אוצר-מילים > סרבית

1 - ביטוים עיקריים
🔊 שלום 🔊 Dobar dan
dobar dan
🔊 שלום 🔊 Dobro jutro
dobro youtro
🔊 ערב טוב 🔊 Dobro veče
dobro vetche
🔊 להתראות 🔊 Doviđenja
dovidyegna
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 Vidimo se
Vidimo sé
🔊 כן 🔊 Da
da
🔊 לא 🔊 Ne
ne
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Molim vas
molim vas
🔊 תודה 🔊 Hvala
hvala
🔊 תודה רבה 🔊 Hvala puno!
hvala pouno
🔊 תודה רבה 🔊 Hvala lepo!
hvala lepo
🔊 תודה על העזרה 🔊 Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
🔊 בבקשה 🔊 Nema na čemu
nema na tchemou
🔊 בבקשה 🔊 Molim!
molim
🔊 בסדר 🔊 U redu
ou redou
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Koliko košta?
koliko kochta
🔊 מה המחיר בבקשה? 🔊 Pošto je?
pochto ye
🔊 סליחה 🔊 Izvinite
izvinite
🔊 סליחה 🔊 Oprostite
oprostite
🔊 אני לא מבין 🔊 Ne razumem
né razoumem
🔊 הבנתי 🔊 Razumeo sam
razoumeo sam
🔊 הבנתי 🔊 Razumela sam
razoumela sam
🔊 אני לא יודעת 🔊 Ne znam
né znam
🔊 אסור 🔊 Zabranjeno
zabragneno
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 Molim Vas, gde je toalet ?
molim vas, gdé yé toalet
🔊 סליחה, איפה השרותים? 🔊 Molim Vas, gde je WC?
molim vas, gdé yé vètsé
🔊 שנה טובה! 🔊 Srećna Nova godina
sretchna nova godina
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Srećan rođendan
sretchan rodyendan
🔊 חג שמח! 🔊 Srećni praznici!
sretchni praznitsi
🔊 כל הכבוד! 🔊 Čestitam!
tchestitam
2 - שיחה
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Dobar dan. Kako si?
dobar dan. kako si
🔊 שלום, מה שלומך? 🔊 Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam.
dobar dan. hvala, dobro sam.
🔊 ?אתה מדבר סרבית 🔊 Govoriš li srpski?
govorich li srpski
🔊 לא, אני לא מדבר סרבית 🔊 Ne, ne govorim srpski
ne, ne govorim srpski
🔊 רק קצת 🔊 Samo malo
samo malo
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
🔊 מאיזו מדינה אתה? 🔊 Odakle dolazite?
odaklé dolazite
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
🔊 מה האזרחות שלך? 🔊 Koje je tvoje državljanstvo?
koye je tvoje deurjavlyanstvo
🔊 אני ישראלי 🔊 Ja sam Izraelac
ja sam izraelac
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 Ti živiš ovde?
ti jivich ovde
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Da, ja živim ovde
da, ya jivim ovde
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
🔊 ג'וליאן 🔊 Julien
youlien
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 Šta radiš tu?
chta radich tou
🔊 מה אתה עושה כאן? 🔊 Šta radite tu?
chta radité tou
🔊 אני בחופשה 🔊 Na odmoru sam
na odmorou sam
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Na odmoru smo
na odmorou smo
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
🔊 אני עובד כאן 🔊 Radim ovde
radim ovde
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Radimo ovde
radimo ovde
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 Gde se može nešto dobro pojesti?
gdé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 Gde se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - למידה
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči?
Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
🔊 כן, בסדר! 🔊 Da, naravno!
da, naravno
🔊 איך זה נקרא 🔊 Šta je to?
chta yé to
🔊 זה שולחן 🔊 To je sto
to yé sto
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Sto. Razumeš?
sto. razoumech
🔊 אני לא מבין 🔊 Ne razumem
né razoumem
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
🔊 הבנתי 🔊 Razumeo sam
razoumeo sam
4 - צבעים
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
🔊 זה אדום 🔊 To je crveno
to yé tsrvéno
🔊 כחול 🔊 Plavo
plavo
🔊 צהוב 🔊 Žuto
jouto
🔊 לבן 🔊 Belo
bélo
🔊 שחור 🔊 Crno
tsrno
🔊 ירוק 🔊 Zeleno
zeleno
🔊 כתום 🔊 Narandžasto
narandjasto
🔊 סגול 🔊 Ljubičasto
lyoubitchasto
🔊 אפור 🔊 Sivo
sivo
5 - מספרים
🔊 אפס 🔊 Nula
noula
🔊 אחת 🔊 Jedan
yedan
🔊 שתים 🔊 Dva
dva
🔊 שלוש 🔊 Tri
tri
🔊 ארבע 🔊 Četiri
tchètiri
🔊 חמש 🔊 Pet
pet
🔊 שש 🔊 Šest
chèstt
🔊 שבע 🔊 Sedam
sedamm
🔊 שמונה 🔊 Osam
osamm
🔊 תשע 🔊 Devet
devet
🔊 עשר 🔊 Deset
deset
🔊 אחת-עשרה 🔊 Jedanaest
yèdanaèsstt
🔊 שתים-עשרה 🔊 Dvanaest
dvanaèsstt
🔊 שלוש-עשרה 🔊 Trinaest
trinaèsstt
🔊 ארבע-עשרה 🔊 Četrnaest
tchètrnaèsstt
🔊 חמש-עשרה 🔊 Petnaest
pètnaèsstt
🔊 שש-עשרה 🔊 Šesnaest
chèssnaèsstt
🔊 שבע-עשרה 🔊 Sedamnaest
sèdammnaèsstt
🔊 שמונה-עשרה 🔊 Osamnaest
ossammnaèsstt
🔊 תשע-עשרה 🔊 Devetnaest
dèvètnaèsstt
🔊 עשרים 🔊 Dvadeset
Dvadèssètt
🔊 עשרים ואחת 🔊 Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
🔊 עשרים ושתים 🔊 Dvadeset dva
dvadèssètt dva
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Dvadeset tri
dvadèssètt tri
🔊 עשרים וארבע 🔊 Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
🔊 עשרים וחמש 🔊 Dvadeset pet
dvadèssètt pet
🔊 עשרים ושש 🔊 Dvadeset šest
dvadèssètt chest
🔊 עשרים ושבע 🔊 Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Dvadeset osam
dvadèssètt osam
🔊 עשרים ותשע 🔊 Dvadeset devet
dvadèssètt devet
🔊 שלושים 🔊 Trideset
tridèssètt
🔊 שלושים ואחת 🔊 Trideset jedan
tridèssètt yedan
🔊 שלושים ושתים 🔊 Trideset dva
tridèssètt dva
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Trideset tri
tridèssètt tri
🔊 שלושים וארבע 🔊 Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
🔊 שלושים חמש 🔊 Trideset pet
tridèssètt pet
🔊 שלושים ושש 🔊 Trideset šest
tridèssètt chèstt
🔊 ארבעים 🔊 Četrdeset
tchetrdèssètt
🔊 חמשים 🔊 Pedeset
pèdèssètt
🔊 ששים 🔊 Šezdeset
chezdèssètt
🔊 שבעים 🔊 Sedamdeset
sèdammdèssètt
🔊 שמונים 🔊 Osamdeset
ossamdèssètt
🔊 תשעים 🔊 Devedeset
dèvèdèssètt
🔊 מאה 🔊 Sto
sto
🔊 מאה וחמש 🔊 Sto pet
sto pet
🔊 מאתים 🔊 Dvesta
dvèsta
🔊 שלוש מאות 🔊 Trista
trista
🔊 ארבע מאות 🔊 Četiristo
tchètiristo
🔊 אלף 🔊 Hiljada
hilyada
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Hiljadu petsto
hilyadou petsto
🔊 אלפיים 🔊 Dve hiljade
dvé hilyade
🔊 עשרת אלפים 🔊 Deset hiljada
deset hilyada
6 - ביטויי זמן
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 Kad si stigao?
kad si stigao
🔊 מתי הגעת לכאן? 🔊 Kad si stigla?
kad si stigla
🔊 היום 🔊 Danas
danas
🔊 אתמול 🔊 Juče
youtche
🔊 לפני יומיים 🔊 Pre dva dana
pré dva dana
🔊 לפני יומיים 🔊 Ima dva dana
ima dva dana
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 Koliko ostaješ?
koliko ostayech
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Odlazim sutra
odlazim soutra
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
🔊 יום שני 🔊 Ponedeljak
ponedelyak
🔊 יום שלישי 🔊 Utorak
outorak
🔊 יום רביעי 🔊 Sreda
sreda
🔊 יום חמישי 🔊 Četvrtak
tchetvrtak
🔊 יום שישי 🔊 Petak
petak
🔊 שבת 🔊 Subota
soubota
🔊 יום ראשון 🔊 Nedelja
nedelya
🔊 ינואר 🔊 Januar
yanouar
🔊 פברואר 🔊 Februar
febrouar
🔊 מרץ 🔊 Mart
mart
🔊 אפריל 🔊 April
april
🔊 מאי 🔊 Maj
may
🔊 יוני 🔊 Juni
youni
🔊 יולי 🔊 Juli
youli
🔊 אוגוסט 🔊 Avgust
avgoust
🔊 ספטמבר 🔊 Septembar
septembar
🔊 אוקטובר 🔊 Oktobar
oktobar
🔊 נובמבר 🔊 Novembar
novembar
🔊 דצמבר 🔊 Decembar
detsembar
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
🔊 מתי אתה נוסע? 🔊 U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 Ujutru, u osam sati
ouyoutru, ou osam sati
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Ujutru, u osam i petnaest
ouyoutru, ou osam i petnaest
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Ujutru, u pola devet
ouyoutru, ou pola devet
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet
ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 בשש בערב 🔊 Uveče, u šest sati
ouvetche, ou chest sati
🔊 אני מאחר 🔊 Kasnim
kasnim
7 - מונית
🔊 מונית! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 Kuda ćete?
kouda tchètè
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Idem na stanicu
Idem na stanitsou
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 Idem u hotel Dan i Noć
idem ou hotel dan i notch
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 Možete li uzeti moj prtljag?
mojeté li ouzeti moy prtlyag
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
🔊 לא, זה קרוב 🔊 Ne, blizu je
ne, blizou ye
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Odvedite me tu
odvedité mé tou
🔊 זה ימינה 🔊 Na desno
na desno
🔊 זה שמאלה 🔊 Na levo
na liyevo
🔊 זה ישר 🔊 Samo pravo
samo pravo
🔊 זה כאן 🔊 Tu je
tou ye
🔊 זה משם 🔊 Tamo je
tamo yé
🔊 עצור! 🔊 Stop!
stop
🔊 קח את הזמן 🔊 Ne morate da žurite
né moraté da jourité
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - משפחה
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 Imaš li rodbinu ovde?
imach li rodbinou ovde
🔊 אבא שלי 🔊 Imam Oca
imam otsa
🔊 אמא שלי 🔊 Imam Majku
imam maykou
🔊 הבן שלי 🔊 Imam Sina
imam sina
🔊 הבת שלי 🔊 Imam Kćerku
imam ktcherkou
🔊 אח 🔊 Imam Brata
imam brata
🔊 אחות 🔊 Imam Sestru
imam sestrou
🔊 חבר 🔊 Imam Prijatelja
imam priyatélya
🔊 ידידה 🔊 Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
🔊 חבר שלי 🔊 Imam Dečka
imam detchka
🔊 ידידה שלי 🔊 Imam Devojku
imam dévoykou
🔊 בעלי 🔊 Imam Muža
imam mouja
🔊 אשתי 🔊 Imam Ženu
imam jénou
9 - הרגשות
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Volim te
volim te
🔊 אני שמח 🔊 Srećan sam
srétchan sam
🔊 אני שמח 🔊 Srećna sam
srétchna sam
🔊 אני עצובה 🔊 Tužan sam
toujan sam
🔊 אני עצובה 🔊 Tužna sam
toujna sam
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Uživam ovde
oujivamm ovdé
🔊 קר לי 🔊 Hladno mi je
hladno mi ye
🔊 קר לי 🔊 Zima mi je
zima mi yé
🔊 חם לי 🔊 Toplo mi je
toplo mi yé
🔊 זה גדול מדי 🔊 Preveliko je
prévéliko yé
🔊 זה קטן מדי 🔊 Premalo je
prémalo yé
🔊 זה מושלם 🔊 Taman je
taman yé
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Hteo bih izaći večeras
hteo bih izatchi vetchérass
🔊 זה רעיון טוב 🔊 To je dobra ideja
to yé dobra idéya
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 Želim da se zabavljam
jelim da sé zabavlyam
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Hteo bih da se odmorim
hteo bih da sé odmorim
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Htela bih da se odmorim
htéla bih da sé odmorim
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 Želiš li da se baviš sportom
jelich li da se bavich sportom
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Da, treba da se opustim
da, treba da sé opoustimm
🔊 אני משחק טניס 🔊 Igram tenis
igramm tenis
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Ne hvala, previše sam umoran
né hvala, préviché samm oumorann
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Ne hvala, previše sam umorna
né hvala, préviché samm oumorna
10 - בר
🔊 בר 🔊 Bar
bar
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
🔊 לשתות 🔊 Piti
piti
🔊 כוס 🔊 Čaša
tchacha
🔊 בשמחה 🔊 Vrlo rado
vrlo rado
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 Šta piješ?
chta pich ?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 Šta ima od pića?
chta ima od pitcha
🔊 מה יש לשתות? 🔊 Šta ima za piće?
chta ima za pitche
🔊 יש מים או מיץ 🔊 Ima vode ili voćnih sokova
ima vodé ili votchnih sokova
🔊 מים 🔊 Vode
vode
🔊 מים 🔊 Voda
voda
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 קוביות קרח 🔊 Kocke leda
kotské leda
🔊 שוקו 🔊 Čokolade
tchokolade
🔊 חלב 🔊 Mleka
mleka
🔊 תה 🔊 Čaja
tchaya
🔊 קפה 🔊 Kafe
kafe
🔊 עם סוכר 🔊 Sa šećerom
sa chetcherom
🔊 עם קצפת 🔊 Sa šlagom
sa chlagom
🔊 יין 🔊 Vina
vina
🔊 בירה 🔊 Piva
piva
🔊 תה בבקשה 🔊 Čaj, molim te
tchay, molim te
🔊 בירה בבקשה 🔊 Pivo, molim te
pivo, molim te
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 Šta želite piti?
chta jelité piti
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
🔊 כלום, תודה 🔊 Ništa, hvala
nichta, hvala
🔊 לחייך 🔊 Na zdravlje!
na zdravlye
🔊 לחייך 🔊 Živeo!
na jiveo
🔊 לחיים! 🔊 Na zdravlje!
na zdravlye
🔊 לחיים! 🔊 Živeli!
jiveli
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 עשרים יורו 🔊 Dvadeset eura
dvadeset eoura
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Ja častim
ya tchastim
11 - מסעדה
🔊 המסעדה 🔊 Restoran
restorann
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Da, vrlo rado
da, vrlo rado
🔊 לאכול 🔊 Jesti
yesti
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 Gde možemo jesti?
gdé mojémo yesti
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 Gde možemo ručati?
gdé mojémo routchati
🔊 ארוחת-ערב 🔊 Večera
vetchera
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 Doručak
doroutchak
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Molim Vas!
molim vas
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
🔊 הנה התפריט! 🔊 Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu?
chta viché volich meso ili ribou
🔊 עם אורז 🔊 S pirinčem
s pirintchem
🔊 עם אטריות 🔊 Sa testeninom
sa testeninom
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Krompiri
krompiri
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 S krompirom
s krompirom
🔊 ירקות 🔊 Povrće
povrtche
🔊 ירקות 🔊 S povrćem
s povrtchem
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
🔊 לחם 🔊 Hleb
hléb
🔊 חמאה 🔊 Maslac
maslats
🔊 חמאה 🔊 Puter
pouter
🔊 סלט 🔊 Salata
salata
🔊 קינוח 🔊 Desert
desert
🔊 פרות 🔊 Voće
votche
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 Molim Vas, nož
molim vas, noj
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Da, odmah ću ga doneti
da, odmah tchou ga doneti
🔊 סכין 🔊 Nož
noj
🔊 מזלג 🔊 Viljuška
vilyouchka
🔊 כף 🔊 Kašika
kachika
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
🔊 חם 🔊 Toplo
toplo
🔊 חם 🔊 Vruće
vroutche
🔊 קר 🔊 Hladno
hladno
🔊 מתובל 🔊 Začinjeno
zatchigneno
🔊 מתובל 🔊 Ljuto
lyouto
🔊 אני אקח דגים! 🔊 Uzeću ribu
ouzetchou ribou
🔊 גם אני 🔊 I ja
i ya
12 - פרידה לשלום
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 Možemo li se ponovo videti?
mojemo li sé ponovo videti
🔊 כן, בשמחה 🔊 Da, vrlo rado
da, vrlo rado
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
🔊 כן, הנה 🔊 Da, evo
da, évo
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Bilo mi je lepo s tobom
bilo mi yé lepo s tobom
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Videćemo se ponovno uskoro
videtchémo sé ponovno ouskoro
🔊 אני גם מקוה 🔊 I ja se nadam
i ya se nadam
🔊 להתראות! 🔊 Doviđenja
dovidyegna
🔊 נפגש מחר 🔊 Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
🔊 ביי! 🔊 Zdravo
zdravo
13 - נסיעות
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca?
koliko kochta karta za grad sountsa
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
molim vas, kuda idé ovay voz
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca?
kad kretché voz za grad sountsa
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
kad stijé ovay voz ou grad sountsa
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
yednou kartou za grad sountsa, molim vas
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 Imate li vozni red vozova?
imaté li vozni red vozova
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Ovaj, ovde
ovay, ovde
🔊 תודה 🔊 Hvala
hvala
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Nema na čemu. Srećan put!
nema na tchemou. sretchan poutt
🔊 מוסך תקונים 🔊 Automehaničarska radnja
aoutoméhanitcharska radnya
🔊 תחנת-דלק 🔊 Benzinska stanica
benzinska stanitsa
🔊 תחנת-דלק 🔊 Benzinska pumpa
benzinska poumpa
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Do vrha, molim
do veurha, molim
🔊 אופנים 🔊 Bicikl
bitsikl
🔊 מרכז העיר 🔊 Centar grada
tsèntar grada
🔊 פרבר 🔊 Predgrađe
predgradye
🔊 זו עיר גדולה 🔊 To je veliki grad
to yé veliki grad
🔊 זה כפר 🔊 To je selo
to yé selo
🔊 הר 🔊 Planina
planina
🔊 אגם 🔊 Jezero
yézéro
🔊 כפר 🔊 Selo
sélo
14 - מלון
🔊 המלון 🔊 Hotel
hotel
🔊 דירה 🔊 Apartman
apartmann
🔊 דירה 🔊 Stan
stan
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Dobrodošli
dobrodochli
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 Ima li kupatilo u sobi?
ima li koupatilo ou sobi
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta?
jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Soba s doručkom
soba s doroutchkom
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 Koliko košta jedno noćenje?
koliko kochta yedno notchègnè
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 כן, בודאי! 🔊 Da, naravno!
da, naravno
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa
hvala. soba yé vrlo lépa
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 Molim Vas, gde je moja soba?
molim vas, gdé yé moya soba
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 Na prvom spratu
na prvom spratou
🔊 ?יש מעלית 🔊 Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 Lift je na levoj strani?
lift yé na levoy strani?
🔊 המעלית היא מימין 🔊 Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 Gdje je perionica veša?
gdyé yé périonica vécha
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 U prizemlju
ou prizemlyou
🔊 קומת קרקע 🔊 Prizemlje
prizemlyé
🔊 חדר 🔊 Soba
soba
🔊 מכבסה 🔊 Hemijsko čišćenje
hémiysko tchichtchenye
🔊 מספרה 🔊 Frizer
frizer
🔊 מספרה 🔊 Frizerski salon
frizerski salon
🔊 חניה למכוניות 🔊 Parkiralište za automobile
parkiralichté za aoutomobile
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 Gde se nalazi sala za sastanke?
gdé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 אולם האספות 🔊 Sala za sastanke
ssala za ssastanké
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 Grejani bazen
greyani bazènn
🔊 הבריכה 🔊 Bazen
bazènn
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
🔊 כן, הנה הן 🔊 Da, izvolite
da, izvolite
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 Ne, nema
ne, néma
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 Gde mogu dobiti sitniš?
gdé mogou dobiti sitnich
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam treba
15 - לחפש מישהו
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Da, ona je tu
Da, onna yé tou
🔊 היא יצאה 🔊 Izašla je
izachla yé
🔊 היא יצאה 🔊 Napolju je
napolyou yé
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 Možete je nazvati na njen mobilni
mojété yé nazvati na gnènn mobilni
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 Znate li gde je mogu naći?
znaté li gdé yé mogou natchi
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 Ona je na poslu
onna yé na poslou
🔊 היא בבית שלה 🔊 Ona je kod kuće
Onna yé kod koutché
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Da, on je tu
da, onn yé tou
🔊 הוא יצא 🔊 Izašao je
izachao yé
🔊 הוא יצא 🔊 Napolju je
napolyou yé
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 Znate li gde ga mogu naći
znaté li gdé ga mogou natchi
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 On je na poslu
onn yé na poslou
🔊 הוא בבית שלו 🔊 On je kod kuće
Onn yé kod koutché
16 - חוף ים
🔊 החוף 🔊 Plaža
plaja
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu?
znaté li gdé mogou koupiti loptou
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
🔊 כדור 🔊 Lopta
lopta
🔊 משקפת 🔊 Dvogled
dvogled
🔊 כובע מצחיה 🔊 Kačket
katchkètt
🔊 מגבת 🔊 Peškir
péchkir
🔊 סנדלים 🔊 Sandale
sandalé
🔊 דלי 🔊 Kofa
kofa
🔊 דלי 🔊 Kanta
kanta
🔊 קרם שיזוף 🔊 Krema za sunčanje
krema za sountchagné
🔊 בגד-ים 🔊 Kupaće gaće
koupatché gatché
🔊 משקפי-שמש 🔊 Sunčane naočare
sountchané naotcharé
🔊 סרטן 🔊 Rakovi
rakovi
🔊 סרטן 🔊 Ljuskari
lyouskari
🔊 להשתזף 🔊 Sunčati se
sountchati se
🔊 מחומם 🔊 Sunčano
sountchano
🔊 שקיעת השמש 🔊 Zalazak sunca
zalazak sountsa
🔊 שמשיה 🔊 Suncobran
sountsobrann
🔊 שמש 🔊 Sunce
sountsé
🔊 מכת-שמש 🔊 Sunčanica
sountchanitsa
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
🔊 לשחות 🔊 Plivati
plivati
🔊 שחיה 🔊 Plivanje
plivagné
🔊 גל 🔊 Talas
talass
🔊 גל 🔊 Talasi
talassi
🔊 ים 🔊 More
moré
🔊 דיונה 🔊 Nasip
nasip
🔊 דיונה 🔊 Peščani nasip
pechtchani nasip
🔊 חול 🔊 Pesak
pésak
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 Vreme će se promeniti
vrémé tché sé proméniti
🔊 ירד גשם 🔊 Biće kiše
bitché kiché
🔊 תהיה שמש 🔊 Biće sunčano
bitché sountchano
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Biće puno vetra
bitché pouno vètra
🔊 בגד-ים 🔊 Kupaći kostim
koupatchi kostim
🔊 צל 🔊 Hladovina
hladovina
17 - למקרה חרום
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Izgubio sam se
izgoubio sam se
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Izgubila sam se
izgoubila sam se
🔊 מה את רוצה 🔊 Šta želite ?
chta jelité
🔊 ?מה קרה 🔊 Šta se dogodilo?
chta sé dogodilo
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 Gde mogu naći prevodioca?
gdé mogou natchi prevodiotsa
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka?
gdé sé nalazi nayblija apoteka
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas?
mojeté li nazvati lekara, molim vas
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 Da li ste trenutno pod terapijom?
da li sté trenoutno pod terapiyom
🔊 בית-חולים 🔊 Bolnica
bolnitsa
🔊 בית-מרקחת 🔊 Apoteka
apoteka
🔊 רופא 🔊 Lekar
lekar
🔊 רופא 🔊 Doktor
doktor
🔊 שרות רפואי 🔊 Medicinska služba
meditsinska sloujba
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Neko mi je ukrao isprave
neko mi yé oukrao isprave
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Biro za izgubljene stvari
biro za izgoublyené stvari
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
🔊 יציאת-חרום 🔊 Izlaz u slučaju nužde
izlaz ou sloutchayu noujde
🔊 המשטרה 🔊 Policija
politsiya
🔊 תעודות 🔊 Isprave
isprave
🔊 כסף 🔊 Novac
novats
🔊 דרכון 🔊 Pasoš
pasoch
🔊 מטען 🔊 Prtljag
prtlyag
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 Ne treba, hvala
né tréba, hvala
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
🔊 הסתלק! 🔊 Sklonite se!
sklonité se

להתחיל

הורד mp3 ו-pdf