אוצר-מילים > טורקית

1 - ביטוים עיקריים

ביטוים עיקריים
בוחן
למד
1 שלום Merhaba
merhaba
2 שונות Günaydın
günaydoen
3 ערב טוב Iyi akşamlar
iyi akchamlar
4 להתראות Hoşça kal
hochtcha kal
5 נוסח אחר Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
6 נתראה יותר מאוחר Görüşürüz
görüchürüz
7 כן Evet
evet
8 לא Hayır
hayoer
9 סליחה, בבקשה Lütfen
lütfen
10 נוסח אחר Pardon
pardon
11 תודה Teşekkür ederim
techekkür ederim
12 תודה רבה Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
13 תודה על העזרה Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
14 בבקשה Rica ederim
jidja ederim
15 נוסח אחר Bir şey değil
bir chey dewhil
16 בסדר Tamam
tamam
17 ?מה המחיר בבקשה Bu kaç para ?
bu katch para
18 נוסח אחר Ne kadar ?
ne kadar
19 סליחה Üzgünüm
üzgünüm
20 אני לא מבין Anlamıyorum
anlamoeyorum
21 הבנתי Anlıyorum
anloeyorum
22 אני לא יודעת Bilmiyorum
bilmiyorum
23 אסור Yasak
yasak
24 ?סליחה, איפה השרותים Afedersiniz tuvaletler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
25 שנה טובה! Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
26 יום-הולדת שמח! Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
27 נוסח אחר Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
28 חג שמח! Iyi tatiller!
iyi tatiller
29 כל הכבוד! Tebrikler!
tebrikler
30 נוסח אחר Tebrik ederim!
tebrik ederim2 - שיחה

שיחה
בוחן
למד
1 ?שלום, מה שלומך Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
2 שלום, טוב, תודה Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
3 ביטוי מפורש יותר Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
4 ?אתה מדבר טורקית Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
5 לא, אני לא מדבר טורקית Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
6 רק קצת Birazcık
birazik
7 ?מאיזו מדינה אתה Memleket neresi?
memleket neressi
8 ביטוי מפורש יותר Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
9 ?מה האזרחות שלך Nerelisin?
nerelissin
10 אני ישראלי Ben israilliyim
ben israilliyim
11 ?ואת, את גרה כאן Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
12 כן, אני גרה כאן Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
13 ?קוראים לי שרה, ולך Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
14 ג'וליאן Julian
julian
15 ?מה אתה עושה כאן Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
16 אני בחופשה Tatildeyim
tatildeyim
17 אנחנו בחופשה Tatildeyiz
tatildeyiz
18 אני בנסיעת עסקים Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
19 אני עובד כאן Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
20 אנחנו עובדים כאן Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
21 ?מה הם המקומות הטובים לאכול Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
22 ?יש מוזיאון קרוב לכאן Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
23 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim3 - למידה

למידה
בוחן
למד
1 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
2 כן, בסדר! Tabii ki!
tabii ki
3 איך זה נקרא Buna ne denir?
buna ne denir
4 נוסח אחר Bu ne?
bu ne
5 זה שולחן Bu bir masa
bu bir massa
6 ?שולחן, אתה מבין Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
7 אני לא מבין Anlamıyorum
anlamoeyorum
8 ?את יכולה לומר שוב בבקשה Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
9 את יכולה לדבר מעט לאט יותר Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
10 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
11 הבנתי Anlıyorum
anloeyorum4 - צבעים

צבעים
בוחן
למד
1 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
2 זה אדום Bu kırmızı
bu koermoezoe
3 כחול Mavi
mavi
4 צהוב Sarı
saroe
5 לבן Beyaz
beyaz
6 שחור Siyah
siyah
7 ירוק Yeşil
yechil
8 כתום Turuncu
turuncu
9 סגול Mor
mor
10 אפור Gri
gri5 - מספרים

מספרים
בוחן
למד
1 אפס Sıfır
soefoer
2 אחת Bir
bir
3 שתים Iki
iki
4 שלוש Üç
ütch
5 ארבע Dört
dört
6 חמש Beş
bech
7 שש Altı
altoe
8 שבע Yedi
yedi
9 שמונה Sekiz
sekiz
10 תשע Dokuz
dokuz
11 עשר On
on
12 אחת-עשרה On bir
on bir
13 שתים-עשרה On iki
on iki
14 שלוש-עשרה On üç
on ütch
15 ארבע-עשרה On dört
on dört
16 חמש-עשרה On beş
on bech
17 שש-עשרה On altı
on altoe
18 שבע-עשרה On yedi
on yedi
19 שמונה-עשרה On sekiz
on sekiz
20 תשע-עשרה On dokuz
on dokuz
21 עשרים Yirmi
yirmi
22 עשרים ואחת Yirmi bir
yirmi bir
23 עשרים ושתים Yirmi iki
yirmi iki
24 עשרים ושלוש Yirmi üç
yirmi ütch
25 עשרים וארבע Yirmi dört
yirmi dört
26 עשרים וחמש Yirmi beş
yirmi bech
27 עשרים ושש Yirmi altı
yirmi altoe
28 עשרים ושבע Yirmi yedi
yirmi yedi
29 עשרים ושמונה Yirmi sekiz
yirmi sekiz
30 עשרים ותשע Yirmi dokuz
yirmi dokus
31 שלושים Otuz
otuz
32 שלושים ואחת Otuz bir
otuz bir
33 שלושים ושתים Otuz iki
otuz iki
34 שלושים ושלוש Otuz üç
otuz ütch
35 שלושים וארבע Otuz dört
otuz dört
36 שלושים חמש Otuz beş
otuz bech
37 שלושים ושש Otuz altı
otuz altoe
38 ארבעים Kırk
koerk
39 חמשים Elli
elli
40 ששים Altmış
altmoech
41 שבעים Yetmiş
yetmich
42 שמונים Seksen
seksen
43 תשעים Doksan
doksan
44 מאה Yüz
yüz
45 מאה וחמש Yüz beş
yüz bech
46 מאתים Iki yüz
iki yüz
47 שלוש מאות Üç yüz
ütch yüz
48 ארבע מאות Dört yüz
dört yüz
49 אלף Bin
bin
50 אלף חמש מאות Bin beş yüz
bin bech yüz
51 אלפיים Iki bin
iki bin
52 עשרת אלפים On bin
on bin6 - ביטויי זמן

ביטויי זמן
בוחן
למד
1 ?מתי הגעת לכאן Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
2 היום Bugün
bugün
3 אתמול Dün
dün
4 לפני יומיים Iki gün önce
iki gün öndje
5 ?כמה זמן אתה נשאר Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
6 אני נוסע שוב מחר Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
7 אני נוסע שוב מחרתים Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
8 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
9 יום שני Pazartesi
pazartesi
10 יום שלישי Salı
saloe
11 יום רביעי Çarşamba
tcharchamba
12 יום חמישי Perşembe
perchembe
13 יום שישי Cuma
djuma
14 שבת Cumartesi
djumartesi
15 יום ראשון Pazar
pazar
16 ינואר Ocak
odjak
17 פברואר Şubat
chubat
18 מרץ Mart
mart
19 אפריל Nisan
nissan
20 מאי Mayıs
mayoes
21 יוני Haziran
haziran
22 יולי Temmuz
temmuz
23 אוגוסט Ağustos
awhustos
24 ספטמבר Eylül
eylül
25 אוקטובר Ekim
ekim
26 נובמבר Kasım
kasoem
27 דצמבר Aralık
araloek
28 ?מתי אתה נוסע Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
29 בשמונה בבוקר Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
30 בשמונה ורבע בבוקר Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
31 בשמונה וחצי בבוקר Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
32 ברבע לתשע בבוקר Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
33 בשש בערב Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
34 אני מאחר Geç kaldım
getch kaldoem7 - מונית

מונית
בוחן
למד
1 מונית! Taksi!
taksi
2 ?לאן אתה רוצה לנסוע Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
3 אני נוסע לתחנה Gara gidiyorum
gara gidiyorum
4 נוסח אחר Tren istasyonu
tren istasyonu
5 אני נוסע למלון ג'ור ונויי Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
6 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
7 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
8 ?זה רחוק מכאן Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
9 לא, זה קרוב Hayır yakın
hayoer yakoen
10 כן, זה מעט רחוק יותר Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
11 ?כמה זה יעלה Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
12 קח אותי לכאן בבקשה Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
13 נוסח אחר Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
14 זה ימינה Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
15 זה שמאלה Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
16 זה ישר Dümdüz gidin
dümdüz gidin
17 זה כאן Burası
burasoe
18 זה משם Şu taraftan
chu taraftan
19 עצור! Dur!
dur
20 קח את הזמן Acele etmeyin
adjele etmeyin
21 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen8 - הרגשות

הרגשות
בוחן
למד
1 אני אוהב מאד את המדינה שלך Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
2 אני אוהבת אותך Seni seviyorum
seni seviyorum
3 אני שמח Mutluyum
mutluyum
4 אני עצובה Üzgünüm
üzgünüm
5 אני מרגיש טוב כאן Burada rahatım
burada rahatoem
6 קר לי Üşüyorum
üchüyorum
7 נוסח אחר Hava soğuk
hava sowhuk
8 חם לי Terliyorum
terliyorum
9 נוסח אחר Hava sıcak
hava soedjak
10 זה גדול מדי Çok büyük
tchok büyük
11 זה קטן מדי Çok küçük
tchok kütchük
12 זה מושלם Mükemmel
mükemmel
13 ?אתה רוצה לצאת הערב Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
14 אני אשמח לצאת הערב Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
15 זה רעיון טוב Iyi fikir
iyi fikir
16 יש לי חשק לעשות חיים Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
17 זה לא רעיון טוב Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
18 אין לי חשק לצאת הערב Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
19 יש לי חשק לנוח Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
20 אתה רוצה לעשות ספורט Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
21 כן, אני צריך להתפרק! Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
22 אני משחק טניס Tenis oynarım
tenis oynaroem
23 לא, תודה, אני די עיף Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum9 - משפחה

משפחה
בוחן
למד
1 ?יש לך כאן משפחה Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
2 אבא שלי Babam
babam
3 אמא שלי Annem
annem
4 הבן שלי Oğlum
owhlum
5 הבת שלי Kızım
koezoem
6 אח Erkek kardeş
erkek kardech
7 אחות Kız kardeş
koez kardech
8 חבר Erkek arkadaş
erkek arkadach
9 ידידה Kız arkadaş
koez arkadach
10 חבר שלי Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
11 ידידה שלי Kız arkadaşım
koez arkadachoem
12 בעלי Kocam
kodjam
13 אשתי Karım
karoem10 - בר

בר
בוחן
למד
1 בר Bar
bar
2 נוסח אחר Barda
barda
3 ?אתה רוצה לשתות משהו Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
4 לשתות Içmek
itchmek
5 כוס Bardak
bardak
6 בשמחה Tabii ki
tabii ki
7 נוסח אחר hay hay
hay hay
8 ?מה אתה שותה Ne alırsın ?
ne aloersoen
9 ?מה יש לשתות Içecek ne var ?
itchecek ne var
10 יש מים או מיץ Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
11 מים Su
Su
12 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
13 קוביות קרח Buz
Buz
14 שוקו Çikolata
tchikolata
15 חלב Süt
süt
16 תה Çay
tchay
17 קפה Kahve
kahve
18 עם סוכר Şekerli
chekerli
19 עם קצפת Kremalı
kremaloe
20 יין Şarap
charap
21 בירה Bira
bira
22 תה בבקשה Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
23 בירה בבקשה Bir bira lütfen
bir bira lütfen
24 ?מה תרצה לשתות Ne içersiniz ?
ne itchersinis
25 פעמיים תה בבקשה Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
26 פעמיים בירה בבקשה Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
27 כלום, תודה Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
28 לחייך Sağlığına!
sawhloewhoena
29 נוסח אחר Şerefe!
cherefe
30 לחיים! Sağlığına!
0
31 חשבון בבקשה! Hesap lütfen!
hesap lütfen
32 סליחה ,כמה אני חייב לך Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
33 עשרים יורו Yirmi öro
yirmi öro
34 אני מזמינה אותך Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
35 נוסח אחר Ben veriyorum
ben veriyorum11 - מסעדה

מסעדה
בוחן
למד
1 המסעדה Restoran
restoran
2 ?אתה רוצה לאכול Yemek yer misin ?
yemek yer misin
3 כן, אני אשמח Evet, memnuniyetle
evet, memnuniyetle
4 לאכול Yemek yemek
yemek yemek
5 ?איפה אנחנו יכולים לאכול Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
6 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
7 ארוחת-ערב Akşam yemeği
akcham yemewhi
8 ארחתת-בוקר Kahvaltı
kahvaltoe
9 סליחה, בבקשה Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
10 תפריט, בבקשה! Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
11 הנה התפריט! Işte mönü!
ichte mönü
12 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
13 עם אורז Pilavlı olsun
pilavloe olsun
14 עם אטריות Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
15 תפוחי-אדמה Patates
patates
16 ירקות Sebzeler
sebzeler
17 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
18 לחם Ekmek
ekmek
19 חמאה Tereyağ
tereyawh
20 סלט Salata
salata
21 קינוח Tatlı
tatloe
22 פרות Meyve
meyve
23 ?סליחה, יש לך סכין Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
24 כן, אני תיכף מביא לך אותו Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
25 סכין Bıçak
boetchak
26 מזלג Çatal
tchatal
27 כף Kaşık
kachoek
28 ?זו מנה חמה Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
29 כן, וגם מאד מתובלת Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
30 חם Sıcak
soedjak
31 קר Soğuk
sowhuk
32 מתובל Baharatlı
baharatloe
33 נוסח אחר Acılı
adjoeloe
34 אני אקח דגים! Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
35 גם אני Ben de
ben de12 - פרידה לשלום

פרידה לשלום
בוחן
למד
1 מאוחר! אני חייבת ללכת! Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
2 ?נוכל להפגש Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
3 כן, בשמחה Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
4 נוסח אחר Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
5 אני גרה בכתובת הזו Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
6 נוסח אחר Benim adres bu
benim adres bu
7 ?יש לך מספר טלפון Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
8 כן, הנה Evet, işte
evet, ichte
9 היה לי נחמד איתך Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
10 גם לי, נעים להכיר אותך Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
11 נתראה בקרוב Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
12 נוסח אחר Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
13 אני גם מקוה Inşallah
inchallah
14 להתראות! Hoşça kal!
hochtcha kal
15 נוסח אחר Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
16 נפגש מחר Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
17 ביי! Hoşça kal!
hochtcha kal
18 נוסח אחר Güle Güle!
güle güle13 - נסיעות

נסיעות
בוחן
למד
1 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
2 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
3 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
4 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
5 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
6 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
7 כרטיס לעיר השמש בבקשה Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
8 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
9 לוח-הזמנים של האוטובוס Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
10 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
11 הרכבת הזאת Bu
bu
12 נוסח אחר Şu
chu
13 תודה Teşekkür ederim
techekkür ederim
14 על לא דבר, נסיעה טובה! Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
15 מוסך תקונים Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
16 תחנת-דלק Benzin istasyonu
benzin istasyonu
17 לתדלק בבקשה Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
18 אופנים Bisiklet
bisiklet
19 מרכז העיר Şehir merkezi
chehir merkezi
20 פרבר Banliyö
banliyö
21 נוסח אחר Yörekent
yörekent
22 זו עיר גדולה Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
23 זה כפר Burası bir köy
burasoe bir köy
24 הר Dağ
dawh
25 אגם Göl
göl
26 כפר Kırsal alan
koersal alan
27 נוסח אחר kır - Köy
koer - köy14 - לחפש מישהו

לחפש מישהו
בוחן
למד
1 ?סליחה, שרה נמצאת Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
2 נוסח אחר Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
3 כן, היא נמצאת כאן Evet burada
Evet burada
4 היא יצאה Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
5 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
6 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
7 היא בעבודה שלה Işe gitti
iche gitti
8 נוסח אחר Işinde
ichinde
9 היא בבית שלה O evde
o evde
10 נוסח אחר Evinde
evinde
11 ?סליחה, ג'וליאן נמצא Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
12 כן, הוא נמצא כאן Evet burada
evet burada
13 הוא יצא Dışarı ?ıktı
doecharoe tchoektoe
14 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
15 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
16 הוא בעבודה שלו Işe gitti
iche gitti
17 הוא בבית שלו O evde
o evde15 - מלון

מלון
בוחן
למד
1 המלון Otel
otel
2 דירה Daire
daire
3 ברוכים הבאים! Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
4 ?יש לכם חדר פנוי Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
5 ?יש חדר-אמבטיה בחדר Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
6 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
7 ?אתה מעונינים בחדר כפול Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
8 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
9 חדר עם ארוחת-בוקר Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
10 ?מה המחיר ללילה Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
11 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
12 כן, בודאי! Evet, tabii ki
evet, tabii ki
13 תודה, החדר הוא טוב מאד Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
14 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
15 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
16 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
17 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
18 הוא בקומה הראשונה Birinci katta
birinci katta
19 ?יש מעלית Asansör var mı?
asansör var moe
20 המעלית היא משמאל Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
21 המעלית היא מימין Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
22 ?איפה נמצאת המכבסה Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
23 היא בקומת הקרקע Giriş katında
Girich katoenda
24 קומת קרקע Giriş katı
girich katoe
25 חדר Yatak odası
yatak odasoe
26 מכבסה Kuru temizleme
kuru temizleme
27 מספרה Kuaför
kuaför
28 נוסח אחר Berber
berber
29 חניה למכוניות Araba park yeri
araba park yeri
30 נפגשים באולם האספות Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
31 אולם האספות Toplantı odası
toplantoe odasoe
32 הבריכה מחוממת Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
33 הבריכה Yüzme havuzu
yüzme havuzu
34 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
35 את המפתח בבקשה Anahtar lütfen
anahtar lütfen
36 את הדרכון בבקשה Pass lutfen
pass lutfen
37 ?יש הודעות בשבילי Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
38 כן, הנה הן Evet, buyrun
evet, buyrun
39 לא, לא קיבלת שום-הודעה Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
40 ?איפה אני יכול לפרוט כסף Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
41 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
42 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz16 - חוף ים

חוף ים
בוחן
למד
1 החוף Plaj
plaj
2 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
3 נוסח אחר Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
4 יש חנות בכיוון הזה Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
5 נוסח אחר Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
6 כדור Top
top
7 משקפת Dürbün
dürbün
8 כובע מצחיה Kasket
kasket
9 נוסח אחר Şapka
chapka
10 מגבת Havlu
havlu
11 סנדלים Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
12 נוסח אחר Sandalet
sandalet
13 דלי Kova
kova
14 קרם שיזוף Güneş kremi
günech kremi
15 בגד-ים Mayo
mayo
16 משקפי-שמש Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
17 סרטן Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
18 להשתזף Güneşlenmek
günechlenmek
19 מחומם Güneşli
günechli
20 שקיעת השמש Gün batımı
gün batoemoe
21 נוסח אחר Güneşin batması
günechin batmasoe
22 שמשיה Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
23 שמש Güneş
günech
24 מכת-שמש Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
25 ?מסוכן לשחות כאן Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
26 לא, זה לא מסוכן Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
27 כן, אסור להתרחץ כאן Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
28 לשחות Yüzmek
yüzmek
29 שחיה Yüzme
yüzme
30 גל Dalga
dalga
31 ים Deniz
deniz
32 דיונה Kumul
kumul
33 חול Kum
kum
34 ?מה תחזית מזג-האויר למחר Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
35 נוסח אחר Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
36 מזג האויר ישתנה Hava değişecek
hava dewhichecek
37 ירד גשם Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
38 תהיה שמש Güneşli olacak
günechli oladjak
39 תהיה רוח חזקה Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
40 בגד-ים Mayo
mayo
41 צל Gölge
gölge17 - למקרה חרום

למקרה חרום
בוחן
למד
1 ?את יכולה לעזור לי בבקשה Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
2 הלכתי לאבוד Kayboldum
kayboldum
3 מה את רוצה Ne istersiniz?
ne istersiniz
4 ?מה קרה Ne oldu?
ne oldu
5 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
6 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
7 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
8 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
9 בית-חולים Hastane
hastane
10 בית-מרקחת Ezcane
ezaane
11 רופא Doktor
doktor
12 שרות רפואי Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
13 איבדתי את התעודות שלי Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
14 גנבו לי את התעודות Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
15 משרד לאבידות ולמציאות Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
16 תחנת עזרה ראשונה Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
17 יציאת-חרום Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
18 המשטרה Polis
polis
19 נוסח אחר Jandarma
jandarma
20 תעודות Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
21 כסף Para
para
22 דרכון Pasaport
pasaport
23 מטען Bagaj
bagaj
24 זה בסדר, לא תודה Yok teşekkürler
yok techekkürler
25 עזוב אותי בשקט! Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
26 נוסח אחר Yeter artık
yeter artoek
27 הסתלק! Gidin!
gidin
הורד mp3 ו-pdf
MP3 + PDF

הורדת כל המשפטים והניבים

הדגמה בחינםלהתחיל

הורד mp3 ו-pdf