+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Siffror


Studieteknik danska - Siffror
Studieteknik danska - Siffror


Svenska Danska
Noll Nul
Ett En
Två To
Tre Tre
Fyra Fire
Fem Fem
Sex Seks
Sju Syv
Åtta Otte
Nio Ni
Tio Ti
Elva Elleve
Tolv Tolv
Tretton Tretten
Fjorton Fjorten
Femton Femten
Sexton Seksten
Sjutton Sytten
Arton Atten
Nitton Nitten
Tjugo Tyve
Tjugoett Enogtyve
Tjugotvå Toogtyve
Tjugotre Treogtyve
Tjugofyra Fireogtyve
Tjugofem Femogtyve
Tjugosex Seksogtyve
Tjugosju Syvogtyve
Tjugoåtta Otteogtyve
Tjugonio Niogtyve
Trettio Tredive
Trettioett Enogtredive
Trettiotvå Toogtredive
Trttiotre Treogtredive
Trettiofyra Fireogtredive
Trettiofem Femogtredive
Trettiosex Seksogtredive
Fyrtio Fyrre
Femtio Halvtreds
Sextio Tres
Sjuttio Halvfjerds
Åttio Firs
Nittio Halvfems
Ett hundra Hundrede
Ett hundrafem Ethundredeogfem
Två hundra Tohundrede
Tre hundra Trehundrede
Fyra hundra Firehundrede
Ett tusen Tusind
Två tusen Totusind
Tio tusen Titusind

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer