+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Siffror


Studieteknik litauiska - Siffror
Studieteknik litauiska - Siffror


Svenska Litauiska
Noll Nulis
Ett Vienas
Två Du
Tre Trys
Fyra Keturi
Fem Penki
Sex Šeši
Sju Septyni
Åtta Aštuoni
Nio Devyni
Tio Dešimt
Elva Vienuolika
Tolv Dvylika
Tretton Trylika
Fjorton Keturiolika
Femton Penkiolika
Sexton Šešiolika
Sjutton Septyniolika
Arton Aštuoniolika
Nitton Devyniolika
Tjugo Dvidešimt
Tjugoett Dvidešimt vienas
Tjugotvå Dvidešimt du
Tjugotre Dvidešimt trys
Tjugofyra Dvidešimt keturi
Tjugofem Dvidešimt penki
Tjugosex Dvidešimt šeši
Tjugosju Dvidešimt septyni
Tjugoåtta Dvidešimt aštuoni
Tjugonio Dvidešimt devyni
Trettio Trisdešimt
Trettioett Trisdešimt vienas
Trettiotvå Trisdešimt du
Trttiotre Trisdešimt trys
Trettiofyra Trisdešimt keturi
Trettiofem Trisdešimt penki
Trettiosex Trisdešimt šeši
Fyrtio Keturiasdešimt
Femtio Penkiasdešimt
Sextio Šešiasdešimt
Sjuttio Septyniasdešimt
Åttio Aštuoniasdešimt
Nittio Devyniasdešimt
Ett hundra Šimtas
Ett hundrafem Šimtas penki
Två hundra Du šimtai
Tre hundra Trys šimtai
Fyra hundra Keturi šimtai
Ett tusen Tūkstantis
Två tusen Du tūkstančiai
Tio tusen Dešimt tūkstančių

Loecsen Print

( 0 röster )

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer