Ordförråd > Japanska

1 - Nödvandiga uttryck

Nödvandiga uttryck
Frågesport
Studieteknik
1 Hej こんにちは
kon'nichiwa
2 Bara på: morgonen おはよう
ohayō
3 Hej こんばんは
konbanwa
4 Hejdå さようなら
sayōnara
5 Mer informellt uttryck またね
mata ne
6 Vi ses また後でね
mata ato de ne
7 Ja はい
hai
8 Mer informellt uttryck. Mer vardagligt uttryck うん
un
9 Nej いいえ
iie
10 Mer informellt uttryck. Mer vardagligt uttryck ううん
uun
11 Skulle du kunna すみません
sumimasen
12 Tack! ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Vardagligt tal ありがとう
arigatō
14 Tack så mycket! どうもありがとう!
dōmo arigatō!
15 Tack för hjälpen 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
16 Mer informellt uttryck 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
17 Varsågod どういたしまして
dōitashimashite
18 Okej 了解です
ryōkai desu
19 Mer informellt uttryck オーケー
ōkē
20 Hur mycket kostar det? すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
21 Förlåt! ごめんなさい!
gomen'nasai !
22 Mer informellt uttryck ごめん!
gomen !
23 Jag förstår inte わかりません
wakarimasen
24 Mer informellt uttryck わからない
wakaranai
25 Jag förstår わかりました
wakarimashita
26 Mer informellt uttryck わかった
wakatta
27 Jag vet inte 知りません
shirimasen
28 Mer informellt uttryck 知らない
shiranai
29 Förbjudet 禁止
kinshi
30 Ursäkta mig, var finns det en toalett? すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
31 Gott Nytt År! 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
32 Mer informellt uttryck 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
33 Grattis på födelsedagen! お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
34 Mer informellt uttryck お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
35 Trevliga helgdagar よいお年を!
yoi otoshi wo !
36 Gratulerar! おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
37 Mer informellt uttryck おめでとう!
omedetō !2 - Samtal

Samtal
Frågesport
Studieteknik
1 Hej. Hur mår du? こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
2 Vardagligt tal 元気?
genki ?
3 Hej. Jag mår bra, tack こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
4 Vardagligt tal うん、元気
un, genki
5 Talar du japanska? 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
6 Nej, jag talar inte japanska いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
7 Bara lite 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
8 Mer informellt uttryck 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
9 Vilket land kommer du ifrån? どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
10 Mer informellt uttryck どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
11 Vilken nationalitet är du? お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
12 Mer informellt uttryck 何人なの?
nani jin nano ?
13 Jag är svensk スウェーデン人です
suwēden jin desu 
14 Och du, bor du här? あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
15 Mer informellt uttryck きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
16 Ja, jag bor här はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
17 Mer informellt uttryck うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
18 Jag heter Sara. Vad heter du? 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
19 Mer informellt uttryck 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
20 Julien ジュリアンです
jurian desu
21 Mer informellt uttryck ジュリアン
jurian
22 Vad gör du här? ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
23 Mer informellt uttryck ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
24 Jag är på semester バカンス中です
bakansu chū desu
25 Mer informellt uttryck バカンス中だよ
bakansu chū dayo
26 Vi är på semester 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
27 Mer informellt uttryck 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
28 Jag är på affärsresa 出張中です
shucchō chū desu
29 Mer informellt uttryck 出張中だよ
shucchō chū dayo
30 Jag arbetar här ここで働いています
koko de hataraite imasu
31 Mer informellt uttryck ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
32 Vi arbetar här 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
33 Mer informellt uttryck 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
34 Vad finns det för bra ställen att äta på? ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
35 Mer informellt uttryck ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
36 Finns det något museum i närheten? この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
37 Mer informellt uttryck この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
38 Var finns det internetanslutning? どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
39 Mer informellt uttryck どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?3 - Lära sig

Lära sig
Frågesport
Studieteknik
1 Vill du lära dig några ord? 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
2 Mer informellt uttryck 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
3 Okej! はい、是非!
hai, zehi !
4 Mer informellt uttryck うん、いいよ!
un, iiyo !
5 Vad heter det? これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
6 Mer informellt uttryck これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
7 Det är ett bord それはテーブルです
sore wa tēburu desu
8 Mer informellt uttryck それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
9 Ett bord. Förstår du? テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
10 Mer informellt uttryck テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
11 Jag förstår inte わかりません
wakarimasen
12 Mer informellt uttryck わからない
wakaranai
13 Kan du säga det en gång till? すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
14 Mer informellt uttryck お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
15 Kan du tala lite långsammare? もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
16 Mer informellt uttryck もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
17 Skulle du kunna skriva det? すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
18 Mer informellt uttryck お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
19 Jag förstår わかりました
wakarimashita4 - Färger

Färger
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker om färgen på detta bord このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
2 Vardagligt tal このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
3 Det är rött 赤です
aka desu
4 Mer informellt uttryck 赤だね
aka dane
5 Blått
ao
6 Gult 黄色
kiiro
7 Vitt
shiro
8 Svart
kuro
9 Grönt
midori
10 Orange オレンジ
orenji
11 Lila
murasaki
12 Grått 灰色
haiiro5 - Siffror

Siffror
Frågesport
Studieteknik
1 Noll ゼロ
zero
2 Ett
ichi
3 Två
ni
4 Tre
san
5 Fyra
shi
6 Ett alternativt sätt att säga det på
yon
7 Fem
go
8 Sex
roku
9 Sju
shichi
10 Ett alternativt sätt att säga det på
nana
11 Åtta
hachi
12 Nio
ku
13 Ett alternativt sätt att säga det på
kyū
14 Tio
15 Elva 十一
jū ichi
16 Tolv 十二
jū ni
17 Tretton 十三
jū san
18 Fjorton 十四
jū shi
19 Femton 十五
jū go
20 Sexton 十六
jū roku
21 Sjutton 十七
jū shichi
22 Ett alternativt sätt att säga det på 十七
jū nana
23 Arton 十八
jū hachi
24 Nitton 十九
jū ku
25 Ett alternativt sätt att säga det på 十九
jū kyū
26 Tjugo 二十
ni jū
27 Tjugoett 二十一
ni jū ichi
28 Tjugotvå 二十二
ni jū ni
29 Tjugotre 二十三
ni jū san
30 Tjugofyra 二十四
ni jū shi
31 Ett alternativt sätt att säga det på 二十四
ni jū yon
32 Tjugofem 二十五
ni jū go
33 Tjugosex 二十六
ni jū roku
34 Tjugosju 二十七
ni jū shichi
35 Ett alternativt sätt att säga det på 二十七
ni jū nana
36 Tjugoåtta 二十八
ni jū hachi
37 Tjugonio 二十九
ni jū ku
38 Ett alternativt sätt att säga det på 二十九
ni jū kyū
39 Trettio 三十
san jū
40 Trettioett 三十一
san jū ichi
41 Trettiotvå 三十二
san jū ni
42 Trttiotre 三十三
san jū san
43 Ett alternativt sätt att säga det på 三十四
san jū yon
44 Trettiofyra 三十四
san jū shi
45 Trettiofem 三十五
san jū go
46 Trettiosex 三十六
san jū roku
47 Fyrtio 四十
yon jū
48 Femtio 五十
go jū
49 Sextio 六十
roku jū
50 Sjuttio 七十
nana jū
51 Åttio 八十
hachi jū
52 Nittio 九十
kyū jū
53 Ett hundra
hyaku
54 Ett hundrafem 百五
hyaku go
55 Två hundra 二百
ni hyaku
56 Tre hundra 三百
san byaku
57 Fyra hundra 四百
yon hyaku
58 Ett tusen
sen
59 Två tusen 二千
ni sen
60 Tio tusen 一万
ichi man6 - Fråga efter tiden

Fråga efter tiden
Frågesport
Studieteknik
1 När kom du hit? いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
2 Mer informellt uttryck いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
3 Idag 今日
kyō
4 Igår 昨日
kinō
5 För två dagar sedan 二日前
futsuka mae
6 Hur länge skall du stanna? どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
7 Mer informellt uttryck どの位いるの?
dono kurai iru no ?
8 Jag åker imorgon. 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
9 Mer informellt uttryck 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
10 Jag åker i övermorgon あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
11 Mer informellt uttryck あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
12 Jag åker om tre dagar 三日後に発ちます
mikkago ni tachi masu
13 Mer informellt uttryck 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
14 Måndag 月曜日
getsuyō bi
15 Tisdag 火曜日
kayō bi
16 Onsdag 水曜日
suiyō bi
17 Torsdag 木曜日
mokuyō bi
18 Fredag 金曜日
kinyō bi
19 Lördag 土曜日
doyō bi
20 Söndag 日曜日
nichiyō bi
21 Januari 一月
ichi gatsu
22 Februari 二月
ni gatsu
23 Mars 三月
san gatsu
24 April 四月
shi gatsu
25 Maj 五月
go gatsu
26 Juni 六月
roku gatsu
27 Juli 七月
shichi gatsu
28 Augusti 八月
hachi gatsu
29 September 九月
ku gatsu
30 Oktober 十月
jū gatsu
31 November 十一月
jūichi gatsu
32 December 十二月
jūni gatsu
33 Hur dags åker du? 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
34 Mer informellt uttryck 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
35 På morgonen, klockan åtta. 朝の8時です
asa no hachi ji desu
36 Mer informellt uttryck 朝の8時
asa no hachi ji
37 På morgonen, klockan kvart över åtta 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
38 Mer informellt uttryck 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
39 På morgonen, klockan halv nio 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
40 Mer informellt uttryck 朝の8時半
asa no hachi ji han
41 På morgonen, klockan kvart i nio 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
42 Mer informellt uttryck 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
43 På kvällen, klockan sex 夜の6時です
yoru no roku ji desu
44 Mer informellt uttryck 夜の6時
yoru no roku ji
45 Jag är sen 遅刻です
chikoku desu
46 Mer informellt uttryck 遅刻だ
chikoku da7 - Taxi

Taxi
Frågesport
Studieteknik
1 Taxi! タクシー!
takushī
2 Vart vill du åka? どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
3 Jag skall till järnvägsstationen 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
4 Jag skall till Hotell Dag och Natt 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
5 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
6 Kan ni ta mina väskor? 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
7 Är det långt härifrån? ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
8 Nej, den ligger här intill いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
9 Den ligger lite längre bort はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
10 Hur mycket kommer det att kosta? いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
11 Kör mig dit, tack. ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
12 Den ligger till höger 右です
migi desu
13 Den ligger till vänster 左です
hidari desu
14 Den ligger rakt fram 真っ直ぐです
massugu desu
15 Den ligger här ここです
koko desu
16 Det är därborta あちらです
achira desu
17 Stopp! ストップ!
stoppu!
18 Det är ingen brådska ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
19 Skulle jag kunna få ett kvitto? 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?8 - Känslor

Känslor
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker mycket om ditt land あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
2 Jag älskar dig 愛してます
aishite masu
3 Mer informellt uttryck 愛してる
aishiteru
4 Jag är lycklig 嬉しいです
ureshii desu
5 Mer informellt uttryck 嬉しいよ
ureshii yo
6 Jag är ledsen 悲しいです
kanashii desu
7 Mer informellt uttryck 悲しいよ
kanashii yo
8 Jag mår bra här いい気分です
ii kibun desu
9 Mer informellt uttryck いい気分だよ
ii kibun dayo
10 Jag fryser 寒いですね
samui desu ne
11 Mer informellt uttryck 寒いね
samui ne
12 Jag är varm 暑いですね
atsui desu ne
13 Mer informellt uttryck 暑いね
atsui ne
14 Det är för stort 大きすぎます
ōki sugi masu
15 Mer informellt uttryck 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
16 Det är för litet 小さすぎます
chiisa sugi masu
17 Mer informellt uttryck 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
18 Det är perfekt 完璧です!
kanpeki desu !
19 Vardagligt tal ぴったり!
pittari !
20 Vill du gå ut ikväll? 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
21 Mer informellt uttryck 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
22 Jag skulle vilja gå ut ikväll 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
23 Mer informellt uttryck 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
24 Det är en bra idé いい案ですね
ii an desu ne
25 Vardagligt tal それ、いいね!
sore ii ne !
26 Jag vill ha kul 遊びたいですね
asobi tai desu ne
27 Mer informellt uttryck パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
28 Det är inte en bra idé いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
29 Mer informellt uttryck いい案じゃないね
ii an jya nai na
30 Jag har ingen lust att gå ut ikväll 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
31 Mer informellt uttryck 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
32 Jag vill vila 休みたいです
yasumi tai desu
33 Mer informellt uttryck 休みたいな
yasumi tai na
34 Vill du motionera? スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
35 Mer informellt uttryck スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
36 Ja, jag behöver släppa loss! はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
37 Jag spelar tennis テニスをします
tenisu wo shimasu
38 Mer informellt uttryck テニスをするよ
tenisu wo suru yo
39 Nej tack, jag är ganska trött いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
40 Mer informellt uttryck いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda9 - Familjen

Familjen
Frågesport
Studieteknik
1 Har du familj här? 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
2 Mer informellt uttryck 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
3 Min pappa 私のお父さん
watashi no otōsan
4 När det är en man som talar 僕のお父さん
boku no otōsan
5 Min mamma 私のお母さん
watashi no okāsan
6 När det är en man som talar 僕のお母さん
boku no okāsan
7 Min son 私の息子
watashi no musuko
8 När det är en man som talar 僕の息子
boku no musuko
9 Min dotter 私の娘
watashi no musume
10 När det är en man som talar 僕の娘
boku no musume
11 En bror
ani
12 兄=äldre bror - 弟=Lillebror
otōto
13 En syster
ane
14 姉=äldre syster - 妹=Lillasyster
imōto
15 En vän 男友達
otoko tomodachi
16 En väninna 女友達
on'na tomodachi
17 Min pojkvän 私の彼氏
watashi no kareshi
18 Min flickvän 僕の彼女
boku no kanojo
19 Min man 私の夫
watashi no otto
20 Min fru 僕の妻
boku no tsuma10 - Bar

Bar
Frågesport
Studieteknik
1 Baren バー
2 Vill du ha något att dricka? 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
3 Mer informellt uttryck 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
4 Dricka 飲む
nomu
5 Glas グラス
gurasu
6 Ett alternativt sätt att säga det på コップ
koppu
7 Gärna 喜んで
yorokonde
8 Mer informellt uttryck いいね
iine
9 Vad vill du ha? 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
10 Mer informellt uttryck 何にする?
nani ni suru ?
11 Vad finns det att dricka ? 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
12 Mer informellt uttryck 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
13 Det finns vatten och juice 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
14 Mer informellt uttryck 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
15 Vatten
mizu
16 Skulle jag kunna få några isbitar? すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
17 Isbitar
kōri
18 Choklad チョコレート
chokorēto
19 Mjölk ミルク
miruku
20 Ett alternativt sätt att säga det på 牛乳
gyūnyū
21 Te 紅茶
kōcha
22 Kaffe コーヒー
kōhī 
23 Med socker 砂糖 と
satō to
24 Med grädde クリーム と
kurīmu to
25 Vin ワイン
wain
26 Öl ビール
bīru
27 En kopp te, tack 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
28 Mer informellt uttryck 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
29 En öl, tack ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
30 Mer informellt uttryck ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
31 Vad vill ni dricka? 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
32 Mer informellt uttryck ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
33 Två koppar te, tack 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
34 Mer informellt uttryck 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
35 Två öl, tack ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
36 Mer informellt uttryck ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
37 Inget, tack 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
38 Mer informellt uttryck 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
39 Skål! 乾杯
kanpai
40 Skål! 乾杯
kanpai
41 Skulle jag kunna få notan? お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
42 Hur mycket är jag skyldig? すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
43 Tjugo euros 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
44 Jag bjuder ご馳走します
gochisō shimasu
45 Vardagligt tal おごるよ
ogoru yo11 - Restaurang

Restaurang
Frågesport
Studieteknik
1 Restaurangen レストラン
resutoran
2 Vill du äta något? 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
3 Mer informellt uttryck 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
4 Ja, det vill jag gärna. はい、食べたいです
hai, tabe tai desu
5 Mer informellt uttryck うん、食べたい
un, tabe tai
6 Äta 食べる
taberu
7 Var kan vi äta? どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
8 Mer informellt uttryck どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
9 Var kan vi äta lunch? どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
10 Mer informellt uttryck どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
11 Middag 夕食
yūshoku
12 Vardagligt tal 晩ごはん
bangohan
13 Frukost 朝食
chōshoku
14 Vardagligt tal 朝ごはん
asagohan
15 Ursäkta! すみません!
sumimasen !
16 Menyn, tack! すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
17 Här är menyn. こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
18 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
19 Vardagligt tal 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
20 Med ris ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
21 Med pasta パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
22 Potatis ポテト
poteto
23 Ett alternativt sätt att säga det på じゃがいも
jyagaimo
24 Grönsaker 野菜
yasai
25 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
26 Bröd パン
pan
27 Smör バター
batā
28 Sallad サラダ
sarada
29 Efterrätt デザート
dezāto
30 Frukt フルーツ
furūtsu
31 Ett alternativt sätt att säga det på 果物
kudamono
32 Skulle jag kunna få be om en kniv? すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
33 Ja, jag kommer med en meddetsamma はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
34 En kniv ナイフ
naifu
35 En gaffel フォーク
fōku
36 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked スプーン
supūn
37 Är det en varm rätt? 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
38 Ja, och väldigt stark också! はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
39 Varm 温かい
atatakai
40 Kall 冷たい
tsumetai
41 Stark 辛い
karai
42 Jag skall ha fisk! 魚にします!
sakana ni shimasu !
43 Mer informellt uttryck 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
44 Jag också 私も
watashi mo
45 När det är en man som talar 僕も
boku mo12 - Att skiljas åt

Att skiljas åt
Frågesport
Studieteknik
1 Vad sent det är! Jag måste gå! もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
2 Mer informellt uttryck もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
3 Skulle vi kunna ses igen? また 会えますか?
mata ae masu ka ?
4 Mer informellt uttryck また会える?
mata ae ru ?
5 Ja, gärna うん、喜んで
un, yorokonde
6 Jag bor pa denna adress この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
7 Mer informellt uttryck ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
8 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
9 Mer informellt uttryck 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
10 Ja, här får du はい、これです
hai kore desu
11 Mer informellt uttryck はい、これ
hai kore
12 Det var trevligt att träffas 楽しかったです
tanoshikatta desu
13 Mer informellt uttryck 楽しかった!
tanoshikatta
14 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
15 Mer informellt uttryck 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
16 Vi ses snart. 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
17 Mer informellt uttryck 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
18 Det hoppas jag också そうですね
sō desu ne
19 Mer informellt uttryck そうだね
sō da ne
20 Hejdå さようなら
sayōnara
21 Vi ses imorgon また明日
mata ashita
22 Hejdå バイバイ!
bai bai13 - Färdmedel

Färdmedel
Frågesport
Studieteknik
1 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
2 Vad kostar en biljett till Solstaden? すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
3 Vart går detta tåg? すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
4 Stannar detta tåg i Solstaden? この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
5 När avgår tåget till Solstaden? 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
6 När anländer tåget som går till Solstaden? 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
7 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
8 Har ni tågtidtabellen? 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
9 Busstidtabellen バスの時刻表
basu no jikokuhyō
10 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
11 Det är det där あれです
are desu
12 Tack! ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Varsågod! Trevlig resa! どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
14 Verkstaden 整備工場
seibi kōjō
15 Bensinmacken ガソリンスタンド
gasorin sutando
16 Skulle jag kunna få tanken full, tack. 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
17 Cykel 自転車
jitensha
18 Centrum 中心街
chūshingai
19 Förorten 郊外
kōgai
20 Det är en stor stad 大都市です
daitoshi desu
21 Det är en by 村です
mura desu
22 Ett berg
yama
23 En sjö
mizu'umi
24 Landet 田舎
inaka14 - Söka någon

Söka någon
Frågesport
Studieteknik
1 Är Sara här? すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
2 Ja, hon är här はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
3 Mer informellt uttryck うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
4 Hon gick ut 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
5 Mer informellt uttryck 出かけたよ
dekake ta yo
6 Ni kan ringa henne på hennes mobil 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
7 Om den utpekade personen eller objektet är kvinnlig 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
8 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
9 Mer informellt uttryck どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
10 Hon är på jobbet 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
11 Mer informellt uttryck 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
12 Hon är hemma 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
13 Mer informellt uttryck 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
14 Är Julien här? すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
15 Ja, han är här はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
16 Mer informellt uttryck うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
17 Han gick ut 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
18 Mer informellt uttryck 出かけたよ
dekake ta yo
19 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
20 Mer informellt uttryck どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
21 Ni kan ringa honom på hans mobil 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
22 Om den utpekade personen eller objektet är manligt 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
23 Han är på jobbet 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
24 Mer informellt uttryck 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
25 Han är hemma 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
26 Mer informellt uttryck 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo15 - Hotell

Hotell
Frågesport
Studieteknik
1 Hotellet ホテル
hoteru
2 Lägenhet マンション
manshon
3 Välkommen! いらっしゃいませ!
irasshaimase !
4 Har ni ett ledigt rum? 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
5 Har rummet badrum? 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
6 Föredrar ni två enkelsängar? ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
7 Vill ni ha ett dubbelrum? ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
8 Rum med badkar - med balkong - med dusch お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
9 Frukost ingår i rummet 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
10 Vad kostar en natt? 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
11 Jag skulle vilja se rummet först, tack! すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
12 Visst! はい、もちろん!
hai, mochiron !
13 Tack, rummet är jättefint. ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
14 OK, kan jag boka för inatt då? では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
15 Det är lite för dyrt för mig, tack. 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
16 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
17 Var är rummet? すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
18 När det är en kvinna som talar すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
19 Det ligger på första våningen 二階です
nikai desu
20 Finns det hiss? エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
21 Hissen är på vänster sida エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
22 Hissen är på höger sida エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
23 Var finns tvättstugan? コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
24 Den ligger på bottenvåningen 一階に あります
ikkai ni arimasu
25 Bottenvåningen 一階
ikkai
26 Rum 部屋
heya
27 Kemtvätt クリーニング店
kurīningu ten
28 Frisörsalong 美容院
biyōin
29 Parkering 駐車場
chūshajō
30 Skall vi ses i mötesrummet? 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
31 Mötesrummet 会議室
kaigishitsu
32 Bassängen är uppvärmd プールは温水です
pūru wa onsui desu
33 Badbassäng - swimming pool プール
pūru
34 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
35 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
36 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
37 Finns det några meddelanden till mig? 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
38 När det är en kvinna som talar 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
39 Ja, varsågod. はい、こちらです
hai, kochira desu
40 Nej, det har inte kommit något till er. いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
41 Var kan jag växla? どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
42 Skulle ni kunna växla? すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
43 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?16 - Strand

Strand
Frågesport
Studieteknik
1 Stranden ビーチ
bīchi
2 Vet ni var jag kan köpa en boll? どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
3 Det finns en affär åt det hållet. この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
4 En boll ビーチボール
bīchi bōru
5 Kikare 双眼鏡
sōgankyō
6 En keps 帽子
bōshi
7 Handduk タオル
taoru
8 Sandaler サンダル
sandaru
9 Spann バケツ
baketsu
10 Solkräm 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
11 Badbyxor 海水パンツ
kaisui pantsu
12 Solglasögon サングラス
sangurasu
13 Skaldjur 甲殻類
kōkakurui
14 Sola sig 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
15 Soligt 晴れた
hareta
16 Solnedgång 日没
nichibotsu
17 Parasoll パラソル
parasoru
18 Sol 太陽
taiyō
19 Solsting 日射病
nisshabyō
20 Är det farligt att simma här? ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
21 Mer informellt uttryck ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
22 Nej, det är inte farligt いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
23 Mer informellt uttryck ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
24 Ja, det ar förbjudet att bada här はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
25 Mer informellt uttryck うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
26 Simma 泳ぐ
oyogu
27 Simning 水泳
suiei
28 Våg
nami
29 Hav
umi
30 Sanddyna 砂丘
sakyū
31 Sand
suna
32 Hurdant skall vädret bli imorgon? 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
33 Mer informellt uttryck 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
34 Vädret kommer att förändras 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
35 Mer informellt uttryck 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
36 Det skall regna 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
37 Mer informellt uttryck 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
38 Det skall vara soligt 晴れるみたいです
hareru mitai desu
39 Mer informellt uttryck 晴れるみたい
hareru mitai
40 Det skall vara mycket blåsigt 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
41 Mer informellt uttryck 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
42 Baddräkt 水着
mizugi
43 Skugga 日陰
hikage17 - Vid problem

Vid problem
Frågesport
Studieteknik
1 Skulle ni kunna hjälpa mig? すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
2 Vardagligt tal すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
3 Jag är vilse 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
4 Vad vill ni ha? 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
5 Vardagligt tal 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
6 Vad hände? どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
7 Var kan jag hitta en tolk? 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
8 Var finns närmsta apotek? 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
9 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
10 Vilken slags behandling går ni på för tillället? 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
11 Ett sjukhus 病院
byōin
12 Ett apotek 薬局
yakkyoku
13 En läkare 医者
isha
14 Vårdcentral 医療サービス
iryō sābisu
15 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
16 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
17 Hittegodsavdelning. お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
18 Första hjälpen 救護所
kyūgosho
19 Nödutgång 非常口
hijyōguchi
20 Polisen 警察
keisatsu
21 Handlingar 身分証明書
mibun shōmeisho
22 Pengar お金
okane
23 Pass パスポート
pasupōto
24 Bagage 荷物
nimotsu
25 Nej tack, det är bra 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
26 Låt mig vara ifred! ほっといてください!
hottoite kudasai!
27 Mer informellt uttryck ほっといて!
hottoite!
28 Försvinn! あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
29 Mer informellt uttryck あっちに行って!
acchi ni itte !
Ladda ner mp3 och pdf
MP3 + PDF

Ladda ner alla idiom och fraser

Gratis DemoBörja

Ladda ner mp3 och pdf