔊 نتشمش n'tchamach
🔊 Soligt 🔊 مشمش m'chamach
🔊 Solnedgång 🔊 غروب الشمش rouroub chamch
🔊 Parasoll 🔊 باراصول parasol
🔊 Sol 🔊 الشمش achamch
🔊 Skugga 🔊 الظل addal
🔊 Solsting 🔊 التشماش atachmach
🔊 Är det farligt att simma här? 🔊 واش خطر العومان هنا؟ wach khatar l'ouman hna?
🔊 Nej, det är inte farligt 🔊 لا ماشي خطر la machi khatar
🔊 Ja, det ar förbjudet att bada här 🔊 اه العومان هنا خطر ah, l'oumanh'na khatar
🔊 Simma 🔊 العومان l'ouman
🔊 Simning 🔊 السباحة assibaha
🔊 Våg 🔊 الموجة al mouja
🔊 Hav 🔊 لبحر l'b'har
🔊 Sanddyna 🔊 الكتبان al koutban
🔊 Sand 🔊 الرملة arramla
🔊 Hurdant skall vädret bli imorgon? 🔊 اشنو هيا احوال الطقس ديال غدا؟ achnou niya ahwal takss d'yal radda?
🔊 Vädret kommer att förändras 🔊 الوقت غادي يتبدل alwakt radi yetbedel
🔊 Det skall regna 🔊 غادية طيح الشتا rad'ya tih chta
🔊 Det skall vara soligt 🔊 غاديا تكون الشمش radya tjoun chamch
🔊 Det skall vara mycket blåsigt 🔊 غأيكون الريح بزاف raykoun rih b'zzaf
🔊 Baddräkt 🔊 مأيو mayou
17 - Vid problem
Studieteknik
Ladda ner mp3 och pdf
Svenska Arabiska (marrocko) Uttal
🔊 Skulle ni kunna hjälpa mig? 🔊 واش تقدر تعاوني من فضلك ؟ wach tekdar t'aweni mn fadlak?
🔊 Skulle ni kunna hjälpa mig? 🔊 واش تقدري تعاونيني عافاك؟ wach t'kadri t'awnini afak?
🔊 Jag är vilse 🔊 توضرت twadart
🔊 Vad vill ni ha? 🔊 اش حب لخاطر؟ ach hab lkhater?
🔊 Vad hände? 🔊 اش وقع ach wkae?
🔊 Var kan jag hitta en tolk? 🔊 فين نقدر نلقى مترجم؟ fin nakder nilka moutarjim?
🔊 Var finns närmsta apotek? 🔊 كأينة شي فارماصيان قريبة من هنا؟ kayna chi farmasian k'riba m'n hna?
🔊 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? 🔊 ممكن تعيطي لشي طبيب؟ momkin t'ayti lchi t'bib?
🔊 Vilken slags behandling går ni på för tillället? 🔊 اش من طريطمون متبع دابا؟ ach min tritmoun mtabe'e daba?
🔊 Vilken slags behandling går ni på för tillället? 🔊 آش من طريطمان متبعة دابا؟ ach m'n tritman m'ta'b'a daba?
🔊 Ett sjukhus 🔊 سبيطار s'bitar
🔊 Ett apotek 🔊 فارماصيان farmasian
🔊 En läkare 🔊 طبيب t'bib
🔊 Vårdcentral 🔊 مصلحة طبية maslaha tibbiya
🔊 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 🔊 توضرو ليا لوراق twadrou liya lourak
🔊 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. 🔊 تسرقو ليا لوراق tsarkou liya lourak
🔊 Hittegodsavdelning. 🔊 مكتب الاغراض اللي تلقات maktab lar'rad li telkat
🔊 Första hjälpen 🔊 مركز الانقاد markaz linkad
🔊 Nödutgång 🔊 مخرج الاغاثة makhraj al irata
🔊 Polisen 🔊 لبوليس lboulis
🔊 Handlingar 🔊 لوراق lourak
🔊 Pengar 🔊 لفلوس l'flouss
🔊 Pass 🔊 لباسبور l'pasport
🔊 Bagage 🔊 لحوايج lahwayej
🔊 Nej tack, det är bra 🔊 لا بلاش، شكرا la blach choukran
🔊 Låt mig vara ifred! 🔊 بعد مني baed meni
🔊 Låt mig vara ifred! 🔊 بعدي مني ba'edi m'ni
🔊 Försvinn! 🔊 سير فحالك sir fhalek
🔊 Försvinn! 🔊 سيري فحالك siri f'halek