Ordförråd > Grekiska

1 - Nödvandiga uttryck

Nödvandiga uttryck
Frågesport
Studieteknik
1 Hej Καλημέρα
kaliméra
2 Hej Καλησπέρα
kalispéra
3 Hejdå Αντίο
adío
4 Vi ses Τα λέμε αργότερα
ta léme argótera
5 Ja Ναι
ne
6 Nej Όχι
óhi
7 Skulle du kunna Παρακαλώ
parakaló
8 Tack! Ευχαριστώ
efharistó
9 Tack så mycket! Ευχαριστώ πολύ!
efharistó polí!
10 Tack för hjälpen Ευχαριστώ για την βοήθεια
ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
11 Varsågod Σας παρακαλώ
sas parakaló
12 Okej Σύμφωνη
símfoni
13 När det är en man som talar Σύμφωνος
símfonos
14 Hur mycket kostar det? Πόσο κάνει;
póso káni
15 Förlåt! Συγγνώμη
signómi
16 Jag förstår inte Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
17 Jag förstår Κατάλαβα
katálava
18 Jag vet inte Δεν ξέρω
den xéro
19 Förbjudet Απαγορεύεται
apagorévete
20 Ursäkta mig, var finns det en toalett? Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
pou íne i toualétes parakaló
21 Gott Nytt År! Καλή χρονιά!
kalí hroniá
22 Grattis på födelsedagen! Χρόνια πολλά!
hrónia polá
23 Trevliga helgdagar Καλές γιορτές!
kalés giortés
24 Gratulerar! Συγχαρητήρια!
sigharitíria2 - Samtal

Samtal
Frågesport
Studieteknik
1 Hej. Hur mår du? Καλημέρα. Τι κάνεις;
kaliméra. ti kánis
2 Hej. Jag mår bra, tack Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ
kaliméra. kalá íme. efharistó
3 Talar du grekiska? Μιλάς Ελληνικά;
milás Eliniká
4 Nej, jag talar inte grekiska Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά
óhi, den miló Eliniká
5 Bara lite Μόνο λιγάκι
móno ligáki
6 Vilket land kommer du ifrån? Από ποια χώρα είσαι;
apó pia hóra íse
7 Vilken nationalitet är du? Ποια είναι η εθνικότητα σου;
pia íne i ethikotitá sou
8 Jag är svensk Είμαι Σουηδός
íme Souidos
9 När det är en kvinna som talar Είμαι Σουηδέζα
íme Souidéza
10 Och du, bor du här? Κι εσύ, εδώ μένεις;
ki esi, edó ménis
11 Ja, jag bor här Ναι, εδώ μένω
ne, edó méno
12 Jag heter Sara. Vad heter du? Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε;
me léne sára, eséna pos se léne
13 Julien Ιουλιανό
ioulianó
14 Vad gör du här? Τι κάνεις εδώ;
ti kánis edó
15 Jag är på semester Είμαι σε διακοπές
íme se diakopés
16 Vi är på semester Είμαστε σε διακοπές
ímaste se diakopés
17 Jag är på affärsresa Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι
íme se epagelmatikó taxídi
18 Jag arbetar här Εδώ δουλεύω
edó doulévo
19 Vi arbetar här Εδώ δουλεύουμε
edó doulévoume
20 Vad finns det för bra ställen att äta på? Πού μου προτείνετε να πάω να φάω;
pou mou protínete na páo na fáo
21 Finns det något museum i närheten? Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά;
ipárhi kápio mousío edó kontá
22 Var finns det internetanslutning? Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ;
pou boró na sindethó sto internét3 - Lära sig

Lära sig
Frågesport
Studieteknik
1 Vill du lära dig några ord? Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις;
thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
2 Okej! Ναι, εντάξει!
ne, edáxi!
3 Vad heter det? Πώς λέγεται αυτό;
pos légete afto
4 Det är ett bord Είναι ένα τραπέζι
íne éna trapézi
5 Ett bord. Förstår du? Ένα τραπέζι, κατάλαβες;
éna trapézi, katálaves
6 Jag förstår inte Δεν καταλαβαίνω
den katalavéno
7 Kan du säga det en gång till? Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ;
borís na epanalávis parakaló
8 Kan du tala lite långsammare? Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ;
lígo pio argá, se parakaló
9 Skulle du kunna skriva det? Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ;
borís na to grápsis, se parakaló
10 Jag förstår Κατάλαβα
katálava4 - Färger

Färger
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker om färgen på detta bord Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού.
marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
2 Det är rött Είναι κόκκινο
íne kókino
3 Blått Μπλε
ble
4 Gult Κίτρινο
kítrino
5 Vitt Άσπρο
áspro
6 Svart Μαύρο
mávro
7 Grönt Πράσινο
prásino
8 Orange Πορτοκαλί
portokalí
9 Lila Μοβ
mov
10 Grått Γκρίζο
gkrízo5 - Siffror

Siffror
Frågesport
Studieteknik
1 Noll Μηδέν
midén
2 Ett Ένα
éna
3 Två Δύο
dío
4 Tre Τρία
tría
5 Fyra Τέσσερα
téssera
6 Fem Πέντε
péde
7 Sex Έξι
éxi
8 Sju Εφτά
eftá
9 Åtta Οκτώ
ohtó
10 Nio Εννέα
enéa
11 Tio Δέκα
déka
12 Elva Έντεκα
édeka
13 Tolv Δώδεκα
dódeka
14 Tretton Δεκατρία
dekatría
15 Fjorton Δεκατέσσερα
dekatéssera
16 Femton Δεκαπέντε
dekapéde
17 Sexton Δεκαέξι
dekaéxi
18 Sjutton Δεκαεφτά
dekaeftá
19 Arton Δεκαοκτώ
dekaohtó
20 Nitton Δεκαεννέα
dekaenéa
21 Tjugo Είκοσι
íkosi
22 Tjugoett Εικοσιένα
ikosiéna
23 Tjugotvå Είκοσιδύο
ikosidío
24 Tjugotre Είκοσιτρία
ikositría
25 Tjugofyra Είκοσιτέσσερα
ikositéssera
26 Tjugofem Είκοσιπέντε
ikosipéde
27 Tjugosex Είκοσιέξι
ikosiéxi
28 Tjugosju Είκοσιεφτά
ikosieftá
29 Tjugoåtta Είκοσιοκτώ
ikosiohtó
30 Tjugonio Είκοσιεννέα
ikosienéa
31 Trettio Τριάντα
triáda
32 Trettioett Τριανταένα
triadaéna
33 Trettiotvå Τριανταδύο
triadadío
34 Trttiotre Τριαντατρία
triadatría
35 Trettiofyra Τριαντατέσσερα
triadatéssera
36 Trettiofem Τριανταπέντε
triadapénte
37 Trettiosex Τριανταέξι
triadaéxi
38 Fyrtio Σαράντα
saráda
39 Femtio Πενήντα
penída
40 Sextio Εξήντα
exída
41 Sjuttio Εβδομήντα
evdomída
42 Åttio Ογδόντα
ogdóda
43 Nittio Ενενήντα
enenída
44 Ett hundra εκατό
ekató
45 Två hundra διακόσια
diakósia
46 Tre hundra Τριακόσια
triakósia
47 Fyra hundra Τετρακόσια
tetrakósia
48 Ett tusen Χίλια
hília
49 Två tusen Δυο χιλιάδες
dío hiliádes
50 Tio tusen Δέκα χιλιάδες
déka hiliádes6 - Fråga efter tiden

Fråga efter tiden
Frågesport
Studieteknik
1 När kom du hit? Πότε ήρθες εδώ;
póte írthes edó
2 Idag Σήμερα
símera
3 Igår Χθες
hthes
4 För två dagar sedan Πριν δυο μέρες
prin dío méres
5 Hur länge skall du stanna? Για πόσο καιρό θα μείνεις;
gia póso kairó tha mínis
6 Jag åker imorgon. Θα φύγω αύριο
tha fígo ávrio
7 Jag åker i övermorgon θα Φύγω μεθαύριο
tha fígo methávrio
8 Jag åker om tre dagar Θα φύγω σε τρεις μέρες
tha fígo se tris méres
9 Måndag Δευτέρα
deftéra
10 Tisdag Τρίτη
tríti
11 Onsdag Τετάρτη
tetárti
12 Torsdag Πέμπτη
pébti
13 Fredag Παρασκευή
paraskeví
14 Lördag Σάββατο
sávato
15 Söndag Κυριακή
kiriakí
16 Januari Ιανουάριος
ianouários
17 Februari Φεβρουάριος
fevrouários
18 Mars Μάρτιος
mártios
19 April Απρίλιος
aprílios
20 Maj Μάιος
máios
21 Juni Ιούνιος
ioúnios
22 Juli Ιούλιος
ioúlios
23 Augusti Αύγουστος
ávgoustos
24 September Σεπτέμβριος
septévrios
25 Oktober Οκτώβριος
októvrios
26 November Νοέμβριος
noévrios
27 December Δεκέμβριος
dekévrios
28 Hur dags åker du? Τι ώρα φεύγεις;
ti óra févgeis
29 På morgonen, klockan åtta. Το πρωί, στις οκτώ
to proí, stis ohtó
30 På morgonen, klockan kvart över åtta Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο
to proí, stis ohtó kai tétarto
31 På morgonen, klockan halv nio Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα
to proí, stis ohtó kai triáda
32 På morgonen, klockan kvart i nio Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε
to proí, stis ohtó kai saráda pénte
33 På kvällen, klockan sex Το βράδυ, στις έξι
to vrádi, stis éxi
34 Jag är sen Έχω αργήσει
ého argísi7 - Taxi

Taxi
Frågesport
Studieteknik
1 Taxi! Ταξί
taxi
2 Vart vill du åka? Που θέλετε να πάτε;
pou thélete na páte
3 Jag skall till järnvägsstationen Πάω στο σταθμό
páo sto stathmó
4 Jag skall till Hotell Dag och Natt Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα
páo sto xenodohío méra ke níhta
5 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ
sto aerodrómio parakaló
6 Kan ni ta mina väskor? Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου;
boríte na párete tis valítses mou
7 Är det långt härifrån? Είναι μακριά από εδώ;
íne makriá apó edó
8 Nej, den ligger här intill Όχι, είναι κοντά
óhi, íne kodá
9 Den ligger lite längre bort Ναι, είναι λίγο πιο μακριά
ne, íne lígo pio makriá
10 Hur mycket kommer det att kosta? Πόσο θα στοιχίσει;
póso tha stihísi
11 Kör mig dit, tack. Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ;
boríte na me páte edó, parakaló
12 Den ligger till höger Είναι δεξιά
íne dexiá
13 Den ligger till vänster Είναι αριστερά
íne aristerá
14 Den ligger rakt fram Ευθεία είναι
efthía íne
15 Den ligger här Είναι εδώ
íne edó
16 Det är därborta Από δω είναι
apó do íne
17 Stopp! Σταματήστε εδώ!
stamatíste edó
18 Det är ingen brådska Με την ησυχία σας
me tin isihía sas
19 Skulle jag kunna få ett kvitto? Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ;
boríte na to simiósete, sas parakaló8 - Känslor

Känslor
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker mycket om ditt land Μου αρέσει πολύ η χώρα σας
mou arési polí i hóra sas
2 Jag älskar dig Σ' αγαπώ
sagapó
3 Jag är lycklig Είμαι χαρούμενος
íme haroúmenos
4 När det är en man som talar Είμαι χαρούμενη
íme haroúmeni
5 Jag är ledsen Είμαι λυπημένος
íme lipiménos
6 När det är en man som talar Είμαι λυπημένη
íme lipimeni
7 Jag mår bra här Αισθάνομαι άνετα εδώ
esthánome áneta edó
8 Jag fryser Κρυώνω
krióno
9 Jag är varm Ζεσταίνομαι
zesténome
10 Det är för stort Είναι πολύ μεγάλο
íne polí megálo
11 Det är för litet Είναι πολύ μικρό
íne polí mikró
12 Det är perfekt Είναι τέλειο
íne télio
13 Vill du gå ut ikväll? Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ;
éhis órexi gia éxo símera to vrádi
14 Jag skulle vilja gå ut ikväll Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
ého órexi gia éxo símera to vrádi
15 Det är en bra idé Καλή ιδέα
kalí idéa
16 Jag vill ha kul Θέλω να διασκεδάσω
thélo na diaskedáso
17 Det är inte en bra idé Δεν είναι καλή ιδέα
den íne kalí idéa
18 Jag har ingen lust att gå ut ikväll Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ
den ého órexi gia éxo símera to vrádi
19 Jag vill vila Θέλω να ξεκουραστώ
thélo na ksekourastó
20 Vill du motionera? Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ;
thélis na kánoume kápio sport
21 Ja, jag behöver släppa loss! Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω.
ne, ého anági na xedóso
22 Jag spelar tennis Παίζω τένις
pézo ténis
23 Nej tack, jag är ganska trött Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος.
óhi, efharistó. íme kourasménos
24 När det är en man som talar Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη
óhi, efharistó. íme kourasméni9 - Familjen

Familjen
Frågesport
Studieteknik
1 Har du familj här? Έχεις συγγενείς εδώ;
éhis sigkenís edó
2 Min pappa Ο πατέρας μου
o patéras mou
3 Min mamma Η μητέρα μου
i mitéra mou
4 Min son Ο γιος μου
o gios mou
5 Min dotter Η κόρη μου
i kóri mou
6 En bror Έναν αδελφό
énan adelfó
7 äldre bror - Lillebror Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό
enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
8 En syster Μία αδελφή
mia adelfí
9 äldre syster - Lillasyster Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή
mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
10 En vän Έναν φίλο
énan fílo
11 En väninna Μια φίλη
mia fíli
12 Min pojkvän Ο φίλος μου
o fílos mou
13 Min flickvän Η φίλη μου
i fíli mou
14 Min man Ο άνδρας μου
o ádras mou
15 Min fru Η γυναίκα μου
i ginéka mou10 - Bar

Bar
Frågesport
Studieteknik
1 Baren Το μπαρ
to bar
2 Vill du ha något att dricka? Θες να πιεις κάτι;
thes na piis káti
3 Dricka Πίνω
píno
4 Glas Ποτήρι
potíri
5 Gärna Ευχαρίστως
efharístos
6 Vad vill du ha? Τι θα ήθελες;
ti tha ítheles
7 Vad finns det att dricka ? Τι ποτά υπάρχουν;
ti potá ipárhoun
8 Det finns vatten och juice Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων
ipárhi neró i himós froúton
9 Vatten Νερό
neró
10 Skulle jag kunna få några isbitar? Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα;
boríte na mou válete líga pagákia akóma
11 Isbitar Παγάκια
pagákia
12 Choklad Σοκολάτα
sokoláta
13 Mjölk Γάλα
gála
14 Te Τσάι
tsái
15 Kaffe Καφές
kafés
16 Med socker Με ζάχαρη
me záhari
17 Med grädde Με κρέμα
me kréma
18 Vin Κρασί
krasí
19 Öl Μπίρα
bíra
20 En kopp te, tack Ένα τσάι παρακαλώ
éna tsái parakaló
21 En öl, tack Μια μπίρα παρακαλώ
mia bíra parakaló
22 Vad vill ni dricka? Τι θέλετε να πιείτε;
ti thélete na píite
23 Två koppar te, tack Δυο τσάι παρακαλώ!
dio tsái parakaló!
24 Två öl, tack Δυο μπίρες παρακαλώ
dio bíres parakaló
25 Inget, tack Τίποτα, ευχαριστώ
típota, efharistó
26 Skål! Στην υγειά σου!
stin igiiá sou!
27 Skål! Γεια μας!
giiá mas!
28 Skulle jag kunna få notan? Το λογαριασμό παρακαλώ!
to logariasmó parakaló!
29 Hur mycket är jag skyldig? Τι σας οφείλω παρακαλώ;
ti sas ofílo parakaló
30 Tjugo euros Είκοσι ευρώ
íkosi evró
31 Jag bjuder Σε προσκαλώ
se proskaló11 - Restaurang

Restaurang
Frågesport
Studieteknik
1 Restaurangen Το εστιατόριο
to estiatório
2 Vill du äta något? Θα ήθελες να φας;
tha ítheles na fas
3 Ja, det vill jag gärna. Ναι θα ήθελα
ne tha íthela
4 Äta Τρώω
tróo
5 Var kan vi äta? Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό;
pou boroúme na páme gia fagitó
6 Var kan vi äta lunch? Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό;
pou boroúme na páme gia mesimerianó
7 Middag Βραδινό γεύμα
vradinó gévma
8 Frukost Πρωινό
proinó
9 Ursäkta! Σας παρακαλώ!
sas parakaló!
10 Menyn, tack! Τον κατάλογο, παρακαλώ!
ton katálogo, parakaló
11 Här är menyn. Ορίστε ο κατάλογος!
oríste o katálogos
12 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι;
ti thélis na fas? kréas i psári?
13 Med ris Με ρύζι
me rízi
14 Med pasta Με μακαρόνια
me makarónia
15 Potatis Με πατάτες
me patátes
16 Grönsaker Με λαχανικά
me lahaniká
17 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά
avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
18 Bröd Ψωμί
psomí
19 Smör Βούτυρο
voútiro
20 Sallad Μια σαλάτα
mia saláta
21 Efterrätt Ένα επιδόρπιο
éna epidórpio
22 Frukt Φρούτα
froúta
23 Skulle jag kunna få be om en kniv? Ένα μαχαίρι, παρακαλώ!
éna mahéri, parakaló
24 Ja, jag kommer med en meddetsamma Σας φέρνω αμέσως.
sas férno amésos
25 En kniv Ένα μαχαίρι
éna mahéri
26 En gaffel Ένα πιρούνι
éna piroúni
27 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked Ένα κουτάλι
éna koutáli
28 Är det en varm rätt? Το πιάτο αυτό είναι ζεστό;
to piáto aftó íne zestó
29 Ja, och väldigt stark också! Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης!
ne ke arketá kafteró epísis
30 Varm Ζεστό
zestó
31 Kall Κρύο
krío
32 Stark Καυτερό
kafteró
33 Jag skall ha fisk! Θα πάρω ψάρι
tha páro psári
34 Jag också Κι εγώ το ίδιο
ki egó to ídio12 - Att skiljas åt

Att skiljas åt
Frågesport
Studieteknik
1 Vad sent det är! Jag måste gå! Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω!
íne argá, prépi na pigéno!
2 Skulle vi kunna ses igen? Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά;
boroúme na idothoúme xaná
3 Ja, gärna Ναι, μετά χαράς
ne, metá harás
4 Jag bor pa denna adress Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση
méno saftí ti diéfthinsi
5 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? Έχεις κάποιο τηλέφωνο;
éhis kápio tiléfono
6 Ja, här får du Ναι, να το
ne, na to
7 Det var trevligt att träffas Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου
pérasa polí oréa mazí sou
8 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα
epísis, hárika pou se sinántisa
9 Vi ses snart. Θα τα ξαναπούμε σύντομα
tha ta ksanapoúme síntoma
10 Det hoppas jag också Το ελπίζω
to elpízo
11 Hejdå Αντίο!
adío!
12 Vi ses imorgon Τα λέμε αύριο
ta léme ávrio
13 Hejdå Γειά σου!
giia sou!13 - Färdmedel

Färdmedel
Frågesport
Studieteknik
1 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου
parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
2 Vad kostar en biljett till Solstaden? Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
3 Vart går detta tåg? Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ;
pou pigéni aftó to tréno, parakaló
4 Stannar detta tåg i Solstaden? Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου;
aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
5 När avgår tåget till Solstaden? Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου;
póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
6 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ;
éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
7 Har ni tågtidtabellen? Έχετε τα ωράρια των τραίνων;
éhete ta orária ton trénon
8 Busstidtabellen Τα ωράρια των λεωφορείων
ta orária ton leoforíon
9 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ;
pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
10 Det är det där Αυτό είναι
aftó íne
11 Tack! Ευχαριστώ
efharistó
12 Varsågod! Trevlig resa! Τίποτα. Καλό ταξίδι
típota. kaló taxídi
13 Verkstaden Συνεργείο αυτοκινήτων
sinergío aftokiníton
14 Bensinmacken Το βενζινάδικο
to venzinádiko
15 Skulle jag kunna få tanken full, tack. Γεμίστε το, παρακαλώ
gemíste to parakaló
16 Cykel Ποδήλατο
podílato
17 Centrum Το κέντρο της πόλης
to kédro tis pólis
18 Förorten Τα προάστια
ta proástia
19 Det är en stor stad Είναι μια μεγάλη πόλη
íne mia megáli póli
20 Det är en by Είναι ένα χωριό
íne éna horió
21 Ett berg Ένα βουνό
éna vounó
22 En sjö Μία λίμνη
mia límni
23 Landet Η εξοχή
i eksohí14 - Söka någon

Söka någon
Frågesport
Studieteknik
1 Är Sara här? Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ;
i sára íne ekí parakaló
2 Ja, hon är här Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
3 Hon gick ut Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
4 Ni kan ringa henne på hennes mobil Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της.
boríte na tilefonísete sto kinitó tis
5 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? Ξέρετε που μπορώ να την βρω;
xérete pou boró na tin vro
6 Hon är på jobbet Είναι στη δουλειά της.
íne sti douliá tis
7 Hon är hemma Είναι σπίτι της.
íne spíti tis
8 Är Julien här? Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ;
o julien íne ekí parakaló
9 Ja, han är här Ναι, εδώ είναι
ne, edó íne
10 Han gick ut Έχει βγει έξω
éhi vgi éxo
11 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? Ξέρετε που μπορώ να τον βρω;
xérete pou boró na ton vro
12 Ni kan ringa honom på hans mobil Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του
boríte na tilefonísete sto kinitó tou
13 Han är på jobbet Είναι στην δουλειά του
íne sti douliá tou
14 Han är hemma Είναι σπίτι του
íne spíti tou15 - Hotell

Hotell
Frågesport
Studieteknik
1 Hotellet Ένα ξενοδοχείο
éna ksenodohío
2 Lägenhet Διαμέρισμα
diamérisma
3 Välkommen! Καλωσορίσατε!
kalosorísate
4 Har ni ett ledigt rum? Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο;
éhete éna eléfthero domátio
5 Har rummet badrum? Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο;
ipárhi bánio sto domátio
6 Föredrar ni två enkelsängar? Θέλετε δύο μονά κρεβάτια;
thélete dío moná krevátia
7 Vill ni ha ett dubbelrum? Θέλετε ένα δίκλινο;
thélete éna díklino
8 Rum med badkar - med balkong - med dusch Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους
domátio me bánio - me balkóni - me douz
9 Frukost ingår i rummet Δωμάτιο με πρωινό
domátio me proinó
10 Vad kostar en natt? Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα;
póso stihizi to domátio gia mia níhta
11 Jag skulle vilja se rummet först, tack! Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ
tha íthela na do to domátio próta, parakaló
12 Visst! Ναι, βεβαίως!
ne, vevéos
13 Tack, rummet är jättefint. Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο
efharistó. to domátio íne polí oréo
14 OK, kan jag boka för inatt då? Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ;
oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
15 Det är lite för dyrt för mig, tack. Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ
íne lígo akrivó gia eména, efharistó
16 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ;
boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
17 Var är rummet? Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ;
pou íne to domátio mou parakaló
18 Det ligger på första våningen Είναι στον πρώτο όροφο.
íne ston próto órofo
19 Finns det hiss? Υπάρχει ασανσέρ;
ipárhi asansér
20 Hissen är på vänster sida Το ασανσέρ είναι στα αριστερά.
to asansér íne sta aristéra
21 Hissen är på höger sida Το ασανσέρ είναι στα δεξιά.
to asansér íne sta dexiá
22 Var finns tvättstugan? Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου;
pou íne e ipiresía plidiríou
23 Den ligger på bottenvåningen Στο ισόγειο
sto isógio
24 Bottenvåningen Ισόγειο
isógio
25 Rum Δωμάτιο
domátio
26 Kemtvätt Καθαριστήριο ρούχων
katharistírio roúhon
27 Frisörsalong Κομμωτήριο
komotírio
28 Parkering Πάρκιγκ
parking
29 Skall vi ses i mötesrummet? Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων
tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
30 Mötesrummet Αίθουσα συνεδριάσεων
éthousa sinedriáseon
31 Bassängen är uppvärmd Η πισίνα είναι θερμαινόμενη
i pisína íne thermenómeni
32 Badbassäng - swimming pool Πισίνα
pisína
33 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ;
boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
34 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? Το κλειδί, σας παρακαλώ
to klidí, sas parakaló
35 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ
tin kárta isódou, sas parakaló
36 Finns det några meddelanden till mig? Έχω κάποιο μήνυμα;
ého kápio mínima
37 Ja, varsågod. Ναι, ορίστε
ne oríste
38 Nej, det har inte kommit något till er. Όχι, κανένα
óhi kanéna
39 Var kan jag växla? Πού μπορώ να κάνω ψιλά;
pou mporó na káno psilá
40 Skulle ni kunna växla? Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ;
éhete na mou halásete, sas parakaló
41 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε
boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete16 - Strand

Strand
Frågesport
Studieteknik
1 Stranden Η παραλία
i paralía
2 Vet ni var jag kan köpa en boll? Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα;
gnorízete pou boró na agoráso mia bála
3 Det finns en affär åt det hållet. Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί
ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
4 En boll Μία μπάλα
mia bála
5 Kikare Κιάλια
kiália
6 En keps Ένα καπέλο
éna kapélo
7 Handduk Πετσέτα
petséta
8 Sandaler Σανδάλια
sandália
9 Spann Κουβαδάκι
kouvadáki
10 Solkräm Αντιηλιακή κρέμα
anti iliakí kréma
11 Badbyxor Μαγιό
magió
12 Solglasögon Γυαλία ηλίου
gialiá ilíou
13 Skaldjur οστρακόδερμο
ostrakóderma
14 Sola sig Κάνω ηλιοθεραπεία
káno iliotherapía
15 Soligt Ηλιόλουστος
ilióloustos
16 Solnedgång Ηλιοβασίλεμα
iliovasílema
17 Parasoll Ομπρέλα
obréla
18 Sol Ήλιος
ílios
19 Solsting Ηλιακή ακτινοβολία
iliakí aktinovolía
20 Är det farligt att simma här? Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ;
íne epikíndino to kolíbi edó
21 Nej, det är inte farligt Όχι, δεν είναι επικίνδυνο
óhi, den íne epikíndino
22 Ja, det ar förbjudet att bada här Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ
ne, to kolíbi apagorévete edó
23 Simma Κολυμπώ
kolibó
24 Simning Κολύμβηση
kolíbisi
25 Våg Κύμα
kíma
26 Hav Θάλασσα
thálasa
27 Sanddyna Αμμόλοφος
amólofos
28 Sand Άμμος
ámos
29 Hurdant skall vädret bli imorgon? Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο;
pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
30 Vädret kommer att förändras Ο καιρός θα αλλάξει
o kairós tha aláxi
31 Det skall regna Θα βρέξει
tha vréxi
32 Det skall vara soligt Θα έχει ήλιο
tha éhi ílio
33 Det skall vara mycket blåsigt Θα φυσάει πολύ
tha fisái polí
34 Baddräkt Μαγιό
magió
35 Skugga Σκιά
skiá17 - Vid problem

Vid problem
Frågesport
Studieteknik
1 Skulle ni kunna hjälpa mig? Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ;
boríte na me voithísete parakaló
2 Jag är vilse Χάθηκα
háthika
3 Vad vill ni ha? Τι θα θέλατε;
ti tha thélate
4 Vad hände? Τι συνέβη;
ti sinévi
5 Var kan jag hitta en tolk? Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα;
pou boró na vro éna dierminéa
6 Var finns närmsta apotek? Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο;
pou vrískete to pio kontino farmakío
7 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ;
boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
8 Vilken slags behandling går ni på för tillället? Τι θεραπεία ακολουθείτε;
ti therapía akolouthís
9 Ett sjukhus Ένα νοσοκομείο
éna nosokomío
10 Ett apotek Ένα φαρμακείο
éna farmakío
11 En läkare Ένας γιατρός
énas giatrós
12 Vårdcentral Ιατρική υπηρεσία
iatrikí ipiresía
13 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. Έχασα τα χαρτιά μου
éhasa ta hartiá mou
14 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. Μου έκλεψαν τα χαρτιά
mou éklepsan ta hartiá
15 Hittegodsavdelning. Γραφείο απολεσθέντων
grafío apolesthédon
16 Första hjälpen Σταθμός πρώτων βοηθειών
stathmós próton voithión
17 Nödutgång Έξοδος κινδύνου
éxodos kindínou
18 Polisen Η αστυνομία
i astinomía
19 Handlingar Χαρτιά
hartiá
20 Pengar Χρήματα
hrímata
21 Pass Διαβατήριο
diavatírio
22 Bagage Αποσκευές
aposkevés
23 Nej tack, det är bra Είμαι εντάξει, ευχαριστώ
íme edáxi, efharistó
24 Låt mig vara ifred! Αφήστε με ήσυχη
afíste me ísihi
25 När det är en man som talar Αφήστε με ήσυχο
afíste me ísiho
26 Försvinn! Φύγετε!
fígete!
Ladda ner mp3 och pdf
MP3 + PDF

Ladda ner alla idiom och fraser

Gratis DemoBörja

Ladda ner mp3 och pdf