Albaneză vocabular

Videoclip cu cele mai frecvente cuvinte în albaneză

De ce și cum să înveți vocabularul albanez cu ajutorul audio?

Ca limbă prezentă în multe țări (în special în Albania și Kosovo, dar și în Serbia și Turcia, de exemplu), albaneza va fi foarte utilă în multe escapade dacă obișnuiți să călătoriți (Mund të më çoni në airport? / mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Poți să mă duci la aeroport, te rog?"). Albania este, de asemenea, țara "mamei Tereza", și, ca atare, țara ar trebui să fie de interes pentru susținătorii acțiunilor caritabile (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "mă poți ajuta, te rog?").

Pentru învățarea limbilor străine, vă sugerăm cu tărie nu numai foile noastre de vocabular, dar și selecția noastră de conținut (romane, filme, seriale și muzică) pentru a vă familiariza cu limba. Într-adevăr, această limbă este considerată o ramură solitară în clasificarea limbilor indo-europene, deci nu are o limbă apropiată care să vă ajute.

Selecția de conținut pentru a te cufunda în cultura albaneză

Romane:

Filme:

Seriale:

Muzici:

Iată o selecție de 400 de cuvinte și expresii utile pentru ca voi să începeți

Aceste cuvinte și expresii sunt clasificate după temă. Făcând clic pe butoane Chestionare sau Cursuri, veți avea acces gratuit la cursul complet în limba albaniană . Făcând clic pe butonul imprimantă, puteți tipări toate expresiile temei. Acest conținut este gratuit.

1 - Expresii de bază

Expresii de bază
Test
Învățați
1 Bună ziua Mirëdita
miɾədita
2 Bună seara Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 La revedere Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Pe curând Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Da Po
6 Nu Jo
7 Vă rog! Ju lutem...!
ju lutεm
8 Mulţumesc Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Vă mulţumesc! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Cu plăcere Ju lutem!
ju lutεm
12 Expresie mai familiară Asgjë!
asɟə
13 De acord Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Altă expresie Dakord
dakɔɾd
15 Cât costă, vă rog Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Altă expresie Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Pardon! Më falni!
mə falni
18 Nu înţeleg Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Am înţeles Kuptova!
kuptɔva
20 Nu ştiu Nuk e di!
nuk ε di
21 Interzis Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Unde este toaleta, vă rog? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Altă expresie Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Un an nou fericit ! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Altă expresie Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 La mulți ani ! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Sărbători fericite ! Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Felicitări ! Urime!
uɾimε
29 Altă expresie Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - Conversație

Conversație
Test
Învățați
1 Bună ziua Ce mai faci? Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 Expresie mai familiară Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 Bună ziua. Bine, mulțumesc Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 Vorbeşti albaneza? Flet shqip?
5 Nu, nu vorbesc albaneza Jo, unë nuk flas shqip.
6 Puţin de tot Vetëm pak
vεtəm pak
7 Din ce ţară eşti? Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 Expresie mai familiară Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 De ce naționalitate ești? Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 Expresie mai familiară Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 Sunt român Unë jam rumun
unə jam ɾumun
12 Cînd vorbeşte o persoană de gen feminin Unë jam rumune
13 Locuieşti aici? Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 Da, locuiesc aici Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă? Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 Altă expresie Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 Iulian Zhyljen
Ʒyljεn
18 Ce faci aici? Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 Expresie mai familiară Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 Sunt în vacanță. Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 Altă expresie Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 Noi suntem în vacanță Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 Altă expresie Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 Sunt în deplasare de afaceri Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 Altă expresie Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 Eu lucrez aici Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 Noi lucrăm aici Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 Unde putem să mâncăm? Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 Este vre-un muzeu nu departe de aici? Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 Unde mă pot conecta la internet? Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - Învăţăm

Învăţăm
Test
Învățați
1 Vrei să înveți câteva cuvinte? Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 Da, desigur Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 Altă expresie Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 Cum se numeşte? Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 Expresie mai familiară Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 Este o masă Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 Altă expresie Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 O masă, înţelegi? Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 Nu înţeleg Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 Poţi să repeţi, te rog? Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 N-ai putea să vorbești mai încet? Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 Te rog, n-ai putea s-o scrii? Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 Am înţeles Kuptova!
kuptɔva4 - Culorile

Culorile
Test
Învățați
1 Îmi place culoarea acestei mese Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 Este roşu Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 Dacă persoana sau obiectul în cauză e de genul masculin Është i kuq
əʃtə i kuc
4 Albastru Blu
blu
5 Galben E verdhë
ε vεɾðə
6 Dacă persoana sau obiectul în cauză e de genul masculin I verdhë
i vεɾðə
7 Alb E bardhë
ε baɾðə
8 Dacă persoana sau obiectul în cauză e de genul masculin I bardhë
i baɾðə
9 Negru E zezë
ε zεzə
10 Dacă persoana sau obiectul în cauză e de genul masculin I zi
i zi
11 Verde Jeshile
jεʃilε
12 Portocaliu Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 Violet Lejla
lεjla
14 Gri Gri
ɡɾi5 - Cifrele

Cifrele
Test
Învățați
1 Zero Zero
zεɾɔ
2 Unu Një
ɲə
3 Doi Dy
dy
4 Trei Tre
tɾε
5 Patru Katër
katəɾ
6 Cinci Pesë
pεsə
7 Şase Gjashtë
ɟaʃtə
8 Şapte Shtatë
ʃtatə
9 Opt Tetë
tεtə
10 Nouă Nëntë
nəntə
11 Zece Dhjetë
ðjεtə
12 Unsprezece Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 Doisprezece Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 Treisprezece Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 Paisprezece Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 Cincisprezece Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 Șaisprezece Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 Şaptesprezece Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 Optsprezece Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 Nouăsprezece Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 Douăzeci Njëzetë
ɲəzεtə
22 Douăzeci şi unu Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 Douăzeci şi doi Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 Douăzeci şi trei Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 Douăzeci şi patru Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 Douăzeci şi cinci Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 Douăzeci şi şase Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 Douăzeci și șapte Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 Douăzeci şi opt Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 Douăzeci şi nouă Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 Treizeci Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 Treizeci şi unu Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 Treizeci şi doi Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 Treizeci şi trei Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 Treizeci şi patru Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 Treizeci şi cinci Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 Treizeci şi şase Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 Patruzeci Dyzetë
dyzεt
39 Cincizeci Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 Șaizeci Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 Şaptezeci Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 Optzeci Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 Nouăzeci Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 O sută Njëqind
ɲəcind
45 O sută cinci Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 Două sute Dyqind
dycind
47 Trei sute Treqind
tɾεcind
48 Patru sute Katërqind
katəɾcind
49 O mie Një mijë
ɲə mijə
50 O mie cinci sute Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 Două mii Dy mijë
dymijə
52 Zece mii Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - Despre timp

Despre timp
Test
Învățați
1 Cînd ai sosit? Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 Altă expresie Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 Astăzi Sot
sɔt
4 Ieri Dje
djε
5 Acum două zile Ka dy ditë
ka dy ditə
6 Altă expresie Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 Cât timp vei sta aici? Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 Altă expresie Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 Plec mîine Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 Altă expresie Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 Plec poimîine Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 Altă expresie Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 Plec peste trei zile Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 Altă expresie Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 Luni E hënë
ε hənə
16 Marţi E martë
ε maɾtə
17 Miercuri E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 Joi E enjte
ε εɲtε
19 Vineri E premte
ε pɾεmtε
20 Sâmbătă E shtunë
ε ʃtunə
21 Duminică E dielë
ε diεlə
22 Ianuarie Janar
janaɾ
23 Februarie Shkurt
ʃkuɾt
24 Martie Mars
maɾs
25 Aprilie Prill
pɾiɫ
26 Mai Maj
maj
27 Iunie Qershor
cεɾʃɔɾ
28 Iulie Korrik
kɔrik
29 August Gusht
ɡuʃt
30 Septembrie Shtator
ʃtatɔɾ
31 Octombrie Tetor
tεtɔɾ
32 Noiembrie Nëntor
nəntɔɾ
33 Decembrie Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 La ce oră pleci? Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 Expresie mai familiară Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 Dimineața, la ora opt Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 Dimineața, la opt și un sfert Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 Altă expresie Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 Dimineaţa ... la opt treizeci Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 Altă expresie Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 Seara ... la ora optsprezece Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 Am întârziat Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - Taxi

Taxi
Test
Învățați
1 Taxi! Taksi!
taksi
2 Unde vreţi să mergeţi? Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 La gară Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 Merg la hotelul Zi şi noapte Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 Ați putea să mă duceți la aeroport? Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 Ați putea să-mi luați bagagele? Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 Este departe de aici? Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 Nu, este alături Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 Da, e ceva mai departe Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 Cât va costa? Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 Duceți-mă acolo, vă rog. Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 Este la dreapta Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 Este la stânga Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 Este drept înainte Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 Este aici Është këtu!
əʃtə kətu
16 Altă expresie Arritëm!
aritəm
17 Pe aici Është andej!
əʃtə andεj
18 Stop! Ndalo!
ndalɔ
19 Nu vă grăbiți Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 Altă expresie Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - Sentimentele

Sentimentele
Test
Învățați
1 Îmi place mult țara ta Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 Te iubesc Të dua
tə dua
3 Altă expresie Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 Sunt fericit Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 Sunt trist Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 Mă simt bine aici Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 Îmi este frig Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 Îmi este cald Kam vapë
kam vapə
9 E mare Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 E mic Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 E perfect Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 Vrei să ieșim în seara aceasta? Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 Da, vreau să ieșim astă seară Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 E o idee bună Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 Vreau să mă distrez Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 Nu e o idee bună Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 Nu vreau să ieșim astă seară Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 Vreau sămă odihnesc Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 Vrei să faci sport? Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 Da, am nevoie să mă defulez! Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 Eu joc tenis Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 Nu, mulțumesc, sunt obosit Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - Familia

Familia
Test
Învățați
1 Ai rude aici? Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 Tatăl meu Babai im
babai im
3 Altă expresie Im atë
im atə
4 Mama mea Nëna ime
nəna imε
5 Altă expresie Ime më
imɛ mə
6 Fiul meu Djali im
djali im
7 Altă expresie Im bir
im biɾ
8 Fiica mea Vajza ime
vajza imε
9 Un frate Një vëlla
ɲə vəɫa
10 O soră Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 Un prieten Një mik
ɲə mik
12 O prietenă Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 Prietenul meu Miku im
miku im
14 Prietena mea Mikja ime
mikja imε
15 Expresie mai categorică Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 Soţul meu Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 Altă expresie Im shoq
im ʃɔc
18 Soţia mea Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 Altă expresie Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - Bar

Bar
Test
Învățați
1 Barul Bari
baɾi
2 Vrei să bei ceva? Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 a bea Të pish
tə piʃ
4 un pahar Gotë
ɡɔtə
5 Cu plăcere Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 Ce iei? Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 Ce este de băut? Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 Este apă sau suc de fructe Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 apă Ujë
ujə
10 Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață? Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 Cuburi de gheață Akull
akuɫ
12 Ciocolată Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 Lapte Qumësht
cuməʃt
14 Ceai Çaj
ʧaj
15 Cafea Kafe
kafε
16 Cu zahăr Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 Cu frişcă Me krem
mε kɾεm
18 Vin Verë
vεɾə
19 Bere Birrë
birə
20 Un ceai, te rog! Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 O bere, te rog! Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 Ce vreţi să beţi? Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 Altă expresie Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 Două ceaiuri, vă rog Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 Două beri, vă rog Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 Nimic, mulţumesc Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 Expresie mai categorică Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 Noroc! Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 Expresie mai familiară Për ty!
pəɾ ty!
30 Sănătate! Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 Nota, vă rog! Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 Cât vă datorez? Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 Douăzeci de euro Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 Te invit Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - Restaurant

Restaurant
Test
Învățați
1 Restaurantul Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 Vrei să mănînci? Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 Da, vreau Po, dua
pɔ dua
4 A mânca Të hash
tə haʃ
5 Unde putem să mâncăm? Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 Unde putem lua prânzul? Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 Altă expresie Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 Cina Darka
daɾka
9 Micul dejun Mëngjësi
mənɟεsi
10 Vă rog! Ju lutem!
ju lutεm
11 Meniul, vă rog ! Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 Poftiți meniul! Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 Ce preferi: carne sau peşte? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 Cu orez Me oriz.
mε ɔɾiz
15 Cu paste făinoase Me makarona
mε makaɾɔna
16 Altă expresie Me pasta
mɛ pasta
17 Cartofi Patate
patatε
18 Legume Perime
pεɾimε
19 Omletă - ochiuri - ou moale Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 Pîine Bukë
bukə
21 Unt Gjalpe
ɟalp
22 O salată Një sallatë
ɲə saɫatə
23 Un desert Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 Fructe Fruta
fruta
25 Un cuțit, vă rog Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 Altă expresie Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 Vi-l aduc imediat. Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 Un cuțit. Një thikë
ɲə θikə
29 O furculiță Një pirun
ɲə piɾun
30 O lingură Një lugë
ɲə luɡə
31 Aceasta e o mâncare caldă? Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 Da, și foarte picantă ! Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 Cald E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 rece E ftohtë
ε ftɔhtə
35 picant Pikante
pikantε
36 Voi lua peşte! Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 Şi eu Edhe unë
εðε unə12 - Cum ne luăm la revedere

Cum ne luăm la revedere
Test
Învățați
1 E târziu, trebuie să plec Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 Am putea să ne revedem? Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 Da, cu plăcere Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 Locuiesc la această adresă Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 Tu ai un număr de telefon? Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 Da, iată-l Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 Mi-a fost bine în compania ta Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 Ne vom revedea curând Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 Sper și eu Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 La revedere Mirupafshim
miɾupafʃim
12 Pe mâine! Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 Salut! Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - Transport

Transport
Test
Învățați
1 Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui? Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 Unde merge trenul acesta? Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 Acest tren se oprește în Orașul Soarelui? A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 Când pleacă trenul în Orașul Soarelui? Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 Când sosește trenul în Orașul Soarelui? Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog! Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 Aveți orarul trenurilor? A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 Orarul aotobuzelor Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog? Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 Acesta Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 Mulţumesc Faleminderit!
falεmindεɾit
13 Cu plăcere. Călătorie plăcută! Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 Atelierul de reparaţii Auto-servis
auto-sεɾvis
15 Expresie mai categorică Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 Benzinăria Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 Plinul, vă rog Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 Bicicletă Biçikletë
biʧiklεtə
19 Centrul orașului Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 Periferie Periferia
pεɾifεɾia
21 E un oraș mare Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 E un sat Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 Un munte Një mal
ɲə mal
24 Un lac Një liqen
ɲə licen
25 Țară Fshati
f ʃati14 - A căuta o persoană

A căuta o persoană
Test
Învățați
1 Sara este aici, vă rog? Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 Da, ea este aici Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 Ea a ieșit Ka dalë
ka dalə
4 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 Știți unde o pot găsi? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 Ea-i la servici Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 Ea e în camera ei Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 Julien e aici, vă rog? Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 Da, el este aici Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 el a ieșit Ka dalë
ka dalə
11 Știți unde îl pot găsi? Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 El e la servici Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 El e în camera lui Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - Hotel

Hotel
Test
Învățați
1 Hotel Hoteli
hɔtɛli
2 Apartament Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 Bine ai venit ! Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 Aveți o cameră liberă? Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 Camera e cu bae? A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 Preferați cu două paturi? Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 Expresie mai familiară Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 Vreți o cameră dublă? Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 Expresie mai categorică Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 Cameră cu bae - cu balcon - cu duș Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 Cameră cu micul dejun Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 Cât costă o noapte? Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 Altă expresie Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 De la început ași vrea să văd camera, vă rog. Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 Altă expresie Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 Da, bineînțeles Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 Mulțumesc, camera e foarte bună Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 Altă expresie Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 O pot rezerva pentru această seară? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 E prea scump pentru mine, mulțumesc Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 Ați putea să vă ocupați de bagajele mele? Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 Altă expresie Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 Unde se găsește camera mea, vă rog? Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 Ea se găsește la primul etaj Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 Aveți un ascensor? Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 Ascensorul e la stânga Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 Ascensorul e la dreapta Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 Unde se găsește spălătoria? Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 Ea se găsește la parter Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 Parter Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 Cameră Dhomë
ðɔmə
32 Călcatul rufelor Patrim kimik
pastɾim kimik
33 Frizerie Parukeri
paɾukεɾi
34 Locuri de parcare Parking
paɾkinɡ
35 Ne întâlnim în sala de conferințe? Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 Sala de conferințe Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 Piscina e încălzită Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 O piscină Pishina
piʃina
39 Treziți-mă, vă rog, la ora 7 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 Cheia, vă rog Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 Pasul, vă rog Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 Este vre-un mesaj pentru mine? Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 Da, iată-l Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 Nu, n-ați primit nimic Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 Unde pot schimba banii? Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 Da, câți bani vreți să schimbați? Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 Altă expresie Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - Plaja

Plaja
Test
Învățați
1 O plajă Plazhi
plaʒi
2 Știți unde pot să cumpăr o minge? Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 Este un magazin în această direcție? Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 O minge Një top
ɲə tɔp
5 Un binoclu Dylbi
dylbi
6 O caschetă Kapele
kapεle
7 Un șervet Peshqir
pεʃciɾ
8 Niște sandale Sandale
sandalε
9 O găleată Kovë
kɔvə
10 Cremă solară Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 Costum de bae Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 Ochelari de soare Syze dielli
syzε diεɫi
13 Crustacee Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 A se bronza Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 Expresie mai familiară Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 Însorit Me diell
mε diεɫ
17 Expresie sinonimă Me diell
18 Apusul soarelui Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 Umbrelă Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 Soare Diell
diεɫ
21 Insolație Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 E periculos de înotat aici? Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 Nu, nu e periculos Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 Da, e interzis de a înota aici Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 A înota Notoj
nɔtɔj
26 înot Not
nɔt
27 Val Valë
valə
28 Altă expresie Dallgë
daɫɡə
29 Mare Det
dεt
30 Dună Dunë
dunə
31 Nisip Rërë
ɾəɾə
32 Care este timpul probabil pe mâine? Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 Timpul se va schimba Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 Va ploua Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 Va fi soare Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 Va fi vânt Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 Costum de baîe Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 Umbră Hije
hijɛ17 - Cînd avem probleme

Cînd avem probleme
Test
Învățați
1 Unde este farmacia, vă rog? Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 M-am rătăcit Kam humbur
kam humbuɾ
3 Ce doriți? Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 Ce s-a întâmplat? Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 Unde pot găsi un interpret? Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 Unde se găsește cea mai apropiată farmacie? Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 În partea de nord Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 N-ați putea să chemați un doctor, vă rog? Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 Ce tratament urmați în momentul de față? Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 Un spital Një spital
ɲə spital
11 O farmacie Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 În partea de nord Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 Un doctor Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 Altă expresie Një mjek
ɲə mjɛk
15 Serviciu medical Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 Mi-am pierdut actele Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 Mi-au furat actele Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 Biroul obiectelor găsite Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 Postul de securitate Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 Ieșire de serviciu Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 Poliţia Policia
pɔliʦia
22 Actele Dokumenta
dɔkumεnta
23 Banii Para
paɾa
24 Paşaport Pasaportë
pasapɔɾtə
25 Bagaje Bagazhe
baɡaʒε
26 Nu, mulţumesc E în regulă Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 Lăsaţi-mă în pace! Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 Altă expresie Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 Plecaţi! Nisuni!
nisuni
Descărcați mp3 și pdf
MP3 + PDF

Descărcați toate expresiile și frazele

Demonstrație gratuităîncepeți

Descărcați mp3 și pdf