אוצר-מילים > איטלקית

1 - ביטוים עיקריים
עברית איטלקית
🔊 שלום 🔊 Buongiorno
🔊 ערב טוב 🔊 Buonasera
🔊 להתראות 🔊 Arrivederci
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 A dopo
🔊 כן 🔊 Sì
🔊 לא 🔊 No
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Per favore!
🔊 תודה 🔊 Grazie
🔊 תודה רבה 🔊 Grazie mille
🔊 תודה על העזרה 🔊 Grazie per il suo aiuto
🔊 בבקשה 🔊 Prego
🔊 בסדר 🔊 Va bene
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Quanto costa, per favore?
🔊 סליחה 🔊 Mi scusi !
🔊 אני לא מבין 🔊 Non ho capito
🔊 הבנתי 🔊 Ho capito
🔊 אני לא יודעת 🔊 Non so
🔊 אסור 🔊 Vietato
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 Dov'è il bagno per favore ?
🔊 שנה טובה! 🔊 Buon anno!
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Buon compleanno!
🔊 חג שמח! 🔊 Buone feste!
🔊 כל הכבוד! 🔊 Congratulazioni!
2 - שיחה
עברית איטלקית
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Buongiorno. Come stai ?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Buongiorno. Bene, grazie
🔊 ?אתה מדבר איטלקית 🔊 Parli italiano ?
🔊 לא, אני לא מדבר איטלקית 🔊 No, non parlo italiano
🔊 רק קצת 🔊 Soltanto un po'
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 Di dove sei ?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 Di che nazionalità sei?
🔊 אני ישראלי 🔊 Sono ebreo
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 E tu, vivi qui?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Si, abito qui
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Mi chiamo Sara, e tu ?
🔊 ג'וליאן 🔊 Giuliano
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 Che fai qui?
🔊 אני בחופשה 🔊 Sono in vacanza
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Siamo in vacanza
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Sono in viaggio d'affari
🔊 אני עובד כאן 🔊 Lavoro qui
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Lavoriamo qui
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 C'è un museo qui vicino?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 Dove posso collegarmi a internet?
3 - למידה
עברית איטלקית
🔊 הבנתי 🔊 Ho capito
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
🔊 כן, בסדר! 🔊 Con piacere!
🔊 איך זה נקרא 🔊 Come si chiama ?
🔊 זה שולחן 🔊 È un tavolo
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Un tavolo, hai capito ?
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Puoi ripetere per favore ?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 Puoi parlare più lentamente?
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 Potresti scriverlo per favore?
4 - צבעים
עברית איטלקית
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Mi piace il colore di questo tavolo
🔊 זה אדום 🔊 È rosso
🔊 כחול 🔊 Blu
🔊 צהוב 🔊 Giallo
🔊 לבן 🔊 Bianco
🔊 שחור 🔊 Nero
🔊 ירוק 🔊 Verde
🔊 כתום 🔊 Arancione
🔊 סגול 🔊 Viola
🔊 אפור 🔊 Grigio
5 - מספרים
עברית איטלקית
🔊 אפס 🔊 Zero
🔊 אחת 🔊 Uno
🔊 שתים 🔊 Due
🔊 שלוש 🔊 Tre
🔊 ארבע 🔊 Quattro
🔊 חמש 🔊 Cinque
🔊 שש 🔊 Sei
🔊 שבע 🔊 Sette
🔊 שמונה 🔊 Otto
🔊 תשע 🔊 Nove
🔊 עשר 🔊 Dieci
🔊 אחת-עשרה 🔊 Undici
🔊 שתים-עשרה 🔊 Dodici
🔊 שלוש-עשרה 🔊 Tredici
🔊 ארבע-עשרה 🔊 Quattordici
🔊 חמש-עשרה 🔊 Quindici
🔊 שש-עשרה 🔊 Sedici
🔊 שבע-עשרה 🔊 Diciassette
🔊 שמונה-עשרה 🔊 Diciotto
🔊 תשע-עשרה 🔊 Diciannove
🔊 עשרים 🔊 Venti
🔊 עשרים ואחת 🔊 Ventuno
🔊 עשרים ושתים 🔊 Ventidue
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Ventitre
🔊 עשרים וארבע 🔊 Ventiquattro
🔊 עשרים וחמש 🔊 Venticinque
🔊 עשרים ושש 🔊 Ventisei
🔊 עשרים ושבע 🔊 Ventisette
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Ventotto
🔊 עשרים ותשע 🔊 Ventinove
🔊 שלושים 🔊 Trenta
🔊 שלושים ואחת 🔊 Trentuno
🔊 שלושים ושתים 🔊 Trentadue
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Trentatre
🔊 שלושים וארבע 🔊 Trentaquattro
🔊 שלושים חמש 🔊 Trentacinque
🔊 שלושים ושש 🔊 Trentasei
🔊 ארבעים 🔊 Quaranta
🔊 חמשים 🔊 Cinquanta
🔊 ששים 🔊 Sessanta
🔊 שבעים 🔊 Settanta
🔊 שמונים 🔊 Ottanta
🔊 תשעים 🔊 Novanta
🔊 מאה 🔊 Cento
🔊 מאה וחמש 🔊 Cento-cinque
🔊 מאתים 🔊 Duecento
🔊 שלוש מאות 🔊 Trecento
🔊 ארבע מאות 🔊 Quattrocento
🔊 אלף 🔊 Mille
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Millecinquecento
🔊 אלפיים 🔊 Duemila
🔊 עשרת אלפים 🔊 Diecimila
6 - ביטויי זמן
עברית איטלקית
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 Da quando sei qui?
🔊 היום 🔊 Da oggi
🔊 אתמול 🔊 Da ieri
🔊 לפני יומיים 🔊 Da due giorni
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 Quanto tempo resti ?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Riparto domani
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Riparto dopodomani
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Riparto tra tre giorni
🔊 יום שני 🔊 Lunedì
🔊 יום שלישי 🔊 Martedì
🔊 יום רביעי 🔊 Mercoledì
🔊 יום חמישי 🔊 Giovedì
🔊 יום שישי 🔊 Venerdì
🔊 שבת 🔊 Sabato
🔊 יום ראשון 🔊 Domenica
🔊 ינואר 🔊 Gennaio
🔊 פברואר 🔊 Febbraio
🔊 מרץ 🔊 Marzo
🔊 אפריל 🔊 Aprile
🔊 מאי 🔊 Maggio
🔊 יוני 🔊 Giugno
🔊 יולי 🔊 Luglio
🔊 אוגוסט 🔊 Agosto
🔊 ספטמבר 🔊 Settembre
🔊 אוקטובר 🔊 Ottobre
🔊 נובמבר 🔊 Novembre
🔊 דצמבר 🔊 Dicembre
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 A che ora parti ?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 La mattina, alle otto
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 La mattina, alle otto e un quarto
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 La mattina, alle otto e trenta
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque
🔊 בשש בערב 🔊 La sera, alle diciotto
🔊 אני מאחר 🔊 Sono in ritardo
7 - מונית
עברית איטלקית
🔊 מונית! 🔊 Taxi!
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 Dove vuole andare?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Vado alla stazione
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 Mi puo' portare all'aeroporto?
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 Puo' prendere i miei bagagli?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 È lontano da qui ?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 No è vicino
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Sì è un po' più lontano
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 Quanto costa?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Mi porti qui per favore
🔊 זה ימינה 🔊 A destra
🔊 זה שמאלה 🔊 A sinistra
🔊 זה ישר 🔊 Dritto
🔊 זה כאן 🔊 È qui
🔊 זה משם 🔊 È di là
🔊 עצור! 🔊 Alt!
🔊 קח את הזמן 🔊 Faccia con comodo
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore?
8 - משפחה
עברית איטלקית
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 Hai dei parenti qui?
🔊 אבא שלי 🔊 Mio padre
🔊 אמא שלי 🔊 Mia madre
🔊 הבן שלי 🔊 Mio figlio
🔊 הבת שלי 🔊 Mia figlia
🔊 אח 🔊 Un fratello
🔊 אחות 🔊 Una sorella
🔊 חבר 🔊 Un amico
🔊 ידידה 🔊 Un'amica
🔊 חבר שלי 🔊 Il mio ragazzo
🔊 ידידה שלי 🔊 La mia ragazza
🔊 בעלי 🔊 Mio marito
🔊 אשתי 🔊 Mia moglie
9 - הרגשות
עברית איטלקית
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Il tuo paese mi piace molto
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Ti amo
🔊 אני שמח 🔊 Sono felice
🔊 אני עצובה 🔊 Sono triste
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Sto bene qui
🔊 קר לי 🔊 Sento freddo
🔊 חם לי 🔊 Sento caldo
🔊 זה גדול מדי 🔊 È' troppo grande
🔊 זה קטן מדי 🔊 È troppo piccolo
🔊 זה מושלם 🔊 È perfetto
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 Vuoi uscire stasera?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Vorrei uscire stasera
🔊 זה רעיון טוב 🔊 È una buon'idea
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 Ho voglia di divertirmi
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 Non è una buon'idea
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 Non ho voglia di uscire stasera
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Ho voglia di riposarmi
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 Vuoi fare sport?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi!
🔊 אני משחק טניס 🔊 Io gioco a tennis
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 No grazie, sono abbastanza stanco
10 - בר
עברית איטלקית
🔊 בר 🔊 Il bar
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 Vuoi bere qualcosa?
🔊 לשתות 🔊 Bere
🔊 כוס 🔊 Bicchiere
🔊 בשמחה 🔊 Con piacere
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 Che cosa prendi?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 Che cosa c'è da bere ?
🔊 יש מים או מיץ 🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
🔊 מים 🔊 Acqua
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
🔊 קוביות קרח 🔊 Un po' di ghiaccio?
🔊 שוקו 🔊 Una cioccolata
🔊 חלב 🔊 Del latte
🔊 תה 🔊 Del tè
🔊 קפה 🔊 Del caffè
🔊 עם סוכר 🔊 Con zucchero
🔊 עם קצפת 🔊 Con panna
🔊 יין 🔊 Del vino
🔊 בירה 🔊 Una birra
🔊 תה בבקשה 🔊 Un tè, per favore
🔊 בירה בבקשה 🔊 Una birra per favore
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 Cosa vuoi bere ?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 Due tè per favore
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Due birre per favore
🔊 כלום, תודה 🔊 Niente, grazie
🔊 לחייך 🔊 Alla tua
🔊 לחיים! 🔊 Salute
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 Il conto per favore
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 Quanto Le devo, per favore ?
🔊 עשרים יורו 🔊 Venti Euro
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 È per me
11 - מסעדה
עברית איטלקית
🔊 המסעדה 🔊 Il ristorante
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 Vuoi mangiare?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Sì, ne ho voglia
🔊 לאכול 🔊 Mangiare
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 Dove possiamo mangiare?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 Dove possiamo pranzare?
🔊 ארוחת-ערב 🔊 La cena
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 La prima colazione
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Per favore !
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 Il menu per favore!
🔊 הנה התפריט! 🔊 Ecco il menu!
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce?
🔊 עם אורז 🔊 Con riso
🔊 עם אטריות 🔊 Con pasta
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Delle patate
🔊 ירקות 🔊 Della verdura
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
🔊 לחם 🔊 Del pane
🔊 חמאה 🔊 Del burro
🔊 סלט 🔊 Un'insalata
🔊 קינוח 🔊 Un dolce
🔊 פרות 🔊 Della frutta
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 Ha un coltello per favore?
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Sì, glielo porto subito
🔊 סכין 🔊 Un coltello
🔊 מזלג 🔊 Una forchetta
🔊 כף 🔊 Un cucchiaio
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 È un piatto caldo?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 Sì, ed anche molto speziato!
🔊 חם 🔊 Caldo
🔊 קר 🔊 Freddo
🔊 מתובל 🔊 Speziato
🔊 אני אקח דגים! 🔊 Prenderò il pesce!
🔊 גם אני 🔊 Anch'io
12 - פרידה לשלום
עברית איטלקית
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 È tardi ! Devo andare!
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 Ci rivedremo ?
🔊 כן, בשמחה 🔊 Sì, certamente
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Abito a quest'indirizzo
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 Hai un numero di telefono?
🔊 כן, הנה 🔊 Sì, eccolo
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Ci rivedremo presto
🔊 אני גם מקוה 🔊 Lo spero anch'io
🔊 להתראות! 🔊 Arrivederci
🔊 נפגש מחר 🔊 A domani
🔊 ביי! 🔊 Ciao
13 - נסיעות
עברית איטלקית
🔊 תודה 🔊 Grazie
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 Dove va questo treno per favore?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 Quando arriva il treno per la Città del Sole?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 Conosce l'orario dei treni?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 L'orario degli autobus
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 È quello
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Di niente. Buon Viaggio
🔊 מוסך תקונים 🔊 Il meccanico
🔊 תחנת-דלק 🔊 La pompa di benzina
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Il pieno, per favore
🔊 אופנים 🔊 Bici
🔊 מרכז העיר 🔊 Il centro città
🔊 פרבר 🔊 La periferia
🔊 זו עיר גדולה 🔊 È una grande città
🔊 זה כפר 🔊 È un paese
🔊 הר 🔊 Una montagna
🔊 אגם 🔊 Un lago
🔊 כפר 🔊 La campagna
14 - מלון
עברית איטלקית
🔊 המלון 🔊 L'hotel
🔊 דירה 🔊 Appartamento
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Benvenuti!
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 Ha una camera libera?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 È una camera con bagno?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 Preferisce due letti separati?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 Desidera una camera doppia?
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Camera con la prima colazione
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 Qual è il prezzo per una notte?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore!
🔊 כן, בודאי! 🔊 Sì, certo!
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Grazie, la camera va benissimo.
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 Dove si trova la mia camera, per favore?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 È al primo piano
🔊 ?יש מעלית 🔊 C'è un ascensore?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 L'ascensore è alla sua sinistra
🔊 המעלית היא מימין 🔊 L'ascensore è alla sua destra
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 Dov'è la lavanderia?
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 È al pianterreno.
🔊 קומת קרקע 🔊 Pianterreno.
🔊 חדר 🔊 Camera
🔊 מכבסה 🔊 Lavanderia
🔊 מספרה 🔊 Parrucchiere
🔊 חניה למכוניות 🔊 Parcheggio auto
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 Vediamoci nella sala conferenze?
🔊 אולם האספות 🔊 La sala di riunione
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 La piscina è riscaldata
🔊 הבריכה 🔊 La piscina
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Mi svegli alle sette per favore
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 La chiave per favore
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 Il pass per favore
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 Ci sono messaggi per me?
🔊 כן, הנה הן 🔊 Sì, eccoli
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 No, non ha ricevuto nulla
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?
15 - לחפש מישהו
עברית איטלקית
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 C'è Sara per favore ?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Sì, è qui
🔊 היא יצאה 🔊 È uscita
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 Puo' chiamarla al cellulare
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 Sa dove posso trovarla?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 È andata al lavoro
🔊 היא בבית שלה 🔊 È a casa sua
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 C'è Giuliano per favore ?
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Sì, è qui
🔊 הוא יצא 🔊 È uscito
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 Sa dove posso trovarlo?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 Puo' chiamarlo al cellulare
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 È andato al lavoro
🔊 הוא בבית שלו 🔊 È a casa sua
16 - חוף ים
עברית איטלקית
🔊 החוף 🔊 La spiaggia
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 Sa dove posso comprare un palloncino?
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 C'è un negozio da questa parte
🔊 כדור 🔊 Un palloncino
🔊 משקפת 🔊 Un binocolo
🔊 כובע מצחיה 🔊 Un berretto
🔊 מגבת 🔊 Asciugamano
🔊 סנדלים 🔊 Sandali
🔊 דלי 🔊 Secchiello
🔊 קרם שיזוף 🔊 Crema solare
🔊 בגד-ים 🔊 Costume da bagno maschile
🔊 משקפי-שמש 🔊 Occhiali da sole
🔊 סרטן 🔊 Crostaceo
🔊 להשתזף 🔊 Fare un bagno di sole
🔊 מחומם 🔊 Assolato
🔊 שקיעת השמש 🔊 Tramonto
🔊 שמשיה 🔊 Ombrellone
🔊 שמש 🔊 Sole
🔊 צל 🔊 Ombra
🔊 מכת-שמש 🔊 Insolazione
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 È pericoloso nuotare qui?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 No, non è pericoloso
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui
🔊 לשחות 🔊 Nuotare
🔊 שחיה 🔊 Nuoto
🔊 גל 🔊 Onda
🔊 ים 🔊 Mare
🔊 דיונה 🔊 Duna
🔊 חול 🔊 Sabbia
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 Il tempo sta cambiando
🔊 ירד גשם 🔊 Pioverà
🔊 תהיה שמש 🔊 Ci sarà il sole
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Ci sarà molto vento
🔊 בגד-ים 🔊 Costume da bagno
17 - למקרה חרום
עברית איטלקית
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 Mi può aiutare per favore ?
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Mi sono perso
🔊 מה את רוצה 🔊 Cosa desidera?
🔊 ?מה קרה 🔊 Che è successo?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 Dove posso trovare un interprete?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 Dov'è la farmacia più vicina?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 Puo' chiamare un medico per favore?
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 Che cura segue al momento?
🔊 בית-חולים 🔊 Un ospedale
🔊 בית-מרקחת 🔊 Una farmacia
🔊 רופא 🔊 Un medico
🔊 שרות רפואי 🔊 Servizio medico
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Ho perso i documenti
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Mi hanno rubato i documenti
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Ufficio degli oggetti smarriti
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Posto di soccorso
🔊 יציאת-חרום 🔊 Uscita di sicurezza
🔊 המשטרה 🔊 La polizia
🔊 תעודות 🔊 Documenti
🔊 כסף 🔊 Soldi
🔊 דרכון 🔊 Passaporto
🔊 מטען 🔊 Bagagli
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 No, grazie
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Lasciami in pace !
🔊 הסתלק! 🔊 Vattene !

השיטה שלנו

הורד mp3 ו-pdf