Ordförråd > Ukrainska

1 - Nödvandiga uttryck

Nödvandiga uttryck
Frågesport
Studieteknik
1 Hej Добрий день
Dobryi den'
2 Ett alternativt sätt att säga det på Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Hej Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Hejdå До побачення
Do pobatchennja
5 Ett alternativt sätt att säga det på Бувай
Buvaj!
6 Vi ses Побачимось
Pobatchymos'
7 Ja Так
Tak
8 Nej Ні
Ni
9 Skulle du kunna Вибачте
Vybatchte
10 Ett alternativt sätt att säga det på Перепрошую
Pereprochuju
11 Tack! Дякую
Djakuju
12 Tack så mycket! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Tack för hjälpen Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Varsågod Будь ласка
Bud' laska
15 Ett alternativt sätt att säga det på Прошу
Prochu
16 Okej Гаразд
Gharazd
17 Ett alternativt sätt att säga det på Добре
Dobre
18 Hur mycket kostar det? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Förlåt! Пробачте!
Probatchte
20 Ett alternativt sätt att säga det på Даруйте!
Darujte!
21 Jag förstår inte Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Jag förstår Зрозуміло
Zrozumilo
23 Jag vet inte Я не знаю
Ja ne znaju
24 Förbjudet Заборонено
Zaboroneno
25 Ursäkta mig, var finns det en toalett? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Gott Nytt År! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Grattis på födelsedagen! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Trevliga helgdagar Зі святом!
Zi svjatom!
29 Gratulerar! Вітаю!
Vitaju!2 - Samtal

Samtal
Frågesport
Studieteknik
1 Hej. Hur mår du? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Ett alternativt sätt att säga det på Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Hej. Jag mår bra, tack Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Ett alternativt sätt att säga det på Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Talar du ukrainska? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Nej, jag talar inte ukrainska Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Bara lite Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Vilket land kommer du ifrån? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Ett alternativt sätt att säga det på Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Vilken nationalitet är du? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Jag är svensk Я швед
Ja shved
12 När det är en kvinna som talar Я шведка
Ja shvedka
13 Och du, bor du här? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Ja, jag bor här Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Jag heter Sara. Vad heter du? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 Julien Жульєн
Ʒul'jen
17 Vad gör du här? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Jag är på semester Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Vi är på semester Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Jag är på affärsresa Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Jag arbetar här Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Vi arbetar här Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Vad finns det för bra ställen att äta på? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Ett alternativt sätt att säga det på Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Finns det något museum i närheten? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Var finns det internetanslutning? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Lära sig

Lära sig
Frågesport
Studieteknik
1 Vill du lära dig några ord? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Okej! Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Vad heter det? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 Det är ett bord Це стіл
Tse stil
5 Ett bord. Förstår du? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Jag förstår inte Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Kan du säga det en gång till? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Kan du tala lite långsammare? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Skulle du kunna skriva det? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Jag förstår Зрозуміло
Zrozumilo4 - Färger

Färger
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker om färgen på detta bord Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 Det är rött Це червоний
Tse tchervonyj
3 Blått Блакитний
Blakytnyj
4 Gult Жовтий
Ʒovtyj
5 Vitt Білий
Bilyj
6 Svart Чорний
Tchornyj
7 Grönt Зелений
Zelenyj
8 Orange Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Lila Фіолетовий
Fioletovyj
10 Grått Сірий
Siryj5 - Siffror

Siffror
Frågesport
Studieteknik
1 Noll Нуль
Nul'
2 Ett Один
Odyn
3 Två Два
Dva
4 Tre Три
Try
5 Fyra Чотири
Tchotyry
6 Fem П'ять
P`jat'
7 Sex Шість
Shist'
8 Sju Сім
Sim
9 Åtta Вісім
Visim
10 Nio Дев'ять
Dev`jat'
11 Tio Десять
Desjat'
12 Elva Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Tolv Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Tretton Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Fjorton Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Femton П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Sexton Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Sjutton Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Arton Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Nitton Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Tjugo Двадцять
Dvadtsjat'
22 Tjugoett Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Tjugotvå Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Tjugotre Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Tjugofyra Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Tjugofem Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Tjugosex Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Tjugosju Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Tjugoåtta Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Tjugonio Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Trettio Тридцять
Trydtsjat'
32 Trettioett Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Trettiotvå Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Trttiotre Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Trettiofyra Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Trettiofem Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Trettiosex Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Fyrtio Сорок
Sorok
39 Femtio П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Sextio Шістдесят
Shistdesjat
41 Sjuttio Сімдесят
Simdesjat
42 Åttio Вісімдесят
Visimdesjat
43 Nittio Дев'яносто
Dev`janosto
44 Ett hundra Сто
Sto
45 Ett hundrafem Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Två hundra Двісті
Dvisti
47 Tre hundra Триста
Trysta
48 Fyra hundra Чотириста
Tchotyrysta
49 Ett tusen Тисяча
Tysjatcha
50 Ett tusen fem Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Två tusen Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Tio tusen Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Fråga efter tiden

Fråga efter tiden
Frågesport
Studieteknik
1 När kom du hit? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Idag Сьогодні
S'oghodni
3 Igår Учора
Utchora
4 För två dagar sedan Два дні тому
Dva dni tomu
5 Hur länge skall du stanna? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Jag åker imorgon. Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Jag åker i övermorgon Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Jag åker om tre dagar Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Måndag Понеділок
Ponedilok
10 Tisdag Вівторок
Vivtorok
11 Onsdag Середа
Sereda
12 Torsdag Четвер
Tchetver
13 Fredag П'ятниця
P'jatnytsja
14 Lördag Субота
Subota
15 Söndag Неділя
Nedilja
16 Januari Січень
Sitchen'
17 Februari Лютий
Ljutyj
18 Mars Березень
Berezen'
19 April Квітень
Kviten'
20 Maj Травень
Traven'
21 Juni Червень
Tcherven'
22 Juli Липень
Lypen'
23 Augusti Серпень
Serpen'
24 September Вересень
Veresen'
25 Oktober Жовтень
Ʒovten'
26 November Листопад
Lystopad
27 December Грудень
Ghruden'
28 Hur dags åker du? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 På morgonen, klockan åtta. О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 På morgonen, klockan kvart över åtta Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Ett alternativt sätt att säga det på О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 På morgonen, klockan halv nio Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Ett alternativt sätt att säga det på О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 På morgonen, klockan kvart i nio Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Ett alternativt sätt att säga det på О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 På kvällen, klockan sex Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Jag är sen Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Taxi

Taxi
Frågesport
Studieteknik
1 Taxi! Таксі!
Taksi!
2 Vart vill du åka? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Jag skall till järnvägsstationen Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Jag skall till Hotell Dag och Natt Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Kan ni ta mina väskor? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Är det långt härifrån? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Nej, den ligger här intill Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Den ligger lite längre bort Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Hur mycket kommer det att kosta? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Kör mig dit, tack. Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Den ligger till höger Це справа
Tse sprava
13 Den ligger till vänster Це зліва
Tse zliva
14 Den ligger rakt fram Прямо
Prjamo
15 Den ligger här Це тут
Tse tut
16 Det är därborta По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Stopp! Стоп!
Stop!
18 Det är ingen brådska Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Skulle jag kunna få ett kvitto? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Känslor

Känslor
Frågesport
Studieteknik
1 Jag tycker mycket om ditt land Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Jag älskar dig Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Ett alternativt sätt att säga det på Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Jag är lycklig Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Jag är ledsen Мені сумно
Meni sumno
6 Jag mår bra här Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Jag fryser Мені холодно
Meni kholodno
8 Jag är varm Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 Det är för stort Великувато
Velykuvato
10 Om den utpekade personen eller objektet är kvinnlig Завеликий
Zavelykyj
11 Det är för litet Замало
Zamalo
12 Om den utpekade personen eller objektet är kvinnlig Малий
Malyj
13 Det är perfekt Чудово
Tchudovo
14 Vill du gå ut ikväll? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Jag skulle vilja gå ut ikväll Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 Det är en bra idé Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Ett alternativt sätt att säga det på Гарна ідея
Gharna ideja
18 Jag vill ha kul Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 Det är inte en bra idé Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Jag har ingen lust att gå ut ikväll Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Jag vill vila Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Vill du motionera? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Ja, jag behöver släppa loss! Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Jag spelar tennis Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Nej tack, jag är ganska trött Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Familjen

Familjen
Frågesport
Studieteknik
1 Har du familj här? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Min pappa Мій батько
Mij bat'ko
3 Min mamma Моя мати
Moja maty
4 Min son Мій син
Mij syn
5 Min dotter Моя донька
Moja don'ka
6 En bror Брат
Brat
7 En syster Сестра
Sestra
8 En vän Друг
Drug
9 Ett alternativt sätt att säga det på Приятель
Pryjatel'
10 En väninna Подруга
Podruga
11 Ett alternativt sätt att säga det på Приятелька
Pryjatel'ka
12 Min pojkvän Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Min flickvän Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Min man Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Min fru Моя дружина
Moja druʒyna10 - Bar

Bar
Frågesport
Studieteknik
1 Baren Бар
Bar
2 Vill du ha något att dricka? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Dricka Пити
Pyty
4 Glas Склянка
Skljanka
5 Gärna Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Ett alternativt sätt att säga det på Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Vad vill du ha? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Vad finns det att dricka ? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Det finns vatten och juice Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Vatten Вода
Voda
11 Skulle jag kunna få några isbitar? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Isbitar Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Choklad Шоколад
Chokolad
14 Mjölk Молоко
Moloko
15 Te Чай
Tchaj
16 Kaffe Кава
Kava
17 Med socker З цукром
Z tsukrom
18 Med grädde З вершками
Z verchkamy
19 Vin Вино
Vyno
20 Öl Пиво
Pyvo
21 En kopp te, tack Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 En öl, tack Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Vad vill ni dricka? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Två koppar te, tack Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Två öl, tack Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Inget, tack Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Skål! Будьмо!
Bud'mo!
28 Skål! Будьмо!
Bud'mo!
29 Skulle jag kunna få notan? Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Hur mycket är jag skyldig? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Tjugo euros Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Jag bjuder Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restaurang

Restaurang
Frågesport
Studieteknik
1 Restaurangen Ресторан
Restoran
2 Vill du äta något? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Ja, det vill jag gärna. Так, хочу
Tak, khotchu
4 Äta Їсти
Jisty
5 Var kan vi äta? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Var kan vi äta lunch? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Middag Вечеря
Vetcherja
8 Frukost Сніданок
Snidanok
9 Ursäkta! Будь ласка!
Bud' laska!
10 Menyn, tack! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Här är menyn. Ось меню!
Os' menju!
12 Vad föredrar du att äta? Kött eller fisk? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 Med ris З рисом
Z rysom
14 Med pasta З макаронами
Z makaronamy
15 Potatis З картоплею
Z kartopleju
16 Grönsaker З овочами
Z ovotchamy
17 Äggröra - stekt ägg - kokt ägg Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Bröd Хліб
Khlib
19 Smör Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Sallad Салат
Salat
21 Efterrätt Десерт
Desert
22 Frukt Фрукти
Frukty
23 Skulle jag kunna få be om en kniv? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Ja, jag kommer med en meddetsamma Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 En kniv Ніж
Niʒ
26 En gaffel Виделка
Vydelka
27 En sked, en matsked, en dessertsked, en tesked Ложка
Loʒka
28 Är det en varm rätt? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Ja, och väldigt stark också! Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Varm Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Kall Холодна страва
Kholodna strava
32 Stark Гостра страва
Ghostra strava
33 Jag skall ha fisk! Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 Jag också Я також
Ja takoʒ12 - Att skiljas åt

Att skiljas åt
Frågesport
Studieteknik
1 Vad sent det är! Jag måste gå! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Ett alternativt sätt att säga det på Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Skulle vi kunna ses igen? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Ja, gärna Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Jag bor pa denna adress Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Skulle jag kunna få ditt telefonnummer? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Ja, här får du Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Det var trevligt att träffas Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 Det tycker jag ocksa, det var trevligt att lära känna dig Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 När den som tilltalas är kvinna Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Vi ses snart. Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Det hoppas jag också Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Hejdå До побачення!
Do pobatchennja
14 Vi ses imorgon До завтра!
Do zavtra!
15 Hejdå Бувай!
Buvaj!13 - Färdmedel

Färdmedel
Frågesport
Studieteknik
1 Ursäkta mig, jag letar efter busshållplatsen Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Vad kostar en biljett till Solstaden? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Vart går detta tåg? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Stannar detta tåg i Solstaden? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 När avgår tåget till Solstaden? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 När anländer tåget som går till Solstaden? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Skulle jag kunna få en biljett till Solstaden? Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Har ni tågtidtabellen? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Busstidtabellen Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Ursäkta, vilket tåg går till Solstaden? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 Det är det där Ось цей
Os' tsej
12 Tack! Дякую
Djakuju
13 Varsågod! Trevlig resa! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Verkstaden Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Bensinmacken Заправка
Zapravka
16 Skulle jag kunna få tanken full, tack. Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Cykel Велосипед
Velosyped
18 Centrum Центр міста
Tsentr mista
19 Förorten Передмістя
Peredmistja
20 Ett alternativt sätt att säga det på Пригород
Pryghorod
21 Det är en stor stad Це велике місто
Tse velyke misto
22 Det är en by Це село
Tse selo
23 Ett berg Гора
Ghora
24 En sjö Озеро
Ozero
25 Landet Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Söka någon

Söka någon
Frågesport
Studieteknik
1 Är Sara här? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Ja, hon är här Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Hon gick ut Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Ni kan ringa henne på hennes mobil Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Vet ni var jag skulle kunna få tag på henne? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Hon är på jobbet Вона на роботі
Vona na roboti
7 Hon är hemma Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Är Julien här? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Ja, han är här Так, він тут
Tak, vin tut
10 Han gick ut Він вийшов
Vin vyjshov
11 Vet ni var jag skulle kunna få tag på honom? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Ni kan ringa honom på hans mobil Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Han är på jobbet Він на роботі
Vin na roboti
14 Han är hemma Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Hotell

Hotell
Frågesport
Studieteknik
1 Hotellet Готель
Ghotel'
2 Lägenhet Квартира
Kvartyra
3 Välkommen! Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Har ni ett ledigt rum? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Har rummet badrum? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Föredrar ni två enkelsängar? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Vill ni ha ett dubbelrum? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Rum med badkar - med balkong - med dusch Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Frukost ingår i rummet Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Vad kostar en natt? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Jag skulle vilja se rummet först, tack! Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Visst! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Tack, rummet är jättefint. Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 OK, kan jag boka för inatt då? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Det är lite för dyrt för mig, tack. Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Skulle ni kunna ta hand om mina väskor? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Var är rummet? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Det ligger på första våningen Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Finns det hiss? А ліфт є?
A lift je?
20 Hissen är på vänster sida Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Hissen är på höger sida Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Var finns tvättstugan? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 Den ligger på bottenvåningen Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Bottenvåningen Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Rum Номер
Nomer
26 Kemtvätt Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Frisörsalong Перукарня
Perukarnja
28 Parkering Автостоянка
Avtostojanka
29 Skall vi ses i mötesrummet? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Mötesrummet Конференц-зал
Konferents-zal
31 Bassängen är uppvärmd Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Badbassäng - swimming pool Басейн
Basejn
33 Skulle ni kunna väcka mig klockan sju, tack? Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Skulle jag kunna få nyckeln, tack? Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Skulle jag kunna få nyckelkortet, tack? Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Finns det några meddelanden till mig? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Ja, varsågod. Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Nej, det har inte kommit något till er. Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Var kan jag växla? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Skulle ni kunna växla? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Ja, det kan vi. Hur mycket vill ni växla? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Strand

Strand
Frågesport
Studieteknik
1 Stranden Пляж
Pljaʒ
2 Vet ni var jag kan köpa en boll? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Det finns en affär åt det hållet. У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 En boll М'яч
M'jatch
5 Kikare Бінокль
Binokl'
6 En keps Кепка
Kepka
7 Handduk Рушник
Rushnyk
8 Sandaler Сандалі
Sandali
9 Spann Відро
Vidro
10 Solkräm Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Badbyxor Плавки
Plavky
12 Solglasögon Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Skaldjur Ракоподібні
Rakopodibni
14 Sola sig Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Soligt Сонячний
Sonjatchnyj
16 Solnedgång Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Parasoll Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Sol Сонце
Sontse
19 Solsting Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Är det farligt att simma här? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Nej, det är inte farligt Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Ja, det ar förbjudet att bada här Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Simma Плавати
Plavaty
24 Simning Плавання
Plavannja
25 Våg Хвиля
Khvylja
26 Hav Море
More
27 Sanddyna Дюна
Djuna
28 Sand Пісок
Pisok
29 Hurdant skall vädret bli imorgon? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Vädret kommer att förändras Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Det skall regna Піде дощ
Pide dochtch
32 Det skall vara soligt Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Det skall vara mycket blåsigt Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Baddräkt Купальник
Kupal'nyk
35 Skugga Тінь
Tin'17 - Vid problem

Vid problem
Frågesport
Studieteknik
1 Skulle ni kunna hjälpa mig? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Jag är vilse Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Vad vill ni ha? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Vad hände? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Ett alternativt sätt att säga det på Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Var kan jag hitta en tolk? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Var finns närmsta apotek? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Skulle ni kunna ringa efter en läkare, tack? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Vilken slags behandling går ni på för tillället? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Ett sjukhus Лікарня
Likarnja
11 Ett apotek Аптека
Apteka
12 En läkare Лікар
Likar
13 Vårdcentral Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Jag har tappat bort mina identitets-handlingar. Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Mina identitets-handlingar har blivit stulna. У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Hittegodsavdelning. Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Första hjälpen Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Nödutgång Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Polisen Міліція
Militsija
20 Ett alternativt sätt att säga det på Поліція
Politsija
21 Handlingar Папери
Papery
22 Ett alternativt sätt att säga det på Документи
Dokumenty
23 Pengar Гроші
Ghrochi
24 Pass Паспорт
Pasport
25 Bagage Багаж
Baghaʒ
26 Nej tack, det är bra Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Låt mig vara ifred! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Försvinn! Залиште мене!
Zalychte mene!
Ladda ner mp3 och pdf
MP3 + PDF

Ladda ner alla idiom och fraser

Gratis DemoBörja

Ladda ner mp3 och pdf