+ 15 teman
Nödvandiga uttryck, Samtal, Söka någon, Fråga efter tiden, Att skiljas åt, Bar, Restaurang, Taxi, Färdmedel, Hotell, Strand, Familjen, Känslor, Lära sig, Färger, Siffror, Vid problem,

Översättning / Taxi


Studieteknik tyska - Taxi
Studieteknik tyska - Taxi


Svenska Tyska
Taxi! Taxi!
Vart vill du åka? Wo möchten Sie denn hin?
Jag skall till järnvägsstationen Ich muß zum Bahnhof
Jag skall till Hotell Dag och Natt Ich muß ins Hotel Tag und Nacht
Skulle ni kunna köra mig till flygplatsen? Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte?
Kan ni ta mina väskor? Können Sie mein Gepäck nehmen?
Är det långt härifrån? Ist das weit von hier entfernt?
Nej, den ligger här intill Nein, es ist ganz nah
Den ligger lite längre bort Das ist ein bisschen weiter weg
Hur mycket kommer det att kosta? Wieviel wird das kosten?
Kör mig dit, tack. Fahren Sie mich hin bitte
Den ligger till höger Das ist rechts
Den ligger till vänster Das ist links
Den ligger rakt fram Das ist gerade aus
Den ligger här Das ist hier
Det är därborta Dort
Stopp! Stop!
Det är ingen brådska Nehmen Sie sich Zeit
Skulle jag kunna få ett kvitto? Könnte ich eine Rechnung bekommen?

Loecsen Print

8.5/10 (2 röster)

Dina synpunkter är välkomna!

Visa kommentarer