Ordforråd > Bretonsk

1 - Viktige uttrykk

Viktige uttrykk
Quiz
Læring
1 Hei! Demat
2 Annen formulering Devezh mat deoc'h !
3 God kveld Noz vat
4 Annen formulering Nozezh vat deoc'h !
5 Ha det Kenavo
6 Vi ses senere Ken emberr
7 Annen formulering A wech all
8 Ja Ya
9 Nei Ket
10 Annen formulering Tamm ebet
11 Unnskyld meg! Mar plij ganeoc’h
12 Takk! Trugarez deoc’h
13 Tusen takk! Trugarez vras
14 Takk for hjelpen Trugarez deoc’h evit ho sikour
15 Vær så god Mann ebet !
16 Annen formulering Netra ebet !
17 OK Mat eo
18 Hva koster det? Pegement eo, mar plij ?
19 Unnskyld! Ma digarezit !
20 Annen formulering Digarezit ac'hanon !
21 Jeg forstår ikke Ne gomprenan ket
22 Jeg har forstått Komprenet em eus
23 Jeg vet ikke N’ouzon ket
24 Annen formulering N'ouian ket
25 Forbudt Arabat
26 Annen formulering Difennet eo
27 Unnskyld, hvor er toalettet? Pelec’h emañ ar privezioù mar plij ?
28 Godt nyttår! Bloavezh mat !
29 Annen formulering Bloavezh mat deoc'h !
30 Gratulerer med dagen! Deiz-ha-bloaz laouen !
31 God Jul - God påske Gouelioù laouen
32 Gratulerer! Gourc’hemennoù2 - Samtale

Samtale
Quiz
Læring
1 Hei ! Hvordan går det med deg? Demat. Penaos ’mañ kont ?
2 Annen formulering Pesort mod ya an traou ganoc'h ?
3 Hei! Det går bra, takk Demat. Mat eo ar jeu, trugarez
4 Annen formulering Demat, trugarez
5 Snakker du bretonsk? Komz a rez brezhoneg?
6 Nei, jeg snakker ikke bretonsk Ne ran ket, ne gomzan ket brezhoneg
7 Bare litt Un tammig hepken
8 Annen formulering just un tammig
9 Hvor kommer du fra? Eus peseurt bro out ?
10 Hvilken nasjonalitet har du? Eus peseurt broad out ?
11 Jeg er norsk Norvegad on
12 Og du, bor du her ? Ha te, amañ emaout o chom ?
13 Annen formulering Ha c'hwi, amañ emaoc'h o chom ?
14 Ja, jeg bor her Ya, amañ emaon o chom
15 Jeg heter Sarah, og du ? Ma anv zo Sarah, ha te ?
16 Annen formulering Sarah eo ma ano, ha c'hwi ?
17 Julien Juluan
18 Hva gjør du her? Petra emaout oc’h ober amañ ?
19 Jeg er på ferie E vakañsoù emaon
20 Vi er på ferie E vakañsoù emaomp
21 Jeg er på forretningsreise Emaon o veajiñ evit ma labour
22 Annen formulering Evit ma labour emaon o veajiñ
23 Jeg jobber her Amañ emaon o labourat
24 Vi jobber her Amañ emaomp o labourat
25 Vet du om noen bra restauranter? Pelec’h e vez debret mat ?
26 Annen formulering Pelec'h zo un ostaleri vat ?
27 Finnes det et museum i nærheten? Bez’ ez eus ur mirdi nepell ac’hann ?
28 Annen formulering Boût zo ur muze tost awalc'h deus amañ ?
29 Hvor kan jeg få internettilgang? Pelec’h e c’hallin kevreañ ouzh Internet ?3 - Ǻ lære

Ǻ lære
Quiz
Læring
1 Vil du lære litt norsk? Un nebeut gerioù a fell dit deskiñ ?
2 Ja, gjerne! Ya, laouen !
3 Hva heter det? Petra ’vez graet deus se ?
4 Det er et bord Un daol eo
5 Et bord, forstår du? Un daol, kompren a rez ?
6 Jeg forstår ikke Ne gomprenan ket
7 Kan du gjenta, vær så snill? Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
8 Annen formulering Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
9 Kan du snakke litt saktere? Gall’ a rez komz goustatoc’h ?
10 Annen formulering Gall’ a rez prezeg difonnoc'h ?
11 Kan du skrive det, vær så snill? Gall’ a rafes skrivañ, mar plij ?
12 Jeg har forstått Komprenet em eus4 - Fargene

Fargene
Quiz
Læring
1 Jeg liker fargen på dette bordet Liv an daol-mañ a blij din
2 Det er rødt Ruz eo
3 Blå Glas
4 Gul Melen
5 Hvit Gwenn
6 Svart Du
7 Grønn Gwer
8 Oransje Orañjez
9 Lilla Mouk
10 Grå Louet5 - Tallene

Tallene
Quiz
Læring
1 Null Mann
2 Annen formulering Netra e-bet
3 En Unan
4 To Daou
5 Tre Tri
6 Fire Pevar
7 Fem Pemp
8 Seks C’hwec’h
9 Sju Seizh
10 Ǻtte Eizh
11 Ni Nav
12 Ti Dek
13 Elleve Unnek
14 Tolv Daouzek
15 Tretten Trizek
16 Fjorten Pevarzek
17 Femten Pemzek
18 Seksten C’hwezek
19 Sytten Seitek
20 Atten Triwec’h
21 Nitten Naontek
22 Tjue Ugent
23 Tjueen Unan warn-ugent
24 Tjueto Daou warn-ugent
25 Tjuetre Tri warn-ugent
26 Tjuefire Pevar warn-ugent
27 Tjuefem Pemp warn-ugent
28 Tjueseks C’hwec’h warn-ugent
29 Tjuesju Seizh warn-ugent
30 Tjueåtte Eizh warn-ugent
31 Tjueni Nav warn-ugent
32 Tretti Tregont
33 Trettien Unan ha tregont
34 Trettito Daou ha tregont
35 Trettitre Tri ha tregont
36 Trettifire Pevar ha tregont
37 Trettifem Pemp ha tregont
38 Trettiseks C’hwec’h ha tregont
39 Førti Daou-ugent
40 Femti Hanter-kant
41 Seksti Tri-ugent
42 Sytti Dek ha tri-ugent
43 Ǻtti Pevar-ugent
44 Nitti Dek ha pevar-ugent
45 Hundre Kant
46 Hundreogfem Kant pemp
47 To hundre Daou c’hant
48 Tre hundre Tri c’hant
49 Firehundre Pevar c’hant
50 Tusen Mil
51 Ett tusen fem hundre Mil pemp kant
52 To tusen Daou vil
53 Ti tusen Dek mil6 - Tidsanvisninger

Tidsanvisninger
Quiz
Læring
1 Når kom du hit? Pegoulz out erruet amañ ?
2 Annen formulering Pevare out erruet amañ ?
3 I dag Hiziv
4 I går Dec’h
5 For to dager siden Daou zevezh zo
6 Hvor lenge skal du bli her? Pegeit e chomi ?
7 Jeg drar i morgen Mont a rin kuit warc’hoazh
8 Jeg drar i over i morgen Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
9 Jeg drar om tre dager Mont a rin kuit a-benn tri devezh
10 Mandag Dilun
11 Tirsdag Dimeurzh
12 Onsdag Dimerc’her
13 Torsdag Diriaou
14 Fredag Digwener
15 Lørdag Disadorn
16 Søndag Disul
17 Januar Genver
18 Februar C’hwevrer
19 Mars Meurzh
20 April Ebrel
21 Mai Mae
22 Juni Mezheven
23 Juli Gouere
24 August Eost
25 September Gwengolo
26 Oktober Here
27 November Du
28 Desember Kerzu
29 Når drar du? Da bet eur ez i kuit ?
30 Klokka åtte om morgenen Diouzh ar beure, da eizh eur
31 Annen formulering Da vintin, da seiz eur
32 Kvart over åtte om morgenen Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
33 Halv ni om morgenen Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
34 Kvart på ni om morgenen Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
35 Klokka seks om kvelden Da noz, da c’hwec’h eur
36 Jeg er sent ute Diwezhat emaon7 - Taxi

Taxi
Quiz
Læring
1 Taxi! Taksi !
2 Hvor skal du? Pelec’h e fell deoc’h mont ?
3 Annen formulering Pelec’h e faot deoc’h mont ?
4 Jeg skal til stasjonen D’an ti-gar
5 Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet D’al leti Deiz-ha-Noz e fell din mont
6 Annen formulering D'an ostaleri noz ha deiz
7 Kan du kjøre meg til flyplassen? Gallout a rafec’h kas ac’hanon d’an aerborzh ?
8 Kan du ta bagasjen min? Gall’ a rit kemer ma malizennoù ?
9 Er det langt herfra? Pell ac’hann emañ ?
10 Annen formulering Pell deus amañ ?
11 Nei, det er like ved N’emañ ket, e-kichen emañ.
12 Ja, det er litt lengre borte Ya, un tamm pelloc’h emañ
13 Hvor mye koster det? Pegement e kousto din ?
14 Kjør meg dit, vær så snill Kasit ac’hanon betek du-se, mar plij
15 Det er til høyre War an tu dehoù emañ
16 Det er til venstre War an tu kleiz emañ
17 Det er rett frem War-eeun emañ
18 Annen formulering War an eeun ema
19 Det er her Amañ emañ
20 Det er den veien War an tu-se emañ
21 Stopp! A-sav !
22 Annen formulering Chom ho sav !
23 Ta den tiden du trenger Kemerit hoc’h amzer
24 Kan jeg få kvittering, vær så snill? Gall’ a rit ober ur fakturenn din, mar plij ?8 - Følelser

Følelser
Quiz
Læring
1 Jeg liker landet ditt godt Da vro a blij din kalz
2 Jeg elsker deg Da garout a ran
3 Jeg er lykkelig Laouen on
4 Jeg er lei meg Trist on
5 Jeg har det bra her Brav eo din amañ
6 Jeg fryser Riv ’m eus
7 Annen formulering Anoued meus
8 Jeg er varm Tomm eo din
9 Den er for stor Re vras eo
10 Den er for liten Re vihan eo
11 Den er perfekt Disteñget !
12 Annen formulering Dispar ema !
13 Vil du dra på byen i kveld? C’hoant ’peus da sortial fenoz ?
14 Jeg vil gjerne gå ut i kveld Plijout a rafe din
15 Det er en god idé Ur soñj mat eo
16 Jeg har lyst til å ha det gøy C’hoant ’m eus da ebatal
17 Det er ikke en god idé N’eo ket ur soñj mat
18 Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld Ne’m eus ket c’hoant da sortial fenoz
19 Jeg vil slappe av Fellout a ra din diskuizhañ
20 Annen formulering Diskuizo a faot din
21 Har du lyst til å trene? Fellout a ra dit ober sport ?
22 Ja, jeg trenger å avreagere Ya, ezhomm am eus d’en em zivoustrañ
23 Jeg spiller tennis C’hoari a ran tennis
24 Nei takk, jeg er ganske sliten Ne fell ket din, skuizh on
25 Annen formulering Ne fell ket din, peuzskuizh emaoñ9 - Familie

Familie
Quiz
Læring
1 Har du familie her? Familh ’peus dre amañ ?
2 Annen formulering Tud nes peus dre amañ ?
3 Min far Ma zad
4 Min mor Ma mamm
5 Min sønn Ma mab
6 Annen formulering Ma faotr
7 Min datter Ma merc’h
8 En bror Ur breur din
9 En søster Ur c’hoar din
10 En venn Ur mignon din
11 En venninne Ur vignonez din
12 Min venn Ma muiañ-karet
13 Min venninne Ma dousig
14 Min mann Ma gwaz
15 Min kone Ma gwreg10 - Bar

Bar
Quiz
Læring
1 I baren An ostaleri
2 Vil du drikke noe ? Ur banne ’po ?
3 Drikke Evañ
4 Annen formulering Evo
5 Glass Gwerenn
6 Det vil jeg gjerne Ya, gant plijadur
7 Hva vil du ha ? Petra ’po ?
8 Hva har dere å drikke? Petra zo da evañ ?
9 Annen formulering Petra zo da evo
10 De har vann eller jus Dour pe chug-frouezh zo
11 Vann Dour
12 Kan jeg få isbiter, vær så snill? Gall’ a rit lakaat skornennoù ouzhpenn, mar plij ?
13 Isbiter Skornennoù
14 Kakao Chokolad
15 Melk Laezh
16 Te Te
17 Kaffe Kafe
18 Med sukker Gant sukr
19 Med krem Gant laezh
20 Vin Gwin
21 Øl Bier
22 En kopp te, takk Ur banne te mar plij
23 En øl, takk Ur banne bier mar plij
24 Hva vil du ha å drikke? Petra ’po d’evañ ?
25 Annen formulering Petra ’po d’evo ?
26 To kopper te, takk Daou vanne te, mar plij !
27 To øl, takk Daou vanne bier, mar plij !
28 Ingenting, takk Mann ebet, mat eo
29 Skål! Yec’hed mat
30 Skål! Yec’hed mat !
31 Kan vi få regningen, vær så snill? Ar gont mar plij !
32 Hvor mye ble det? Pegement e tlean deoc’h mar plij ?
33 Tjue euro Ugent euro
34 Jeg spanderer Paeañ a ran11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
Læring
1 På restaurant Ar preti
2 Vil du spise ? Naon ’peus ?
3 Ja, gjerne Ya, naon ’m eus
4 Spise Debriñ
5 Hvor kan vi spise? Pelec’h e c’hallomp debriñ ?
6 Hvor kan vi spise lunsj? Pelec’h e c’hallomp debriñ hor merenn ?
7 Middag Koan
8 Frokost An dijuniñ
9 Annen formulering Al lein
10 Unnskyld! Mar plij !
11 Kan vi få menyen? Ar roll-meuzioù, mar plij !
12 Vær så god, her er menyen Setu ar roll-meuzioù !
13 Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk? Petra zo gwelloc’h ganit ? Kig pe pesked ?
14 Med ris Gant riz
15 Med pasta Gant toazennoù
16 Poteter Avaloù-douar
17 Grønnsaker Legumaj
18 Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg Vioù mesket - fritet - poazh tanav
19 Brød Bara
20 Smør Amann
21 En salat Ur saladenn
22 En dessert Un dibenn-pred
23 Frukt Frouezh
24 Kan jeg få en kniv, vær så snill? Ur gontell a c’hallan kaout, mar plij ?
25 Ja, det skal du få Ya, ez an da gerc’hat anezhi deoc’h diouzhtu
26 Annen formulering Ya, emaon o vont da gerc'hat unan deoc’h diouzhtu
27 En kniv Ur gontell
28 En gaffel Ur fourchetez
29 En skje Ul loa
30 Er det en varm rett? Ur meuz tomm eo ?
31 Ja, og veldig sterk! Ya, ha spiset mat ivez !
32 Varm Tomm
33 Kald Yen
34 Sterk Spiset
35 Jeg vil ha fisk! Pesked am bo !
36 Jeg også Me ivez12 - Avskjed

Avskjed
Quiz
Læring
1 Det er sent! Jeg må gå Diwezhat eo ! Dav din mont !
2 Kan vi møtes igjen? Gall’ a rafemp en em adwelet ?
3 Annen formulering Gall’ a rafemp en em welo en-dro?
4 Ja, gjerne Ya, laouen
5 Annen formulering Ya, gant plijadur
6 Jeg bor på denne adressen Setu ma chomlec’h
7 Har du et telefonnummer? Un niverenn bellgomz ’peus ?
8 Ja, vær så god Ya, setu-hi
9 Jeg har hatt det kjempehyggelig Ur pennad amzer plijus am eus tremenet ganit
10 Annen formulering Ur pennad amzer plijus am eus tremenet da da heul
11 Ja, det var hyggelig å møte deg Me ivez, ur blijadur e oa ober anaoudegezh ganit
12 Vi sees snart En em adwelet a raimp a-raok pell
13 Annen formulering Ni 'n em welo a-raok pell
14 Jeg håper det Fiziañs am eus ivez
15 Ha det bra! Kenavo !
16 Sees i morgen! Ken warc’hoazh
17 Ha det! Salud !
18 Annen formulering Salut deoc'h !13 - Transport

Transport
Quiz
Læring
1 Unnskyld, jeg ser etter et busstopp Mar plij ! Emaon o klask an arsav karr-boutin
2 Annen formulering Mar plij ! Pelech harp ar bus
3 Hva koster en billett til « Solbyen »? Pegement e koust ar bilhed evit Kêr an Heol, mar plij ?
4 Hvor skal dette toget? Da belec’h ez a an tren-mañ, mar plij ?
5 Annen formulering Da belec’h ez ya an tren, mar plij ?
6 Stopper dette toget i « Solbyen »? Daoust ha harpañ a ra an tren e Kêr an Heol ?
7 Når går toget til « Solbyen »? Da bet eur ez ay kuit an tren evit Kêr an Heol ?
8 Når kommer toget til « Solbyen »? Da bet eur en em gav an tren evit Kêr an Heol ?
9 En billett til « Solbyen », vær så snill Ur bilhed evit Kêr an Heol mar plij
10 Har du togtidene? Ganeoc’h emañ eurioù an trenioù ?
11 Busstidene Eurioù ar busoù
12 Hvilket tog går til « Solbyen »? Pehini eo an tren evit Kêr an Heol mar plij ?
13 Det er det toget der Hennezh eo
14 Annen formulering Hennezh an hini ema
15 Takk! Trugarez deoc’h
16 Det var så lite God tur! Mann ebet. Beaj vat !
17 Annen formulering Netra e-bet. Beaj vat deoc'h !
18 Verkstedet Ar c’harrdi
19 Bensinstasjonen Ar stal esañs
20 Full tank, takk Lakait leun ar veol, mar plij
21 Annen formulering Leunit anezhañ, mar plij !
22 Sykkel Marc’h-houarn
23 Sentrum Kreiz-kêr
24 Forstaden Ar vannlev
25 Det er en stor by Ur gêr vras eo
26 Annen formulering Ur gêr vras ema
27 Det er en landsby Ur gêr vihan eo
28 Annen formulering Ur gêr vihan ema
29 Et fjell Ur menez
30 En innsjø Ul lenn
31 (På) landet Ar maezioù14 - Lete etter noen

Lete etter noen
Quiz
Læring
1 Er Sarah hjemme? Amañ emañ Sarah mar plij ?
2 Ja, hun er her Ya, amañ emañ
3 Hun er gått ut Aet eo er-maez
4 Du kan ringe henne på mobilen Gall’ a rit gelver anezhi war he fellgomzer hezoug
5 Vet du hvor jeg kan treffe henne? Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhi ?
6 Hun er på jobb War he labour emañ-hi
7 Hun er hjemme Er gêr emañ-hi
8 Unnskyld, er Julien hjemme? Amañ emañ Juluan, mar plij ?
9 Ja, han er her Ya, amañ emañ
10 Han er gått ut Aet eo er-maez
11 Vet du hvor jeg kan treffe han? Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhañ ?
12 Du kan ringe han på mobilen Gall’ a rit gelver anezhañ war e bellgomzer hezoug
13 Han er på jobb War e labour emañ
14 Han er hjemme Er gêr emañ15 - Hotell

Hotell
Quiz
Læring
1 Hotellet Al leti
2 Annen formulering An ostaleri
3 Leilighet Ranndi
4 Velkommen! Donemat
5 Annen formulering Pegen plijus digemer ac'hanoc'h !
6 Har dere et ledig rom? Ur gambr dieub ho peus da feurmiñ ?
7 Er det bad på rommet? Daoust hag ur sal-dour zo asambles gant ar gambr ?
8 Foretrekker du to enkeltsenger? Gwell eo ganeoc’h pep a wele ?
9 Ur gambr doubl a fell deoc’h kaout ?
10 Bad med badekar - med balkong - med dusj Kambr gant ur gibell - gant ur balkon - gant ur strinkerezh
11 Rom med frokost Kambr, dijuniñ hag all
12 Annen formulering Ar gambr ha lein
13 Hva koster det for en natt? Pegement e koust an nozvezh ?
14 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! Da gentañ e fell din gwelet ar gambr, mar plij !
15 Ja, selvfølgelig! Ya, evel-just !
16 Annen formulering Ya, e-gist-just !
17 Takk, rommet er veldig fint Mat-tre. Ur gambr a-zoare eo
18 Ok, kan jeg reservere for i kveld? Mat eo, gall’ a ran mirout ar gambr an noz-mañ ?
19 Det er litt for dyrt for meg Re ger eo un tamm evidon, trugarez
20 Annen formulering Un tammig re ger ema evidon
21 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? Gall’ a rit ober war-dro ma malizennoù, mar plij ?
22 Hvor ligger rommet mitt? Pelec’h emañ ma c’hambr, mar plij ?
23 Det ligger i andre etasje En estaj kentañ emañ
24 Er det heis? Ur bignerez zo ?
25 Heisen ligger til venstre War an tu kleiz emañ ar bignerez
26 Heisen ligger til høyre War an tu dehou emañ ar bignerez
27 Hvor ligger vaskeriet? Pelec’h emañ ar c’hanndi ?
28 Det er i første etasje Rez-an-douar emañ
29 Første etasje Rez-an-douar
30 Rom Kambr
31 Renseri Naeterezh
32 Frisørsalong Ficherezh-vlev
33 Parkeringsplass Parklec’h evit ar c’hirri-tan
34 Hvor ligger møterommet? En em adkavout a raimp er sal-emvod ?
35 Møterommet Ar sal-emvod
36 Bassenget er oppvarmet Tommet eo ar poull-neuial
37 Bassenget Ar poull-neuial
38 Vekk meg klokken 7, vær så snill Dihunit ac’hanon da 7 eur, mar plij
39 Nøkkelen, takk An alc’hwez, mar plij
40 Passet, takk Ar pass, mar plij
41 Er det noen beskjeder til meg? Kemennadennoù zo evidon ?
42 Ja, vær så god Ya, setu-int
43 Annen formulering setu, amañ emaint
44 Hvor kan jeg veksle? Pelec’h e c’hallan dispenn ur bilhed ?
45 Annen formulering Pelec’h gallfen kaout moneiz deus ar bilhed-se ?
46 Kan du veksle for meg? Gall’ a rit eskemm moneiz ganin, mar plij ?
47 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? Gall’ a reomp en ober. Pegement a fell deoc’h eskemm ?16 - Strand

Strand
Quiz
Læring
1 Stranda An draezhenn
2 Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball? Gouzout a rit pelec’h e c’hallan prenañ ur volotenn ?
3 Det ligger en butikk i den retningen Ur stal zo war an tu-se
4 En ball Ur volotenn
5 En kikkert Gevellunedennoù
6 En hatt Ur gasketenn
7 Hånduk Serviedenn
8 Sandaler Sandalennoù
9 Bøtte Sailh
10 Solkrem Dienn heol
11 Badebukse Bragoù-kouronkañ
12 Solbriller Lunedoù-heol
13 Sjømat Kresteneg
14 Annen formulering Boued-mor
15 Sole seg Kemer un heoliadenn
16 Annen formulering Grit kof rouz
17 Solfylt Heoliet
18 Solnedgang Kuzh-heol
19 Parasoll Disheolier
20 Sol Heol
21 Solbrenthet Taol-heol
22 Er det farlig å svømme her? Daoust ha dañjerus eo neuial amañ ?
23 Nei, det er ikke farlig N’eo ket dañjerus
24 Ja, det er forbudt å bade her Ya, difennet eo kouronkañ amañ
25 Svømme Neuial
26 Svømming Neuierezh
27 Bølge Gwagenn
28 Hav Mor
29 Dyne Tevenn
30 Sand Traezh
31 Hvordan blir været i morgen? Petra zo rakwelet evit an amzer warc’hoazh ?
32 Været slår om Cheñch a ray an amzer
33 Det blir regn Glav a ray
34 Det blir sol Heol a vo
35 Det blir mye vind Avelaj a vo
36 Badedrakt Dilhad-kouronkañ
37 Skygge Disheol17 - I tvilstilfeller

I tvilstilfeller
Quiz
Læring
1 Kan du hjelpe meg, vær så snill? Gall’ a rit sikour ac’hanon, mar plij ?
2 Jeg har gått meg bort Kollet on
3 Hva vil du? Petra a fell deoc’h kaout ?
4 Annen formulering Petra faot deoc'h kaout ?
5 Hva har skjedd? Petra zo degouezhet ?
6 Hvor kan jeg finne en tolk? Pelec’h e c’hallan kavout ur jubenner ?
7 Annen formulering Pelec’h e c’hallan kavout un den a droefe  ?
8 Hvor er nærmeste apotek? Pelec’h emañ an apotikerezh tostañ ?
9 Kan du ringe en lege, vær så snill? Gall’ a rit gelver ur mezeg, mar plij ?
10 Annen formulering Gall’ a rit gelver ur medisin, mar plij ?
11 Hvilke medisiner tar du? Peseurt louzeier a dapit er mareoù-mañ ?
12 Annen formulering Peseurt louzeier a gemerit er mareoù-mañ ?
13 Et sykehus Un ospital
14 Et apotek Un apotikerezh
15 En lege Ur mezeg
16 Annen formulering Ur milchin
17 Medisinsk nødhjelp Servij mezegiezh
18 Jeg har mistet identitetspapirene mine Kollet eo ma faperioù ganin
19 Noen har stjålet identitetspapirene mine Laeret eo bet ma faperioù diganin
20 Hittegodskontor Burev an traoù kavet
21 Førstehjelpsstasjon Post-sikour
22 Nødutgang Dor-dec’hel
23 Politi Ar Polis
24 Identitetspapirer Paperioù
25 Penger Arc’hant
26 Pass Paseporzh
27 Bagasje Malizennoù
28 Nei takk, det går bra Mat eo, trugarez
29 La meg være (i fred) Roit peoc’h !
30 Gå vekk! Kerzhit kuit !
Last ned mp3 og pdf
MP3 + PDF

Last ned alle idiomer og uttrykk

Gratis demoStarte

Last ned mp3 og pdf