אוצר-מילים > טורקית

1 - ביטוים עיקריים
עברית טורקית מִבטָא
🔊 שלום 🔊 Merhaba merhaba
🔊 שלום 🔊 Günaydın günaydoen
🔊 ערב טוב 🔊 Iyi akşamlar iyi akchamlar
🔊 להתראות 🔊 Hoşça kal hochtcha kal
🔊 להתראות 🔊 Allaha ısmarladık allaha oesmarladoek
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 Görüşürüz görüchürüz
🔊 כן 🔊 Evet evet
🔊 לא 🔊 Hayır hayoer
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Lütfen lütfen
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Pardon pardon
🔊 תודה 🔊 Teşekkür ederim techekkür ederim
🔊 תודה רבה 🔊 Çok teşekkürler! tchok techekkürler
🔊 תודה על העזרה 🔊 Yardımınız için teşekkürler yardoemoenoez itchin techekkürler
🔊 בבקשה 🔊 Rica ederim jidja ederim
🔊 על לא דבר 🔊 Bir şey değil bir chey dewhil
🔊 בסדר 🔊 Tamam tamam
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Bu kaç para ? bu katch para
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Ne kadar ? ne kadar
🔊 סליחה 🔊 Üzgünüm üzgünüm
🔊 אני לא מבין 🔊 Anlamıyorum anlamoeyorum
🔊 הבנתי 🔊 Anlıyorum anloeyorum
🔊 אני לא יודעת 🔊 Bilmiyorum bilmiyorum
🔊 אסור 🔊 Yasak yasak
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 Afedersiniz tuvaletler nerede? afedersiniz tualetler nerede
🔊 שנה טובה! 🔊 Yeni yılınız kutlu olsun! yeni yoeloenoez kutlu olsun
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Doğum günün kutlu olsun! dowhum günün kutlu olsun
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Iyi ki doğdun! iyi ki dowhdun
🔊 חג שמח! 🔊 Iyi tatiller! iyi tatiller
🔊 כל הכבוד! 🔊 Tebrikler! tebrikler
🔊 ברכות! 🔊 Tebrik ederim! tebrik ederim
2 - שיחה
עברית טורקית מִבטָא
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Merhaba, nasılsın ? merhaba, nasoelsoen
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Merhaba, iyiyim, sen nasılsın merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Merhaba iyiyim, siz nasılsınız merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
🔊 ?אתה מדבר טורקית 🔊 Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun?
🔊 לא, אני לא מדבר טורקית 🔊 Hayır, türkçe konuşmuyorum hayoeur, türktche konuchmuyorum
🔊 רק קצת 🔊 Birazcık birazik
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 Memleket neresi? memleket neressi
🔊 מאיזו מדינה אתה? 🔊 Hangi ülkeden geliyorsunuz? hangi ülkeden geliyorsunuz
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 Nerelisin? nerelissin
🔊 אני ישראלי 🔊 Ben israilliyim ben israilliyim
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 Ya sen, burada mı yaşıyorsun ? ya sen, burada moe yachoeyorsun
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Evet, burada yaşıyorum evet, burada yachoeyorum
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Benim adım Sarah, ya seninki ? benim adoem sarah, ya seninki
🔊 ג'וליאן 🔊 Julian julian
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 Burada ne yapıyorsun ? burada ne yapoeyorsun
🔊 אני בחופשה 🔊 Tatildeyim tatildeyim
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Tatildeyiz tatildeyiz
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Iş gezisindeyim ich gezisindeyim
🔊 אני עובד כאן 🔊 Burada çalışıyorum burada tchaloechoeyorum
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Burada çalışıyoruz burada tchaloechoeyoruz
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 Burada güzel yemek nerede yenir? burada güzel yemek nerede yenir
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 Buralarda müze var mı ? buralarda müze var moe
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 Nerede internet bulabilirim? nerede internet bulabilirim
3 - למידה
עברית טורקית מִבטָא
🔊 הבנתי 🔊 Anlıyorum anloeyorum
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 Birkaç kelime öğrenmek ister misin? birkatch kelime öwhrenmek ister misin
🔊 כן, בסדר! 🔊 Tabii ki! tabii ki
🔊 איך זה נקרא 🔊 Buna ne denir? buna ne denir
🔊 איך זה נקרא? 🔊 Bu ne? bu ne
🔊 זה שולחן 🔊 Bu bir masa bu bir massa
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Bir masa. Anlıyor musun? bir massa. anloeyor mussun
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Tekrar eder misin lütfen? tekrar eder missin lütfen
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen? biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 Yazabilir misin lütfen? yazabilir missin lütfen
4 - צבעים
עברית טורקית מִבטָא
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Bu masanın rengi hoşuma gitti bu massanoen rengi hochuma gitti
🔊 זה אדום 🔊 Bu kırmızı bu koermoezoe
🔊 כחול 🔊 Mavi mavi
🔊 צהוב 🔊 Sarı saroe
🔊 לבן 🔊 Beyaz beyaz
🔊 שחור 🔊 Siyah siyah
🔊 ירוק 🔊 Yeşil yechil
🔊 כתום 🔊 Turuncu turuncu
🔊 סגול 🔊 Mor mor
🔊 אפור 🔊 Gri gri
5 - מספרים
עברית טורקית מִבטָא
🔊 אפס 🔊 Sıfır soefoer
🔊 אחת 🔊 Bir bir
🔊 שתים 🔊 Iki iki
🔊 שלוש 🔊 Üç ütch
🔊 ארבע 🔊 Dört dört
🔊 חמש 🔊 Beş bech
🔊 שש 🔊 Altı altoe
🔊 שבע 🔊 Yedi yedi
🔊 שמונה 🔊 Sekiz sekiz
🔊 תשע 🔊 Dokuz dokuz
🔊 עשר 🔊 On on
🔊 אחת-עשרה 🔊 On bir on bir
🔊 שתים-עשרה 🔊 On iki on iki
🔊 שלוש-עשרה 🔊 On üç on ütch
🔊 ארבע-עשרה 🔊 On dört on dört
🔊 חמש-עשרה 🔊 On beş on bech
🔊 שש-עשרה 🔊 On altı on altoe
🔊 שבע-עשרה 🔊 On yedi on yedi
🔊 שמונה-עשרה 🔊 On sekiz on sekiz
🔊 תשע-עשרה 🔊 On dokuz on dokuz
🔊 עשרים 🔊 Yirmi yirmi
🔊 עשרים ואחת 🔊 Yirmi bir yirmi bir
🔊 עשרים ושתים 🔊 Yirmi iki yirmi iki
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Yirmi üç yirmi ütch
🔊 עשרים וארבע 🔊 Yirmi dört yirmi dört
🔊 עשרים וחמש 🔊 Yirmi beş yirmi bech
🔊 עשרים ושש 🔊 Yirmi altı yirmi altoe
🔊 עשרים ושבע 🔊 Yirmi yedi yirmi yedi
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Yirmi sekiz yirmi sekiz
🔊 עשרים ותשע 🔊 Yirmi dokuz yirmi dokus
🔊 שלושים 🔊 Otuz otuz
🔊 שלושים ואחת 🔊 Otuz bir otuz bir
🔊 שלושים ושתים 🔊 Otuz iki otuz iki
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Otuz üç otuz ütch
🔊 שלושים וארבע 🔊 Otuz dört otuz dört
🔊 שלושים חמש 🔊 Otuz beş otuz bech
🔊 שלושים ושש 🔊 Otuz altı otuz altoe
🔊 ארבעים 🔊 Kırk koerk
🔊 חמשים 🔊 Elli elli
🔊 ששים 🔊 Altmış altmoech
🔊 שבעים 🔊 Yetmiş yetmich
🔊 שמונים 🔊 Seksen seksen
🔊 תשעים 🔊 Doksan doksan
🔊 מאה 🔊 Yüz yüz
🔊 מאה וחמש 🔊 Yüz beş yüz bech
🔊 מאתים 🔊 Iki yüz iki yüz
🔊 שלוש מאות 🔊 Üç yüz ütch yüz
🔊 ארבע מאות 🔊 Dört yüz dört yüz
🔊 אלף 🔊 Bin bin
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Bin beş yüz bin bech yüz
🔊 אלפיים 🔊 Iki bin iki bin
🔊 עשרת אלפים 🔊 On bin on bin
6 - ביטויי זמן
עברית טורקית מִבטָא
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 Ne zaman geldin buraya? ne zaman geldin buraya
🔊 היום 🔊 Bugün bugün
🔊 אתמול 🔊 Dün dün
🔊 לפני יומיים 🔊 Iki gün önce iki gün öndje
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 Ne kadar kalacaksın? ne kadar kaladjaksoen
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Yarın döneceğim yaroen dönedjewhim
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Yarın değil öbür gün döneceğim yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Üç gün sonra döneceğim ütch gün sonra dönedjewhim
🔊 יום שני 🔊 Pazartesi pazartesi
🔊 יום שלישי 🔊 Salı saloe
🔊 יום רביעי 🔊 Çarşamba tcharchamba
🔊 יום חמישי 🔊 Perşembe perchembe
🔊 יום שישי 🔊 Cuma djuma
🔊 שבת 🔊 Cumartesi djumartesi
🔊 יום ראשון 🔊 Pazar pazar
🔊 ינואר 🔊 Ocak odjak
🔊 פברואר 🔊 Şubat chubat
🔊 מרץ 🔊 Mart mart
🔊 אפריל 🔊 Nisan nissan
🔊 מאי 🔊 Mayıs mayoes
🔊 יוני 🔊 Haziran haziran
🔊 יולי 🔊 Temmuz temmuz
🔊 אוגוסט 🔊 Ağustos awhustos
🔊 ספטמבר 🔊 Eylül eylül
🔊 אוקטובר 🔊 Ekim ekim
🔊 נובמבר 🔊 Kasım kasoem
🔊 דצמבר 🔊 Aralık araloek
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 Bugün saat kaçta gidiyorsun? bugün saat katchta gidiyorsun
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 Sabah, saat sekizde sabah, saat sekizde
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Sabah, saat sekiz buçukta sabah, saat sekiz butchukta
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
🔊 בשש בערב 🔊 Akşam saat altıda akcham saat altoeda
🔊 אני מאחר 🔊 Geç kaldım getch kaldoem
7 - מונית
עברית טורקית מִבטָא
🔊 מונית! 🔊 Taksi! taksi
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 Nereye gitmek istersiniz? nereye gitmek istersinis
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Gara gidiyorum gara gidiyorum
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Tren istasyonu tren istasyonu
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 Gece ve Gündüz oteline gidiyorum gece ve gündüz oteline gidiyorum
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen? beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen? bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 Buraya uzak mı? buraya uzak moe
🔊 לא, זה קרוב 🔊 Hayır yakın hayoer yakoen
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Evet biraz daha uzakta evet biraz daha uzakta
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 Ne kadar tutar? ne kadar tutar
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Lütfen beni buraya götürün lütfen beni buraya götürün
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Beni oraya götürün lütfen beni oraya götürün lütfen
🔊 זה ימינה 🔊 Sağa gideceksiniz sawha gideceksinis
🔊 זה שמאלה 🔊 Sola gideceksiniz sola gideceksinis
🔊 זה ישר 🔊 Dümdüz gidin dümdüz gidin
🔊 זה כאן 🔊 Burası burasoe
🔊 זה משם 🔊 Şu taraftan chu taraftan
🔊 עצור! 🔊 Dur! dur
🔊 קח את הזמן 🔊 Acele etmeyin adjele etmeyin
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 Makbuz alabilir miyim lütfen? makbuz alabilir miyim lütfen
8 - משפחה
עברית טורקית מִבטָא
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 Burada ailen var mı ? burada ailen var moe
🔊 אבא שלי 🔊 Babam babam
🔊 אמא שלי 🔊 Annem annem
🔊 הבן שלי 🔊 Oğlum owhlum
🔊 הבת שלי 🔊 Kızım koezoem
🔊 אח 🔊 Erkek kardeş erkek kardech
🔊 אחות 🔊 Kız kardeş koez kardech
🔊 חבר 🔊 Erkek arkadaş erkek arkadach
🔊 ידידה 🔊 Kız arkadaş koez arkadach
🔊 חבר שלי 🔊 Erkek arkadaşım erkek arkadachoem
🔊 ידידה שלי 🔊 Kız arkadaşım koez arkadachoem
🔊 בעלי 🔊 Kocam kodjam
🔊 אשתי 🔊 Karım karoem
9 - הרגשות
עברית טורקית מִבטָא
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Ülkenizi çok seviyorum ülkenizi tchok seviyorum
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Seni seviyorum seni seviyorum
🔊 אני שמח 🔊 Mutluyum mutluyum
🔊 אני עצובה 🔊 Üzgünüm üzgünüm
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Burada rahatım burada rahatoem
🔊 קר לי 🔊 Üşüyorum üchüyorum
🔊 קר לי 🔊 Hava soğuk hava sowhuk
🔊 חם לי 🔊 Terliyorum terliyorum
🔊 חם לי 🔊 Hava sıcak hava soedjak
🔊 זה גדול מדי 🔊 Çok büyük tchok büyük
🔊 זה קטן מדי 🔊 Çok küçük tchok kütchük
🔊 זה מושלם 🔊 Mükemmel mükemmel
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 Bu akşam çıkmak ister misin? bu akcham tchoekmak ister misin
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Bu akşam çıkmak isterim bu akcham tchoekmak isterim
🔊 זה רעיון טוב 🔊 Iyi fikir iyi fikir
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 Eğlenmek istiyorum ewhlenmek istiyorum
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 Iyi fikir değil iyi fikir dewhil
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 Bu akşam çıkmak istemiyorum bu akcham tchoekmak istemiyorum
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Dinlenmek istiyorum dinlenmek istiyorum
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 Spor yapmak ister misin? spor yapmak ister misin
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Evet, rahatlamak istiyorum evet, rahatlamak istiyorum
🔊 אני משחק טניס 🔊 Tenis oynarım tenis oynaroem
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Yok teşekkürler, oldukça yorgunum yok techekkürler, olduktcha yorgunum
10 - בר
עברית טורקית מִבטָא
🔊 בר 🔊 Bar bar
🔊 בר 🔊 Barda barda
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 Bir şey içermisin ? bir chey itchermisin
🔊 לשתות 🔊 Içmek itchmek
🔊 כוס 🔊 Bardak bardak
🔊 בשמחה 🔊 Tabii ki tabii ki
🔊 בכיף 🔊 hay hay hay hay
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 Ne alırsın ? ne aloersoen
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 Içecek ne var ? itchecek ne var
🔊 יש מים או מיץ 🔊 Su ya da meyve suları var su ya da meyve sularoe var
🔊 מים 🔊 Su Su
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 Buz var mı lütfen ? buz var moe lütfen
🔊 קוביות קרח 🔊 Buz Buz
🔊 שוקו 🔊 Çikolata tchikolata
🔊 חלב 🔊 Süt süt
🔊 תה 🔊 Çay tchay
🔊 קפה 🔊 Kahve kahve
🔊 עם סוכר 🔊 Şekerli chekerli
🔊 עם קצפת 🔊 Kremalı kremaloe
🔊 יין 🔊 Şarap charap
🔊 בירה 🔊 Bira bira
🔊 תה בבקשה 🔊 Bir çay lütfen bir tchay lütfen
🔊 בירה בבקשה 🔊 Bir bira lütfen bir bira lütfen
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 Ne içersiniz ? ne itchersinis
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 Iki çay lütfen! iki tchay lütfen
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Iki bira lütfen! iki bira lütfen
🔊 כלום, תודה 🔊 Hiç bir şey, teşekkürler hitch bir chey, techekkürler
🔊 לחייך 🔊 Sağlığına! sawhloewhoena
🔊 לחייך 🔊 Şerefe! cherefe
🔊 לחיים! 🔊 Sağlığına!
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 Hesap lütfen! hesap lütfen
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 Borcum ne kadar lütfen? borcum ne kadar lütfen
🔊 עשרים יורו 🔊 Yirmi öro yirmi öro
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Seni davet ediyorum seni davet ediyorum
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Ben veriyorum ben veriyorum
11 - מסעדה
עברית טורקית מִבטָא
🔊 המסעדה 🔊 Restoran restoran
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 Yemek yer misin ? yemek yer misin
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Evet, memnuniyetle evet, memnuniyetle
🔊 לאכול 🔊 Yemek yemek yemek yemek
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 Nerede yemek yiyebiliriz? nerede yemek yiyebiliris
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 Öğle yemeği nerede yiyebiliriz? öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
🔊 ארוחת-ערב 🔊 Akşam yemeği akcham yemewhi
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 Kahvaltı kahvaltoe
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Bakar mısınız ? bakar moesoenoess
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 Mönüyü alabilirmiyim lütfen! mönüyü alabilirmiyim lütfen
🔊 הנה התפריט! 🔊 Işte mönü! ichte mönü
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 Ne yersin ? Et mi? balık mı? ne yersin et mi baloek moe
🔊 עם אורז 🔊 Pilavlı olsun pilavloe olsun
🔊 עם אטריות 🔊 Makarnalı olsun makarnaloe olsun
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Patates patates
🔊 ירקות 🔊 Sebzeler sebzeler
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
🔊 לחם 🔊 Ekmek ekmek
🔊 חמאה 🔊 Tereyağ tereyawh
🔊 סלט 🔊 Salata salata
🔊 קינוח 🔊 Tatlı tatloe
🔊 פרות 🔊 Meyve meyve
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 Bir bıçak alabilirmiyim lütfen? bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Evet hemen getiriyorum evet hemen getiriyorum
🔊 סכין 🔊 Bıçak boetchak
🔊 מזלג 🔊 Çatal tchatal
🔊 כף 🔊 Kaşık kachoek
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 Sıcak yemek mi bu ? soecak yemek mi bu
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 Evet, üstelik çok baharatlı! evet, üstelik tchok baharatloe
🔊 חם 🔊 Sıcak soedjak
🔊 קר 🔊 Soğuk sowhuk
🔊 מתובל 🔊 Baharatlı baharatloe
🔊 מתובל 🔊 Acılı adjoeloe
🔊 אני אקח דגים! 🔊 Ben balık alacağım ben baloek alacawhoem
🔊 גם אני 🔊 Ben de ben de
12 - פרידה לשלום
עברית טורקית מִבטָא
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 Geç oldu, gitmem gerek! getch oldu, gitmem gerek
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 Tekrar görüşebilir miyiz? tekrar görüchebilir miyiss
🔊 כן, בשמחה 🔊 Tabii, memnuniyetle tabii, memnuniyetle
🔊 כן, בכיף 🔊 Tabii, neden olmasın tabii, neden olmasoen
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Bu adreste oturuyorum bu adreste oturuyorum
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Benim adres bu benim adres bu
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 Telefon numaran var mı? telefon numaran var moe
🔊 כן, הנה 🔊 Evet, işte evet, ichte
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Seninle güzel vakit geçirdim seninle güzel vakit getchirdim
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum. bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Yakında görüşürüz yakoenda görüchürüss
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Görüşmek üzere! görüchmek üzere
🔊 אני גם מקוה 🔊 Inşallah inchallah
🔊 להתראות! 🔊 Hoşça kal! hochtcha kal
🔊 להתראות! 🔊 Allaha ısmarladık allaha oesmarladoek
🔊 נפגש מחר 🔊 Yarın görüşürüz yaroen görüchürüss
🔊 ביי! 🔊 Hoşça kal! hochtcha kal
🔊 ביי! 🔊 Güle Güle! güle güle
13 - נסיעות
עברית טורקית מִבטָא
🔊 תודה 🔊 Teşekkür ederim techekkür ederim
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Otobüs durağı nerede lütfen? otobüs durawhoe nerede lütfen
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ? günech chehri'ne bilet ne kadar 
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 Bu tren nereye gider lütfen ? bu tren nereye gider lütfen 
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu? bu tren günech chehrinde duruyor mu
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor? günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor? günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen günech chehri'ne bir bilet lütfen
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 Tren saatleri var mı? tren saatleri var moe
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 Otobüs saatleri? otobüs saatleri
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen? günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Bu bu
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Şu chu
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Bir şey değil, iyi yolculuklar! bir chey dewhil, iyi yolculuklar
🔊 מוסך תקונים 🔊 Araba tamirhanesi araba tamirhanesi
🔊 תחנת-דלק 🔊 Benzin istasyonu benzin istasyonu
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Depoyu doldurun lütfen depoyu doldurun lütfen
🔊 אופנים 🔊 Bisiklet bisiklet
🔊 מרכז העיר 🔊 Şehir merkezi chehir merkezi
🔊 פרבר 🔊 Banliyö banliyö
🔊 פרבר 🔊 Yörekent yörekent
🔊 זו עיר גדולה 🔊 Burası büyük bir şehir burasoe büyük bir chehir
🔊 זה כפר 🔊 Burası bir köy burasoe bir köy
🔊 הר 🔊 Dağ dawh
🔊 אגם 🔊 Göl göl
🔊 כפר 🔊 Kırsal alan koersal alan
🔊 כפר 🔊 kır - Köy koer - köy
14 - מלון
עברית טורקית מִבטָא
🔊 המלון 🔊 Otel otel
🔊 דירה 🔊 Daire daire
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Hoş geldiniz! hoch geldiniz
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 Boş odanız var mı? boch odanoez var moe
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 Odada banyo var mı? odada banyo var moe
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz? tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz? tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Banyolu-balkonlu-duşlu oda banyolu-balkonlu-duchlu oda
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Yatak kahvaltı yatak kahvaltoe
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 Bir geceliği ne kadar? bir gedjeliwhi ne kadar
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Önce odayı göreyim lütfen önce odayoe göreyim lütfen
🔊 כן, בודאי! 🔊 Evet, tabii ki evet, tabii ki
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Teşekkürler, oda çok güzel techekkürler, oda tchok güzel
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim? tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Benim için biraz pahalı, teşekkürler benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen? bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 Odam ne tarafta lütfen? odam ne tarafta lütfen
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 Birinci katta birinci katta
🔊 ?יש מעלית 🔊 Asansör var mı? asansör var moe
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 Asansör sol tarafınızda asansör sol tarafoenoezda
🔊 המעלית היא מימין 🔊 Asansör sağ tarafınızda asansör sawh tarafoenoezda
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 Giysi temizleme yeri nerede? giysi temizleme yeri nerede
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 Giriş katında Girich katoenda
🔊 קומת קרקע 🔊 Giriş katı girich katoe
🔊 חדר 🔊 Yatak odası yatak odasoe
🔊 מכבסה 🔊 Kuru temizleme kuru temizleme
🔊 מספרה 🔊 Kuaför kuaför
🔊 מספרה 🔊 Berber berber
🔊 חניה למכוניות 🔊 Araba park yeri araba park yeri
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 Toplantı odasında buluşalım mı? toplantoe odasoenda buluchaloem moe
🔊 אולם האספות 🔊 Toplantı odası toplantoe odasoe
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 Havuz ısıtmalıdır havuz oesoetmaloedoer
🔊 הבריכה 🔊 Yüzme havuzu yüzme havuzu
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Beni saat yedi'de uyandırın lütfen beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 Anahtar lütfen anahtar lütfen
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 Pass lutfen pass lutfen
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 Bana mesaj var mı? bana mesaj var moe
🔊 כן, הנה הן 🔊 Evet, buyrun evet, buyrun
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 Hayır, sizin için bir şey yok hayoer, sizin itchin bir chey yok
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 Nerede para bozdurabilirim? nerede para bozdurabilirim
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 Bana para bozar mısınız lütfen ? bana para bozar moesoenoez lütfen
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Evet bozarız, ne kadar istersiniz? evet bozaroez, ne kadar istersiniz
15 - לחפש מישהו
עברית טורקית מִבטָא
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 Afedersiniz, Sarah burada mı ? afedersiniz, sarah burada moe
🔊 סליחה, שרה נמצאת? 🔊 Afedersiniz, Sarah orada mı? afedersiniz, sarah orada moe
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Evet burada Evet burada
🔊 היא יצאה 🔊 Dışarı çıktı doecharoe tchoektoe
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 Cep telefonundan arayabilirsiniz tchep telefonundan arayabilirsinis
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 Onu nerede bulabilirim? onu nerede bulabilirim
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 Işe gitti iche gitti
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 Işinde ichinde
🔊 היא בבית שלה 🔊 O evde o evde
🔊 היא בבית שלה 🔊 Evinde evinde
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 Afedersiniz, Julien burada mı ? afedersiniz, julien burada moe
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Evet burada evet burada
🔊 הוא יצא 🔊 Dışarı ?ıktı doecharoe tchoektoe
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 Onu nerede bulabilirim? onu nerede bulabilirim
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 Cep telefonundan arayabilirsiniz tchep telefonundan arayabilirsinis
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 Işe gitti iche gitti
🔊 הוא בבית שלו 🔊 O evde o evde
16 - חוף ים
עברית טורקית מִבטָא
🔊 החוף 🔊 Plaj plaj
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 Nereden top satın alabilirim? nereden top satoen alabilirim
🔊 את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור? 🔊 Nerede top satarlar? nerede top satarlar
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 Şu tarafta dükkan var chu tarafta dükkan var
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 Bu yönde dükkan var bu yönde dükkan var
🔊 כדור 🔊 Top top
🔊 משקפת 🔊 Dürbün dürbün
🔊 כובע מצחיה 🔊 Kasket kasket
🔊 כובע מצחיה 🔊 Şapka chapka
🔊 מגבת 🔊 Havlu havlu
🔊 סנדלים 🔊 Ayağa giyilen sandal Ayawha giyilen sandal
🔊 סנדלים 🔊 Sandalet sandalet
🔊 דלי 🔊 Kova kova
🔊 קרם שיזוף 🔊 Güneş kremi günech kremi
🔊 בגד-ים 🔊 Mayo mayo
🔊 משקפי-שמש 🔊 Güneş gözlüğü günech gözlüwhü
🔊 סרטן 🔊 Kabuklu deniz ürünleri kabuklu deniz ürünleri
🔊 להשתזף 🔊 Güneşlenmek günechlenmek
🔊 מחומם 🔊 Güneşli günechli
🔊 שקיעת השמש 🔊 Gün batımı gün batoemoe
🔊 שקיעת השמש 🔊 Güneşin batması günechin batmasoe
🔊 שמשיה 🔊 Güneş şemsiyesi günech chemsiyesi
🔊 שמש 🔊 Güneş günech
🔊 צל 🔊 Gölge gölge
🔊 מכת-שמש 🔊 Güneş çarpması günech tcharpmasoe
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 Buarada yüzmek tehlikeli mi? buarada yüzmek tehlikeli mi
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 Hayır, tehlikeli değil hayoer, tehlikeli dewhil
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Evet, burada yüzmek tehlikeli evet, burada yüzmek tehlikeli
🔊 לשחות 🔊 Yüzmek yüzmek
🔊 שחיה 🔊 Yüzme yüzme
🔊 גל 🔊 Dalga dalga
🔊 ים 🔊 Deniz deniz
🔊 דיונה 🔊 Kumul kumul
🔊 חול 🔊 Kum kum
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 Yarın hava nasıl olacak? yaroen hava nasoel olacak
🔊 מה תחזית מזג-האויר למחר? 🔊 Yarınki hava durumu nedir? yaroenki hava durumu nedir
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 Hava değişecek hava dewhichecek
🔊 ירד גשם 🔊 Yağmur yağacak yawhmur yawhacak
🔊 תהיה שמש 🔊 Güneşli olacak günechli oladjak
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Çok rüzgarlı olacak tchok rüzgarloe oladjak
🔊 בגד-ים 🔊 Mayo mayo
17 - למקרה חרום
עברית טורקית מִבטָא
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 Bana yardım edebilirmisiniz lütfen? bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Kayboldum kayboldum
🔊 מה את רוצה 🔊 Ne istersiniz? ne istersiniz
🔊 ?מה קרה 🔊 Ne oldu? ne oldu
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 Nerede tercüman bulabilirim? nerede terdjüman bulabilirim
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 En yakın eczane nerede? en yakoen eczane nerede
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 Lütfen bir doktor çağırın? lütfen bir doktor tchawhoeroen
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda? ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
🔊 בית-חולים 🔊 Hastane hastane
🔊 בית-מרקחת 🔊 Ezcane ezaane
🔊 רופא 🔊 Doktor doktor
🔊 שרות רפואי 🔊 Sağlık merkezi sawhloek merkezi
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Kimlik kağıtlarımı kaybettim kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Kağıtlarımı çaldılar kawhoetlaroemoe tchaldoelar
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Kayıp eşyalar bürosu kayoep echyalar bürosu
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Ilk yardım merkezi ilk yardoem merkezi
🔊 יציאת-חרום 🔊 Acil çıkış kapısı adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
🔊 המשטרה 🔊 Polis polis
🔊 המשטרה 🔊 Jandarma jandarma
🔊 תעודות 🔊 Kimlik kağıtlarım kimlik kawhoetlaroem
🔊 כסף 🔊 Para para
🔊 דרכון 🔊 Pasaport pasaport
🔊 מטען 🔊 Bagaj bagaj
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 Yok teşekkürler yok techekkürler
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Beni rahat bırakın! beni rahat boerakoen
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Yeter artık yeter artoek
🔊 הסתלק! 🔊 Gidin! gidin

השיטה שלנו

הורד mp3 ו-pdf