Ordförråd > Hebreiska

1 - Nödvandiga uttryck

Nödvandiga uttryck
Frågesport
Studieteknik
1 Hej שלום
shalom
2 Hej ערב טוב
erev tov
3 Hejdå להתראות
le'itraot
4 Vi ses נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
5 Ja כן
ken
6 Nej לא
lo
7 Skulle du kunna סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
8 Tack! תודה
toda
9 Tack så mycket! תודה רבה
toda raba
10 Tack för hjälpen תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
11 Varsågod בבקשה
bevakasha
12 Ett alternativt sätt att säga det på על לא דבר
al lo davar
13 Okej בסדר
beseder
14 Hur mycket kostar det? ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
15 Förlåt! סליחה
slyha
16 Jag förstår inte אני לא מבין
any lo mevyn
17 Jag förstår הבנתי
hevanty
18 Jag vet inte אני לא יודעת
any lo yoda'at
19 Förbjudet אסור
asur
20 Ursäkta mig, var finns det en toalett? ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
21 Gott Nytt År! שנה טובה!
shana tova!
22 Grattis på födelsedagen! יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
23 Trevliga helgdagar חג שמח!
hag sameah!
24 Gratulerar! כל הכבוד!
kol hkavod!
25 Ett alternativt sätt att säga det på ברכות!
brahot!2 - Samtal

Samtal
Frågesport
Studieteknik
1 Hej. Hur mår du? ?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
2 Hej. Jag mår bra, tack שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
3 Talar du hebreiska? ?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
4 När den som tilltalas är kvinna ?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
5 Nej, jag talar inte hebreiska לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
6 När det är en kvinna som talar לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
7 Bara lite רק קצת
rak ktsat
8 Vilket land kommer du ifrån? ?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
9 Vilken nationalitet är du? ?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
10 Jag är svensk אני שבדי
any shvedy
11 När det är en kvinna som talar אני שבדית
any shvedyt
12 Och du, bor du här? ?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
13 Ja, jag bor här כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
14 Jag heter Sara. Vad heter du? ?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
15 Julien ג'וליאן
g'ulyan
16 Vad gör du här? ?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
17 Jag är på semester אני בחופשה
any behufsha
18 Vi är på semester אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
19 Jag är på affärsresa אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
20 Jag arbetar här אני עובד כאן
any - oved kan
21 Vi arbetar här אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
22 Vad finns det för bra ställen att äta på? ?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
23 Finns det något museum i närheten? ?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
24 Var finns det internetanslutning? ?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?3 - Lära sig

Lära sig
Frågesport
Studieteknik
1 Vill du lära dig några ord? ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
2 Okej! כן, בסדר!
ken, beseder!
3 Vad heter det? איך זה נקרא
eyh ze nykra?
4 Det är ett bord זה שולחן
ze shulhan
5 Ett bord. Förstår du? ?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
6 Jag förstår inte אני לא מבין
any lo mevyn
7 Kan du säga det en gång till? ?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
8 Kan du tala lite långsammare? את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
9 Skulle du kunna skriva det? ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
10 Jag förstår הבנתי
hevanty4 - Färger

Färger
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker om färgen på detta bord הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
2 Det är rött זה אדום
ze adom
3 Blått כחול
kahol
4 Gult צהוב
tsaov
5 Vitt לבן
lavan
6 Svart שחור
shahor
7 Grönt ירוק
yarok
8 Orange כתום
katom
9 Lila סגול
sagol
10 Grått אפור
afor5 - Siffror

Siffror
Frågesport
Studieteknik
1 Noll אפס
efes
2 Ett אחת
ahat
3 Om den utpekade personen eller objektet är manligt אחד
ehad
4 Två שתים
shtaym
5 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שנים
shnaym
6 Tre שלוש
shalosh
7 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שלושה
shlosha
8 Fyra ארבע
arba
9 Om den utpekade personen eller objektet är manligt ארבעה
arba'a
10 Fem חמש
hamesh
11 Om den utpekade personen eller objektet är manligt חמישה
hamysha
12 Sex שש
shesh
13 Om den utpekade personen eller objektet är manligt ששה
shysha
14 Sju שבע
sheva
15 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שבעה
shyva
16 Åtta שמונה
shmone
17 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שמונה
shmona
18 Nio תשע
tesha
19 Om den utpekade personen eller objektet är manligt תשעה
tysha
20 Tio עשר
eser
21 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרה
asara
22 Elva אחת-עשרה
ahat-'esre
23 Om den utpekade personen eller objektet är manligt אחד-עשר
ehad-asar
24 Tolv שתים-עשרה
shteym-esre
25 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שנים-עשר
shneym-asar
26 Tretton שלוש-עשרה
shlosh-esre
27 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שלושה-עשר
shlosha-asar
28 Fjorton ארבע-עשרה
arba-esre
29 Om den utpekade personen eller objektet är manligt ארבעה-עשר
arbaa-asar
30 Femton חמש-עשרה
hamesh-esre
31 Om den utpekade personen eller objektet är manligt חמישה-עשר
hamysha-asar
32 Sexton שש-עשרה
shesh-esre
33 Om den utpekade personen eller objektet är manligt ששה-עשר
shysha-asar
34 Sjutton שבע-עשרה
shva-esre
35 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שבעה-עשר
shyva-asar
36 Arton שמונה-עשרה
shmone-esre
37 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שמונה-עשר
shmona-asar
38 Nitton תשע-עשרה
tsha-esre
39 Om den utpekade personen eller objektet är manligt תשעה-עשר
tysha-asar
40 Tjugo עשרים
esrym
41 Tjugoett עשרים ואחת
esrym ve'ahat
42 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים ואחד
esrym veehad
43 Tjugotvå עשרים ושתים
esrym ushtaym
44 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים ושנים
esrym veshnaym
45 Tjugotre עשרים ושלוש
esrym veshalosh
46 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים ושלושה
esrym veshlosha
47 Tjugofyra עשרים וארבע
esrym vearba
48 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים וארבעה
esrym vearbaa
49 Tjugofem עשרים וחמש
esrym vehamesh
50 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים וחמישה
esrym vehamysha
51 Tjugosex עשרים ושש
esrym veshesh
52 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים וששה
esrym veshysha
53 Tjugosju עשרים ושבע
esrym vesheva
54 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים ושבעה
esrym veshyva
55 Tjugoåtta עשרים ושמונה
esrym veshmone
56 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים ושמונה
esrym veshmona
57 Tjugonio עשרים ותשע
esrym vetesha
58 Om den utpekade personen eller objektet är manligt עשרים ותשעה
esrym vetysha
59 Trettio שלושים
shloshym
60 Trettioett שלושים ואחת
shloshym veahat
61 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שלושים ואחד
shloshym vehad
62 Trettiotvå שלושים ושתים
shloshym ushtaym
63 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שלושים ושנים
shloshym veshnaym
64 Trttiotre שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
65 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
66 Trettiofyra שלושים וארבע
shloshym vearba
67 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
68 Trettiofem שלושים חמש
shloshym vehamesh
69 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
70 Trettiosex שלושים ושש
shloshym veshesh
71 Om den utpekade personen eller objektet är manligt שלושים וששה
shloshym veshysha
72 Fyrtio ארבעים
arbaym
73 Femtio חמשים
hamyshym
74 Sextio ששים
shyshym
75 Sjuttio שבעים
shyv'eym
76 Åttio שמונים
shmonym
77 Nittio תשעים
tysh'eym
78 Ett hundra מאה
mea
79 Ett hundrafem מאה וחמש
mea vehamesh
80 Om den utpekade personen eller objektet är manligt מאה וחמישה
mea vehamysha
81 Två hundra מאתים
mataym
82 Tre hundra שלוש מאות
shlosh meot
83 Fyra hundra ארבע מאות
arba meot
84 Ett tusen אלף
elef
85 Ett tusen fem אלף חמש מאות
elef hamesh meot
86 Två tusen אלפיים
alpaym
87 Tio tusen עשרת אלפים
aseret alafym6 - Fråga efter tiden

Fråga efter tiden
Frågesport
Studieteknik
1 När kom du hit? ?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
2 Idag היום
hayom
3 Igår אתמול
etmol
4 För två dagar sedan לפני יומיים
lifney yomaym
5 Ett alternativt sätt att säga det på שלשום
shylshom
6 Hur länge skall du stanna? ?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
7 Jag åker imorgon. אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
8 Jag åker i övermorgon אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
9 Jag åker om tre dagar אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
10 Måndag יום שני
yom sheny
11 Tisdag יום שלישי
yom shlyshy
12 Onsdag יום רביעי
yom revy'y
13 Torsdag יום חמישי
yom hamyshy
14 Fredag יום שישי
yom shyshy
15 Lördag שבת
shabat
16 Söndag יום ראשון
yom rishon
17 Januari ינואר
yanuar
18 Februari פברואר
fevbruar
19 Mars מרץ
merts
20 April אפריל
apryl
21 Maj מאי
may
22 Juni יוני
yuny
23 Juli יולי
yuly
24 Augusti אוגוסט
ogust
25 September ספטמבר
september
26 Oktober אוקטובר
oktober
27 November נובמבר
november
28 December דצמבר
detsember
29 Hur dags åker du? ?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
30 På morgonen, klockan åtta. בשמונה בבוקר
bishmone baboker
31 På morgonen, klockan kvart över åtta בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
32 På morgonen, klockan halv nio בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
33 På morgonen, klockan kvart i nio ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
34 På kvällen, klockan sex בשש בערב
beshesh ba'erev
35 Jag är sen אני מאחר
any meaher7 - Taxi

Taxi
Frågesport
Studieteknik
1 Taxi! מונית!
taxi
2 Vart vill du åka? ?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
3 Jag skall till järnvägsstationen אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
4 Jag skall till Hotell Dag och Natt אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
5 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
6 Kan ni ta mina väskor? ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
7 Är det långt härifrån? ?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
8 Nej, den ligger här intill לא, זה קרוב
lo, ze karov
9 Den ligger lite längre bort כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
10 Hur mycket kommer det att kosta? ?כמה זה יעלה
kama ze ole?
11 Kör mig dit, tack. קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
12 Den ligger till höger זה ימינה
ze yamyna
13 Den ligger till vänster זה שמאלה
za smola
14 Den ligger rakt fram זה ישר
ze yashar
15 Den ligger här זה כאן
ze kan
16 Det är därborta זה משם
ze mysham
17 Stopp! עצור!
atsor!
18 Det är ingen brådska קח את הזמן
kah et hazman
19 Skulle jag kunna få ett kvitto? ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?8 - Känslor

Känslor
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker mycket om ditt land אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
2 Jag älskar dig אני אוהבת אותך
any oevet otha
3 Jag är lycklig אני שמח
any sameh
4 Jag är ledsen אני עצובה
any atsuva
5 Jag mår bra här אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
6 Jag fryser קר לי
kar ly
7 Jag är varm חם לי
ham ly
8 Det är för stort זה גדול מדי
ze gadol myday
9 Det är för litet זה קטן מדי
ze katan myday
10 Det är perfekt זה מושלם
ze mushlam
11 Vill du gå ut ikväll? ?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
12 Jag skulle vilja gå ut ikväll אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
13 Det är en bra idé זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
14 Jag vill ha kul יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
15 Det är inte en bra idé זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
16 Jag har ingen lust att gå ut ikväll אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
17 Jag vill vila יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
18 Vill du motionera? אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
19 Ja, jag behöver släppa loss! כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
20 Jag spelar tennis אני משחק טניס
any mesahek tenys
21 Nej tack, jag är ganska trött לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayef9 - Familjen

Familjen
Frågesport
Studieteknik
1 Har du familj här? ?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
2 Min pappa אבא שלי
aba shely
3 Min mamma אמא שלי
yma shely
4 Min son הבן שלי
haben shely
5 Min dotter הבת שלי
habat shely
6 En bror אח
ah
7 En syster אחות
ahot
8 En vän חבר
haver
9 En väninna ידידה
yedyda
10 Min pojkvän חבר שלי
haver shely
11 Min flickvän ידידה שלי
yedyda shely
12 Min man בעלי
ba'aly
13 Min fru אשתי
ishty10 - Bar

Bar
Frågesport
Studieteknik
1 Baren בר
bar
2 Vill du ha något att dricka? ?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
3 Dricka לשתות
lishtot
4 Glas כוס
kos
5 Gärna בשמחה
besimha
6 Mer informellt uttryck בכיף
bekeyf
7 Vad vill du ha? ?מה אתה שותה
ma ata shote?
8 Vad finns det att dricka ? ?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
9 Det finns vatten och juice יש מים או מיץ
yesh maym o myts
10 Vatten מים
maym
11 Skulle jag kunna få några isbitar? ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
12 Isbitar קוביות קרח
kubyot kerah
13 Choklad שוקו
shoko
14 Mjölk חלב
halav
15 Te תה
te
16 Kaffe קפה
kafe
17 Med socker עם סוכר
im sukar
18 Med grädde עם קצפת
im katsefet
19 Vin יין
yayn
20 Öl בירה
byra
21 En kopp te, tack תה בבקשה
te bevakasha
22 En öl, tack בירה בבקשה
byra bevakasha
23 Vad vill ni dricka? ?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
24 Två koppar te, tack פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
25 Två öl, tack פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
26 Inget, tack כלום, תודה
klum, toda
27 Skål! לחייך
lehayeha
28 Skål! לחיים!
lehaym!
29 Skulle jag kunna få notan? חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
30 Hur mycket är jag skyldig? סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
31 Tjugo euros עשרים יורו
esrym yuru
32 Jag bjuder אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'ha11 - Restaurang

Restaurang
Frågesport
Studieteknik
1 Restaurangen המסעדה
hamis'eada
2 Vill du äta något? ?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
3 Ja, det vill jag gärna. כן, אני אשמח
ken, any esmah
4 Äta לאכול
lehol
5 Var kan vi äta? ?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
6 Var kan vi äta lunch? ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
7 Middag ארוחת-ערב
aruhat-'erev
8 Frukost ארחתת-בוקר
aruhat-boker
9 Ursäkta! סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
10 Menyn, tack! תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
11 Här är menyn. הנה התפריט!
ine hatafrit!
12 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
13 Med ris עם אורז
im orez
14 Med pasta עם אטריות
im itryot
15 Potatis תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
16 Grönsaker ירקות
yeraquot
17 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
18 Bröd לחם
lehem
19 Smör חמאה
hemah
20 Sallad סלט
salat
21 Efterrätt קינוח
kynuah
22 Frukt פרות
perot
23 Skulle jag kunna få be om en kniv? ?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
24 Ja, jag kommer med en meddetsamma כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
25 En kniv סכין
sakyn
26 En gaffel מזלג
mazleg
27 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked כף
kaf
28 Är det en varm rätt? ?זו מנה חמה
zo mana hama?
29 Ja, och väldigt stark också! כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
30 Varm חם
ham
31 Kall קר
kar
32 Stark מתובל
metubal
33 Jag skall ha fisk! אני אקח דגים!
any ekah dagym!
34 Jag också גם אני
gam any12 - Att skiljas åt

Att skiljas åt
Frågesport
Studieteknik
1 Vad sent det är! Jag måste gå! מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
2 Skulle vi kunna ses igen? ?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
3 Ett alternativt sätt att säga det på ?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
4 Ja, gärna כן, בשמחה
ken, besymha
5 Ett alternativt sätt att säga det på כן, בכיף
ken, bekeif
6 Jag bor pa denna adress אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
7 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? ?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
8 Ja, här får du כן, הנה
ken, yne
9 Det var trevligt att träffas היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
10 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
11 Vi ses snart. נתראה בקרוב
nytrae bekarov
12 Det hoppas jag också אני גם מקוה
any gam mekave
13 Hejdå להתראות!
lehytraot!
14 Vi ses imorgon נפגש מחר
nipagesh mahar
15 Hejdå ביי!
bay!13 - Färdmedel

Färdmedel
Frågesport
Studieteknik
1 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
2 Vad kostar en biljett till Solstaden? ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
3 Vart går detta tåg? ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
4 Stannar detta tåg i Solstaden? ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
5 När avgår tåget till Solstaden? ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
6 När anländer tåget som går till Solstaden? ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
7 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
8 Har ni tågtidtabellen? ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
9 Busstidtabellen לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
10 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
11 Det är det där הרכבת הזאת
arakevet azot
12 Tack! תודה
toda
13 Varsågod! Trevlig resa! על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
14 Ett alternativt sätt att säga det på !בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
15 Verkstaden מוסך תקונים
musah tykunym
16 Bensinmacken תחנת-דלק
tahanat-delek
17 Skulle jag kunna få tanken full, tack. לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
18 Cykel אופנים
ofnaym
19 Centrum מרכז העיר
merkaz ayr
20 Förorten פרבר
parvar
21 Det är en stor stad זו עיר גדולה
zu yr gdola
22 Det är en by זה כפר
ze kfar
23 Ett berg הר
ar
24 En sjö אגם
agam
25 Landet כפר
kfar14 - Söka någon

Söka någon
Frågesport
Studieteknik
1 Är Sara här? ?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
2 Ja, hon är här כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
3 Hon gick ut היא יצאה
y yatsa
4 Ni kan ringa henne på hennes mobil אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
5 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
6 Hon är på jobbet היא בעבודה שלה
y baavoda shela
7 Hon är hemma היא בבית שלה
y babayt shela
8 Är Julien här? ?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
9 Ja, han är här כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
10 Han gick ut הוא יצא
u yatsa
11 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
12 Ni kan ringa honom på hans mobil את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
13 Han är på jobbet הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
14 Han är hemma הוא בבית שלו
u babayt shelo15 - Hotell

Hotell
Frågesport
Studieteknik
1 Hotellet המלון
amalon
2 Lägenhet דירה
dyra
3 Välkommen! ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
4 Har ni ett ledigt rum? ?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
5 Har rummet badrum? ?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
6 Föredrar ni två enkelsängar? ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
7 Vill ni ha ett dubbelrum? ?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
8 Rum med badkar - med balkong - med dusch חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
9 Frukost ingår i rummet חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
10 Vad kostar en natt? ?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
11 Jag skulle vilja se rummet först, tack! הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
12 Visst! כן, בודאי!
ken, bevaday!
13 Tack, rummet är jättefint. תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
14 OK, kan jag boka för inatt då? ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
15 Det är lite för dyrt för mig, tack. זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
16 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
17 Var är rummet? ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
18 Det ligger på första våningen הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
19 Finns det hiss? ?יש מעלית
yesh ma'alyt?
20 Hissen är på vänster sida המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
21 Hissen är på höger sida המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
22 Var finns tvättstugan? ?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
23 Den ligger på bottenvåningen היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
24 Bottenvåningen קומת קרקע
komat karka
25 Rum חדר
heder
26 Kemtvätt מכבסה
mahbesa
27 Frisörsalong מספרה
myspara
28 Parkering חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
29 Skall vi ses i mötesrummet? נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
30 Mötesrummet אולם האספות
ulam a'asefot
31 Bassängen är uppvärmd הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
32 Badbassäng - swimming pool הבריכה
abryha
33 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
34 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
35 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
36 Finns det några meddelanden till mig? ?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
37 Ja, varsågod. כן, הנה הן
ken, yne en
38 Nej, det har inte kommit något till er. לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
39 Var kan jag växla? ?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
40 Skulle ni kunna växla? ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
41 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?16 - Strand

Strand
Frågesport
Studieteknik
1 Stranden החוף
ahof
2 Vet ni var jag kan köpa en boll? ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
3 Det finns en affär åt det hållet. יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
4 En boll כדור
kadur
5 Kikare משקפת
myshkefet
6 En keps כובע מצחיה
kova mytshya
7 Handduk מגבת
magevet
8 Sandaler סנדלים
sandalym
9 Spann דלי
dly
10 Solkräm קרם שיזוף
Krem shyzuf
11 Badbyxor בגד-ים
beged-yam
12 Solglasögon משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
13 Skaldjur סרטן
sartan
14 Sola sig להשתזף
leyshtazef
15 Soligt מחומם
mehumam
16 Solnedgång שקיעת השמש
shky'at hashemesh
17 Parasoll שמשיה
shymshya
18 Sol שמש
shemesh
19 Solsting מכת-שמש
makat-shemesh
20 Är det farligt att simma här? ?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
21 Nej, det är inte farligt לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
22 Ja, det ar förbjudet att bada här כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
23 Simma לשחות
lysh'hot
24 Simning שחיה
shhya
25 Våg גל
gal
26 Hav ים
yam
27 Sanddyna דיונה
dyuna
28 Sand חול
hol
29 Hurdant skall vädret bli imorgon? ?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
30 Vädret kommer att förändras מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
31 Det skall regna ירד גשם
yered geshem
32 Det skall vara soligt תהיה שמש
tyye shemesh
33 Det skall vara mycket blåsigt תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
34 Baddräkt בגד-ים
beged-yam
35 Skugga צל
tsel17 - Vid problem

Vid problem
Frågesport
Studieteknik
1 Skulle ni kunna hjälpa mig? ?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
2 Jag är vilse הלכתי לאבוד
halahty leybud
3 Vad vill ni ha? מה את רוצה
ma at rotsa?
4 Vad hände? ?מה קרה
ma kara?
5 Var kan jag hitta en tolk? ?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
6 Var finns närmsta apotek? ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
7 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
8 Vilken slags behandling går ni på för tillället? ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
9 Ett sjukhus בית-חולים
beyt-holym
10 Ett apotek בית-מרקחת
beyt-myrkahat
11 En läkare רופא
rofe
12 Vårdcentral שרות רפואי
sherut refuy
13 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
14 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
15 Hittegodsavdelning. משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
16 Första hjälpen תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
17 Nödutgång יציאת-חרום
yetsyat-herum
18 Polisen המשטרה
hamishtara
19 Handlingar תעודות
teudot
20 Ett alternativt sätt att säga det på מסמכים
mysmahym
21 Pengar כסף
kesef
22 Pass דרכון
darkon
23 Bagage מטען
mytan
24 Ett alternativt sätt att säga det på ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
25 Nej tack, det är bra זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
26 Låt mig vara ifred! עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
27 Försvinn! הסתלק!
ystalek!
Ladda ner mp3 och pdf
MP3 + PDF

Ladda ner alla idiom och fraser

Gratis DemoBörja

Ladda ner mp3 och pdf