אוצר-מילים > איטלקית

1 - ביטוים עיקריים

ביטוים עיקריים
בוחן
למד
1 שלום Buongiorno
2 ערב טוב Buonasera
3 להתראות Arrivederci
4 נתראה יותר מאוחר A dopo
5 כן
6 לא No
7 סליחה, בבקשה Per favore!
8 תודה Grazie
9 תודה רבה Grazie mille
10 תודה על העזרה Grazie per il suo aiuto
11 בבקשה Prego
12 בסדר Va bene
13 ?מה המחיר בבקשה Quanto costa, per favore?
14 סליחה Mi scusi !
15 אני לא מבין Non ho capito
16 הבנתי Ho capito
17 אני לא יודעת Non so
18 אסור Vietato
19 ?סליחה, איפה השרותים Dov'è il bagno per favore ?
20 שנה טובה! Buon anno!
21 יום-הולדת שמח! Buon compleanno!
22 חג שמח! Buone feste!
23 כל הכבוד! Congratulazioni!2 - שיחה

שיחה
בוחן
למד
1 ?שלום, מה שלומך Buongiorno. Come stai ?
2 שלום, טוב, תודה Buongiorno. Bene, grazie
3 ?אתה מדבר איטלקית Parli italiano ?
4 לא, אני לא מדבר איטלקית No, non parlo italiano
5 רק קצת Soltanto un po'
6 ?מאיזו מדינה אתה Di dove sei ?
7 ?מה האזרחות שלך Di che nazionalità sei?
8 אני ישראלי Sono ebreo
9 ?ואת, את גרה כאן E tu, vivi qui?
10 כן, אני גרה כאן Si, abito qui
11 ?קוראים לי שרה, ולך Mi chiamo Sara, e tu ?
12 ג'וליאן Giuliano
13 ?מה אתה עושה כאן Che fai qui?
14 אני בחופשה Sono in vacanza
15 אנחנו בחופשה Siamo in vacanza
16 אני בנסיעת עסקים Sono in viaggio d'affari
17 אני עובד כאן Lavoro qui
18 אנחנו עובדים כאן Lavoriamo qui
19 ?מה הם המקומות הטובים לאכול Dove mi consigli di andare a mangiare?
20 ?יש מוזיאון קרוב לכאן C'è un museo qui vicino?
21 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת Dove posso collegarmi a internet?3 - למידה

למידה
בוחן
למד
1 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
2 כן, בסדר! Con piacere!
3 איך זה נקרא Come si chiama ?
4 זה שולחן È un tavolo
5 ?שולחן, אתה מבין Un tavolo, hai capito ?
6 אני לא מבין Non ho capito
7 ?את יכולה לומר שוב בבקשה Puoi ripetere per favore ?
8 את יכולה לדבר מעט לאט יותר Puoi parlare più lentamente?
9 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה Potresti scriverlo per favore?
10 הבנתי Ho capito4 - צבעים

צבעים
בוחן
למד
1 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי Mi piace il colore di questo tavolo
2 זה אדום È rosso
3 כחול Blu
4 צהוב Giallo
5 לבן Bianco
6 שחור Nero
7 ירוק Verde
8 כתום Arancione
9 סגול Viola
10 אפור Grigio5 - מספרים

מספרים
בוחן
למד
1 אפס Zero
2 אחת Uno
3 שתים Due
4 שלוש Tre
5 ארבע Quattro
6 חמש Cinque
7 שש Sei
8 שבע Sette
9 שמונה Otto
10 תשע Nove
11 עשר Dieci
12 אחת-עשרה Undici
13 שתים-עשרה Dodici
14 שלוש-עשרה Tredici
15 ארבע-עשרה Quattordici
16 חמש-עשרה Quindici
17 שש-עשרה Sedici
18 שבע-עשרה Diciassette
19 שמונה-עשרה Diciotto
20 תשע-עשרה Diciannove
21 עשרים Venti
22 עשרים ואחת Ventuno
23 עשרים ושתים Ventidue
24 עשרים ושלוש Ventitre
25 עשרים וארבע Ventiquattro
26 עשרים וחמש Venticinque
27 עשרים ושש Ventisei
28 עשרים ושבע Ventisette
29 עשרים ושמונה Ventotto
30 עשרים ותשע Ventinove
31 שלושים Trenta
32 שלושים ואחת Trentuno
33 שלושים ושתים Trentadue
34 שלושים ושלוש Trentatre
35 שלושים וארבע Trentaquattro
36 שלושים חמש Trentacinque
37 שלושים ושש Trentasei
38 ארבעים Quaranta
39 חמשים Cinquanta
40 ששים Sessanta
41 שבעים Settanta
42 שמונים Ottanta
43 תשעים Novanta
44 מאה Cento
45 מאה וחמש Cento-cinque
46 מאתים Duecento
47 שלוש מאות Trecento
48 ארבע מאות Quattrocento
49 אלף Mille
50 אלף חמש מאות Millecinquecento
51 אלפיים Duemila
52 עשרת אלפים Diecimila6 - ביטויי זמן

ביטויי זמן
בוחן
למד
1 ?מתי הגעת לכאן Da quando sei qui?
2 היום Da oggi
3 אתמול Da ieri
4 לפני יומיים Da due giorni
5 ?כמה זמן אתה נשאר Quanto tempo resti ?
6 אני נוסע שוב מחר Riparto domani
7 אני נוסע שוב מחרתים Riparto dopodomani
8 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים Riparto tra tre giorni
9 יום שני Lunedì
10 יום שלישי Martedì
11 יום רביעי Mercoledì
12 יום חמישי Giovedì
13 יום שישי Venerdì
14 שבת Sabato
15 יום ראשון Domenica
16 ינואר Gennaio
17 פברואר Febbraio
18 מרץ Marzo
19 אפריל Aprile
20 מאי Maggio
21 יוני Giugno
22 יולי Luglio
23 אוגוסט Agosto
24 ספטמבר Settembre
25 אוקטובר Ottobre
26 נובמבר Novembre
27 דצמבר Dicembre
28 ?מתי אתה נוסע A che ora parti ?
29 בשמונה בבוקר La mattina, alle otto
30 בשמונה ורבע בבוקר La mattina, alle otto e un quarto
31 בשמונה וחצי בבוקר La mattina, alle otto e trenta
32 ברבע לתשע בבוקר La mattina, alle otto e quarantacinque
33 בשש בערב La sera, alle diciotto
34 אני מאחר Sono in ritardo7 - מונית

מונית
בוחן
למד
1 מונית! Taxi!
2 ?לאן אתה רוצה לנסוע Dove vuole andare?
3 אני נוסע לתחנה Vado alla stazione
4 אני נוסע למלון ג'ור ונויי Vado all'hotel Giorno e Notte
5 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה Mi puo' portare all'aeroporto?
6 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי Puo' prendere i miei bagagli?
7 ?זה רחוק מכאן È lontano da qui ?
8 לא, זה קרוב No è vicino
9 כן, זה מעט רחוק יותר Sì è un po' più lontano
10 ?כמה זה יעלה Quanto costa?
11 קח אותי לכאן בבקשה Mi porti qui per favore
12 זה ימינה A destra
13 זה שמאלה A sinistra
14 זה ישר Dritto
15 זה כאן È qui
16 זה משם È di là
17 עצור! Alt!
18 קח את הזמן Faccia con comodo
19 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה Mi puo' fare una ricevuta per favore?8 - הרגשות

הרגשות
בוחן
למד
1 אני אוהב מאד את המדינה שלך Il tuo paese mi piace molto
2 אני אוהבת אותך Ti amo
3 אני שמח Sono felice
4 אני עצובה Sono triste
5 אני מרגיש טוב כאן Sto bene qui
6 קר לי Sento freddo
7 חם לי Sento caldo
8 זה גדול מדי È' troppo grande
9 זה קטן מדי È troppo piccolo
10 זה מושלם È perfetto
11 ?אתה רוצה לצאת הערב Vuoi uscire stasera?
12 אני אשמח לצאת הערב Vorrei uscire stasera
13 זה רעיון טוב È una buon'idea
14 יש לי חשק לעשות חיים Ho voglia di divertirmi
15 זה לא רעיון טוב Non è una buon'idea
16 אין לי חשק לצאת הערב Non ho voglia di uscire stasera
17 יש לי חשק לנוח Ho voglia di riposarmi
18 אתה רוצה לעשות ספורט Vuoi fare sport?
19 כן, אני צריך להתפרק! Sì, ho bisogno di sfogarmi!
20 אני משחק טניס Io gioco a tennis
21 לא, תודה, אני די עיף No grazie, sono abbastanza stanco9 - משפחה

משפחה
בוחן
למד
1 ?יש לך כאן משפחה Hai dei parenti qui?
2 אבא שלי Mio padre
3 אמא שלי Mia madre
4 הבן שלי Mio figlio
5 הבת שלי Mia figlia
6 אח Un fratello
7 אחות Una sorella
8 חבר Un amico
9 ידידה Un'amica
10 חבר שלי Il mio ragazzo
11 ידידה שלי La mia ragazza
12 בעלי Mio marito
13 אשתי Mia moglie10 - בר

בר
בוחן
למד
1 בר Il bar
2 ?אתה רוצה לשתות משהו Vuoi bere qualcosa?
3 לשתות Bere
4 כוס Bicchiere
5 בשמחה Con piacere
6 ?מה אתה שותה Che cosa prendi?
7 ?מה יש לשתות Che cosa c'è da bere ?
8 יש מים או מיץ C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
9 מים Acqua
10 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
11 קוביות קרח Un po' di ghiaccio?
12 שוקו Una cioccolata
13 חלב Del latte
14 תה Del tè
15 קפה Del caffè
16 עם סוכר Con zucchero
17 עם קצפת Con panna
18 יין Del vino
19 בירה Una birra
20 תה בבקשה Un tè, per favore
21 בירה בבקשה Una birra per favore
22 ?מה תרצה לשתות Cosa vuoi bere ?
23 פעמיים תה בבקשה Due tè per favore
24 פעמיים בירה בבקשה Due birre per favore
25 כלום, תודה Niente, grazie
26 לחייך Alla tua
27 לחיים! Salute
28 חשבון בבקשה! Il conto per favore
29 סליחה ,כמה אני חייב לך Quanto Le devo, per favore ?
30 עשרים יורו Venti Euro
31 אני מזמינה אותך È per me11 - מסעדה

מסעדה
בוחן
למד
1 המסעדה Il ristorante
2 ?אתה רוצה לאכול Vuoi mangiare?
3 כן, אני אשמח Sì, ne ho voglia
4 לאכול Mangiare
5 ?איפה אנחנו יכולים לאכול Dove possiamo mangiare?
6 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים Dove possiamo pranzare?
7 ארוחת-ערב La cena
8 ארחתת-בוקר La prima colazione
9 סליחה, בבקשה Per favore !
10 תפריט, בבקשה! Il menu per favore!
11 הנה התפריט! Ecco il menu!
12 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים Cosa preferisci? Carne o pesce?
13 עם אורז Con riso
14 עם אטריות Con pasta
15 תפוחי-אדמה Delle patate
16 ירקות Della verdura
17 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
18 לחם Del pane
19 חמאה Del burro
20 סלט Un'insalata
21 קינוח Un dolce
22 פרות Della frutta
23 ?סליחה, יש לך סכין Ha un coltello per favore?
24 כן, אני תיכף מביא לך אותו Sì, glielo porto subito
25 סכין Un coltello
26 מזלג Una forchetta
27 כף Un cucchiaio
28 ?זו מנה חמה È un piatto caldo?
29 כן, וגם מאד מתובלת Sì, ed anche molto speziato!
30 חם Caldo
31 קר Freddo
32 מתובל Speziato
33 אני אקח דגים! Prenderò il pesce!
34 גם אני Anch'io12 - פרידה לשלום

פרידה לשלום
בוחן
למד
1 מאוחר! אני חייבת ללכת! È tardi ! Devo andare!
2 ?נוכל להפגש Ci rivedremo ?
3 כן, בשמחה Sì, certamente
4 אני גרה בכתובת הזו Abito a quest'indirizzo
5 ?יש לך מספר טלפון Hai un numero di telefono?
6 כן, הנה Sì, eccolo
7 היה לי נחמד איתך Ho trascorso un momento piacevole con te
8 גם לי, נעים להכיר אותך Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
9 נתראה בקרוב Ci rivedremo presto
10 אני גם מקוה Lo spero anch'io
11 להתראות! Arrivederci
12 נפגש מחר A domani
13 ביי! Ciao13 - נסיעות

נסיעות
בוחן
למד
1 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
2 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
3 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת Dove va questo treno per favore?
4 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש Questo treno si ferma alla Città del Sole?
5 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש Quando parte il treno per la Città del Sole?
6 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש Quando arriva il treno per la Città del Sole?
7 כרטיס לעיר השמש בבקשה Un biglietto per La Città del Sole per favore
8 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות Conosce l'orario dei treni?
9 לוח-הזמנים של האוטובוס L'orario degli autobus
10 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
11 הרכבת הזאת È quello
12 תודה Grazie
13 על לא דבר, נסיעה טובה! Di niente. Buon Viaggio
14 מוסך תקונים Il meccanico
15 תחנת-דלק La pompa di benzina
16 לתדלק בבקשה Il pieno, per favore
17 אופנים Bici
18 מרכז העיר Il centro città
19 פרבר La periferia
20 זו עיר גדולה È una grande città
21 זה כפר È un paese
22 הר Una montagna
23 אגם Un lago
24 כפר La campagna14 - לחפש מישהו

לחפש מישהו
בוחן
למד
1 ?סליחה, שרה נמצאת C'è Sara per favore ?
2 כן, היא נמצאת כאן Sì, è qui
3 היא יצאה È uscita
4 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי Puo' chiamarla al cellulare
5 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה Sa dove posso trovarla?
6 היא בעבודה שלה È andata al lavoro
7 היא בבית שלה È a casa sua
8 ?סליחה, ג'וליאן נמצא C'è Giuliano per favore ?
9 כן, הוא נמצא כאן Sì, è qui
10 הוא יצא È uscito
11 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו Sa dove posso trovarlo?
12 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי Puo' chiamarlo al cellulare
13 הוא בעבודה שלו È andato al lavoro
14 הוא בבית שלו È a casa sua15 - מלון

מלון
בוחן
למד
1 המלון L'hotel
2 דירה Appartamento
3 ברוכים הבאים! Benvenuti!
4 ?יש לכם חדר פנוי Ha una camera libera?
5 ?יש חדר-אמבטיה בחדר È una camera con bagno?
6 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות Preferisce due letti separati?
7 ?אתה מעונינים בחדר כפול Desidera una camera doppia?
8 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
9 חדר עם ארוחת-בוקר Camera con la prima colazione
10 ?מה המחיר ללילה Qual è il prezzo per una notte?
11 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! Prima vorrei vedere la camera, per favore!
12 כן, בודאי! Sì, certo!
13 תודה, החדר הוא טוב מאד Grazie, la camera va benissimo.
14 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב Va bene, posso prenotare per questa sera?
15 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה La ringrazio, ma è troppo cara per me
16 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
17 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי Dove si trova la mia camera, per favore?
18 הוא בקומה הראשונה È al primo piano
19 ?יש מעלית C'è un ascensore?
20 המעלית היא משמאל L'ascensore è alla sua sinistra
21 המעלית היא מימין L'ascensore è alla sua destra
22 ?איפה נמצאת המכבסה Dov'è la lavanderia?
23 היא בקומת הקרקע È al pianterreno.
24 קומת קרקע Pianterreno.
25 חדר Camera
26 מכבסה Lavanderia
27 מספרה Parrucchiere
28 חניה למכוניות Parcheggio auto
29 נפגשים באולם האספות Vediamoci nella sala conferenze?
30 אולם האספות La sala di riunione
31 הבריכה מחוממת La piscina è riscaldata
32 הבריכה La piscina
33 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה Mi svegli alle sette per favore
34 את המפתח בבקשה La chiave per favore
35 את הדרכון בבקשה Il pass per favore
36 ?יש הודעות בשבילי Ci sono messaggi per me?
37 כן, הנה הן Sì, eccoli
38 לא, לא קיבלת שום-הודעה No, non ha ricevuto nulla
39 ?איפה אני יכול לפרוט כסף Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
40 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
41 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?16 - חוף ים

חוף ים
בוחן
למד
1 החוף La spiaggia
2 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור Sa dove posso comprare un palloncino?
3 יש חנות בכיוון הזה C'è un negozio da questa parte
4 כדור Un palloncino
5 משקפת Un binocolo
6 כובע מצחיה Un berretto
7 מגבת Asciugamano
8 סנדלים Sandali
9 דלי Secchiello
10 קרם שיזוף Crema solare
11 בגד-ים Costume da bagno maschile
12 משקפי-שמש Occhiali da sole
13 סרטן Crostaceo
14 להשתזף Fare un bagno di sole
15 מחומם Assolato
16 שקיעת השמש Tramonto
17 שמשיה Ombrellone
18 שמש Sole
19 מכת-שמש Insolazione
20 ?מסוכן לשחות כאן È pericoloso nuotare qui?
21 לא, זה לא מסוכן No, non è pericoloso
22 כן, אסור להתרחץ כאן Sì, è vietato farsi il bagno qui
23 לשחות Nuotare
24 שחיה Nuoto
25 גל Onda
26 ים Mare
27 דיונה Duna
28 חול Sabbia
29 ?מה תחזית מזג-האויר למחר Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
30 מזג האויר ישתנה Il tempo sta cambiando
31 ירד גשם Pioverà
32 תהיה שמש Ci sarà il sole
33 תהיה רוח חזקה Ci sarà molto vento
34 בגד-ים Costume da bagno
35 צל Ombra17 - למקרה חרום

למקרה חרום
בוחן
למד
1 ?את יכולה לעזור לי בבקשה Mi può aiutare per favore ?
2 הלכתי לאבוד Mi sono perso
3 מה את רוצה Cosa desidera?
4 ?מה קרה Che è successo?
5 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם Dove posso trovare un interprete?
6 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Dov'è la farmacia più vicina?
7 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Puo' chiamare un medico per favore?
8 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Che cura segue al momento?
9 בית-חולים Un ospedale
10 בית-מרקחת Una farmacia
11 רופא Un medico
12 שרות רפואי Servizio medico
13 איבדתי את התעודות שלי Ho perso i documenti
14 גנבו לי את התעודות Mi hanno rubato i documenti
15 משרד לאבידות ולמציאות Ufficio degli oggetti smarriti
16 תחנת עזרה ראשונה Posto di soccorso
17 יציאת-חרום Uscita di sicurezza
18 המשטרה La polizia
19 תעודות Documenti
20 כסף Soldi
21 דרכון Passaporto
22 מטען Bagagli
23 זה בסדר, לא תודה No, grazie
24 עזוב אותי בשקט! Lasciami in pace !
25 הסתלק! Vattene !
הורד mp3 ו-pdf
MP3 + PDF

הורדת כל המשפטים והניבים

הדגמה בחינםלהתחיל

הורד mp3 ו-pdf