אוצר-מילים > קוריאנית

1 - ביטוים עיקריים

ביטוים עיקריים
בוחן
למד
1 שלום 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 ביטוי מקובל יותר 안녕
Annyeong
3 ערב טוב 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 ביטוי מקובל יותר 안녕
Annyeong
5 להתראות 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 ביטוי מקובל יותר (להישאר - חיים) 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 נתראה יותר מאוחר 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 ביטוי מקובל יותר 나중에 보자
Najung-e boja
9 כן
Ne
10 שם נרדף
Ye
11 לא 아니요
Aniyo
12 ביטוי מקובל יותר 아니
Ani
13 סליחה, בבקשה 실례합니다
Sillyehabnida
14 נוסח אחר 저기요
Jeogiyo
15 תודה 감사합니다
Gamsahabnida
16 ביטוי מקובל יותר 고마워
Gomawo
17 תודה רבה 감사합니다
Gamsahabnida
18 תודה על העזרה 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 ביטוי מקובל יותר 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 בבקשה 아니예요
Aniyeyo
21 בסדר 알았습니다
Al-assseubnida
22 ביטוי מקובל יותר 알았어
Al-ass-eo
23 ?מה המחיר בבקשה 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 סליחה 죄송해요
Joesonghaeyo
25 ביטוי מקובל יותר 미안해
Mianhae
26 אני לא מבין 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 ביטוי מקובל יותר 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 הבנתי 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 ביטוי מקובל יותר 이해했어
Ihaehaess-eo
30 אני לא יודעת 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 ביטוי מקובל יותר 잘 몰라
Jal molla
32 אסור 금지
Geumji
33 ?סליחה, איפה השרותים 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 שנה טובה! 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 יום-הולדת שמח! 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 חג שמח! 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 כל הכבוד! 축하해요
Chughahaeyo
38 ביטוי מקובל יותר 축하해
Chughahae2 - שיחה

שיחה
בוחן
למד
1 ?שלום, מה שלומך 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
2 ביטוי מקובל יותר 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
3 שלום, טוב, תודה 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
4 ?אתה מדבר קוריאנית 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
5 לא, אני לא מדבר קוריאנית 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
6 רק קצת 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
7 ?מאיזו מדינה אתה 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
8 ?מה האזרחות שלך 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
9 אני ישראלי 저는 이스라엘 사람입니다
Jeoneun iseula-el salam-ibnida
10 ?ואת, את גרה כאן 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
11 כן, אני גרה כאן 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
12 ?קוראים לי שרה, ולך 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
13 ג'וליאן 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
14 ?מה אתה עושה כאן 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
15 אני בחופשה 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
16 אנחנו בחופשה 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
17 אני בנסיעת עסקים 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
18 אני עובד כאן 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
19 אנחנו עובדים כאן 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
20 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
21 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
22 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?3 - למידה

למידה
בוחן
למד
1 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
2 כן, בסדר! 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
3 איך זה נקרא 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
4 נוסח אחר 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
5 זה שולחן 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
6 נוסח אחר 테이블입니다
Teibeul-ibnida
7 ?שולחן, אתה מבין 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
8 נוסח אחר 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
9 אני לא מבין 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
10 ביטוי מקובל יותר 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
11 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
12 ביטוי מקובל יותר 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
13 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
14 ביטוי מקובל יותר 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
15 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
16 ביטוי מקובל יותר 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
17 הבנתי 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
18 ביטוי מקובל יותר 이해했어
Ihaehaess-eo4 - צבעים

צבעים
בוחן
למד
1 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
2 זה אדום 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
3 כחול 파란색
Palan-saeg
4 צהוב 노란색
Nolan-saeg
5 לבן 흰색
Huin-saeg
6 שחור 검정색
Geomjeong-saeg
7 ירוק 녹색
Nog-saeg
8 כתום 주황색
Juhwang-saeg
9 סגול 보라색
Bola-saeg
10 אפור 회색
Hoe-saeg5 - מספרים

מספרים
בוחן
למד
1 אפס
Yeong
2 אחת
Il
3 נוסח אחר 하나
Hana
4 שתים
I
5 נוסח אחר
Dul
6 שלוש
Sam
7 נוסח אחר
Ses
8 ארבע
Sa
9 נוסח אחר
Nes
10 חמש
O
11 נוסח אחר 다섯
Daseos
12 שש
Yug
13 נוסח אחר 여섯
Yeoseos
14 שבע
Chil
15 נוסח אחר 일곱
Ilgob
16 שמונה
Pal
17 נוסח אחר 여덟
Yeodeolb
18 תשע
Gu
19 נוסח אחר 아홉
Ahob
20 עשר
Sib
21 נוסח אחר
Yeol
22 אחת-עשרה 십일
Sib-il
23 נוסח אחר 열하나
Yeolhana
24 שתים-עשרה 십이
Sib-i
25 נוסח אחר 열둘
Yeoldul
26 שלוש-עשרה 십삼
Sibsam
27 נוסח אחר 열셋
Yeolses
28 ארבע-עשרה 십사
Sibsa
29 נוסח אחר 열넷
Yeolnes
30 חמש-עשרה 십오
Sib-o
31 נוסח אחר 열다섯
Yeoldaseos
32 שש-עשרה 십육
Sib-yug
33 נוסח אחר 열여섯
Yeol-yeoseos
34 שבע-עשרה 십칠
Sibchil
35 נוסח אחר 열일곱
Yeol-ilgob
36 שמונה-עשרה 십팔
Sibpal
37 נוסח אחר 열여덟
Yeol-yeodeolb
38 תשע-עשרה 십구
Sibgu
39 נוסח אחר 열아홉
Yeol-ahob
40 עשרים 이십
Isib
41 נוסח אחר 스물
Seumul
42 עשרים ואחת 이십일
Isib-il
43 נוסח אחר 스물 하나
Seumul hana
44 עשרים ושתים 이십이
Isib-i
45 נוסח אחר 스물 둘
Seumul dul
46 עשרים ושלוש 이십삼
Isibsam
47 נוסח אחר 스물 셋
Seumul ses
48 עשרים וארבע 이십사
Isibsa
49 נוסח אחר 스물 넷
Seumul nes
50 עשרים וחמש 이십오
Isib-o
51 נוסח אחר 스물 다섯
Seumul daseos
52 עשרים ושש 이십육
Isib-yug
53 נוסח אחר 스물 여섯
Seumul yeoseos
54 עשרים ושבע 이십칠
Isibchil
55 נוסח אחר 스물 일곱
Seumul ilgob
56 עשרים ושמונה 이십팔
Isibpal
57 נוסח אחר 스물 여덟
Seumul yeodeolb
58 עשרים ותשע 이십구
Isibgu
59 נוסח אחר 스물 아홉
Seumul ahob
60 שלושים 삼십
Samsib
61 נוסח אחר 서른
Seoleun
62 שלושים ואחת 삼십일
Samsib-il
63 נוסח אחר 서른 하나
Seoleun hana
64 שלושים ושתים 삼십이
Samsib-i
65 נוסח אחר 서른 둘
Seoleun dul
66 שלושים ושלוש 삼십삼
Samsibsam
67 נוסח אחר 서른 셋
Seoleun ses
68 שלושים וארבע 삼십사
Samsibsa
69 נוסח אחר 서른 넷
Seoleun nes
70 שלושים חמש 삼십오
Samsib-o
71 נוסח אחר 서른 다섯
Seoleun daseos
72 שלושים ושש 삼십육
Samsib-yug
73 נוסח אחר 서른 여섯
Seoleun yeoseos
74 ארבעים 사십
Sasib
75 נוסח אחר 마흔
Maheun
76 חמשים 오십
Osib
77 נוסח אחר
Swin
78 ששים 육십
Yugsib
79 נוסח אחר 예순
Yesun
80 שבעים 칠십
Chilsib
81 נוסח אחר 일흔
Ilheun
82 שמונים 팔십
Palsib
83 נוסח אחר 여든
Yeodeun
84 תשעים 구십
Gusib
85 נוסח אחר 아흔
Aheun
86 מאה
Baeg
87 מאה וחמש 백오
Baeg-o
88 מאתים 이백
Ibaeg
89 שלוש מאות 삼백
Sambaeg
90 ארבע מאות 사백
Sabaeg
91 אלף
Cheon
92 אלף חמש מאות 천오백
Cheon-obaeg
93 אלפיים 이천
Icheon
94 עשרת אלפים
Man6 - ביטויי זמן

ביטויי זמן
בוחן
למד
1 ?מתי הגעת לכאן 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
2 היום 오늘
Oneul
3 אתמול 어제
Eoje
4 לפני יומיים 이틀전에
Iteuljeon-e
5 ?כמה זמן אתה נשאר 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
6 ביטוי מקובל יותר 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
7 אני נוסע שוב מחר 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
8 ביטוי מקובל יותר 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
9 אני נוסע שוב מחרתים 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
10 ביטוי מקובל יותר 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
11 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
12 ביטוי מקובל יותר 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
13 יום שני 월요일
Wol-yoil
14 יום שלישי 화요일
Hwa-yoil
15 יום רביעי 수요일
Su-yoil
16 יום חמישי 목요일
Mog-yoil
17 יום שישי 금요일
Geum-yoil
18 שבת 토요일
To-yoil
19 יום ראשון 일요일
Il-yoil
20 ינואר 일월달
Il-woldal
21 פברואר 이월달
I-woldal
22 מרץ 삼월달
Sam-woldal
23 אפריל 사월달
Sa-woldal
24 מאי 오월달
O-woldal
25 יוני 유월달
Yu-woldal
26 יולי 칠월달
Chil-woldal
27 אוגוסט 팔월달
Pal-woldal
28 ספטמבר 구월달
Gu-woldal
29 אוקטובר 시월달
Si-woldal
30 נובמבר 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
31 דצמבר 십이월달
Sib-iwoldal
32 ?מתי אתה נוסע 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
33 ביטוי מקובל יותר 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
34 בשמונה בבוקר 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
35 נוסח אחר 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
36 בשמונה ורבע בבוקר 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
37 נוסח אחר 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
38 בשמונה וחצי בבוקר 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
39 נוסח אחר 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
40 ברבע לתשע בבוקר 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
41 נוסח אחר 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
42 בשש בערב 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
43 נוסח אחר 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
44 אני מאחר 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo7 - מונית

מונית
בוחן
למד
1 מונית! 택시!
Taegsi!
2 ?לאן אתה רוצה לנסוע 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
3 אני נוסע לתחנה 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
4 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
5 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
6 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
7 ?זה רחוק מכאן 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
8 לא, זה קרוב 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
9 כן, זה מעט רחוק יותר 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
10 ?כמה זה יעלה 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
11 קח אותי לכאן בבקשה 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
12 זה ימינה 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
13 זה שמאלה 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
14 זה ישר 곧장 가세요
Godjang gaseyo
15 זה כאן 여기입니다
Yeogiibnida
16 זה משם 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
17 עצור! 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
18 קח את הזמן 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
19 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo8 - הרגשות

הרגשות
בוחן
למד
1 אני אוהב מאד את המדינה שלך 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
2 אני אוהבת אותך 사랑해요
Salanghaeyo
3 אני שמח 행복해요
Haengboghaeyo
4 אני עצובה 슬퍼요
Seulpeoyo
5 נוסח אחר 우울해요
Uulhaeyo 
6 אני מרגיש טוב כאן 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
7 קר לי 추워요
Chuwoyo
8 חם לי 더워요
Deowoyo
9 זה גדול מדי 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
10 זה קטן מדי 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
11 זה מושלם 딱 맞네요
Ttag majneyo
12 ?אתה רוצה לצאת הערב 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
13 אני אשמח לצאת הערב 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
14 זה רעיון טוב 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
15 יש לי חשק לעשות חיים 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
16 זה לא רעיון טוב 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
17 אין לי חשק לצאת הערב 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
18 יש לי חשק לנוח 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
19 אתה רוצה לעשות ספורט 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
20 כן, אני צריך להתפרק! 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
21 אני משחק טניס 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
22 לא, תודה, אני די עיף 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo9 - משפחה

משפחה
בוחן
למד
1 ?יש לך כאן משפחה 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
2 ביטוי מקובל יותר 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
3 אבא שלי 아버지
Abeoji
4 ביטוי מקובל יותר 아빠
Appa
5 אמא שלי 어머니
Eomeoni
6 ביטוי מקובל יותר 엄마
Eomma
7 הבן שלי 아들
Adeul
8 הבת שלי
Ttal
9 אח 형제
Hyeongje
10 אח גדול (נאמר על ידי ילד) - אח גדול (נאמר על ידי י& 형- 오빠
Hyeong – Oppa
11 אחות 자매
Jamae
12 אחות גדולה (נאמר על ידי ילד) - אחות גדולה (נאמר  누나 – 언니
Nuna – Eonni
13 חבר 친구
Chingu
14 ידידה 친구
Chingu
15 חבר שלי 남자 친구
Namja chingu
16 נוסח אחר 애인
Aein
17 ידידה שלי 여자 친구
Yeoja chingu
18 נוסח אחר 애인
Aein
19 בעלי 남편
Nampyeon
20 אשתי 아내
Anae10 - בר

בר
בוחן
למד
1 בר
Ba
2 שם נרדף 술집
Suljib
3 ?אתה רוצה לשתות משהו 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
4 ביטוי בשפת הדיבור 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
5 לשתות 마시다
Masida
6 כוס
Jan
7 שם נרדף
Keob
8 בשמחה 좋아요
Joh-ayo
9 ?מה אתה שותה 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
10 ביטוי מקובל יותר 뭘 마실래?
Mwol masillae?
11 ?מה יש לשתות 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
12 ביטוי מקובל יותר 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
13 יש מים או מיץ 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
14 מים
Mul
15 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
16 קוביות קרח 얼음
Eol-eum
17 שוקו 핫쵸코
Haschyoko
18 חלב 우유
Uyu
19 תה
Cha
20 קפה 커피
Keopi
21 עם סוכר 설탕이랑
Seoltang-ilang
22 עם קצפת 크림이랑
Keulim-ilang
23 יין 포도주
Podoju
24 בירה 맥주
Maegju
25 תה בבקשה 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
26 בירה בבקשה 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
27 ?מה תרצה לשתות 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
28 פעמיים תה בבקשה 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
29 פעמיים בירה בבקשה 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
30 כלום, תודה 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
31 לחייך 건배
Geonbae
32 לחיים! 건배
Geonbae
33 חשבון בבקשה! 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
34 סליחה ,כמה אני חייב לך 얼마예요?
Eolmayeyo?
35 עשרים יורו 이만 원입니다
Iman won-ibnida
36 אני מזמינה אותך 제가 살게요
Jega salgeyo
37 נוסח אחר 제가 낼게요
Jega naelgeyo11 - מסעדה

מסעדה
בוחן
למד
1 המסעדה 식당
Sigdang
2 שם נרדף 레스토랑
Leseutolang
3 ?אתה רוצה לאכול 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
4 ביטוי מקובל יותר 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
5 כן, אני אשמח
Ne
6 לאכול 먹다
Meogda
7 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
8 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
9 ארוחת-ערב 저녁식사
Jeonyeogsigsa
10 ארחתת-בוקר 아침식사
Achimsigsa
11 סליחה, בבקשה 여기요!
Yeogiyo!
12 תפריט, בבקשה! 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
13 הנה התפריט! 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
14 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
15 ביטוי מקובל יותר 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
16 עם אורז 밥이랑
Bab-ilang
17 עם אטריות 면이랑
Myeon-ilang
18 תפוחי-אדמה 감자
Gamja
19 ירקות 야채
Yachae
20 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
21 לחם
Ppang
22 חמאה 버터
Beoteo
23 סלט 샐러드
Saelleodeu
24 קינוח 디저트
Dijeoteu
25 פרות 과일
Gwail
26 ?סליחה, יש לך סכין 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
27 כן, אני תיכף מביא לך אותו 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
28 סכין
Kal
29 מזלג 포오크
Pookeu
30 כף 숟가락
Sudgalag
31 ?זו מנה חמה 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
32 כן, וגם מאד מתובלת 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
33 חם 따뜻하다
Ttatteushada
34 קר 차갑다
Chagabda
35 מתובל 맵다
Maebda
36 אני אקח דגים! 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
37 גם אני 저도요
Jeodoyo12 - פרידה לשלום

פרידה לשלום
בוחן
למד
1 מאוחר! אני חייבת ללכת! 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
2 ?נוכל להפגש 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
3 כן, בשמחה 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
4 אני גרה בכתובת הזו 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
5 ?יש לך מספר טלפון 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
6 כן, הנה 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
7 היה לי נחמד איתך 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
8 גם לי, נעים להכיר אותך 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
9 נתראה בקרוב 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
10 אני גם מקוה 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
11 להתראות! 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
12 ביטוי מקובל יותר 잘 가
Jal ga
13 נפגש מחר 내일 봐요
Naeil bwayo
14 ביטוי מקובל יותר 내일 봐
Naeil bwa
15 ביי! 잘 가요
Jal gayo
16 ביטוי מקובל יותר 잘 가
Jal ga13 - נסיעות

נסיעות
בוחן
למד
1 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
2 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
3 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
4 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
5 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
6 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
7 כרטיס לעיר השמש בבקשה 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
8 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
9 לוח-הזמנים של האוטובוס 버스 시간표
Beoseu siganpyo
10 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
11 הרכבת הזאת 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
12 תודה 감사합니다
Gamsahabnida
13 על לא דבר, נסיעה טובה! 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
14 מוסך תקונים 카센터
Kasenteo
15 תחנת-דלק 주유소
Juyuso
16 לתדלק בבקשה 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
17 אופנים 자전거
Jajeongeo
18 מרכז העיר 중심지
Jungsimji
19 פרבר 교외
Gyooe
20 זו עיר גדולה 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
21 זה כפר 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
22 הר
San
23 אגם 호수
Hosu
24 כפר 시골, 농촌
Sigol, nongchon14 - לחפש מישהו

לחפש מישהו
בוחן
למד
1 ?סליחה, שרה נמצאת 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
2 כן, היא נמצאת כאן 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
3 היא יצאה 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
4 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
5 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
6 היא בעבודה שלה 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
7 נוסח אחר 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
8 היא בבית שלה 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
9 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
10 כן, הוא נמצא כאן 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
11 הוא יצא 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
12 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
13 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
14 הוא בעבודה שלו 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
15 נוסח אחר 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
16 הוא בבית שלו 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo15 - מלון

מלון
בוחן
למד
1 המלון 호텔
Hotel
2 דירה 아파트
Apateu
3 ברוכים הבאים! 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
4 ?יש לכם חדר פנוי 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
5 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
6 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
7 ?אתה מעונינים בחדר כפול 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
8 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
9 חדר עם ארוחת-בוקר 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
10 ?מה המחיר ללילה 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
11 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
12 כן, בודאי! 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
13 תודה, החדר הוא טוב מאד 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
14 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
15 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
16 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
17 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
18 הוא בקומה הראשונה 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
19 ?יש מעלית 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
20 המעלית היא משמאל 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
21 המעלית היא מימין 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
22 ?איפה נמצאת המכבסה 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
23 היא בקומת הקרקע 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
24 קומת קרקע 일층
Ilcheung
25 חדר
Bang
26 מכבסה 세탁소
Setagso
27 מספרה 미용실
Miyongsil
28 חניה למכוניות 주차장
Juchajang
29 נפגשים באולם האספות 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
30 אולם האספות 회의실
Hoeuisil
31 הבריכה מחוממת 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
32 הבריכה 수영장
Suyeongjang
33 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
34 את המפתח בבקשה 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
35 את הדרכון בבקשה 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
36 ?יש הודעות בשבילי 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
37 כן, הנה הן 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
38 לא, לא קיבלת שום-הודעה 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
39 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
40 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
41 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?16 - חוף ים

חוף ים
בוחן
למד
1 החוף 해변
Haebyeon
2 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
3 יש חנות בכיוון הזה 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
4 כדור 물놀이 공
Mulnol-i gong
5 משקפת 쌍안경
Ssang-angyeong
6 כובע מצחיה 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
7 מגבת 수건
Sugeon
8 סנדלים 샌달
Saendal
9 דלי 물통
Multong
10 קרם שיזוף 썬크림
Sseonkeulim
11 בגד-ים 수영 팬티
Suyeong paenti
12 משקפי-שמש 썬그라스
Sseongeulaseu
13 סרטן 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
14 להשתזף 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
15 מחומם 양지바른
Yangjibaleun
16 שקיעת השמש 일몰
Ilmol
17 שמשיה 파라솔
Palasol
18 שמש
Hae
19 שם נרדף 태양
Taeyang
20 מכת-שמש 일광욕
Ilgwang-yog
21 ?מסוכן לשחות כאן 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
22 לא, זה לא מסוכן 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
23 כן, אסור להתרחץ כאן 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
24 לשחות 수영하다
Suyeonghada
25 שחיה 수영
Suyeong
26 גל 파도
Pado
27 ים 바다
Bada
28 דיונה 모래 언덕
Molae eondeog
29 חול 모래
Molae
30 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
31 מזג האויר ישתנה 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
32 ירד גשם 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
33 תהיה שמש 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
34 תהיה רוח חזקה 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
35 בגד-ים 수영복
Suyeongbog
36 צל 그늘
Geuneul17 - למקרה חרום

למקרה חרום
בוחן
למד
1 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
2 ביטוי מקובל יותר 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
3 הלכתי לאבוד 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
4 מה את רוצה 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
5 ?מה קרה 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
6 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
7 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
8 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
9 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
10 בית-חולים 병원
Byeong-won
11 בית-מרקחת 약국
Yaggug
12 רופא 의사
Uisa
13 שרות רפואי 의료 서비스
Uilyo seobiseu
14 איבדתי את התעודות שלי 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
15 גנבו לי את התעודות 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
16 משרד לאבידות ולמציאות 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
17 תחנת עזרה ראשונה 구조대
Gujodae
18 יציאת-חרום 비상구
Bisang-gu
19 המשטרה 경찰서
Gyeongchalseo
20 תעודות 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
21 נוסח אחר 신분증
Sinbunjeung
22 כסף 현금
Hyeongeum
23 שם נרדף
Don
24 דרכון 여권
Yeogwon
25 מטען
Jim
26 זה בסדר, לא תודה 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
27 עזוב אותי בשקט! 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
28 הסתלק! 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!
הורד mp3 ו-pdf
MP3 + PDF

הורדת כל המשפטים והניבים

הדגמה בחינםלהתחיל

הורד mp3 ו-pdf