8.5/10 (2 röster)

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer

+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Siffror


Studieteknik tyska - Siffror
Studieteknik tyska - Siffror


Svenska Tyska
Noll Null
Ett Eins
Två Zwei
Tre Drei
Fyra Vier
Fem Fünf
Sex Sechs
Sju Sieben
Åtta Acht
Nio Neun
Tio Zehn
Elva Elf
Tolv Zwölf
Tretton Dreizehn
Fjorton Vierzehn
Femton Fünfzehn
Sexton Sechzehn
Sjutton Siebzehn
Arton Achtzehn
Nitton Neunzehn
Tjugo Zwanzig
Tjugoett Einundzwanzig
Tjugotvå Zweiundzwanzig
Tjugotre Dreiundzwanzig
Tjugofyra Vierundzwanzig
Tjugofem Fünfundzwanzig
Tjugosex Sechsundzwanzig
Tjugosju Siebenundzwanzig
Tjugoåtta Achtundzwanzig
Tjugonio Neunundzwanzig
Trettio Dreißig
Trettioett Einunddreißig
Trettiotvå Zweiunddreißig
Trttiotre Dreiunddreißig
Trettiofyra Vierunddreißig
Trettiofem Fünfunddreißig
Trettiosex Sechsunddreißig
Fyrtio Vierzig
Femtio Fünfzig
Sextio Sechszig
Sjuttio Siebzig
Åttio Achtzig
Nittio Neunzig
Ett hundra Hundert
Ett hundrafem Hundertfünf
Två hundra Zweihundert
Tre hundra Dreihundert
Fyra hundra Vierhundert
Ett tusen Tausend
Två tusen Zweitausend
Tio tusen Zehntausend

Loecsen Print