Ordförråd > Koreanska

1 - Nödvandiga uttryck

Nödvandiga uttryck
Frågesport
Studieteknik
1 Hej 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 Mer informellt uttryck 안녕
Annyeong
3 Hej 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 Mer informellt uttryck 안녕
Annyeong
5 Hejdå 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 Mer informellt uttryck (den som förblir - den som lämnar) 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 Vi ses 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 Mer informellt uttryck 나중에 보자
Najung-e boja
9 Ja
Ne
10 Synonymt uttryck
Ye
11 Nej 아니요
Aniyo
12 Mer informellt uttryck 아니
Ani
13 Skulle du kunna 실례합니다
Sillyehabnida
14 Ett alternativt sätt att säga det på 저기요
Jeogiyo
15 Tack! 감사합니다
Gamsahabnida
16 Mer informellt uttryck 고마워
Gomawo
17 Tack så mycket! 감사합니다
Gamsahabnida
18 Tack för hjälpen 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 Mer informellt uttryck 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 Varsågod 아니예요
Aniyeyo
21 Okej 알았습니다
Al-assseubnida
22 Mer informellt uttryck 알았어
Al-ass-eo
23 Hur mycket kostar det? 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 Förlåt! 죄송해요
Joesonghaeyo
25 Mer informellt uttryck 미안해
Mianhae
26 Jag förstår inte 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 Mer informellt uttryck 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 Jag förstår 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 Mer informellt uttryck 이해했어
Ihaehaess-eo
30 Jag vet inte 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 Mer informellt uttryck 잘 몰라
Jal molla
32 Förbjudet 금지
Geumji
33 Ursäkta mig, var finns det en toalett? 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 Gott Nytt År! 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 Grattis på födelsedagen! 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 Trevliga helgdagar 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 Gratulerar! 축하해요
Chughahaeyo
38 Mer informellt uttryck 축하해
Chughahae2 - Samtal

Samtal
Frågesport
Studieteknik
1 Hej. Hur mår du? 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
2 Mer informellt uttryck 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
3 Hej. Jag mår bra, tack 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
4 Talar du koreanska? 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
5 Nej, jag talar inte koreanska 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
6 Bara lite 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
7 Vilket land kommer du ifrån? 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
8 Vilken nationalitet är du? 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
9 Jag är svensk 저는 스웨덴 사람입니다
Jeoneun seuweden salam-ibnida
10 Och du, bor du här? 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
11 Ja, jag bor här 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
12 Jag heter Sara. Vad heter du? 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
13 Julien 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
14 Vad gör du här? 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
15 Jag är på semester 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
16 Vi är på semester 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
17 Jag är på affärsresa 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
18 Jag arbetar här 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
19 Vi arbetar här 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
20 Vad finns det för bra ställen att äta på? 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
21 Finns det något museum i närheten? 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
22 Var finns det internetanslutning? 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?3 - Lära sig

Lära sig
Frågesport
Studieteknik
1 Vill du lära dig några ord? 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
2 Okej! 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
3 Vad heter det? 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
4 Ett alternativt sätt att säga det på 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
5 Det är ett bord 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
6 Ett alternativt sätt att säga det på 테이블입니다
Teibeul-ibnida
7 Ett bord. Förstår du? 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
8 Ett alternativt sätt att säga det på 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
9 Jag förstår inte 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
10 Mer informellt uttryck 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
11 Kan du säga det en gång till? 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
12 Mer informellt uttryck 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
13 Kan du tala lite långsammare? 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
14 Mer informellt uttryck 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
15 Skulle du kunna skriva det? 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
16 Mer informellt uttryck 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
17 Jag förstår 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
18 Mer informellt uttryck 이해했어
Ihaehaess-eo4 - Färger

Färger
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker om färgen på detta bord 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
2 Det är rött 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
3 Blått 파란색
Palan-saeg
4 Gult 노란색
Nolan-saeg
5 Vitt 흰색
Huin-saeg
6 Svart 검정색
Geomjeong-saeg
7 Grönt 녹색
Nog-saeg
8 Orange 주황색
Juhwang-saeg
9 Lila 보라색
Bola-saeg
10 Grått 회색
Hoe-saeg5 - Siffror

Siffror
Frågesport
Studieteknik
1 Noll
Yeong
2 Ett
Il
3 Ett alternativt sätt att säga det på 하나
Hana
4 Två
I
5 Ett alternativt sätt att säga det på
Dul
6 Tre
Sam
7 Ett alternativt sätt att säga det på
Ses
8 Fyra
Sa
9 Ett alternativt sätt att säga det på
Nes
10 Fem
O
11 Ett alternativt sätt att säga det på 다섯
Daseos
12 Sex
Yug
13 Ett alternativt sätt att säga det på 여섯
Yeoseos
14 Sju
Chil
15 Ett alternativt sätt att säga det på 일곱
Ilgob
16 Åtta
Pal
17 Ett alternativt sätt att säga det på 여덟
Yeodeolb
18 Nio
Gu
19 Ett alternativt sätt att säga det på 아홉
Ahob
20 Tio
Sib
21 Ett alternativt sätt att säga det på
Yeol
22 Elva 십일
Sib-il
23 Ett alternativt sätt att säga det på 열하나
Yeolhana
24 Tolv 십이
Sib-i
25 Ett alternativt sätt att säga det på 열둘
Yeoldul
26 Tretton 십삼
Sibsam
27 Ett alternativt sätt att säga det på 열셋
Yeolses
28 Fjorton 십사
Sibsa
29 Ett alternativt sätt att säga det på 열넷
Yeolnes
30 Femton 십오
Sib-o
31 Ett alternativt sätt att säga det på 열다섯
Yeoldaseos
32 Sexton 십육
Sib-yug
33 Ett alternativt sätt att säga det på 열여섯
Yeol-yeoseos
34 Sjutton 십칠
Sibchil
35 Ett alternativt sätt att säga det på 열일곱
Yeol-ilgob
36 Arton 십팔
Sibpal
37 Ett alternativt sätt att säga det på 열여덟
Yeol-yeodeolb
38 Nitton 십구
Sibgu
39 Ett alternativt sätt att säga det på 열아홉
Yeol-ahob
40 Tjugo 이십
Isib
41 Ett alternativt sätt att säga det på 스물
Seumul
42 Tjugoett 이십일
Isib-il
43 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 하나
Seumul hana
44 Tjugotvå 이십이
Isib-i
45 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 둘
Seumul dul
46 Tjugotre 이십삼
Isibsam
47 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 셋
Seumul ses
48 Tjugofyra 이십사
Isibsa
49 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 넷
Seumul nes
50 Tjugofem 이십오
Isib-o
51 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 다섯
Seumul daseos
52 Tjugosex 이십육
Isib-yug
53 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 여섯
Seumul yeoseos
54 Tjugosju 이십칠
Isibchil
55 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 일곱
Seumul ilgob
56 Tjugoåtta 이십팔
Isibpal
57 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 여덟
Seumul yeodeolb
58 Tjugonio 이십구
Isibgu
59 Ett alternativt sätt att säga det på 스물 아홉
Seumul ahob
60 Trettio 삼십
Samsib
61 Ett alternativt sätt att säga det på 서른
Seoleun
62 Trettioett 삼십일
Samsib-il
63 Ett alternativt sätt att säga det på 서른 하나
Seoleun hana
64 Trettiotvå 삼십이
Samsib-i
65 Ett alternativt sätt att säga det på 서른 둘
Seoleun dul
66 Trttiotre 삼십삼
Samsibsam
67 Ett alternativt sätt att säga det på 서른 셋
Seoleun ses
68 Trettiofyra 삼십사
Samsibsa
69 Ett alternativt sätt att säga det på 서른 넷
Seoleun nes
70 Trettiofem 삼십오
Samsib-o
71 Ett alternativt sätt att säga det på 서른 다섯
Seoleun daseos
72 Trettiosex 삼십육
Samsib-yug
73 Ett alternativt sätt att säga det på 서른 여섯
Seoleun yeoseos
74 Fyrtio 사십
Sasib
75 Ett alternativt sätt att säga det på 마흔
Maheun
76 Femtio 오십
Osib
77 Ett alternativt sätt att säga det på
Swin
78 Sextio 육십
Yugsib
79 Ett alternativt sätt att säga det på 예순
Yesun
80 Sjuttio 칠십
Chilsib
81 Ett alternativt sätt att säga det på 일흔
Ilheun
82 Åttio 팔십
Palsib
83 Ett alternativt sätt att säga det på 여든
Yeodeun
84 Nittio 구십
Gusib
85 Ett alternativt sätt att säga det på 아흔
Aheun
86 Ett hundra
Baeg
87 Ett hundrafem 백오
Baeg-o
88 Två hundra 이백
Ibaeg
89 Tre hundra 삼백
Sambaeg
90 Fyra hundra 사백
Sabaeg
91 Ett tusen
Cheon
92 Två tusen 이천
Icheon
93 Tio tusen
Man6 - Fråga efter tiden

Fråga efter tiden
Frågesport
Studieteknik
1 När kom du hit? 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
2 Idag 오늘
Oneul
3 Igår 어제
Eoje
4 För två dagar sedan 이틀전에
Iteuljeon-e
5 Hur länge skall du stanna? 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
6 Mer informellt uttryck 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
7 Jag åker imorgon. 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
8 Mer informellt uttryck 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
9 Jag åker i övermorgon 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
10 Mer informellt uttryck 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
11 Jag åker om tre dagar 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
12 Mer informellt uttryck 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
13 Måndag 월요일
Wol-yoil
14 Tisdag 화요일
Hwa-yoil
15 Onsdag 수요일
Su-yoil
16 Torsdag 목요일
Mog-yoil
17 Fredag 금요일
Geum-yoil
18 Lördag 토요일
To-yoil
19 Söndag 일요일
Il-yoil
20 Januari 일월달
Il-woldal
21 Februari 이월달
I-woldal
22 Mars 삼월달
Sam-woldal
23 April 사월달
Sa-woldal
24 Maj 오월달
O-woldal
25 Juni 유월달
Yu-woldal
26 Juli 칠월달
Chil-woldal
27 Augusti 팔월달
Pal-woldal
28 September 구월달
Gu-woldal
29 Oktober 시월달
Si-woldal
30 November 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
31 December 십이월달
Sib-iwoldal
32 Hur dags åker du? 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
33 Mer informellt uttryck 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
34 På morgonen, klockan åtta. 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
35 Ett alternativt sätt att säga det på 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
36 På morgonen, klockan kvart över åtta 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
37 Ett alternativt sätt att säga det på 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
38 På morgonen, klockan halv nio 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
39 Ett alternativt sätt att säga det på 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
40 På morgonen, klockan kvart i nio 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
41 Ett alternativt sätt att säga det på 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
42 På kvällen, klockan sex 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
43 Ett alternativt sätt att säga det på 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
44 Jag är sen 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo7 - Taxi

Taxi
Frågesport
Studieteknik
1 Taxi! 택시!
Taegsi!
2 Vart vill du åka? 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
3 Jag skall till järnvägsstationen 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
4 Jag skall till Hotell Dag och Natt 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
5 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
6 Kan ni ta mina väskor? 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
7 Är det långt härifrån? 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
8 Nej, den ligger här intill 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
9 Den ligger lite längre bort 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
10 Hur mycket kommer det att kosta? 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
11 Kör mig dit, tack. 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
12 Den ligger till höger 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
13 Den ligger till vänster 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
14 Den ligger rakt fram 곧장 가세요
Godjang gaseyo
15 Den ligger här 여기입니다
Yeogiibnida
16 Det är därborta 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
17 Stopp! 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
18 Det är ingen brådska 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
19 Skulle jag kunna få ett kvitto? 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo8 - Känslor

Känslor
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker mycket om ditt land 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
2 Jag älskar dig 사랑해요
Salanghaeyo
3 Jag är lycklig 행복해요
Haengboghaeyo
4 Jag är ledsen 슬퍼요
Seulpeoyo
5 Ett alternativt sätt att säga det på 우울해요
Uulhaeyo 
6 Jag mår bra här 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
7 Jag fryser 추워요
Chuwoyo
8 Jag är varm 더워요
Deowoyo
9 Det är för stort 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
10 Det är för litet 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
11 Det är perfekt 딱 맞네요
Ttag majneyo
12 Vill du gå ut ikväll? 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
13 Jag skulle vilja gå ut ikväll 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
14 Det är en bra idé 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
15 Jag vill ha kul 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
16 Det är inte en bra idé 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
17 Jag har ingen lust att gå ut ikväll 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
18 Jag vill vila 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
19 Vill du motionera? 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
20 Ja, jag behöver släppa loss! 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
21 Jag spelar tennis 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
22 Nej tack, jag är ganska trött 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo9 - Familjen

Familjen
Frågesport
Studieteknik
1 Har du familj här? 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
2 Mer informellt uttryck 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
3 Min pappa 아버지
Abeoji
4 Mer informellt uttryck 아빠
Appa
5 Min mamma 어머니
Eomeoni
6 Mer informellt uttryck 엄마
Eomma
7 Min son 아들
Adeul
8 Min dotter
Ttal
9 En bror 형제
Hyeongje
10 äldre bror (sagt av en pojke) - äldre bror (sagt av en tjej) 형- 오빠
Hyeong – Oppa
11 En syster 자매
Jamae
12 äldre syster (sagt av en pojke) - äldre syster (sagt av en tjej) 누나 – 언니
Nuna – Eonni
13 En vän 친구
Chingu
14 En väninna 친구
Chingu
15 Min pojkvän 남자 친구
Namja chingu
16 Ett alternativt sätt att säga det på 애인
Aein
17 Min flickvän 여자 친구
Yeoja chingu
18 Ett alternativt sätt att säga det på 애인
Aein
19 Min man 남편
Nampyeon
20 Min fru 아내
Anae10 - Bar

Bar
Frågesport
Studieteknik
1 Baren
Ba
2 Synonymt uttryck 술집
Suljib
3 Vill du ha något att dricka? 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
4 Vardagligt tal 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
5 Dricka 마시다
Masida
6 Glas
Jan
7 Synonymt uttryck
Keob
8 Gärna 좋아요
Joh-ayo
9 Vad vill du ha? 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
10 Mer informellt uttryck 뭘 마실래?
Mwol masillae?
11 Vad finns det att dricka ? 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
12 Mer informellt uttryck 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
13 Det finns vatten och juice 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
14 Vatten
Mul
15 Skulle jag kunna få några isbitar? 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
16 Isbitar 얼음
Eol-eum
17 Choklad 핫쵸코
Haschyoko
18 Mjölk 우유
Uyu
19 Te
Cha
20 Kaffe 커피
Keopi
21 Med socker 설탕이랑
Seoltang-ilang
22 Med grädde 크림이랑
Keulim-ilang
23 Vin 포도주
Podoju
24 Öl 맥주
Maegju
25 En kopp te, tack 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
26 En öl, tack 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
27 Vad vill ni dricka? 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
28 Två koppar te, tack 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
29 Två öl, tack 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
30 Inget, tack 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
31 Skål! 건배
Geonbae
32 Skål! 건배
Geonbae
33 Skulle jag kunna få notan? 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
34 Hur mycket är jag skyldig? 얼마예요?
Eolmayeyo?
35 Tjugo euros 이만 원입니다
Iman won-ibnida
36 Jag bjuder 제가 살게요
Jega salgeyo
37 Ett alternativt sätt att säga det på 제가 낼게요
Jega naelgeyo11 - Restaurang

Restaurang
Frågesport
Studieteknik
1 Restaurangen 식당
Sigdang
2 Synonymt uttryck 레스토랑
Leseutolang
3 Vill du äta något? 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
4 Mer informellt uttryck 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
5 Ja, det vill jag gärna.
Ne
6 Äta 먹다
Meogda
7 Var kan vi äta? 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
8 Var kan vi äta lunch? 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
9 Middag 저녁식사
Jeonyeogsigsa
10 Frukost 아침식사
Achimsigsa
11 Ursäkta! 여기요!
Yeogiyo!
12 Menyn, tack! 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
13 Här är menyn. 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
14 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
15 Mer informellt uttryck 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
16 Med ris 밥이랑
Bab-ilang
17 Med pasta 면이랑
Myeon-ilang
18 Potatis 감자
Gamja
19 Grönsaker 야채
Yachae
20 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
21 Bröd
Ppang
22 Smör 버터
Beoteo
23 Sallad 샐러드
Saelleodeu
24 Efterrätt 디저트
Dijeoteu
25 Frukt 과일
Gwail
26 Skulle jag kunna få be om en kniv? 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
27 Ja, jag kommer med en meddetsamma 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
28 En kniv
Kal
29 En gaffel 포오크
Pookeu
30 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked 숟가락
Sudgalag
31 Är det en varm rätt? 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
32 Ja, och väldigt stark också! 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
33 Varm 따뜻하다
Ttatteushada
34 Kall 차갑다
Chagabda
35 Stark 맵다
Maebda
36 Jag skall ha fisk! 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
37 Jag också 저도요
Jeodoyo12 - Att skiljas åt

Att skiljas åt
Frågesport
Studieteknik
1 Vad sent det är! Jag måste gå! 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
2 Skulle vi kunna ses igen? 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
3 Ja, gärna 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
4 Jag bor pa denna adress 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
5 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
6 Ja, här får du 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
7 Det var trevligt att träffas 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
8 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
9 Vi ses snart. 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
10 Det hoppas jag också 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
11 Hejdå 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
12 Mer informellt uttryck 잘 가
Jal ga
13 Vi ses imorgon 내일 봐요
Naeil bwayo
14 Mer informellt uttryck 내일 봐
Naeil bwa
15 Hejdå 잘 가요
Jal gayo
16 Mer informellt uttryck 잘 가
Jal ga13 - Färdmedel

Färdmedel
Frågesport
Studieteknik
1 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
2 Vad kostar en biljett till Solstaden? 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
3 Vart går detta tåg? 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
4 Stannar detta tåg i Solstaden? 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
5 När avgår tåget till Solstaden? 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
6 När anländer tåget som går till Solstaden? 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
7 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
8 Har ni tågtidtabellen? 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
9 Busstidtabellen 버스 시간표
Beoseu siganpyo
10 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
11 Det är det där 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
12 Tack! 감사합니다
Gamsahabnida
13 Varsågod! Trevlig resa! 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
14 Verkstaden 카센터
Kasenteo
15 Bensinmacken 주유소
Juyuso
16 Skulle jag kunna få tanken full, tack. 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
17 Cykel 자전거
Jajeongeo
18 Centrum 중심지
Jungsimji
19 Förorten 교외
Gyooe
20 Det är en stor stad 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
21 Det är en by 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
22 Ett berg
San
23 En sjö 호수
Hosu
24 Landet 시골, 농촌
Sigol, nongchon14 - Söka någon

Söka någon
Frågesport
Studieteknik
1 Är Sara här? 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
2 Ja, hon är här 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
3 Hon gick ut 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
4 Ni kan ringa henne på hennes mobil 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
5 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
6 Hon är på jobbet 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
7 Ett alternativt sätt att säga det på 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
8 Hon är hemma 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
9 Är Julien här? 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
10 Ja, han är här 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
11 Han gick ut 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
12 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
13 Ni kan ringa honom på hans mobil 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
14 Han är på jobbet 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
15 Ett alternativt sätt att säga det på 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
16 Han är hemma 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo15 - Hotell

Hotell
Frågesport
Studieteknik
1 Hotellet 호텔
Hotel
2 Lägenhet 아파트
Apateu
3 Välkommen! 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
4 Har ni ett ledigt rum? 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
5 Har rummet badrum? 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
6 Föredrar ni två enkelsängar? 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
7 Vill ni ha ett dubbelrum? 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
8 Rum med badkar - med balkong - med dusch 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
9 Frukost ingår i rummet 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
10 Vad kostar en natt? 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
11 Jag skulle vilja se rummet först, tack! 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
12 Visst! 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
13 Tack, rummet är jättefint. 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
14 OK, kan jag boka för inatt då? 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
15 Det är lite för dyrt för mig, tack. 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
16 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
17 Var är rummet? 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
18 Det ligger på första våningen 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
19 Finns det hiss? 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
20 Hissen är på vänster sida 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
21 Hissen är på höger sida 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
22 Var finns tvättstugan? 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
23 Den ligger på bottenvåningen 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
24 Bottenvåningen 일층
Ilcheung
25 Rum
Bang
26 Kemtvätt 세탁소
Setagso
27 Frisörsalong 미용실
Miyongsil
28 Parkering 주차장
Juchajang
29 Skall vi ses i mötesrummet? 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
30 Mötesrummet 회의실
Hoeuisil
31 Bassängen är uppvärmd 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
32 Badbassäng - swimming pool 수영장
Suyeongjang
33 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
34 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
35 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
36 Finns det några meddelanden till mig? 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
37 Ja, varsågod. 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
38 Nej, det har inte kommit något till er. 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
39 Var kan jag växla? 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
40 Skulle ni kunna växla? 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
41 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?16 - Strand

Strand
Frågesport
Studieteknik
1 Stranden 해변
Haebyeon
2 Vet ni var jag kan köpa en boll? 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
3 Det finns en affär åt det hållet. 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
4 En boll 물놀이 공
Mulnol-i gong
5 Kikare 쌍안경
Ssang-angyeong
6 En keps 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
7 Handduk 수건
Sugeon
8 Sandaler 샌달
Saendal
9 Spann 물통
Multong
10 Solkräm 썬크림
Sseonkeulim
11 Badbyxor 수영 팬티
Suyeong paenti
12 Solglasögon 썬그라스
Sseongeulaseu
13 Skaldjur 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
14 Sola sig 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
15 Soligt 양지바른
Yangjibaleun
16 Solnedgång 일몰
Ilmol
17 Parasoll 파라솔
Palasol
18 Sol
Hae
19 Synonymt uttryck 태양
Taeyang
20 Solsting 일광욕
Ilgwang-yog
21 Är det farligt att simma här? 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
22 Nej, det är inte farligt 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
23 Ja, det ar förbjudet att bada här 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
24 Simma 수영하다
Suyeonghada
25 Simning 수영
Suyeong
26 Våg 파도
Pado
27 Hav 바다
Bada
28 Sanddyna 모래 언덕
Molae eondeog
29 Sand 모래
Molae
30 Hurdant skall vädret bli imorgon? 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
31 Vädret kommer att förändras 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
32 Det skall regna 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
33 Det skall vara soligt 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
34 Det skall vara mycket blåsigt 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
35 Baddräkt 수영복
Suyeongbog
36 Skugga 그늘
Geuneul17 - Vid problem

Vid problem
Frågesport
Studieteknik
1 Skulle ni kunna hjälpa mig? 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
2 Mer informellt uttryck 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
3 Jag är vilse 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
4 Vad vill ni ha? 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
5 Vad hände? 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
6 Var kan jag hitta en tolk? 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
7 Var finns närmsta apotek? 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
8 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
9 Vilken slags behandling går ni på för tillället? 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
10 Ett sjukhus 병원
Byeong-won
11 Ett apotek 약국
Yaggug
12 En läkare 의사
Uisa
13 Vårdcentral 의료 서비스
Uilyo seobiseu
14 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
15 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
16 Hittegodsavdelning. 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
17 Första hjälpen 구조대
Gujodae
18 Nödutgång 비상구
Bisang-gu
19 Polisen 경찰서
Gyeongchalseo
20 Handlingar 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
21 Ett alternativt sätt att säga det på 신분증
Sinbunjeung
22 Pengar 현금
Hyeongeum
23 Synonymt uttryck
Don
24 Pass 여권
Yeogwon
25 Bagage
Jim
26 Nej tack, det är bra 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
27 Låt mig vara ifred! 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
28 Försvinn! 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!
Ladda ner mp3 och pdf
MP3 + PDF

Ladda ner alla idiom och fraser

Gratis DemoBörja

Ladda ner mp3 och pdf