אוצר-מילים > ברטונית

1 - ביטוים עיקריים
עברית ברטונית
🔊 שלום 🔊 Demat
🔊 שלום 🔊 Devezh mat deoc'h !
🔊 ערב טוב 🔊 Noz vat
🔊 ערב טוב 🔊 Nozezh vat deoc'h !
🔊 להתראות 🔊 Kenavo
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 Ken emberr
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 A wech all
🔊 כן 🔊 Ya
🔊 לא 🔊 Ket
🔊 לא 🔊 Tamm ebet
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Mar plij ganeoc’h
🔊 תודה 🔊 Trugarez deoc’h
🔊 תודה רבה 🔊 Trugarez vras
🔊 תודה על העזרה 🔊 Trugarez deoc’h evit ho sikour
🔊 בבקשה 🔊 Mann ebet !
🔊 בבקשה 🔊 Netra ebet !
🔊 בסדר 🔊 Mat eo
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Pegement eo, mar plij ?
🔊 סליחה 🔊 Ma digarezit !
🔊 סליחה 🔊 Digarezit ac'hanon !
🔊 אני לא מבין 🔊 Ne gomprenan ket
🔊 הבנתי 🔊 Komprenet em eus
🔊 אני לא יודעת 🔊 N’ouzon ket
🔊 אני לא יודעת 🔊 N'ouian ket
🔊 אסור 🔊 Arabat
🔊 אסור 🔊 Difennet eo
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 Pelec’h emañ ar privezioù mar plij ?
🔊 שנה טובה! 🔊 Bloavezh mat !
🔊 שנה טובה! 🔊 Bloavezh mat deoc'h !
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Deiz-ha-bloaz laouen !
🔊 חג שמח! 🔊 Gouelioù laouen
🔊 כל הכבוד! 🔊 Gourc’hemennoù
2 - שיחה
עברית ברטונית
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Demat. Penaos ’mañ kont ?
🔊 שלום, מה שלומך? 🔊 Pesort mod ya an traou ganoc'h ?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Demat. Mat eo ar jeu, trugarez
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Demat, trugarez
🔊 ?אתה מדבר ברטונית 🔊 Komz a rez brezhoneg?
🔊 לא, אני לא מדבר ברטונית 🔊 Ne ran ket, ne gomzan ket brezhoneg
🔊 רק קצת 🔊 Un tammig hepken
🔊 רק קצת 🔊 just un tammig
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 Eus peseurt bro out ?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 Eus peseurt broad out ?
🔊 אני ישראלי 🔊 Israelad on
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 Ha te, amañ emaout o chom ?
🔊 ואת, את גרה כאן? 🔊 Ha c'hwi, amañ emaoc'h o chom ?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Ya, amañ emaon o chom
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Ma anv zo Sarah, ha te ?
🔊 קוראים לי שרה, ולך? 🔊 Sarah eo ma ano, ha c'hwi ?
🔊 ג'וליאן 🔊 Juluan
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 Petra emaout oc’h ober amañ ?
🔊 אני בחופשה 🔊 E vakañsoù emaon
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 E vakañsoù emaomp
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Emaon o veajiñ evit ma labour
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Evit ma labour emaon o veajiñ
🔊 אני עובד כאן 🔊 Amañ emaon o labourat
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Amañ emaomp o labourat
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 Pelec’h e vez debret mat ?
🔊 מה הם המקומות הטובים לאכול? 🔊 Pelec'h zo un ostaleri vat ?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 Bez’ ez eus ur mirdi nepell ac’hann ?
🔊 יש מוזיאון קרוב לכאן? 🔊 Boût zo ur muze tost awalc'h deus amañ ?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 Pelec’h e c’hallin kevreañ ouzh Internet ?
3 - למידה
עברית ברטונית
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 Un nebeut gerioù a fell dit deskiñ ?
🔊 כן, בסדר! 🔊 Ya, laouen !
🔊 איך זה נקרא 🔊 Petra ’vez graet deus se ?
🔊 זה שולחן 🔊 Un daol eo
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Un daol, kompren a rez ?
🔊 אני לא מבין 🔊 Ne gomprenan ket
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
🔊 את יכולה לומר שוב בבקשה? 🔊 Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 Gall’ a rez komz goustatoc’h ?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר? 🔊 Gall’ a rez prezeg difonnoc'h ?
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 Gall’ a rafes skrivañ, mar plij ?
🔊 הבנתי 🔊 Komprenet em eus
4 - צבעים
עברית ברטונית
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Liv an daol-mañ a blij din
🔊 זה אדום 🔊 Ruz eo
🔊 כחול 🔊 Glas
🔊 צהוב 🔊 Melen
🔊 לבן 🔊 Gwenn
🔊 שחור 🔊 Du
🔊 ירוק 🔊 Gwer
🔊 כתום 🔊 Orañjez
🔊 סגול 🔊 Mouk
🔊 אפור 🔊 Louet
5 - מספרים
עברית ברטונית
🔊 אפס 🔊 Mann
🔊 אפס 🔊 Netra e-bet
🔊 אחת 🔊 Unan
🔊 שתים 🔊 Daou
🔊 שלוש 🔊 Tri
🔊 ארבע 🔊 Pevar
🔊 חמש 🔊 Pemp
🔊 שש 🔊 C’hwec’h
🔊 שבע 🔊 Seizh
🔊 שמונה 🔊 Eizh
🔊 תשע 🔊 Nav
🔊 עשר 🔊 Dek
🔊 אחת-עשרה 🔊 Unnek
🔊 שתים-עשרה 🔊 Daouzek
🔊 שלוש-עשרה 🔊 Trizek
🔊 ארבע-עשרה 🔊 Pevarzek
🔊 חמש-עשרה 🔊 Pemzek
🔊 שש-עשרה 🔊 C’hwezek
🔊 שבע-עשרה 🔊 Seitek
🔊 שמונה-עשרה 🔊 Triwec’h
🔊 תשע-עשרה 🔊 Naontek
🔊 עשרים 🔊 Ugent
🔊 עשרים ואחת 🔊 Unan warn-ugent
🔊 עשרים ושתים 🔊 Daou warn-ugent
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Tri warn-ugent
🔊 עשרים וארבע 🔊 Pevar warn-ugent
🔊 עשרים וחמש 🔊 Pemp warn-ugent
🔊 עשרים ושש 🔊 C’hwec’h warn-ugent
🔊 עשרים ושבע 🔊 Seizh warn-ugent
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Eizh warn-ugent
🔊 עשרים ותשע 🔊 Nav warn-ugent
🔊 שלושים 🔊 Tregont
🔊 שלושים ואחת 🔊 Unan ha tregont
🔊 שלושים ושתים 🔊 Daou ha tregont
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Tri ha tregont
🔊 שלושים וארבע 🔊 Pevar ha tregont
🔊 שלושים חמש 🔊 Pemp ha tregont
🔊 שלושים ושש 🔊 C’hwec’h ha tregont
🔊 ארבעים 🔊 Daou-ugent
🔊 חמשים 🔊 Hanter-kant
🔊 ששים 🔊 Tri-ugent
🔊 שבעים 🔊 Dek ha tri-ugent
🔊 שמונים 🔊 Pevar-ugent
🔊 תשעים 🔊 Dek ha pevar-ugent
🔊 מאה 🔊 Kant
🔊 מאה וחמש 🔊 Kant pemp
🔊 מאתים 🔊 Daou c’hant
🔊 שלוש מאות 🔊 Tri c’hant
🔊 ארבע מאות 🔊 Pevar c’hant
🔊 אלף 🔊 Mil
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Mil pemp kant
🔊 אלפיים 🔊 Daou vil
🔊 עשרת אלפים 🔊 Dek mil
6 - ביטויי זמן
עברית ברטונית
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 Pegoulz out erruet amañ ?
🔊 מתי הגעת לכאן? 🔊 Pevare out erruet amañ ?
🔊 היום 🔊 Hiziv
🔊 אתמול 🔊 Dec’h
🔊 לפני יומיים 🔊 Daou zevezh zo
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 Pegeit e chomi ?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Mont a rin kuit warc’hoazh
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Mont a rin kuit a-benn tri devezh
🔊 יום שני 🔊 Dilun
🔊 יום שלישי 🔊 Dimeurzh
🔊 יום רביעי 🔊 Dimerc’her
🔊 יום חמישי 🔊 Diriaou
🔊 יום שישי 🔊 Digwener
🔊 שבת 🔊 Disadorn
🔊 יום ראשון 🔊 Disul
🔊 ינואר 🔊 Genver
🔊 פברואר 🔊 C’hwevrer
🔊 מרץ 🔊 Meurzh
🔊 אפריל 🔊 Ebrel
🔊 מאי 🔊 Mae
🔊 יוני 🔊 Mezheven
🔊 יולי 🔊 Gouere
🔊 אוגוסט 🔊 Eost
🔊 ספטמבר 🔊 Gwengolo
🔊 אוקטובר 🔊 Here
🔊 נובמבר 🔊 Du
🔊 דצמבר 🔊 Kerzu
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 Da bet eur ez i kuit ?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 Diouzh ar beure, da eizh eur
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 Da vintin, da seiz eur
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
🔊 בשש בערב 🔊 Da noz, da c’hwec’h eur
🔊 אני מאחר 🔊 Diwezhat emaon
7 - מונית
עברית ברטונית
🔊 מונית! 🔊 Taksi !
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 Pelec’h e fell deoc’h mont ?
🔊 לאן אתה רוצה לנסוע? 🔊 Pelec’h e faot deoc’h mont ?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 D’an ti-gar
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 D’al leti Deiz-ha-Noz e fell din mont
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 D'an ostaleri noz ha deiz
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 Gallout a rafec’h kas ac’hanon d’an aerborzh ?
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 Gall’ a rit kemer ma malizennoù ?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 Pell ac’hann emañ ?
🔊 זה רחוק מכאן? 🔊 Pell deus amañ ?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 N’emañ ket, e-kichen emañ.
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Ya, un tamm pelloc’h emañ
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 Pegement e kousto din ?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Kasit ac’hanon betek du-se, mar plij
🔊 זה ימינה 🔊 War an tu dehoù emañ
🔊 זה שמאלה 🔊 War an tu kleiz emañ
🔊 זה ישר 🔊 War-eeun emañ
🔊 זה ישר 🔊 War an eeun ema
🔊 זה כאן 🔊 Amañ emañ
🔊 זה משם 🔊 War an tu-se emañ
🔊 עצור! 🔊 A-sav !
🔊 עצור! 🔊 Chom ho sav !
🔊 קח את הזמן 🔊 Kemerit hoc’h amzer
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 Gall’ a rit ober ur fakturenn din, mar plij ?
8 - משפחה
עברית ברטונית
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 Familh ’peus dre amañ ?
🔊 יש לך כאן משפחה? 🔊 Tud nes peus dre amañ ?
🔊 אבא שלי 🔊 Ma zad
🔊 אמא שלי 🔊 Ma mamm
🔊 הבן שלי 🔊 Ma mab
🔊 הבן שלי 🔊 Ma faotr
🔊 הבת שלי 🔊 Ma merc’h
🔊 אח 🔊 Ur breur din
🔊 אחות 🔊 Ur c’hoar din
🔊 חבר 🔊 Ur mignon din
🔊 ידידה 🔊 Ur vignonez din
🔊 חבר שלי 🔊 Ma muiañ-karet
🔊 ידידה שלי 🔊 Ma dousig
🔊 בעלי 🔊 Ma gwaz
🔊 אשתי 🔊 Ma gwreg
9 - הרגשות
עברית ברטונית
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Da vro a blij din kalz
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Da garout a ran
🔊 אני שמח 🔊 Laouen on
🔊 אני עצובה 🔊 Trist on
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Brav eo din amañ
🔊 קר לי 🔊 Riv ’m eus
🔊 קר לי 🔊 Anoued meus
🔊 חם לי 🔊 Tomm eo din
🔊 זה גדול מדי 🔊 Re vras eo
🔊 זה קטן מדי 🔊 Re vihan eo
🔊 זה מושלם 🔊 Disteñget !
🔊 זה מושלם 🔊 Dispar ema !
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 C’hoant ’peus da sortial fenoz ?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Plijout a rafe din
🔊 זה רעיון טוב 🔊 Ur soñj mat eo
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 C’hoant ’m eus da ebatal
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 N’eo ket ur soñj mat
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 Ne’m eus ket c’hoant da sortial fenoz
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Fellout a ra din diskuizhañ
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Diskuizo a faot din
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 Fellout a ra dit ober sport ?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Ya, ezhomm am eus d’en em zivoustrañ
🔊 אני משחק טניס 🔊 C’hoari a ran tennis
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Ne fell ket din, skuizh on
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Ne fell ket din, peuzskuizh emaoñ
10 - בר
עברית ברטונית
🔊 בר 🔊 An ostaleri
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 Ur banne ’po ?
🔊 לשתות 🔊 Evañ
🔊 לשתות 🔊 Evo
🔊 כוס 🔊 Gwerenn
🔊 בשמחה 🔊 Ya, gant plijadur
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 Petra ’po ?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 Petra zo da evañ ?
🔊 מה יש לשתות? 🔊 Petra zo da evo
🔊 יש מים או מיץ 🔊 Dour pe chug-frouezh zo
🔊 מים 🔊 Dour
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 Gall’ a rit lakaat skornennoù ouzhpenn, mar plij ?
🔊 קוביות קרח 🔊 Skornennoù
🔊 שוקו 🔊 Chokolad
🔊 חלב 🔊 Laezh
🔊 תה 🔊 Te
🔊 קפה 🔊 Kafe
🔊 עם סוכר 🔊 Gant sukr
🔊 עם קצפת 🔊 Gant laezh
🔊 יין 🔊 Gwin
🔊 בירה 🔊 Bier
🔊 תה בבקשה 🔊 Ur banne te mar plij
🔊 בירה בבקשה 🔊 Ur banne bier mar plij
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 Petra ’po d’evañ ?
🔊 מה תרצה לשתות? 🔊 Petra ’po d’evo ?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 Daou vanne te, mar plij !
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Daou vanne bier, mar plij !
🔊 כלום, תודה 🔊 Mann ebet, mat eo
🔊 לחייך 🔊 Yec’hed mat
🔊 לחיים! 🔊 Yec’hed mat !
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 Ar gont mar plij !
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 Pegement e tlean deoc’h mar plij ?
🔊 עשרים יורו 🔊 Ugent euro
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Paeañ a ran
11 - מסעדה
עברית ברטונית
🔊 המסעדה 🔊 Ar preti
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 Naon ’peus ?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Ya, naon ’m eus
🔊 לאכול 🔊 Debriñ
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 Pelec’h e c’hallomp debriñ ?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 Pelec’h e c’hallomp debriñ hor merenn ?
🔊 ארוחת-ערב 🔊 Koan
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 An dijuniñ
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 Al lein
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Mar plij !
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 Ar roll-meuzioù, mar plij !
🔊 הנה התפריט! 🔊 Setu ar roll-meuzioù !
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 Petra zo gwelloc’h ganit ? Kig pe pesked ?
🔊 עם אורז 🔊 Gant riz
🔊 עם אטריות 🔊 Gant toazennoù
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Avaloù-douar
🔊 ירקות 🔊 Legumaj
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Vioù mesket - fritet - poazh tanav
🔊 לחם 🔊 Bara
🔊 חמאה 🔊 Amann
🔊 סלט 🔊 Ur saladenn
🔊 קינוח 🔊 Un dibenn-pred
🔊 פרות 🔊 Frouezh
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 Ur gontell a c’hallan kaout, mar plij ?
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Ya, ez an da gerc’hat anezhi deoc’h diouzhtu
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Ya, emaon o vont da gerc'hat unan deoc’h diouzhtu
🔊 סכין 🔊 Ur gontell
🔊 מזלג 🔊 Ur fourchetez
🔊 כף 🔊 Ul loa
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 Ur meuz tomm eo ?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 Ya, ha spiset mat ivez !
🔊 חם 🔊 Tomm
🔊 קר 🔊 Yen
🔊 מתובל 🔊 Spiset
🔊 אני אקח דגים! 🔊 Pesked am bo !
🔊 גם אני 🔊 Me ivez
12 - פרידה לשלום
עברית ברטונית
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 Diwezhat eo ! Dav din mont !
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 Gall’ a rafemp en em adwelet ?
🔊 נוכל להפגש? 🔊 Gall’ a rafemp en em welo en-dro?
🔊 כן, בשמחה 🔊 Ya, laouen
🔊 כן, בשמחה 🔊 Ya, gant plijadur
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Setu ma chomlec’h
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 Un niverenn bellgomz ’peus ?
🔊 כן, הנה 🔊 Ya, setu-hi
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Ur pennad amzer plijus am eus tremenet ganit
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Ur pennad amzer plijus am eus tremenet da da heul
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 Me ivez, ur blijadur e oa ober anaoudegezh ganit
🔊 נתראה בקרוב 🔊 En em adwelet a raimp a-raok pell
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Ni 'n em welo a-raok pell
🔊 אני גם מקוה 🔊 Fiziañs am eus ivez
🔊 להתראות! 🔊 Kenavo !
🔊 נפגש מחר 🔊 Ken warc’hoazh
🔊 ביי! 🔊 Salud !
🔊 ביי! 🔊 Salut deoc'h !
13 - נסיעות
עברית ברטונית
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Mar plij ! Emaon o klask an arsav karr-boutin
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Mar plij ! Pelech harp ar bus
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 Pegement e koust ar bilhed evit Kêr an Heol, mar plij ?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 Da belec’h ez a an tren-mañ, mar plij ?
🔊 סליחה, לאן נוסעת הרכבת? 🔊 Da belec’h ez ya an tren, mar plij ?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 Daoust ha harpañ a ra an tren e Kêr an Heol ?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 Da bet eur ez ay kuit an tren evit Kêr an Heol ?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 Da bet eur en em gav an tren evit Kêr an Heol ?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Ur bilhed evit Kêr an Heol mar plij
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 Ganeoc’h emañ eurioù an trenioù ?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 Eurioù ar busoù
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 Pehini eo an tren evit Kêr an Heol mar plij ?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Hennezh eo
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Hennezh an hini ema
🔊 תודה 🔊 Trugarez deoc’h
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Mann ebet. Beaj vat !
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Netra e-bet. Beaj vat deoc'h !
🔊 מוסך תקונים 🔊 Ar c’harrdi
🔊 תחנת-דלק 🔊 Ar stal esañs
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Lakait leun ar veol, mar plij
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Leunit anezhañ, mar plij !
🔊 אופנים 🔊 Marc’h-houarn
🔊 מרכז העיר 🔊 Kreiz-kêr
🔊 פרבר 🔊 Ar vannlev
🔊 זו עיר גדולה 🔊 Ur gêr vras eo
🔊 זו עיר גדולה 🔊 Ur gêr vras ema
🔊 זה כפר 🔊 Ur gêr vihan eo
🔊 זה כפר 🔊 Ur gêr vihan ema
🔊 הר 🔊 Ur menez
🔊 אגם 🔊 Ul lenn
🔊 כפר 🔊 Ar maezioù
14 - מלון
עברית ברטונית
🔊 המלון 🔊 Al leti
🔊 המלון 🔊 An ostaleri
🔊 דירה 🔊 Ranndi
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Donemat
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Pegen plijus digemer ac'hanoc'h !
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 Ur gambr dieub ho peus da feurmiñ ?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 Daoust hag ur sal-dour zo asambles gant ar gambr ?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 Gwell eo ganeoc’h pep a wele ?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 Ur gambr doubl a fell deoc’h kaout ?
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Kambr gant ur gibell - gant ur balkon - gant ur strinkerezh
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Kambr, dijuniñ hag all
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Ar gambr ha lein
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 Pegement e koust an nozvezh ?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Da gentañ e fell din gwelet ar gambr, mar plij !
🔊 כן, בודאי! 🔊 Ya, evel-just !
🔊 כן, בודאי! 🔊 Ya, e-gist-just !
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Mat-tre. Ur gambr a-zoare eo
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 Mat eo, gall’ a ran mirout ar gambr an noz-mañ ?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Re ger eo un tamm evidon, trugarez
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Un tammig re ger ema evidon
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 Gall’ a rit ober war-dro ma malizennoù, mar plij ?
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 Pelec’h emañ ma c’hambr, mar plij ?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 En estaj kentañ emañ
🔊 ?יש מעלית 🔊 Ur bignerez zo ?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 War an tu kleiz emañ ar bignerez
🔊 המעלית היא מימין 🔊 War an tu dehou emañ ar bignerez
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 Pelec’h emañ ar c’hanndi ?
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 Rez-an-douar emañ
🔊 קומת קרקע 🔊 Rez-an-douar
🔊 חדר 🔊 Kambr
🔊 מכבסה 🔊 Naeterezh
🔊 מספרה 🔊 Ficherezh-vlev
🔊 חניה למכוניות 🔊 Parklec’h evit ar c’hirri-tan
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 En em adkavout a raimp er sal-emvod ?
🔊 אולם האספות 🔊 Ar sal-emvod
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 Tommet eo ar poull-neuial
🔊 הבריכה 🔊 Ar poull-neuial
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Dihunit ac’hanon da 7 eur, mar plij
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 An alc’hwez, mar plij
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 Ar pass, mar plij
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 Kemennadennoù zo evidon ?
🔊 כן, הנה הן 🔊 Ya, setu-int
🔊 כן, הנה הן 🔊 setu, amañ emaint
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 Pelec’h e c’hallan dispenn ur bilhed ?
🔊 איפה אני יכול לפרוט כסף? 🔊 Pelec’h gallfen kaout moneiz deus ar bilhed-se ?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 Gall’ a rit eskemm moneiz ganin, mar plij ?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Gall’ a reomp en ober. Pegement a fell deoc’h eskemm ?
15 - לחפש מישהו
עברית ברטונית
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 Amañ emañ Sarah mar plij ?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Ya, amañ emañ
🔊 היא יצאה 🔊 Aet eo er-maez
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 Gall’ a rit gelver anezhi war he fellgomzer hezoug
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhi ?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 War he labour emañ-hi
🔊 היא בבית שלה 🔊 Er gêr emañ-hi
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 Amañ emañ Juluan, mar plij ?
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Ya, amañ emañ
🔊 הוא יצא 🔊 Aet eo er-maez
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhañ ?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 Gall’ a rit gelver anezhañ war e bellgomzer hezoug
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 War e labour emañ
🔊 הוא בבית שלו 🔊 Er gêr emañ
16 - חוף ים
עברית ברטונית
🔊 החוף 🔊 An draezhenn
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 Gouzout a rit pelec’h e c’hallan prenañ ur volotenn ?
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 Ur stal zo war an tu-se
🔊 כדור 🔊 Ur volotenn
🔊 משקפת 🔊 Gevellunedennoù
🔊 כובע מצחיה 🔊 Ur gasketenn
🔊 מגבת 🔊 Serviedenn
🔊 סנדלים 🔊 Sandalennoù
🔊 דלי 🔊 Sailh
🔊 קרם שיזוף 🔊 Dienn heol
🔊 בגד-ים 🔊 Bragoù-kouronkañ
🔊 משקפי-שמש 🔊 Lunedoù-heol
🔊 סרטן 🔊 Kresteneg
🔊 סרטן 🔊 Boued-mor
🔊 להשתזף 🔊 Kemer un heoliadenn
🔊 להשתזף 🔊 Grit kof rouz
🔊 מחומם 🔊 Heoliet
🔊 שקיעת השמש 🔊 Kuzh-heol
🔊 שמשיה 🔊 Disheolier
🔊 שמש 🔊 Heol
🔊 צל 🔊 Disheol
🔊 מכת-שמש 🔊 Taol-heol
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 Daoust ha dañjerus eo neuial amañ ?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 N’eo ket dañjerus
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Ya, difennet eo kouronkañ amañ
🔊 לשחות 🔊 Neuial
🔊 שחיה 🔊 Neuierezh
🔊 גל 🔊 Gwagenn
🔊 ים 🔊 Mor
🔊 דיונה 🔊 Tevenn
🔊 חול 🔊 Traezh
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 Petra zo rakwelet evit an amzer warc’hoazh ?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 Cheñch a ray an amzer
🔊 ירד גשם 🔊 Glav a ray
🔊 תהיה שמש 🔊 Heol a vo
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Avelaj a vo
🔊 בגד-ים 🔊 Dilhad-kouronkañ
17 - למקרה חרום
עברית ברטונית
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 Gall’ a rit sikour ac’hanon, mar plij ?
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Kollet on
🔊 מה את רוצה 🔊 Petra a fell deoc’h kaout ?
🔊 מה את רוצה? 🔊 Petra faot deoc'h kaout ?
🔊 ?מה קרה 🔊 Petra zo degouezhet ?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 Pelec’h e c’hallan kavout ur jubenner ?
🔊 איפה אני יכול למצוא מתרגם? 🔊 Pelec’h e c’hallan kavout un den a droefe  ?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 Pelec’h emañ an apotikerezh tostañ ?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 Gall’ a rit gelver ur mezeg, mar plij ?
🔊 את יכולה להתקשר לרופא בבקשה? 🔊 Gall’ a rit gelver ur medisin, mar plij ?
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 Peseurt louzeier a dapit er mareoù-mañ ?
🔊 איזה טיפול אתה עובר עכשיו? 🔊 Peseurt louzeier a gemerit er mareoù-mañ ?
🔊 בית-חולים 🔊 Un ospital
🔊 בית-מרקחת 🔊 Un apotikerezh
🔊 רופא 🔊 Ur mezeg
🔊 רופא 🔊 Ur milchin
🔊 שרות רפואי 🔊 Servij mezegiezh
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Kollet eo ma faperioù ganin
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Laeret eo bet ma faperioù diganin
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Burev an traoù kavet
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Post-sikour
🔊 יציאת-חרום 🔊 Dor-dec’hel
🔊 המשטרה 🔊 Ar Polis
🔊 תעודות 🔊 Paperioù
🔊 כסף 🔊 Arc’hant
🔊 דרכון 🔊 Paseporzh
🔊 מטען 🔊 Malizennoù
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 Mat eo, trugarez
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Roit peoc’h !
🔊 הסתלק! 🔊 Kerzhit kuit !