אוצר-מילים > ברטונית

1 - ביטוים עיקריים

ביטוים עיקריים
בוחן
למד
1 שלום Demat
2 נוסח אחר Devezh mat deoc'h !
3 ערב טוב Noz vat
4 נוסח אחר Nozezh vat deoc'h !
5 להתראות Kenavo
6 נתראה יותר מאוחר Ken emberr
7 נוסח אחר A wech all
8 כן Ya
9 לא Ket
10 נוסח אחר Tamm ebet
11 סליחה, בבקשה Mar plij ganeoc’h
12 תודה Trugarez deoc’h
13 תודה רבה Trugarez vras
14 תודה על העזרה Trugarez deoc’h evit ho sikour
15 בבקשה Mann ebet !
16 נוסח אחר Netra ebet !
17 בסדר Mat eo
18 ?מה המחיר בבקשה Pegement eo, mar plij ?
19 סליחה Ma digarezit !
20 נוסח אחר Digarezit ac'hanon !
21 אני לא מבין Ne gomprenan ket
22 הבנתי Komprenet em eus
23 אני לא יודעת N’ouzon ket
24 נוסח אחר N'ouian ket
25 אסור Arabat
26 נוסח אחר Difennet eo
27 ?סליחה, איפה השרותים Pelec’h emañ ar privezioù mar plij ?
28 שנה טובה! Bloavezh mat !
29 נוסח אחר Bloavezh mat deoc'h !
30 יום-הולדת שמח! Deiz-ha-bloaz laouen !
31 חג שמח! Gouelioù laouen
32 כל הכבוד! Gourc’hemennoù2 - שיחה

שיחה
בוחן
למד
1 ?שלום, מה שלומך Demat. Penaos ’mañ kont ?
2 נוסח אחר Pesort mod ya an traou ganoc'h ?
3 שלום, טוב, תודה Demat. Mat eo ar jeu, trugarez
4 נוסח אחר Demat, trugarez
5 ?אתה מדבר ברטונית Komz a rez brezhoneg?
6 לא, אני לא מדבר ברטונית Ne ran ket, ne gomzan ket brezhoneg
7 רק קצת Un tammig hepken
8 נוסח אחר just un tammig
9 ?מאיזו מדינה אתה Eus peseurt bro out ?
10 ?מה האזרחות שלך Eus peseurt broad out ?
11 אני ישראלי Israelad on
12 ?ואת, את גרה כאן Ha te, amañ emaout o chom ?
13 נוסח אחר Ha c'hwi, amañ emaoc'h o chom ?
14 כן, אני גרה כאן Ya, amañ emaon o chom
15 ?קוראים לי שרה, ולך Ma anv zo Sarah, ha te ?
16 נוסח אחר Sarah eo ma ano, ha c'hwi ?
17 ג'וליאן Juluan
18 ?מה אתה עושה כאן Petra emaout oc’h ober amañ ?
19 אני בחופשה E vakañsoù emaon
20 אנחנו בחופשה E vakañsoù emaomp
21 אני בנסיעת עסקים Emaon o veajiñ evit ma labour
22 נוסח אחר Evit ma labour emaon o veajiñ
23 אני עובד כאן Amañ emaon o labourat
24 אנחנו עובדים כאן Amañ emaomp o labourat
25 ?מה הם המקומות הטובים לאכול Pelec’h e vez debret mat ?
26 נוסח אחר Pelec'h zo un ostaleri vat ?
27 ?יש מוזיאון קרוב לכאן Bez’ ez eus ur mirdi nepell ac’hann ?
28 נוסח אחר Boût zo ur muze tost awalc'h deus amañ ?
29 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת Pelec’h e c’hallin kevreañ ouzh Internet ?3 - למידה

למידה
בוחן
למד
1 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים Un nebeut gerioù a fell dit deskiñ ?
2 כן, בסדר! Ya, laouen !
3 איך זה נקרא Petra ’vez graet deus se ?
4 זה שולחן Un daol eo
5 ?שולחן, אתה מבין Un daol, kompren a rez ?
6 אני לא מבין Ne gomprenan ket
7 ?את יכולה לומר שוב בבקשה Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
8 נוסח אחר Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
9 את יכולה לדבר מעט לאט יותר Gall’ a rez komz goustatoc’h ?
10 נוסח אחר Gall’ a rez prezeg difonnoc'h ?
11 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה Gall’ a rafes skrivañ, mar plij ?
12 הבנתי Komprenet em eus4 - צבעים

צבעים
בוחן
למד
1 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי Liv an daol-mañ a blij din
2 זה אדום Ruz eo
3 כחול Glas
4 צהוב Melen
5 לבן Gwenn
6 שחור Du
7 ירוק Gwer
8 כתום Orañjez
9 סגול Mouk
10 אפור Louet5 - מספרים

מספרים
בוחן
למד
1 אפס Mann
2 נוסח אחר Netra e-bet
3 אחת Unan
4 שתים Daou
5 שלוש Tri
6 ארבע Pevar
7 חמש Pemp
8 שש C’hwec’h
9 שבע Seizh
10 שמונה Eizh
11 תשע Nav
12 עשר Dek
13 אחת-עשרה Unnek
14 שתים-עשרה Daouzek
15 שלוש-עשרה Trizek
16 ארבע-עשרה Pevarzek
17 חמש-עשרה Pemzek
18 שש-עשרה C’hwezek
19 שבע-עשרה Seitek
20 שמונה-עשרה Triwec’h
21 תשע-עשרה Naontek
22 עשרים Ugent
23 עשרים ואחת Unan warn-ugent
24 עשרים ושתים Daou warn-ugent
25 עשרים ושלוש Tri warn-ugent
26 עשרים וארבע Pevar warn-ugent
27 עשרים וחמש Pemp warn-ugent
28 עשרים ושש C’hwec’h warn-ugent
29 עשרים ושבע Seizh warn-ugent
30 עשרים ושמונה Eizh warn-ugent
31 עשרים ותשע Nav warn-ugent
32 שלושים Tregont
33 שלושים ואחת Unan ha tregont
34 שלושים ושתים Daou ha tregont
35 שלושים ושלוש Tri ha tregont
36 שלושים וארבע Pevar ha tregont
37 שלושים חמש Pemp ha tregont
38 שלושים ושש C’hwec’h ha tregont
39 ארבעים Daou-ugent
40 חמשים Hanter-kant
41 ששים Tri-ugent
42 שבעים Dek ha tri-ugent
43 שמונים Pevar-ugent
44 תשעים Dek ha pevar-ugent
45 מאה Kant
46 מאה וחמש Kant pemp
47 מאתים Daou c’hant
48 שלוש מאות Tri c’hant
49 ארבע מאות Pevar c’hant
50 אלף Mil
51 אלף חמש מאות Mil pemp kant
52 אלפיים Daou vil
53 עשרת אלפים Dek mil6 - ביטויי זמן

ביטויי זמן
בוחן
למד
1 ?מתי הגעת לכאן Pegoulz out erruet amañ ?
2 נוסח אחר Pevare out erruet amañ ?
3 היום Hiziv
4 אתמול Dec’h
5 לפני יומיים Daou zevezh zo
6 ?כמה זמן אתה נשאר Pegeit e chomi ?
7 אני נוסע שוב מחר Mont a rin kuit warc’hoazh
8 אני נוסע שוב מחרתים Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
9 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים Mont a rin kuit a-benn tri devezh
10 יום שני Dilun
11 יום שלישי Dimeurzh
12 יום רביעי Dimerc’her
13 יום חמישי Diriaou
14 יום שישי Digwener
15 שבת Disadorn
16 יום ראשון Disul
17 ינואר Genver
18 פברואר C’hwevrer
19 מרץ Meurzh
20 אפריל Ebrel
21 מאי Mae
22 יוני Mezheven
23 יולי Gouere
24 אוגוסט Eost
25 ספטמבר Gwengolo
26 אוקטובר Here
27 נובמבר Du
28 דצמבר Kerzu
29 ?מתי אתה נוסע Da bet eur ez i kuit ?
30 בשמונה בבוקר Diouzh ar beure, da eizh eur
31 נוסח אחר Da vintin, da seiz eur
32 בשמונה ורבע בבוקר Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
33 בשמונה וחצי בבוקר Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
34 ברבע לתשע בבוקר Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
35 בשש בערב Da noz, da c’hwec’h eur
36 אני מאחר Diwezhat emaon7 - מונית

מונית
בוחן
למד
1 מונית! Taksi !
2 ?לאן אתה רוצה לנסוע Pelec’h e fell deoc’h mont ?
3 נוסח אחר Pelec’h e faot deoc’h mont ?
4 אני נוסע לתחנה D’an ti-gar
5 אני נוסע למלון ג'ור ונויי D’al leti Deiz-ha-Noz e fell din mont
6 נוסח אחר D'an ostaleri noz ha deiz
7 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה Gallout a rafec’h kas ac’hanon d’an aerborzh ?
8 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי Gall’ a rit kemer ma malizennoù ?
9 ?זה רחוק מכאן Pell ac’hann emañ ?
10 נוסח אחר Pell deus amañ ?
11 לא, זה קרוב N’emañ ket, e-kichen emañ.
12 כן, זה מעט רחוק יותר Ya, un tamm pelloc’h emañ
13 ?כמה זה יעלה Pegement e kousto din ?
14 קח אותי לכאן בבקשה Kasit ac’hanon betek du-se, mar plij
15 זה ימינה War an tu dehoù emañ
16 זה שמאלה War an tu kleiz emañ
17 זה ישר War-eeun emañ
18 נוסח אחר War an eeun ema
19 זה כאן Amañ emañ
20 זה משם War an tu-se emañ
21 עצור! A-sav !
22 נוסח אחר Chom ho sav !
23 קח את הזמן Kemerit hoc’h amzer
24 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה Gall’ a rit ober ur fakturenn din, mar plij ?8 - הרגשות

הרגשות
בוחן
למד
1 אני אוהב מאד את המדינה שלך Da vro a blij din kalz
2 אני אוהבת אותך Da garout a ran
3 אני שמח Laouen on
4 אני עצובה Trist on
5 אני מרגיש טוב כאן Brav eo din amañ
6 קר לי Riv ’m eus
7 נוסח אחר Anoued meus
8 חם לי Tomm eo din
9 זה גדול מדי Re vras eo
10 זה קטן מדי Re vihan eo
11 זה מושלם Disteñget !
12 נוסח אחר Dispar ema !
13 ?אתה רוצה לצאת הערב C’hoant ’peus da sortial fenoz ?
14 אני אשמח לצאת הערב Plijout a rafe din
15 זה רעיון טוב Ur soñj mat eo
16 יש לי חשק לעשות חיים C’hoant ’m eus da ebatal
17 זה לא רעיון טוב N’eo ket ur soñj mat
18 אין לי חשק לצאת הערב Ne’m eus ket c’hoant da sortial fenoz
19 יש לי חשק לנוח Fellout a ra din diskuizhañ
20 נוסח אחר Diskuizo a faot din
21 אתה רוצה לעשות ספורט Fellout a ra dit ober sport ?
22 כן, אני צריך להתפרק! Ya, ezhomm am eus d’en em zivoustrañ
23 אני משחק טניס C’hoari a ran tennis
24 לא, תודה, אני די עיף Ne fell ket din, skuizh on
25 נוסח אחר Ne fell ket din, peuzskuizh emaoñ9 - משפחה

משפחה
בוחן
למד
1 ?יש לך כאן משפחה Familh ’peus dre amañ ?
2 נוסח אחר Tud nes peus dre amañ ?
3 אבא שלי Ma zad
4 אמא שלי Ma mamm
5 הבן שלי Ma mab
6 נוסח אחר Ma faotr
7 הבת שלי Ma merc’h
8 אח Ur breur din
9 אחות Ur c’hoar din
10 חבר Ur mignon din
11 ידידה Ur vignonez din
12 חבר שלי Ma muiañ-karet
13 ידידה שלי Ma dousig
14 בעלי Ma gwaz
15 אשתי Ma gwreg10 - בר

בר
בוחן
למד
1 בר An ostaleri
2 ?אתה רוצה לשתות משהו Ur banne ’po ?
3 לשתות Evañ
4 נוסח אחר Evo
5 כוס Gwerenn
6 בשמחה Ya, gant plijadur
7 ?מה אתה שותה Petra ’po ?
8 ?מה יש לשתות Petra zo da evañ ?
9 נוסח אחר Petra zo da evo
10 יש מים או מיץ Dour pe chug-frouezh zo
11 מים Dour
12 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה Gall’ a rit lakaat skornennoù ouzhpenn, mar plij ?
13 קוביות קרח Skornennoù
14 שוקו Chokolad
15 חלב Laezh
16 תה Te
17 קפה Kafe
18 עם סוכר Gant sukr
19 עם קצפת Gant laezh
20 יין Gwin
21 בירה Bier
22 תה בבקשה Ur banne te mar plij
23 בירה בבקשה Ur banne bier mar plij
24 ?מה תרצה לשתות Petra ’po d’evañ ?
25 נוסח אחר Petra ’po d’evo ?
26 פעמיים תה בבקשה Daou vanne te, mar plij !
27 פעמיים בירה בבקשה Daou vanne bier, mar plij !
28 כלום, תודה Mann ebet, mat eo
29 לחייך Yec’hed mat
30 לחיים! Yec’hed mat !
31 חשבון בבקשה! Ar gont mar plij !
32 סליחה ,כמה אני חייב לך Pegement e tlean deoc’h mar plij ?
33 עשרים יורו Ugent euro
34 אני מזמינה אותך Paeañ a ran11 - מסעדה

מסעדה
בוחן
למד
1 המסעדה Ar preti
2 ?אתה רוצה לאכול Naon ’peus ?
3 כן, אני אשמח Ya, naon ’m eus
4 לאכול Debriñ
5 ?איפה אנחנו יכולים לאכול Pelec’h e c’hallomp debriñ ?
6 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים Pelec’h e c’hallomp debriñ hor merenn ?
7 ארוחת-ערב Koan
8 ארחתת-בוקר An dijuniñ
9 נוסח אחר Al lein
10 סליחה, בבקשה Mar plij !
11 תפריט, בבקשה! Ar roll-meuzioù, mar plij !
12 הנה התפריט! Setu ar roll-meuzioù !
13 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים Petra zo gwelloc’h ganit ? Kig pe pesked ?
14 עם אורז Gant riz
15 עם אטריות Gant toazennoù
16 תפוחי-אדמה Avaloù-douar
17 ירקות Legumaj
18 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות Vioù mesket - fritet - poazh tanav
19 לחם Bara
20 חמאה Amann
21 סלט Ur saladenn
22 קינוח Un dibenn-pred
23 פרות Frouezh
24 ?סליחה, יש לך סכין Ur gontell a c’hallan kaout, mar plij ?
25 כן, אני תיכף מביא לך אותו Ya, ez an da gerc’hat anezhi deoc’h diouzhtu
26 נוסח אחר Ya, emaon o vont da gerc'hat unan deoc’h diouzhtu
27 סכין Ur gontell
28 מזלג Ur fourchetez
29 כף Ul loa
30 ?זו מנה חמה Ur meuz tomm eo ?
31 כן, וגם מאד מתובלת Ya, ha spiset mat ivez !
32 חם Tomm
33 קר Yen
34 מתובל Spiset
35 אני אקח דגים! Pesked am bo !
36 גם אני Me ivez12 - פרידה לשלום

פרידה לשלום
בוחן
למד
1 מאוחר! אני חייבת ללכת! Diwezhat eo ! Dav din mont !
2 ?נוכל להפגש Gall’ a rafemp en em adwelet ?
3 נוסח אחר Gall’ a rafemp en em welo en-dro?
4 כן, בשמחה Ya, laouen
5 נוסח אחר Ya, gant plijadur
6 אני גרה בכתובת הזו Setu ma chomlec’h
7 ?יש לך מספר טלפון Un niverenn bellgomz ’peus ?
8 כן, הנה Ya, setu-hi
9 היה לי נחמד איתך Ur pennad amzer plijus am eus tremenet ganit
10 נוסח אחר Ur pennad amzer plijus am eus tremenet da da heul
11 גם לי, נעים להכיר אותך Me ivez, ur blijadur e oa ober anaoudegezh ganit
12 נתראה בקרוב En em adwelet a raimp a-raok pell
13 נוסח אחר Ni 'n em welo a-raok pell
14 אני גם מקוה Fiziañs am eus ivez
15 להתראות! Kenavo !
16 נפגש מחר Ken warc’hoazh
17 ביי! Salud !
18 נוסח אחר Salut deoc'h !13 - נסיעות

נסיעות
בוחן
למד
1 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס Mar plij ! Emaon o klask an arsav karr-boutin
2 נוסח אחר Mar plij ! Pelech harp ar bus
3 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש Pegement e koust ar bilhed evit Kêr an Heol, mar plij ?
4 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת Da belec’h ez a an tren-mañ, mar plij ?
5 נוסח אחר Da belec’h ez ya an tren, mar plij ?
6 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש Daoust ha harpañ a ra an tren e Kêr an Heol ?
7 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש Da bet eur ez ay kuit an tren evit Kêr an Heol ?
8 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש Da bet eur en em gav an tren evit Kêr an Heol ?
9 כרטיס לעיר השמש בבקשה Ur bilhed evit Kêr an Heol mar plij
10 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות Ganeoc’h emañ eurioù an trenioù ?
11 לוח-הזמנים של האוטובוס Eurioù ar busoù
12 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש Pehini eo an tren evit Kêr an Heol mar plij ?
13 הרכבת הזאת Hennezh eo
14 נוסח אחר Hennezh an hini ema
15 תודה Trugarez deoc’h
16 על לא דבר, נסיעה טובה! Mann ebet. Beaj vat !
17 נוסח אחר Netra e-bet. Beaj vat deoc'h !
18 מוסך תקונים Ar c’harrdi
19 תחנת-דלק Ar stal esañs
20 לתדלק בבקשה Lakait leun ar veol, mar plij
21 נוסח אחר Leunit anezhañ, mar plij !
22 אופנים Marc’h-houarn
23 מרכז העיר Kreiz-kêr
24 פרבר Ar vannlev
25 זו עיר גדולה Ur gêr vras eo
26 נוסח אחר Ur gêr vras ema
27 זה כפר Ur gêr vihan eo
28 נוסח אחר Ur gêr vihan ema
29 הר Ur menez
30 אגם Ul lenn
31 כפר Ar maezioù14 - לחפש מישהו

לחפש מישהו
בוחן
למד
1 ?סליחה, שרה נמצאת Amañ emañ Sarah mar plij ?
2 כן, היא נמצאת כאן Ya, amañ emañ
3 היא יצאה Aet eo er-maez
4 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי Gall’ a rit gelver anezhi war he fellgomzer hezoug
5 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhi ?
6 היא בעבודה שלה War he labour emañ-hi
7 היא בבית שלה Er gêr emañ-hi
8 ?סליחה, ג'וליאן נמצא Amañ emañ Juluan, mar plij ?
9 כן, הוא נמצא כאן Ya, amañ emañ
10 הוא יצא Aet eo er-maez
11 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhañ ?
12 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי Gall’ a rit gelver anezhañ war e bellgomzer hezoug
13 הוא בעבודה שלו War e labour emañ
14 הוא בבית שלו Er gêr emañ15 - מלון

מלון
בוחן
למד
1 המלון Al leti
2 נוסח אחר An ostaleri
3 דירה Ranndi
4 ברוכים הבאים! Donemat
5 נוסח אחר Pegen plijus digemer ac'hanoc'h !
6 ?יש לכם חדר פנוי Ur gambr dieub ho peus da feurmiñ ?
7 ?יש חדר-אמבטיה בחדר Daoust hag ur sal-dour zo asambles gant ar gambr ?
8 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות Gwell eo ganeoc’h pep a wele ?
9 ?אתה מעונינים בחדר כפול Ur gambr doubl a fell deoc’h kaout ?
10 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת Kambr gant ur gibell - gant ur balkon - gant ur strinkerezh
11 חדר עם ארוחת-בוקר Kambr, dijuniñ hag all
12 נוסח אחר Ar gambr ha lein
13 ?מה המחיר ללילה Pegement e koust an nozvezh ?
14 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! Da gentañ e fell din gwelet ar gambr, mar plij !
15 כן, בודאי! Ya, evel-just !
16 נוסח אחר Ya, e-gist-just !
17 תודה, החדר הוא טוב מאד Mat-tre. Ur gambr a-zoare eo
18 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב Mat eo, gall’ a ran mirout ar gambr an noz-mañ ?
19 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה Re ger eo un tamm evidon, trugarez
20 נוסח אחר Un tammig re ger ema evidon
21 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה Gall’ a rit ober war-dro ma malizennoù, mar plij ?
22 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי Pelec’h emañ ma c’hambr, mar plij ?
23 הוא בקומה הראשונה En estaj kentañ emañ
24 ?יש מעלית Ur bignerez zo ?
25 המעלית היא משמאל War an tu kleiz emañ ar bignerez
26 המעלית היא מימין War an tu dehou emañ ar bignerez
27 ?איפה נמצאת המכבסה Pelec’h emañ ar c’hanndi ?
28 היא בקומת הקרקע Rez-an-douar emañ
29 קומת קרקע Rez-an-douar
30 חדר Kambr
31 מכבסה Naeterezh
32 מספרה Ficherezh-vlev
33 חניה למכוניות Parklec’h evit ar c’hirri-tan
34 נפגשים באולם האספות En em adkavout a raimp er sal-emvod ?
35 אולם האספות Ar sal-emvod
36 הבריכה מחוממת Tommet eo ar poull-neuial
37 הבריכה Ar poull-neuial
38 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה Dihunit ac’hanon da 7 eur, mar plij
39 את המפתח בבקשה An alc’hwez, mar plij
40 את הדרכון בבקשה Ar pass, mar plij
41 ?יש הודעות בשבילי Kemennadennoù zo evidon ?
42 כן, הנה הן Ya, setu-int
43 נוסח אחר setu, amañ emaint
44 ?איפה אני יכול לפרוט כסף Pelec’h e c’hallan dispenn ur bilhed ?
45 נוסח אחר Pelec’h gallfen kaout moneiz deus ar bilhed-se ?
46 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה Gall’ a rit eskemm moneiz ganin, mar plij ?
47 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף Gall’ a reomp en ober. Pegement a fell deoc’h eskemm ?16 - חוף ים

חוף ים
בוחן
למד
1 החוף An draezhenn
2 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור Gouzout a rit pelec’h e c’hallan prenañ ur volotenn ?
3 יש חנות בכיוון הזה Ur stal zo war an tu-se
4 כדור Ur volotenn
5 משקפת Gevellunedennoù
6 כובע מצחיה Ur gasketenn
7 מגבת Serviedenn
8 סנדלים Sandalennoù
9 דלי Sailh
10 קרם שיזוף Dienn heol
11 בגד-ים Bragoù-kouronkañ
12 משקפי-שמש Lunedoù-heol
13 סרטן Kresteneg
14 נוסח אחר Boued-mor
15 להשתזף Kemer un heoliadenn
16 נוסח אחר Grit kof rouz
17 מחומם Heoliet
18 שקיעת השמש Kuzh-heol
19 שמשיה Disheolier
20 שמש Heol
21 מכת-שמש Taol-heol
22 ?מסוכן לשחות כאן Daoust ha dañjerus eo neuial amañ ?
23 לא, זה לא מסוכן N’eo ket dañjerus
24 כן, אסור להתרחץ כאן Ya, difennet eo kouronkañ amañ
25 לשחות Neuial
26 שחיה Neuierezh
27 גל Gwagenn
28 ים Mor
29 דיונה Tevenn
30 חול Traezh
31 ?מה תחזית מזג-האויר למחר Petra zo rakwelet evit an amzer warc’hoazh ?
32 מזג האויר ישתנה Cheñch a ray an amzer
33 ירד גשם Glav a ray
34 תהיה שמש Heol a vo
35 תהיה רוח חזקה Avelaj a vo
36 בגד-ים Dilhad-kouronkañ
37 צל Disheol17 - למקרה חרום

למקרה חרום
בוחן
למד
1 ?את יכולה לעזור לי בבקשה Gall’ a rit sikour ac’hanon, mar plij ?
2 הלכתי לאבוד Kollet on
3 מה את רוצה Petra a fell deoc’h kaout ?
4 נוסח אחר Petra faot deoc'h kaout ?
5 ?מה קרה Petra zo degouezhet ?
6 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם Pelec’h e c’hallan kavout ur jubenner ?
7 נוסח אחר Pelec’h e c’hallan kavout un den a droefe  ?
8 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר Pelec’h emañ an apotikerezh tostañ ?
9 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Gall’ a rit gelver ur mezeg, mar plij ?
10 נוסח אחר Gall’ a rit gelver ur medisin, mar plij ?
11 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Peseurt louzeier a dapit er mareoù-mañ ?
12 נוסח אחר Peseurt louzeier a gemerit er mareoù-mañ ?
13 בית-חולים Un ospital
14 בית-מרקחת Un apotikerezh
15 רופא Ur mezeg
16 נוסח אחר Ur milchin
17 שרות רפואי Servij mezegiezh
18 איבדתי את התעודות שלי Kollet eo ma faperioù ganin
19 גנבו לי את התעודות Laeret eo bet ma faperioù diganin
20 משרד לאבידות ולמציאות Burev an traoù kavet
21 תחנת עזרה ראשונה Post-sikour
22 יציאת-חרום Dor-dec’hel
23 המשטרה Ar Polis
24 תעודות Paperioù
25 כסף Arc’hant
26 דרכון Paseporzh
27 מטען Malizennoù
28 זה בסדר, לא תודה Mat eo, trugarez
29 עזוב אותי בשקט! Roit peoc’h !
30 הסתלק! Kerzhit kuit !
הורד mp3 ו-pdf
MP3 + PDF

הורדת כל המשפטים והניבים

הדגמה בחינםלהתחיל

הורד mp3 ו-pdf