Ordförråd på hebreiska för nybörjare och resenärer

1 - Nödvandiga uttryck
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Hej 🔊 שלום shalom
🔊 Hej 🔊 ערב טוב erev tov
🔊 Hejdå 🔊 להתראות le'itraot
🔊 Vi ses 🔊 נתראה יותר מאוחר nitrae yoter meuhar
🔊 Ja 🔊 כן ken
🔊 Nej 🔊 לא lo
🔊 Skulle du kunna 🔊 סליחה, בבקשה slyha, bevakasha
🔊 Tack! 🔊 תודה toda
🔊 Tack så mycket! 🔊 תודה רבה toda raba
🔊 Tack för hjälpen 🔊 תודה על העזרה toda 'al ha'ezra
🔊 Varsågod 🔊 בבקשה bevakasha
🔊 Varsågod 🔊 על לא דבר al lo davar
🔊 Okej 🔊 בסדר beseder
🔊 Hur mycket kostar det? 🔊 ?מה המחיר בבקשה ma hamehyr bevakasha?
🔊 Förlåt! 🔊 סליחה slyha
🔊 Jag förstår inte 🔊 אני לא מבין any lo mevyn
🔊 Jag förstår 🔊 הבנתי hevanty
🔊 Jag vet inte 🔊 אני לא יודעת any lo yoda'at
🔊 Förbjudet 🔊 אסור asur
🔊 Ursäkta mig, var finns det en toalett? 🔊 ?סליחה, איפה השרותים slyha, ayfo hasherutym?
🔊 Gott Nytt År! 🔊 שנה טובה! shana tova!
🔊 Grattis på födelsedagen! 🔊 יום-הולדת שמח! yom-huledet same'ah!
🔊 Trevliga helgdagar 🔊 חג שמח! hag sameah!
🔊 Gratulerar! 🔊 כל הכבוד! kol hkavod!
🔊 Gratulerar! 🔊 ברכות! brahot!
2 - Samtal
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Hej. Hur mår du? 🔊 ?שלום, מה שלומך shalom, ma shlomha?
🔊 Hej. Jag mår bra, tack 🔊 שלום, טוב, תודה shalom, tov, toda
🔊 Talar du hebreiska? 🔊 ?אתה מדבר עברית atah medaber yvryt?
🔊 Talar du hebreiska? 🔊 ?את מדברת עברית at medaberet yvryt?
🔊 Nej, jag talar inte hebreiska 🔊 לא, אני לא מדבר עברית lo, any lo medaber yvryt
🔊 Nej, jag talar inte hebreiska 🔊 לא, אני לא מדברת עברית lo, any la medaberet 'ebryt
🔊 Bara lite 🔊 רק קצת rak ktsat
🔊 Vilket land kommer du ifrån? 🔊 ?מאיזו מדינה אתה meyzo medyna ata?
🔊 Vilken nationalitet är du? 🔊 ?מה האזרחות שלך ma haezrahut shelha?
🔊 Jag är svensk 🔊 אני שבדי any shvedy
🔊 Jag är svensk 🔊 אני שבדית any shvedyt
🔊 Och du, bor du här? 🔊 ?ואת, את גרה כאן veat, at gara kan?
🔊 Ja, jag bor här 🔊 כן, אני גרה כאן ken, any gara kan
🔊 Jag heter Sara. Vad heter du? 🔊 ?קוראים לי שרה, ולך korym ly sara, veleha?
🔊 Julien 🔊 ג'וליאן g'ulyan
🔊 Vad gör du här? 🔊 ?מה אתה עושה כאן ma ata ose kan?
🔊 Jag är på semester 🔊 אני בחופשה any behufsha
🔊 Vi är på semester 🔊 אנחנו בחופשה anahnu behufsha
🔊 Jag är på affärsresa 🔊 אני בנסיעת עסקים any benesy'et asakym
🔊 Jag arbetar här 🔊 אני עובד כאן any - oved kan
🔊 Vi arbetar här 🔊 אנחנו עובדים כאן anahnu ovdym kan
🔊 Vad finns det för bra ställen att äta på? 🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
🔊 Finns det något museum i närheten? 🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן yesh muzyeon karvov lekan?
🔊 Var finns det internetanslutning? 🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת ayfo any yahol lehithaber lareshet?
3 - Lära sig
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Jag förstår 🔊 הבנתי hevanty
🔊 Vill du lära dig några ord? 🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים ata rotse lilmod kama mylym?
🔊 Okej! 🔊 כן, בסדר! ken, beseder!
🔊 Vad heter det? 🔊 איך זה נקרא eyh ze nykra?
🔊 Det är ett bord 🔊 זה שולחן ze shulhan
🔊 Ett bord. Förstår du? 🔊 ?שולחן, אתה מבין shulhan, ata mavyn?
🔊 Kan du säga det en gång till? 🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה at yhola lomar shuv bevakasha?
🔊 Kan du tala lite långsammare? 🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר at yhola ledaber m'eat leat yoter?
🔊 Skulle du kunna skriva det? 🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה at yhola lihtov et ze bevakasha?
4 - Färger
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Jag tycker om färgen på detta bord 🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
🔊 Det är rött 🔊 זה אדום ze adom
🔊 Blått 🔊 כחול kahol
🔊 Gult 🔊 צהוב tsaov
🔊 Vitt 🔊 לבן lavan
🔊 Svart 🔊 שחור shahor
🔊 Grönt 🔊 ירוק yarok
🔊 Orange 🔊 כתום katom
🔊 Lila 🔊 סגול sagol
🔊 Grått 🔊 אפור afor
5 - Siffror
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Noll 🔊 אפס efes
🔊 Ett 🔊 אחת ahat
🔊 Ett 🔊 אחד ehad
🔊 Två 🔊 שתים shtaym
🔊 Två 🔊 שנים shnaym
🔊 Tre 🔊 שלוש shalosh
🔊 Tre 🔊 שלושה shlosha
🔊 Fyra 🔊 ארבע arba
🔊 Fyra 🔊 ארבעה arba'a
🔊 Fem 🔊 חמש hamesh
🔊 Fem 🔊 חמישה hamysha
🔊 Sex 🔊 שש shesh
🔊 Sex 🔊 ששה shysha
🔊 Sju 🔊 שבע sheva
🔊 Sju 🔊 שבעה shyva
🔊 Åtta 🔊 שמונה shmone
🔊 Åtta 🔊 שמונה shmona
🔊 Nio 🔊 תשע tesha
🔊 Nio 🔊 תשעה tysha
🔊 Tio 🔊 עשר eser
🔊 Tio 🔊 עשרה asara
🔊 Elva 🔊 אחת-עשרה ahat-'esre
🔊 Elva 🔊 אחד-עשר ehad-asar
🔊 Tolv 🔊 שתים-עשרה shteym-esre
🔊 Tolv 🔊 שנים-עשר shneym-asar
🔊 Tretton 🔊 שלוש-עשרה shlosh-esre
🔊 Tretton 🔊 שלושה-עשר shlosha-asar
🔊 Fjorton 🔊 ארבע-עשרה arba-esre
🔊 Fjorton 🔊 ארבעה-עשר arbaa-asar
🔊 Femton 🔊 חמש-עשרה hamesh-esre
🔊 Femton 🔊 חמישה-עשר hamysha-asar
🔊 Sexton 🔊 שש-עשרה shesh-esre
🔊 Sexton 🔊 ששה-עשר shysha-asar
🔊 Sjutton 🔊 שבע-עשרה shva-esre
🔊 Sjutton 🔊 שבעה-עשר shyva-asar
🔊 Arton 🔊 שמונה-עשרה shmone-esre
🔊 Arton 🔊 שמונה-עשר shmona-asar
🔊 Nitton 🔊 תשע-עשרה tsha-esre
🔊 Nitton 🔊 תשעה-עשר tysha-asar
🔊 Tjugo 🔊 עשרים esrym
🔊 Tjugoett 🔊 עשרים ואחת esrym ve'ahat
🔊 Tjugoett 🔊 עשרים ואחד esrym veehad
🔊 Tjugotvå 🔊 עשרים ושתים esrym ushtaym
🔊 Tjugotvå 🔊 עשרים ושנים esrym veshnaym
🔊 Tjugotre 🔊 עשרים ושלוש esrym veshalosh
🔊 Tjugotre 🔊 עשרים ושלושה esrym veshlosha
🔊 Tjugofyra 🔊 עשרים וארבע esrym vearba
🔊 Tjugofyra 🔊 עשרים וארבעה esrym vearbaa
🔊 Tjugofem 🔊 עשרים וחמש esrym vehamesh
🔊 Tjugofem 🔊 עשרים וחמישה esrym vehamysha
🔊 Tjugosex 🔊 עשרים ושש esrym veshesh
🔊 Tjugosex 🔊 עשרים וששה esrym veshysha
🔊 Tjugosju 🔊 עשרים ושבע esrym vesheva
🔊 Tjugosju 🔊 עשרים ושבעה esrym veshyva
🔊 Tjugoåtta 🔊 עשרים ושמונה esrym veshmone
🔊 Tjugoåtta 🔊 עשרים ושמונה esrym veshmona
🔊 Tjugonio 🔊 עשרים ותשע esrym vetesha
🔊 Tjugonio 🔊 עשרים ותשעה esrym vetysha
🔊 Trettio 🔊 שלושים shloshym
🔊 Trettioett 🔊 שלושים ואחת shloshym veahat
🔊 Trettioett 🔊 שלושים ואחד shloshym vehad
🔊 Trettiotvå 🔊 שלושים ושתים shloshym ushtaym
🔊 Trettiotvå 🔊 שלושים ושנים shloshym veshnaym
🔊 Trttiotre 🔊 שלושים ושלוש shloshym veshalosh
🔊 Trttiotre 🔊 שלושים ושלושה shloshym veshlosha
🔊 Trettiofyra 🔊 שלושים וארבע shloshym vearba
🔊 Trettiofyra 🔊 שלושים וארבעה shloshym vearbaa
🔊 Trettiofem 🔊 שלושים חמש shloshym vehamesh
🔊 Trettiofem 🔊 שלושים וחמישה shloshym vehamysha
🔊 Trettiosex 🔊 שלושים ושש shloshym veshesh
🔊 Trettiosex 🔊 שלושים וששה shloshym veshysha
🔊 Fyrtio 🔊 ארבעים arbaym
🔊 Femtio 🔊 חמשים hamyshym
🔊 Sextio 🔊 ששים shyshym
🔊 Sjuttio 🔊 שבעים shyv'eym
🔊 Åttio 🔊 שמונים shmonym
🔊 Nittio 🔊 תשעים tysh'eym
🔊 Ett hundra 🔊 מאה mea
🔊 Ett hundrafem 🔊 מאה וחמש mea vehamesh
🔊 Ett hundrafem 🔊 מאה וחמישה mea vehamysha
🔊 Två hundra 🔊 מאתים mataym
🔊 Tre hundra 🔊 שלוש מאות shlosh meot
🔊 Fyra hundra 🔊 ארבע מאות arba meot
🔊 Ett tusen 🔊 אלף elef
🔊 Ett tusen fem 🔊 אלף חמש מאות elef hamesh meot
🔊 Två tusen 🔊 אלפיים alpaym
🔊 Tio tusen 🔊 עשרת אלפים aseret alafym
6 - Fråga efter tiden
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 När kom du hit? 🔊 ?מתי הגעת לכאן matay higata lekan?
🔊 Idag 🔊 היום hayom
🔊 Igår 🔊 אתמול etmol
🔊 För två dagar sedan 🔊 לפני יומיים lifney yomaym
🔊 För två dagar sedan 🔊 שלשום shylshom
🔊 Hur länge skall du stanna? 🔊 ?כמה זמן אתה נשאר kama zman ata nish'ar?
🔊 Jag åker imorgon. 🔊 אני נוסע שוב מחר any nos'ea shuv mahar
🔊 Jag åker i övermorgon 🔊 אני נוסע שוב מחרתים any nos'ea shuv mahrotaym
🔊 Jag åker om tre dagar 🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
🔊 Måndag 🔊 יום שני yom sheny
🔊 Tisdag 🔊 יום שלישי yom shlyshy
🔊 Onsdag 🔊 יום רביעי yom revy'y
🔊 Torsdag 🔊 יום חמישי yom hamyshy
🔊 Fredag 🔊 יום שישי yom shyshy
🔊 Lördag 🔊 שבת shabat
🔊 Söndag 🔊 יום ראשון yom rishon
🔊 Januari 🔊 ינואר yanuar
🔊 Februari 🔊 פברואר fevbruar
🔊 Mars 🔊 מרץ merts
🔊 April 🔊 אפריל apryl
🔊 Maj 🔊 מאי may
🔊 Juni 🔊 יוני yuny
🔊 Juli 🔊 יולי yuly
🔊 Augusti 🔊 אוגוסט ogust
🔊 September 🔊 ספטמבר september
🔊 Oktober 🔊 אוקטובר oktober
🔊 November 🔊 נובמבר november
🔊 December 🔊 דצמבר detsember
🔊 Hur dags åker du? 🔊 ?מתי אתה נוסע matay ata nos'ea?
🔊 På morgonen, klockan åtta. 🔊 בשמונה בבוקר bishmone baboker
🔊 På morgonen, klockan kvart över åtta 🔊 בשמונה ורבע בבוקר bishmone varev'e baboker
🔊 På morgonen, klockan halv nio 🔊 בשמונה וחצי בבוקר bishmone vahetsy baboker
🔊 På morgonen, klockan kvart i nio 🔊 ברבע לתשע בבוקר bereva letesha baboker
🔊 På kvällen, klockan sex 🔊 בשש בערב beshesh ba'erev
🔊 Jag är sen 🔊 אני מאחר any meaher
7 - Taxi
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Taxi! 🔊 מונית! taxi
🔊 Vart vill du åka? 🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע lean ata rotse lynso'a?
🔊 Jag skall till järnvägsstationen 🔊 אני נוסע לתחנה any nosea latahana
🔊 Jag skall till Hotell Dag och Natt 🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי any nosea lemalon jur e nuy
🔊 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? 🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
🔊 Kan ni ta mina väskor? 🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
🔊 Är det långt härifrån? 🔊 ?זה רחוק מכאן ze rahok mykan?
🔊 Nej, den ligger här intill 🔊 לא, זה קרוב lo, ze karov
🔊 Den ligger lite längre bort 🔊 כן, זה מעט רחוק יותר ken, ze meat rahok yoter
🔊 Hur mycket kommer det att kosta? 🔊 ?כמה זה יעלה kama ze ole?
🔊 Kör mig dit, tack. 🔊 קח אותי לכאן בבקשה kah oty lekan bevakasha
🔊 Den ligger till höger 🔊 זה ימינה ze yamyna
🔊 Den ligger till vänster 🔊 זה שמאלה za smola
🔊 Den ligger rakt fram 🔊 זה ישר ze yashar
🔊 Den ligger här 🔊 זה כאן ze kan
🔊 Det är därborta 🔊 זה משם ze mysham
🔊 Stopp! 🔊 עצור! atsor!
🔊 Det är ingen brådska 🔊 קח את הזמן kah et hazman
🔊 Skulle jag kunna få ett kvitto? 🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה ata yahol latet ly heshbon bevakasha?
8 - Familjen
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Har du familj här? 🔊 ?יש לך כאן משפחה ysh lah kan myshpaha?
🔊 Min pappa 🔊 אבא שלי aba shely
🔊 Min mamma 🔊 אמא שלי yma shely
🔊 Min son 🔊 הבן שלי haben shely
🔊 Min dotter 🔊 הבת שלי habat shely
🔊 En bror 🔊 אח ah
🔊 En syster 🔊 אחות ahot
🔊 En vän 🔊 חבר haver
🔊 En väninna 🔊 ידידה yedyda
🔊 Min pojkvän 🔊 חבר שלי haver shely
🔊 Min flickvän 🔊 ידידה שלי yedyda shely
🔊 Min man 🔊 בעלי ba'aly
🔊 Min fru 🔊 אשתי ishty
9 - Känslor
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Jag tycker mycket om ditt land 🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך any oev meod et amedyna shelha
🔊 Jag älskar dig 🔊 אני אוהבת אותך any oevet otha
🔊 Jag är lycklig 🔊 אני שמח any sameh
🔊 Jag är ledsen 🔊 אני עצובה any atsuva
🔊 Jag mår bra här 🔊 אני מרגיש טוב כאן any margysh tov kan
🔊 Jag fryser 🔊 קר לי kar ly
🔊 Jag är varm 🔊 חם לי ham ly
🔊 Det är för stort 🔊 זה גדול מדי ze gadol myday
🔊 Det är för litet 🔊 זה קטן מדי ze katan myday
🔊 Det är perfekt 🔊 זה מושלם ze mushlam
🔊 Vill du gå ut ikväll? 🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב ata roze latset aerev?
🔊 Jag skulle vilja gå ut ikväll 🔊 אני אשמח לצאת הערב any esmah lazet aerev
🔊 Det är en bra idé 🔊 זה רעיון טוב ze ra'ayon tov
🔊 Jag vill ha kul 🔊 יש לי חשק לעשות חיים yesh ly heshek la'asot haym
🔊 Det är inte en bra idé 🔊 זה לא רעיון טוב ze lo ra'ayon tov
🔊 Jag har ingen lust att gå ut ikväll 🔊 אין לי חשק לצאת הערב eyn ly heshek latset aerev
🔊 Jag vill vila 🔊 יש לי חשק לנוח yesh ly heshek lanuah
🔊 Vill du motionera? 🔊 אתה רוצה לעשות ספורט ata rotse la'asot sport?
🔊 Ja, jag behöver släppa loss! 🔊 כן, אני צריך להתפרק! ken, any tsaryh leytparek!
🔊 Jag spelar tennis 🔊 אני משחק טניס any mesahek tenys
🔊 Nej tack, jag är ganska trött 🔊 לא, תודה, אני די עיף lo, toda, any dey ayef
10 - Bar
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Baren 🔊 בר bar
🔊 Vill du ha något att dricka? 🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו ata rotse lishtot masheo?
🔊 Dricka 🔊 לשתות lishtot
🔊 Glas 🔊 כוס kos
🔊 Gärna 🔊 בשמחה besimha
🔊 Gärna 🔊 בכיף bekeyf
🔊 Vad vill du ha? 🔊 ?מה אתה שותה ma ata shote?
🔊 Vad finns det att dricka ? 🔊 ?מה יש לשתות ma yesh lishtot?
🔊 Det finns vatten och juice 🔊 יש מים או מיץ yesh maym o myts
🔊 Vatten 🔊 מים maym
🔊 Skulle jag kunna få några isbitar? 🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
🔊 Isbitar 🔊 קוביות קרח kubyot kerah
🔊 Choklad 🔊 שוקו shoko
🔊 Mjölk 🔊 חלב halav
🔊 Te 🔊 תה te
🔊 Kaffe 🔊 קפה kafe
🔊 Med socker 🔊 עם סוכר im sukar
🔊 Med grädde 🔊 עם קצפת im katsefet
🔊 Vin 🔊 יין yayn
🔊 Öl 🔊 בירה byra
🔊 En kopp te, tack 🔊 תה בבקשה te bevakasha
🔊 En öl, tack 🔊 בירה בבקשה byra bevakasha
🔊 Vad vill ni dricka? 🔊 ?מה תרצה לשתות ma tirtse lishtot?
🔊 Två koppar te, tack 🔊 פעמיים תה בבקשה pa'amaym te bevaksha
🔊 Två öl, tack 🔊 פעמיים בירה בבקשה pa'amaym byra bevakasha
🔊 Inget, tack 🔊 כלום, תודה klum, toda
🔊 Skål! 🔊 לחייך lehayeha
🔊 Skål! 🔊 לחיים! lehaym!
🔊 Skulle jag kunna få notan? 🔊 חשבון בבקשה! heshbon bevakasha!
🔊 Hur mycket är jag skyldig? 🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך slyha ,kama any hayav leha?
🔊 Tjugo euros 🔊 עשרים יורו esrym yuru
🔊 Jag bjuder 🔊 אני מזמינה אותך any mazmyna ot'ha
11 - Restaurang
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Restaurangen 🔊 המסעדה hamis'eada
🔊 Vill du äta något? 🔊 ?אתה רוצה לאכול ata rotse leehol?
🔊 Ja, det vill jag gärna. 🔊 כן, אני אשמח ken, any esmah
🔊 Äta 🔊 לאכול lehol
🔊 Var kan vi äta? 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול eyfo anahnu yeholym leehol?
🔊 Var kan vi äta lunch? 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
🔊 Middag 🔊 ארוחת-ערב aruhat-'erev
🔊 Frukost 🔊 ארחתת-בוקר aruhat-boker
🔊 Ursäkta! 🔊 סליחה, בבקשה slyha, bevakasha
🔊 Menyn, tack! 🔊 תפריט, בבקשה! tafryt, bevakasha!
🔊 Här är menyn. 🔊 הנה התפריט! ine hatafrit!
🔊 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? 🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
🔊 Med ris 🔊 עם אורז im orez
🔊 Med pasta 🔊 עם אטריות im itryot
🔊 Potatis 🔊 תפוחי-אדמה tapuhey-admah
🔊 Grönsaker 🔊 ירקות yeraquot
🔊 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg 🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
🔊 Bröd 🔊 לחם lehem
🔊 Smör 🔊 חמאה hemah
🔊 Sallad 🔊 סלט salat
🔊 Efterrätt 🔊 קינוח kynuah
🔊 Frukt 🔊 פרות perot
🔊 Skulle jag kunna få be om en kniv? 🔊 ?סליחה, יש לך סכין slyha, yesh leha sakyn?
🔊 Ja, jag kommer med en meddetsamma 🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו ken, any teyhef mavye lah oto
🔊 En kniv 🔊 סכין sakyn
🔊 En gaffel 🔊 מזלג mazleg
🔊 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked 🔊 כף kaf
🔊 Är det en varm rätt? 🔊 ?זו מנה חמה zo mana hama?
🔊 Ja, och väldigt stark också! 🔊 כן, וגם מאד מתובלת ken, vegam meod metubelet
🔊 Varm 🔊 חם ham
🔊 Kall 🔊 קר kar
🔊 Stark 🔊 מתובל metubal
🔊 Jag skall ha fisk! 🔊 אני אקח דגים! any ekah dagym!
🔊 Jag också 🔊 גם אני gam any
12 - Att skiljas åt
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Vad sent det är! Jag måste gå! 🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! meuhar! any hayvet lalehet!
🔊 Skulle vi kunna ses igen? 🔊 ?נוכל להפגש nuhal lehypagesh?
🔊 Skulle vi kunna ses igen? 🔊 ?נוכל להתראות nuhal lytraot?
🔊 Ja, gärna 🔊 כן, בשמחה ken, besymha
🔊 Ja, gärna 🔊 כן, בכיף ken, bekeif
🔊 Jag bor pa denna adress 🔊 אני גרה בכתובת הזו any gara baktovet hazo
🔊 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? 🔊 ?יש לך מספר טלפון yesh leha myspar telefon?
🔊 Ja, här får du 🔊 כן, הנה ken, yne
🔊 Det var trevligt att träffas 🔊 היה לי נחמד איתך haya ly nehmad ytah
🔊 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig 🔊 גם לי, נעים להכיר אותך gam ly, naym lehakyr otha
🔊 Vi ses snart. 🔊 נתראה בקרוב nytrae bekarov
🔊 Det hoppas jag också 🔊 אני גם מקוה any gam mekave
🔊 Hejdå 🔊 להתראות! lehytraot!
🔊 Vi ses imorgon 🔊 נפגש מחר nipagesh mahar
🔊 Hejdå 🔊 ביי! bay!
13 - Färdmedel
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Tack! 🔊 תודה toda
🔊 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen 🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס slyha, any mehapes et tahanat haotobus
🔊 Vad kostar en biljett till Solstaden? 🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
🔊 Vart går detta tåg? 🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת slyha, lean nos'eat arakevet?
🔊 Stannar detta tåg i Solstaden? 🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש arakevet azot otseret beyr ashemesh?
🔊 När avgår tåget till Solstaden? 🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש matay yotset arakevet leyr ashemesh?
🔊 När anländer tåget som går till Solstaden? 🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש matay magya arakebvet leyr ashemesh?
🔊 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? 🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה kartys leyr ashemesh bevaksha
🔊 Har ni tågtidtabellen? 🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
🔊 Busstidtabellen 🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס luah-azmanym shel aotubus
🔊 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? 🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
🔊 Det är det där 🔊 הרכבת הזאת arakevet azot
🔊 Varsågod! Trevlig resa! 🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! al la davar, nesy'ea tova!
🔊 Varsågod! Trevlig resa! 🔊 !בבקשה, נסיעה טובה Bevakasha, nesy'ea tova!
🔊 Verkstaden 🔊 מוסך תקונים musah tykunym
🔊 Bensinmacken 🔊 תחנת-דלק tahanat-delek
🔊 Skulle jag kunna få tanken full, tack. 🔊 לתדלק בבקשה letadlek bevakasha
🔊 Cykel 🔊 אופנים ofnaym
🔊 Centrum 🔊 מרכז העיר merkaz ayr
🔊 Förorten 🔊 פרבר parvar
🔊 Det är en stor stad 🔊 זו עיר גדולה zu yr gdola
🔊 Det är en by 🔊 זה כפר ze kfar
🔊 Ett berg 🔊 הר ar
🔊 En sjö 🔊 אגם agam
🔊 Landet 🔊 כפר kfar
14 - Hotell
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Hotellet 🔊 המלון amalon
🔊 Lägenhet 🔊 דירה dyra
🔊 Välkommen! 🔊 ברוכים הבאים! bruhym abaym!
🔊 Har ni ett ledigt rum? 🔊 ?יש לכם חדר פנוי yesh lahem heder panuy?
🔊 Har rummet badrum? 🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר yesh heder-ambatya baheder?
🔊 Föredrar ni två enkelsängar? 🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
🔊 Vill ni ha ett dubbelrum? 🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול atem m'eunyanym beheder kaful?
🔊 Rum med badkar - med balkong - med dusch 🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
🔊 Frukost ingår i rummet 🔊 חדר עם ארוחת-בוקר heder im aruhat-boker
🔊 Vad kostar en natt? 🔊 ?מה המחיר ללילה ma amehyr lelayla?
🔊 Jag skulle vilja se rummet först, tack! 🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
🔊 Visst! 🔊 כן, בודאי! ken, bevaday!
🔊 Tack, rummet är jättefint. 🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד toda, aheder u tov meod
🔊 OK, kan jag boka för inatt då? 🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
🔊 Det är lite för dyrt för mig, tack. 🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
🔊 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? 🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
🔊 Var är rummet? 🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
🔊 Det ligger på första våningen 🔊 הוא בקומה הראשונה u bakoma aryshona
🔊 Finns det hiss? 🔊 ?יש מעלית yesh ma'alyt?
🔊 Hissen är på vänster sida 🔊 המעלית היא משמאל ama'alyt y mismol
🔊 Hissen är på höger sida 🔊 המעלית היא מימין ama'alyt y myyamyn
🔊 Var finns tvättstugan? 🔊 ?איפה נמצאת המכבסה eyfo nymtset amahbesa?
🔊 Den ligger på bottenvåningen 🔊 היא בקומת הקרקע y bekomat akarka
🔊 Bottenvåningen 🔊 קומת קרקע komat karka
🔊 Rum 🔊 חדר heder
🔊 Kemtvätt 🔊 מכבסה mahbesa
🔊 Frisörsalong 🔊 מספרה myspara
🔊 Parkering 🔊 חניה למכוניות hanaya lemehonyot
🔊 Skall vi ses i mötesrummet? 🔊 נפגשים באולם האספות nyfgashym beulam a'asefot
🔊 Mötesrummet 🔊 אולם האספות ulam a'asefot
🔊 Bassängen är uppvärmd 🔊 הבריכה מחוממת abryha mehumemet
🔊 Badbassäng - swimming pool 🔊 הבריכה abryha
🔊 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? 🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה ayry oty beshev'e baboker bevakasha
🔊 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? 🔊 את המפתח בבקשה et amafte'ah bevakasha
🔊 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? 🔊 את הדרכון בבקשה et adarkon bevaksha
🔊 Finns det några meddelanden till mig? 🔊 ?יש הודעות בשבילי yesh od'eot byshbyly?
🔊 Ja, varsågod. 🔊 כן, הנה הן ken, yne en
🔊 Nej, det har inte kommit något till er. 🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה lo, lo kybalt shum-oda'a
🔊 Var kan jag växla? 🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף eyfo any yahol lifrot kesef?
🔊 Skulle ni kunna växla? 🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
🔊 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? 🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?
15 - Söka någon
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Är Sara här? 🔊 ?סליחה, שרה נמצאת slyha, sara nymtset?
🔊 Ja, hon är här 🔊 כן, היא נמצאת כאן ken, y nymtset kan
🔊 Hon gick ut 🔊 היא יצאה y yatsa
🔊 Ni kan ringa henne på hennes mobil 🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי ata yahol leytkasher eleya laselolary
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
🔊 Hon är på jobbet 🔊 היא בעבודה שלה y baavoda shela
🔊 Hon är hemma 🔊 היא בבית שלה y babayt shela
🔊 Är Julien här? 🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא slyha, julian nymtsa?
🔊 Ja, han är här 🔊 כן, הוא נמצא כאן ken, u nymtsa kan
🔊 Han gick ut 🔊 הוא יצא u yatsa
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? 🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
🔊 Ni kan ringa honom på hans mobil 🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי at yehola leytkasher elav laselolary
🔊 Han är på jobbet 🔊 הוא בעבודה שלו u baavoda shelo
🔊 Han är hemma 🔊 הוא בבית שלו u babayt shelo
16 - Strand
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Stranden 🔊 החוף ahof
🔊 Vet ni var jag kan köpa en boll? 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
🔊 Det finns en affär åt det hållet. 🔊 יש חנות בכיוון הזה yesh hanut bakyvoun aze
🔊 En boll 🔊 כדור kadur
🔊 Kikare 🔊 משקפת myshkefet
🔊 En keps 🔊 כובע מצחיה kova mytshya
🔊 Handduk 🔊 מגבת magevet
🔊 Sandaler 🔊 סנדלים sandalym
🔊 Spann 🔊 דלי dly
🔊 Solkräm 🔊 קרם שיזוף Krem shyzuf
🔊 Badbyxor 🔊 בגד-ים beged-yam
🔊 Solglasögon 🔊 משקפי-שמש myshkfey-shemesh
🔊 Skaldjur 🔊 סרטן sartan
🔊 Sola sig 🔊 להשתזף leyshtazef
🔊 Soligt 🔊 מחומם mehumam
🔊 Solnedgång 🔊 שקיעת השמש shky'at hashemesh
🔊 Parasoll 🔊 שמשיה shymshya
🔊 Sol 🔊 שמש shemesh
🔊 Skugga 🔊 צל tsel
🔊 Solsting 🔊 מכת-שמש makat-shemesh
🔊 Är det farligt att simma här? 🔊 ?מסוכן לשחות כאן mesukan lyshot kan?
🔊 Nej, det är inte farligt 🔊 לא, זה לא מסוכן lo, ze lo mesukan
🔊 Ja, det ar förbjudet att bada här 🔊 כן, אסור להתרחץ כאן ken, asur lytrahez kan
🔊 Simma 🔊 לשחות lysh'hot
🔊 Simning 🔊 שחיה shhya
🔊 Våg 🔊 גל gal
🔊 Hav 🔊 ים yam
🔊 Sanddyna 🔊 דיונה dyuna
🔊 Sand 🔊 חול hol
🔊 Hurdant skall vädret bli imorgon? 🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
🔊 Vädret kommer att förändras 🔊 מזג האויר ישתנה mezeg aavyr yshtane
🔊 Det skall regna 🔊 ירד גשם yered geshem
🔊 Det skall vara soligt 🔊 תהיה שמש tyye shemesh
🔊 Det skall vara mycket blåsigt 🔊 תהיה רוח חזקה tyye ruah hazka
🔊 Baddräkt 🔊 בגד-ים beged-yam
17 - Vid problem
Svenska Hebreiska Uttal
🔊 Skulle ni kunna hjälpa mig? 🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה at yehola la'azor ly bevaksha?
🔊 Jag är vilse 🔊 הלכתי לאבוד halahty leybud
🔊 Vad vill ni ha? 🔊 מה את רוצה ma at rotsa?
🔊 Vad hände? 🔊 ?מה קרה ma kara?
🔊 Var kan jag hitta en tolk? 🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם eyfo any yahol lymtso metargem?
🔊 Var finns närmsta apotek? 🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
🔊 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? 🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
🔊 Vilken slags behandling går ni på för tillället? 🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו eyze typul ata over ahshav?
🔊 Ett sjukhus 🔊 בית-חולים beyt-holym
🔊 Ett apotek 🔊 בית-מרקחת beyt-myrkahat
🔊 En läkare 🔊 רופא rofe
🔊 Vårdcentral 🔊 שרות רפואי sherut refuy
🔊 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 🔊 איבדתי את התעודות שלי ybadety et hat'eudot shely
🔊 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. 🔊 גנבו לי את התעודות ganvu ly et hat'eudut
🔊 Hittegodsavdelning. 🔊 משרד לאבידות ולמציאות misrad leavedot ulemetsyot
🔊 Första hjälpen 🔊 תחנת עזרה ראשונה tahanat 'ezra ryshona
🔊 Nödutgång 🔊 יציאת-חרום yetsyat-herum
🔊 Polisen 🔊 המשטרה hamishtara
🔊 Handlingar 🔊 תעודות teudot
🔊 Handlingar 🔊 מסמכים mysmahym
🔊 Pengar 🔊 כסף kesef
🔊 Pass 🔊 דרכון darkon
🔊 Bagage 🔊 מטען mytan
🔊 Bagage 🔊 ציוד, מזודות tsyud, myzvadot
🔊 Nej tack, det är bra 🔊 זה בסדר, לא תודה ze beseder, lo toda
🔊 Låt mig vara ifred! 🔊 עזוב אותי בשקט! azov oty besheket!
🔊 Försvinn! 🔊 הסתלק! ystalek!

Vår metod

Ladda ner mp3 och pdf