אוצר-מילים > קרואטית

1 - ביטוים עיקריים
עברית קרואטית הגייה
🔊 שלום 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊  🔊 Dobro jutro dobro youtro
🔊 ערב טוב 🔊 Dobra večer dobra vetcher
🔊 להתראות 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 נתראה יותר מאוחר 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 כן 🔊 Da da
🔊 לא 🔊 Ne ne
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Oprostite! oprostite
🔊 תודה 🔊 Hvala hvala
🔊 תודה רבה 🔊 Puno hvala! pouno hvala
🔊 תודה על העזרה 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 בבקשה 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊  🔊 Molim!, molim! molim, molim
🔊 בסדר 🔊 U redu ou redou
🔊 ?מה המחיר בבקשה 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 סליחה 🔊 Oprostite oprostite
🔊 אני לא מבין 🔊 Ne razumijem né razoumiyem
🔊 הבנתי 🔊 Razumio sam razoumio sam
🔊 אני לא יודעת 🔊 Ne znam né znam
🔊 אסור 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 ?סליחה, איפה השרותים 🔊 Molim Vas, gdje je klozet? molim vas, gdyé yé klozet
🔊 שנה טובה! 🔊 Sretna Nova godina sretna nova godina
🔊 יום-הולדת שמח! 🔊 Sretan rođendan sretan rodyendan
🔊 חג שמח! 🔊 Sretni praznici! sretni praznitsi
🔊 כל הכבוד! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - שיחה
עברית קרואטית הגייה
🔊 ?שלום, מה שלומך 🔊 Bok. Kako si? bok. kako si
🔊  🔊 Dobar dan. Kako ste? dobar dan. kako ste
🔊 שלום, טוב, תודה 🔊 Bok. Hvala, dobro. bok. hvala, dobro.
🔊 ?אתה מדבר קרואטית 🔊 Govoriš li hrvatski? govorich li hrvatski
🔊 לא, אני לא מדבר קרואטית 🔊 Ne, ne govorim hrvatski ne, ne govorim hrvatski
🔊 רק קצת 🔊 Samo malo samo malo
🔊 ?מאיזו מדינה אתה 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊  🔊 Odakle dolazite? odaklé dolazite
🔊 ?מה האזרחות שלך 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊  🔊 Kojeg si državljanstva? koyeg si deurjavlyanstva
🔊 אני ישראלי 🔊 Ja sam Izraelac ja sam izraelac
🔊 אני ישראלית 🔊 Ja sam Izraelka ja sam izraelka
🔊 ?ואת, את גרה כאן 🔊 Ti živiš ovdje? ti jivich ovdye
🔊 כן, אני גרה כאן 🔊 Da, živim ovdje da, jivim ovdye
🔊 ?קוראים לי שרה, ולך 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 ג'וליאן 🔊 Julien youlien
🔊 ?מה אתה עושה כאן 🔊 Što radiš tu? chto radich tou
🔊  🔊 Što radite tu? chto radité tou
🔊 אני בחופשה 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 אנחנו בחופשה 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 אני בנסיעת עסקים 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 אני עובד כאן 🔊 Radim ovdje radim ovdye
🔊 אנחנו עובדים כאן 🔊 Radimo ovdje radimo ovdye
🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול 🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת 🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - למידה
עברית קרואטית הגייה
🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים 🔊 Želiš li naučiti par riječi? jelich li naoutchiti par riyetchi
🔊 כן, בסדר! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 איך זה נקרא 🔊 Što je to? chto yé to
🔊 זה שולחן 🔊 To je stol to yé stol
🔊 ?שולחן, אתה מבין 🔊 Stol. Razumiješ? stol. razoumiyech
🔊 אני לא מבין 🔊 Ne razumijem né razoumiyem
🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
🔊 הבנתי 🔊 Razumio sam razoumio sam
🔊  🔊 Razumjela sam razoumyela sam
4 - צבעים
עברית קרואטית הגייה
🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 זה אדום 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 כחול 🔊 Plavo plavo
🔊 צהוב 🔊 Žuto jouto
🔊 לבן 🔊 Bijelo biyélo
🔊 שחור 🔊 Crno tsrno
🔊 ירוק 🔊 Zeleno zeleno
🔊 כתום 🔊 Narančasto narantchasto
🔊 סגול 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 אפור 🔊 Sivo sivo
5 - מספרים
עברית קרואטית הגייה
🔊 אפס 🔊 Nula noula
🔊 אחת 🔊 Jedan yedan
🔊 שתים 🔊 Dva dva
🔊 שלוש 🔊 Tri tri
🔊 ארבע 🔊 Četiri tchètiri
🔊 חמש 🔊 Pet pet
🔊 שש 🔊 Šest chèstt
🔊 שבע 🔊 Sedam sedamm
🔊 שמונה 🔊 Osam osamm
🔊 תשע 🔊 Devet devet
🔊 עשר 🔊 Deset deset
🔊 אחת-עשרה 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 שתים-עשרה 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 שלוש-עשרה 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 ארבע-עשרה 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 חמש-עשרה 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 שש-עשרה 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 שבע-עשרה 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 שמונה-עשרה 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 תשע-עשרה 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 עשרים 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 עשרים ואחת 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 עשרים ושתים 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 עשרים ושלוש 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 עשרים וארבע 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 עשרים וחמש 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 עשרים ושש 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 עשרים ושבע 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 עשרים ושמונה 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 עשרים ותשע 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 שלושים 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 שלושים ואחת 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 שלושים ושתים 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 שלושים ושלוש 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 שלושים וארבע 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 שלושים חמש 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 שלושים ושש 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 ארבעים 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 חמשים 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 ששים 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 שבעים 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 שמונים 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 תשעים 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 מאה 🔊 Sto sto
🔊 מאה וחמש 🔊 Sto pet sto pet
🔊 מאתים 🔊 Dvjesto dvyèssto
🔊 שלוש מאות 🔊 Tristo tristo
🔊 ארבע מאות 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 אלף 🔊 Tisuća tissoutcha
🔊 אלף חמש מאות 🔊 Tisuću petsto tisoutchou petsto
🔊 אלפיים 🔊 Dvije tisuće dviyé tissoutchè
🔊 עשרת אלפים 🔊 Deset tisuća deset tissoutcha
6 - ביטויי זמן
עברית קרואטית הגייה
🔊 ?מתי הגעת לכאן 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 היום 🔊 Danas danas
🔊 אתמול 🔊 Jučer youtcher
🔊 לפני יומיים 🔊 Prije dva dana priyé dva dana
🔊 ?כמה זמן אתה נשאר 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 אני נוסע שוב מחר 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 אני נוסע שוב מחרתים 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 יום שני 🔊 Ponedjeljak ponedyelyak
🔊 יום שלישי 🔊 Utorak outorak
🔊 יום רביעי 🔊 Srijeda sriyeda
🔊 יום חמישי 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 יום שישי 🔊 Petak petak
🔊 שבת 🔊 Subota soubota
🔊 יום ראשון 🔊 Nedjelja nedyelya
🔊 ינואר 🔊 Siječanj siyetchagn
🔊 פברואר 🔊 Veljača velyatcha
🔊 מרץ 🔊 Ožujak ojouyak
🔊 אפריל 🔊 Travanj travagn
🔊 מאי 🔊 Svibanj svibagn
🔊 יוני 🔊 Lipanj lipagn
🔊 יולי 🔊 Srpanj srpagn
🔊 אוגוסט 🔊 Kolovoz kolovoz
🔊 ספטמבר 🔊 Rujan rouyan
🔊 אוקטובר 🔊 Listopad listopad
🔊 נובמבר 🔊 Studeni stoudeni
🔊 דצמבר 🔊 Prosinac prosinats
🔊 ?מתי אתה נוסע 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 בשמונה בבוקר 🔊 Ujutro, u osam sati ouyoutro, ou osam sati
🔊 בשמונה ורבע בבוקר 🔊 Ujutro, u osam i petnaest ouyoutro, ou osam i petnaest
🔊 בשמונה וחצי בבוקר 🔊 Ujutro, u pola devet ouyoutro, ou pola devet
🔊 ברבע לתשע בבוקר 🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 בשש בערב 🔊 Navečer, u šest sati navetcher, ou chest sati
🔊 אני מאחר 🔊 Kasnim kasnim
7 - מונית
עברית קרואטית הגייה
🔊 מונית! 🔊 Taxi! taxi
🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע 🔊 Kamo ćete? kamo tchètè
🔊 אני נוסע לתחנה 🔊 Na kolodvor, molim na kolodvor, molim
🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי 🔊 U hotel Dan i Noć ou hotel dan i notch
🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה 🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי 🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
🔊 ?זה רחוק מכאן 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 לא, זה קרוב 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 כן, זה מעט רחוק יותר 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 ?כמה זה יעלה 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 קח אותי לכאן בבקשה 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 זה ימינה 🔊 Na desno na desno
🔊 זה שמאלה 🔊 Na lijevo na liyevo
🔊 זה ישר 🔊 Samo ravno samo ravno
🔊 זה כאן 🔊 Tu je tou ye
🔊 זה משם 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 עצור! 🔊 Stop! stop
🔊 קח את הזמן 🔊 Ne morate se žuriti né moraté sé jouriti
🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - משפחה
עברית קרואטית הגייה
🔊 ?יש לך כאן משפחה 🔊 Imaš li rodbinu ovdje? imach li rodbinou ovdye
🔊 אבא שלי 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 אמא שלי 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 הבן שלי 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 הבת שלי 🔊 Imam Kćer imam ktcher
🔊 אח 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 אחות 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 חבר 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 ידידה 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 חבר שלי 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 ידידה שלי 🔊 Imam Djevojku imam dyévoykou
🔊 בעלי 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 אשתי 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - הרגשות
עברית קרואטית הגייה
🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 אני אוהבת אותך 🔊 Volim te volim te
🔊 אני שמח 🔊 Sretan sam srétan sam
🔊 אני עצובה 🔊 Žalostan sam jalostan sam
🔊 אני מרגיש טוב כאן 🔊 Uživam ovdje oujivamm ovdyé
🔊 קר לי 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 חם לי 🔊 Vruće mi je vroutché mi yé
🔊 זה גדול מדי 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 זה קטן מדי 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 זה מושלם 🔊 Taman je taman yé
🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב 🔊 Želiš li izaći večeras? jélich li izatchi vetchérass
🔊 אני אשמח לצאת הערב 🔊 Htio bi izaći večeras htio bi izatchi vetchérass
🔊 זה רעיון טוב 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 יש לי חשק לעשות חיים 🔊 Želim se zabaviti jelim sé zabaviti
🔊 זה לא רעיון טוב 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 אין לי חשק לצאת הערב 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 יש לי חשק לנוח 🔊 Htio bih se odmoriti htio bih sé odmoriti
🔊 אתה רוצה לעשות ספורט 🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
🔊 כן, אני צריך להתפרק! 🔊 Da, trebam se rasteretiti da, trebam sé rastérétiti
🔊 אני משחק טניס 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 לא, תודה, אני די עיף 🔊 Ne hvala, preumoran sam né hvala, préoumorann samm
10 - בר
עברית קרואטית הגייה
🔊 בר 🔊 Bar bar
🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 לשתות 🔊 Piti piti
🔊 כוס 🔊 Čaša tchacha
🔊 בשמחה 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 ?מה אתה שותה 🔊 Što ćeš uzeti? chto tchech ouzeti
🔊 ?מה יש לשתות 🔊 Što ima od pića? chto ima od pitcha
🔊 יש מים או מיץ 🔊 Ima vode ili voćnih sokova? ima vodé ili votchnih sokova
🔊 מים 🔊 Voda voda
🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 קוביות קרח 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 שוקו 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 חלב 🔊 Mlijeka mliyeka
🔊 תה 🔊 Čaja tchaya
🔊 קפה 🔊 Kave kave
🔊 עם סוכר 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 עם קצפת 🔊 S tučenim vrhnjem s toutchenim vrhgnem
🔊 יין 🔊 Vina vina
🔊 בירה 🔊 Piva piva
🔊 תה בבקשה 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 בירה בבקשה 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 ?מה תרצה לשתות 🔊 Što želite piti? chto jelité piti
🔊 פעמיים תה בבקשה 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 פעמיים בירה בבקשה 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 כלום, תודה 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 לחייך 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 לחיים! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 חשבון בבקשה! 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 עשרים יורו 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 אני מזמינה אותך 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - מסעדה
עברית קרואטית הגייה
🔊 המסעדה 🔊 Restoran restorann
🔊 ?אתה רוצה לאכול 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 כן, אני אשמח 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 לאכול 🔊 Jesti yesti
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול 🔊 Gdje možemo jesti? gdyé mojémo yesti
🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים 🔊 Gdje možemo ručati? gdyé mojémo routchati
🔊 ארוחת-ערב 🔊 Večera vetchera
🔊 ארחתת-בוקר 🔊 Doručak doroutchak
🔊 סליחה, בבקשה 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 תפריט, בבקשה! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 הנה התפריט! 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים 🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? chto viché volich meso ili ribou
🔊 עם אורז 🔊 S rižom s rijom
🔊 עם אטריות 🔊 S tijestom s tiyestom
🔊 תפוחי-אדמה 🔊 Krumpiri kroumpiri
🔊 ירקות 🔊 Povrće povrtche
🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות 🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
🔊 לחם 🔊 Kruh krouh
🔊 חמאה 🔊 Maslac maslats
🔊 סלט 🔊 Salata salata
🔊 קינוח 🔊 Desert desert
🔊 פרות 🔊 Voće votche
🔊 ?סליחה, יש לך סכין 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו 🔊 Da, odmah ću ga donijeti da, odmah tchou ga doniyeti
🔊 סכין 🔊 Nož noj
🔊 מזלג 🔊 Vilica vilitsa
🔊 כף 🔊 Žlica jlitsa
🔊 ?זו מנה חמה 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 כן, וגם מאד מתובלת 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 חם 🔊 Toplo toplo
🔊 קר 🔊 Hladno hladno
🔊 מתובל 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 אני אקח דגים! 🔊 Uzet ću ribu ouzet tchou ribou
🔊 גם אני 🔊 I ja i ya
12 - פרידה לשלום
עברית קרואטית הגייה
🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 ?נוכל להפגש 🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? mojemo li sé ponovo vidyeti
🔊 כן, בשמחה 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 אני גרה בכתובת הזו 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 ?יש לך מספר טלפון 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 כן, הנה 🔊 Da, evo da, évo
🔊 היה לי נחמד איתך 🔊 Bilo mi je lijepo s tobom bilo mi yé liyepo s tobom
🔊 גם לי, נעים להכיר אותך 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 נתראה בקרוב 🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
🔊 אני גם מקוה 🔊 Nadam se nadam se
🔊 להתראות! 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 נפגש מחר 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 ביי! 🔊 Bok bok
13 - נסיעות
עברית קרואטית הגייה
🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש 🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? koliko stoyi karta za grad sountsa
🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת 🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? molim vas, kamo idé ovay vlak
🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש 🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש 🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? kad kretché vlak za grad sountsa
🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש 🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? yednou kartou za grad sountsa, molim
🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות 🔊 Imate li vozni red vlakova? imaté li vozni red vlakova
🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש 🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
🔊 הרכבת הזאת 🔊 Ovaj, ovdje ovay, ovdye
🔊 תודה 🔊 Hvala hvala
🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! 🔊 Nema na čemu. Sretan put! nema na tchemou. sretan poutt
🔊 מוסך תקונים 🔊 Mehaničar méhanitchar
🔊 תחנת-דלק 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 לתדלק בבקשה 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 אופנים 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 מרכז העיר 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 פרבר 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 זו עיר גדולה 🔊 To je velik grad to yé velik grad
🔊 זה כפר 🔊 To je selo to yé selo
🔊 הר 🔊 Planina planina
🔊 אגם 🔊 Jezero yézéro
🔊 כפר 🔊 Selo sélo
14 - מלון
עברית קרואטית הגייה
🔊 המלון 🔊 Hotel hotel
🔊 דירה 🔊 Apartman apartmann
🔊 ברוכים הבאים! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 ?יש לכם חדר פנוי 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר 🔊 Ima li soba kupaonu? ima li soba koupaonou
🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות 🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? jelité li radyé dva odvoyena kreveta
🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת 🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
🔊 חדר עם ארוחת-בוקר 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 ?מה המחיר ללילה 🔊 Koliko stoji jedno noćenje? koliko stoyi yedno notchègnè
🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 כן, בודאי! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד 🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa hvala. soba yé vrlo liyépa
🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב 🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי 🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? molim vas, gdyé yé moya soba
🔊 הוא בקומה הראשונה 🔊 Na prvom katu na prvom katou
🔊 ?יש מעלית 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 המעלית היא משמאל 🔊 Lift je na lijevoj strani? lift yé na liyevoy strani?
🔊 המעלית היא מימין 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 ?איפה נמצאת המכבסה 🔊 Gdje je praona? gdyé yé praona
🔊 היא בקומת הקרקע 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 קומת קרקע 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 חדר 🔊 Soba soba
🔊 מכבסה 🔊 Čistiona tchistiona
🔊 מספרה 🔊 Frizer frizer
🔊 חניה למכוניות 🔊 Parkiralište za osobne automobile parkiralichté za osobné aoutomobile
🔊 נפגשים באולם האספות 🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 אולם האספות 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 הבריכה מחוממת 🔊 Grijani bazen griyani bazènn
🔊 הבריכה 🔊 Bazen bazènn
🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 את המפתח בבקשה 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 את הדרכון בבקשה 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 ?יש הודעות בשבילי 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 כן, הנה הן 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף 🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? gdyé mogou dobiti sitnich
🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה 🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - לחפש מישהו
עברית קרואטית הגייה
🔊 ?סליחה, שרה נמצאת 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 כן, היא נמצאת כאן 🔊 Da, tu je Da, tou yé
🔊 היא יצאה 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי 🔊 Možete je nazvati na njen mobitel mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה 🔊 Znate li gdje je mogu naći? znaté li gdyé yé mogou natchi
🔊 היא בעבודה שלה 🔊 Na poslu je na poslou yé
🔊 היא בבית שלה 🔊 Kod kuće je kod koutché yé
🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 כן, הוא נמצא כאן 🔊 Da, tu je da, tou yé
🔊 הוא יצא 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו 🔊 Znate li gdje ga mogu naći znaté li gdyé ga mogou natchi
🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
🔊 הוא בעבודה שלו 🔊 Na poslu je na poslou yé
🔊 הוא בבית שלו 🔊 Kod kuće je kod koutché yé
16 - חוף ים
עברית קרואטית הגייה
🔊 החוף 🔊 Plaža plaja
🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור 🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? znaté li gdyé mogou koupiti loptou
🔊 יש חנות בכיוון הזה 🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru ima yedna trgovina ou ovom smyérou
🔊 כדור 🔊 Lopta lopta
🔊 משקפת 🔊 Dvogled dvogled
🔊 כובע מצחיה 🔊 Kačket katchkètt
🔊 מגבת 🔊 Ručnik routchnik
🔊 סנדלים 🔊 Sandale sandalé
🔊 דלי 🔊 Kantica kantitsa
🔊 קרם שיזוף 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 בגד-ים 🔊 Kupaće bermude koupatché bermoudé
🔊 משקפי-שמש 🔊 Sunčane naočale sountchané naotchalé
🔊 סרטן 🔊 Rakovi rakovi
🔊 להשתזף 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 מחומם 🔊 Sunčano sountchano
🔊 שקיעת השמש 🔊 Zalaz sunca zalaz sountsa
🔊 שמשיה 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 שמש 🔊 Sunce sountsé
🔊 צל 🔊 Hladovina hladovina
🔊 מכת-שמש 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 ?מסוכן לשחות כאן 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 לא, זה לא מסוכן 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 כן, אסור להתרחץ כאן 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 לשחות 🔊 Plivati plivati
🔊 שחיה 🔊 Plivanje plivagné
🔊 גל 🔊 Val val
🔊 ים 🔊 More moré
🔊 דיונה 🔊 Duna nasip douna
🔊 חול 🔊 Pijesak piyésak
🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 מזג האויר ישתנה 🔊 Vrijeme će se promijeniti vriyémé tché sé promiyéniti
🔊 ירד גשם 🔊 Bit će kiše bit tché kiché
🔊 תהיה שמש 🔊 Bit će sunčano bit tché sountchano
🔊 תהיה רוח חזקה 🔊 Bit će puno vjetra bit tché pouno vyètra
🔊 בגד-ים 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - למקרה חרום
עברית קרואטית הגייה
🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 הלכתי לאבוד 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 מה את רוצה 🔊 Što trebate? chto trebate
🔊 ?מה קרה 🔊 Što se dogodilo? chto sé dogodilo
🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם 🔊 Gdje mogu naći tumača? gdyé mogou natchi toumatcha
🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר 🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה 🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו 🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? da li sté trenoutno pod tretmanom
🔊 בית-חולים 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 בית-מרקחת 🔊 Ljekarna lekarna
🔊 רופא 🔊 Liječnik liyetchnik
🔊 שרות רפואי 🔊 Liječnička liyetchnitchka
🔊 איבדתי את התעודות שלי 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 גנבו לי את התעודות 🔊 Netko mi je ukrao isprave netko mi yé oukrao isprave
🔊 משרד לאבידות ולמציאות 🔊 Ured za izgubljene stvari oured za izgoublyené stvari
🔊 תחנת עזרה ראשונה 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 יציאת-חרום 🔊 Izlaz u nuždi izlaz ou noujdi
🔊 המשטרה 🔊 Policija politsiya
🔊 תעודות 🔊 Isprave isprave
🔊 כסף 🔊 Novac novats
🔊 דרכון 🔊 Putovnica poutovnitsa
🔊 מטען 🔊 Prtljaga prtlyaga
🔊 זה בסדר, לא תודה 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 עזוב אותי בשקט! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 הסתלק! 🔊 Maknite se! maknité se