אוצר מילים בעברית למתחילים ולמטיילים

1 - ביטוים עיקריים
עברית עברית הגייה
🔊 שלום 🔊 שלום shalom
🔊 ערב טוב 🔊 ערב טוב erev tov
🔊 להתראות 🔊 להתראות le'itraot
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 נתראה יותר מאוחר nitrae yoter meuhar
🔊 כן 🔊 כן ken
🔊 לא 🔊 לא lo
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 סליחה, בבקשה slyha, bevakasha
🔊 תודה 🔊 תודה toda
🔊 תודה רבה 🔊 תודה רבה toda raba
🔊 תודה על העזרה 🔊 תודה על העזרה toda 'al ha'ezra
🔊 בבקשה 🔊 בבקשה bevakasha
🔊 על לא דבר 🔊 על לא דבר al lo davar
🔊 בסדר 🔊 בסדר beseder
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 ?מה המחיר בבקשה ma hamehyr bevakasha?
🔊 סליחה 🔊 סליחה slyha
🔊 אני לא מבין 🔊 אני לא מבין any lo mevyn
🔊 הבנתי 🔊 הבנתי hevanty
🔊 אני לא יודעת 🔊 אני לא יודעת any lo yoda'at
🔊 אסור 🔊 אסור asur
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 ?סליחה, איפה השרותים slyha, ayfo hasherutym?
🔊 שנה טובה! 🔊 שנה טובה! shana tova!
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 יום-הולדת שמח! yom-huledet same'ah!
🔊 חג שמח! 🔊 חג שמח! hag sameah!
🔊 כל הכבוד! 🔊 כל הכבוד! kol hkavod!
🔊 ברכות! 🔊 ברכות! brahot!
2 - שיחה
עברית עברית הגייה
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 ?שלום, מה שלומך shalom, ma shlomha?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 שלום, טוב, תודה shalom, tov, toda
🔊 ?אתה מדבר עברית 🔊 ?אתה מדבר עברית atah medaber yvryt?
🔊 ?את מדברת עברית 🔊 ?את מדברת עברית at medaberet yvryt?
🔊 לא, אני לא מדבר עברית 🔊 לא, אני לא מדבר עברית lo, any lo medaber yvryt
🔊 לא, אני לא מדברת עברית 🔊 לא, אני לא מדברת עברית lo, any la medaberet 'ebryt
🔊 רק קצת 🔊 רק קצת rak ktsat
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 ?מאיזו מדינה אתה meyzo medyna ata?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 ?מה האזרחות שלך ma haezrahut shelha?
🔊 אני ישראלי 🔊 אני ישראלי any yshraly
🔊 אני ישראלית 🔊 אני ישראלית any yshralyt
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 ?ואת, את גרה כאן veat, at gara kan?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 כן, אני גרה כאן ken, any gara kan
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 ?קוראים לי שרה, ולך korym ly sara, veleha?
🔊 ג'וליאן 🔊 ג'וליאן g'ulyan
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 ?מה אתה עושה כאן ma ata ose kan?
🔊 אני בחופשה 🔊 אני בחופשה any behufsha
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 אנחנו בחופשה anahnu behufsha
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 אני בנסיעת עסקים any benesy'et asakym
🔊 אני עובד כאן 🔊 אני עובד כאן any - oved kan
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 אנחנו עובדים כאן anahnu ovdym kan
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן yesh muzyeon karvov lekan?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת ayfo any yahol lehithaber lareshet?
3 - למידה
עברית עברית הגייה
🔊 הבנתי 🔊 הבנתי hevanty
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים ata rotse lilmod kama mylym?
🔊 כן, בסדר! 🔊 כן, בסדר! ken, beseder!
🔊 איך זה נקרא 🔊 איך זה נקרא eyh ze nykra?
🔊 זה שולחן 🔊 זה שולחן ze shulhan
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 ?שולחן, אתה מבין shulhan, ata mavyn?
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה at yhola lomar shuv bevakasha?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר at yhola ledaber m'eat leat yoter?
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה at yhola lihtov et ze bevakasha?
4 - צבעים
עברית עברית הגייה
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
🔊 זה אדום 🔊 זה אדום ze adom
🔊 כחול 🔊 כחול kahol
🔊 צהוב 🔊 צהוב tsaov
🔊 לבן 🔊 לבן lavan
🔊 שחור 🔊 שחור shahor
🔊 ירוק 🔊 ירוק yarok
🔊 כתום 🔊 כתום katom
🔊 סגול 🔊 סגול sagol
🔊 אפור 🔊 אפור afor
5 - מספרים
עברית עברית הגייה
🔊 אפס 🔊 אפס efes
🔊 אחת 🔊 אחת ahat
🔊 אחד 🔊 אחד ehad
🔊 שתים 🔊 שתים shtaym
🔊 שנים 🔊 שנים shnaym
🔊 שלוש 🔊 שלוש shalosh
🔊 שלושה 🔊 שלושה shlosha
🔊 ארבע 🔊 ארבע arba
🔊 ארבעה 🔊 ארבעה arba'a
🔊 חמש 🔊 חמש hamesh
🔊 חמישה 🔊 חמישה hamysha
🔊 שש 🔊 שש shesh
🔊 ששה 🔊 ששה shysha
🔊 שבע 🔊 שבע sheva
🔊 שבעה 🔊 שבעה shyva
🔊 שמונה 🔊 שמונה shmone
🔊 שמונה 🔊 שמונה shmona
🔊 תשע 🔊 תשע tesha
🔊 תשעה 🔊 תשעה tysha
🔊 עשר 🔊 עשר eser
🔊 עשרה 🔊 עשרה asara
🔊 אחת-עשרה 🔊 אחת-עשרה ahat-'esre
🔊 אחד-עשר 🔊 אחד-עשר ehad-asar
🔊 שתים-עשרה 🔊 שתים-עשרה shteym-esre
🔊 שנים-עשר 🔊 שנים-עשר shneym-asar
🔊 שלוש-עשרה 🔊 שלוש-עשרה shlosh-esre
🔊 שלושה-עשר 🔊 שלושה-עשר shlosha-asar
🔊 ארבע-עשרה 🔊 ארבע-עשרה arba-esre
🔊 ארבעה-עשר 🔊 ארבעה-עשר arbaa-asar
🔊 חמש-עשרה 🔊 חמש-עשרה hamesh-esre
🔊 חמישה-עשר 🔊 חמישה-עשר hamysha-asar
🔊 שש-עשרה 🔊 שש-עשרה shesh-esre
🔊 ששה-עשר 🔊 ששה-עשר shysha-asar
🔊 שבע-עשרה 🔊 שבע-עשרה shva-esre
🔊 שבעה-עשר 🔊 שבעה-עשר shyva-asar
🔊 שמונה-עשרה 🔊 שמונה-עשרה shmone-esre
🔊 שמונה-עשר 🔊 שמונה-עשר shmona-asar
🔊 תשע-עשרה 🔊 תשע-עשרה tsha-esre
🔊 תשעה-עשר 🔊 תשעה-עשר tysha-asar
🔊 עשרים 🔊 עשרים esrym
🔊 עשרים ואחת 🔊 עשרים ואחת esrym ve'ahat
🔊 עשרים ואחד 🔊 עשרים ואחד esrym veehad
🔊 עשרים ושתים 🔊 עשרים ושתים esrym ushtaym
🔊 עשרים ושנים 🔊 עשרים ושנים esrym veshnaym
🔊 עשרים ושלוש 🔊 עשרים ושלוש esrym veshalosh
🔊 עשרים ושלושה 🔊 עשרים ושלושה esrym veshlosha
🔊 עשרים וארבע 🔊 עשרים וארבע esrym vearba
🔊 עשרים וארבעה 🔊 עשרים וארבעה esrym vearbaa
🔊 עשרים וחמש 🔊 עשרים וחמש esrym vehamesh
🔊 עשרים וחמישה 🔊 עשרים וחמישה esrym vehamysha
🔊 עשרים ושש 🔊 עשרים ושש esrym veshesh
🔊 עשרים וששה 🔊 עשרים וששה esrym veshysha
🔊 עשרים ושבע 🔊 עשרים ושבע esrym vesheva
🔊 עשרים ושבעה 🔊 עשרים ושבעה esrym veshyva
🔊 עשרים ושמונה 🔊 עשרים ושמונה esrym veshmone
🔊 עשרים ושמונה 🔊 עשרים ושמונה esrym veshmona
🔊 עשרים ותשע 🔊 עשרים ותשע esrym vetesha
🔊 עשרים ותשעה 🔊 עשרים ותשעה esrym vetysha
🔊 שלושים 🔊 שלושים shloshym
🔊 שלושים ואחת 🔊 שלושים ואחת shloshym veahat
🔊 שלושים ואחד 🔊 שלושים ואחד shloshym vehad
🔊 שלושים ושתים 🔊 שלושים ושתים shloshym ushtaym
🔊 שלושים ושנים 🔊 שלושים ושנים shloshym veshnaym
🔊 שלושים ושלוש 🔊 שלושים ושלוש shloshym veshalosh
🔊 שלושים ושלושה 🔊 שלושים ושלושה shloshym veshlosha
🔊 שלושים וארבע 🔊 שלושים וארבע shloshym vearba
🔊 שלושים וארבעה 🔊 שלושים וארבעה shloshym vearbaa
🔊 שלושים חמש 🔊 שלושים חמש shloshym vehamesh
🔊 שלושים וחמישה 🔊 שלושים וחמישה shloshym vehamysha
🔊 שלושים ושש 🔊 שלושים ושש shloshym veshesh
🔊 שלושים וששה 🔊 שלושים וששה shloshym veshysha
🔊 ארבעים 🔊 ארבעים arbaym
🔊 חמשים 🔊 חמשים hamyshym
🔊 ששים 🔊 ששים shyshym
🔊 שבעים 🔊 שבעים shyv'eym
🔊 שמונים 🔊 שמונים shmonym
🔊 תשעים 🔊 תשעים tysh'eym
🔊 מאה 🔊 מאה mea
🔊 מאה וחמש 🔊 מאה וחמש mea vehamesh
🔊 מאה וחמישה 🔊 מאה וחמישה mea vehamysha
🔊 מאתים 🔊 מאתים mataym
🔊 שלוש מאות 🔊 שלוש מאות shlosh meot
🔊 ארבע מאות 🔊 ארבע מאות arba meot
🔊 אלף 🔊 אלף elef
🔊 אלף חמש מאות 🔊 אלף חמש מאות elef hamesh meot
🔊 אלפיים 🔊 אלפיים alpaym
🔊 עשרת אלפים 🔊 עשרת אלפים aseret alafym
6 - ביטויי זמן
עברית עברית הגייה
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 ?מתי הגעת לכאן matay higata lekan?
🔊 היום 🔊 היום hayom
🔊 אתמול 🔊 אתמול etmol
🔊 לפני יומיים 🔊 לפני יומיים lifney yomaym
🔊 שלשום 🔊 שלשום shylshom
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 ?כמה זמן אתה נשאר kama zman ata nish'ar?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 אני נוסע שוב מחר any nos'ea shuv mahar
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 אני נוסע שוב מחרתים any nos'ea shuv mahrotaym
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
🔊 יום שני 🔊 יום שני yom sheny
🔊 יום שלישי 🔊 יום שלישי yom shlyshy
🔊 יום רביעי 🔊 יום רביעי yom revy'y
🔊 יום חמישי 🔊 יום חמישי yom hamyshy
🔊 יום שישי 🔊 יום שישי yom shyshy
🔊 שבת 🔊 שבת shabat
🔊 יום ראשון 🔊 יום ראשון yom rishon
🔊 ינואר 🔊 ינואר yanuar
🔊 פברואר 🔊 פברואר fevbruar
🔊 מרץ 🔊 מרץ merts
🔊 אפריל 🔊 אפריל apryl
🔊 מאי 🔊 מאי may
🔊 יוני 🔊 יוני yuny
🔊 יולי 🔊 יולי yuly
🔊 אוגוסט 🔊 אוגוסט ogust
🔊 ספטמבר 🔊 ספטמבר september
🔊 אוקטובר 🔊 אוקטובר oktober
🔊 נובמבר 🔊 נובמבר november
🔊 דצמבר 🔊 דצמבר detsember
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 ?מתי אתה נוסע matay ata nos'ea?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 בשמונה בבוקר bishmone baboker
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 בשמונה ורבע בבוקר bishmone varev'e baboker
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 בשמונה וחצי בבוקר bishmone vahetsy baboker
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 ברבע לתשע בבוקר bereva letesha baboker
🔊 בשש בערב 🔊 בשש בערב beshesh ba'erev
🔊 אני מאחר 🔊 אני מאחר any meaher
7 - מונית
עברית עברית הגייה
🔊 מונית! 🔊 מונית! taxi
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע lean ata rotse lynso'a?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 אני נוסע לתחנה any nosea latahana
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי any nosea lemalon jur e nuy
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 ?זה רחוק מכאן ze rahok mykan?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 לא, זה קרוב lo, ze karov
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 כן, זה מעט רחוק יותר ken, ze meat rahok yoter
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 ?כמה זה יעלה kama ze ole?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 קח אותי לכאן בבקשה kah oty lekan bevakasha
🔊 זה ימינה 🔊 זה ימינה ze yamyna
🔊 זה שמאלה 🔊 זה שמאלה za smola
🔊 זה ישר 🔊 זה ישר ze yashar
🔊 זה כאן 🔊 זה כאן ze kan
🔊 זה משם 🔊 זה משם ze mysham
🔊 עצור! 🔊 עצור! atsor!
🔊 קח את הזמן 🔊 קח את הזמן kah et hazman
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה ata yahol latet ly heshbon bevakasha?
8 - משפחה
עברית עברית הגייה
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 ?יש לך כאן משפחה ysh lah kan myshpaha?
🔊 אבא שלי 🔊 אבא שלי aba shely
🔊 אמא שלי 🔊 אמא שלי yma shely
🔊 הבן שלי 🔊 הבן שלי haben shely
🔊 הבת שלי 🔊 הבת שלי habat shely
🔊 אח 🔊 אח ah
🔊 אחות 🔊 אחות ahot
🔊 חבר 🔊 חבר haver
🔊 ידידה 🔊 ידידה yedyda
🔊 חבר שלי 🔊 חבר שלי haver shely
🔊 ידידה שלי 🔊 ידידה שלי yedyda shely
🔊 בעלי 🔊 בעלי ba'aly
🔊 אשתי 🔊 אשתי ishty
9 - הרגשות
עברית עברית הגייה
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך any oev meod et amedyna shelha
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 אני אוהבת אותך any oevet otha
🔊 אני שמח 🔊 אני שמח any sameh
🔊 אני עצובה 🔊 אני עצובה any atsuva
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 אני מרגיש טוב כאן any margysh tov kan
🔊 קר לי 🔊 קר לי kar ly
🔊 חם לי 🔊 חם לי ham ly
🔊 זה גדול מדי 🔊 זה גדול מדי ze gadol myday
🔊 זה קטן מדי 🔊 זה קטן מדי ze katan myday
🔊 זה מושלם 🔊 זה מושלם ze mushlam
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב ata roze latset aerev?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 אני אשמח לצאת הערב any esmah lazet aerev
🔊 זה רעיון טוב 🔊 זה רעיון טוב ze ra'ayon tov
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 יש לי חשק לעשות חיים yesh ly heshek la'asot haym
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 זה לא רעיון טוב ze lo ra'ayon tov
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 אין לי חשק לצאת הערב eyn ly heshek latset aerev
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 יש לי חשק לנוח yesh ly heshek lanuah
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 אתה רוצה לעשות ספורט ata rotse la'asot sport?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 כן, אני צריך להתפרק! ken, any tsaryh leytparek!
🔊 אני משחק טניס 🔊 אני משחק טניס any mesahek tenys
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 לא, תודה, אני די עיף lo, toda, any dey ayef
10 - בר
עברית עברית הגייה
🔊 בר 🔊 בר bar
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו ata rotse lishtot masheo?
🔊 לשתות 🔊 לשתות lishtot
🔊 כוס 🔊 כוס kos
🔊 בשמחה 🔊 בשמחה besimha
🔊 בכיף 🔊 בכיף bekeyf
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 ?מה אתה שותה ma ata shote?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 ?מה יש לשתות ma yesh lishtot?
🔊 יש מים או מיץ 🔊 יש מים או מיץ yesh maym o myts
🔊 מים 🔊 מים maym
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
🔊 קוביות קרח 🔊 קוביות קרח kubyot kerah
🔊 שוקו 🔊 שוקו shoko
🔊 חלב 🔊 חלב halav
🔊 תה 🔊 תה te
🔊 קפה 🔊 קפה kafe
🔊 עם סוכר 🔊 עם סוכר im sukar
🔊 עם קצפת 🔊 עם קצפת im katsefet
🔊 יין 🔊 יין yayn
🔊 בירה 🔊 בירה byra
🔊 תה בבקשה 🔊 תה בבקשה te bevakasha
🔊 בירה בבקשה 🔊 בירה בבקשה byra bevakasha
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 ?מה תרצה לשתות ma tirtse lishtot?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 פעמיים תה בבקשה pa'amaym te bevaksha
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 פעמיים בירה בבקשה pa'amaym byra bevakasha
🔊 כלום, תודה 🔊 כלום, תודה klum, toda
🔊 לחייך 🔊 לחייך lehayeha
🔊 לחיים! 🔊 לחיים! lehaym!
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 חשבון בבקשה! heshbon bevakasha!
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך slyha ,kama any hayav leha?
🔊 עשרים יורו 🔊 עשרים יורו esrym yuru
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 אני מזמינה אותך any mazmyna ot'ha
11 - מסעדה
עברית עברית הגייה
🔊 המסעדה 🔊 המסעדה hamis'eada
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 ?אתה רוצה לאכול ata rotse leehol?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 כן, אני אשמח ken, any esmah
🔊 לאכול 🔊 לאכול lehol
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול eyfo anahnu yeholym leehol?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
🔊 ארוחת-ערב 🔊 ארוחת-ערב aruhat-'erev
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 ארחתת-בוקר aruhat-boker
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 סליחה, בבקשה slyha, bevakasha
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 תפריט, בבקשה! tafryt, bevakasha!
🔊 הנה התפריט! 🔊 הנה התפריט! ine hatafrit!
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
🔊 עם אורז 🔊 עם אורז im orez
🔊 עם אטריות 🔊 עם אטריות im itryot
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 תפוחי-אדמה tapuhey-admah
🔊 ירקות 🔊 ירקות yeraquot
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
🔊 לחם 🔊 לחם lehem
🔊 חמאה 🔊 חמאה hemah
🔊 סלט 🔊 סלט salat
🔊 קינוח 🔊 קינוח kynuah
🔊 פרות 🔊 פרות perot
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 ?סליחה, יש לך סכין slyha, yesh leha sakyn?
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו ken, any teyhef mavye lah oto
🔊 סכין 🔊 סכין sakyn
🔊 מזלג 🔊 מזלג mazleg
🔊 כף 🔊 כף kaf
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 ?זו מנה חמה zo mana hama?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 כן, וגם מאד מתובלת ken, vegam meod metubelet
🔊 חם 🔊 חם ham
🔊 קר 🔊 קר kar
🔊 מתובל 🔊 מתובל metubal
🔊 אני אקח דגים! 🔊 אני אקח דגים! any ekah dagym!
🔊 גם אני 🔊 גם אני gam any
12 - פרידה לשלום
עברית עברית הגייה
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! meuhar! any hayvet lalehet!
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 ?נוכל להפגש nuhal lehypagesh?
🔊 ?נוכל להתראות 🔊 ?נוכל להתראות nuhal lytraot?
🔊 כן, בשמחה 🔊 כן, בשמחה ken, besymha
🔊 כן, בכיף 🔊 כן, בכיף ken, bekeif
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 אני גרה בכתובת הזו any gara baktovet hazo
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 ?יש לך מספר טלפון yesh leha myspar telefon?
🔊 כן, הנה 🔊 כן, הנה ken, yne
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 היה לי נחמד איתך haya ly nehmad ytah
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 גם לי, נעים להכיר אותך gam ly, naym lehakyr otha
🔊 נתראה בקרוב 🔊 נתראה בקרוב nytrae bekarov
🔊 אני גם מקוה 🔊 אני גם מקוה any gam mekave
🔊 להתראות! 🔊 להתראות! lehytraot!
🔊 נפגש מחר 🔊 נפגש מחר nipagesh mahar
🔊 ביי! 🔊 ביי! bay!
13 - נסיעות
עברית עברית הגייה
🔊 תודה 🔊 תודה toda
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס slyha, any mehapes et tahanat haotobus
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת slyha, lean nos'eat arakevet?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש arakevet azot otseret beyr ashemesh?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש matay yotset arakevet leyr ashemesh?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש matay magya arakebvet leyr ashemesh?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה kartys leyr ashemesh bevaksha
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס luah-azmanym shel aotubus
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 הרכבת הזאת arakevet azot
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! al la davar, nesy'ea tova!
🔊 !בבקשה, נסיעה טובה 🔊 !בבקשה, נסיעה טובה Bevakasha, nesy'ea tova!
🔊 מוסך תקונים 🔊 מוסך תקונים musah tykunym
🔊 תחנת-דלק 🔊 תחנת-דלק tahanat-delek
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 לתדלק בבקשה letadlek bevakasha
🔊 אופנים 🔊 אופנים ofnaym
🔊 מרכז העיר 🔊 מרכז העיר merkaz ayr
🔊 פרבר 🔊 פרבר parvar
🔊 זו עיר גדולה 🔊 זו עיר גדולה zu yr gdola
🔊 זה כפר 🔊 זה כפר ze kfar
🔊 הר 🔊 הר ar
🔊 אגם 🔊 אגם agam
🔊 כפר 🔊 כפר kfar
14 - מלון
עברית עברית הגייה
🔊 המלון 🔊 המלון amalon
🔊 דירה 🔊 דירה dyra
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 ברוכים הבאים! bruhym abaym!
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 ?יש לכם חדר פנוי yesh lahem heder panuy?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר yesh heder-ambatya baheder?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול atem m'eunyanym beheder kaful?
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 חדר עם ארוחת-בוקר heder im aruhat-boker
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 ?מה המחיר ללילה ma amehyr lelayla?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
🔊 כן, בודאי! 🔊 כן, בודאי! ken, bevaday!
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד toda, aheder u tov meod
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 הוא בקומה הראשונה u bakoma aryshona
🔊 ?יש מעלית 🔊 ?יש מעלית yesh ma'alyt?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 המעלית היא משמאל ama'alyt y mismol
🔊 המעלית היא מימין 🔊 המעלית היא מימין ama'alyt y myyamyn
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 ?איפה נמצאת המכבסה eyfo nymtset amahbesa?
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 היא בקומת הקרקע y bekomat akarka
🔊 קומת קרקע 🔊 קומת קרקע komat karka
🔊 חדר 🔊 חדר heder
🔊 מכבסה 🔊 מכבסה mahbesa
🔊 מספרה 🔊 מספרה myspara
🔊 חניה למכוניות 🔊 חניה למכוניות hanaya lemehonyot
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 נפגשים באולם האספות nyfgashym beulam a'asefot
🔊 אולם האספות 🔊 אולם האספות ulam a'asefot
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 הבריכה מחוממת abryha mehumemet
🔊 הבריכה 🔊 הבריכה abryha
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה ayry oty beshev'e baboker bevakasha
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 את המפתח בבקשה et amafte'ah bevakasha
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 את הדרכון בבקשה et adarkon bevaksha
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 ?יש הודעות בשבילי yesh od'eot byshbyly?
🔊 כן, הנה הן 🔊 כן, הנה הן ken, yne en
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה lo, lo kybalt shum-oda'a
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף eyfo any yahol lifrot kesef?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?
15 - לחפש מישהו
עברית עברית הגייה
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 ?סליחה, שרה נמצאת slyha, sara nymtset?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 כן, היא נמצאת כאן ken, y nymtset kan
🔊 היא יצאה 🔊 היא יצאה y yatsa
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי ata yahol leytkasher eleya laselolary
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 היא בעבודה שלה y baavoda shela
🔊 היא בבית שלה 🔊 היא בבית שלה y babayt shela
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא slyha, julian nymtsa?
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 כן, הוא נמצא כאן ken, u nymtsa kan
🔊 הוא יצא 🔊 הוא יצא u yatsa
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי at yehola leytkasher elav laselolary
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 הוא בעבודה שלו u baavoda shelo
🔊 הוא בבית שלו 🔊 הוא בבית שלו u babayt shelo
16 - חוף ים
עברית עברית הגייה
🔊 החוף 🔊 החוף ahof
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 יש חנות בכיוון הזה yesh hanut bakyvoun aze
🔊 כדור 🔊 כדור kadur
🔊 משקפת 🔊 משקפת myshkefet
🔊 כובע מצחיה 🔊 כובע מצחיה kova mytshya
🔊 מגבת 🔊 מגבת magevet
🔊 סנדלים 🔊 סנדלים sandalym
🔊 דלי 🔊 דלי dly
🔊 קרם שיזוף 🔊 קרם שיזוף Krem shyzuf
🔊 בגד-ים 🔊 בגד-ים beged-yam
🔊 משקפי-שמש 🔊 משקפי-שמש myshkfey-shemesh
🔊 סרטן 🔊 סרטן sartan
🔊 להשתזף 🔊 להשתזף leyshtazef
🔊 מחומם 🔊 מחומם mehumam
🔊 שקיעת השמש 🔊 שקיעת השמש shky'at hashemesh
🔊 שמשיה 🔊 שמשיה shymshya
🔊 שמש 🔊 שמש shemesh
🔊 צל 🔊 צל tsel
🔊 מכת-שמש 🔊 מכת-שמש makat-shemesh
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 ?מסוכן לשחות כאן mesukan lyshot kan?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 לא, זה לא מסוכן lo, ze lo mesukan
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 כן, אסור להתרחץ כאן ken, asur lytrahez kan
🔊 לשחות 🔊 לשחות lysh'hot
🔊 שחיה 🔊 שחיה shhya
🔊 גל 🔊 גל gal
🔊 ים 🔊 ים yam
🔊 דיונה 🔊 דיונה dyuna
🔊 חול 🔊 חול hol
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 מזג האויר ישתנה mezeg aavyr yshtane
🔊 ירד גשם 🔊 ירד גשם yered geshem
🔊 תהיה שמש 🔊 תהיה שמש tyye shemesh
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 תהיה רוח חזקה tyye ruah hazka
🔊 בגד-ים 🔊 בגד-ים beged-yam
17 - למקרה חרום
עברית עברית הגייה
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה at yehola la'azor ly bevaksha?
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 הלכתי לאבוד halahty leybud
🔊 מה את רוצה 🔊 מה את רוצה ma at rotsa?
🔊 ?מה קרה 🔊 ?מה קרה ma kara?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם eyfo any yahol lymtso metargem?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו eyze typul ata over ahshav?
🔊 בית-חולים 🔊 בית-חולים beyt-holym
🔊 בית-מרקחת 🔊 בית-מרקחת beyt-myrkahat
🔊 רופא 🔊 רופא rofe
🔊 שרות רפואי 🔊 שרות רפואי sherut refuy
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 איבדתי את התעודות שלי ybadety et hat'eudot shely
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 גנבו לי את התעודות ganvu ly et hat'eudut
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 משרד לאבידות ולמציאות misrad leavedot ulemetsyot
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 תחנת עזרה ראשונה tahanat 'ezra ryshona
🔊 יציאת-חרום 🔊 יציאת-חרום yetsyat-herum
🔊 המשטרה 🔊 המשטרה hamishtara
🔊 תעודות 🔊 תעודות teudot
🔊 מסמכים 🔊 מסמכים mysmahym
🔊 כסף 🔊 כסף kesef
🔊 דרכון 🔊 דרכון darkon
🔊 מטען 🔊 מטען mytan
🔊 ציוד, מזודות 🔊 ציוד, מזודות tsyud, myzvadot
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 זה בסדר, לא תודה ze beseder, lo toda
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 עזוב אותי בשקט! azov oty besheket!
🔊 הסתלק! 🔊 הסתלק! ystalek!

השיטה שלנו

הורד mp3 ו-pdf