Albaneză vocabular

Videoclip cu cele mai frecvente cuvinte în albaneză

De ce și cum să înveți vocabularul albanez cu ajutorul audio?

Ca limbă prezentă în multe țări (în special în Albania și Kosovo, dar și în Serbia și Turcia, de exemplu), albaneza va fi foarte utilă în multe escapade dacă obișnuiți să călătoriți (Mund të më çoni në airport? / mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Poți să mă duci la aeroport, te rog?"). Albania este, de asemenea, țara "mamei Tereza", și, ca atare, țara ar trebui să fie de interes pentru susținătorii acțiunilor caritabile (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "mă poți ajuta, te rog?").

Pentru învățarea limbilor străine, vă sugerăm cu tărie nu numai foile noastre de vocabular, dar și selecția noastră de conținut (romane, filme, seriale și muzică) pentru a vă familiariza cu limba. Într-adevăr, această limbă este considerată o ramură solitară în clasificarea limbilor indo-europene, deci nu are o limbă apropiată care să vă ajute.

Selecția de conținut pentru a te cufunda în cultura albaneză

Romane:

Filme:

Seriale:

Muzici:

Iată o selecție de 400 de cuvinte și expresii utile pentru ca voi să începeți

Aceste cuvinte și expresii sunt clasificate după temă. Făcând clic pe butoane Chestionare sau Cursuri, veți avea acces gratuit la cursul complet în limba albaniană . Făcând clic pe butonul imprimantă, puteți tipări toate expresiile temei. Acest conținut este gratuit.
1 - Expresii de bază
Română Albaneză Pronunție
🔊 Bună ziua 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 Bună seara 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 La revedere 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Pe curând 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Da 🔊 Po
🔊 Nu 🔊 Jo
🔊 Vă rog! 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 Mulţumesc 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Vă mulţumesc! 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Cu plăcere 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Cu plăcere 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 De acord 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 De acord 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 Cât costă, vă rog 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Cât costă, vă rog 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Pardon! 🔊 Më falni! mə falni
🔊 Nu înţeleg 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Am înţeles 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 Nu ştiu 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 Interzis 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 Unde este toaleta, vă rog? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Unde este toaleta, vă rog? 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Un an nou fericit ! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Un an nou fericit ! 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 La mulți ani ! 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Sărbători fericite ! 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 Felicitări ! 🔊 Urime! uɾimε
🔊 Felicitări ! 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - Conversație
Română Albaneză Pronunție
🔊 Bună ziua Ce mai faci? 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 Bună ziua Ce mai faci? 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Bună ziua. Bine, mulțumesc 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Vorbeşti albaneza? 🔊 Flet shqip?
🔊 Nu, nu vorbesc albaneza 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Puţin de tot 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 Din ce ţară eşti? 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Din ce ţară eşti? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 De ce naționalitate ești? 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 De ce naționalitate ești? 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 Sunt român 🔊 Unë jam rumun unə jam ɾumun
🔊 Sunt româncă 🔊 Unë jam rumune
🔊 Locuieşti aici? 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 Da, locuiesc aici 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă? 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă? 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Iulian 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 Ce faci aici? 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Ce faci aici? 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Sunt în vacanță. 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Sunt în vacanță. 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 Noi suntem în vacanță 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Noi suntem în vacanță 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Sunt în deplasare de afaceri 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Sunt în deplasare de afaceri 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Eu lucrez aici 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 Noi lucrăm aici 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 Unde putem să mâncăm? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Este vre-un muzeu nu departe de aici? 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 Unde mă pot conecta la internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - Învăţăm
Română Albaneză Pronunție
🔊 Vrei să înveți câteva cuvinte? 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 Da, desigur 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Da, desigur 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 Cum se numeşte? 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 Cum se numeşte? 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Este o masă 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Este o masă 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 O masă, înţelegi? 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Nu înţeleg 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 Poţi să repeţi, te rog? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 N-ai putea să vorbești mai încet? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 Te rog, n-ai putea s-o scrii? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Am înţeles 🔊 Kuptova! kuptɔva
4 - Culorile
Română Albaneză Pronunție
🔊 Îmi place culoarea acestei mese 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Este roşu 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 Este roşu 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 Albastru 🔊 Blu blu
🔊 Galben 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 Galben 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 Alb 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 Alb 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 Negru 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 Negru 🔊 I zi i zi
🔊 Verde 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 Portocaliu 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 Violet 🔊 Lejla lεjla
🔊 Gri 🔊 Gri ɡɾi
5 - Cifrele
Română Albaneză Pronunție
🔊 Zero 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 Unu 🔊 Një ɲə
🔊 Doi 🔊 Dy dy
🔊 Trei 🔊 Tre tɾε
🔊 Patru 🔊 Katër katəɾ
🔊 Cinci 🔊 Pesë pεsə
🔊 Şase 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 Şapte 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 Opt 🔊 Tetë tεtə
🔊 Nouă 🔊 Nëntë nəntə
🔊 Zece 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 Unsprezece 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 Doisprezece 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 Treisprezece 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 Paisprezece 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 Cincisprezece 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 Șaisprezece 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Şaptesprezece 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Optsprezece 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 Nouăsprezece 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 Douăzeci 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 Douăzeci şi unu 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Douăzeci şi doi 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 Douăzeci şi trei 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Douăzeci şi patru 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Douăzeci şi cinci 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Douăzeci şi şase 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Douăzeci și șapte 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Douăzeci şi opt 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Douăzeci şi nouă 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 Treizeci 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 Treizeci şi unu 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Treizeci şi doi 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 Treizeci şi trei 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 Treizeci şi patru 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Treizeci şi cinci 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Treizeci şi şase 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Patruzeci 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 Cincizeci 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 Șaizeci 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 Şaptezeci 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 Optzeci 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 Nouăzeci 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 O sută 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 O sută cinci 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 Două sute 🔊 Dyqind dycind
🔊 Trei sute 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 Patru sute 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 O mie 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 O mie cinci sute 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Două mii 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 Zece mii 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - Despre timp
Română Albaneză Pronunție
🔊 Cînd ai sosit? 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 Cînd ai sosit? 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 Astăzi 🔊 Sot sɔt
🔊 Ieri 🔊 Dje djε
🔊 Acum două zile 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 Acum două zile 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Cât timp vei sta aici? 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Cât timp vei sta aici? 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Plec mîine 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 Plec mîine 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Plec poimîine 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 Plec poimîine 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Plec peste trei zile 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Plec peste trei zile 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Luni 🔊 E hënë ε hənə
🔊 Marţi 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 Miercuri 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 Joi 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 Vineri 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 Sâmbătă 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 Duminică 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 Ianuarie 🔊 Janar janaɾ
🔊 Februarie 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 Martie 🔊 Mars maɾs
🔊 Aprilie 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 Mai 🔊 Maj maj
🔊 Iunie 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 Iulie 🔊 Korrik kɔrik
🔊 August 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 Septembrie 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 Octombrie 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 Noiembrie 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 Decembrie 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 La ce oră pleci? 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 La ce oră pleci? 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 Dimineața, la ora opt 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Dimineața, la opt și un sfert 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Dimineața, la opt și un sfert 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Dimineaţa ... la opt treizeci 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Dimineaţa ... la opt treizeci 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Seara ... la ora optsprezece 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Am întârziat 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - Taxi
Română Albaneză Pronunție
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Unde vreţi să mergeţi? 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 La gară 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Merg la hotelul Zi şi noapte 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Ați putea să mă duceți la aeroport? 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 Ați putea să-mi luați bagagele? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Este departe de aici? 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Nu, este alături 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Da, e ceva mai departe 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Cât va costa? 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Duceți-mă acolo, vă rog. 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Este la dreapta 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 Este la stânga 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 Este drept înainte 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 Este aici 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 Este aici 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 Pe aici 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 Stop! 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 Nu vă grăbiți 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Nu vă grăbiți. 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Familia
Română Albaneză Pronunție
🔊 Ai rude aici? 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 Tatăl meu 🔊 Babai im babai im
🔊 Tatăl meu 🔊 Im atë im atə
🔊 Mama mea 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 Mama mea 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 Fiul meu 🔊 Djali im djali im
🔊 Fiul meu 🔊 Im bir im biɾ
🔊 Fiica mea 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 Un frate 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 O soră 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 Un prieten 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 O prietenă 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 Prietenul meu 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 Prietena mea 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 Prietena mea 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 Soţul meu 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 Soţul meu 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 Soţia mea 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Soţia mea 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - Sentimentele
Română Albaneză Pronunție
🔊 Îmi place mult țara ta 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Te iubesc 🔊 Të dua tə dua
🔊 Te iubesc 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 Sunt fericit 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 Sunt trist 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Mă simt bine aici 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 Îmi este frig 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 Îmi este cald 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 E prea mare 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 E prea mic 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 E perfect 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 Vrei să ieșim în seara aceasta? 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Da, vreau să ieșim astă seară 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 E o idee bună 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Vreau să mă distrez 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Nu e o idee bună 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Nu vreau să ieșim astă seară 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Vreau sămă odihnesc 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 Vrei să faci sport? 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 Da, am nevoie să mă defulez! 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 Eu joc tenis 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 Nu, mulțumesc, sunt obosit 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
Română Albaneză Pronunție
🔊 Barul 🔊 Bari baɾi
🔊 Vrei să bei ceva? 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 a bea 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 un pahar 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 Cu plăcere 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 Ce iei? 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Ce este de băut? 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Este apă sau suc de fructe 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 apă 🔊 Ujë ujə
🔊 Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Cuburi de gheață 🔊 Akull akuɫ
🔊 Ciocolată 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 Lapte 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 Ceai 🔊 Çaj ʧaj
🔊 Cafea 🔊 Kafe kafε
🔊 Cu zahăr 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 Cu frişcă 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 Vin 🔊 Verë vεɾə
🔊 Bere 🔊 Birrë birə
🔊 Un ceai, te rog! 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 O bere, te rog! 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 Ce vreţi să beţi? 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Ce vreţi să beţi? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Două ceaiuri, vă rog 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Două beri, vă rog 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 Nimic, mulţumesc 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 Nimic, mulţumesc 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Noroc! 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Noroc! 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 Sănătate! 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 Nota, vă rog! 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Cât vă datorez? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Douăzeci de euro 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Te invit 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - Restaurant
Română Albaneză Pronunție
🔊 Restaurantul 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 Vrei să mănînci? 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 Da, vreau 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 A mânca 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 Unde putem să mâncăm? 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 Unde putem lua prânzul? 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Unde putem lua prânzul? 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Cina 🔊 Darka daɾka
🔊 Micul dejun 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 Vă rog! 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 Meniul, vă rog ! 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 Poftiți meniul! 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Ce preferi: carne sau peşte? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Cu orez 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 Cu paste făinoase 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 Cu paste făinoase 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 Cartofi 🔊 Patate patatε
🔊 Legume 🔊 Perime pεɾimε
🔊 Omletă - ochiuri - ou moale 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Pîine 🔊 Bukë bukə
🔊 Unt 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 O salată 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 Un desert 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 Fructe 🔊 Fruta fruta
🔊 Un cuțit, vă rog 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Un cuțit, vă rog. 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Vi-l aduc imediat. 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Un cuțit. 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 O furculiță 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 O lingură 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 Aceasta e o mâncare caldă? 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 Da, și foarte picantă ! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Cald 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 rece 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 picant 🔊 Pikante pikantε
🔊 Voi lua peşte! 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 Şi eu 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - Cum ne luăm la revedere
Română Albaneză Pronunție
🔊 E târziu, trebuie să plec 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Am putea să ne revedem? 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 Da, cu plăcere 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 Locuiesc la această adresă 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Tu ai un număr de telefon? 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Da, iată-l 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Mi-a fost bine în compania ta 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Ne vom revedea curând 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Sper și eu 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 La revedere 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 Pe mâine! 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Salut! 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - Transport
Română Albaneză Pronunție
🔊 Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Unde merge trenul acesta? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Acest tren se oprește în Orașul Soarelui? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Când pleacă trenul în Orașul Soarelui? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Când sosește trenul în Orașul Soarelui? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog! 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Aveți orarul trenurilor? 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Orarul aotobuzelor 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Acesta 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 Mulţumesc 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 Cu plăcere. Călătorie plăcută! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Atelierul de reparaţii 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 Atelierul de reparaţii 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 Benzinăria 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 Plinul, vă rog 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Bicicletă 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 Centrul orașului 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 Periferie 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 E un oraș mare 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 E un sat 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 Un munte 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 Un lac 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 Țară 🔊 Fshati f ʃati
14 - Hotel
Română Albaneză Pronunție
🔊 Hotel 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 Apartament 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 Bine ai venit ! 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 Aveți o cameră liberă? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Camera e cu bae? 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Preferați cu două paturi? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 Preferați cu două paturi? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Vreți o cameră dublă? 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 Vreți o cameră dublă? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Cameră cu bae - cu balcon - cu duș 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Cameră cu micul dejun 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Cât costă o noapte? 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 Cât costă o noapte? 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 De la început ași vrea să văd camera, vă rog. 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 De la început ași vrea să văd camera, vă rog. 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Da, bineînțeles 🔊 Po, sigurisht
🔊 Mulțumesc, camera e foarte bună 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Mulțumesc, camera e foarte bună 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 O pot rezerva pentru această seară? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 E prea scump pentru mine, mulțumesc 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Ați putea să vă ocupați de bagajele mele? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Ați putea să vă ocupați de bagajele mele? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Unde se găsește camera mea, vă rog? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Ea se găsește la primul etaj 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Aveți un ascensor? 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Ascensorul e la stânga 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Ascensorul e la dreapta 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Unde se găsește spălătoria? 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 Ea se găsește la parter 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Parter 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 Cameră 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 Călcatul rufelor 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 Frizerie 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 Locuri de parcare 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 Ne întâlnim în sala de conferințe? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Sala de conferințe 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Piscina e încălzită 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 O piscină 🔊 Pishina piʃina
🔊 Treziți-mă, vă rog, la ora 7 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 Cheia, vă rog 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 Pasul, vă rog 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 Este vre-un mesaj pentru mine? 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Da, iată-l 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 Nu, n-ați primit nimic 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 Unde pot schimba banii? 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Da, câți bani vreți să schimbați? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Da, câți bani vreți să schimbați? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - A căuta o persoană
Română Albaneză Pronunție
🔊 Sara este aici, vă rog? 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 Da, ea este aici 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 Ea a ieșit 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Știți unde o pot găsi? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Ea-i la servici 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Ea e în camera ei 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Julien e aici, vă rog? 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 Da, el este aici 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 el a ieșit 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 Știți unde îl pot găsi? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 El e la servici 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 El e în camera lui 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - Plaja
Română Albaneză Pronunție
🔊 O plajă 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 Știți unde pot să cumpăr o minge? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Este un magazin în această direcție? 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 O minge 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 Un binoclu 🔊 Dylbi dylbi
🔊 O caschetă 🔊 Kapele kapεle
🔊 Un șervet 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 Niște sandale 🔊 Sandale sandalε
🔊 O găleată 🔊 Kovë kɔvə
🔊 Cremă solară 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 Costum de bae 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 Ochelari de soare 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 Crustacee 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 A se bronza 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 A se bronza 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Însorit 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 Însorit 🔊 Me diell
🔊 Apusul soarelui 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Umbrelă 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 Soare 🔊 Diell diεɫ
🔊 Umbră 🔊 Hije hijɛ
🔊 Insolație 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 E periculos de înotat aici? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Nu, nu e periculos 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Da, e interzis de a înota aici 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 A înota 🔊 Not nɔt
🔊 înot 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 Val 🔊 Valë valə
🔊 Val 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 Mare 🔊 Det dεt
🔊 Dună 🔊 Dunë dunə
🔊 Nisip 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 Care este timpul probabil pe mâine? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Timpul se va schimba 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Va ploua 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Va fi soare 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 Va fi vânt 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Costum de baîe 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - Cînd avem probleme
Română Albaneză Pronunție
🔊 Unde este farmacia, vă rog? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 M-am rătăcit 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 Ce doriți? 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Ce s-a întâmplat? 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Unde pot găsi un interpret? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Unde se găsește cea mai apropiată farmacie? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Unde se găsește cea mai apropiată farmacie? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 N-ați putea să chemați un doctor, vă rog? 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 Ce tratament urmați în momentul de față? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Un spital 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 O farmacie 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 O farmacie 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Un doctor 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 Un doctor 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 Serviciu medical 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Mi-am pierdut actele 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Mi-au furat actele 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Biroul obiectelor găsite 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Postul de securitate 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 Ieșire de serviciu 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Poliţia 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 Actele 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 Banii 🔊 Para paɾa
🔊 Paşaport 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 Bagaje 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 Nu, mulţumesc E în regulă 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Lăsaţi-mă în pace! 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 Lăsaţi-mă în pace! 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 Plecaţi! 🔊 Largohu! largohu