Ordforråd > gresk

1 - Viktige uttrykk
Norsk Gresk Uttale
🔊 Hei! 🔊 Καλημέρα kaliméra
🔊 God kveld 🔊 Καλησπέρα kalispéra
🔊 Ha det 🔊 Αντίο adío
🔊 Vi ses senere 🔊 Τα λέμε αργότερα ta léme argótera
🔊 Ja 🔊 Ναι ne
🔊 Nei 🔊 Όχι óhi
🔊 Unnskyld meg! 🔊 Παρακαλώ parakaló
🔊 Takk! 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 Tusen takk! 🔊 Ευχαριστώ πολύ! efharistó polí!
🔊 Takk for hjelpen 🔊 Ευχαριστώ για την βοήθεια ef̱haristó̱ gia ti̱n voí̱theia
🔊 Vær så god 🔊 Σας παρακαλώ sas parakaló
🔊 OK 🔊 Σύμφωνη símfoni
🔊 OK 🔊 Σύμφωνος símfonos
🔊 Hva koster det? 🔊 Πόσο κάνει; póso káni
🔊 Unnskyld! 🔊 Συγγνώμη signómi
🔊 Jeg forstår ikke 🔊 Δεν καταλαβαίνω den katalavéno
🔊 Jeg har forstått 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 Jeg vet ikke 🔊 Δεν ξέρω den xéro
🔊 Forbudt 🔊 Απαγορεύεται apagorévete
🔊 Unnskyld, hvor er toalettet? 🔊 Που είναι οι τουαλέτες παρακαλώ; pou íne i toualétes parakaló
🔊 Godt nyttår! 🔊 Καλή χρονιά! kalí hroniá
🔊 Gratulerer med dagen! 🔊 Χρόνια πολλά! hrónia polá
🔊 God Jul - God påske 🔊 Καλές γιορτές! kalés giortés
🔊 Gratulerer! 🔊 Συγχαρητήρια! sigharitíria
2 - Samtale
Norsk Gresk Uttale
🔊 Hei ! Hvordan går det med deg? 🔊 Καλημέρα. Τι κάνεις; kaliméra. ti kánis
🔊 Hei! Det går bra, takk 🔊 Καλημέρα. Καλά είμαι. Ευχαριστώ kaliméra. kalá íme. efharistó
🔊 Snakker du gresk? 🔊 Μιλάς Ελληνικά; milás Eliniká
🔊 Nei, jeg snakker ikke gresk 🔊 Όχι, δεν μιλώ Ελληνικά óhi, den miló Eliniká
🔊 Bare litt 🔊 Μόνο λιγάκι móno ligáki
🔊 Hvor kommer du fra? 🔊 Από ποια χώρα είσαι; apó pia hóra íse
🔊 Hvilken nasjonalitet har du? 🔊 Ποια είναι η εθνικότητα σου; pia íne i ethikotitá sou
🔊 Jeg er norsk 🔊 Είμαι Νορβηγός íme Norvigós
🔊 Jeg er norsk 🔊 Είμαι Νορβηγίδα íme Norvigída
🔊 Og du, bor du her ? 🔊 Κι εσύ, εδώ μένεις; ki esi, edó ménis
🔊 Ja, jeg bor her 🔊 Ναι, εδώ μένω ne, edó méno
🔊 Jeg heter Sarah, og du ? 🔊 Με λένε Σάρα, εσένα πώς σε λένε; me léne sára, eséna pos se léne
🔊 Julien 🔊 Ιουλιανό ioulianó
🔊 Hva gjør du her? 🔊 Τι κάνεις εδώ; ti kánis edó
🔊 Jeg er på ferie 🔊 Είμαι σε διακοπές íme se diakopés
🔊 Vi er på ferie 🔊 Είμαστε σε διακοπές ímaste se diakopés
🔊 Jeg er på forretningsreise 🔊 Είμαι σε επαγγελματικό ταξίδι íme se epagelmatikó taxídi
🔊 Jeg jobber her 🔊 Εδώ δουλεύω edó doulévo
🔊 Vi jobber her 🔊 Εδώ δουλεύουμε edó doulévoume
🔊 Vet du om noen bra restauranter? 🔊 Πού μου προτείνετε να πάω να φάω; pou mou protínete na páo na fáo
🔊 Finnes det et museum i nærheten? 🔊 Υπάρχει κάποιο μουσείο εδώ κοντά; ipárhi kápio mousío edó kontá
🔊 Hvor kan jeg få internettilgang? 🔊 Πού μπορώ να συνδεθώ στο Ίντερνετ; pou boró na sindethó sto internét
3 - Ǻ lære
Norsk Gresk Uttale
🔊 Jeg har forstått 🔊 Κατάλαβα katálava
🔊 Vil du lære litt norsk? 🔊 Θέλεις να μάθεις λίγες καινούργιες λέξεις; thélis na máthis líges kenoúrgies léxis
🔊 Ja, gjerne! 🔊 Ναι, εντάξει! ne, edáxi!
🔊 Hva heter det? 🔊 Πώς λέγεται αυτό; pos légete afto
🔊 Det er et bord 🔊 Είναι ένα τραπέζι íne éna trapézi
🔊 Et bord, forstår du? 🔊 Ένα τραπέζι, κατάλαβες; éna trapézi, katálaves
🔊 Kan du gjenta, vær så snill? 🔊 Μπορείς να επαναλάβεις παρακαλώ; borís na epanalávis parakaló
🔊 Kan du snakke litt saktere? 🔊 Λίγο πιο αργά, σε παρακαλώ; lígo pio argá, se parakaló
🔊 Kan du skrive det, vær så snill? 🔊 Μπορείς να το γράψεις, σε παρακαλώ; borís na to grápsis, se parakaló
4 - Fargene
Norsk Gresk Uttale
🔊 Jeg liker fargen på dette bordet 🔊 Μ' αρέσει πολύ το χρώμα αυτού του τραπεζιού. marési polí to hróma aftoú tou trapezioú
🔊 Det er rødt 🔊 Είναι κόκκινο íne kókino
🔊 Blå 🔊 Μπλε ble
🔊 Gul 🔊 Κίτρινο kítrino
🔊 Hvit 🔊 Άσπρο áspro
🔊 Svart 🔊 Μαύρο mávro
🔊 Grønn 🔊 Πράσινο prásino
🔊 Oransje 🔊 Πορτοκαλί portokalí
🔊 Lilla 🔊 Μοβ mov
🔊 Grå 🔊 Γκρίζο gkrízo
5 - Tallene
Norsk Gresk Uttale
🔊 Null 🔊 Μηδέν midén
🔊 En 🔊 Ένα éna
🔊 To 🔊 Δύο dío
🔊 Tre 🔊 Τρία tría
🔊 Fire 🔊 Τέσσερα téssera
🔊 Fem 🔊 Πέντε péde
🔊 Seks 🔊 Έξι éxi
🔊 Sju 🔊 Εφτά eftá
🔊 Ǻtte 🔊 Οκτώ ohtó
🔊 Ni 🔊 Εννέα enéa
🔊 Ti 🔊 Δέκα déka
🔊 Elleve 🔊 Έντεκα édeka
🔊 Tolv 🔊 Δώδεκα dódeka
🔊 Tretten 🔊 Δεκατρία dekatría
🔊 Fjorten 🔊 Δεκατέσσερα dekatéssera
🔊 Femten 🔊 Δεκαπέντε dekapéde
🔊 Seksten 🔊 Δεκαέξι dekaéxi
🔊 Sytten 🔊 Δεκαεφτά dekaeftá
🔊 Atten 🔊 Δεκαοκτώ dekaohtó
🔊 Nitten 🔊 Δεκαεννέα dekaenéa
🔊 Tjue 🔊 Είκοσι íkosi
🔊 Tjueen 🔊 Εικοσιένα ikosiéna
🔊 Tjueto 🔊 Είκοσιδύο ikosidío
🔊 Tjuetre 🔊 Είκοσιτρία ikositría
🔊 Tjuefire 🔊 Είκοσιτέσσερα ikositéssera
🔊 Tjuefem 🔊 Είκοσιπέντε ikosipéde
🔊 Tjueseks 🔊 Είκοσιέξι ikosiéxi
🔊 Tjuesju 🔊 Είκοσιεφτά ikosieftá
🔊 Tjueåtte 🔊 Είκοσιοκτώ ikosiohtó
🔊 Tjueni 🔊 Είκοσιεννέα ikosienéa
🔊 Tretti 🔊 Τριάντα triáda
🔊 Trettien 🔊 Τριανταένα triadaéna
🔊 Trettito 🔊 Τριανταδύο triadadío
🔊 Trettitre 🔊 Τριαντατρία triadatría
🔊 Trettifire 🔊 Τριαντατέσσερα triadatéssera
🔊 Trettifem 🔊 Τριανταπέντε triadapénte
🔊 Trettiseks 🔊 Τριανταέξι triadaéxi
🔊 Førti 🔊 Σαράντα saráda
🔊 Femti 🔊 Πενήντα penída
🔊 Seksti 🔊 Εξήντα exída
🔊 Sytti 🔊 Εβδομήντα evdomída
🔊 Ǻtti 🔊 Ογδόντα ogdóda
🔊 Nitti 🔊 Ενενήντα enenída
🔊 Hundre 🔊 εκατό ekató
🔊 To hundre 🔊 διακόσια diakósia
🔊 Tre hundre 🔊 Τριακόσια triakósia
🔊 Firehundre 🔊 Τετρακόσια tetrakósia
🔊 Tusen 🔊 Χίλια hília
🔊 Ett tusen fem hundre 🔊 Χίλιαπεντακόσια hiliapedakósia
🔊 To tusen 🔊 Δυο χιλιάδες dío hiliádes
🔊 Ti tusen 🔊 Δέκα χιλιάδες déka hiliádes
6 - Tidsanvisninger
Norsk Gresk Uttale
🔊 Når kom du hit? 🔊 Πότε ήρθες εδώ; póte írthes edó
🔊 I dag 🔊 Σήμερα símera
🔊 I går 🔊 Χθες hthes
🔊 For to dager siden 🔊 Πριν δυο μέρες prin dío méres
🔊 Hvor lenge skal du bli her? 🔊 Για πόσο καιρό θα μείνεις; gia póso kairó tha mínis
🔊 Jeg drar i morgen 🔊 Θα φύγω αύριο tha fígo ávrio
🔊 Jeg drar i over i morgen 🔊 θα Φύγω μεθαύριο tha fígo methávrio
🔊 Jeg drar om tre dager 🔊 Θα φύγω σε τρεις μέρες tha fígo se tris méres
🔊 Mandag 🔊 Δευτέρα deftéra
🔊 Tirsdag 🔊 Τρίτη tríti
🔊 Onsdag 🔊 Τετάρτη tetárti
🔊 Torsdag 🔊 Πέμπτη pébti
🔊 Fredag 🔊 Παρασκευή paraskeví
🔊 Lørdag 🔊 Σάββατο sávato
🔊 Søndag 🔊 Κυριακή kiriakí
🔊 Januar 🔊 Ιανουάριος ianouários
🔊 Februar 🔊 Φεβρουάριος fevrouários
🔊 Mars 🔊 Μάρτιος mártios
🔊 April 🔊 Απρίλιος aprílios
🔊 Mai 🔊 Μάιος máios
🔊 Juni 🔊 Ιούνιος ioúnios
🔊 Juli 🔊 Ιούλιος ioúlios
🔊 August 🔊 Αύγουστος ávgoustos
🔊 September 🔊 Σεπτέμβριος septévrios
🔊 Oktober 🔊 Οκτώβριος októvrios
🔊 November 🔊 Νοέμβριος noévrios
🔊 Desember 🔊 Δεκέμβριος dekévrios
🔊 Når drar du? 🔊 Τι ώρα φεύγεις; ti óra févgeis
🔊 Klokka åtte om morgenen 🔊 Το πρωί, στις οκτώ to proí, stis ohtó
🔊 Kvart over åtte om morgenen 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τέταρτο to proí, stis ohtó kai tétarto
🔊 Halv ni om morgenen 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και τριάντα to proí, stis ohtó kai triáda
🔊 Kvart på ni om morgenen 🔊 Το πρωί, στις οκτώ και σαραντα πεντε to proí, stis ohtó kai saráda pénte
🔊 Klokka seks om kvelden 🔊 Το βράδυ, στις έξι to vrádi, stis éxi
🔊 Jeg er sent ute 🔊 Έχω αργήσει ého argísi
7 - Taxi
Norsk Gresk Uttale
🔊 Taxi! 🔊 Ταξί taxi
🔊 Hvor skal du? 🔊 Που θέλετε να πάτε; pou thélete na páte
🔊 Jeg skal til stasjonen 🔊 Πάω στο σταθμό páo sto stathmó
🔊 Jeg skal til « Dag & Natt »-hotellet 🔊 Πάω στο ξενοδοχείο Mέρα και Nύχτα páo sto xenodohío méra ke níhta
🔊 Kan du kjøre meg til flyplassen? 🔊 Στο αεροδρόμιο, παρακαλώ sto aerodrómio parakaló
🔊 Kan du ta bagasjen min? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις βαλίτσες μου; boríte na párete tis valítses mou
🔊 Er det langt herfra? 🔊 Είναι μακριά από εδώ; íne makriá apó edó
🔊 Nei, det er like ved 🔊 Όχι, είναι κοντά óhi, íne kodá
🔊 Ja, det er litt lengre borte 🔊 Ναι, είναι λίγο πιο μακριά ne, íne lígo pio makriá
🔊 Hvor mye koster det? 🔊 Πόσο θα στοιχίσει; póso tha stihísi
🔊 Kjør meg dit, vær så snill 🔊 Μπορείτε να με πάτε εδώ, παρακαλώ; boríte na me páte edó, parakaló
🔊 Det er til høyre 🔊 Είναι δεξιά íne dexiá
🔊 Det er til venstre 🔊 Είναι αριστερά íne aristerá
🔊 Det er rett frem 🔊 Ευθεία είναι efthía íne
🔊 Det er her 🔊 Είναι εδώ íne edó
🔊 Det er den veien 🔊 Από δω είναι apó do íne
🔊 Stopp! 🔊 Σταματήστε εδώ! stamatíste edó
🔊 Ta den tiden du trenger 🔊 Με την ησυχία σας me tin isihía sas
🔊 Kan jeg få kvittering, vær så snill? 🔊 Μπορείτε να το σημειώσετε, σας παρακαλώ; boríte na to simiósete, sas parakaló
8 - Familie
Norsk Gresk Uttale
🔊 Har du familie her? 🔊 Έχεις συγγενείς εδώ; éhis sigkenís edó
🔊 Min far 🔊 Ο πατέρας μου o patéras mou
🔊 Min mor 🔊 Η μητέρα μου i mitéra mou
🔊 Min sønn 🔊 Ο γιος μου o gios mou
🔊 Min datter 🔊 Η κόρη μου i kóri mou
🔊 En bror 🔊 Έναν αδελφό énan adelfó
🔊 En bror 🔊 Έναν μεγαλύτερο αδελφό - Εναν μικρότερο αδελφό enan megalytero adelfo - enan mikrotero adelfo
🔊 En søster 🔊 Μία αδελφή mia adelfí
🔊 En søster 🔊 Μία μεγαλύτερη αδερφή - Μία μικρότερη αδερφή mia megalyteri aderfi - mia mikroteri aderfi
🔊 En venn 🔊 Έναν φίλο énan fílo
🔊 En venninne 🔊 Μια φίλη mia fíli
🔊 Min venn 🔊 Ο φίλος μου o fílos mou
🔊 Min venninne 🔊 Η φίλη μου i fíli mou
🔊 Min mann 🔊 Ο άνδρας μου o ádras mou
🔊 Min kone 🔊 Η γυναίκα μου i ginéka mou
9 - Følelser
Norsk Gresk Uttale
🔊 Jeg liker landet ditt godt 🔊 Μου αρέσει πολύ η χώρα σας mou arési polí i hóra sas
🔊 Jeg elsker deg 🔊 Σ' αγαπώ sagapó
🔊 Jeg er lykkelig 🔊 Είμαι χαρούμενος íme haroúmenos
🔊 Jeg er lykkelig 🔊 Είμαι χαρούμενη íme haroúmeni
🔊 Jeg er lei meg 🔊 Είμαι λυπημένος íme lipiménos
🔊 Jeg er lei meg 🔊 Είμαι λυπημένη
🔊 Jeg har det bra her 🔊 Αισθάνομαι άνετα εδώ esthánome áneta edó
🔊 Jeg fryser 🔊 Κρυώνω krióno
🔊 Jeg er varm 🔊 Ζεσταίνομαι zesténome
🔊 Den er for stor 🔊 Είναι πολύ μεγάλο íne polí megálo
🔊 Den er for liten 🔊 Είναι πολύ μικρό íne polí mikró
🔊 Den er perfekt 🔊 Είναι τέλειο íne télio
🔊 Vil du dra på byen i kveld? 🔊 Έχεις όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ; éhis órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Jeg vil gjerne gå ut i kveld 🔊 Έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Det er en god idé 🔊 Καλή ιδέα kalí idéa
🔊 Jeg har lyst til å ha det gøy 🔊 Θέλω να διασκεδάσω thélo na diaskedáso
🔊 Det er ikke en god idé 🔊 Δεν είναι καλή ιδέα den íne kalí idéa
🔊 Jeg har ikke lyst til å gå ut i kveld 🔊 Δεν έχω όρεξη για έξω σήμερα το βράδυ den ého órexi gia éxo símera to vrádi
🔊 Jeg vil slappe av 🔊 Θέλω να ξεκουραστώ thélo na ksekourastó
🔊 Har du lyst til å trene? 🔊 Θέλεις να κάνουμε κάποιο σπορ; thélis na kánoume kápio sport
🔊 Ja, jeg trenger å avreagere 🔊 Ναι, έχω ανάγκη να ξεδώσω. ne, ého anági na xedóso
🔊 Jeg spiller tennis 🔊 Παίζω τένις pézo ténis
🔊 Nei takk, jeg er ganske sliten 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένος. óhi, efharistó. íme kourasménos
🔊 Nei takk, jeg er ganske sliten 🔊 Όχι, ευχαριστώ. Είμαι κουρασμένη óhi, efharistó. íme kourasméni
10 - Bar
Norsk Gresk Uttale
🔊 I baren 🔊 Το μπαρ to bar
🔊 Vil du drikke noe ? 🔊 Θες να πιεις κάτι; thes na piis káti
🔊 Drikke 🔊 Πίνω píno
🔊 Glass 🔊 Ποτήρι potíri
🔊 Det vil jeg gjerne 🔊 Ευχαρίστως efharístos
🔊 Hva vil du ha ? 🔊 Τι θα ήθελες; ti tha ítheles
🔊 Hva har dere å drikke? 🔊 Τι ποτά υπάρχουν; ti potá ipárhoun
🔊 De har vann eller jus 🔊 Υπάρχει νερό ή χυμός φρούτων ipárhi neró i himós froúton
🔊 Vann 🔊 Νερό neró
🔊 Kan jeg få isbiter, vær så snill? 🔊 Μπορείτε να μου βάλετε λίγα παγάκια ακόμα; boríte na mou válete líga pagákia akóma
🔊 Isbiter 🔊 Παγάκια pagákia
🔊 Kakao 🔊 Σοκολάτα sokoláta
🔊 Melk 🔊 Γάλα gála
🔊 Te 🔊 Τσάι tsái
🔊 Kaffe 🔊 Καφές kafés
🔊 Med sukker 🔊 Με ζάχαρη me záhari
🔊 Med krem 🔊 Με κρέμα me kréma
🔊 Vin 🔊 Κρασί krasí
🔊 Øl 🔊 Μπίρα bíra
🔊 En kopp te, takk 🔊 Ένα τσάι παρακαλώ éna tsái parakaló
🔊 En øl, takk 🔊 Μια μπίρα παρακαλώ mia bíra parakaló
🔊 Hva vil du ha å drikke? 🔊 Τι θέλετε να πιείτε; ti thélete na píite
🔊 To kopper te, takk 🔊 Δυο τσάι παρακαλώ! dio tsái parakaló!
🔊 To øl, takk 🔊 Δυο μπίρες παρακαλώ dio bíres parakaló
🔊 Ingenting, takk 🔊 Τίποτα, ευχαριστώ típota, efharistó
🔊 Skål! 🔊 Στην υγειά σου! stin igiiá sou!
🔊 Skål! 🔊 Γεια μας! giiá mas!
🔊 Kan vi få regningen, vær så snill? 🔊 Το λογαριασμό παρακαλώ! to logariasmó parakaló!
🔊 Hvor mye ble det? 🔊 Τι σας οφείλω παρακαλώ; ti sas ofílo parakaló
🔊 Tjue euro 🔊 Είκοσι ευρώ íkosi evró
🔊 Jeg spanderer 🔊 Σε προσκαλώ se proskaló
11 - Restaurant
Norsk Gresk Uttale
🔊 På restaurant 🔊 Το εστιατόριο to estiatório
🔊 Vil du spise ? 🔊 Θα ήθελες να φας; tha ítheles na fas
🔊 Ja, gjerne 🔊 Ναι θα ήθελα ne tha íthela
🔊 Spise 🔊 Τρώω tróo
🔊 Hvor kan vi spise? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για φαγητό; pou boroúme na páme gia fagitó
🔊 Hvor kan vi spise lunsj? 🔊 Πού μπορούμε να πάμε για μεσημεριανό; pou boroúme na páme gia mesimerianó
🔊 Middag 🔊 Βραδινό γεύμα vradinó gévma
🔊 Frokost 🔊 Πρωινό proinó
🔊 Unnskyld! 🔊 Σας παρακαλώ! sas parakaló!
🔊 Kan vi få menyen? 🔊 Τον κατάλογο, παρακαλώ! ton katálogo, parakaló
🔊 Vær så god, her er menyen 🔊 Ορίστε ο κατάλογος! oríste o katálogos
🔊 Hva vil du ha? Kjøtt eller fisk? 🔊 Τι θέλεις να φας; Κρέας ή ψάρι; ti thélis na fas? kréas i psári?
🔊 Med ris 🔊 Με ρύζι me rízi
🔊 Med pasta 🔊 Με μακαρόνια me makarónia
🔊 Poteter 🔊 Με πατάτες me patátes
🔊 Grønnsaker 🔊 Με λαχανικά me lahaniká
🔊 Eggerøre - speilegg - bløtkokt egg 🔊 Αυγά ομελέτα - αυγά τηγανιτά - ή αυγά βραστά avgá omeléta - avgá tiganitá - i avgá vrastá
🔊 Brød 🔊 Ψωμί psomí
🔊 Smør 🔊 Βούτυρο voútiro
🔊 En salat 🔊 Μια σαλάτα mia saláta
🔊 En dessert 🔊 Ένα επιδόρπιο éna epidórpio
🔊 Frukt 🔊 Φρούτα froúta
🔊 Kan jeg få en kniv, vær så snill? 🔊 Ένα μαχαίρι, παρακαλώ! éna mahéri, parakaló
🔊 Ja, det skal du få 🔊 Σας φέρνω αμέσως. sas férno amésos
🔊 En kniv 🔊 Ένα μαχαίρι éna mahéri
🔊 En gaffel 🔊 Ένα πιρούνι éna piroúni
🔊 En skje 🔊 Ένα κουτάλι éna koutáli
🔊 Er det en varm rett? 🔊 Το πιάτο αυτό είναι ζεστό; to piáto aftó íne zestó
🔊 Ja, og veldig sterk! 🔊 Ναι, και αρκετά καυτερό επίσης! ne ke arketá kafteró epísis
🔊 Varm 🔊 Ζεστό zestó
🔊 Kald 🔊 Κρύο krío
🔊 Sterk 🔊 Καυτερό kafteró
🔊 Jeg vil ha fisk! 🔊 Θα πάρω ψάρι tha páro psári
🔊 Jeg også 🔊 Κι εγώ το ίδιο ki egó to ídio
12 - Avskjed
Norsk Gresk Uttale
🔊 Det er sent! Jeg må gå 🔊 Είναι αργά, πρέπει να πηγαίνω! íne argá, prépi na pigéno!
🔊 Kan vi møtes igjen? 🔊 Μπορούμε να ιδωθούμε ξανά; boroúme na idothoúme xaná
🔊 Ja, gjerne 🔊 Ναι, μετά χαράς ne, metá harás
🔊 Jeg bor på denne adressen 🔊 Μένω σ' αυτή τη διεύθυνση méno saftí ti diéfthinsi
🔊 Har du et telefonnummer? 🔊 Έχεις κάποιο τηλέφωνο; éhis kápio tiléfono
🔊 Ja, vær så god 🔊 Ναι, να το ne, na to
🔊 Jeg har hatt det kjempehyggelig 🔊 Πέρασα πολύ ωραία μαζί σου pérasa polí oréa mazí sou
🔊 Ja, det var hyggelig å møte deg 🔊 Επίσης, χάρηκα που σε συνάντησα epísis, hárika pou se sinántisa
🔊 Vi sees snart 🔊 Θα τα ξαναπούμε σύντομα tha ta ksanapoúme síntoma
🔊 Jeg håper det 🔊 Το ελπίζω to elpízo
🔊 Ha det bra! 🔊 Αντίο! adío!
🔊 Sees i morgen! 🔊 Τα λέμε αύριο ta léme ávrio
🔊 Ha det! 🔊 Γειά σου! giia sou!
13 - Transport
Norsk Gresk Uttale
🔊 Takk! 🔊 Ευχαριστώ efharistó
🔊 Unnskyld, jeg ser etter et busstopp 🔊 Παρακαλώ, που είναι η στάση του λεωφορείου parakaló, pou íne i stási tou leoforíou
🔊 Hva koster en billett til « Solbyen »? 🔊 Πόσο κάνει το εισητήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; póso káni to isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Hvor skal dette toget? 🔊 Που πηγαίνει αυτό το τραίνο, παρακαλώ; pou pigéni aftó to tréno, parakaló
🔊 Stopper dette toget i « Solbyen »? 🔊 Αυτό το τραίνο σταματάει στην Πόλη του Ηλίου; aftó to tréno stamatái stin póli tou ilíou
🔊 Når går toget til « Solbyen »? 🔊 Πότε αναχωρεί το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου; póte anahorí to tréno gia tin póli tou ilíou
🔊 En billett til « Solbyen », vær så snill 🔊 Ένα εισιτήριο για την Πόλη του Ηλίου, παρακαλώ; éna isitírio gia tin póli tou ilíou, parakaló
🔊 Har du togtidene? 🔊 Έχετε τα ωράρια των τραίνων; éhete ta orária ton trénon
🔊 Busstidene 🔊 Τα ωράρια των λεωφορείων ta orária ton leoforíon
🔊 Hvilket tog går til « Solbyen »? 🔊 Πιο είναι το τραίνο για την Πόλη του Ηλίου παρακαλώ; pio íne to tréno gia tin póli tou ilíou parakaló
🔊 Det er det toget der 🔊 Αυτό είναι aftó íne
🔊 Det var så lite God tur! 🔊 Τίποτα. Καλό ταξίδι típota. kaló taxídi
🔊 Verkstedet 🔊 Συνεργείο αυτοκινήτων sinergío aftokiníton
🔊 Bensinstasjonen 🔊 Το βενζινάδικο to venzinádiko
🔊 Full tank, takk 🔊 Γεμίστε το, παρακαλώ gemíste to parakaló
🔊 Sykkel 🔊 Ποδήλατο podílato
🔊 Sentrum 🔊 Το κέντρο της πόλης to kédro tis pólis
🔊 Forstaden 🔊 Τα προάστια ta proástia
🔊 Det er en stor by 🔊 Είναι μια μεγάλη πόλη íne mia megáli póli
🔊 Det er en landsby 🔊 Είναι ένα χωριό íne éna horió
🔊 Et fjell 🔊 Ένα βουνό éna vounó
🔊 En innsjø 🔊 Μία λίμνη mia límni
🔊 (På) landet 🔊 Η εξοχή i eksohí
14 - Hotell
Norsk Gresk Uttale
🔊 Hotellet 🔊 Ένα ξενοδοχείο éna ksenodohío
🔊 Leilighet 🔊 Διαμέρισμα diamérisma
🔊 Velkommen! 🔊 Καλωσορίσατε! kalosorísate
🔊 Har dere et ledig rom? 🔊 Έχετε ένα ελεύθερο δωμάτιο; éhete éna eléfthero domátio
🔊 Er det bad på rommet? 🔊 Υπάρχει μπάνιο στο δωμάτιο; ipárhi bánio sto domátio
🔊 Foretrekker du to enkeltsenger? 🔊 Θέλετε δύο μονά κρεβάτια; thélete dío moná krevátia
🔊  🔊 Θέλετε ένα δίκλινο; thélete éna díklino
🔊 Bad med badekar - med balkong - med dusj 🔊 Δωμάτιο με μπάνιο - με μπαλκόνι - με ντους domátio me bánio - me balkóni - me douz
🔊 Rom med frokost 🔊 Δωμάτιο με πρωινό domátio me proinó
🔊 Hva koster det for en natt? 🔊 Πόσο στοιχίζει το δωμάτιο για μία νύχτα; póso stihizi to domátio gia mia níhta
🔊 Jeg vil gjerne se rommet først, takk! 🔊 Θα ήθελα να δω το δωμάτιο πρώτα, παρακαλώ tha íthela na do to domátio próta, parakaló
🔊 Ja, selvfølgelig! 🔊 Ναι, βεβαίως! ne, vevéos
🔊 Takk, rommet er veldig fint 🔊 Ευχαριστώ. Το δωμάτιο είναι πολύ ωραίο efharistó. to domátio íne polí oréo
🔊 Ok, kan jeg reservere for i kveld? 🔊 Ωραία, μπορώ να κάνω μία κράτηση για σήμερα το βράδυ; oréa, boró na káno mia krátisi gia símera to vrádi
🔊 Det er litt for dyrt for meg 🔊 Είναι λίγο ακριβό για εμένα, ευχαριστώ íne lígo akrivó gia eména, efharistó
🔊 Kan du ta bagasjen min, vær så snill? 🔊 Μπορείτε να πάρετε τις αποσκευές μου, παρακαλώ; boríte na párete tis aposkevés mou parakaló
🔊 Hvor ligger rommet mitt? 🔊 Που είναι το δωμάτιο μου, παρακαλώ; pou íne to domátio mou parakaló
🔊 Det ligger i andre etasje 🔊 Είναι στον πρώτο όροφο. íne ston próto órofo
🔊 Er det heis? 🔊 Υπάρχει ασανσέρ; ipárhi asansér
🔊 Heisen ligger til venstre 🔊 Το ασανσέρ είναι στα αριστερά. to asansér íne sta aristéra
🔊 Heisen ligger til høyre 🔊 Το ασανσέρ είναι στα δεξιά. to asansér íne sta dexiá
🔊 Hvor ligger vaskeriet? 🔊 Που είναι η υπηρεσία πλυντηρίου; pou íne e ipiresía plidiríou
🔊 Det er i første etasje 🔊 Στο ισόγειο sto isógio
🔊 Første etasje 🔊 Ισόγειο isógio
🔊 Rom 🔊 Δωμάτιο domátio
🔊 Renseri 🔊 Καθαριστήριο ρούχων katharistírio roúhon
🔊 Frisørsalong 🔊 Κομμωτήριο komotírio
🔊 Parkeringsplass 🔊 Πάρκιγκ parking
🔊 Hvor ligger møterommet? 🔊 Θα συναντηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων tha sinantithoúme stin éthousa sinedriáseon
🔊 Møterommet 🔊 Αίθουσα συνεδριάσεων éthousa sinedriáseon
🔊 Bassenget er oppvarmet 🔊 Η πισίνα είναι θερμαινόμενη i pisína íne thermenómeni
🔊 Bassenget 🔊 Πισίνα pisína
🔊 Vekk meg klokken 7, vær så snill 🔊 Μπορείτε να με ξυπνήσετε στις 7 η ώρα, παρακαλώ; boríte na me ksipnísete stis eftá i óra parakaló
🔊 Nøkkelen, takk 🔊 Το κλειδί, σας παρακαλώ to klidí, sas parakaló
🔊 Passet, takk 🔊 Την κάρτα εισόδου, σας παρακαλώ tin kárta isódou, sas parakaló
🔊 Er det noen beskjeder til meg? 🔊 Έχω κάποιο μήνυμα; ého kápio mínima
🔊 Ja, vær så god 🔊 Ναι, ορίστε ne oríste
🔊 Nei, du har ingen beskjeder 🔊 Όχι, κανένα óhi kanéna
🔊 Hvor kan jeg veksle? 🔊 Πού μπορώ να κάνω ψιλά; pou mporó na káno psilá
🔊 Kan du veksle for meg? 🔊 Έχετε να μου χαλάσετε, σας παρακαλώ; éhete na mou halásete, sas parakaló
🔊 Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle? 🔊 μπορούμε να σας δώσουμε ρέστα,πόσα θέλετε boroúme na sas dó̱soume résta,pósa thélete
15 - Lete etter noen
Norsk Gresk Uttale
🔊 Er Sarah hjemme? 🔊 Η Σάρα είναι εκεί παρακαλώ; i sára íne ekí parakaló
🔊 Ja, hun er her 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 Hun er gått ut 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 Du kan ringe henne på mobilen 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό της. boríte na tilefonísete sto kinitó tis
🔊 Vet du hvor jeg kan treffe henne? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να την βρω; xérete pou boró na tin vro
🔊 Hun er på jobb 🔊 Είναι στη δουλειά της. íne sti douliá tis
🔊 Hun er hjemme 🔊 Είναι σπίτι της. íne spíti tis
🔊 Unnskyld, er Julien hjemme? 🔊 Ο Ζουλιέν είναι εκεί παρακαλώ; o julien íne ekí parakaló
🔊 Ja, han er her 🔊 Ναι, εδώ είναι ne, edó íne
🔊 Han er gått ut 🔊 Έχει βγει έξω éhi vgi éxo
🔊 Vet du hvor jeg kan treffe han? 🔊 Ξέρετε που μπορώ να τον βρω; xérete pou boró na ton vro
🔊 Du kan ringe han på mobilen 🔊 Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο κινητό του boríte na tilefonísete sto kinitó tou
🔊 Han er på jobb 🔊 Είναι στην δουλειά του íne sti douliá tou
🔊 Han er hjemme 🔊 Είναι σπίτι του íne spíti tou
16 - Strand
Norsk Gresk Uttale
🔊 Stranda 🔊 Η παραλία i paralía
🔊 Vet du hvor jeg kan kjøpe en ball? 🔊 Γνωρίζετε πού μπορώ να αγοράσω μία μπάλα; gnorízete pou boró na agoráso mia bála
🔊 Det ligger en butikk i den retningen 🔊 Υπάρχει ένα μαγαζί κάπου προς τα εκεί ipárhi éna magazi kápou pros ta ekí
🔊 En ball 🔊 Μία μπάλα mia bála
🔊 En kikkert 🔊 Κιάλια kiália
🔊 En hatt 🔊 Ένα καπέλο éna kapélo
🔊 Hånduk 🔊 Πετσέτα petséta
🔊 Sandaler 🔊 Σανδάλια sandália
🔊 Bøtte 🔊 Κουβαδάκι kouvadáki
🔊 Solkrem 🔊 Αντιηλιακή κρέμα anti iliakí kréma
🔊 Badebukse 🔊 Μαγιό magió
🔊 Solbriller 🔊 Γυαλία ηλίου gialiá ilíou
🔊 Sjømat 🔊 οστρακόδερμο ostrakóderma
🔊 Sole seg 🔊 Κάνω ηλιοθεραπεία káno iliotherapía
🔊 Solfylt 🔊 Ηλιόλουστος ilióloustos
🔊 Solnedgang 🔊 Ηλιοβασίλεμα iliovasílema
🔊 Parasoll 🔊 Ομπρέλα obréla
🔊 Sol 🔊 Ήλιος ílios
🔊 Skygge 🔊 Σκιά skiá
🔊 Solbrenthet 🔊 Ηλιακή ακτινοβολία iliakí aktinovolía
🔊 Er det farlig å svømme her? 🔊 Είναι επικίνδυνο το κολύμπι εδώ; íne epikíndino to kolíbi edó
🔊 Nei, det er ikke farlig 🔊 Όχι, δεν είναι επικίνδυνο óhi, den íne epikíndino
🔊 Ja, det er forbudt å bade her 🔊 Ναι, το κολύμπι απαγορεύεται εδώ ne, to kolíbi apagorévete edó
🔊 Svømme 🔊 Κολυμπώ kolibó
🔊 Svømming 🔊 Κολύμβηση kolíbisi
🔊 Bølge 🔊 Κύμα kíma
🔊 Hav 🔊 Θάλασσα thálasa
🔊 Dyne 🔊 Αμμόλοφος amólofos
🔊 Sand 🔊 Άμμος ámos
🔊 Hvordan blir været i morgen? 🔊 Ποιες είναι οι μετεωρολογικές προβλέψεις για αύριο; pies íne e meteorologikés provlépsis gia ávrio
🔊 Været slår om 🔊 Ο καιρός θα αλλάξει o kairós tha aláxi
🔊 Det blir regn 🔊 Θα βρέξει tha vréxi
🔊 Det blir sol 🔊 Θα έχει ήλιο tha éhi ílio
🔊 Det blir mye vind 🔊 Θα φυσάει πολύ tha fisái polí
🔊 Badedrakt 🔊 Μαγιό magió
17 - I tvilstilfeller
Norsk Gresk Uttale
🔊 Kan du hjelpe meg, vær så snill? 🔊 Μπορείτε να με βοηθήσετε παρακαλώ; boríte na me voithísete parakaló
🔊 Jeg har gått meg bort 🔊 Χάθηκα háthika
🔊 Hva vil du? 🔊 Τι θα θέλατε; ti tha thélate
🔊 Hva har skjedd? 🔊 Τι συνέβη; ti sinévi
🔊 Hvor kan jeg finne en tolk? 🔊 Πού μπορώ να βρω έναν διερμηνέα; pou boró na vro éna dierminéa
🔊 Hvor er nærmeste apotek? 🔊 Πού βρίσκεται το πιο κοντινό φαρμακείο; pou vrískete to pio kontino farmakío
🔊 Kan du ringe en lege, vær så snill? 🔊 Μπορείτε να φωνάξετε έναν γιατρό, σας παρακαλώ; boríte na fonáksete éna giatró sas parakaló
🔊 Hvilke medisiner tar du? 🔊 Τι θεραπεία ακολουθείτε; ti therapía akolouthís
🔊 Et sykehus 🔊 Ένα νοσοκομείο éna nosokomío
🔊 Et apotek 🔊 Ένα φαρμακείο éna farmakío
🔊 En lege 🔊 Ένας γιατρός énas giatrós
🔊 Medisinsk nødhjelp 🔊 Ιατρική υπηρεσία iatrikí ipiresía
🔊 Jeg har mistet identitetspapirene mine 🔊 Έχασα τα χαρτιά μου éhasa ta hartiá mou
🔊 Noen har stjålet identitetspapirene mine 🔊 Μου έκλεψαν τα χαρτιά mou éklepsan ta hartiá
🔊 Hittegodskontor 🔊 Γραφείο απολεσθέντων grafío apolesthédon
🔊 Førstehjelpsstasjon 🔊 Σταθμός πρώτων βοηθειών stathmós próton voithión
🔊 Nødutgang 🔊 Έξοδος κινδύνου éxodos kindínou
🔊 Politi 🔊 Η αστυνομία i astinomía
🔊 Identitetspapirer 🔊 Χαρτιά hartiá
🔊 Penger 🔊 Χρήματα hrímata
🔊 Pass 🔊 Διαβατήριο diavatírio
🔊 Bagasje 🔊 Αποσκευές aposkevés
🔊 Nei takk, det går bra 🔊 Είμαι εντάξει, ευχαριστώ íme edáxi, efharistó
🔊 La meg være (i fred) 🔊 Αφήστε με ήσυχη afíste me ísihi
🔊 La meg være (i fred) 🔊 Αφήστε με ήσυχο afíste me ísiho
🔊 Gå vekk! 🔊 Φύγετε! fígete!

Vår metode

Last ned mp3 og pdf