Εκμάθηση Βουλγαρικά

1
Καλημέρα
+ Μονάχα το πρωί
Καλησπέρα
Αντίο
+ Πιο κοινή έκφραση
Τα λέμε αργότερα
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Ναι
Όχι
Παρακαλώ
Ευχαριστώ
+ Συνώνυμη έκφραση
Ευχαριστώ πολύ!
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Ευχαριστώ για την βοήθεια
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Σας παρακαλώ
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Σύμφωνη
Πόσο κάνει;
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Συγγνώμη
+ Ένας άλλος τρόπος για να ειπωθεί
Δεν καταλαβαίνω
Κατάλαβα
Δεν ξέρω
Απαγορεύεται
Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ;
Καλή χρονιά!
+ Έκφραση στη καθομιλούμενη γλώσσα
Χρόνια πολλά!
Καλές γιορτές!
Συγχαρητήρια!
+ Συνώνυμη έκφραση
mp3+pdf
Συνεχίστε 0%
Συνεχίστε 1 0%
Συνεχίστε 2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Основни изрази 1 2
1 Καλημέρα Добър ден
dobăr den
2 Καλησπέρα Добър вечер
dobăr večer
3 Αντίο Довиждане
doviždane
4 Τα λέμε αργότερα До скоро
do skoro
5 Ναι Да
da
6 Όχι Не
ne
7 Ευχαριστώ Благодаря
blagodarja
8 Ευχαριστώ πολύ! Благодаря много
blagodarja mnogo
9 Ευχαριστώ για την βοήθεια Благодаря за помощта
blagodarja za pomošta
10 Σας παρακαλώ Моля
molja
11 Σύμφωνη Добре
dobre
12 Πόσο κάνει; Колко струва?
kolko struva
13 Συγγνώμη Извинете
izvinete
14 Δεν καταλαβαίνω Не разбирам
ne razbiram
15 Κατάλαβα Разбрах
razbrah
16 Δεν ξέρω Не знам
ne znam
17 Απαγορεύεται Забранено
zabraneno
18 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; Къде е тоалетната?
kăde e toaletnata
19 Καλή χρονιά! Честита Нова Година!
čestita nova godina
20 Χρόνια πολλά! Честит рожден ден!
čestit rožden den
21 Συγχαρητήρια! Честито!
čestito

Έκδοση εκτύπωσης - Βουλγαρικά (λεξιλόγιο)

17 θέματα
17 θέματα
 • Κύριες εκφράσεις

 • Συζήτηση

 • Μαθαίνω

 • Χρώματα

 • Αριθμοί

 • Τα σημεία του καιρού

 • Ταξί

 • Συναισθήματα

 • Οικογένεια

 • Μπαρ

 • Εστιατόριο

 • Αποχώρηση

 • Μεταφορά

 • Αναζήτηση ενός ατόμου

 • Ξενοδοχείο

 • Παραλία

 • Σε περίπτωση στεναχώριας