אוצר מילים בספרדית למתחילים ולמטיילים

1 - ביטוים עיקריים
עברית ספרדית
🔊 שלום 🔊 Buenos días
🔊 ערב טוב 🔊 Buenas noches
🔊 להתראות 🔊 Adiós
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 Hasta Luego
🔊 כן 🔊 Sí
🔊 לא 🔊 No
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 ¡Por favor!
🔊 תודה 🔊 Gracias
🔊 תודה רבה 🔊 ¡Muchas gracias!
🔊 תודה על העזרה 🔊 Gracias por su ayuda
🔊 בבקשה 🔊 De nada
🔊 בסדר 🔊 De acuerdo
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 ¿Cuánto cuesta?
🔊 סליחה 🔊 ¡Discúlpeme!
🔊 אני לא מבין 🔊 No comprendo
🔊 הבנתי 🔊 Entendí
🔊 אני לא יודעת 🔊 No sé
🔊 אסור 🔊 Prohibido
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 ¿Dónde están los baños?
🔊 שנה טובה! 🔊 ¡Feliz año nuevo!
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 ¡Feliz cumpleaños!
🔊 חג שמח! 🔊 ¡Felices fiestas!
🔊 כל הכבוד! 🔊 ¡Felicidades!
2 - שיחה
עברית ספרדית
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Buenos días. ¿Cómo estás?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Buenos días. Muy bien, gracias
🔊 ?אתה מדבר ספרדית 🔊 ¿Hablas español?
🔊 לא, אני לא מדבר ספרדית 🔊 No, no hablo español
🔊 רק קצת 🔊 Sólo un poco
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 ¿De qué país eres?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 ¿Cual es tu nacionalidad?
🔊 אני ישראלי 🔊 Soy israelí
🔊 אני ישראלית 🔊 
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 ¿Y tú, vives aquí?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Sí, vivo aquí
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Yo me llamo Sarah, ¿y tu?
🔊 ג'וליאן 🔊 Julián
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 ¿Qué estás haciendo aquí?
🔊 אני בחופשה 🔊 Estoy de vacaciones
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Estamos de vacaciones
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Estoy en viaje de trabajo
🔊 אני עובד כאן 🔊 Trabajo aquí
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Trabajamos aquí
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 ¿Hay algún museo por aquí?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet?
3 - למידה
עברית ספרדית
🔊 הבנתי 🔊 Entendí
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 ¿Quieres aprender algunas palabras?
🔊 כן, בסדר! 🔊 ¡Sí!
🔊 איך זה נקרא 🔊 ¿Cómo se llama esto?
🔊 זה שולחן 🔊 Es una mesa
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Una mesa, ¿comprendes?
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Puedes repetir, por favor
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 ¿Podrías hablar más despacio? por favor
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 ¿Podrías escribirlo, por favor?
4 - צבעים
עברית ספרדית
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Me gusta el color de esta mesa
🔊 זה אדום 🔊 Es rojo
🔊 כחול 🔊 Azul
🔊 צהוב 🔊 Amarillo
🔊 לבן 🔊 Blanco
🔊 שחור 🔊 Negro
🔊 ירוק 🔊 Verde
🔊 כתום 🔊 Naranja
🔊 סגול 🔊 Violeta
🔊 אפור 🔊 Gris
5 - מספרים
עברית ספרדית
🔊 אפס 🔊 Cero
🔊 אחת 🔊 Uno
🔊 שתים 🔊 Dos
🔊 שלוש 🔊 Tres
🔊 ארבע 🔊 Cuatro
🔊 חמש 🔊 Cinco
🔊 שש 🔊 Seis
🔊 שבע 🔊 Siete
🔊 שמונה 🔊 Ocho
🔊 תשע 🔊 Nueve
🔊 עשר 🔊 Diez
🔊 אחת-עשרה 🔊 Once
🔊 שתים-עשרה 🔊 Doce
🔊 שלוש-עשרה 🔊 Trece
🔊 ארבע-עשרה 🔊 Catorce
🔊 חמש-עשרה 🔊 Quince
🔊 שש-עשרה 🔊 Dieciseis
🔊 שבע-עשרה 🔊 Diecisiete
🔊 שמונה-עשרה 🔊 Dieciocho
🔊 תשע-עשרה 🔊 Diecinueve
🔊 עשרים 🔊 Veinte
🔊 עשרים ואחת 🔊 Veintiuno
🔊 עשרים ושתים 🔊 Veintidos
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Veintres
🔊 עשרים וארבע 🔊 Veinticuatro
🔊 עשרים וחמש 🔊 Veinticinco
🔊 עשרים ושש 🔊 Veintiseis
🔊 עשרים ושבע 🔊 Veintisiete
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Veintiocho
🔊 עשרים ותשע 🔊 Veintinueve
🔊 שלושים 🔊 Treinta
🔊 שלושים ואחת 🔊 Treinta y uno
🔊 שלושים ושתים 🔊 Treinta y dos
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Treinta y tres
🔊 שלושים וארבע 🔊 Treinta y cuatro
🔊 שלושים חמש 🔊 Treinta y cinco
🔊 שלושים ושש 🔊 Treinta y seis
🔊 ארבעים 🔊 Cuarenta
🔊 חמשים 🔊 Cincuenta
🔊 ששים 🔊 Sesenta
🔊 שבעים 🔊 Setenta
🔊 שמונים 🔊 Ochenta
🔊 תשעים 🔊 Noventa
🔊 מאה 🔊 Cien
🔊 מאה וחמש 🔊 Ciento cinco
🔊 מאתים 🔊 Doscientos
🔊 שלוש מאות 🔊 Trecientos
🔊 ארבע מאות 🔊 Cuatrocientos
🔊 אלף 🔊 Mil
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Mil quinientos
🔊 אלפיים 🔊 Dos mil
🔊 עשרת אלפים 🔊 Diez mil
6 - ביטויי זמן
עברית ספרדית
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 ¿Cuándo llegaste aquí?
🔊 היום 🔊 Hoy
🔊 אתמול 🔊 Ayer
🔊 לפני יומיים 🔊 Hace dos días
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Me voy mañana
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Me voy pasado mañana
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Dentro de tres días
🔊 יום שני 🔊 Lunes
🔊 יום שלישי 🔊 Martes
🔊 יום רביעי 🔊 Miércoles
🔊 יום חמישי 🔊 Jueves
🔊 יום שישי 🔊 Viernes
🔊 שבת 🔊 Sábado
🔊 יום ראשון 🔊 Domingo
🔊 ינואר 🔊 Enero
🔊 פברואר 🔊 Febrero
🔊 מרץ 🔊 Marzo
🔊 אפריל 🔊 Abril
🔊 מאי 🔊 Mayo
🔊 יוני 🔊 Junio
🔊 יולי 🔊 Julio
🔊 אוגוסט 🔊 Agosto
🔊 ספטמבר 🔊 Septiembre
🔊 אוקטובר 🔊 Octubre
🔊 נובמבר 🔊 Noviembre
🔊 דצמבר 🔊 Diciembre
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 ¿A qué hora te vas ?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 A las ocho de la mañana
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Por la mañana, a las ocho y cuarto
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Por la mañana, a las ocho y media
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 Por la mañana, a las nueve menos cuarto
🔊 בשש בערב 🔊 A las seis de la tarde
🔊 אני מאחר 🔊 Llego tarde
7 - מונית
עברית ספרדית
🔊 מונית! 🔊 ¡Taxi!
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 ¿A dónde quiere ir?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Voy a la estación
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 Voy al hotel Día y Noche
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 ¿Podría llevarme al aeropuerto, por favor?
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 ¿Puede cargar mi equipaje, por favor?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 ¿Está lejos de aquí?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 No, es al lado
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Sí, está un poco más lejos
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 ¿Cuánto va a costar?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Lleveme aquí, por favor
🔊 זה ימינה 🔊 Es a la derecha
🔊 זה שמאלה 🔊 Es a la izquierda
🔊 זה ישר 🔊 Siga derecho
🔊 זה כאן 🔊 Es aquí
🔊 זה משם 🔊 Están por allí
🔊 עצור! 🔊 ¡Pare!
🔊 קח את הזמן 🔊 Tómese su tienpo
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 ¿Me puede dar un recibo, por favor?
8 - משפחה
עברית ספרדית
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 ¿Tienes familiares aquí?
🔊 אבא שלי 🔊 Mi padre
🔊 אמא שלי 🔊 mi madre
🔊 הבן שלי 🔊 MI hijo
🔊 הבת שלי 🔊 Mi hija
🔊 אח 🔊 Un hermano
🔊 אחות 🔊 Una hermana
🔊 חבר 🔊 Un amigo
🔊 ידידה 🔊 Un amigo
🔊 חבר שלי 🔊 Mi novio
🔊 ידידה שלי 🔊 Mi novia
🔊 בעלי 🔊 Mi esposo
🔊 אשתי 🔊 Mi esposa
9 - הרגשות
עברית ספרדית
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Me encanta tu país
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Te quiero
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Te amo
🔊 אני שמח 🔊 Soy feliz
🔊 אני עצובה 🔊 Estoy triste
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Me siento muy bien aquí
🔊 קר לי 🔊 Tengo frío
🔊 חם לי 🔊 Tengo calor
🔊 זה גדול מדי 🔊 Es demasiado grande
🔊 זה קטן מדי 🔊 Es demasiado pequeño
🔊 זה מושלם 🔊 Está perfecto
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 ¿Quieres salir esta noche?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Me gustaría salir esta noche
🔊 זה רעיון טוב 🔊 Es una buena idea
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 Me gustaría divertirme
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 No es una buena idea
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 No quiero salir esta noche
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Me gustaría descansar
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 ¿Quíeres hacer deporte?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Sí, necesito desahogarme
🔊 אני משחק טניס 🔊 Juego al tenis
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 No gracias, estoy cansado
10 - בר
עברית ספרדית
🔊 בר 🔊 El bar
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 ¿Deseas beber algo?
🔊 לשתות 🔊 Beber
🔊 כוס 🔊 Vaso
🔊 בשמחה 🔊 Con gusto
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 ¿Qué tomas?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 ¿Qué me ofreces?
🔊 יש מים או מיץ 🔊 Hay agua o zumo de frutas
🔊 מים 🔊 Agua
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor
🔊 קוביות קרח 🔊 Hielo
🔊 שוקו 🔊 Chocolate
🔊 חלב 🔊 Leche
🔊 תה 🔊 Té
🔊 קפה 🔊 Café
🔊 עם סוכר 🔊 Con azúcar
🔊 עם קצפת 🔊 Con leche
🔊 יין 🔊 Vino
🔊 בירה 🔊 Cerveza
🔊 תה בבקשה 🔊 Un té por favor
🔊 בירה בבקשה 🔊 Una cerveza, por favor
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 ¿Qué desea beber?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 ¡Dos tés por favor!
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Dos cervezas, por favor
🔊 כלום, תודה 🔊 Nada, gracias
🔊 לחייך 🔊 ¡Salud!
🔊 לחיים! 🔊 ¡Salud!
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 ¡La cuenta, por favor!
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 ¿Qué le debo, por favor?
🔊 עשרים יורו 🔊 Veinte euros
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Yo invito
11 - מסעדה
עברית ספרדית
🔊 המסעדה 🔊 El restaurante
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 ¿Quieres comer?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Sí, sí quiero
🔊 לאכול 🔊 Comer
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 ¿Dónde podemos comer?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 ¿Dónde podemos almorzar?
🔊 ארוחת-ערב 🔊 La cena
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 Desayuno
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 ¡Por favor!
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 ¡El menú, por favor!
🔊 הנה התפריט! 🔊 ¡Aquí está el menú!
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado?
🔊 עם אורז 🔊 Con arroz
🔊 עם אטריות 🔊 Con pasta
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Patatas
🔊 ירקות 🔊 Verduras
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Huevos revueltos - fritos - cocidos/hervidos/cocinados
🔊 לחם 🔊 Pan
🔊 חמאה 🔊 Mantequilla
🔊 סלט 🔊 Una ensalada
🔊 קינוח 🔊 Un postre
🔊 פרות 🔊 Frutas
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 ¿Me puedes dar un cuchillo, por favor?
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Sí, se lo traigo enseguida
🔊 סכין 🔊 Un cuchillo
🔊 מזלג 🔊 Un tenedor
🔊 כף 🔊 Una cuchara
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 ¿Es un plato caliente?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 ¡Sí, y pícante también!
🔊 חם 🔊 Caliente
🔊 קר 🔊 Frío
🔊 מתובל 🔊 Pícante
🔊 אני אקח דגים! 🔊 ¡Voy a comer pescado!
🔊 גם אני 🔊 Yo también
12 - פרידה לשלום
עברית ספרדית
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 ¡Ya es tarde, debo irme!
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 ¿Podemos volver a vernos?
🔊 כן, בשמחה 🔊 Sí, por supuesto
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Vivo en esta dirección
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 ¿Me das tu número de teléfono?
🔊 כן, הנה 🔊 Sí, aquí lo tienes
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Me lo he pasado muy bien contigo
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 Para mi también ha sido un placer
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Nos vemos pronto
🔊 אני גם מקוה 🔊 Eso espero
🔊 להתראות! 🔊 ¡Adios!
🔊 נפגש מחר 🔊 Hasta mañana
🔊 ביי! 🔊 ¡Adios!
13 - נסיעות
עברית ספרדית
🔊 תודה 🔊 Gracias
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 ¿Hacia dónde va este tren, por favor?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 ¿Este tren para en Ciudad del Sol?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Un billete para La ciudad del sol por favor
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 ¿Tiene los horarios de tren?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 Los horarios de autobúses
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Es este
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 De nada. ¡Buen viaje!
🔊 מוסך תקונים 🔊 El taller de reparación
🔊 תחנת-דלק 🔊 La estación de servicio
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Lleno, por favor
🔊 אופנים 🔊 Bicicleta
🔊 מרכז העיר 🔊 El centro
🔊 פרבר 🔊 El suburbio
🔊 זו עיר גדולה 🔊 Es una ciudad grande
🔊 זה כפר 🔊 Es un pueblo
🔊 הר 🔊 Una montaña
🔊 אגם 🔊 Un lago
🔊 כפר 🔊 El campo
14 - מלון
עברית ספרדית
🔊 המלון 🔊 El hotel
🔊 דירה 🔊 Apartamento
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 ¡Bienvenido!
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 ¿Tiene alguna habitación disponible?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 ¿Hay baño en la habitación?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 ¿Prefiere dos camas sencillas?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 ¿Quiere una habitación doble?
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Una habitación con baño - con balcón - con ducha
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Habitación con desayuno incluido
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 ¿Cuál es el precio por noche?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Me gustaría ver primero la habitación
🔊 כן, בודאי! 🔊 Claro, por supuesto
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Gracias, la habitación está muy bien
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 Está bien. ¿Puedo hacer una reserva para esta noche?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Es un poco caro para mi, gracias
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 ¿Podría cuidar mi equipaje, por favor?
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 ¿Dónde está mi habitación?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 Está en el primer piso
🔊 ?יש מעלית 🔊 ¿Hay ascensor?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 El ascensor está a su izquierda
🔊 המעלית היא מימין 🔊 El ascensor está a su derecha
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 ¿Dónde está la lavandería?
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 Está en la planta baja
🔊 קומת קרקע 🔊 Planta baja
🔊 חדר 🔊 Habitación
🔊 מכבסה 🔊 Lavandería
🔊 מספרה 🔊 Peluquería
🔊 חניה למכוניות 🔊 Estacionamiento
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones?
🔊 אולם האספות 🔊 La sala de reuniones
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 La pisicina está climatizada
🔊 הבריכה 🔊 La piscina
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana?
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 La llave, por favor
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 La tarjeta magnética, por favor
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 ¿Hay mensajes para mi?
🔊 כן, הנה הן 🔊 Sí, aquí los tiene
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 No, no ha recibido nada
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 ¿Dónde puedo conseguir cambio?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 ¿Me podría dar cambio, por favor?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Sí podemos. ¿Cuánto quiere?
15 - לחפש מישהו
עברית ספרדית
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 Disculpe, ¿está Sara?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Si, está aquí
🔊 היא יצאה 🔊 Salió
🔊 היא יצאה 🔊 Ha salido
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 La puede llamar a su móvil
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 Está en el trabajo
🔊 היא בבית שלה 🔊 Está en su casa
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 Disculpe, ¿está Julián?
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Si, está aquí
🔊 הוא יצא 🔊 Salió
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 Le puede llamar a su teléfono móvil
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 Está en el trabajo
🔊 הוא בבית שלו 🔊 Está en su casa
16 - חוף ים
עברית ספרדית
🔊 החוף 🔊 La playa
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 ¿Dónde puedo comprar un balón?
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 Hay una tienda es esta dirección
🔊 כדור 🔊 Un balón
🔊 משקפת 🔊 Prismáticos
🔊 כובע מצחיה 🔊 Una gorra
🔊 מגבת 🔊 Una toalla
🔊 סנדלים 🔊 Sandalias
🔊 דלי 🔊 Un cubo
🔊 קרם שיזוף 🔊 Protector solar
🔊 בגד-ים 🔊 Traje de baño
🔊 משקפי-שמש 🔊 Gafas de sol
🔊 סרטן 🔊 Marisco
🔊 להשתזף 🔊 Tomar un baño del sol
🔊 מחומם 🔊 Soleado
🔊 שקיעת השמש 🔊 Puesta de sol
🔊 שמשיה 🔊 Parasol
🔊 שמש 🔊 Sol
🔊 צל 🔊 Sombra
🔊 מכת-שמש 🔊 Insolación
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 ¿Es peligroso nadar aquí?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 No, no es peligroso
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Sí, está prohibido nada aquí
🔊 לשחות 🔊 Nadar
🔊 שחיה 🔊 Natación
🔊 גל 🔊 Ola
🔊 ים 🔊 Mar
🔊 דיונה 🔊 Duna
🔊 חול 🔊 Arena
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 ¿Cuáles son las previsiones del clima para mañana?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 El clima va a cambiar
🔊 ירד גשם 🔊 Va a llover
🔊 תהיה שמש 🔊 Va a hacer sol
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Habrá mucho viento
🔊 בגד-ים 🔊 Traje de baño
17 - למקרה חרום
עברית ספרדית
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 ¿Podría ayudarme, por favor?
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Estoy perdido
🔊 מה את רוצה 🔊 ¿Qué desea?
🔊 ?מה קרה 🔊 ¿Qué pasó?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 ¿Dónde está la farmacia más cercana?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 ¿Puede llamar a un doctor, por favor?
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente?
🔊 בית-חולים 🔊 Un hospital
🔊 בית-מרקחת 🔊 Una farmacia
🔊 רופא 🔊 Un doctor
🔊 שרות רפואי 🔊 Departamento médico
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 He perdido mis documentos
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Me robaron mis documentos
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Oficina de objetos perdidos
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Primeros auxilios
🔊 יציאת-חרום 🔊 Salida de emergencia
🔊 המשטרה 🔊 La Policía
🔊 תעודות 🔊 Papeles
🔊 כסף 🔊 Dinero
🔊 דרכון 🔊 Pasaporte
🔊 מטען 🔊 Maletas
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 Está bien así, gracias
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 ¡Déjeme tranquilo!
🔊 הסתלק! 🔊 ¡Váyase!

השיטה שלנו

הורד mp3 ו-pdf