אוצר-מילים > פרסית

1 - ביטוים עיקריים

ביטוים עיקריים
בוחן
למד
1 שלום سلام
salâm
2 נוסח אחר سلام
ruz xoš
3 ערב טוב سلام
salâm
4 נוסח אחר سلام
asr bexeyr
5 להתראות خداحافظ
xodâ hâfez
6 נוסח אחר خداحافظ
xodâ negahdâr
7 נתראה יותר מאוחר تا بعد
tâ ba'd
8 כן بله
balé
9 ביטוי מקובל יותר بله
ore
10 לא نه
na
11 סליחה, בבקשה لطفاً
lotfan
12 תודה ممنون
mamnun
13 תודה רבה خیلی ممنون
xeyli mamnun
14 תודה על העזרה ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
15 בבקשה خواهش می کنم
xâheš mikonam
16 בסדר باشه
bâše
17 ?מה המחיר בבקשה ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
18 סליחה ببخشید
bebaxšid
19 ביטוי מפורש יותר ببخشید
ozr mixâm
20 אני לא מבין نمی فهمم
nemifahmam
21 נוסח אחר نمی فهمم
motevajeh nemišam
22 הבנתי فهمیدم
fahmidam
23 אני לא יודעת نمیدونم
nemidunam
24 אסור ممنوع
mamnu'
25 ?סליחה, איפה השרותים ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
26 שנה טובה! سال نو مبارک
sale no mobârak
27 יום-הולדת שמח! تولدت مبارک
tavalodet mobârak
28 ביטוי מפורש יותר تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
29 חג שמח! عیدت مبارک
eydet mobârak
30 ביטוי מפורש יותר عیدت مبارک
eydetun mobârak
31 כל הכבוד! مبارکه
mobârake2 - שיחה

שיחה
בוחן
למד
1 ?שלום, מה שלומך سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
2 שלום, טוב, תודה سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
3 רק קצת فقط یه کم
faqat ye kam
4 ?מאיזו מדינה אתה اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
5 ביטוי מפורש יותר اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
6 ?מה האזרחות שלך ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
7 ?ואת, את גרה כאן تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
8 כן, אני גרה כאן آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
9 ?קוראים לי שרה, ולך اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
10 ג'וליאן ژولیان
Julien
11 ?מה אתה עושה כאן اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
12 אני בחופשה اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
13 אנחנו בחופשה اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
14 אני בנסיעת עסקים سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
15 אני עובד כאן اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
16 אנחנו עובדים כאן اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
17 ?מה הם המקומות הטובים לאכול کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
18 ?יש מוזיאון קרוב לכאן این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
19 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?3 - למידה

למידה
בוחן
למד
1 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
2 כן, בסדר! آره، باشه
âre bâše
3 איך זה נקרא اسم این چیه؟
esme in cie?
4 זה שולחן یه میزه
ye mize
5 ?שולחן, אתה מבין یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
6 אני לא מבין نمی فهمم
nemifahmam
7 ?את יכולה לומר שוב בבקשה میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
8 את יכולה לדבר מעט לאט יותר میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
9 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
10 הבנתי فهمیدم
fahmidam4 - צבעים

צבעים
בוחן
למד
1 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
2 זה אדום قرمزه
qermeze
3 נוסח אחר قرمزه
qermez range
4 כחול آبی
âbiye
5 צהוב زرد
zard
6 לבן سفید
sefid
7 שחור سیاه
siâh
8 ירוק سبز
sabz
9 כתום نارنجی
nârenji
10 סגול بنفش
banafš
11 אפור خاکستری
xâkestari5 - מספרים

מספרים
בוחן
למד
1 אפס صفر
sefr
2 אחת یک
yek
3 שתים دو
do
4 שלוש سه
se
5 ארבע چهار
câhâr
6 חמש پنج
panj
7 שש شش
šeš
8 ביטוי בשפת הדיבור شش
šiš
9 שבע هفت
haft
10 שמונה هشت
hašt
11 תשע نه
noh
12 עשר ده
dah
13 אחת-עשרה یازده
yâzdah
14 שתים-עשרה دوازده
davâzdah
15 שלוש-עשרה سیزده
sizdah
16 ארבע-עשרה چهارده
câhârdah
17 חמש-עשרה پانزده
pânzdah
18 ביטוי בשפת הדיבור پانزده
punzdah
19 שש-עשרה شانزده
šânzdah
20 ביטוי בשפת הדיבור شانزده
šunzdah
21 שבע-עשרה هفده
hevdah
22 ביטוי בשפת הדיבור هفده
hivdah
23 שמונה-עשרה هجده
hejdah
24 ביטוי בשפת הדיבור هجده
hiždah
25 תשע-עשרה نوزده
nuzdah
26 עשרים بیست
bist
27 עשרים ואחת بیست و یک
bisto yek
28 עשרים ושתים بیست و دو
bisto do
29 עשרים ושלוש بیست و سه
bisto se
30 עשרים וארבע بیست و چهار
bisto câhâr
31 עשרים וחמש بیست و پنج
bisto panj
32 עשרים ושש بیست و شش
bisto šeš
33 ביטוי בשפת הדיבור بیست و شش
bisto šiš
34 עשרים ושבע بیست و هفت
bisto haft
35 עשרים ושמונה بیست و هشت
bisto hašt
36 עשרים ותשע بیست و نه
bisto noh
37 שלושים سی
si
38 שלושים ואחת سی و یک
sio yek
39 שלושים ושתים سی و دو
sio do
40 שלושים ושלוש سی و سه
sio se
41 שלושים וארבע سی و چهار
sio câhâr
42 שלושים חמש سی و پنج
sio panj
43 שלושים ושש سی و شش
sio šeš
44 ביטוי בשפת הדיבור سی و شش
sio šiš
45 ארבעים چهل
cehel
46 חמשים پنجاه
panjâh
47 ששים شصت
šast
48 שבעים هفتاد
haftâd
49 שמונים هشتاد
haštâd
50 תשעים نود
navad
51 מאה صد
sad
52 מאה וחמש پانصد
pânsad
53 ביטוי בשפת הדיבור پانصد
punsad
54 מאתים دویست
divist
55 שלוש מאות سیصد
sisad
56 ארבע מאות چهارصد
câhârsad
57 אלף هزار
hezâr
58 אלף חמש מאות هزار و پانصد
hezâro pânsad
59 ביטוי בשפת הדיבור هزار و پانصد
hezâro punsad
60 אלפיים دو هزار
do hezâr
61 עשרת אלפים ده هزار
dah hezâr6 - ביטויי זמן

ביטויי זמן
בוחן
למד
1 ?מתי הגעת לכאן کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
2 היום امروز
emruz
3 אתמול دیروز
diruz
4 לפני יומיים دو روز پیش
do ruz piš
5 ?כמה זמן אתה נשאר چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
6 אני נוסע שוב מחר فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
7 אני נוסע שוב מחרתים پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
8 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
9 יום שני دوشنبه
došambe
10 יום שלישי سه شنبه
sešambe
11 יום רביעי چهارشنبه
câhâršambe
12 יום חמישי پنج شنبه
panjšambe
13 יום שישי جمعه
jome
14 שבת شنبه
šambe
15 יום ראשון یکشنبه
yekšambe
16 ינואר ژانویه
žânviyeh
17 פברואר فوریه
fevriyeh
18 מרץ مارس
mârs
19 אפריל آوریل
âvril
20 מאי مه
me
21 יוני ژوئن
žuan
22 יולי ژوئیه
žuiye
23 אוגוסט اوت
ut
24 ספטמבר سپتامبر
septâmbr
25 אוקטובר اکتبر
octobr
26 נובמבר نوامبر
novâmbr
27 דצמבר دسامبر
desâmbr
28 ?מתי אתה נוסע ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
29 בשמונה בבוקר صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
30 בשמונה ורבע בבוקר صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
31 ביטוי מפורש יותר صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
32 בשמונה וחצי בבוקר صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
33 ביטוי מפורש יותר صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
34 ברבע לתשע בבוקר صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
35 ביטוי מפורש יותר صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
36 בשש בערב عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
37 ביטוי מפורש יותר عصر ساعت شش
šeš
38 אני מאחר دیرم شده
diram šode7 - מונית

מונית
בוחן
למד
1 מונית! تاکسی!
taksi
2 ?לאן אתה רוצה לנסוע کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
3 אני נוסע לתחנה میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
4 אני נוסע למלון ג'ור ונויי میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
5 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
6 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
7 ?זה רחוק מכאן از اینجا دوره؟
az injâ dure
8 לא, זה קרוב نه، همین بغله
na hamin baqale
9 כן, זה מעט רחוק יותר بله یه کم دوره
bale ye kam dure
10 ?כמה זה יעלה چقدر میشه؟
ceqadre miše
11 קח אותי לכאן בבקשה من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
12 זה ימינה سمت راسته
samte râste
13 זה שמאלה سمت چپه
samte cape
14 זה ישר مستقیمه
mostaqime
15 זה כאן همینجاست
haminjâst
16 זה משם از این طرفه
az in tarafe
17 עצור! همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
18 קח את הזמן عجله نکنید
ajale nakonid
19 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfan8 - הרגשות

הרגשות
בוחן
למד
1 אני אוהב מאד את המדינה שלך کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
2 אני אוהבת אותך دوستت دارم
duset dâram
3 אני שמח خوشحالم
xošhâlam
4 אני עצובה ناراحتم
nârâhatam
5 אני מרגיש טוב כאן اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
6 קר לי سردمه
sardameh
7 חם לי گرممه
garmameh
8 זה גדול מדי خیلی بزرگه
xeyli bozorge
9 זה קטן מדי خیلی کوچیکه
xeyli kucike
10 זה מושלם عالیه
âlie
11 ?אתה רוצה לצאת הערב دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
12 אני אשמח לצאת הערב دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
13 זה רעיון טוב پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
14 יש לי חשק לעשות חיים دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
15 זה לא רעיון טוב پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
16 אין לי חשק לצאת הערב دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
17 יש לי חשק לנוח میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
18 אתה רוצה לעשות ספורט دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
19 כן, אני צריך להתפרק! نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
20 אני משחק טניס تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
21 לא, תודה, אני די עיף نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastam9 - משפחה

משפחה
בוחן
למד
1 ?יש לך כאן משפחה خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
2 אבא שלי پدرم
pedaram
3 אמא שלי مادرم
mâdaram
4 הבן שלי پسرم
pesaram
5 הבת שלי دخترم
doxtaram
6 אח یه برادر
ye barâdar
7 אחות یه خواهر
ye xâhar
8 חבר یه دوست
ye dust
9 ידידה یه دوست
ye dust
10 חבר שלי دوستم
dustam
11 ידידה שלי دوستم
dustam
12 בעלי شوهرم
šoharam
13 ביטוי מפורש יותר شوهرم
hamsaram
14 אשתי زنم
zanam
15 ביטוי מפורש יותר زنم
xânumam/hamsaram10 - בר

בר
בוחן
למד
1 בר بار
bâr
2 ?אתה רוצה לשתות משהו نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
3 לשתות نوشیدن
nušidan
4 כוס لیوان
livân
5 בשמחה با کمال میل
bâ kamâle meyl
6 ?מה אתה שותה چی میخوری؟
ci mixori?
7 ?מה יש לשתות نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
8 יש מים או מיץ آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
9 מים آب
âb
10 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
11 קוביות קרח یخ
yax
12 שוקו شکلات
šokolât
13 חלב شیر
šir
14 תה چای
cây
15 קפה قهوه
qahve
16 עם סוכר با شکر
bâ šekar
17 עם קצפת با خامه
bâ xâme
18 יין شراب
šarâb
19 בירה آبجو
âbejo
20 תה בבקשה یه چای لطفاً
ye cây lotfan
21 בירה בבקשה یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
22 ?מה תרצה לשתות نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
23 פעמיים תה בבקשה دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
24 פעמיים בירה בבקשה دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
25 כלום, תודה هیچی. ممنون
hici mamnun
26 לחייך به سلامتی تو
be salâmatiye to
27 לחיים! به سلامتی
be salâmati
28 נוסח אחר به سلامتی
nuš
29 חשבון בבקשה! صورتحساب لطفاً
surathesâb
30 סליחה ,כמה אני חייב לך چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
31 עשרים יורו بیست یورو
bist yoro
32 אני מזמינה אותך مهمون منی
mehmune mani11 - מסעדה

מסעדה
בוחן
למד
1 המסעדה رستوران
resturân
2 ?אתה רוצה לאכול غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
3 כן, אני אשמח آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
4 לאכול خوردن
xordan
5 ?איפה אנחנו יכולים לאכול کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
6 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
7 ארוחת-ערב شام
šâm
8 ארחתת-בוקר صبحانه
sobhâne
9 סליחה, בבקשה لطفا!
lotfan
10 תפריט, בבקשה! منو، لطفا!
meno lotfan
11 הנה התפריט! بفرمایید منو
befarmâyid meno
12 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
13 עם אורז با برنج
bâ berenj
14 עם אטריות با ماکارونی
bâ mâkâroni
15 תפוחי-אדמה سیب زمینی
sib zamini
16 ירקות سبزیجات
sabzijât
17 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
18 לחם نان
nân
19 חמאה کره
karé
20 סלט سالاد
sâlâd
21 קינוח دسر
deser
22 פרות میوه
mive
23 ?סליחה, יש לך סכין میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
24 כן, אני תיכף מביא לך אותו بله، الساعه
bale assâ'e
25 סכין چاقو
câqu
26 מזלג چنگال
cangâl
27 כף قاشق
qâšoq
28 ?זו מנה חמה این غذای گرمه؟
in qazâye garme
29 כן, וגם מאד מתובלת بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
30 חם داغ
dâq
31 קר سرد
sard
32 מתובל تند
tond
33 אני אקח דגים! من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
34 גם אני من هم همینطور
man ham hamintor12 - פרידה לשלום

פרידה לשלום
בוחן
למד
1 מאוחר! אני חייבת ללכת! دیره. باید برم
dire bâyad beram
2 ?נוכל להפגש می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
3 כן, בשמחה آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
4 אני גרה בכתובת הזו من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
5 נוסח אחר من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
6 ?יש לך מספר טלפון خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
7 כן, הנה آره، بیا
âre biâ
8 היה לי נחמד איתך با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
9 גם לי, נעים להכיר אותך من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
10 נתראה בקרוב به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
11 אני גם מקוה من هم امیدوارم
man ham omidvâram
12 להתראות! خداحافظ
xodâ hâfez
13 נפגש מחר تا فردا
tâ fardâ
14 ביי! خداحافظ
xodâ hâfez13 - נסיעות

נסיעות
בוחן
למד
1 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
2 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
3 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
4 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
5 ביטוי מקובל יותר این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
6 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
7 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
8 כרטיס לעיר השמש בבקשה ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
9 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
10 לוח-הזמנים של האוטובוס ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
11 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
12 הרכבת הזאת اونه
une
13 תודה ممنون
mamnun
14 על לא דבר, נסיעה טובה! خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
15 מוסך תקונים گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
16 תחנת-דלק پمپ بنزین
pompe benzin
17 לתדלק בבקשה پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
18 אופנים دوچرخه
docarxe
19 מרכז העיר مرکز شهر
markaze šahr
20 פרבר حومه
hume
21 זו עיר גדולה شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
22 זה כפר یه روستاست
ye rustâst
23 הר یک کوه
ye kuh
24 אגם یک دریاچه
ye daryâce
25 כפר دشت
dašt
26 שם נרדף دشت
rustâ14 - לחפש מישהו

לחפש מישהו
בוחן
למד
1 ?סליחה, שרה נמצאת ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
2 כן, היא נמצאת כאן بله اینجاست
bale injâst
3 היא יצאה رفته بیرون
rafte birun
4 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
5 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
6 נוסח אחר میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
7 היא בעבודה שלה سر کاره.
sare kâre
8 היא בבית שלה خونه است
xunast
9 ?סליחה, ג'וליאן נמצא ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
10 כן, הוא נמצא כאן بله اینجاست
bale injâst
11 הוא יצא رفته بیرون
rafte birun
12 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
13 נוסח אחר میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
14 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
15 הוא בעבודה שלו سر کاره.
sare kâre
16 הוא בבית שלו خونه است
xunast15 - מלון

מלון
בוחן
למד
1 המלון هتل
hotel
2 דירה آپارتمان
âpârtemân
3 ברוכים הבאים! خوش آمدید!
xoš âmadid
4 ביטוי בשפת הדיבור خوش آمدید!
xoš umadid
5 ?יש לכם חדר פנוי اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
6 ?יש חדר-אמבטיה בחדר این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
7 ביטוי מפורש יותר این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
8 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
9 ?אתה מעונינים בחדר כפול یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
10 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
11 חדר עם ארוחת-בוקר اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
12 ביטוי בשפת הדיבור اتاق با صبحانه
sobhune
13 ?מה המחיר ללילה قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
14 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
15 כן, בודאי! بله البته
bale albate
16 תודה, החדר הוא טוב מאד ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
17 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
18 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
19 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
20 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
21 הוא בקומה הראשונה طبقه اوله
tabaqeye avale
22 ?יש מעלית آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
23 המעלית היא משמאל آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
24 המעלית היא מימין آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
25 ?איפה נמצאת המכבסה رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
26 היא בקומת הקרקע طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
27 קומת קרקע طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
28 חדר اتاق
otâq
29 מכבסה خشکشویی
xoškšui
30 מספרה آرایشگاه
ârâyešgâh
31 חניה למכוניות پارکینگ خودرو
parkinge xodro
32 נפגשים באולם האספות همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
33 נוסח אחר همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
34 אולם האספות اتاق جلسات
otâqe jalasât
35 הבריכה מחוממת آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
36 ביטוי בשפת הדיבור آب استخر گرم است
estaxr garme
37 הבריכה استخر
estaxr
38 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
39 את המפתח בבקשה کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
40 את הדרכון בבקשה کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
41 ?יש הודעות בשבילי ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
42 כן, הנה הן بله، بفرمایید
bale befarmâyid
43 לא, לא קיבלת שום-הודעה نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
44 ?איפה אני יכול לפרוט כסף کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
45 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
46 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?16 - חוף ים

חוף ים
בוחן
למד
1 החוף ساحل
sâhel
2 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
3 יש חנות בכיוון הזה یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
4 כדור توپ
tup
5 משקפת دوربین شکاری
durbine šekâri
6 כובע מצחיה کلاه
kolah
7 מגבת حوله
hole
8 סנדלים صندل
sandal
9 דלי سطل
satl
10 קרם שיזוף کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
11 בגד-ים شورت شنا
šorte šena
12 משקפי-שמש عینک افتابی
eynake âftâbi
13 סרטן خرچنگ
xarcang
14 להשתזף حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
15 מחומם آفتابی
âftâbi
16 שקיעת השמש غروب
qorub
17 שמשיה سایبان
sâyebân
18 שמש خورشید
xoršid
19 מכת-שמש آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
20 ?מסוכן לשחות כאן ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
21 נוסח אחר ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
22 לא, זה לא מסוכן نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
23 כן, אסור להתרחץ כאן بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
24 לשחות شنا کردن
šenâ kardan
25 שחיה شنا
šenâ
26 גל موج
moj
27 ים دریا
daryâ
28 דיונה تپه شنی
tappeye šeni
29 חול شن
šen
30 ?מה תחזית מזג-האויר למחר پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
31 נוסח אחר پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
32 מזג האויר ישתנה هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
33 ירד גשם میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
34 תהיה שמש آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
35 תהיה רוח חזקה باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
36 בגד-ים لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
37 צל سایه
sâye17 - למקרה חרום

למקרה חרום
בוחן
למד
1 ?את יכולה לעזור לי בבקשה میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
2 הלכתי לאבוד من گم شدم
man gom šodam
3 מה את רוצה چی میخواید؟
ci mixâyd?
4 ?מה קרה چی شده؟
ci šode?
5 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
6 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
7 ביטוי מפורש יותר نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
8 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
9 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
10 בית-חולים بیمارستان
bimârestân
11 בית-מרקחת داروخانه
dâruxane
12 ביטוי בשפת הדיבור داروخانه
dâruxune
13 רופא دکتر
doktor
14 שרות רפואי خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
15 איבדתי את התעודות שלי مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
16 גנבו לי את התעודות دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
17 משרד לאבידות ולמציאות دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
18 תחנת עזרה ראשונה درمانگاه
darmângah
19 יציאת-חרום خروج اضطراری
xoruje ezterari
20 המשטרה پلیس
polis
21 תעודות مدارک
madârek
22 כסף پول
pul
23 דרכון گذرنامه
gozarnâme
24 מטען چمدان
camedân
25 ביטוי בשפת הדיבור چمدان
camedun
26 זה בסדר, לא תודה نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
27 עזוב אותי בשקט! راحتم بذارید!
râhatam bezarid
28 הסתלק! برید!
berid
הורד mp3 ו-pdf
MP3 + PDF

הורדת כל המשפטים והניבים

הדגמה בחינםלהתחיל

הורד mp3 ו-pdf