Ordförråd > serbiska

1 - Nödvandiga uttryck
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Hej 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Hej 🔊 Dobro jutro dobro youtro
🔊 Hej 🔊 Dobro veče dobro vetche
🔊 Hejdå 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Vi ses 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Ja 🔊 Da da
🔊 Nej 🔊 Ne ne
🔊 Skulle du kunna 🔊 Molim vas molim vas
🔊 Tack! 🔊 Hvala hvala
🔊 Tack så mycket! 🔊 Hvala puno! hvala pouno
🔊 Tack så mycket! 🔊 Hvala lepo! hvala lepo
🔊 Tack för hjälpen 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Varsågod 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Varsågod 🔊 Molim! molim
🔊 Okej 🔊 U redu ou redou
🔊 Hur mycket kostar det? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Hur mycket kostar det? 🔊 Pošto je? pochto ye
🔊 Förlåt! 🔊 Izvinite izvinite
🔊 Förlåt! 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Jag förstår inte 🔊 Ne razumem né razoumem
🔊 Jag förstår 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Jag förstår 🔊 Razumela sam razoumela sam
🔊 Jag vet inte 🔊 Ne znam né znam
🔊 Förbjudet 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Ursäkta mig, var finns det en toalett? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ? molim vas, gdé yé toalet
🔊 Ursäkta mig, var finns det en toalett? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ?
🔊 Gott Nytt År! 🔊 Srećna Nova godina sretchna nova godina
🔊 Grattis på födelsedagen! 🔊 Srećan rođendan sretchan rodyendan
🔊 Trevliga helgdagar 🔊 Srećni praznici! sretchni praznitsi
🔊 Gratulerar! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Samtal
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Hej. Hur mår du? 🔊 Dobar dan. Kako si? dobar dan. kako si
🔊 Hej. Hur mår du? 🔊 Dobar dan. Kako ste? dobar dan. kako ste
🔊 Hej. Jag mår bra, tack 🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. dobar dan. hvala, dobro sam.
🔊 Talar du serbiska? 🔊 Govoriš li srpski? govorich li srpski
🔊 Nej, jag talar inte serbiska 🔊 Ne, ne govorim srpski ne, ne govorim srpski
🔊 Bara lite 🔊 Samo malo samo malo
🔊 Vilket land kommer du ifrån? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 Vilket land kommer du ifrån? 🔊 Odakle dolazite? odaklé dolazite
🔊 Vilken nationalitet är du? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Vilken nationalitet är du? 🔊 Koje je tvoje državljanstvo? koye je tvoje deurjavlyanstvo
🔊 Jag är svensk 🔊 Ja sam Šveđanin ja sam chveđanin
🔊 Och du, bor du här? 🔊 Ti živiš ovde? ti jivich ovde
🔊 Ja, jag bor här 🔊 Da, ja živim ovde da, ya jivim ovde
🔊 Jag heter Sara. Vad heter du? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 Julien 🔊 Julien youlien
🔊 Vad gör du här? 🔊 Šta radiš tu? chta radich tou
🔊 Vad gör du här? 🔊 Šta radite tu? chta radité tou
🔊 Jag är på semester 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Vi är på semester 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Jag är på affärsresa 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Jag arbetar här 🔊 Radim ovde radim ovde
🔊 Vi arbetar här 🔊 Radimo ovde radimo ovde
🔊 Vad finns det för bra ställen att äta på? 🔊 Gde se može nešto dobro pojesti? gdé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Finns det något museum i närheten? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Var finns det internetanslutning? 🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Lära sig
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Jag förstår 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Vill du lära dig några ord? 🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
🔊 Okej! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Vad heter det? 🔊 Šta je to? chta yé to
🔊 Det är ett bord 🔊 To je sto to yé sto
🔊 Ett bord. Förstår du? 🔊 Sto. Razumeš? sto. razoumech
🔊 Kan du säga det en gång till? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Kan du tala lite långsammare? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Skulle du kunna skriva det? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
4 - Färger
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Jag tycker om färgen på detta bord 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 Det är rött 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Blått 🔊 Plavo plavo
🔊 Gult 🔊 Žuto jouto
🔊 Vitt 🔊 Belo bélo
🔊 Svart 🔊 Crno tsrno
🔊 Grönt 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Orange 🔊 Narandžasto narandjasto
🔊 Lila 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Grått 🔊 Sivo sivo
5 - Siffror
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Noll 🔊 Nula noula
🔊 Ett 🔊 Jedan yedan
🔊 Två 🔊 Dva dva
🔊 Tre 🔊 Tri tri
🔊 Fyra 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Fem 🔊 Pet pet
🔊 Sex 🔊 Šest chèstt
🔊 Sju 🔊 Sedam sedamm
🔊 Åtta 🔊 Osam osamm
🔊 Nio 🔊 Devet devet
🔊 Tio 🔊 Deset deset
🔊 Elva 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Tolv 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Tretton 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Fjorton 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Femton 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Sexton 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Sjutton 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Arton 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Nitton 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Tjugo 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Tjugoett 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Tjugotvå 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Tjugotre 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Tjugofyra 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Tjugofem 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Tjugosex 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Tjugosju 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Tjugoåtta 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Tjugonio 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Trettio 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Trettioett 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Trettiotvå 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Trttiotre 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Trettiofyra 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Trettiofem 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Trettiosex 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Fyrtio 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Femtio 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Sextio 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Sjuttio 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Åttio 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Nittio 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Ett hundra 🔊 Sto sto
🔊 Ett hundrafem 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Två hundra 🔊 Dvesta dvèsta
🔊 Tre hundra 🔊 Trista trista
🔊 Fyra hundra 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Ett tusen 🔊 Hiljada hilyada
🔊 Ett tusen fem 🔊 Hiljadu petsto hilyadou petsto
🔊 Två tusen 🔊 Dve hiljade dvé hilyade
🔊 Tio tusen 🔊 Deset hiljada deset hilyada
6 - Fråga efter tiden
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 När kom du hit? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 När kom du hit? 🔊 Kad si stigla? kad si stigla
🔊 Idag 🔊 Danas danas
🔊 Igår 🔊 Juče youtche
🔊 För två dagar sedan 🔊 Pre dva dana pré dva dana
🔊 För två dagar sedan 🔊 Ima dva dana ima dva dana
🔊 Hur länge skall du stanna? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Jag åker imorgon. 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Jag åker i övermorgon 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Jag åker om tre dagar 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Måndag 🔊 Ponedeljak ponedelyak
🔊 Tisdag 🔊 Utorak outorak
🔊 Onsdag 🔊 Sreda sreda
🔊 Torsdag 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Fredag 🔊 Petak petak
🔊 Lördag 🔊 Subota soubota
🔊 Söndag 🔊 Nedelja nedelya
🔊 Januari 🔊 Januar yanouar
🔊 Februari 🔊 Februar febrouar
🔊 Mars 🔊 Mart mart
🔊 April 🔊 April april
🔊 Maj 🔊 Maj may
🔊 Juni 🔊 Juni youni
🔊 Juli 🔊 Juli youli
🔊 Augusti 🔊 Avgust avgoust
🔊 September 🔊 Septembar septembar
🔊 Oktober 🔊 Oktobar oktobar
🔊 November 🔊 Novembar novembar
🔊 December 🔊 Decembar detsembar
🔊 Hur dags åker du? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 Hur dags åker du? 🔊 U koliko sati odlazite? ou koliko sati odlazite
🔊 På morgonen, klockan åtta. 🔊 Ujutru, u osam sati ouyoutru, ou osam sati
🔊 På morgonen, klockan kvart över åtta 🔊 Ujutru, u osam i petnaest ouyoutru, ou osam i petnaest
🔊 På morgonen, klockan halv nio 🔊 Ujutru, u pola devet ouyoutru, ou pola devet
🔊 På morgonen, klockan kvart i nio 🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 På kvällen, klockan sex 🔊 Uveče, u šest sati ouvetche, ou chest sati
🔊 Jag är sen 🔊 Kasnim kasnim
7 - Taxi
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Vart vill du åka? 🔊 Kuda ćete? kouda tchètè
🔊 Jag skall till järnvägsstationen 🔊 Idem na stanicu Idem na stanitsou
🔊 Jag skall till Hotell Dag och Natt 🔊 Idem u hotel Dan i Noć idem ou hotel dan i notch
🔊 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? 🔊 Možete li me odvesti na aerodrom? mojeté li mé odvesti na aerodrom
🔊 Kan ni ta mina väskor? 🔊 Možete li uzeti moj prtljag? mojeté li ouzeti moy prtlyag
🔊 Är det långt härifrån? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Nej, den ligger här intill 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 Den ligger lite längre bort 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Hur mycket kommer det att kosta? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Kör mig dit, tack. 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 Den ligger till höger 🔊 Na desno na desno
🔊 Den ligger till vänster 🔊 Na levo na liyevo
🔊 Den ligger rakt fram 🔊 Samo pravo samo pravo
🔊 Den ligger här 🔊 Tu je tou ye
🔊 Det är därborta 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Stopp! 🔊 Stop! stop
🔊 Det är ingen brådska 🔊 Ne morate da žurite né moraté da jourité
🔊 Skulle jag kunna få ett kvitto? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Familjen
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Har du familj här? 🔊 Imaš li rodbinu ovde? imach li rodbinou ovde
🔊 Min pappa 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Min mamma 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Min son 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Min dotter 🔊 Imam Kćerku imam ktcherkou
🔊 En bror 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 En syster 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 En vän 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 En väninna 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Min pojkvän 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Min flickvän 🔊 Imam Devojku imam dévoykou
🔊 Min man 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Min fru 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - Känslor
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Jag tycker mycket om ditt land 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Jag älskar dig 🔊 Volim te volim te
🔊 Jag är lycklig 🔊 Srećan sam srétchan sam
🔊 Jag är lycklig 🔊 Srećna sam srétchna sam
🔊 Jag är ledsen 🔊 Tužan sam toujan sam
🔊 Jag är ledsen 🔊 Tužna sam toujna sam
🔊 Jag mår bra här 🔊 Uživam ovde oujivamm ovdé
🔊 Jag fryser 🔊 Hladno mi je hladno mi ye
🔊 Jag fryser 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Jag är varm 🔊 Toplo mi je toplo mi yé
🔊 Det är för stort 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 Det är för litet 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 Det är perfekt 🔊 Taman je taman yé
🔊 Vill du gå ut ikväll? 🔊 Želiš li izaći večeras? Želiš li izaći večeras?
🔊 Jag skulle vilja gå ut ikväll 🔊 Hteo bih izaći večeras hteo bih izatchi vetchérass
🔊 Det är en bra idé 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Jag vill ha kul 🔊 Želim da se zabavljam jelim da sé zabavlyam
🔊 Det är inte en bra idé 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Jag har ingen lust att gå ut ikväll 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Jag vill vila 🔊 Hteo bih da se odmorim hteo bih da sé odmorim
🔊 Jag vill vila 🔊 Htela bih da se odmorim htéla bih da sé odmorim
🔊 Vill du motionera? 🔊 Želiš li da se baviš sportom jelich li da se bavich sportom
🔊 Ja, jag behöver släppa loss! 🔊 Da, treba da se opustim da, treba da sé opoustimm
🔊 Jag spelar tennis 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Nej tack, jag är ganska trött 🔊 Ne hvala, previše sam umoran né hvala, préviché samm oumorann
🔊 Nej tack, jag är ganska trött 🔊 Ne hvala, previše sam umorna né hvala, préviché samm oumorna
10 - Bar
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Baren 🔊 Bar bar
🔊 Vill du ha något att dricka? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Dricka 🔊 Piti piti
🔊 Glas 🔊 Čaša tchacha
🔊 Gärna 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Vad vill du ha? 🔊 Šta piješ? chta pich ?
🔊 Vad finns det att dricka ? 🔊 Šta ima od pića? chta ima od pitcha
🔊 Vad finns det att dricka ? 🔊 Šta ima za piće? chta ima za pitche
🔊 Det finns vatten och juice 🔊 Ima vode ili voćnih sokova ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Vatten 🔊 Vode vode
🔊 Vatten 🔊 Voda voda
🔊 Skulle jag kunna få några isbitar? 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Isbitar 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Choklad 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Mjölk 🔊 Mleka mleka
🔊 Te 🔊 Čaja tchaya
🔊 Kaffe 🔊 Kafe kafe
🔊 Med socker 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 Med grädde 🔊 Sa šlagom sa chlagom
🔊 Vin 🔊 Vina vina
🔊 Öl 🔊 Piva piva
🔊 En kopp te, tack 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 En öl, tack 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Vad vill ni dricka? 🔊 Šta želite piti? chta jelité piti
🔊 Två koppar te, tack 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Två öl, tack 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Inget, tack 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Skål! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Skål! 🔊 Živeo! na jiveo
🔊 Skål! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Skål! 🔊 Živeli! jiveli
🔊 Skulle jag kunna få notan? 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Hur mycket är jag skyldig? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Tjugo euros 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Jag bjuder 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restaurang
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Restaurangen 🔊 Restoran restorann
🔊 Vill du äta något? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Ja, det vill jag gärna. 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Äta 🔊 Jesti yesti
🔊 Var kan vi äta? 🔊 Gde možemo jesti? gdé mojémo yesti
🔊 Var kan vi äta lunch? 🔊 Gde možemo ručati? gdé mojémo routchati
🔊 Middag 🔊 Večera vetchera
🔊 Frukost 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Ursäkta! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 Menyn, tack! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Här är menyn. 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? 🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu? chta viché volich meso ili ribou
🔊 Med ris 🔊 S pirinčem s pirintchem
🔊 Med pasta 🔊 Sa testeninom sa testeninom
🔊 Potatis 🔊 Krompiri krompiri
🔊 Potatis 🔊 S krompirom s krompirom
🔊 Grönsaker 🔊 Povrće povrtche
🔊 Grönsaker 🔊 S povrćem s povrtchem
🔊 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg 🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
🔊 Bröd 🔊 Hleb hléb
🔊 Smör 🔊 Maslac maslats
🔊 Smör 🔊 Puter pouter
🔊 Sallad 🔊 Salata salata
🔊 Efterrätt 🔊 Desert desert
🔊 Frukt 🔊 Voće votche
🔊 Skulle jag kunna få be om en kniv? 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Ja, jag kommer med en meddetsamma 🔊 Da, odmah ću ga doneti da, odmah tchou ga doneti
🔊 En kniv 🔊 Nož noj
🔊 En gaffel 🔊 Viljuška vilyouchka
🔊 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked 🔊 Kašika kachika
🔊 Är det en varm rätt? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Ja, och väldigt stark också! 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Varm 🔊 Toplo toplo
🔊 Varm 🔊 Vruće vroutche
🔊 Kall 🔊 Hladno hladno
🔊 Stark 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Stark 🔊 Ljuto lyouto
🔊 Jag skall ha fisk! 🔊 Uzeću ribu ouzetchou ribou
🔊 Jag också 🔊 I ja i ya
12 - Att skiljas åt
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Vad sent det är! Jag måste gå! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Skulle vi kunna ses igen? 🔊 Možemo li se ponovo videti? mojemo li sé ponovo videti
🔊 Ja, gärna 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Jag bor pa denna adress 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Ja, här får du 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Det var trevligt att träffas 🔊 Bilo mi je lepo s tobom bilo mi yé lepo s tobom
🔊 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Vi ses snart. 🔊 Videćemo se ponovno uskoro videtchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Det hoppas jag också 🔊 I ja se nadam i ya se nadam
🔊 Hejdå 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Vi ses imorgon 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Hejdå 🔊 Zdravo zdravo
13 - Färdmedel
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Tack! 🔊 Hvala hvala
🔊 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Vad kostar en biljett till Solstaden? 🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca? koliko kochta karta za grad sountsa
🔊 Vart går detta tåg? 🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? molim vas, kuda idé ovay voz
🔊 Stannar detta tåg i Solstaden? 🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
🔊 När avgår tåget till Solstaden? 🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? kad kretché voz za grad sountsa
🔊 När anländer tåget som går till Solstaden? 🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? kad stijé ovay voz ou grad sountsa
🔊 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? yednou kartou za grad sountsa, molim vas
🔊 Har ni tågtidtabellen? 🔊 Imate li vozni red vozova? imaté li vozni red vozova
🔊 Busstidtabellen 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? 🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
🔊 Det är det där 🔊 Ovaj, ovde ovay, ovde
🔊 Varsågod! Trevlig resa! 🔊 Nema na čemu. Srećan put! nema na tchemou. sretchan poutt
🔊 Verkstaden 🔊 Automehaničarska radnja aoutoméhanitcharska radnya
🔊 Bensinmacken 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Bensinmacken 🔊 Benzinska pumpa benzinska poumpa
🔊 Skulle jag kunna få tanken full, tack. 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Cykel 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Centrum 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 Förorten 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 Det är en stor stad 🔊 To je veliki grad to yé veliki grad
🔊 Det är en by 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Ett berg 🔊 Planina planina
🔊 En sjö 🔊 Jezero yézéro
🔊 Landet 🔊 Selo sélo
14 - Hotell
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Hotellet 🔊 Hotel hotel
🔊 Lägenhet 🔊 Apartman apartmann
🔊 Lägenhet 🔊 Stan stan
🔊 Välkommen! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Har ni ett ledigt rum? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Har rummet badrum? 🔊 Ima li kupatilo u sobi? ima li koupatilo ou sobi
🔊 Föredrar ni två enkelsängar? 🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
🔊 Vill ni ha ett dubbelrum? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Rum med badkar - med balkong - med dusch 🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
🔊 Frukost ingår i rummet 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Vad kostar en natt? 🔊 Koliko košta jedno noćenje? koliko kochta yedno notchègnè
🔊 Jag skulle vilja se rummet först, tack! 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Visst! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Tack, rummet är jättefint. 🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa hvala. soba yé vrlo lépa
🔊 OK, kan jag boka för inatt då? 🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
🔊 Det är lite för dyrt för mig, tack. 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
🔊 Var är rummet? 🔊 Molim Vas, gde je moja soba? molim vas, gdé yé moya soba
🔊 Det ligger på första våningen 🔊 Na prvom spratu na prvom spratou
🔊 Finns det hiss? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 Hissen är på vänster sida 🔊 Lift je na levoj strani? lift yé na levoy strani?
🔊 Hissen är på höger sida 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Var finns tvättstugan? 🔊 Gdje je perionica veša? gdyé yé périonica vécha
🔊 Den ligger på bottenvåningen 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 Bottenvåningen 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Rum 🔊 Soba soba
🔊 Kemtvätt 🔊 Hemijsko čišćenje hémiysko tchichtchenye
🔊 Frisörsalong 🔊 Frizer frizer
🔊 Frisörsalong 🔊 Frizerski salon frizerski salon
🔊 Parkering 🔊 Parkiralište za automobile parkiralichté za aoutomobile
🔊 Skall vi ses i mötesrummet? 🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? gdé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Mötesrummet 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Bassängen är uppvärmd 🔊 Grejani bazen greyani bazènn
🔊 Badbassäng - swimming pool 🔊 Bazen bazènn
🔊 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Finns det några meddelanden till mig? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Ja, varsågod. 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Nej, det har inte kommit något till er. 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Var kan jag växla? 🔊 Gde mogu dobiti sitniš? gdé mogou dobiti sitnich
🔊 Skulle ni kunna växla? 🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Söka någon
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Är Sara här? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Ja, hon är här 🔊 Da, ona je tu Da, onna yé tou
🔊 Hon gick ut 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Hon gick ut 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Ni kan ringa henne på hennes mobil 🔊 Možete je nazvati na njen mobilni mojété yé nazvati na gnènn mobilni
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? 🔊 Znate li gde je mogu naći? znaté li gdé yé mogou natchi
🔊 Hon är på jobbet 🔊 Ona je na poslu onna yé na poslou
🔊 Hon är hemma 🔊 Ona je kod kuće Onna yé kod koutché
🔊 Är Julien här? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Ja, han är här 🔊 Da, on je tu da, onn yé tou
🔊 Han gick ut 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Han gick ut 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? 🔊 Znate li gde ga mogu naći znaté li gdé ga mogou natchi
🔊 Ni kan ringa honom på hans mobil 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
🔊 Han är på jobbet 🔊 On je na poslu onn yé na poslou
🔊 Han är hemma 🔊 On je kod kuće Onn yé kod koutché
16 - Strand
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Stranden 🔊 Plaža plaja
🔊 Vet ni var jag kan köpa en boll? 🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? znaté li gdé mogou koupiti loptou
🔊 Det finns en affär åt det hållet. 🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
🔊 En boll 🔊 Lopta lopta
🔊 Kikare 🔊 Dvogled dvogled
🔊 En keps 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Handduk 🔊 Peškir péchkir
🔊 Sandaler 🔊 Sandale sandalé
🔊 Spann 🔊 Kofa kofa
🔊 Spann 🔊 Kanta kanta
🔊 Solkräm 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Badbyxor 🔊 Kupaće gaće koupatché gatché
🔊 Solglasögon 🔊 Sunčane naočare sountchané naotcharé
🔊 Skaldjur 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Skaldjur 🔊 Ljuskari lyouskari
🔊 Sola sig 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Soligt 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Solnedgång 🔊 Zalazak sunca zalazak sountsa
🔊 Parasoll 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Sol 🔊 Sunce sountsé
🔊 Skugga 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Solsting 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Är det farligt att simma här? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Nej, det är inte farligt 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Ja, det ar förbjudet att bada här 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Simma 🔊 Plivati plivati
🔊 Simning 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Våg 🔊 Talas talass
🔊 Våg 🔊 Talasi talassi
🔊 Hav 🔊 More moré
🔊 Sanddyna 🔊 Nasip nasip
🔊 Sanddyna 🔊 Peščani nasip pechtchani nasip
🔊 Sand 🔊 Pesak pésak
🔊 Hurdant skall vädret bli imorgon? 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Vädret kommer att förändras 🔊 Vreme će se promeniti vrémé tché sé proméniti
🔊 Det skall regna 🔊 Biće kiše bitché kiché
🔊 Det skall vara soligt 🔊 Biće sunčano bitché sountchano
🔊 Det skall vara mycket blåsigt 🔊 Biće puno vetra bitché pouno vètra
🔊 Baddräkt 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - Vid problem
Svenska Serbiska Uttryck
🔊 Skulle ni kunna hjälpa mig? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Jag är vilse 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Jag är vilse 🔊 Izgubila sam se izgoubila sam se
🔊 Vad vill ni ha? 🔊 Šta želite ? chta jelité
🔊 Vad hände? 🔊 Šta se dogodilo? chta sé dogodilo
🔊 Var kan jag hitta en tolk? 🔊 Gde mogu naći prevodioca? gdé mogou natchi prevodiotsa
🔊 Var finns närmsta apotek? 🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? gdé sé nalazi nayblija apoteka
🔊 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? 🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas? mojeté li nazvati lekara, molim vas
🔊 Vilken slags behandling går ni på för tillället? 🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? da li sté trenoutno pod terapiyom
🔊 Ett sjukhus 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Ett apotek 🔊 Apoteka apoteka
🔊 En läkare 🔊 Lekar lekar
🔊 En läkare 🔊 Doktor doktor
🔊 Vårdcentral 🔊 Medicinska služba meditsinska sloujba
🔊 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. 🔊 Izgubila sam isprave izgoubila sam isprave
🔊 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. 🔊 Neko mi je ukrao isprave neko mi yé oukrao isprave
🔊 Hittegodsavdelning. 🔊 Biro za izgubljene stvari biro za izgoublyené stvari
🔊 Första hjälpen 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Nödutgång 🔊 Izlaz u slučaju nužde izlaz ou sloutchayu noujde
🔊 Polisen 🔊 Policija politsiya
🔊 Handlingar 🔊 Isprave isprave
🔊 Pengar 🔊 Novac novats
🔊 Pass 🔊 Pasoš pasoch
🔊 Bagage 🔊 Prtljag prtlyag
🔊 Nej tack, det är bra 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Låt mig vara ifred! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Försvinn! 🔊 Sklonite se! sklonité se

Vår metod

Ladda ner mp3 och pdf