Ordförråd på grekiska för nybörjare och resenärer

1 - Nödvandiga uttryck
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Hej 🔊 Καλημέρα kaliméra
🔊 Hej 🔊 Καλησπέρα kalispéra
🔊 Hejdå 🔊 Αντίο adío
🔊 Vi ses 🔊 Τα λέμε αργότερα ta léme argótera
🔊 Ja 🔊 Ναι ne
🔊 Nej 🔊 Όχι óhi
🔊 Skulle du kunna 🔊 Παρακαλώ parakaló
🔊 Tack! 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 Tack så mycket! 🔊 Ευχαριστώ πολύ! efharistó polí!
🔊 Tack för hjälpen 🔊 Ευχαριστώ για την βοήθεια ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
🔊 Varsågod 🔊 Σας παρακαλώ sas parakaló
🔊 Okej 🔊 Σύμφωνη símfoni
🔊 Okej 🔊 Σύμφωνος símfonos
🔊 Hur mycket kostar det? 🔊 Πόσο κάνει; póso káni
🔊 Förlåt! 🔊 Συγγνώμη signómi
🔊 Jag förstår inte 🔊 Δεν καταλαβαίνω den katalavéno
🔊 Jag förstår 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 Jag vet inte 🔊 Δεν ξέρω den xéro
🔊 Förbjudet 🔊 Απαγορεύεται apagorévete
🔊 Ursäkta mig, var finns det en toalett? 🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; pou íne i toualétes parakaló
🔊 Gott Nytt År! 🔊 Καλή χρονιά! kalí hroniá
🔊 Grattis på födelsedagen! 🔊 Χρόνια πολλά! hrónia polá
🔊 Trevliga helgdagar 🔊 Καλές γιορτές! kalés giortés
🔊 Gratulerar! 🔊 Συγχαρητήρια! sigharitíria
2 - Samtal
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Hej. Hur mår du? 🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; kaliméra. ti kánis
🔊 Hej. Jag mår bra, tack 🔊 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ kaliméra. kalá íme. efharistó
🔊 Talar du grekiska? 🔊 Μιλάς Ελληνικά; milás Eliniká
🔊 Nej, jag talar inte grekiska 🔊 Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά óhi, den miló Eliniká
🔊 Bara lite 🔊 Μόνο λιγάκι móno ligáki
🔊 Vilket land kommer du ifrån? 🔊 Από ποια χώρα είσαι; apó pia hóra íse
🔊 Vilken nationalitet är du? 🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; pia íne i ethikotitá sou
🔊 Jag är svensk 🔊 Είμαι Σουηδός íme Souidos
🔊 Jag är svensk 🔊 Είμαι Σουηδέζα íme Souidéza
🔊 Och du, bor du här? 🔊 Κι εσύ, εδώ μένεις; ki esi, edó ménis
🔊 Ja, jag bor här 🔊 Ναι, εδώ μένω ne, edó méno
🔊 Jag heter Sara. Vad heter du? 🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; me léne sára, eséna pos se léne
🔊 Julien 🔊 Ιουλιανό ioulianó
🔊 Vad gör du här? 🔊 Τι κάνεις εδώ; ti kánis edó
🔊 Jag är på semester 🔊 Είμαι σε διακοπές íme se diakopés
🔊 Vi är på semester 🔊 Είμαστε σε διακοπές ímaste se diakopés
🔊 Jag är på affärsresa 🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι íme se epagelmatikó taxídi
🔊 Jag arbetar här 🔊 Εδώ δουλεύω edó doulévo
🔊 Vi arbetar här 🔊 Εδώ δουλεύουμε edó doulévoume
🔊 Vad finns det för bra ställen att äta på? 🔊 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω; pou mou protínete na páo na fáo
🔊 Finns det något museum i närheten? 🔊 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά; ipárhi kápio mousío edó kontá
🔊 Var finns det internetanslutning? 🔊 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ; pou boró na sindethó sto internét
3 - Lära sig
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Jag förstår 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 Vill du lära dig några ord? 🔊 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
🔊 Okej! 🔊 Ναι, εντάξει! ne, edáxi!
🔊 Vad heter det? 🔊 Πώς λέγεται αυτό; pos légete afto
🔊 Det är ett bord 🔊 Είναι ένα τραπέζι íne éna trapézi
🔊 Ett bord. Förstår du? 🔊 Ένα τραπέζι, κατάλαβες; éna trapézi, katálaves
🔊 Kan du säga det en gång till? 🔊 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; borís na epanalávis parakaló
🔊 Kan du tala lite långsammare? 🔊 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; lígo pio argá, se parakaló
🔊 Skulle du kunna skriva det? 🔊 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; borís na to grápsis, se parakaló
4 - Färger
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Jag tycker om färgen på detta bord 🔊 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού. marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
🔊 Det är rött 🔊 Είναι κόκκινο íne kókino
🔊 Blått 🔊 Μπλε ble
🔊 Gult 🔊 Κίτρινο kítrino
🔊 Vitt 🔊 Άσπρο áspro
🔊 Svart 🔊 Μαύρο mávro
🔊 Grönt 🔊 Πράσινο prásino
🔊 Orange 🔊 Πορτοκαλί portokalí
🔊 Lila 🔊 Μοβ mov
🔊 Grått 🔊 Γκρίζο gkrízo
5 - Siffror
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Noll 🔊 Μηδέν midén
🔊 Ett 🔊 Ένα éna
🔊 Två 🔊 Δύο dío
🔊 Tre 🔊 Τρία tría
🔊 Fyra 🔊 Τέσσερα téssera
🔊 Fem 🔊 Πέντε péde
🔊 Sex 🔊 Έξι éxi
🔊 Sju 🔊 Εφτά eftá
🔊 Åtta 🔊 Οκτώ ohtó
🔊 Nio 🔊 Εννέα enéa
🔊 Tio 🔊 Δέκα déka
🔊 Elva 🔊 Έντεκα édeka
🔊 Tolv 🔊 Δώδεκα dódeka
🔊 Tretton 🔊 Δεκατρία dekatría
🔊 Fjorton 🔊 Δεκατέσσερα dekatéssera
🔊 Femton 🔊 Δεκαπέντε dekapéde
🔊 Sexton 🔊 Δεκαέξι dekaéxi
🔊 Sjutton 🔊 Δεκαεφτά dekaeftá
🔊 Arton 🔊 Δεκαοκτώ dekaohtó
🔊 Nitton 🔊 Δεκαεννέα dekaenéa
🔊 Tjugo 🔊 Είκοσι íkosi
🔊 Tjugoett 🔊 Εικοσιένα ikosiéna
🔊 Tjugotvå 🔊 Είκοσιδύο ikosidío
🔊 Tjugotre 🔊 Είκοσιτρία ikositría
🔊 Tjugofyra 🔊 Είκοσιτέσσερα ikositéssera
🔊 Tjugofem 🔊 Είκοσιπέντε ikosipéde
🔊 Tjugosex 🔊 Είκοσιέξι ikosiéxi
🔊 Tjugosju 🔊 Είκοσιεφτά ikosieftá
🔊 Tjugoåtta 🔊 Είκοσιοκτώ ikosiohtó
🔊 Tjugonio 🔊 Είκοσιεννέα ikosienéa
🔊 Trettio 🔊 Τριάντα triáda
🔊 Trettioett 🔊 Τριανταένα triadaéna
🔊 Trettiotvå 🔊 Τριανταδύο triadadío
🔊 Trttiotre 🔊 Τριαντατρία triadatría
🔊 Trettiofyra 🔊 Τριαντατέσσερα triadatéssera
🔊 Trettiofem 🔊 Τριανταπέντε triadapénte
🔊 Trettiosex 🔊 Τριανταέξι triadaéxi
🔊 Fyrtio 🔊 Σαράντα saráda
🔊 Femtio 🔊 Πενήντα penída
🔊 Sextio 🔊 Εξήντα exída
🔊 Sjuttio 🔊 Εβδομήντα evdomída
🔊 Åttio 🔊 Ογδόντα ogdóda
🔊 Nittio 🔊 Ενενήντα enenída
🔊 Ett hundra 🔊 εκατό ekató
🔊 Två hundra 🔊 διακόσια diakósia
🔊 Tre hundra 🔊 Τριακόσια triakósia
🔊 Fyra hundra 🔊 Τετρακόσια tetrakósia
🔊 Ett tusen 🔊 Χίλια hília
🔊 Två tusen 🔊 Δυο χιλιάδες dío hiliádes
🔊 Tio tusen 🔊 Δέκα χιλιάδες déka hiliádes
6 - Fråga efter tiden
Svenska Grekiska Uttal
🔊 När kom du hit? 🔊 Πότε ήρθες εδώ; póte írthes edó
🔊 Idag 🔊 Σήμερα símera
🔊 Igår 🔊 Χθες hthes
🔊 För två dagar sedan 🔊 Πριν δυο μέρες prin dío méres
🔊 Hur länge skall du stanna? 🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; gia póso kairó tha mínis
🔊 Jag åker imorgon. 🔊 Θα φύγω αύριο tha fígo ávrio
🔊 Jag åker i övermorgon 🔊 θα Φύγω μεθαύριο tha fígo methávrio
🔊 Jag åker om tre dagar 🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες tha fígo se tris méres
🔊 Måndag 🔊 Δευτέρα deftéra
🔊 Tisdag 🔊 Τρίτη tríti
🔊 Onsdag 🔊 Τετάρτη tetárti
🔊 Torsdag 🔊 Πέμπτη pébti
🔊 Fredag 🔊 Παρασκευή paraskeví
🔊 Lördag 🔊 Σάββατο sávato
🔊 Söndag 🔊 Κυριακή kiriakí
🔊 Januari 🔊 Ιανουάριος ianouários
🔊 Februari 🔊 Φεβρουάριος fevrouários
🔊 Mars 🔊 Μάρτιος mártios
🔊 April 🔊 Απρίλιος aprílios
🔊 Maj 🔊 Μάιος máios
🔊 Juni 🔊 Ιούνιος ioúnios
🔊 Juli 🔊 Ιούλιος ioúlios
🔊 Augusti 🔊 Αύγουστος ávgoustos
🔊 September 🔊 Σεπτέμβριος septévrios
🔊 Oktober 🔊 Οκτώβριος októvrios
🔊 November 🔊 Νοέμβριος noévrios
🔊 December 🔊 Δεκέμβριος dekévrios
🔊 Hur dags åker du? 🔊 Τι ώρα φεύγεις; ti óra févgeis
🔊 På morgonen, klockan åtta. 🔊 Το πρωί, στις οκτώ to proí, stis ohtó
🔊 På morgonen, klockan kvart över åtta 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο to proí, stis ohtó kai tétarto
🔊 På morgonen, klockan halv nio 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα to proí, stis ohtó kai triáda
🔊 På morgonen, klockan kvart i nio 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε to proí, stis ohtó kai saráda pénte
🔊 På kvällen, klockan sex 🔊 Το βράδυ, στις έξι to vrádi, stis éxi
🔊 Jag är sen 🔊 Έχω αργήσει ého argísi
7 - Taxi
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Taxi! 🔊 Ταξί taxi
🔊 Vart vill du åka? 🔊 Που θέλετε να πάτε; pou thélete na páte
🔊 Jag skall till järnvägsstationen 🔊 Πάω στο σταθμό páo sto stathmó
🔊 Jag skall till Hotell Dag och Natt 🔊 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα páo sto xenodohío méra ke níhta
🔊 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? 🔊 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ sto aerodrómio parakaló
🔊 Kan ni ta mina väskor? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; boríte na párete tis valítses mou
🔊 Är det långt härifrån? 🔊 Είναι μακριά από εδώ; íne makriá apó edó
🔊 Nej, den ligger här intill 🔊 Όχι, είναι κοντά óhi, íne kodá
🔊 Den ligger lite längre bort 🔊 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά ne, íne lígo pio makriá
🔊 Hur mycket kommer det att kosta? 🔊 Πόσο θα στοιχίσει; póso tha stihísi
🔊 Kör mig dit, tack. 🔊 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; boríte na me páte edó, parakaló
🔊 Den ligger till höger 🔊 Είναι δεξιά íne dexiá
🔊 Den ligger till vänster 🔊 Είναι αριστερά íne aristerá
🔊 Den ligger rakt fram 🔊 Ευθεία είναι efthía íne
🔊 Den ligger här 🔊 Είναι εδώ íne edó
🔊 Det är därborta 🔊 Από δω είναι apó do íne
🔊 Stopp! 🔊 Σταματήστε εδώ! stamatíste edó
🔊 Det är ingen brådska 🔊 Με την ησυχία σας me tin isihía sas
🔊 Skulle jag kunna få ett kvitto? 🔊 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; boríte na to simiósete, sas parakaló
8 - Familjen
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Har du familj här? 🔊 Έχεις συγγενείς εδώ; éhis sigkenís edó
🔊 Min pappa 🔊 Ο πατέρας μου o patéras mou
🔊 Min mamma 🔊 Η μητέρα μου i mitéra mou
🔊 Min son 🔊 Ο γιος μου o gios mou
🔊 Min dotter 🔊 Η κόρη μου i kóri mou
🔊 En bror 🔊 Έναν αδελφό énan adelfó
🔊 En bror 🔊 Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
🔊 En syster 🔊 Μία αδελφή mia adelfí
🔊 En syster 🔊 Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
🔊 En vän 🔊 Έναν φίλο énan fílo
🔊 En väninna 🔊 Μια φίλη mia fíli
🔊 Min pojkvän 🔊 Ο φίλος μου o fílos mou
🔊 Min flickvän 🔊 Η φίλη μου i fíli mou
🔊 Min man 🔊 Ο άνδρας μου o ádras mou
🔊 Min fru 🔊 Η γυναίκα μου i ginéka mou
9 - Känslor
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Jag tycker mycket om ditt land 🔊 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας mou arési polí i hóra sas
🔊 Jag älskar dig 🔊 Σ' αγαπώ sagapó
🔊 Jag är lycklig 🔊 Είμαι χαρούμενος íme haroúmenos
🔊 Jag är lycklig 🔊 Είμαι χαρούμενη íme haroúmeni
🔊 Jag är ledsen 🔊 Είμαι λυπημένος íme lipiménos
🔊 Jag är ledsen 🔊 Είμαι λυπημένη íme lipimeni
🔊 Jag mår bra här 🔊 Αισθάνομαι άνετα εδώ esthánome áneta edó
🔊 Jag fryser 🔊 Κρυώνω krióno
🔊 Jag är varm 🔊 Ζεσταίνομαι zesténome
🔊 Det är för stort 🔊 Είναι πολύ μεγάλο íne polí megálo
🔊 Det är för litet 🔊 Είναι πολύ μικρό íne polí mikró
🔊 Det är perfekt 🔊 Είναι τέλειο íne télio
🔊 Vill du gå ut ikväll? 🔊 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ; éhis órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Jag skulle vilja gå ut ikväll 🔊 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Det är en bra idé 🔊 Καλή ιδέα kalí idéa
🔊 Jag vill ha kul 🔊 Θέλω να διασκεδάσω thélo na diaskedáso
🔊 Det är inte en bra idé 🔊 Δεν είναι καλή ιδέα den íne kalí idéa
🔊 Jag har ingen lust att gå ut ikväll 🔊 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ den ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Jag vill vila 🔊 Θέλω να ξεκουραστώ thélo na ksekourastó
🔊 Vill du motionera? 🔊 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ; thélis na kánoume kápio sport
🔊 Ja, jag behöver släppa loss! 🔊 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω. ne, ého anági na xedóso
🔊 Jag spelar tennis 🔊 Παίζω τένις pézo ténis
🔊 Nej tack, jag är ganska trött 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος. óhi, efharistó. íme kourasménos
🔊 Nej tack, jag är ganska trött 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη óhi, efharistó. íme kourasméni
10 - Bar
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Baren 🔊 Το μπαρ to bar
🔊 Vill du ha något att dricka? 🔊 Θες να πιεις κάτι; thes na piis káti
🔊 Dricka 🔊 Πίνω píno
🔊 Glas 🔊 Ποτήρι potíri
🔊 Gärna 🔊 Ευχαρίστως efharístos
🔊 Vad vill du ha? 🔊 Τι θα ήθελες; ti tha ítheles
🔊 Vad finns det att dricka ? 🔊 Τι ποτά υπάρχουν; ti potá ipárhoun
🔊 Det finns vatten och juice 🔊 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων ipárhi neró i himós froúton
🔊 Vatten 🔊 Νερό neró
🔊 Skulle jag kunna få några isbitar? 🔊 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα; boríte na mou válete líga pagákia akóma
🔊 Isbitar 🔊 Παγάκια pagákia
🔊 Choklad 🔊 Σοκολάτα sokoláta
🔊 Mjölk 🔊 Γάλα gála
🔊 Te 🔊 Τσάι tsái
🔊 Kaffe 🔊 Καφές kafés
🔊 Med socker 🔊 Με ζάχαρη me záhari
🔊 Med grädde 🔊 Με κρέμα me kréma
🔊 Vin 🔊 Κρασί krasí
🔊 Öl 🔊 Μπίρα bíra
🔊 En kopp te, tack 🔊 Ένα τσάι παρακαλώ éna tsái parakaló
🔊 En öl, tack 🔊 Μια μπίρα παρακαλώ mia bíra parakaló
🔊 Vad vill ni dricka? 🔊 Τι θέλετε να πιείτε; ti thélete na píite
🔊 Två koppar te, tack 🔊 Δυο τσάι παρακαλώ! dio tsái parakaló!
🔊 Två öl, tack 🔊 Δυο μπίρες παρακαλώ dio bíres parakaló
🔊 Inget, tack 🔊 Τίποτα, ευχαριστώ típota, efharistó
🔊 Skål! 🔊 Στην υγειά σου! stin igiiá sou!
🔊 Skål! 🔊 Γεια μας! giiá mas!
🔊 Skulle jag kunna få notan? 🔊 Το λογαριασμό παρακαλώ! to logariasmó parakaló!
🔊 Hur mycket är jag skyldig? 🔊 Τι σας οφείλω παρακαλώ; ti sas ofílo parakaló
🔊 Tjugo euros 🔊 Είκοσι ευρώ íkosi evró
🔊 Jag bjuder 🔊 Σε προσκαλώ se proskaló
11 - Restaurang
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Restaurangen 🔊 Το εστιατόριο to estiatório
🔊 Vill du äta något? 🔊 Θα ήθελες να φας; tha ítheles na fas
🔊 Ja, det vill jag gärna. 🔊 Ναι θα ήθελα ne tha íthela
🔊 Äta 🔊 Τρώω tróo
🔊 Var kan vi äta? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό; pou boroúme na páme gia fagitó
🔊 Var kan vi äta lunch? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; pou boroúme na páme gia mesimerianó
🔊 Middag 🔊 Βραδινό γεύμα vradinó gévma
🔊 Frukost 🔊 Πρωινό proinó
🔊 Ursäkta! 🔊 Σας παρακαλώ! sas parakaló!
🔊 Menyn, tack! 🔊 Τον κατάλογο, παρακαλώ! ton katálogo, parakaló
🔊 Här är menyn. 🔊 Ορίστε ο κατάλογος! oríste o katálogos
🔊 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? 🔊 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι; ti thélis na fas? kréas i psári?
🔊 Med ris 🔊 Με ρύζι me rízi
🔊 Med pasta 🔊 Με μακαρόνια me makarónia
🔊 Potatis 🔊 Με πατάτες me patátes
🔊 Grönsaker 🔊 Με λαχανικά me lahaniká
🔊 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg 🔊 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
🔊 Bröd 🔊 Ψωμί psomí
🔊 Smör 🔊 Βούτυρο voútiro
🔊 Sallad 🔊 Μια σαλάτα mia saláta
🔊 Efterrätt 🔊 Ένα επιδόρπιο éna epidórpio
🔊 Frukt 🔊 Φρούτα froúta
🔊 Skulle jag kunna få be om en kniv? 🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! éna mahéri, parakaló
🔊 Ja, jag kommer med en meddetsamma 🔊 Σας φέρνω αμέσως. sas férno amésos
🔊 En kniv 🔊 Ένα μαχαίρι éna mahéri
🔊 En gaffel 🔊 Ένα πιρούνι éna piroúni
🔊 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked 🔊 Ένα κουτάλι éna koutáli
🔊 Är det en varm rätt? 🔊 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό; to piáto aftó íne zestó
🔊 Ja, och väldigt stark också! 🔊 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης! ne ke arketá kafteró epísis
🔊 Varm 🔊 Ζεστό zestó
🔊 Kall 🔊 Κρύο krío
🔊 Stark 🔊 Καυτερό kafteró
🔊 Jag skall ha fisk! 🔊 Θα πάρω ψάρι tha páro psári
🔊 Jag också 🔊 Κι εγώ το ίδιο ki egó to ídio
12 - Att skiljas åt
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Vad sent det är! Jag måste gå! 🔊 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω! íne argá, prépi na pigéno!
🔊 Skulle vi kunna ses igen? 🔊 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά; boroúme na idothoúme xaná
🔊 Ja, gärna 🔊 Ναι, μετά χαράς ne, metá harás
🔊 Jag bor pa denna adress 🔊 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση méno saftí ti diéfthinsi
🔊 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? 🔊 Έχεις κάποιο τηλέφωνο; éhis kápio tiléfono
🔊 Ja, här får du 🔊 Ναι, να το ne, na to
🔊 Det var trevligt att träffas 🔊 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου pérasa polí oréa mazí sou
🔊 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig 🔊 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα epísis, hárika pou se sinántisa
🔊 Vi ses snart. 🔊 Θα τα ξαναπούμε σύντομα tha ta ksanapoúme síntoma
🔊 Det hoppas jag också 🔊 Το ελπίζω to elpízo
🔊 Hejdå 🔊 Αντίο! adío!
🔊 Vi ses imorgon 🔊 Τα λέμε αύριο ta léme ávrio
🔊 Hejdå 🔊 Γειά σου! giia sou!
13 - Färdmedel
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Tack! 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen 🔊 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
🔊 Vad kostar en biljett till Solstaden? 🔊 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Vart går detta tåg? 🔊 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; pou pigéni aftó to tréno, parakaló
🔊 Stannar detta tåg i Solstaden? 🔊 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
🔊 När avgår tåget till Solstaden? 🔊 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
🔊 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? 🔊 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Har ni tågtidtabellen? 🔊 Έχετε τα ωράρια των τραίνων; éhete ta orária ton trénon
🔊 Busstidtabellen 🔊 Τα ωράρια των λεωφορείων ta orária ton leoforíon
🔊 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? 🔊 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
🔊 Det är det där 🔊 Αυτό είναι aftó íne
🔊 Varsågod! Trevlig resa! 🔊 Τίποτα. Καλό ταξίδι típota. kaló taxídi
🔊 Verkstaden 🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων sinergío aftokiníton
🔊 Bensinmacken 🔊 Το βενζινάδικο to venzinádiko
🔊 Skulle jag kunna få tanken full, tack. 🔊 Γεμίστε το, παρακαλώ gemíste to parakaló
🔊 Cykel 🔊 Ποδήλατο podílato
🔊 Centrum 🔊 Το κέντρο της πόλης to kédro tis pólis
🔊 Förorten 🔊 Τα προάστια ta proástia
🔊 Det är en stor stad 🔊 Είναι μια μεγάλη πόλη íne mia megáli póli
🔊 Det är en by 🔊 Είναι ένα χωριό íne éna horió
🔊 Ett berg 🔊 Ένα βουνό éna vounó
🔊 En sjö 🔊 Μία λίμνη mia límni
🔊 Landet 🔊 Η εξοχή i eksohí
14 - Hotell
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Hotellet 🔊 Ένα ξενοδοχείο éna ksenodohío
🔊 Lägenhet 🔊 Διαμέρισμα diamérisma
🔊 Välkommen! 🔊 Καλωσορίσατε! kalosorísate
🔊 Har ni ett ledigt rum? 🔊 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; éhete éna eléfthero domátio
🔊 Har rummet badrum? 🔊 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; ipárhi bánio sto domátio
🔊 Föredrar ni två enkelsängar? 🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; thélete dío moná krevátia
🔊 Vill ni ha ett dubbelrum? 🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; thélete éna díklino
🔊 Rum med badkar - med balkong - med dusch 🔊 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους domátio me bánio - me balkóni - me douz
🔊 Frukost ingår i rummet 🔊 Δωμάτιο με πρωινό domátio me proinó
🔊 Vad kostar en natt? 🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; póso stihizi to domátio gia mia níhta
🔊 Jag skulle vilja se rummet först, tack! 🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ tha íthela na do to domátio próta, parakaló
🔊 Visst! 🔊 Ναι, βεβαίως! ne, vevéos
🔊 Tack, rummet är jättefint. 🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο efharistó. to domátio íne polí oréo
🔊 OK, kan jag boka för inatt då? 🔊 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
🔊 Det är lite för dyrt för mig, tack. 🔊 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ íne lígo akrivó gia eména, efharistó
🔊 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
🔊 Var är rummet? 🔊 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; pou íne to domátio mou parakaló
🔊 Det ligger på första våningen 🔊 Είναι στον πρώτο όροφο. íne ston próto órofo
🔊 Finns det hiss? 🔊 Υπάρχει ασανσέρ; ipárhi asansér
🔊 Hissen är på vänster sida 🔊 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. to asansér íne sta aristéra
🔊 Hissen är på höger sida 🔊 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. to asansér íne sta dexiá
🔊 Var finns tvättstugan? 🔊 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; pou íne e ipiresía plidiríou
🔊 Den ligger på bottenvåningen 🔊 Στο ισόγειο sto isógio
🔊 Bottenvåningen 🔊 Ισόγειο isógio
🔊 Rum 🔊 Δωμάτιο domátio
🔊 Kemtvätt 🔊 Καθαριστήριο ρούχων katharistírio roúhon
🔊 Frisörsalong 🔊 Κομμωτήριο komotírio
🔊 Parkering 🔊 Πάρκιγκ parking
🔊 Skall vi ses i mötesrummet? 🔊 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
🔊 Mötesrummet 🔊 Αίθουσα συνεδριάσεων éthousa sinedriáseon
🔊 Bassängen är uppvärmd 🔊 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη i pisína íne thermenómeni
🔊 Badbassäng - swimming pool 🔊 Πισίνα pisína
🔊 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? 🔊 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ; boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
🔊 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? 🔊 Το κλειδί, σας παρακαλώ to klidí, sas parakaló
🔊 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? 🔊 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ tin kárta isódou, sas parakaló
🔊 Finns det några meddelanden till mig? 🔊 Έχω κάποιο μήνυμα; ého kápio mínima
🔊 Ja, varsågod. 🔊 Ναι, ορίστε ne oríste
🔊 Nej, det har inte kommit något till er. 🔊 Όχι, κανένα óhi kanéna
🔊 Var kan jag växla? 🔊 Πού μπορώ να κάνω ψιλά; pou mporó na káno psilá
🔊 Skulle ni kunna växla? 🔊 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; éhete na mou halásete, sas parakaló
🔊 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? 🔊 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete
15 - Söka någon
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Är Sara här? 🔊 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; i sára íne ekí parakaló
🔊 Ja, hon är här 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 Hon gick ut 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 Ni kan ringa henne på hennes mobil 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. boríte na tilefonísete sto kinitó tis
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να την βρω; xérete pou boró na tin vro
🔊 Hon är på jobbet 🔊 Είναι στη δουλειά της. íne sti douliá tis
🔊 Hon är hemma 🔊 Είναι σπίτι της. íne spíti tis
🔊 Är Julien här? 🔊 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; o julien íne ekí parakaló
🔊 Ja, han är här 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 Han gick ut 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; xérete pou boró na ton vro
🔊 Ni kan ringa honom på hans mobil 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του boríte na tilefonísete sto kinitó tou
🔊 Han är på jobbet 🔊 Είναι στην δουλειά του íne sti douliá tou
🔊 Han är hemma 🔊 Είναι σπίτι του íne spíti tou
16 - Strand
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Stranden 🔊 Η παραλία i paralía
🔊 Vet ni var jag kan köpa en boll? 🔊 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα; gnorízete pou boró na agoráso mia bála
🔊 Det finns en affär åt det hållet. 🔊 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
🔊 En boll 🔊 Μία μπάλα mia bála
🔊 Kikare 🔊 Κιάλια kiália
🔊 En keps 🔊 Ένα καπέλο éna kapélo
🔊 Handduk 🔊 Πετσέτα petséta
🔊 Sandaler 🔊 Σανδάλια sandália
🔊 Spann 🔊 Κουβαδάκι kouvadáki
🔊 Solkräm 🔊 Αντιηλιακή κρέμα anti iliakí kréma
🔊 Badbyxor 🔊 Μαγιό magió
🔊 Solglasögon 🔊 Γυαλία ηλίου gialiá ilíou
🔊 Skaldjur 🔊 οστρακόδερμο ostrakóderma
🔊 Sola sig 🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία káno iliotherapía
🔊 Soligt 🔊 Ηλιόλουστος ilióloustos
🔊 Solnedgång 🔊 Ηλιοβασίλεμα iliovasílema
🔊 Parasoll 🔊 Ομπρέλα obréla
🔊 Sol 🔊 Ήλιος ílios
🔊 Skugga 🔊 Σκιά skiá
🔊 Solsting 🔊 Ηλιακή ακτινοβολία iliakí aktinovolía
🔊 Är det farligt att simma här? 🔊 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ; íne epikíndino to kolíbi edó
🔊 Nej, det är inte farligt 🔊 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο óhi, den íne epikíndino
🔊 Ja, det ar förbjudet att bada här 🔊 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ ne, to kolíbi apagorévete edó
🔊 Simma 🔊 Κολυμπώ kolibó
🔊 Simning 🔊 Κολύμβηση kolíbisi
🔊 Våg 🔊 Κύμα kíma
🔊 Hav 🔊 Θάλασσα thálasa
🔊 Sanddyna 🔊 Αμμόλοφος amólofos
🔊 Sand 🔊 Άμμος ámos
🔊 Hurdant skall vädret bli imorgon? 🔊 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο; pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
🔊 Vädret kommer att förändras 🔊 Ο καιρός θα αλλάξει o kairós tha aláxi
🔊 Det skall regna 🔊 Θα βρέξει tha vréxi
🔊 Det skall vara soligt 🔊 Θα έχει ήλιο tha éhi ílio
🔊 Det skall vara mycket blåsigt 🔊 Θα φυσάει πολύ tha fisái polí
🔊 Baddräkt 🔊 Μαγιό magió
17 - Vid problem
Svenska Grekiska Uttal
🔊 Skulle ni kunna hjälpa mig? 🔊 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; boríte na me voithísete parakaló
🔊 Jag är vilse 🔊 Χάθηκα háthika
🔊 Vad vill ni ha? 🔊 Τι θα θέλατε; ti tha thélate
🔊 Vad hände? 🔊 Τι συνέβη; ti sinévi
🔊 Var kan jag hitta en tolk? 🔊 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; pou boró na vro éna dierminéa
🔊 Var finns närmsta apotek? 🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; pou vrískete to pio kontino farmakío
🔊 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? 🔊 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
🔊 Vilken slags behandling går ni på för tillället? 🔊 Τι θεραπεία ακολουθείτε; ti therapía akolouthís
🔊 Ett sjukhus 🔊 Ένα νοσοκομείο éna nosokomío
🔊 Ett apotek 🔊 Ένα φαρμακείο éna farmakío
🔊 En läkare 🔊 Ένας γιατρός énas giatrós
🔊 Vårdcentral 🔊 Ιατρική υπηρεσία iatrikí ipiresía
🔊 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 🔊 Έχασα τα χαρτιά μου éhasa ta hartiá mou
🔊 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. 🔊 Μου έκλεψαν τα χαρτιά mou éklepsan ta hartiá
🔊 Hittegodsavdelning. 🔊 Γραφείο απολεσθέντων grafío apolesthédon
🔊 Första hjälpen 🔊 Σταθμός πρώτων βοηθειών stathmós próton voithión
🔊 Nödutgång 🔊 Έξοδος κινδύνου éxodos kindínou
🔊 Polisen 🔊 Η αστυνομία i astinomía
🔊 Handlingar 🔊 Χαρτιά hartiá
🔊 Pengar 🔊 Χρήματα hrímata
🔊 Pass 🔊 Διαβατήριο diavatírio
🔊 Bagage 🔊 Αποσκευές aposkevés
🔊 Nej tack, det är bra 🔊 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ íme edáxi, efharistó
🔊 Låt mig vara ifred! 🔊 Αφήστε με ήσυχη afíste me ísihi
🔊 Låt mig vara ifred! 🔊 Αφήστε με ήσυχο afíste me ísiho
🔊 Försvinn! 🔊 Φύγετε! fígete!

Vår metod

Ladda ner mp3 och pdf