אוצר-מילים > קוריאנית

1 - ביטוים עיקריים
🔊 שלום 🔊 안녕하세요
Annyeonghaseyo
🔊 שלום 🔊 안녕
Annyeong
🔊 ערב טוב 🔊 안녕하세요
Annyeonghaseyo
🔊 ערב טוב 🔊 안녕
Annyeong
🔊 להתראות 🔊 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
🔊 להתראות 🔊 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 나중에 보자
Najung-e boja
🔊 כן 🔊 네
Ne
🔊 כן 🔊 예
Ye
🔊 לא 🔊 아니요
Aniyo
🔊 לא 🔊 아니
Ani
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 실례합니다
Sillyehabnida
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 저기요
Jeogiyo
🔊 תודה 🔊 감사합니다
Gamsahabnida
🔊 תודה 🔊 고마워
Gomawo
🔊 תודה רבה 🔊 감사합니다
Gamsahabnida
🔊 תודה על העזרה 🔊 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
🔊 תודה על העזרה 🔊 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
🔊 בבקשה 🔊 아니예요
Aniyeyo
🔊 בסדר 🔊 알았습니다
Al-assseubnida
🔊 בסדר 🔊 알았어
Al-ass-eo
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
🔊 סליחה 🔊 죄송해요
Joesonghaeyo
🔊 סליחה 🔊 미안해
Mianhae
🔊 אני לא מבין 🔊 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
🔊 אני לא מבין 🔊 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
🔊 הבנתי 🔊 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
🔊 הבנתי 🔊 이해했어
Ihaehaess-eo
🔊 אני לא יודעת 🔊 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
🔊 אני לא יודעת 🔊 잘 몰라
Jal molla
🔊 אסור 🔊 금지
Geumji
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
🔊 שנה טובה! 🔊 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
🔊 חג שמח! 🔊 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
🔊 כל הכבוד! 🔊 축하해요
Chughahaeyo
🔊 כל הכבוד! 🔊 축하해
Chughahae
2 - שיחה
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
🔊 שלום, מה שלומך? 🔊 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
🔊 ?אתה מדבר קוריאנית 🔊 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
🔊 לא, אני לא מדבר קוריאנית 🔊 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
🔊 רק קצת 🔊 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
🔊 אני ישראלי 🔊 저는 이스라엘 사람입니다
Jeoneun iseula-el salam-ibnida
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
🔊 ג'וליאן 🔊 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
🔊 אני בחופשה 🔊 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
🔊 אני עובד כאן 🔊 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?
3 - למידה
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
🔊 כן, בסדר! 🔊 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
🔊 איך זה נקרא 🔊 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
🔊 איך זה נקרא? 🔊 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
🔊 זה שולחן 🔊 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
🔊 זה שולחן 🔊 테이블입니다
Teibeul-ibnida
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
🔊 שולחן, אתה מבין? 🔊 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
🔊 אני לא מבין 🔊 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
🔊 אני לא מבין 🔊 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
🔊 את יכולה לומר שוב בבקשה? 🔊 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר? 🔊 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
🔊 את יכולה לכתוב את זה בבקשה? 🔊 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
🔊 הבנתי 🔊 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
🔊 הבנתי 🔊 이해했어
Ihaehaess-eo
4 - צבעים
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
🔊 זה אדום 🔊 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
🔊 כחול 🔊 파란색
Palan-saeg
🔊 צהוב 🔊 노란색
Nolan-saeg
🔊 לבן 🔊 흰색
Huin-saeg
🔊 שחור 🔊 검정색
Geomjeong-saeg
🔊 ירוק 🔊 녹색
Nog-saeg
🔊 כתום 🔊 주황색
Juhwang-saeg
🔊 סגול 🔊 보라색
Bola-saeg
🔊 אפור 🔊 회색
Hoe-saeg
5 - מספרים
🔊 אפס 🔊 영
Yeong
🔊 אחת 🔊 일
Il
🔊 אחת 🔊 하나
Hana
🔊 שתים 🔊 이
I
🔊 שתים 🔊 둘
Dul
🔊 שלוש 🔊 삼
Sam
🔊 שלוש 🔊 셋
Ses
🔊 ארבע 🔊 사
Sa
🔊 ארבע 🔊 넷
Nes
🔊 חמש 🔊 오
O
🔊 חמש 🔊 다섯
Daseos
🔊 שש 🔊 육
Yug
🔊 שש 🔊 여섯
Yeoseos
🔊 שבע 🔊 칠
Chil
🔊 שבע 🔊 일곱
Ilgob
🔊 שמונה 🔊 팔
Pal
🔊 שמונה 🔊 여덟
Yeodeolb
🔊 תשע 🔊 구
Gu
🔊 תשע 🔊 아홉
Ahob
🔊 עשר 🔊 십
Sib
🔊 עשר 🔊 열
Yeol
🔊 אחת-עשרה 🔊 십일
Sib-il
🔊 אחת-עשרה 🔊 열하나
Yeolhana
🔊 שתים-עשרה 🔊 십이
Sib-i
🔊 שתים-עשרה 🔊 열둘
Yeoldul
🔊 שלוש-עשרה 🔊 십삼
Sibsam
🔊 שלוש-עשרה 🔊 열셋
Yeolses
🔊 ארבע-עשרה 🔊 십사
Sibsa
🔊 ארבע-עשרה 🔊 열넷
Yeolnes
🔊 חמש-עשרה 🔊 십오
Sib-o
🔊 חמש-עשרה 🔊 열다섯
Yeoldaseos
🔊 שש-עשרה 🔊 십육
Sib-yug
🔊 שש-עשרה 🔊 열여섯
Yeol-yeoseos
🔊 שבע-עשרה 🔊 십칠
Sibchil
🔊 שבע-עשרה 🔊 열일곱
Yeol-ilgob
🔊 שמונה-עשרה 🔊 십팔
Sibpal
🔊 שמונה-עשרה 🔊 열여덟
Yeol-yeodeolb
🔊 תשע-עשרה 🔊 십구
Sibgu
🔊 תשע-עשרה 🔊 열아홉
Yeol-ahob
🔊 עשרים 🔊 이십
Isib
🔊 עשרים 🔊 스물
Seumul
🔊 עשרים ואחת 🔊 이십일
Isib-il
🔊 עשרים ואחת 🔊 스물 하나
Seumul hana
🔊 עשרים ושתים 🔊 이십이
Isib-i
🔊 עשרים ושתים 🔊 스물 둘
Seumul dul
🔊 עשרים ושלוש 🔊 이십삼
Isibsam
🔊 עשרים ושלוש 🔊 스물 셋
Seumul ses
🔊 עשרים וארבע 🔊 이십사
Isibsa
🔊 עשרים וארבע 🔊 스물 넷
Seumul nes
🔊 עשרים וחמש 🔊 이십오
Isib-o
🔊 עשרים וחמש 🔊 스물 다섯
Seumul daseos
🔊 עשרים ושש 🔊 이십육
Isib-yug
🔊 עשרים ושש 🔊 스물 여섯
Seumul yeoseos
🔊 עשרים ושבע 🔊 이십칠
Isibchil
🔊 עשרים ושבע 🔊 스물 일곱
Seumul ilgob
🔊 עשרים ושמונה 🔊 이십팔
Isibpal
🔊 עשרים ושמונה 🔊 스물 여덟
Seumul yeodeolb
🔊 עשרים ותשע 🔊 이십구
Isibgu
🔊 עשרים ותשע 🔊 스물 아홉
Seumul ahob
🔊 שלושים 🔊 삼십
Samsib
🔊 שלושים 🔊 서른
Seoleun
🔊 שלושים ואחת 🔊 삼십일
Samsib-il
🔊 שלושים ואחת 🔊 서른 하나
Seoleun hana
🔊 שלושים ושתים 🔊 삼십이
Samsib-i
🔊 שלושים ושתים 🔊 서른 둘
Seoleun dul
🔊 שלושים ושלוש 🔊 삼십삼
Samsibsam
🔊 שלושים ושלוש 🔊 서른 셋
Seoleun ses
🔊 שלושים וארבע 🔊 삼십사
Samsibsa
🔊 שלושים וארבע 🔊 서른 넷
Seoleun nes
🔊 שלושים חמש 🔊 삼십오
Samsib-o
🔊 שלושים חמש 🔊 서른 다섯
Seoleun daseos
🔊 שלושים ושש 🔊 삼십육
Samsib-yug
🔊 שלושים ושש 🔊 서른 여섯
Seoleun yeoseos
🔊 ארבעים 🔊 사십
Sasib
🔊 ארבעים 🔊 마흔
Maheun
🔊 חמשים 🔊 오십
Osib
🔊 חמשים 🔊 쉰
Swin
🔊 ששים 🔊 육십
Yugsib
🔊 ששים 🔊 예순
Yesun
🔊 שבעים 🔊 칠십
Chilsib
🔊 שבעים 🔊 일흔
Ilheun
🔊 שמונים 🔊 팔십
Palsib
🔊 שמונים 🔊 여든
Yeodeun
🔊 תשעים 🔊 구십
Gusib
🔊 תשעים 🔊 아흔
Aheun
🔊 מאה 🔊 백
Baeg
🔊 מאה וחמש 🔊 백오
Baeg-o
🔊 מאתים 🔊 이백
Ibaeg
🔊 שלוש מאות 🔊 삼백
Sambaeg
🔊 ארבע מאות 🔊 사백
Sabaeg
🔊 אלף 🔊 천
Cheon
🔊 אלף חמש מאות 🔊 천오백
Cheon-obaeg
🔊 אלפיים 🔊 이천
Icheon
🔊 עשרת אלפים 🔊 만
Man
6 - ביטויי זמן
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
🔊 היום 🔊 오늘
Oneul
🔊 אתמול 🔊 어제
Eoje
🔊 לפני יומיים 🔊 이틀전에
Iteuljeon-e
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
🔊 כמה זמן אתה נשאר? 🔊 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
🔊 יום שני 🔊 월요일
Wol-yoil
🔊 יום שלישי 🔊 화요일
Hwa-yoil
🔊 יום רביעי 🔊 수요일
Su-yoil
🔊 יום חמישי 🔊 목요일
Mog-yoil
🔊 יום שישי 🔊 금요일
Geum-yoil
🔊 שבת 🔊 토요일
To-yoil
🔊 יום ראשון 🔊 일요일
Il-yoil
🔊 ינואר 🔊 일월달
Il-woldal
🔊 פברואר 🔊 이월달
I-woldal
🔊 מרץ 🔊 삼월달
Sam-woldal
🔊 אפריל 🔊 사월달
Sa-woldal
🔊 מאי 🔊 오월달
O-woldal
🔊 יוני 🔊 유월달
Yu-woldal
🔊 יולי 🔊 칠월달
Chil-woldal
🔊 אוגוסט 🔊 팔월달
Pal-woldal
🔊 ספטמבר 🔊 구월달
Gu-woldal
🔊 אוקטובר 🔊 시월달
Si-woldal
🔊 נובמבר 🔊 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
🔊 דצמבר 🔊 십이월달
Sib-iwoldal
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
🔊 מתי אתה נוסע? 🔊 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
🔊 בשש בערב 🔊 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
🔊 אני מאחר 🔊 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo
🔊 בשש בערב 🔊 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
7 - מונית
🔊 מונית! 🔊 택시!
Taegsi!
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
🔊 לא, זה קרוב 🔊 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
🔊 זה ימינה 🔊 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
🔊 זה שמאלה 🔊 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
🔊 זה ישר 🔊 곧장 가세요
Godjang gaseyo
🔊 זה כאן 🔊 여기입니다
Yeogiibnida
🔊 זה משם 🔊 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
🔊 עצור! 🔊 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
🔊 קח את הזמן 🔊 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo
8 - משפחה
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
🔊 יש לך כאן משפחה? 🔊 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
🔊 אבא שלי 🔊 아버지
Abeoji
🔊 אבא שלי 🔊 아빠
Appa
🔊 אמא שלי 🔊 어머니
Eomeoni
🔊 אמא שלי 🔊 엄마
Eomma
🔊 הבן שלי 🔊 아들
Adeul
🔊 הבת שלי 🔊 딸
Ttal
🔊 אח 🔊 형제
Hyeongje
🔊 אח 🔊 형- 오빠
Hyeong – Oppa
🔊 אחות 🔊 자매
Jamae
🔊 אחות 🔊 누나 – 언니
Nuna – Eonni
🔊 חבר 🔊 친구
Chingu
🔊 ידידה 🔊 친구
Chingu
🔊 חבר שלי 🔊 남자 친구
Namja chingu
🔊 חבר שלי 🔊 애인
Aein
🔊 ידידה שלי 🔊 여자 친구
Yeoja chingu
🔊 ידידה שלי 🔊 애인
Aein
🔊 בעלי 🔊 남편
Nampyeon
🔊 אשתי 🔊 아내
Anae
9 - הרגשות
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 사랑해요
Salanghaeyo
🔊 אני שמח 🔊 행복해요
Haengboghaeyo
🔊 אני עצובה 🔊 슬퍼요
Seulpeoyo
🔊 אני עצובה 🔊 우울해요
Uulhaeyo 
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
🔊 קר לי 🔊 추워요
Chuwoyo
🔊 חם לי 🔊 더워요
Deowoyo
🔊 זה גדול מדי 🔊 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
🔊 זה קטן מדי 🔊 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
🔊 זה מושלם 🔊 딱 맞네요
Ttag majneyo
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
🔊 זה רעיון טוב 🔊 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
🔊 אני משחק טניס 🔊 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo
10 - בר
🔊 בר 🔊 바
Ba
🔊 בר 🔊 술집
Suljib
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
🔊 אתה רוצה לשתות משהו? 🔊 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
🔊 לשתות 🔊 마시다
Masida
🔊 כוס 🔊 잔
Jan
🔊 כוס 🔊 컵
Keob
🔊 בשמחה 🔊 좋아요
Joh-ayo
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
🔊 מה אתה שותה? 🔊 뭘 마실래?
Mwol masillae?
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
🔊 מה יש לשתות? 🔊 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
🔊 יש מים או מיץ 🔊 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
🔊 מים 🔊 물
Mul
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
🔊 קוביות קרח 🔊 얼음
Eol-eum
🔊 שוקו 🔊 핫쵸코
Haschyoko
🔊 חלב 🔊 우유
Uyu
🔊 תה 🔊 차
Cha
🔊 קפה 🔊 커피
Keopi
🔊 עם סוכר 🔊 설탕이랑
Seoltang-ilang
🔊 עם קצפת 🔊 크림이랑
Keulim-ilang
🔊 יין 🔊 포도주
Podoju
🔊 בירה 🔊 맥주
Maegju
🔊 תה בבקשה 🔊 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
🔊 בירה בבקשה 🔊 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
🔊 כלום, תודה 🔊 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
🔊 לחייך 🔊 건배
Geonbae
🔊 לחיים! 🔊 건배
Geonbae
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 얼마예요?
Eolmayeyo?
🔊 עשרים יורו 🔊 이만 원입니다
Iman won-ibnida
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 제가 살게요
Jega salgeyo
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 제가 낼게요
Jega naelgeyo
11 - מסעדה
🔊 המסעדה 🔊 식당
Sigdang
🔊 המסעדה 🔊 레스토랑
Leseutolang
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
🔊 אתה רוצה לאכול? 🔊 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
🔊 כן, אני אשמח 🔊 네
Ne
🔊 לאכול 🔊 먹다
Meogda
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
🔊 ארוחת-ערב 🔊 저녁식사
Jeonyeogsigsa
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 아침식사
Achimsigsa
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 여기요!
Yeogiyo!
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
🔊 הנה התפריט! 🔊 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
🔊 מה אתה מעדיף לאכול? בשר או דגים? 🔊 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
🔊 עם אורז 🔊 밥이랑
Bab-ilang
🔊 עם אטריות 🔊 면이랑
Myeon-ilang
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 감자
Gamja
🔊 ירקות 🔊 야채
Yachae
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
🔊 לחם 🔊 빵
Ppang
🔊 חמאה 🔊 버터
Beoteo
🔊 סלט 🔊 샐러드
Saelleodeu
🔊 קינוח 🔊 디저트
Dijeoteu
🔊 פרות 🔊 과일
Gwail
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
🔊 סכין 🔊 칼
Kal
🔊 מזלג 🔊 포오크
Pookeu
🔊 כף 🔊 숟가락
Sudgalag
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
🔊 חם 🔊 따뜻하다
Ttatteushada
🔊 קר 🔊 차갑다
Chagabda
🔊 מתובל 🔊 맵다
Maebda
🔊 אני אקח דגים! 🔊 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
🔊 גם אני 🔊 저도요
Jeodoyo
12 - פרידה לשלום
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
🔊 כן, בשמחה 🔊 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
🔊 כן, הנה 🔊 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
🔊 נתראה בקרוב 🔊 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
🔊 אני גם מקוה 🔊 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
🔊 להתראות! 🔊 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
🔊 להתראות! 🔊 잘 가
Jal ga
🔊 נפגש מחר 🔊 내일 봐요
Naeil bwayo
🔊 נפגש מחר 🔊 내일 봐
Naeil bwa
🔊 ביי! 🔊 잘 가요
Jal gayo
🔊 ביי! 🔊 잘 가
Jal ga
13 - נסיעות
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 버스 시간표
Beoseu siganpyo
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
🔊 הרכבת הזאת 🔊 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
🔊 תודה 🔊 감사합니다
Gamsahabnida
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
🔊 מוסך תקונים 🔊 카센터
Kasenteo
🔊 תחנת-דלק 🔊 주유소
Juyuso
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
🔊 אופנים 🔊 자전거
Jajeongeo
🔊 מרכז העיר 🔊 중심지
Jungsimji
🔊 פרבר 🔊 교외
Gyooe
🔊 זו עיר גדולה 🔊 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
🔊 זה כפר 🔊 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
🔊 הר 🔊 산
San
🔊 אגם 🔊 호수
Hosu
🔊 כפר 🔊 시골, 농촌
Sigol, nongchon
14 - מלון
🔊 המלון 🔊 호텔
Hotel
🔊 דירה 🔊 아파트
Apateu
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
🔊 כן, בודאי! 🔊 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
🔊 ?יש מעלית 🔊 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
🔊 המעלית היא מימין 🔊 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
🔊 קומת קרקע 🔊 일층
Ilcheung
🔊 חדר 🔊 방
Bang
🔊 מכבסה 🔊 세탁소
Setagso
🔊 מספרה 🔊 미용실
Miyongsil
🔊 חניה למכוניות 🔊 주차장
Juchajang
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
🔊 אולם האספות 🔊 회의실
Hoeuisil
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
🔊 הבריכה 🔊 수영장
Suyeongjang
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
🔊 כן, הנה הן 🔊 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?
15 - לחפש מישהו
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
🔊 היא יצאה 🔊 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
🔊 היא בבית שלה 🔊 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
🔊 הוא יצא 🔊 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
🔊 הוא בבית שלו 🔊 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
16 - חוף ים
🔊 החוף 🔊 해변
Haebyeon
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
🔊 כדור 🔊 물놀이 공
Mulnol-i gong
🔊 משקפת 🔊 쌍안경
Ssang-angyeong
🔊 כובע מצחיה 🔊 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
🔊 מגבת 🔊 수건
Sugeon
🔊 סנדלים 🔊 샌달
Saendal
🔊 דלי 🔊 물통
Multong
🔊 קרם שיזוף 🔊 썬크림
Sseonkeulim
🔊 בגד-ים 🔊 수영 팬티
Suyeong paenti
🔊 משקפי-שמש 🔊 썬그라스
Sseongeulaseu
🔊 סרטן 🔊 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
🔊 להשתזף 🔊 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
🔊 מחומם 🔊 양지바른
Yangjibaleun
🔊 שקיעת השמש 🔊 일몰
Ilmol
🔊 שמשיה 🔊 파라솔
Palasol
🔊 שמש 🔊 해
Hae
🔊 שמש 🔊 태양
Taeyang
🔊 מכת-שמש 🔊 일광욕
Ilgwang-yog
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
🔊 לשחות 🔊 수영하다
Suyeonghada
🔊 שחיה 🔊 수영
Suyeong
🔊 גל 🔊 파도
Pado
🔊 ים 🔊 바다
Bada
🔊 דיונה 🔊 모래 언덕
Molae eondeog
🔊 חול 🔊 모래
Molae
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
🔊 ירד גשם 🔊 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
🔊 תהיה שמש 🔊 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
🔊 בגד-ים 🔊 수영복
Suyeongbog
🔊 צל 🔊 그늘
Geuneul
17 - למקרה חרום
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
🔊 את יכולה לעזור לי בבקשה? 🔊 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
🔊 מה את רוצה 🔊 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
🔊 ?מה קרה 🔊 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
🔊 בית-חולים 🔊 병원
Byeong-won
🔊 בית-מרקחת 🔊 약국
Yaggug
🔊 רופא 🔊 의사
Uisa
🔊 שרות רפואי 🔊 의료 서비스
Uilyo seobiseu
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 구조대
Gujodae
🔊 יציאת-חרום 🔊 비상구
Bisang-gu
🔊 המשטרה 🔊 경찰서
Gyeongchalseo
🔊 תעודות 🔊 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
🔊 תעודות 🔊 신분증
Sinbunjeung
🔊 כסף 🔊 현금
Hyeongeum
🔊 כסף 🔊 돈
Don
🔊 דרכון 🔊 여권
Yeogwon
🔊 מטען 🔊 짐
Jim
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
🔊 הסתלק! 🔊 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!