Εκμάθηση Καταλανικά

1

Συνεχίστε #1 0%
Συνεχίστε #2 0%
Ξεκινήστε ένα νέο κουίζ
Κύριες εκφράσεις Expressions essencials #1 #2
1 Καλημέρα Bon dia
2 Καλημέρα Hola
3 Καλησπέρα Bona nit
4 Αντίο Adéu
5 Αντίο Adéu siau
6 Τα λέμε αργότερα Fins més tard
7 Ναι
8 Όχι No
9 Παρακαλώ Si us plau!
10 Ευχαριστώ Gràcies
11 Ευχαριστώ πολύ! Moltes gràcies
12 Ευχαριστώ για την βοήθεια Gràcies per la seva ajuda
13 Σας παρακαλώ De res
14 Σύμφωνη D'acord
15 Πόσο κάνει; Quin preu té, si us plau?
16 Πόσο κάνει; Què val si us plau ? / Quan costa si us plau?
17 Συγγνώμη Disculpi
18 Δεν καταλαβαίνω No ho entenc
19 Κατάλαβα Entesos
20 Δεν ξέρω No ho sé
21 Απαγορεύεται Prohibit
22 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; On són els lavabos, si us plau?
23 Καλή χρονιά! Bon any!
24 Χρόνια πολλά! Per molts anys!
25 Καλές γιορτές! Bones festes!
26 Συγχαρητήρια! Felicitats!

Έκδοση εκτύπωσης - Καταλανικά (λεξιλόγιο) ↗

17 θέματα
17 θέματα

Κύριες εκφράσεις

Συζήτηση

Μαθαίνω

Χρώματα

Αριθμοί

Τα σημεία του καιρού

Ταξί

Συναισθήματα

Οικογένεια

Μπαρ

Εστιατόριο

Αποχώρηση

Μεταφορά

Αναζήτηση ενός ατόμου

Ξενοδοχείο

Παραλία

Σε περίπτωση στεναχώριας