Albaneză vocabular

Videoclip cu cele mai frecvente cuvinte în albaneză

De ce și cum să înveți vocabularul albanez cu ajutorul audio?

Ca limbă prezentă în multe țări (în special în Albania și Kosovo, dar și în Serbia și Turcia, de exemplu), albaneza va fi foarte utilă în multe escapade dacă obișnuiți să călătoriți (Mund të më çoni në airport? / mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt? "Poți să mă duci la aeroport, te rog?"). Albania este, de asemenea, țara "mamei Tereza", și, ca atare, țara ar trebui să fie de interes pentru susținătorii acțiunilor caritabile (Mund të më ndihmoni, ju lutem? / mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm? "mă poți ajuta, te rog?").

Pentru învățarea limbilor străine, vă sugerăm cu tărie nu numai foile noastre de vocabular, dar și selecția noastră de conținut (romane, filme, seriale și muzică) pentru a vă familiariza cu limba. Într-adevăr, această limbă este considerată o ramură solitară în clasificarea limbilor indo-europene, deci nu are o limbă apropiată care să vă ajute.

Selecția de conținut pentru a te cufunda în cultura albaneză

Romane:

Filme:

Seriale:

Muzici:

Iată o selecție de 400 de cuvinte și expresii utile pentru ca voi să începeți

Aceste cuvinte și expresii sunt clasificate după temă. Făcând clic pe butoane Chestionare sau Cursuri, veți avea acces gratuit la cursul complet în limba albaniană . Făcând clic pe butonul imprimantă, puteți tipări toate expresiile temei. Acest conținut este gratuit.
1 - Expresii de bază
🔊 Bună ziua 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 Bună seara 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 La revedere 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Pe curând 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 Da 🔊 Po
🔊 Nu 🔊 Jo
🔊 Vă rog! 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 Mulţumesc 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Vă mulţumesc! 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 Cu plăcere 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Cu plăcere 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 De acord 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 De acord 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 Cât costă, vă rog 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 Cât costă, vă rog 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 Pardon! 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 Nu înţeleg 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Am înţeles 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 Nu ştiu 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 Interzis 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 Unde este toaleta, vă rog? 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 Unde este toaleta, vă rog? 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 Un an nou fericit ! 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 Un an nou fericit ! 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 La mulți ani ! 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 Sărbători fericite ! 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 Felicitări ! 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 Felicitări ! 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - Conversație
🔊 Bună ziua Ce mai faci? 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 Bună ziua Ce mai faci? 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 Bună ziua. Bine, mulțumesc 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 Vorbeşti albaneza? 🔊 Flet shqip?
🔊 Nu, nu vorbesc albaneza 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 Puţin de tot 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 Din ce ţară eşti? 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 Din ce ţară eşti? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 De ce naționalitate ești? 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 De ce naționalitate ești? 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 Sunt român 🔊 Unë jam rumun
unə jam ɾumun
🔊 Sunt româncă 🔊 Unë jam rumune
🔊 Locuieşti aici? 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 Da, locuiesc aici 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă? 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă? 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 Iulian 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 Ce faci aici? 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 Ce faci aici? 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 Sunt în vacanță. 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Sunt în vacanță. 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 Noi suntem în vacanță 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 Noi suntem în vacanță 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 Sunt în deplasare de afaceri 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 Sunt în deplasare de afaceri 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 Eu lucrez aici 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 Noi lucrăm aici 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 Unde putem să mâncăm? 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 Este vre-un muzeu nu departe de aici? 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 Unde mă pot conecta la internet? 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - Învăţăm
🔊 Vrei să înveți câteva cuvinte? 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 Da, desigur 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 Da, desigur 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 Cum se numeşte? 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 Cum se numeşte? 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 Este o masă 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 Este o masă 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 O masă, înţelegi? 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 Nu înţeleg 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 Poţi să repeţi, te rog? 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 N-ai putea să vorbești mai încet? 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 Te rog, n-ai putea s-o scrii? 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 Am înţeles 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - Culorile
🔊 Îmi place culoarea acestei mese 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 Este roşu 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 Este roşu 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 Albastru 🔊 Blu
blu
🔊 Galben 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 Galben 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 Alb 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 Alb 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 Negru 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 Negru 🔊 I zi
i zi
🔊 Verde 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 Portocaliu 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 Violet 🔊 Lejla
lεjla
🔊 Gri 🔊 Gri
ɡɾi
5 - Cifrele
🔊 Zero 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 Unu 🔊 Një
ɲə
🔊 Doi 🔊 Dy
dy
🔊 Trei 🔊 Tre
tɾε
🔊 Patru 🔊 Katër
katəɾ
🔊 Cinci 🔊 Pesë
pεsə
🔊 Şase 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 Şapte 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 Opt 🔊 Tetë
tεtə
🔊 Nouă 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 Zece 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 Unsprezece 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 Doisprezece 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 Treisprezece 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 Paisprezece 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 Cincisprezece 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 Șaisprezece 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 Şaptesprezece 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 Optsprezece 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 Nouăsprezece 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 Douăzeci 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 Douăzeci şi unu 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 Douăzeci şi doi 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 Douăzeci şi trei 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 Douăzeci şi patru 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 Douăzeci şi cinci 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 Douăzeci şi şase 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 Douăzeci și șapte 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 Douăzeci şi opt 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 Douăzeci şi nouă 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 Treizeci 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 Treizeci şi unu 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 Treizeci şi doi 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 Treizeci şi trei 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 Treizeci şi patru 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 Treizeci şi cinci 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 Treizeci şi şase 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 Patruzeci 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 Cincizeci 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 Șaizeci 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 Şaptezeci 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 Optzeci 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 Nouăzeci 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 O sută 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 O sută cinci 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 Două sute 🔊 Dyqind
dycind
🔊 Trei sute 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 Patru sute 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 O mie 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 O mie cinci sute 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 Două mii 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 Zece mii 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - Despre timp
🔊 Cînd ai sosit? 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 Cînd ai sosit? 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 Astăzi 🔊 Sot
sɔt
🔊 Ieri 🔊 Dje
djε
🔊 Acum două zile 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 Acum două zile 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 Cât timp vei sta aici? 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 Cât timp vei sta aici? 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 Plec mîine 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 Plec mîine 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 Plec poimîine 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 Plec poimîine 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 Plec peste trei zile 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 Plec peste trei zile 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 Luni 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 Marţi 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 Miercuri 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 Joi 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 Vineri 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 Sâmbătă 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 Duminică 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 Ianuarie 🔊 Janar
janaɾ
🔊 Februarie 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 Martie 🔊 Mars
maɾs
🔊 Aprilie 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 Mai 🔊 Maj
maj
🔊 Iunie 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 Iulie 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 August 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 Septembrie 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 Octombrie 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 Noiembrie 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 Decembrie 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 La ce oră pleci? 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 La ce oră pleci? 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 Dimineața, la ora opt 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 Dimineața, la opt și un sfert 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 Dimineața, la opt și un sfert 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 Dimineaţa ... la opt treizeci 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 Dimineaţa ... la opt treizeci 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 Seara ... la ora optsprezece 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 Am întârziat 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - Taxi
🔊 Taxi! 🔊 Taksi!
taksi
🔊 Unde vreţi să mergeţi? 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 La gară 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 Merg la hotelul Zi şi noapte 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 Ați putea să mă duceți la aeroport? 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 Ați putea să-mi luați bagagele? 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 Este departe de aici? 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 Nu, este alături 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 Da, e ceva mai departe 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 Cât va costa? 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 Duceți-mă acolo, vă rog. 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 Este la dreapta 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 Este la stânga 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 Este drept înainte 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 Este aici 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 Este aici 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 Pe aici 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 Stop! 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 Nu vă grăbiți 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 Nu vă grăbiți. 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - Familia
🔊 Ai rude aici? 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 Tatăl meu 🔊 Babai im
babai im
🔊 Tatăl meu 🔊 Im atë
im atə
🔊 Mama mea 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 Mama mea 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 Fiul meu 🔊 Djali im
djali im
🔊 Fiul meu 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 Fiica mea 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 Un frate 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 O soră 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 Un prieten 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 O prietenă 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 Prietenul meu 🔊 Miku im
miku im
🔊 Prietena mea 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 Prietena mea 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 Soţul meu 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 Soţul meu 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 Soţia mea 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 Soţia mea 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - Sentimentele
🔊 Îmi place mult țara ta 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 Te iubesc 🔊 Të dua
tə dua
🔊 Te iubesc 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 Sunt fericit 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 Sunt trist 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 Mă simt bine aici 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 Îmi este frig 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 Îmi este cald 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 E mare 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 E mic 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 E perfect 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 Vrei să ieșim în seara aceasta? 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 Da, vreau să ieșim astă seară 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 E o idee bună 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 Vreau să mă distrez 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 Nu e o idee bună 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 Nu vreau să ieșim astă seară 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 Vreau sămă odihnesc 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 Vrei să faci sport? 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 Da, am nevoie să mă defulez! 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 Eu joc tenis 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 Nu, mulțumesc, sunt obosit 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - Bar
🔊 Barul 🔊 Bari
baɾi
🔊 Vrei să bei ceva? 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 a bea 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 un pahar 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 Cu plăcere 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 Ce iei? 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 Ce este de băut? 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 Este apă sau suc de fructe 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 apă 🔊 Ujë
ujə
🔊 Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață? 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 Cuburi de gheață 🔊 Akull
akuɫ
🔊 Ciocolată 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 Lapte 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 Ceai 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 Cafea 🔊 Kafe
kafε
🔊 Cu zahăr 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 Cu frişcă 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 Vin 🔊 Verë
vεɾə
🔊 Bere 🔊 Birrë
birə
🔊 Un ceai, te rog! 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 O bere, te rog! 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 Ce vreţi să beţi? 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 Ce vreţi să beţi? 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 Două ceaiuri, vă rog 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 Două beri, vă rog 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 Nimic, mulţumesc 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 Nimic, mulţumesc 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 Noroc! 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 Noroc! 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 Sănătate! 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 Nota, vă rog! 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 Cât vă datorez? 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 Douăzeci de euro 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 Te invit 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - Restaurant
🔊 Restaurantul 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 Vrei să mănînci? 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 Da, vreau 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 A mânca 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 Unde putem să mâncăm? 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 Unde putem lua prânzul? 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 Unde putem lua prânzul? 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 Cina 🔊 Darka
daɾka
🔊 Micul dejun 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 Vă rog! 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 Meniul, vă rog ! 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 Poftiți meniul! 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 Ce preferi: carne sau peşte? 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 Cu orez 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 Cu paste făinoase 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 Cu paste făinoase 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 Cartofi 🔊 Patate
patatε
🔊 Legume 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 Omletă - ochiuri - ou moale 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 Pîine 🔊 Bukë
bukə
🔊 Unt 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 O salată 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 Un desert 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 Fructe 🔊 Fruta
fruta
🔊 Un cuțit, vă rog 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 Un cuțit, vă rog. 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 Vi-l aduc imediat. 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 Un cuțit. 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 O furculiță 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 O lingură 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 Aceasta e o mâncare caldă? 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 Da, și foarte picantă ! 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 Cald 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 rece 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 picant 🔊 Pikante
pikantε
🔊 Voi lua peşte! 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 Şi eu 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - Cum ne luăm la revedere
🔊 E târziu, trebuie să plec 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 Am putea să ne revedem? 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 Da, cu plăcere 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 Locuiesc la această adresă 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 Tu ai un număr de telefon? 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 Da, iată-l 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 Mi-a fost bine în compania ta 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 Ne vom revedea curând 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 Sper și eu 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 La revedere 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 Pe mâine! 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 Salut! 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - Transport
🔊 Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui? 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Unde merge trenul acesta? 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 Acest tren se oprește în Orașul Soarelui? 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Când pleacă trenul în Orașul Soarelui? 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Când sosește trenul în Orașul Soarelui? 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog! 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 Aveți orarul trenurilor? 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 Orarul aotobuzelor 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog? 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 Acesta 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 Mulţumesc 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 Cu plăcere. Călătorie plăcută! 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 Atelierul de reparaţii 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 Atelierul de reparaţii 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 Benzinăria 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 Plinul, vă rog 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 Bicicletă 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 Centrul orașului 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 Periferie 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 E un oraș mare 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 E un sat 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 Un munte 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 Un lac 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 Țară 🔊 Fshati
f ʃati
14 - Hotel
🔊 Hotel 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 Apartament 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 Bine ai venit ! 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 Aveți o cameră liberă? 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 Camera e cu bae? 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 Preferați cu două paturi? 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 Preferați cu două paturi? 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 Vreți o cameră dublă? 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 Vreți o cameră dublă? 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 Cameră cu bae - cu balcon - cu duș 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 Cameră cu micul dejun 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 Cât costă o noapte? 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 Cât costă o noapte? 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 De la început ași vrea să văd camera, vă rog. 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 De la început ași vrea să văd camera, vă rog. 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 Da, bineînțeles 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 Mulțumesc, camera e foarte bună 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 Mulțumesc, camera e foarte bună 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 O pot rezerva pentru această seară? 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 E prea scump pentru mine, mulțumesc 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 Ați putea să vă ocupați de bagajele mele? 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 Ați putea să vă ocupați de bagajele mele? 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 Unde se găsește camera mea, vă rog? 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 Ea se găsește la primul etaj 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 Aveți un ascensor? 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 Ascensorul e la stânga 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 Ascensorul e la dreapta 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 Unde se găsește spălătoria? 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 Ea se găsește la parter 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 Parter 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 Cameră 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 Călcatul rufelor 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 Frizerie 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 Locuri de parcare 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 Ne întâlnim în sala de conferințe? 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 Sala de conferințe 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 Piscina e încălzită 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 O piscină 🔊 Pishina
piʃina
🔊 Treziți-mă, vă rog, la ora 7 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 Cheia, vă rog 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 Pasul, vă rog 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 Este vre-un mesaj pentru mine? 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 Da, iată-l 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 Nu, n-ați primit nimic 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 Unde pot schimba banii? 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog? 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 Da, câți bani vreți să schimbați? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 Da, câți bani vreți să schimbați? 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - A căuta o persoană
🔊 Sara este aici, vă rog? 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 Da, ea este aici 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 Ea a ieșit 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 Știți unde o pot găsi? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Ea-i la servici 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 Ea e în camera ei 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 Julien e aici, vă rog? 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 Da, el este aici 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 el a ieșit 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 Știți unde îl pot găsi? 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 El e la servici 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 El e în camera lui 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - Plaja
🔊 O plajă 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 Știți unde pot să cumpăr o minge? 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 Este un magazin în această direcție? 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 O minge 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 Un binoclu 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 O caschetă 🔊 Kapele
kapεle
🔊 Un șervet 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 Niște sandale 🔊 Sandale
sandalε
🔊 O găleată 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 Cremă solară 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 Costum de bae 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 Ochelari de soare 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 Crustacee 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 A se bronza 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 A se bronza 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 Însorit 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 Însorit 🔊 Me diell
🔊 Apusul soarelui 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 Umbrelă 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 Soare 🔊 Diell
diεɫ
🔊 Insolație 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 E periculos de înotat aici? 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 Nu, nu e periculos 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 Da, e interzis de a înota aici 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 A înota 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 înot 🔊 Not
nɔt
🔊 Val 🔊 Valë
valə
🔊 Val 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 Mare 🔊 Det
dεt
🔊 Dună 🔊 Dunë
dunə
🔊 Nisip 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 Care este timpul probabil pe mâine? 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 Timpul se va schimba 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 Va ploua 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 Va fi soare 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 Va fi vânt 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 Costum de baîe 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 Umbră 🔊 Hije
hijɛ
17 - Cînd avem probleme
🔊 Unde este farmacia, vă rog? 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 M-am rătăcit 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 Ce doriți? 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 Ce s-a întâmplat? 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 Unde pot găsi un interpret? 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 Unde se găsește cea mai apropiată farmacie? 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 Unde se găsește cea mai apropiată farmacie? 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 N-ați putea să chemați un doctor, vă rog? 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 Ce tratament urmați în momentul de față? 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 Un spital 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 O farmacie 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 O farmacie 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 Un doctor 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 Un doctor 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 Serviciu medical 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 Mi-am pierdut actele 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 Mi-au furat actele 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 Biroul obiectelor găsite 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 Postul de securitate 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 Ieșire de serviciu 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 Poliţia 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 Actele 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 Banii 🔊 Para
paɾa
🔊 Paşaport 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 Bagaje 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 Nu, mulţumesc E în regulă 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 Lăsaţi-mă în pace! 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 Lăsaţi-mă în pace! 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 Plecaţi! 🔊 Nisuni!
nisuni