Ordförråd > Bretonska

1 - Nödvandiga uttryck

Nödvandiga uttryck
Frågesport
Studieteknik
1 Hej Demat
2 Ett alternativt sätt att säga det på Devezh mat deoc'h !
3 Hej Noz vat
4 Ett alternativt sätt att säga det på Nozezh vat deoc'h !
5 Hejdå Kenavo
6 Vi ses Ken emberr
7 Ett alternativt sätt att säga det på A wech all
8 Ja Ya
9 Nej Ket
10 Ett alternativt sätt att säga det på Tamm ebet
11 Skulle du kunna Mar plij ganeoc’h
12 Tack! Trugarez deoc’h
13 Tack så mycket! Trugarez vras
14 Tack för hjälpen Trugarez deoc’h evit ho sikour
15 Varsågod Mann ebet !
16 Ett alternativt sätt att säga det på Netra ebet !
17 Okej Mat eo
18 Hur mycket kostar det? Pegement eo, mar plij ?
19 Förlåt! Ma digarezit !
20 Ett alternativt sätt att säga det på Digarezit ac'hanon !
21 Jag förstår inte Ne gomprenan ket
22 Jag förstår Komprenet em eus
23 Jag vet inte N’ouzon ket
24 Ett alternativt sätt att säga det på N'ouian ket
25 Förbjudet Arabat
26 Ett alternativt sätt att säga det på Difennet eo
27 Ursäkta mig, var finns det en toalett? Pelec’h emañ ar privezioù mar plij ?
28 Gott Nytt År! Bloavezh mat !
29 Ett alternativt sätt att säga det på Bloavezh mat deoc'h !
30 Grattis på födelsedagen! Deiz-ha-bloaz laouen !
31 Trevliga helgdagar Gouelioù laouen
32 Gratulerar! Gourc’hemennoù2 - Samtal

Samtal
Frågesport
Studieteknik
1 Hej. Hur mår du? Demat. Penaos ’mañ kont ?
2 Ett alternativt sätt att säga det på Pesort mod ya an traou ganoc'h ?
3 Hej. Jag mår bra, tack Demat. Mat eo ar jeu, trugarez
4 Ett alternativt sätt att säga det på Demat, trugarez
5 Talar du bretonska? Komz a rez brezhoneg?
6 Nej, jag talar inte bretonska Ne ran ket, ne gomzan ket brezhoneg
7 Bara lite Un tammig hepken
8 Ett alternativt sätt att säga det på just un tammig
9 Vilket land kommer du ifrån? Eus peseurt bro out ?
10 Vilken nationalitet är du? Eus peseurt broad out ?
11 Jag är svensk Svedad on
12 Och du, bor du här? Ha te, amañ emaout o chom ?
13 Ett alternativt sätt att säga det på Ha c'hwi, amañ emaoc'h o chom ?
14 Ja, jag bor här Ya, amañ emaon o chom
15 Jag heter Sara. Vad heter du? Ma anv zo Sarah, ha te ?
16 Ett alternativt sätt att säga det på Sarah eo ma ano, ha c'hwi ?
17 Julien Juluan
18 Vad gör du här? Petra emaout oc’h ober amañ ?
19 Jag är på semester E vakañsoù emaon
20 Vi är på semester E vakañsoù emaomp
21 Jag är på affärsresa Emaon o veajiñ evit ma labour
22 Ett alternativt sätt att säga det på Evit ma labour emaon o veajiñ
23 Jag arbetar här Amañ emaon o labourat
24 Vi arbetar här Amañ emaomp o labourat
25 Vad finns det för bra ställen att äta på? Pelec’h e vez debret mat ?
26 Ett alternativt sätt att säga det på Pelec'h zo un ostaleri vat ?
27 Finns det något museum i närheten? Bez’ ez eus ur mirdi nepell ac’hann ?
28 Ett alternativt sätt att säga det på Boût zo ur muze tost awalc'h deus amañ ?
29 Var finns det internetanslutning? Pelec’h e c’hallin kevreañ ouzh Internet ?3 - Lära sig

Lära sig
Frågesport
Studieteknik
1 Vill du lära dig några ord? Un nebeut gerioù a fell dit deskiñ ?
2 Okej! Ya, laouen !
3 Vad heter det? Petra ’vez graet deus se ?
4 Det är ett bord Un daol eo
5 Ett bord. Förstår du? Un daol, kompren a rez ?
6 Jag förstår inte Ne gomprenan ket
7 Kan du säga det en gång till? Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
8 Ett alternativt sätt att säga det på Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
9 Kan du tala lite långsammare? Gall’ a rez komz goustatoc’h ?
10 Ett alternativt sätt att säga det på Gall’ a rez prezeg difonnoc'h ?
11 Skulle du kunna skriva det? Gall’ a rafes skrivañ, mar plij ?
12 Jag förstår Komprenet em eus4 - Färger

Färger
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker om färgen på detta bord Liv an daol-mañ a blij din
2 Det är rött Ruz eo
3 Blått Glas
4 Gult Melen
5 Vitt Gwenn
6 Svart Du
7 Grönt Gwer
8 Orange Orañjez
9 Lila Mouk
10 Grått Louet5 - Siffror

Siffror
Frågesport
Studieteknik
1 Noll Mann
2 Ett alternativt sätt att säga det på Netra e-bet
3 Ett Unan
4 Två Daou
5 Tre Tri
6 Fyra Pevar
7 Fem Pemp
8 Sex C’hwec’h
9 Sju Seizh
10 Åtta Eizh
11 Nio Nav
12 Tio Dek
13 Elva Unnek
14 Tolv Daouzek
15 Tretton Trizek
16 Fjorton Pevarzek
17 Femton Pemzek
18 Sexton C’hwezek
19 Sjutton Seitek
20 Arton Triwec’h
21 Nitton Naontek
22 Tjugo Ugent
23 Tjugoett Unan warn-ugent
24 Tjugotvå Daou warn-ugent
25 Tjugotre Tri warn-ugent
26 Tjugofyra Pevar warn-ugent
27 Tjugofem Pemp warn-ugent
28 Tjugosex C’hwec’h warn-ugent
29 Tjugosju Seizh warn-ugent
30 Tjugoåtta Eizh warn-ugent
31 Tjugonio Nav warn-ugent
32 Trettio Tregont
33 Trettioett Unan ha tregont
34 Trettiotvå Daou ha tregont
35 Trttiotre Tri ha tregont
36 Trettiofyra Pevar ha tregont
37 Trettiofem Pemp ha tregont
38 Trettiosex C’hwec’h ha tregont
39 Fyrtio Daou-ugent
40 Femtio Hanter-kant
41 Sextio Tri-ugent
42 Sjuttio Dek ha tri-ugent
43 Åttio Pevar-ugent
44 Nittio Dek ha pevar-ugent
45 Ett hundra Kant
46 Ett hundrafem Kant pemp
47 Två hundra Daou c’hant
48 Tre hundra Tri c’hant
49 Fyra hundra Pevar c’hant
50 Ett tusen Mil
51 Två tusen Daou vil
52 Tio tusen Dek mil6 - Fråga efter tiden

Fråga efter tiden
Frågesport
Studieteknik
1 När kom du hit? Pegoulz out erruet amañ ?
2 Ett alternativt sätt att säga det på Pevare out erruet amañ ?
3 Idag Hiziv
4 Igår Dec’h
5 För två dagar sedan Daou zevezh zo
6 Hur länge skall du stanna? Pegeit e chomi ?
7 Jag åker imorgon. Mont a rin kuit warc’hoazh
8 Jag åker i övermorgon Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
9 Jag åker om tre dagar Mont a rin kuit a-benn tri devezh
10 Måndag Dilun
11 Tisdag Dimeurzh
12 Onsdag Dimerc’her
13 Torsdag Diriaou
14 Fredag Digwener
15 Lördag Disadorn
16 Söndag Disul
17 Januari Genver
18 Februari C’hwevrer
19 Mars Meurzh
20 April Ebrel
21 Maj Mae
22 Juni Mezheven
23 Juli Gouere
24 Augusti Eost
25 September Gwengolo
26 Oktober Here
27 November Du
28 December Kerzu
29 Hur dags åker du? Da bet eur ez i kuit ?
30 På morgonen, klockan åtta. Diouzh ar beure, da eizh eur
31 Ett alternativt sätt att säga det på Da vintin, da seiz eur
32 På morgonen, klockan kvart över åtta Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
33 På morgonen, klockan halv nio Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
34 På morgonen, klockan kvart i nio Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
35 På kvällen, klockan sex Da noz, da c’hwec’h eur
36 Jag är sen Diwezhat emaon7 - Taxi

Taxi
Frågesport
Studieteknik
1 Taxi! Taksi !
2 Vart vill du åka? Pelec’h e fell deoc’h mont ?
3 Ett alternativt sätt att säga det på Pelec’h e faot deoc’h mont ?
4 Jag skall till järnvägsstationen D’an ti-gar
5 Jag skall till Hotell Dag och Natt D’al leti Deiz-ha-Noz e fell din mont
6 Ett alternativt sätt att säga det på D'an ostaleri noz ha deiz
7 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? Gallout a rafec’h kas ac’hanon d’an aerborzh ?
8 Kan ni ta mina väskor? Gall’ a rit kemer ma malizennoù ?
9 Är det långt härifrån? Pell ac’hann emañ ?
10 Ett alternativt sätt att säga det på Pell deus amañ ?
11 Nej, den ligger här intill N’emañ ket, e-kichen emañ.
12 Den ligger lite längre bort Ya, un tamm pelloc’h emañ
13 Hur mycket kommer det att kosta? Pegement e kousto din ?
14 Kör mig dit, tack. Kasit ac’hanon betek du-se, mar plij
15 Den ligger till höger War an tu dehoù emañ
16 Den ligger till vänster War an tu kleiz emañ
17 Den ligger rakt fram War-eeun emañ
18 Ett alternativt sätt att säga det på War an eeun ema
19 Den ligger här Amañ emañ
20 Det är därborta War an tu-se emañ
21 Stopp! A-sav !
22 Ett alternativt sätt att säga det på Chom ho sav !
23 Det är ingen brådska Kemerit hoc’h amzer
24 Skulle jag kunna få ett kvitto? Gall’ a rit ober ur fakturenn din, mar plij ?8 - Känslor

Känslor
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker mycket om ditt land Da vro a blij din kalz
2 Jag älskar dig Da garout a ran
3 Jag är lycklig Laouen on
4 Jag är ledsen Trist on
5 Jag mår bra här Brav eo din amañ
6 Jag fryser Riv ’m eus
7 Ett alternativt sätt att säga det på Anoued meus
8 Jag är varm Tomm eo din
9 Det är för stort Re vras eo
10 Det är för litet Re vihan eo
11 Det är perfekt Disteñget !
12 Ett alternativt sätt att säga det på Dispar ema !
13 Vill du gå ut ikväll? C’hoant ’peus da sortial fenoz ?
14 Jag skulle vilja gå ut ikväll Plijout a rafe din
15 Det är en bra idé Ur soñj mat eo
16 Jag vill ha kul C’hoant ’m eus da ebatal
17 Det är inte en bra idé N’eo ket ur soñj mat
18 Jag har ingen lust att gå ut ikväll Ne’m eus ket c’hoant da sortial fenoz
19 Jag vill vila Fellout a ra din diskuizhañ
20 Ett alternativt sätt att säga det på Diskuizo a faot din
21 Vill du motionera? Fellout a ra dit ober sport ?
22 Ja, jag behöver släppa loss! Ya, ezhomm am eus d’en em zivoustrañ
23 Jag spelar tennis C’hoari a ran tennis
24 Nej tack, jag är ganska trött Ne fell ket din, skuizh on
25 Ett alternativt sätt att säga det på Ne fell ket din, peuzskuizh emaoñ9 - Familjen

Familjen
Frågesport
Studieteknik
1 Har du familj här? Familh ’peus dre amañ ?
2 Ett alternativt sätt att säga det på Tud nes peus dre amañ ?
3 Min pappa Ma zad
4 Min mamma Ma mamm
5 Min son Ma mab
6 Ett alternativt sätt att säga det på Ma faotr
7 Min dotter Ma merc’h
8 En bror Ur breur din
9 En syster Ur c’hoar din
10 En vän Ur mignon din
11 En väninna Ur vignonez din
12 Min pojkvän Ma muiañ-karet
13 Min flickvän Ma dousig
14 Min man Ma gwaz
15 Min fru Ma gwreg10 - Bar

Bar
Frågesport
Studieteknik
1 Baren An ostaleri
2 Vill du ha något att dricka? Ur banne ’po ?
3 Dricka Evañ
4 Ett alternativt sätt att säga det på Evo
5 Glas Gwerenn
6 Gärna Ya, gant plijadur
7 Vad vill du ha? Petra ’po ?
8 Vad finns det att dricka ? Petra zo da evañ ?
9 Ett alternativt sätt att säga det på Petra zo da evo
10 Det finns vatten och juice Dour pe chug-frouezh zo
11 Vatten Dour
12 Skulle jag kunna få några isbitar? Gall’ a rit lakaat skornennoù ouzhpenn, mar plij ?
13 Isbitar Skornennoù
14 Choklad Chokolad
15 Mjölk Laezh
16 Te Te
17 Kaffe Kafe
18 Med socker Gant sukr
19 Med grädde Gant laezh
20 Vin Gwin
21 Öl Bier
22 En kopp te, tack Ur banne te mar plij
23 En öl, tack Ur banne bier mar plij
24 Vad vill ni dricka? Petra ’po d’evañ ?
25 Ett alternativt sätt att säga det på Petra ’po d’evo ?
26 Två koppar te, tack Daou vanne te, mar plij !
27 Två öl, tack Daou vanne bier, mar plij !
28 Inget, tack Mann ebet, mat eo
29 Skål! Yec’hed mat
30 Skål! Yec’hed mat !
31 Skulle jag kunna få notan? Ar gont mar plij !
32 Hur mycket är jag skyldig? Pegement e tlean deoc’h mar plij ?
33 Tjugo euros Ugent euro
34 Jag bjuder Paeañ a ran11 - Restaurang

Restaurang
Frågesport
Studieteknik
1 Restaurangen Ar preti
2 Vill du äta något? Naon ’peus ?
3 Ja, det vill jag gärna. Ya, naon ’m eus
4 Äta Debriñ
5 Var kan vi äta? Pelec’h e c’hallomp debriñ ?
6 Var kan vi äta lunch? Pelec’h e c’hallomp debriñ hor merenn ?
7 Middag Koan
8 Frukost An dijuniñ
9 Ett alternativt sätt att säga det på Al lein
10 Ursäkta! Mar plij !
11 Menyn, tack! Ar roll-meuzioù, mar plij !
12 Här är menyn. Setu ar roll-meuzioù !
13 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? Petra zo gwelloc’h ganit ? Kig pe pesked ?
14 Med ris Gant riz
15 Med pasta Gant toazennoù
16 Potatis Avaloù-douar
17 Grönsaker Legumaj
18 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg Vioù mesket - fritet - poazh tanav
19 Bröd Bara
20 Smör Amann
21 Sallad Ur saladenn
22 Efterrätt Un dibenn-pred
23 Frukt Frouezh
24 Skulle jag kunna få be om en kniv? Ur gontell a c’hallan kaout, mar plij ?
25 Ja, jag kommer med en meddetsamma Ya, ez an da gerc’hat anezhi deoc’h diouzhtu
26 Ett alternativt sätt att säga det på Ya, emaon o vont da gerc'hat unan deoc’h diouzhtu
27 En kniv Ur gontell
28 En gaffel Ur fourchetez
29 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked Ul loa
30 Är det en varm rätt? Ur meuz tomm eo ?
31 Ja, och väldigt stark också! Ya, ha spiset mat ivez !
32 Varm Tomm
33 Kall Yen
34 Stark Spiset
35 Jag skall ha fisk! Pesked am bo !
36 Jag också Me ivez12 - Att skiljas åt

Att skiljas åt
Frågesport
Studieteknik
1 Vad sent det är! Jag måste gå! Diwezhat eo ! Dav din mont !
2 Skulle vi kunna ses igen? Gall’ a rafemp en em adwelet ?
3 Ett alternativt sätt att säga det på Gall’ a rafemp en em welo en-dro?
4 Ja, gärna Ya, laouen
5 Ett alternativt sätt att säga det på Ya, gant plijadur
6 Jag bor pa denna adress Setu ma chomlec’h
7 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? Un niverenn bellgomz ’peus ?
8 Ja, här får du Ya, setu-hi
9 Det var trevligt att träffas Ur pennad amzer plijus am eus tremenet ganit
10 Ett alternativt sätt att säga det på Ur pennad amzer plijus am eus tremenet da da heul
11 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig Me ivez, ur blijadur e oa ober anaoudegezh ganit
12 Vi ses snart. En em adwelet a raimp a-raok pell
13 Ett alternativt sätt att säga det på Ni 'n em welo a-raok pell
14 Det hoppas jag också Fiziañs am eus ivez
15 Hejdå Kenavo !
16 Vi ses imorgon Ken warc’hoazh
17 Hejdå Salud !
18 Ett alternativt sätt att säga det på Salut deoc'h !13 - Färdmedel

Färdmedel
Frågesport
Studieteknik
1 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen Mar plij ! Emaon o klask an arsav karr-boutin
2 Ett alternativt sätt att säga det på Mar plij ! Pelech harp ar bus
3 Vad kostar en biljett till Solstaden? Pegement e koust ar bilhed evit Kêr an Heol, mar plij ?
4 Vart går detta tåg? Da belec’h ez a an tren-mañ, mar plij ?
5 Ett alternativt sätt att säga det på Da belec’h ez ya an tren, mar plij ?
6 Stannar detta tåg i Solstaden? Daoust ha harpañ a ra an tren e Kêr an Heol ?
7 När avgår tåget till Solstaden? Da bet eur ez ay kuit an tren evit Kêr an Heol ?
8 När anländer tåget som går till Solstaden? Da bet eur en em gav an tren evit Kêr an Heol ?
9 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? Ur bilhed evit Kêr an Heol mar plij
10 Har ni tågtidtabellen? Ganeoc’h emañ eurioù an trenioù ?
11 Busstidtabellen Eurioù ar busoù
12 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? Pehini eo an tren evit Kêr an Heol mar plij ?
13 Det är det där Hennezh eo
14 Ett alternativt sätt att säga det på Hennezh an hini ema
15 Tack! Trugarez deoc’h
16 Varsågod! Trevlig resa! Mann ebet. Beaj vat !
17 Ett alternativt sätt att säga det på Netra e-bet. Beaj vat deoc'h !
18 Verkstaden Ar c’harrdi
19 Bensinmacken Ar stal esañs
20 Skulle jag kunna få tanken full, tack. Lakait leun ar veol, mar plij
21 Ett alternativt sätt att säga det på Leunit anezhañ, mar plij !
22 Cykel Marc’h-houarn
23 Centrum Kreiz-kêr
24 Förorten Ar vannlev
25 Det är en stor stad Ur gêr vras eo
26 Ett alternativt sätt att säga det på Ur gêr vras ema
27 Det är en by Ur gêr vihan eo
28 Ett alternativt sätt att säga det på Ur gêr vihan ema
29 Ett berg Ur menez
30 En sjö Ul lenn
31 Landet Ar maezioù14 - Söka någon

Söka någon
Frågesport
Studieteknik
1 Är Sara här? Amañ emañ Sarah mar plij ?
2 Ja, hon är här Ya, amañ emañ
3 Hon gick ut Aet eo er-maez
4 Ni kan ringa henne på hennes mobil Gall’ a rit gelver anezhi war he fellgomzer hezoug
5 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhi ?
6 Hon är på jobbet War he labour emañ-hi
7 Hon är hemma Er gêr emañ-hi
8 Är Julien här? Amañ emañ Juluan, mar plij ?
9 Ja, han är här Ya, amañ emañ
10 Han gick ut Aet eo er-maez
11 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhañ ?
12 Ni kan ringa honom på hans mobil Gall’ a rit gelver anezhañ war e bellgomzer hezoug
13 Han är på jobbet War e labour emañ
14 Han är hemma Er gêr emañ15 - Hotell

Hotell
Frågesport
Studieteknik
1 Hotellet Al leti
2 Ett alternativt sätt att säga det på An ostaleri
3 Lägenhet Ranndi
4 Välkommen! Donemat
5 Ett alternativt sätt att säga det på Pegen plijus digemer ac'hanoc'h !
6 Har ni ett ledigt rum? Ur gambr dieub ho peus da feurmiñ ?
7 Har rummet badrum? Daoust hag ur sal-dour zo asambles gant ar gambr ?
8 Föredrar ni två enkelsängar? Gwell eo ganeoc’h pep a wele ?
9 Vill ni ha ett dubbelrum? Ur gambr doubl a fell deoc’h kaout ?
10 Rum med badkar - med balkong - med dusch Kambr gant ur gibell - gant ur balkon - gant ur strinkerezh
11 Frukost ingår i rummet Kambr, dijuniñ hag all
12 Ett alternativt sätt att säga det på Ar gambr ha lein
13 Vad kostar en natt? Pegement e koust an nozvezh ?
14 Jag skulle vilja se rummet först, tack! Da gentañ e fell din gwelet ar gambr, mar plij !
15 Visst! Ya, evel-just !
16 Ett alternativt sätt att säga det på Ya, e-gist-just !
17 Tack, rummet är jättefint. Mat-tre. Ur gambr a-zoare eo
18 OK, kan jag boka för inatt då? Mat eo, gall’ a ran mirout ar gambr an noz-mañ ?
19 Det är lite för dyrt för mig, tack. Re ger eo un tamm evidon, trugarez
20 Ett alternativt sätt att säga det på Un tammig re ger ema evidon
21 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? Gall’ a rit ober war-dro ma malizennoù, mar plij ?
22 Var är rummet? Pelec’h emañ ma c’hambr, mar plij ?
23 Det ligger på första våningen En estaj kentañ emañ
24 Finns det hiss? Ur bignerez zo ?
25 Hissen är på vänster sida War an tu kleiz emañ ar bignerez
26 Hissen är på höger sida War an tu dehou emañ ar bignerez
27 Var finns tvättstugan? Pelec’h emañ ar c’hanndi ?
28 Den ligger på bottenvåningen Rez-an-douar emañ
29 Bottenvåningen Rez-an-douar
30 Rum Kambr
31 Kemtvätt Naeterezh
32 Frisörsalong Ficherezh-vlev
33 Parkering Parklec’h evit ar c’hirri-tan
34 Skall vi ses i mötesrummet? En em adkavout a raimp er sal-emvod ?
35 Mötesrummet Ar sal-emvod
36 Bassängen är uppvärmd Tommet eo ar poull-neuial
37 Badbassäng - swimming pool Ar poull-neuial
38 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? Dihunit ac’hanon da 7 eur, mar plij
39 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? An alc’hwez, mar plij
40 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? Ar pass, mar plij
41 Finns det några meddelanden till mig? Kemennadennoù zo evidon ?
42 Ja, varsågod. Ya, setu-int
43 Ett alternativt sätt att säga det på setu, amañ emaint
44 Var kan jag växla? Pelec’h e c’hallan dispenn ur bilhed ?
45 Ett alternativt sätt att säga det på Pelec’h gallfen kaout moneiz deus ar bilhed-se ?
46 Skulle ni kunna växla? Gall’ a rit eskemm moneiz ganin, mar plij ?
47 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? Gall’ a reomp en ober. Pegement a fell deoc’h eskemm ?16 - Strand

Strand
Frågesport
Studieteknik
1 Stranden An draezhenn
2 Vet ni var jag kan köpa en boll? Gouzout a rit pelec’h e c’hallan prenañ ur volotenn ?
3 Det finns en affär åt det hållet. Ur stal zo war an tu-se
4 En boll Ur volotenn
5 Kikare Gevellunedennoù
6 En keps Ur gasketenn
7 Handduk Serviedenn
8 Sandaler Sandalennoù
9 Spann Sailh
10 Solkräm Dienn heol
11 Badbyxor Bragoù-kouronkañ
12 Solglasögon Lunedoù-heol
13 Skaldjur Kresteneg
14 Ett alternativt sätt att säga det på Boued-mor
15 Sola sig Kemer un heoliadenn
16 Ett alternativt sätt att säga det på Grit kof rouz
17 Soligt Heoliet
18 Solnedgång Kuzh-heol
19 Parasoll Disheolier
20 Sol Heol
21 Solsting Taol-heol
22 Är det farligt att simma här? Daoust ha dañjerus eo neuial amañ ?
23 Nej, det är inte farligt N’eo ket dañjerus
24 Ja, det ar förbjudet att bada här Ya, difennet eo kouronkañ amañ
25 Simma Neuial
26 Simning Neuierezh
27 Våg Gwagenn
28 Hav Mor
29 Sanddyna Tevenn
30 Sand Traezh
31 Hurdant skall vädret bli imorgon? Petra zo rakwelet evit an amzer warc’hoazh ?
32 Vädret kommer att förändras Cheñch a ray an amzer
33 Det skall regna Glav a ray
34 Det skall vara soligt Heol a vo
35 Det skall vara mycket blåsigt Avelaj a vo
36 Baddräkt Dilhad-kouronkañ
37 Skugga Disheol17 - Vid problem

Vid problem
Frågesport
Studieteknik
1 Skulle ni kunna hjälpa mig? Gall’ a rit sikour ac’hanon, mar plij ?
2 Jag är vilse Kollet on
3 Vad vill ni ha? Petra a fell deoc’h kaout ?
4 Ett alternativt sätt att säga det på Petra faot deoc'h kaout ?
5 Vad hände? Petra zo degouezhet ?
6 Var kan jag hitta en tolk? Pelec’h e c’hallan kavout ur jubenner ?
7 Ett alternativt sätt att säga det på Pelec’h e c’hallan kavout un den a droefe  ?
8 Var finns närmsta apotek? Pelec’h emañ an apotikerezh tostañ ?
9 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? Gall’ a rit gelver ur mezeg, mar plij ?
10 Ett alternativt sätt att säga det på Gall’ a rit gelver ur medisin, mar plij ?
11 Vilken slags behandling går ni på för tillället? Peseurt louzeier a dapit er mareoù-mañ ?
12 Ett alternativt sätt att säga det på Peseurt louzeier a gemerit er mareoù-mañ ?
13 Ett sjukhus Un ospital
14 Ett apotek Un apotikerezh
15 En läkare Ur mezeg
16 Ett alternativt sätt att säga det på Ur milchin
17 Vårdcentral Servij mezegiezh
18 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. Kollet eo ma faperioù ganin
19 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. Laeret eo bet ma faperioù diganin
20 Hittegodsavdelning. Burev an traoù kavet
21 Första hjälpen Post-sikour
22 Nödutgång Dor-dec’hel
23 Polisen Ar Polis
24 Handlingar Paperioù
25 Pengar Arc’hant
26 Pass Paseporzh
27 Bagage Malizennoù
28 Nej tack, det är bra Mat eo, trugarez
29 Låt mig vara ifred! Roit peoc’h !
30 Försvinn! Kerzhit kuit !
Ladda ner mp3 och pdf
MP3 + PDF

Ladda ner alla idiom och fraser

Gratis DemoBörja

Ladda ner mp3 och pdf