אוצר מילים בהולנדית למתחילים ולמטיילים

1 - ביטוים עיקריים
עברית הולנדית
🔊 שלום 🔊 Goedendag
🔊 ערב טוב 🔊 Goedenavond
🔊 להתראות 🔊 Tot ziens
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 Tot straks
🔊 כן 🔊 Ja
🔊 לא 🔊 Nee
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Alstublieft
🔊 תודה 🔊 Dank u
🔊 תודה רבה 🔊 Dank u wel
🔊 תודה על העזרה 🔊 Bedankt voor uw hulp
🔊 בבקשה 🔊 Graag gedaan
🔊 בסדר 🔊 Okee
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Hoeveel kost dat?
🔊 סליחה 🔊 Pardon!
🔊 אני לא מבין 🔊 Ik begrijp het niet
🔊 הבנתי 🔊 Ik heb het begrepen
🔊 אני לא יודעת 🔊 Ik weet het niet
🔊 אסור 🔊 Verboden
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 Waar zijn de toiletten, alstublieft?
🔊 שנה טובה! 🔊 Gelukkig Nieuwjaar!
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Gelukkige verjaardag!
🔊 חג שמח! 🔊 Prettige feesten!
🔊 כל הכבוד! 🔊 Gefeliciteerd!
2 - שיחה
עברית הולנדית
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Hallo. Hoe gaat het?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Hallo. Het gaat goed, dank je
🔊 ?אתה מדבר הולנדית 🔊 Spreek je Nederlands ?
🔊 לא, אני לא מדבר הולנדית 🔊 Nee, ik spreek geen Nederlands
🔊 רק קצת 🔊 Slechts een klein beetje
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 Waar kom je vandaan?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 Wat is je nationaliteit?
🔊 אני ישראלי 🔊 Ik ben Israëlisch
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 En jij, woon je hier?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Ja, ik woon hier
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Ik heet Sarah, en jij?
🔊 ג'וליאן 🔊 Julien
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 Wat doe je hier?
🔊 אני בחופשה 🔊 Ik ben op vakantie
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Wij zijn op vakantie
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Ik ben op zakenreis
🔊 אני עובד כאן 🔊 Ik werk hier
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Wij werken hier
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 Wat zijn de goeie plekjes om te eten?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 Is er een museum in de buurt?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 Waar kan ik internetverbinding maken?
3 - למידה
עברית הולנדית
🔊 הבנתי 🔊 Ik heb het begrepen
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 Wil je enkele woorden leren?
🔊 כן, בסדר! 🔊 Okee!
🔊 איך זה נקרא 🔊 Hoe heet dat?
🔊 זה שולחן 🔊 Dat is een tafel
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Een tafel, begrijp je?
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Kan je dat alsjeblieft herhalen?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft?
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft?
4 - צבעים
עברית הולנדית
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Ik vind de kleur van deze tafel mooi
🔊 זה אדום 🔊 Het is rood
🔊 כחול 🔊 Blauw
🔊 צהוב 🔊 Geel
🔊 לבן 🔊 Wit
🔊 שחור 🔊 Zwart
🔊 ירוק 🔊 Groen
🔊 כתום 🔊 Oranje
🔊 סגול 🔊 Paars
🔊 אפור 🔊 Grijs
5 - מספרים
עברית הולנדית
🔊 אפס 🔊 Nul
🔊 אחת 🔊 Een
🔊 שתים 🔊 Twee
🔊 שלוש 🔊 Drie
🔊 ארבע 🔊 Vier
🔊 חמש 🔊 Vijf
🔊 שש 🔊 Zes
🔊 שבע 🔊 Zeven
🔊 שמונה 🔊 Acht
🔊 תשע 🔊 Negen
🔊 עשר 🔊 Tien
🔊 אחת-עשרה 🔊 Elf
🔊 שתים-עשרה 🔊 Twaalf
🔊 שלוש-עשרה 🔊 Dertien
🔊 ארבע-עשרה 🔊 Veertien
🔊 חמש-עשרה 🔊 Vijftien
🔊 שש-עשרה 🔊 Zestien
🔊 שבע-עשרה 🔊 Zeventien
🔊 שמונה-עשרה 🔊 Achttien
🔊 תשע-עשרה 🔊 Negentien
🔊 עשרים 🔊 Twintig
🔊 עשרים ואחת 🔊 Eenentwintig
🔊 עשרים ושתים 🔊 Tweeëntwintig
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Drieëntwintig
🔊 עשרים וארבע 🔊 Vierentwintig
🔊 עשרים וחמש 🔊 Vijfentwintig
🔊 עשרים ושש 🔊 Zesentwintig
🔊 עשרים ושבע 🔊 Zevenentwintig
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Achtentwintig
🔊 עשרים ותשע 🔊 Negenentwintig
🔊 שלושים 🔊 Dertig
🔊 שלושים ואחת 🔊 Eenendertig
🔊 שלושים ושתים 🔊 Tweeëndertig
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Drieëndertig
🔊 שלושים וארבע 🔊 Vierendertig
🔊 שלושים חמש 🔊 Vijfendertig
🔊 שלושים ושש 🔊 Zesendertig
🔊 ארבעים 🔊 Veertig
🔊 חמשים 🔊 Vijftig
🔊 ששים 🔊 Zestig
🔊 שבעים 🔊 Zeventig
🔊 שמונים 🔊 Tachtig
🔊 תשעים 🔊 Negentig
🔊 מאה 🔊 Honderd
🔊 מאה וחמש 🔊 Honderd vijf
🔊 מאתים 🔊 Tweehonderd
🔊 שלוש מאות 🔊 Driehonderd
🔊 ארבע מאות 🔊 Vierhonderd
🔊 אלף 🔊 Duizend
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Vijftienhonderd
🔊 אלפיים 🔊 Tweeduizend
🔊 עשרת אלפים 🔊 Tienduizend
6 - ביטויי זמן
עברית הולנדית
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 Wanneer ben je aangekomen?
🔊 היום 🔊 Vandaag
🔊 אתמול 🔊 Gisteren
🔊 לפני יומיים 🔊 Twee dagen geleden
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 Hoe lang blijf je?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Ik vertrek morgen
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Ik vertrek overmorgen
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Ik vertrek over drie dagen
🔊 יום שני 🔊 Maandag
🔊 יום שלישי 🔊 Dinsdag
🔊 יום רביעי 🔊 Woensdag
🔊 יום חמישי 🔊 Donderdag
🔊 יום שישי 🔊 Vrijdag
🔊 שבת 🔊 Zaterdag
🔊 יום ראשון 🔊 Zondag
🔊 ינואר 🔊 Januari
🔊 פברואר 🔊 Februari
🔊 מרץ 🔊 Maart
🔊 אפריל 🔊 April
🔊 מאי 🔊 Mei
🔊 יוני 🔊 Juni
🔊 יולי 🔊 Juli
🔊 אוגוסט 🔊 Augustus
🔊 ספטמבר 🔊 September
🔊 אוקטובר 🔊 Oktober
🔊 נובמבר 🔊 November
🔊 דצמבר 🔊 December
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 Hoe laat vertrek je?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 Om acht uur 's ochtends
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Om kwart over acht 's ochtends
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Om half negen 's ochtends
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 Om kwart voor negen 's ochtends
🔊 בשש בערב 🔊 Om zes uur 's avonds
🔊 אני מאחר 🔊 Ik ben laat
7 - מונית
עברית הולנדית
🔊 מונית! 🔊 Taxi!
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 Waar wilt u naartoe?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Ik ga naar het station
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 Ik ga naar het hotel Dag en Nacht
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 Kunt u me naar de luchthaven brengen?
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 Kunt u mijn bagage nemen?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 Is het ver van hier?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 Nee, het is vlakbij
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Ja, het is iets verder weg
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 Hoeveel zal het kosten?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Breng me hiernaartoe, alstublieft
🔊 זה ימינה 🔊 Het is rechts
🔊 זה שמאלה 🔊 Het is links
🔊 זה ישר 🔊 Het is rechtdoor
🔊 זה כאן 🔊 Het is hier
🔊 זה משם 🔊 Het is die kant uit
🔊 עצור! 🔊 Stop!
🔊 קח את הזמן 🔊 Neem uw tijd
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft?
8 - משפחה
עברית הולנדית
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 Heb je familie hier?
🔊 אבא שלי 🔊 Mijn vader
🔊 אמא שלי 🔊 Mijn moeder
🔊 הבן שלי 🔊 Mijn zoon
🔊 הבת שלי 🔊 Mijn dochter
🔊 אח 🔊 Een broer
🔊 אחות 🔊 Een zus
🔊 חבר 🔊 Een vriend
🔊 ידידה 🔊 Een vriendin
🔊 חבר שלי 🔊 Mijn vriend
🔊 ידידה שלי 🔊 Mijn vriendin
🔊 בעלי 🔊 Mijn man
🔊 אשתי 🔊 Mijn vrouw
9 - הרגשות
עברית הולנדית
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Ik hou erg van jouw land
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Ik hou van je
🔊 אני שמח 🔊 Ik ben blij
🔊 אני עצובה 🔊 Ik ben verdrietig
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Ik voel me goed hier
🔊 קר לי 🔊 Ik heb het koud
🔊 חם לי 🔊 Ik heb het warm
🔊 זה גדול מדי 🔊 Het is te groot
🔊 זה קטן מדי 🔊 Het is te klein
🔊 זה מושלם 🔊 Het is perfect
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 Wil je vanavond uit?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Ik zou graag uitgaan vanavond
🔊 זה רעיון טוב 🔊 Dat is een goed idee
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 Ik wil me amuseren
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 Dat is geen goed idee
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Ik wil rusten
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 Wil je sporten?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Ik heb ontspanning nodig
🔊 אני משחק טניס 🔊 Ik speel tennis
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Nee bedankt, ik ben erg moe
10 - בר
עברית הולנדית
🔊 בר 🔊 De bar
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 Wil je iets drinken?
🔊 לשתות 🔊 Drinken
🔊 כוס 🔊 Glas
🔊 בשמחה 🔊 Ja, graag
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 Wat wil je?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 Waar kan ik uit kiezen?
🔊 יש מים או מיץ 🔊 Er is water of vruchtensap
🔊 מים 🔊 Water
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 Kunt u er ijsblokjes bij doen?
🔊 קוביות קרח 🔊 Ijsblokjes
🔊 שוקו 🔊 Chocolademelk
🔊 חלב 🔊 Melk
🔊 תה 🔊 Thee
🔊 קפה 🔊 Koffie
🔊 עם סוכר 🔊 Met suiker
🔊 עם קצפת 🔊 Met melk
🔊 יין 🔊 Wijn
🔊 בירה 🔊 Bier
🔊 תה בבקשה 🔊 Een thee, graag
🔊 בירה בבקשה 🔊 Een biertje, graag
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 Wat wilt u drinken?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 Twee thee's, graag
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Twee biertjes, graag
🔊 כלום, תודה 🔊 Niets, dank u
🔊 לחייך 🔊 Proost
🔊 לחיים! 🔊 Santé!
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 De rekening, alstublieft!
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 Hoeveel kost dat ?
🔊 עשרים יורו 🔊 Twintig euro
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Ik trakteer je
11 - מסעדה
עברית הולנדית
🔊 המסעדה 🔊 Het restaurant
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 Wil je iets eten?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Ja, graag
🔊 לאכול 🔊 Eten
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 Waar kunnen we eten?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 Waar kunnen we lunchen?
🔊 ארוחת-ערב 🔊 Het avondmaal
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 Het ontbijt
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Excuseer!
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 De menukaart, alstublieft!
🔊 הנה התפריט! 🔊 Hier is de menukaart!
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 Eet je liever vlees of vis?
🔊 עם אורז 🔊 Met rijst
🔊 עם אטריות 🔊 Met pasta
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Aardappels
🔊 ירקות 🔊 Groenten
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje
🔊 לחם 🔊 Brood
🔊 חמאה 🔊 Boter
🔊 סלט 🔊 Een salade
🔊 קינוח 🔊 Een toetje
🔊 פרות 🔊 Fruit
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 Hebt u een mes, alstublieft?
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Ja, ik breng er u onmiddellijk een
🔊 סכין 🔊 Een mes
🔊 מזלג 🔊 Een vork
🔊 כף 🔊 Een lepel
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 Is dit een warme schotel?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 Ja, en erg pikant ook!
🔊 חם 🔊 Warm
🔊 קר 🔊 Koud
🔊 מתובל 🔊 Pikant
🔊 אני אקח דגים! 🔊 Ik neem vis!
🔊 גם אני 🔊 Ik ook
12 - פרידה לשלום
עברית הולנדית
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 Het is laat! Ik moet nu weggaan!
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 Kunnen we elkaar weerzien?
🔊 כן, בשמחה 🔊 Ja, leuk!
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Ik woon op dit adres
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 Heb je een telefoonnummer?
🔊 כן, הנה 🔊 Ja, dit is het
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Ik vond het gezellig
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken
🔊 נתראה בקרוב 🔊 We zien elkaar snel weer
🔊 אני גם מקוה 🔊 Ik hoop het ook
🔊 להתראות! 🔊 Tot ziens!
🔊 נפגש מחר 🔊 Tot morgen
🔊 ביי! 🔊 Dag!
13 - נסיעות
עברית הולנדית
🔊 תודה 🔊 Dank u
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Pardon, ik zoek de bushalte
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 Stopt deze trein in Zonstad?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 Hebt u de dienstregeling van de trein?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 De dienstregeling van de bus
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Die trein
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Graag gedaan. Goede reis!
🔊 מוסך תקונים 🔊 De (repareer)garage
🔊 תחנת-דלק 🔊 Het benzinestation
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Voltanken, alstublieft
🔊 אופנים 🔊 Fiets
🔊 מרכז העיר 🔊 Het stadscentrum
🔊 פרבר 🔊 De voorstad
🔊 זו עיר גדולה 🔊 Het is een stad
🔊 זה כפר 🔊 Het is een dorp
🔊 הר 🔊 Een berg
🔊 אגם 🔊 Een meer
🔊 כפר 🔊 Het platteland
14 - מלון
עברית הולנדית
🔊 המלון 🔊 Het hotel
🔊 דירה 🔊 Appartement
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Welkom!
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 Hebt u een kamer vrij?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 Is er een badkamer in de kamer?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 Verkiest u twee eenpersoonsbedden?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 Wenst u een kamer met een dubbel bed?
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Kamer met bad - met balkon - met douche
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Kamer met ontbijt
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 Wat is de prijs voor één nacht?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Ik zou graag eerst de kamer zien
🔊 כן, בודאי! 🔊 Ja, natuurlijk
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Dank u, de kamer is erg mooi
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 Okee, kan ik reserveren voor deze nacht?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Het is wat te duur voor mij, bedankt
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft?
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 Waar is mijn kamer, alstublieft?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 Het is op de eerste verdieping
🔊 ?יש מעלית 🔊 Is er een lift?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 De lift is aan uw linkerkant
🔊 המעלית היא מימין 🔊 De lift is aan uw rechterkant
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 Waar is de wasserij, alstublieft?
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 Het is op de gelijkvloerse verdieping
🔊 קומת קרקע 🔊 De begane grond
🔊 חדר 🔊 Kamer
🔊 מכבסה 🔊 Droogkuis
🔊 מספרה 🔊 Kapsalon
🔊 חניה למכוניות 🔊 Autoparking
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 We zien elkaar in de vergaderzaal?
🔊 אולם האספות 🔊 De vergaderzaal
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 Het zwembad is verwarmd
🔊 הבריכה 🔊 Het zwembad
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Maak me wakker om 7 uur, alstublieft
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 De sleutel, alstublieft
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 De pas, alstublieft
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 Zijn er berichten voor mij?
🔊 כן, הנה הן 🔊 Ja, alstublieft
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 Nee, we hebben niets voor u ontvangen
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 Waar kan ik wisselgeld krijgen?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 Kunt u mij wisselgeld geven?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst?
15 - לחפש מישהו
עברית הולנדית
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 Is Sarah hier, alstublieft?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Ja, ze is hier
🔊 היא יצאה 🔊 Ze is weg
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 U kunt haar bellen op haar mobiel
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 Weet u waar ik haar kan vinden?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 Ze is op haar werk
🔊 היא בבית שלה 🔊 Ze is thuis
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 Is Julien hier, alstublieft?
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Ja, hij is hier
🔊 הוא יצא 🔊 Hij is weg
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 Weet u waar ik hem kan vinden?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 U kunt hem bellen op zijn mobiel
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 Hij is op zijn werk
🔊 הוא בבית שלו 🔊 Hij is thuis
16 - חוף ים
עברית הולנדית
🔊 החוף 🔊 Het strand
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 Weet u waar ik een bal kan kopen?
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 Er is een winkel in die richting
🔊 כדור 🔊 Een bal
🔊 משקפת 🔊 Een verrekijker
🔊 כובע מצחיה 🔊 Een pet
🔊 מגבת 🔊 Een handdoek
🔊 סנדלים 🔊 Sandalen
🔊 דלי 🔊 Een emmer
🔊 קרם שיזוף 🔊 Zonnecrème
🔊 בגד-ים 🔊 Zwembroek
🔊 משקפי-שמש 🔊 Zonnebril
🔊 סרטן 🔊 Schaaldieren
🔊 להשתזף 🔊 Zonnebaden
🔊 מחומם 🔊 Zonnig
🔊 שקיעת השמש 🔊 Zonsondergang
🔊 שמשיה 🔊 Parasol
🔊 שמש 🔊 Zon
🔊 צל 🔊 Schaduw
🔊 מכת-שמש 🔊 Zonneslag
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 Is het gevaarlijk om hier te zwemmen?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 Nee, het is niet gevaarlijk
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Ja, het is verboden om hier te zwemmen
🔊 לשחות 🔊 Zwemmen
🔊 שחיה 🔊 Zwemmen
🔊 גל 🔊 Golf
🔊 ים 🔊 Zee
🔊 דיונה 🔊 Duin
🔊 חול 🔊 Zand
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 Welk weer voorspellen ze voor morgen?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 Het weer gaat veranderen
🔊 ירד גשם 🔊 Het gaat regenen
🔊 תהיה שמש 🔊 Het wordt zonnig
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Het wordt erg winderig
🔊 בגד-ים 🔊 Zwempak
17 - למקרה חרום
עברית הולנדית
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 Kunt u me helpen, alstublieft?
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Ik ben de weg kwijt
🔊 מה את רוצה 🔊 Wat wenst u?
🔊 ?מה קרה 🔊 Wat is er gebeurd?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 Waar kan ik een tolk vinden?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 Welke behandeling krijgt u op dit moment?
🔊 בית-חולים 🔊 Een ziekenhuis
🔊 בית-מרקחת 🔊 Een apotheek
🔊 רופא 🔊 Een dokter
🔊 שרות רפואי 🔊 Medische dienst
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Ik ben mijn papieren kwijt
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Mijn papieren zijn gestolen
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Bureau voor gevonden voorwerpen
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Hulppost
🔊 יציאת-חרום 🔊 Nooduitgang
🔊 המשטרה 🔊 De Politie
🔊 תעודות 🔊 Identiteitsbewijs
🔊 כסף 🔊 Geld
🔊 דרכון 🔊 Paspoort
🔊 מטען 🔊 Bagage
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 Nee dank u, ik heb geen interesse
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Laat me met rust!
🔊 הסתלק! 🔊 Ga weg!

השיטה שלנו

הורד mp3 ו-pdf