אוצר-מילים > בולגרית

1 - ביטוים עיקריים

ביטוים עיקריים
בוחן
למד
1 שלום Добър ден
dobăr den
2 רק בבוקר добро утро
dobro utro
3 ערב טוב Добър вечер
dobăr večer
4 להתראות Довиждане
doviždane
5 ביטוי מקובל יותר 1. Чао ; 2. Дочуване
1. čao ; 2. dočuvane
6 נתראה יותר מאוחר До скоро
do skoro
7 נוסח אחר До след малко
do sled malko
8 כן Да
da
9 לא Не
ne
10 סליחה, בבקשה Извинете
izvinete
11 תודה Благодаря
blagodarja
12 שם נרדף мерси
mersi
13 תודה רבה Благодаря много
blagodarja mnogo
14 נוסח אחר мерси много
mersi mnogo
15 תודה על העזרה Благодаря за помощта
blagodarja za pomošta
16 נוסח אחר Благодаря за съдействието
blagodarja za sădejstvieto
17 בבקשה Моля
molja
18 נוסח אחר Няма защо ; За нищо
njama zašto ; za ništo
19 בסדר Добре
dobre
20 ?מה המחיר בבקשה Колко струва?
kolko struva
21 נוסח אחר каква е цената?
kakva e cenata
22 סליחה Извинете
izvinete
23 נוסח אחר пардон, прощавайте
pardon, proštavajte
24 אני לא מבין Не разбирам
ne razbiram
25 הבנתי Разбрах
razbrah
26 אני לא יודעת Не знам
ne znam
27 אסור Забранено
zabraneno
28 ?סליחה, איפה השרותים Къде е тоалетната?
kăde e toaletnata
29 שנה טובה! Честита Нова Година!
čestita nova godina
30 ביטוי בשפת הדיבור за много години
za mnogo godini
31 יום-הולדת שמח! Честит рожден ден!
čestit rožden den
32 חג שמח! Весели празници
veseli praznici
33 כל הכבוד! Честито!
čestito
34 שם נרדף поздравления
pozdravlenija2 - שיחה

שיחה
בוחן
למד
1 ?שלום, מה שלומך Здрасти. Как си?
zdrasti. как si
2 נוסח אחר Здравей. Как си?
zdravej kak si
3 שלום, טוב, תודה Здрасти. Добре, благодаря
zdrasti. dobre, blagodarja
4 ?אתה מדבר בולגרית Говориш ли български?
govorite li bălgarski
5 לא, אני לא מדבר בולגרית Не, не говоря български
Ne, ne govoria bălgarski
6 רק קצת Само малко
samo malko
7 ?מאיזו מדינה אתה От къде си?
ot kăde si
8 ?מה האזרחות שלך Какъв си по народност?
kakăv si po narodnost
9 אני ישראלי Аз съм израелец
az săm izraelec
10 כשאישה מדברת Аз съм израелка
az săm izraelka
11 ?ואת, את גרה כאן А ти, тук ли живееш?
a ti, tuk li živeeš
12 כן, אני גרה כאן Да, тук живея
da, tuk živeja
13 ?קוראים לי שרה, ולך Казвам се Сара, а ти?
Kazvam se Sara, a ti
14 ג'וליאן Жулиен
žulien
15 ?מה אתה עושה כאן Какво правиш тук?
kakvo praviš tuk
16 אני בחופשה На почивка съм
na počivka săm
17 אנחנו בחופשה Ние сме на почивка
nie sme na počivka
18 אני בנסיעת עסקים Пътувам по работа
pătuvam po rabota
19 אני עובד כאן Аз работя тук
(az) rabotja tuk
20 ביטוי מקובל יותר тук бачкам
tuk bačkam
21 אנחנו עובדים כאן Ние работим тук
(nie) rabotim tuk
22 ?מה הם המקומות הטובים לאכול Бихте ли ни препоръчали хубав ресторант?
bihte li ni preporăčali hubav restorant?
23 ?יש מוזיאון קרוב לכאן Има ли наблизо музей?
ima li nablizo muzej?
24 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת Къде има интернет?
kăde ima internet3 - למידה

למידה
בוחן
למד
1 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים Искаш ли да научиш непознати думи?
iskaš li da naučiš nepoznati dumi
2 כן, בסדר! Да, добре!
da, dobre
3 איך זה נקרא Какво е това?
kakvo e tova
4 זה שולחן Това е маса
tova e masa
5 ?שולחן, אתה מבין Маса, разбираш ли?
masa, razbiraš li
6 אני לא מבין Не разбирам
ne razbiram
7 ?את יכולה לומר שוב בבקשה Моля, повтори?
molja, povtori
8 את יכולה לדבר מעט לאט יותר Може ли до говориш малко по-бавно?
moje li da govoriš malko po-bavno
9 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה Моля те, напиши го?
molja te, napiši go
10 הבנתי Разбрах
razbrah4 - צבעים

צבעים
בוחן
למד
1 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי Харесва ми цветът на тази маса
haresva mi cvetăt na tazi masa
2 זה אדום това е червено
tova e červeno
3 נוסח אחר червен
červen
4 כחול синьо
sinjo
5 נוסח אחר син
sin
6 צהוב жълто
žălto
7 נוסח אחר жълт
žălt
8 לבן бяло
bjalo
9 נוסח אחר бял
bjal
10 שחור черно
černo
11 נוסח אחר черен
čeren
12 ירוק зелено
zeleno
13 נוסח אחר зелен
zelen
14 כתום оранжево
oranževo
15 נוסח אחר оранжев
oranžev
16 סגול лиляво
liljavo
17 נוסח אחר лиляв
liljav
18 אפור сиво
sivo
19 נוסח אחר сив
siv5 - מספרים

מספרים
בוחן
למד
1 אפס нула
nula
2 אחת едно
edno
3 שתים две
dve
4 שלוש три
tri
5 ארבע четири
četiri
6 חמש пет
pet
7 שש шест
šest
8 שבע седем
sedem
9 שמונה осем
osem
10 תשע девет
devet
11 עשר десет
deset
12 אחת-עשרה единадесет
edinadeset
13 נוסח אחר единайсет
edinajset
14 שתים-עשרה дванадесет
dvanadeset
15 נוסח אחר дванайсет
dvanajset
16 שלוש-עשרה тринадесет
trinadeset
17 נוסח אחר тринайсет
trinajset
18 ארבע-עשרה четиринадесет
četirinadeset
19 נוסח אחר четиринайсет
četirinajset
20 חמש-עשרה петнадесет
petnadeset
21 נוסח אחר петнайсет
petnajset
22 שש-עשרה шестнадесет
šestnadeset
23 נוסח אחר шестнайсет
šestnajset
24 שבע-עשרה седемнадесет
sedemnadeset
25 נוסח אחר седемнайсет
sedemnajset
26 שמונה-עשרה осемнадесет
osemnadeset
27 נוסח אחר осемнайсет
osemnajset
28 תשע-עשרה деветнадесет
devetnadeset
29 נוסח אחר деветнайсет
devetnajset
30 עשרים двадесет
dvadeset
31 נוסח אחר двайсет
dvajset
32 עשרים ואחת двадесет и едно
dvadeset I edno
33 נוסח אחר двайсет и едно
dvajset I edno
34 עשרים ושתים двадесет и две
dvadeset I dve
35 נוסח אחר двайсет и две
dvaiset I dve
36 עשרים ושלוש двадесет и три
dvadeset I tri
37 נוסח אחר двайсет и три
dvajset I tri
38 עשרים וארבע двадесет и четири
dvadeset I četiri
39 נוסח אחר двайсет и четири
dvajset I četiri
40 עשרים וחמש двадесет и пет
dvadeset I pet
41 נוסח אחר двайсет и пет
dvajset I pet
42 עשרים ושש двадесет и шест
dvadeset I šest
43 נוסח אחר двайсет и шест
dvajset I šest
44 עשרים ושבע двадесет и седем
dvadeset I sedem
45 נוסח אחר двайсет и седем
dvajset I sedem
46 עשרים ושמונה двадесет и осем
dvadeset I osem
47 נוסח אחר двайсет и осем
dvajset I osem
48 עשרים ותשע двадесет и девет
dvadeset I devet
49 נוסח אחר двайсет и девет
dvajset I devet
50 שלושים тридесет
trideset
51 נוסח אחר трийсет
trijset
52 שלושים ואחת тридесет и едно
trideset I edno
53 נוסח אחר трийсет и едно
trijset I edno
54 נוסח אחר трийсет и две
trijset I dve
55 שלושים ושתים тридесет и две
trideset I dve
56 שלושים ושלוש тридесет и три
trideset I tri
57 נוסח אחר трийсет и три
trijset I tri
58 שלושים וארבע тридесет и четири
trideset I četiri
59 נוסח אחר трийсет и четири
trijset I četiri
60 שלושים חמש тридесет и пет
trideset I pet
61 נוסח אחר трийсет и пет
trijset I pet
62 שלושים ושש тридесет и шест
trideset I šest
63 נוסח אחר трийсет и шест
trijset I šest
64 ארבעים четиридесет
četirideset
65 נוסח אחר четиресет
četireset
66 חמשים петдесет
petdeset
67 ששים шестдесет
šestdeset
68 נוסח אחר шейсет
šejset
69 שבעים седемдесет
sedemdeset
70 שמונים осемдесет
osemdeset
71 תשעים деветдесет
devetdeset
72 מאה сто
sto
73 מאה וחמש петстотин
petstotin
74 מאתים двеста
dvesta
75 שלוש מאות триста
trista
76 ארבע מאות четиристотин
četiristotin
77 אלף хиляда
hiljada
78 אלף חמש מאות хиляда и петстотин
hiljada I petstotin
79 אלפיים две хиляди
dve hiljadi
80 עשרת אלפים десет хиляди
deset hiljadi6 - ביטויי זמן

ביטויי זמן
בוחן
למד
1 ?מתי הגעת לכאן Кога пристигна?
koga pristigna?
2 היום Днес
dnes
3 אתמול Вчера
včera
4 לפני יומיים Преди два дни
predi dva dni
5 ?כמה זמן אתה נשאר Колко време оставаш тук?
kolko vreme ostavaš tuk
6 אני נוסע שוב מחר Тръгвам си утре
trăgvam si utre
7 נוסח אחר отивам си утре
otivam si utre
8 אני נוסע שוב מחרתים Тръгвам си други ден
trăvam si drugi den
9 נוסח אחר заминавам си други ден
zaminavam si drugi den
10 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים Тръгвам си след три дни
trăgvam si sled tri dni
11 יום שני Понеделник
ponedelnik
12 יום שלישי Вторник
vtornik
13 יום רביעי Сряда
srjada
14 יום חמישי Четвъртък
četvărtăk
15 יום שישי Петък
petăk
16 שבת Събота
săbota
17 יום ראשון Неделя
nedelja
18 ינואר Януари
januari
19 פברואר Февруари
fevruari
20 מרץ Март
mart
21 אפריל Април
april
22 מאי Май
maj
23 יוני Юни
juni
24 יולי Юли
juli
25 אוגוסט Август
avgust
26 ספטמבר Септември
septemvri
27 אוקטובר Октомври
oktomvri
28 נובמבר Ноември
noemvri
29 דצמבר Декември
dekemvri
30 ?מתי אתה נוסע В колко часа си тръгваш?
v kolko časa si trăgvaš
31 בשמונה בבוקר Утре сутринта в осем часа
utre sutrinta v osem časa
32 בשמונה ורבע בבוקר Утре сутринта в осем и петнадесет
utre sutrinta v osem I petnadeset
33 נוסח אחר Утре сутринта в осем и петнайсет
utre sutrinta v osem I petnajset
34 בשמונה וחצי בבוקר Утре сутринта в осем и тридесет
utre sutrinta v osem I trideset
35 נוסח אחר Утре сутринта в осем и трийсет
utre sutrinta v osem I trijset
36 ברבע לתשע בבוקר Утре сутринта в осем часа и четиридесет и пет
utre sutrinta v osem i četirideset I pet
37 נוסח אחר Утре сутринта в осем и четиресет и пет
utre sutrinta v osem i četirеset I pet
38 בשש בערב Довечера в осемнадесет часа
dovečera v osemnadeset časa
39 נוסח אחר Довечера в осемнайсет часа
dovečera v osemnajset časa
40 אני מאחר Закъснявам
zakăsnjavam7 - מונית

מונית
בוחן
למד
1 מונית! Такси!
taksi
2 ?לאן אתה רוצה לנסוע Къде искате да отидете?
kăde iskate da otidete
3 נוסח אחר За къде сте?
za kăde ste
4 אני נוסע לתחנה Отивам на гарата
otivam na garata
5 נוסח אחר За гарата ; до гарата
za garatа ; do garata
6 אני נוסע למלון ג'ור ונויי До хотел Ден и нощ
do hotel Den I Nošt
7 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה Закарайте ме до летището, моля?
zakarajte me do letišteto, molja
8 נוסח אחר За летището, моля?
za letišteto, molja
9 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי Може ли да качите багажа ми?
može li da kačitе bagaža mi
10 ?זה רחוק מכאן Далечe ли е оттук?
daleče li e ottuk
11 לא, זה קרוב Не, близо е
ne, blizo e
12 כן, זה מעט רחוק יותר Да, малко по-далечe е
da, malko po-daleče e
13 ?כמה זה יעלה Колко ще ми струва?
kolko šte mi struva
14 קח אותי לכאן בבקשה Закарайте ме тук, моля
zakarajte me tuk, molja
15 זה ימינה надясно е
nadjasno e
16 זה שמאלה наляво е
naljavo e
17 זה ישר направо e
napravo e
18 זה כאן пристигнахме
pristignahme
19 נוסח אחר тук е
tuk e
20 זה משם тук някъде е
tuk njakăde e
21 עצור! спрете!
sprete
22 ביטוי מקובל יותר Спри! ; Стоп!
spri ; stop
23 קח את הזמן Не бързам
ne bărzam
24 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה Може ли бележката?
može li beležkata8 - הרגשות

הרגשות
בוחן
למד
1 אני אוהב מאד את המדינה שלך Много ми харесва страната ти
mnogo mi haresva stranata ti
2 אני אוהבת אותך Обичам те
običam te
3 אני שמח Щастлив съм
štastliv săm
4 אני עצובה Тъжен съм
tăžen săm
5 אני מרגיש טוב כאן Чувствам се добре тук
čuvstvam se dobre tuk
6 קר לי Студено ми е
studeno mi e
7 חם לי Топло ми е
toplo mi e
8 ביטוי מקובל יותר жега ми е
žega mi e
9 זה גדול מדי прекалено голямо е
prekaleno goljamo e
10 זה קטן מדי прекалено малко е
prekaleno malko e
11 זה מושלם Чудесно
čudesno
12 שם נרדף отлично ; супер
otlično ; super
13 ?אתה רוצה לצאת הערב Искаш ли да излезем тази вечер?
iskaš li da izlezem tazi večer
14 אני אשמח לצאת הערב Излиза ми се тази вечер
izliza mi se tazi večer
15 זה רעיון טוב Това е добра идея
tova e dobra ideja
16 יש לי חשק לעשות חיים Искам да се позабавлявам
iskam da se pozabavljavam
17 זה לא רעיון טוב Това не е добра идея
tova ne e dobra ideja
18 אין לי חשק לצאת הערב Не ми се излиза тази вечер
ne mi se izliza tazi večer
19 יש לי חשק לנוח Искам да си почина
iskam da si počina
20 אתה רוצה לעשות ספורט Ходи ли ти се на фитнес?
hodi li ti se na fitnes
21 כן, אני צריך להתפרק! Да, имам нужда от разстоварване!
da, imam nužda ot razstovarvane
22 אני משחק טניס Играя на тенис
igraja na tenis
23 לא, תודה, אני די עיף Не благодаря, доста съм изморен
ne blagodarja, dosta săm izmoren9 - משפחה

משפחה
בוחן
למד
1 ?יש לך כאן משפחה Майка ти и баща ти тук ли живеят?
majka ti I bašta ti tuk li živejat
2 אבא שלי баща ми
bašta mi
3 נוסח אחר моя баща
moja bašta
4 אמא שלי майка ми
majka mi
5 נוסח אחר моята майка
mojata majka
6 הבן שלי сина ми
sina mi
7 נוסח אחר моя син
moja sin
8 הבת שלי дъщеря ми
dăšterja mi
9 נוסח אחר моята дъщеря
mojata dăšterja
10 אח брат
brat
11 אחות сестра
sestra
12 חבר приятел
prijatel
13 ידידה приятелка
prijatelka
14 חבר שלי гаджето ми
gadžeto mi
15 ידידה שלי гаджето ми
gadžeto mi
16 בעלי съпруга ми
săpruga mi
17 שם נרדף мъжа ми
măža mi
18 אשתי съпругата ми
săprugata mi
19 שם נרדף жена ми
žena mi10 - בר

בר
בוחן
למד
1 בר бар
bar
2 ?אתה רוצה לשתות משהו Искаш ли да пиеш нещо?
iskaš li da pieš nešto
3 לשתות Пия
pija
4 כוס чаша
čaša
5 בשמחה С удоволствие
s udovolstvie
6 ?מה אתה שותה Какво ще си поръчаш?
kakvo šte si porăčaš
7 ?מה יש לשתות Какво има за пиене?
kakvo ima za piene
8 יש מים או מיץ Имаме вода или плодови сокове
imame voda ili plodovi sokove
9 מים вода
voda
10 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה Бихте ли добавили ледчета, моля?
bihte li dobavili ledčeta, molja
11 קוביות קרח Ледчета
ledčeta
12 שם נרדף лед
let
13 שוקו Шоколад
šokolad
14 חלב мляко
mljako
15 תה чай
čaj
16 קפה кафе
kafe
17 עם סוכר със захар
săs zahar
18 עם קצפת със сметана
săs smetana
19 יין вино
vino
20 בירה бира
bira
21 תה בבקשה един чай, моля
edin čaj, molja
22 בירה בבקשה една бира, моля
edna bira, molja
23 ?מה תרצה לשתות Какво ще желаете за пиене?
kakvo šte želaete za piene
24 פעמיים תה בבקשה Ще може ли два чая?
šte može li dva čaja
25 פעמיים בירה בבקשה Две бири, моля
dve biri, molja
26 כלום, תודה Нищо, благодаря
ništo, blagodarja
27 לחייך Наздраве
nazdrave
28 לחיים! Наздраве!
nazdrave
29 חשבון בבקשה! Може ли сметката?
može li smetkata
30 סליחה ,כמה אני חייב לך Колко ви дължа?
kolko vi dălža
31 עשרים יורו Двадесет евро
dvadeset evro
32 נוסח אחר двайсет евро
dvajset evro
33 אני מזמינה אותך Аз черпя
az čerpja
34 נוסח אחר аз каня
az kanja11 - מסעדה

מסעדה
בוחן
למד
1 המסעדה ресторант
restorant
2 ?אתה רוצה לאכול Гладен ли си?
gladen li si
3 נוסח אחר яде ли ти се нещо?
jade li ti se nešto?
4 כן, אני אשמח Да, гладен съм
da, gladen săm
5 לאכול Ям
jam
6 ?איפה אנחנו יכולים לאכול Къде можем да хапнем?
kăde možem da hapnem
7 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים Къде можем да обядваме?
kăde možem da objadvame
8 ארוחת-ערב Вечеря
večerja
9 ארחתת-בוקר Закуска
zakuska
10 סליחה, בבקשה Моля!
molja
11 תפריט, בבקשה! Менюто, моля!
menjuto molja
12 נוסח אחר Може ли менюто!
može li menjuto
13 הנה התפריט! Запoвядайте менюто!
zapovjadajte menjuto
14 נוסח אחר Ето ви менюто
eto vi menjuto
15 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים Какво ти се яде? Месо или риба?
kakvo ti se jade ? Meso ili riba
16 עם אורז с ориз
s oris
17 עם אטריות с паста
s pasta
18 תפוחי-אדמה с картофи
s kartofi
19 ירקות със зеленчуци
săs zelenčuci
20 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות бъркани яйца-пържени яйца-варени яйца
bărkani jajca - părženi jajca - vareni jajca
21 לחם хляб
hljab
22 חמאה масло
maslo
23 סלט салата
salata
24 קינוח десерт
desert
25 פרות плодове
plodove
26 ?סליחה, יש לך סכין Ще може ли един нож, моля?
šte može li edin nož molija
27 כן, אני תיכף מביא לך אותו Да, ей сега ще ви го донеса
da, ej sega šte vi go donesa
28 סכין нож
nož
29 מזלג вилица
vilica
30 כף лъжица
lăžica
31 ?זו מנה חמה Това, топло ястие ли е?
tova, toplo jastie li e?
32 כן, וגם מאד מתובלת Да, и е с много подправки!
da I e s mnogo podpravki
33 חם топъл
topăl
34 קר студен
studen
35 מתובל с подправки
s podpravki
36 אני אקח דגים! Ще си поръчам риба!
šte si porăčam riba
37 גם אני Аз също
az săšto12 - פרידה לשלום

פרידה לשלום
בוחן
למד
1 מאוחר! אני חייבת ללכת! Късно е! Трябва да си тръгвам!
kăsno e! trjabva da si trăgvam
2 שם נרדף Късно е! Ще си ходя!
kăsno e! šte si hodja
3 ?נוכל להפגש Ще може ли да се видим отново?
šte može li da se vidim otnovo
4 כן, בשמחה Да, с удоволствие
da, s udovolstvie
5 אני גרה בכתובת הזו Това е адресът ми
tova e adresăt mi
6 ?יש לך מספר טלפון Ще ми дадеш ли телефона си?
šte mi dadeš li telefona si
7 כן, הנה Да, ето го
da eto go
8 נוסח אחר Да, заповядай
Da, zapovjadaj
9 היה לי נחמד איתך Прекарах си много добре с теб
prekarah si mnogo dobre s teb
10 גם לי, נעים להכיר אותך Аз също, за мен бе голямо удоволствие, че се запознах с теб
az săšto, za men be goljamo udovolstvie, če se zapoznah s teb
11 נתראה בקרוב Ще се видим отново скоро
šte se vidim otnovo skoro
12 אני גם מקוה И аз се надявам да се видим отново
I az se nadjavam da se vidim otnovo
13 להתראות! Довиждане!
doviždane
14 נוסח אחר До нови срещи!
do novi srešti
15 נפגש מחר До утре
do utre
16 ביי! Дочуване
dočuvane13 - נסיעות

נסיעות
בוחן
למד
1 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס Извинете! Къде е автобусната спирка?
izvinete! Kăde e avtobusnata spirka
2 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש Колко струва билета до град Слънце?
kolko struva bileta do grad Slănce
3 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת Извинете, за къде е влакът?
izvinete! Kăde e vlakăt?
4 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש Влакът спира ли в град Слънце?
vlakăt spira li v grad Slănce?
5 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש Кога тръгва влакът за град Слънце?
Koga trăgva vlakăt za grad Slănce?
6 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש Кога приситга влакът от град Слънце?
koga pristiga vlakăt ot grad Slănce?
7 כרטיס לעיר השמש בבקשה Един билет за град Слънце?
edin bilet za grad Slănce?
8 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות Имате ли разписанието на влаковете?
imate li razpisanieto na vlakovete
9 לוח-הזמנים של האוטובוס Разписание на автобусите
razpisanie na avtobusite
10 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש Кой е влакът за град Слънце?
koj e vlakăt za grad Slănce?
11 הרכבת הזאת Ето този там е
eto tozi tam e
12 תודה Благодаря
blagodarja
13 שם נרדף мерси
mersi
14 על לא דבר, נסיעה טובה! Моля. Приятно пътуване!
molja. Prijatno pătuvane
15 מוסך תקונים автосервиз
avtoserviz
16 תחנת-דלק бензиностанция
benzinostancija
17 לתדלק בבקשה заредете, моля!
zaredete, molja!
18 אופנים колело
kolelo
19 שם נרדף велосипед
velosiped
20 מרכז העיר центъра
centăra
21 פרבר предградието
predgradieto
22 זו עיר גדולה това е голям град
tova e goljam grad
23 זה כפר село е
selo e
24 הר планина
planina
25 אגם езеро
ezero
26 כפר село
selo14 - לחפש מישהו

לחפש מישהו
בוחן
למד
1 ?סליחה, שרה נמצאת Сара вкъщи ли е?
Sara vkăšti li e
2 שם נרדף Сара у дома ли е?
Sara u doma li e
3 כן, היא נמצאת כאן Да, вкъщи е
da, vkăšti e
4 שם נרדף Да, у дома е
Da, u doma e
5 היא יצאה Сара излезе
Sara izleze
6 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי Може ли да й се обадите по джиесема?
možete li da j se obadite po džiesema
7 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה Знаете ли къде мога да я намеря?
Znaete li kăde moga da ja namerja
8 היא בעבודה שלה Тя е на работа
tja e na rabota
9 היא בבית שלה Тя си е вкъщи
tja si e vkăšti
10 נוסח אחר тя си е у дома
tja si e u doma
11 ?סליחה, ג'וליאן נמצא Жулиен вкъщи ли е
Julien vkăšti li e
12 שם נרדף Жулиен у дома ли е?
Julien u doma li e
13 כן, הוא נמצא כאן Да, вкъщи е
da, vkăšti e
14 שם נרדף Да, у дома е
Da, u doma e
15 הוא יצא Жулиен излезе
Julien izleze
16 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו Знаете ли къде мога да го намеря?
Znaete li kăde moga da go namerja
17 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי Можете ли да му се обадите по джиесема?
možete li da mu se obadite po džiesema
18 הוא בעבודה שלו Той е на работа
toj e na rabota
19 הוא בבית שלו Той си е вкъщи
toj si e vkăšti
20 נוסח אחר той си е у дома
toj si e u doma15 - מלון

מלון
בוחן
למד
1 המלון хотел
hotel
2 דירה апартамент
apartament
3 ברוכים הבאים! добре дошли!
dobre došli!
4 ?יש לכם חדר פנוי Имате ли свободна стая?
imate li svobodna staja?
5 ?יש חדר-אמבטיה בחדר Има ли баня в стаята?
ima li banja v stajata?
6 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות Желаете ли две отделни легла?
želaete li dve otdelni legla ?
7 ?אתה מעונינים בחדר כפול Желаете ли двойна стая?
želaete li dvojna staja?
8 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת стая с вана-с балкон-с душ кабина
staja s vana-s balkon- s duš kabina
9 חדר עם ארוחת-בוקר стая със закуска
staja săs zakuska
10 ?מה המחיר ללילה Колко струва една нощувка?
kolko struva edna noštufka
11 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! Мога ли да ви помоля първо да видя стаята?
moga li da vi pomolja părvo da vidja stajata?
12 כן, בודאי! Да, разбира се!
da, razbira se!
13 תודה, החדר הוא טוב מאד Благодаря. Харесвам стаята
blagodarja. haresvam stajata
14 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב Добре, мога ли да резервирам за тази вечер?
dovbre, moga li da rezerviram za tazi večer
15 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה Скъпо е за мен, благодаря
skăpo e za men, blagodarja
16 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה Ще може ли да се погрижите за багажа ми?
šte može li da se pogrijite za bagaža mi
17 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי Къде е стаята ми?
kăde e stajata mi?
18 הוא בקומה הראשונה Стаята е на първия етаж
stajata e na părvija etaž
19 ?יש מעלית Има ли асансьор?
ima li asansjor?
20 המעלית היא משמאל Асансьорът е вляво от Вас?
asansjorăt e vliavo ot vas
21 המעלית היא מימין Асансьорът е вдясно от Вас?
asansjorăt e vdjasno ot vas?
22 ?איפה נמצאת המכבסה Къде е пералнята?
kăde e peralnjata?
23 היא בקומת הקרקע Пералнята е на партера
peralnjata e na partera
24 קומת קרקע партер
parter
25 שם נרדף приземен етаж
prizemen etaž
26 חדר Стая
staja
27 מכבסה Химическо чистене
himičesko čistene
28 מספרה Фризьорски салон
frizjorski salon
29 חניה למכוניות Паркинг
parking
30 נפגשים באולם האספות Къде е конферентната зала?
kăde e konferentnata zala
31 אולם האספות конферентна зала
konferentna zala
32 הבריכה מחוממת басейнът е с топла вода
basejnăt e s topla voda
33 נוסח אחר басейнът се подгрява
basejnăt se podgriava
34 הבריכה басейн
basejn
35 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה Моля да ме събудите в седем часа
molja da mе săbudite v sedem časa
36 את המפתח בבקשה Може ли ключът?
može li ključăt
37 את הדרכון בבקשה Може ли магнитната карта?
može li magnitnata karta
38 ?יש הודעות בשבילי Има ли съобщения за мен?
ima li săobštenija za men
39 כן, הנה הן Да, заповядайте
da, zapovjadajte
40 לא, לא קיבלת שום-הודעה Не, няма нищо за Вас
ne, njama ništo za vas
41 ?איפה אני יכול לפרוט כסף Къде мога да разваля пари?
kăde moga da razvalja pari?
42 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה Бихте ли ми развалили тези пари?
bihte li mi razvalili tezi pari
43 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף Да, разбира се. Колко искате да смените?
da, razbira se. kolko iskate da smenite?
44 שם נרדף Да, разбира се. Колко искате да обмените?
da, razbira se. kolko iskate da obmenite?16 - חוף ים

חוף ים
בוחן
למד
1 החוף Плаж
plaž
2 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור Знаете ли къде мога да си купя топка?
znaete li kăde moga da si kupja topka
3 יש חנות בכיוון הזה Има магазин в тази посока
ima magazin v tazi posoka
4 כדור Топка
topka
5 משקפת бинокъл
binokăl
6 כובע מצחיה шапка c кoзирка
šapka s kozirka
7 מגבת Хавлия
havlija
8 שם נרדף плажна кърпа
plažna kărpa
9 סנדלים Сандали
sandali
10 שם נרדף джапанки
džapanki
11 דלי кофа
kofa
12 קרם שיזוף крем против слънце
krem protiv slănce
13 שם נרדף слънцезащитен крем
slăncezaštiten krem
14 בגד-ים мъжки бански
măžki banski
15 משקפי-שמש слънчеви очила
slănčevi očila
16 סרטן морски дарове
morski darove
17 להשתזף печа се
peča se
18 מחומם слънчев
slănčev
19 שקיעת השמש залез
zalez
20 שמשיה Чадър
čadăr
21 ביטוי שוה-היגוי או שוה-כתיב чадър
čadăr
22 שמש Слънце
slănce
23 מכת-שמש Слънчев удар
slăčev udar
24 ?מסוכן לשחות כאן Опасно ли е да се плува тук?
opasno li e da se pluva tuk?
25 לא, זה לא מסוכן Не, не е опасно
ne, ne e opasno
26 כן, אסור להתרחץ כאן Да, плуването тук е забранено
da, pluvaneto tuk e zabraneno
27 לשחות плувам
pluvam
28 שחיה плуване
pluvane
29 גל вълна
vălna
30 ביטוי שוה-היגוי או שוה-כתיב вълна
văln
31 ים море
more
32 דיונה дюна
djuna
33 חול пясък
pjasăk
34 ?מה תחזית מזג-האויר למחר Какво ще е времето утре?
kakvo šte e vremeto utre?
35 נוסח אחר каква е прогнозата за времето утре?
kakva e prognozata za vremeto utre
36 מזג האויר ישתנה Времето ще се промени
vremeto šte se promeni
37 ירד גשם Ще вали
šte vali
38 תהיה שמש Ще е слънчево
šte e slănčevo
39 תהיה רוח חזקה Ще е много ветровито
šte e mnogo vetrovito
40 בגד-ים Бански
banski
41 צל сянка
sjanka17 - למקרה חרום

למקרה חרום
בוחן
למד
1 ?את יכולה לעזור לי בבקשה Бихте ли ми помогнали?
bihte li mi pomognali
2 נוסח אחר Моля Ви помогнете ми?
molja vi pomognete mi
3 הלכתי לאבוד Изгубих се
izgubih se
4 מה את רוצה Какво ще желаете?
kakvo šte želaete
5 ?מה קרה Какво се е случило?
kakvo se e slučilo
6 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם Къде мога да намеря преводач?
kăde moga da namerja prevodač
7 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Къде се намира най-близката аптека?
kăde se namira naj- blizkata apteka
8 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Бихте ли извикали лекар?
bihte li izvikali lekar
9 נוסח אחר моля, обадете се на лекар
molja obadete se na lekar
10 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Какви лекарства пиете в момента?
kakvi lekarstva piete v momenta
11 בית-חולים болница
bolnica
12 בית-מרקחת аптека
apteka
13 רופא лекар
lekar
14 שם נרדף доктор
doktor
15 שרות רפואי отделение
otdelenie
16 איבדתי את התעודות שלי изгубих си документите
izgubih si dokumentite
17 גנבו לי את התעודות откраднаха ми документите
otkradnaha mi dokumentite
18 משרד לאבידות ולמציאות Бюро за изгубени вещи
bjuro za izgubeni vešti
19 תחנת עזרה ראשונה бърза помощ
bărza pomošt
20 יציאת-חרום авариен изход
avarien izhod
21 המשטרה полиция
policia
22 תעודות документи
dokumenti
23 כסף пари
pari
24 ביטוי שוה-היגוי או שוה-כתיב пàри
pàri
25 דרכון паспорт
pasport
26 מטען багаж
bagaž
27 שם נרדף куфар
kufar
28 זה בסדר, לא תודה Стига, не благодаря
stiga, ne blagodarja
29 עזוב אותי בשקט! Оставете ме на мира!
ostavete me na mira
30 הסתלק! махайте се
mahajte se
הורד mp3 ו-pdf
MP3 + PDF

הורדת כל המשפטים והניבים

הדגמה בחינםלהתחיל

הורד mp3 ו-pdf