אוצר-מילים > עברית

1 - ביטוים עיקריים
🔊 שלום 🔊 שלום
shalom
🔊 ערב טוב 🔊 ערב טוב
erev tov
🔊 להתראות 🔊 להתראות
le'itraot
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
🔊 כן 🔊 כן
ken
🔊 לא 🔊 לא
lo
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
🔊 תודה 🔊 תודה
toda
🔊 תודה רבה 🔊 תודה רבה
toda raba
🔊 תודה על העזרה 🔊 תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
🔊 בבקשה 🔊 בבקשה
bevakasha
🔊 על לא דבר 🔊 על לא דבר
al lo davar
🔊 בסדר 🔊 בסדר
beseder
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
🔊 סליחה 🔊 סליחה
slyha
🔊 אני לא מבין 🔊 אני לא מבין
any lo mevyn
🔊 הבנתי 🔊 הבנתי
hevanty
🔊 אני לא יודעת 🔊 אני לא יודעת
any lo yoda'at
🔊 אסור 🔊 אסור
asur
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
🔊 שנה טובה! 🔊 שנה טובה!
shana tova!
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
🔊 חג שמח! 🔊 חג שמח!
hag sameah!
🔊 כל הכבוד! 🔊 כל הכבוד!
kol hkavod!
🔊 ברכות! 🔊 ברכות!
brahot!
2 - שיחה
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 ?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
🔊 ?אתה מדבר עברית 🔊 ?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
🔊 ?את מדברת עברית 🔊 ?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
🔊 לא, אני לא מדבר עברית 🔊 לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
🔊 לא, אני לא מדברת עברית 🔊 לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
🔊 רק קצת 🔊 רק קצת
rak ktsat
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 ?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 ?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
🔊 אני ישראלי 🔊 אני ישראלי
any yshraly
🔊 אני ישראלית 🔊 אני ישראלית
any yshralyt
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 ?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 ?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
🔊 ג'וליאן 🔊 ג'וליאן
g'ulyan
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 ?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
🔊 אני בחופשה 🔊 אני בחופשה
any behufsha
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
🔊 אני עובד כאן 🔊 אני עובד כאן
any - oved kan
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?
3 - למידה
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
🔊 כן, בסדר! 🔊 כן, בסדר!
ken, beseder!
🔊 איך זה נקרא 🔊 איך זה נקרא
eyh ze nykra?
🔊 זה שולחן 🔊 זה שולחן
ze shulhan
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 ?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
🔊 אני לא מבין 🔊 אני לא מבין
any lo mevyn
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
🔊 הבנתי 🔊 הבנתי
hevanty
4 - צבעים
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
🔊 זה אדום 🔊 זה אדום
ze adom
🔊 כחול 🔊 כחול
kahol
🔊 צהוב 🔊 צהוב
tsaov
🔊 לבן 🔊 לבן
lavan
🔊 שחור 🔊 שחור
shahor
🔊 ירוק 🔊 ירוק
yarok
🔊 כתום 🔊 כתום
katom
🔊 סגול 🔊 סגול
sagol
🔊 אפור 🔊 אפור
afor
5 - מספרים
🔊 אפס 🔊 אפס
efes
🔊 אחת 🔊 אחת
ahat
🔊 אחד 🔊 אחד
ehad
🔊 שתים 🔊 שתים
shtaym
🔊 שנים 🔊 שנים
shnaym
🔊 שלוש 🔊 שלוש
shalosh
🔊 שלושה 🔊 שלושה
shlosha
🔊 ארבע 🔊 ארבע
arba
🔊 ארבעה 🔊 ארבעה
arba'a
🔊 חמש 🔊 חמש
hamesh
🔊 חמישה 🔊 חמישה
hamysha
🔊 שש 🔊 שש
shesh
🔊 ששה 🔊 ששה
shysha
🔊 שבע 🔊 שבע
sheva
🔊 שבעה 🔊 שבעה
shyva
🔊 שמונה 🔊 שמונה
shmone
🔊 שמונה 🔊 שמונה
shmona
🔊 תשע 🔊 תשע
tesha
🔊 תשעה 🔊 תשעה
tysha
🔊 עשר 🔊 עשר
eser
🔊 עשרה 🔊 עשרה
asara
🔊 אחת-עשרה 🔊 אחת-עשרה
ahat-'esre
🔊 אחד-עשר 🔊 אחד-עשר
ehad-asar
🔊 שתים-עשרה 🔊 שתים-עשרה
shteym-esre
🔊 שנים-עשר 🔊 שנים-עשר
shneym-asar
🔊 שלוש-עשרה 🔊 שלוש-עשרה
shlosh-esre
🔊 שלושה-עשר 🔊 שלושה-עשר
shlosha-asar
🔊 ארבע-עשרה 🔊 ארבע-עשרה
arba-esre
🔊 ארבעה-עשר 🔊 ארבעה-עשר
arbaa-asar
🔊 חמש-עשרה 🔊 חמש-עשרה
hamesh-esre
🔊 חמישה-עשר 🔊 חמישה-עשר
hamysha-asar
🔊 שש-עשרה 🔊 שש-עשרה
shesh-esre
🔊 ששה-עשר 🔊 ששה-עשר
shysha-asar
🔊 שבע-עשרה 🔊 שבע-עשרה
shva-esre
🔊 שבעה-עשר 🔊 שבעה-עשר
shyva-asar
🔊 שמונה-עשרה 🔊 שמונה-עשרה
shmone-esre
🔊 שמונה-עשר 🔊 שמונה-עשר
shmona-asar
🔊 תשע-עשרה 🔊 תשע-עשרה
tsha-esre
🔊 תשעה-עשר 🔊 תשעה-עשר
tysha-asar
🔊 עשרים 🔊 עשרים
esrym
🔊 עשרים ואחת 🔊 עשרים ואחת
esrym ve'ahat
🔊 עשרים ואחד 🔊 עשרים ואחד
esrym veehad
🔊 עשרים ושתים 🔊 עשרים ושתים
esrym ushtaym
🔊 עשרים ושנים 🔊 עשרים ושנים
esrym veshnaym
🔊 עשרים ושלוש 🔊 עשרים ושלוש
esrym veshalosh
🔊 עשרים ושלושה 🔊 עשרים ושלושה
esrym veshlosha
🔊 עשרים וארבע 🔊 עשרים וארבע
esrym vearba
🔊 עשרים וארבעה 🔊 עשרים וארבעה
esrym vearbaa
🔊 עשרים וחמש 🔊 עשרים וחמש
esrym vehamesh
🔊 עשרים וחמישה 🔊 עשרים וחמישה
esrym vehamysha
🔊 עשרים ושש 🔊 עשרים ושש
esrym veshesh
🔊 עשרים וששה 🔊 עשרים וששה
esrym veshysha
🔊 עשרים ושבע 🔊 עשרים ושבע
esrym vesheva
🔊 עשרים ושבעה 🔊 עשרים ושבעה
esrym veshyva
🔊 עשרים ושמונה 🔊 עשרים ושמונה
esrym veshmone
🔊 עשרים ושמונה 🔊 עשרים ושמונה
esrym veshmona
🔊 עשרים ותשע 🔊 עשרים ותשע
esrym vetesha
🔊 עשרים ותשעה 🔊 עשרים ותשעה
esrym vetysha
🔊 שלושים 🔊 שלושים
shloshym
🔊 שלושים ואחת 🔊 שלושים ואחת
shloshym veahat
🔊 שלושים ואחד 🔊 שלושים ואחד
shloshym vehad
🔊 שלושים ושתים 🔊 שלושים ושתים
shloshym ushtaym
🔊 שלושים ושנים 🔊 שלושים ושנים
shloshym veshnaym
🔊 שלושים ושלוש 🔊 שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
🔊 שלושים ושלושה 🔊 שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
🔊 שלושים וארבע 🔊 שלושים וארבע
shloshym vearba
🔊 שלושים וארבעה 🔊 שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
🔊 שלושים חמש 🔊 שלושים חמש
shloshym vehamesh
🔊 שלושים וחמישה 🔊 שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
🔊 שלושים ושש 🔊 שלושים ושש
shloshym veshesh
🔊 שלושים וששה 🔊 שלושים וששה
shloshym veshysha
🔊 ארבעים 🔊 ארבעים
arbaym
🔊 חמשים 🔊 חמשים
hamyshym
🔊 ששים 🔊 ששים
shyshym
🔊 שבעים 🔊 שבעים
shyv'eym
🔊 שמונים 🔊 שמונים
shmonym
🔊 תשעים 🔊 תשעים
tysh'eym
🔊 מאה 🔊 מאה
mea
🔊 מאה וחמש 🔊 מאה וחמש
mea vehamesh
🔊 מאה וחמישה 🔊 מאה וחמישה
mea vehamysha
🔊 מאתים 🔊 מאתים
mataym
🔊 שלוש מאות 🔊 שלוש מאות
shlosh meot
🔊 ארבע מאות 🔊 ארבע מאות
arba meot
🔊 אלף 🔊 אלף
elef
🔊 אלף חמש מאות 🔊 אלף חמש מאות
elef hamesh meot
🔊 אלפיים 🔊 אלפיים
alpaym
🔊 עשרת אלפים 🔊 עשרת אלפים
aseret alafym
6 - ביטויי זמן
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 ?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
🔊 היום 🔊 היום
hayom
🔊 אתמול 🔊 אתמול
etmol
🔊 לפני יומיים 🔊 לפני יומיים
lifney yomaym
🔊 שלשום 🔊 שלשום
shylshom
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 ?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
🔊 יום שני 🔊 יום שני
yom sheny
🔊 יום שלישי 🔊 יום שלישי
yom shlyshy
🔊 יום רביעי 🔊 יום רביעי
yom revy'y
🔊 יום חמישי 🔊 יום חמישי
yom hamyshy
🔊 יום שישי 🔊 יום שישי
yom shyshy
🔊 שבת 🔊 שבת
shabat
🔊 יום ראשון 🔊 יום ראשון
yom rishon
🔊 ינואר 🔊 ינואר
yanuar
🔊 פברואר 🔊 פברואר
fevbruar
🔊 מרץ 🔊 מרץ
merts
🔊 אפריל 🔊 אפריל
apryl
🔊 מאי 🔊 מאי
may
🔊 יוני 🔊 יוני
yuny
🔊 יולי 🔊 יולי
yuly
🔊 אוגוסט 🔊 אוגוסט
ogust
🔊 ספטמבר 🔊 ספטמבר
september
🔊 אוקטובר 🔊 אוקטובר
oktober
🔊 נובמבר 🔊 נובמבר
november
🔊 דצמבר 🔊 דצמבר
detsember
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 ?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 בשמונה בבוקר
bishmone baboker
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
🔊 בשש בערב 🔊 בשש בערב
beshesh ba'erev
🔊 אני מאחר 🔊 אני מאחר
any meaher
7 - מונית
🔊 מונית! 🔊 מונית!
taxi
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 ?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 לא, זה קרוב
lo, ze karov
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 ?כמה זה יעלה
kama ze ole?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
🔊 זה ימינה 🔊 זה ימינה
ze yamyna
🔊 זה שמאלה 🔊 זה שמאלה
za smola
🔊 זה ישר 🔊 זה ישר
ze yashar
🔊 זה כאן 🔊 זה כאן
ze kan
🔊 זה משם 🔊 זה משם
ze mysham
🔊 עצור! 🔊 עצור!
atsor!
🔊 קח את הזמן 🔊 קח את הזמן
kah et hazman
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?
8 - משפחה
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 ?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
🔊 אבא שלי 🔊 אבא שלי
aba shely
🔊 אמא שלי 🔊 אמא שלי
yma shely
🔊 הבן שלי 🔊 הבן שלי
haben shely
🔊 הבת שלי 🔊 הבת שלי
habat shely
🔊 אח 🔊 אח
ah
🔊 אחות 🔊 אחות
ahot
🔊 חבר 🔊 חבר
haver
🔊 ידידה 🔊 ידידה
yedyda
🔊 חבר שלי 🔊 חבר שלי
haver shely
🔊 ידידה שלי 🔊 ידידה שלי
yedyda shely
🔊 בעלי 🔊 בעלי
ba'aly
🔊 אשתי 🔊 אשתי
ishty
9 - הרגשות
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 אני אוהבת אותך
any oevet otha
🔊 אני שמח 🔊 אני שמח
any sameh
🔊 אני עצובה 🔊 אני עצובה
any atsuva
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
🔊 קר לי 🔊 קר לי
kar ly
🔊 חם לי 🔊 חם לי
ham ly
🔊 זה גדול מדי 🔊 זה גדול מדי
ze gadol myday
🔊 זה קטן מדי 🔊 זה קטן מדי
ze katan myday
🔊 זה מושלם 🔊 זה מושלם
ze mushlam
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
🔊 זה רעיון טוב 🔊 זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
🔊 אני משחק טניס 🔊 אני משחק טניס
any mesahek tenys
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayef
10 - בר
🔊 בר 🔊 בר
bar
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
🔊 לשתות 🔊 לשתות
lishtot
🔊 כוס 🔊 כוס
kos
🔊 בשמחה 🔊 בשמחה
besimha
🔊 בכיף 🔊 בכיף
bekeyf
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 ?מה אתה שותה
ma ata shote?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 ?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
🔊 יש מים או מיץ 🔊 יש מים או מיץ
yesh maym o myts
🔊 מים 🔊 מים
maym
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
🔊 קוביות קרח 🔊 קוביות קרח
kubyot kerah
🔊 שוקו 🔊 שוקו
shoko
🔊 חלב 🔊 חלב
halav
🔊 תה 🔊 תה
te
🔊 קפה 🔊 קפה
kafe
🔊 עם סוכר 🔊 עם סוכר
im sukar
🔊 עם קצפת 🔊 עם קצפת
im katsefet
🔊 יין 🔊 יין
yayn
🔊 בירה 🔊 בירה
byra
🔊 תה בבקשה 🔊 תה בבקשה
te bevakasha
🔊 בירה בבקשה 🔊 בירה בבקשה
byra bevakasha
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 ?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
🔊 כלום, תודה 🔊 כלום, תודה
klum, toda
🔊 לחייך 🔊 לחייך
lehayeha
🔊 לחיים! 🔊 לחיים!
lehaym!
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
🔊 עשרים יורו 🔊 עשרים יורו
esrym yuru
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'ha
11 - מסעדה
🔊 המסעדה 🔊 המסעדה
hamis'eada
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 ?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 כן, אני אשמח
ken, any esmah
🔊 לאכול 🔊 לאכול
lehol
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
🔊 ארוחת-ערב 🔊 ארוחת-ערב
aruhat-'erev
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 ארחתת-בוקר
aruhat-boker
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
🔊 הנה התפריט! 🔊 הנה התפריט!
ine hatafrit!
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
🔊 עם אורז 🔊 עם אורז
im orez
🔊 עם אטריות 🔊 עם אטריות
im itryot
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
🔊 ירקות 🔊 ירקות
yeraquot
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
🔊 לחם 🔊 לחם
lehem
🔊 חמאה 🔊 חמאה
hemah
🔊 סלט 🔊 סלט
salat
🔊 קינוח 🔊 קינוח
kynuah
🔊 פרות 🔊 פרות
perot
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 ?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
🔊 סכין 🔊 סכין
sakyn
🔊 מזלג 🔊 מזלג
mazleg
🔊 כף 🔊 כף
kaf
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 ?זו מנה חמה
zo mana hama?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
🔊 חם 🔊 חם
ham
🔊 קר 🔊 קר
kar
🔊 מתובל 🔊 מתובל
metubal
🔊 אני אקח דגים! 🔊 אני אקח דגים!
any ekah dagym!
🔊 גם אני 🔊 גם אני
gam any
12 - פרידה לשלום
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 ?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
🔊 ?נוכל להתראות 🔊 ?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
🔊 כן, בשמחה 🔊 כן, בשמחה
ken, besymha
🔊 כן, בכיף 🔊 כן, בכיף
ken, bekeif
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 ?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
🔊 כן, הנה 🔊 כן, הנה
ken, yne
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
🔊 נתראה בקרוב 🔊 נתראה בקרוב
nytrae bekarov
🔊 אני גם מקוה 🔊 אני גם מקוה
any gam mekave
🔊 להתראות! 🔊 להתראות!
lehytraot!
🔊 נפגש מחר 🔊 נפגש מחר
nipagesh mahar
🔊 ביי! 🔊 ביי!
bay!
13 - נסיעות
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 הרכבת הזאת
arakevet azot
🔊 תודה 🔊 תודה
toda
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
🔊 !בבקשה, נסיעה טובה 🔊 !בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
🔊 מוסך תקונים 🔊 מוסך תקונים
musah tykunym
🔊 תחנת-דלק 🔊 תחנת-דלק
tahanat-delek
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
🔊 אופנים 🔊 אופנים
ofnaym
🔊 מרכז העיר 🔊 מרכז העיר
merkaz ayr
🔊 פרבר 🔊 פרבר
parvar
🔊 זו עיר גדולה 🔊 זו עיר גדולה
zu yr gdola
🔊 זה כפר 🔊 זה כפר
ze kfar
🔊 הר 🔊 הר
ar
🔊 אגם 🔊 אגם
agam
🔊 כפר 🔊 כפר
kfar
14 - מלון
🔊 המלון 🔊 המלון
amalon
🔊 דירה 🔊 דירה
dyra
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 ?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 ?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
🔊 כן, בודאי! 🔊 כן, בודאי!
ken, bevaday!
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
🔊 ?יש מעלית 🔊 ?יש מעלית
yesh ma'alyt?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
🔊 המעלית היא מימין 🔊 המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 ?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
🔊 קומת קרקע 🔊 קומת קרקע
komat karka
🔊 חדר 🔊 חדר
heder
🔊 מכבסה 🔊 מכבסה
mahbesa
🔊 מספרה 🔊 מספרה
myspara
🔊 חניה למכוניות 🔊 חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
🔊 אולם האספות 🔊 אולם האספות
ulam a'asefot
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
🔊 הבריכה 🔊 הבריכה
abryha
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 ?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
🔊 כן, הנה הן 🔊 כן, הנה הן
ken, yne en
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?
15 - לחפש מישהו
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 ?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
🔊 היא יצאה 🔊 היא יצאה
y yatsa
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 היא בעבודה שלה
y baavoda shela
🔊 היא בבית שלה 🔊 היא בבית שלה
y babayt shela
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
🔊 הוא יצא 🔊 הוא יצא
u yatsa
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
🔊 הוא בבית שלו 🔊 הוא בבית שלו
u babayt shelo
16 - חוף ים
🔊 החוף 🔊 החוף
ahof
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
🔊 כדור 🔊 כדור
kadur
🔊 משקפת 🔊 משקפת
myshkefet
🔊 כובע מצחיה 🔊 כובע מצחיה
kova mytshya
🔊 מגבת 🔊 מגבת
magevet
🔊 סנדלים 🔊 סנדלים
sandalym
🔊 דלי 🔊 דלי
dly
🔊 קרם שיזוף 🔊 קרם שיזוף
Krem shyzuf
🔊 בגד-ים 🔊 בגד-ים
beged-yam
🔊 משקפי-שמש 🔊 משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
🔊 סרטן 🔊 סרטן
sartan
🔊 להשתזף 🔊 להשתזף
leyshtazef
🔊 מחומם 🔊 מחומם
mehumam
🔊 שקיעת השמש 🔊 שקיעת השמש
shky'at hashemesh
🔊 שמשיה 🔊 שמשיה
shymshya
🔊 שמש 🔊 שמש
shemesh
🔊 מכת-שמש 🔊 מכת-שמש
makat-shemesh
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 ?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
🔊 לשחות 🔊 לשחות
lysh'hot
🔊 שחיה 🔊 שחיה
shhya
🔊 גל 🔊 גל
gal
🔊 ים 🔊 ים
yam
🔊 דיונה 🔊 דיונה
dyuna
🔊 חול 🔊 חול
hol
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
🔊 ירד גשם 🔊 ירד גשם
yered geshem
🔊 תהיה שמש 🔊 תהיה שמש
tyye shemesh
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
🔊 בגד-ים 🔊 בגד-ים
beged-yam
🔊 צל 🔊 צל
tsel
17 - למקרה חרום
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 הלכתי לאבוד
halahty leybud
🔊 מה את רוצה 🔊 מה את רוצה
ma at rotsa?
🔊 ?מה קרה 🔊 ?מה קרה
ma kara?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
🔊 בית-חולים 🔊 בית-חולים
beyt-holym
🔊 בית-מרקחת 🔊 בית-מרקחת
beyt-myrkahat
🔊 רופא 🔊 רופא
rofe
🔊 שרות רפואי 🔊 שרות רפואי
sherut refuy
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
🔊 יציאת-חרום 🔊 יציאת-חרום
yetsyat-herum
🔊 המשטרה 🔊 המשטרה
hamishtara
🔊 תעודות 🔊 תעודות
teudot
🔊 מסמכים 🔊 מסמכים
mysmahym
🔊 כסף 🔊 כסף
kesef
🔊 דרכון 🔊 דרכון
darkon
🔊 מטען 🔊 מטען
mytan
🔊 ציוד, מזודות 🔊 ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
🔊 הסתלק! 🔊 הסתלק!
ystalek!

להתחיל

הורד mp3 ו-pdf