vocabular > Japoneză

1 - Expresii de bază

Expresii de bază
Test
Învățați
1 Bună ziua こんにちは
kon'nichiwa
2 Numai dimineaţa おはよう
ohayō
3 Bună seara こんばんは
konbanwa
4 La revedere さようなら
sayōnara
5 Expresie mai familiară またね
mata ne
6 Pe curând また後でね
mata ato de ne
7 Da はい
hai
8 Expresie mai familiară. Semn din cap うん
un
9 Nu いいえ
iie
10 Expresie mai familiară. Semn din cap ううん
uun
11 Vă rog! すみません
sumimasen
12 Mulţumesc ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Expresie în limbaj curent ありがとう
arigatō
14 Vă mulţumesc! どうもありがとう!
dōmo arigatō!
15 Vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră 助かりました、 ありがと うございます
tasukari mashita, arigatō gozaimasu
16 Expresie mai familiară 助かった、ありがとう
tasukatta, arigatō
17 Cu plăcere どういたしまして
dōitashimashite
18 De acord 了解です
ryōkai desu
19 Expresie mai familiară オーケー
ōkē
20 Cât costă, vă rog すみません、値段は いくらですか?
sumimasen, nedan wa ikura desu ka ?
21 Pardon! ごめんなさい!
gomen'nasai !
22 Expresie mai familiară ごめん!
gomen !
23 Nu înţeleg わかりません
wakarimasen
24 Expresie mai familiară わからない
wakaranai
25 Am înţeles わかりました
wakarimashita
26 Expresie mai familiară わかった
wakatta
27 Nu ştiu 知りません
shirimasen
28 Expresie mai familiară 知らない
shiranai
29 Interzis 禁止
kinshi
30 Unde este toaleta, vă rog? すみません、 トイレはどこですか?
sumimasen, toire wa doko desu ka ?
31 Un an nou fericit ! 明けまして おめでとう ございます!
akemashite omedetō gozaimasu !
32 Expresie mai familiară 明けまして おめでとう!
akemashite omedetō !
33 La mulți ani ! お誕生日 おめでとう ございます!
otanjōbi omedetō gozaimasu !
34 Expresie mai familiară お誕生日 おめでとう!
otanjōbi omedetō !
35 Sărbători fericite ! よいお年を!
yoi otoshi wo !
36 Felicitări ! おめでとうございます!
omedetō gozaimasu !
37 Expresie mai familiară おめでとう!
omedetō !2 - Conversație

Conversație
Test
Învățați
1 Bună ziua Ce mai faci? こんにちは、お元気ですか?
kon'nichiwa, ogenki desu ka ?
2 Expresie în limbaj curent 元気?
genki ?
3 Bună ziua. Bine, mulțumesc こんにちは、元気です、ありがとう
kon'nichiwa, genki desu, arigatō
4 Expresie în limbaj curent うん、元気
un, genki
5 Vorbeşti japoneza? 日本語を話せますか?
nihon go wo hanase masu ka? 
6 Nu, nu vorbesc japoneza いいえ、日本語は話せません
iie, nihon go wa hanase mase n 
7 Puţin de tot 少しだけですが
sukoshi dake desu ga
8 Expresie mai familiară 少しだけならね
sukoshi dake nara ne
9 Din ce ţară eşti? どこの国から来たのですか?
doko no kuni kara kita no desu ka ?
10 Expresie mai familiară どこの国から来たの?
doko no kuni kara kita no?
11 De ce naționalitate ești? お国はどちらですか?
okuni wa dochira desu ka ?
12 Expresie mai familiară 何人なの?
nani jin nano ?
13 Sunt român ルーマニア人です
rūmania jin desu 
14 Locuieşti aici? あなたは? ここに住んでいるのですか?
anata wa ? koko ni sunde iru no desu ka ?
15 Expresie mai familiară きみは? ここに住んでいるの?
kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
16 Da, locuiesc aici はい、ここに住んでいます
hai, koko ni sunde imasu
17 Expresie mai familiară うん、ここに住んでいるよ
un, koko ni sunde iru yo
18 Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă? 私の名前はサラです、あなたは?
watashi no namae wa sara desu, anata wa ?
19 Expresie mai familiară 私の名前はサラ、あなたは?
watashi no namae wa sara, anata wa ?
20 Iulian ジュリアンです
jurian desu
21 Expresie mai familiară ジュリアン
jurian
22 Ce faci aici? ここで何をしているのですか?
koko de nani wo shite iru no desu ka ?
23 Expresie mai familiară ここで何をしているの?
koko de nani wo shite iru no ?
24 Sunt în vacanță. バカンス中です
bakansu chū desu
25 Expresie mai familiară バカンス中だよ
bakansu chū dayo
26 Noi suntem în vacanță 僕たちは バカンス中です
bokutachi wa bakansu chū desu
27 Expresie mai familiară 僕たち バカンス中だよ
bokutachi bakansu chū dayo
28 Sunt în deplasare de afaceri 出張中です
shucchō chū desu
29 Expresie mai familiară 出張中だよ
shucchō chū dayo
30 Eu lucrez aici ここで働いています
koko de hataraite imasu
31 Expresie mai familiară ここで働いているよ
koko de hataraite iru yo
32 Noi lucrăm aici 僕たちはここで働いています
bokutachi wa koko de hataraite imasu
33 Expresie mai familiară 僕たち ここで働いているよ
bokutachi koko de hataraite irun yo
34 Unde putem să mâncăm? ご飯を 食べるのに どこかいい所は ありますか?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro wa arimasu ka ?
35 Expresie mai familiară ご飯を食べるのに どこかいい所 ある?
gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
36 Este vre-un muzeu nu departe de aici? この近くに 美術館は ありますか?
kono chikaku ni bijyutsukan wa arimasu ka ?
37 Expresie mai familiară この近くに 美術館 ある?
kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
38 Unde mă pot conecta la internet? どこか インターネットが できるところは ありますか?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro wa arimasu ka ?
39 Expresie mai familiară どこか インターネットが できるところ ある?
dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?3 - Învăţăm

Învăţăm
Test
Învățați
1 Vrei să înveți câteva cuvinte? 単語を少し覚えてみますか?
tango wo sukoshi oboete mimasu ka ?
2 Expresie mai familiară 単語を少し覚えてみる?
tango wo sukoshi oboete miru ?
3 Da, desigur はい、是非!
hai, zehi !
4 Expresie mai familiară うん、いいよ!
un, iiyo !
5 Cum se numeşte? これは何て言うのですか?
kore wa nan te iu no desu ka ?
6 Expresie mai familiară これは何て言うの?
kore wa nan te iu no ?
7 Este o masă それはテーブルです
sore wa tēburu desu
8 Expresie mai familiară それはテーブルだね
sore wa tēburu dane
9 O masă, înţelegi? テーブルです、わかりましたか?
tēburu desu, wakarimashita ka ?
10 Expresie mai familiară テーブル、わかった?
tēburu wakatta ?
11 Nu înţeleg わかりません
wakarimasen
12 Expresie mai familiară わからない
wakaranai
13 Poţi să repeţi, te rog? すみません、もう一回言っ てもらえますか?
sumimasen, mou ikkai itte morae masu ka ?
14 Expresie mai familiară お願い、もう一回言ってくれる?
onegai, mou ikkai itte kureru ?
15 N-ai putea să vorbești mai încet? もう少しゆっくり 話してくれますか?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure masu ka ?
16 Expresie mai familiară もう少しゆっくり 話してくれる?
mou sukoshi yukkuri hanasite kure ru ?
17 Te rog, n-ai putea s-o scrii? すみません、書いてくれますか?
sumimasen, kaite kure masu ka ?
18 Expresie mai familiară お願い、書いてくれる?
onegai, kaite kure ru ?
19 Am înţeles わかりました
wakarimashita4 - Culorile

Culorile
Test
Învățați
1 Îmi place culoarea acestei mese このテーブルの色が好きです
kono tēburu no iro ga suki desu
2 Expresie în limbaj curent このテーブルの色 いいね
kono tēburu no iro iine
3 Este roşu 赤です
aka desu
4 Expresie mai familiară 赤だね
aka dane
5 Albastru
ao
6 Galben 黄色
kiiro
7 Alb
shiro
8 Negru
kuro
9 Verde
midori
10 Portocaliu オレンジ
orenji
11 Violet
murasaki
12 Gri 灰色
haiiro5 - Cifrele

Cifrele
Test
Învățați
1 Zero ゼロ
zero
2 Unu
ichi
3 Doi
ni
4 Trei
san
5 Patru
shi
6 Altă expresie
yon
7 Cinci
go
8 Şase
roku
9 Şapte
shichi
10 Altă expresie
nana
11 Opt
hachi
12 Nouă
ku
13 Altă expresie
kyū
14 Zece
15 Unsprezece 十一
jū ichi
16 Doisprezece 十二
jū ni
17 Treisprezece 十三
jū san
18 Paisprezece 十四
jū shi
19 Cincisprezece 十五
jū go
20 Șaisprezece 十六
jū roku
21 Şaptesprezece 十七
jū shichi
22 Altă expresie 十七
jū nana
23 Optsprezece 十八
jū hachi
24 Nouăsprezece 十九
jū ku
25 Altă expresie 十九
jū kyū
26 Douăzeci 二十
ni jū
27 Douăzeci şi unu 二十一
ni jū ichi
28 Douăzeci şi doi 二十二
ni jū ni
29 Douăzeci şi trei 二十三
ni jū san
30 Douăzeci şi patru 二十四
ni jū shi
31 Altă expresie 二十四
ni jū yon
32 Douăzeci şi cinci 二十五
ni jū go
33 Douăzeci şi şase 二十六
ni jū roku
34 Douăzeci și șapte 二十七
ni jū shichi
35 Altă expresie 二十七
ni jū nana
36 Douăzeci şi opt 二十八
ni jū hachi
37 Douăzeci şi nouă 二十九
ni jū ku
38 Altă expresie 二十九
ni jū kyū
39 Treizeci 三十
san jū
40 Treizeci şi unu 三十一
san jū ichi
41 Treizeci şi doi 三十二
san jū ni
42 Treizeci şi trei 三十三
san jū san
43 Altă expresie 三十四
san jū yon
44 Treizeci şi patru 三十四
san jū shi
45 Treizeci şi cinci 三十五
san jū go
46 Treizeci şi şase 三十六
san jū roku
47 Patruzeci 四十
yon jū
48 Cincizeci 五十
go jū
49 Șaizeci 六十
roku jū
50 Şaptezeci 七十
nana jū
51 Optzeci 八十
hachi jū
52 Nouăzeci 九十
kyū jū
53 O sută
hyaku
54 O sută cinci 百五
hyaku go
55 Două sute 二百
ni hyaku
56 Trei sute 三百
san byaku
57 Patru sute 四百
yon hyaku
58 O mie
sen
59 O mie cinci sute 千五百
sen go hyaku
60 Două mii 二千
ni sen
61 Zece mii 一万
ichi man6 - Despre timp

Despre timp
Test
Învățați
1 Cînd ai sosit? いつ ここに着いたのですか?
itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
2 Expresie mai familiară いつ ここに着いたの?
itsu koko ni tsui ta no ?
3 Astăzi 今日
kyō
4 Ieri 昨日
kinō
5 Acum două zile 二日前
futsuka mae
6 Cât timp vei sta aici? どの位いるのですか?
dono kurai iru no desu ka ?
7 Expresie mai familiară どの位いるの?
dono kurai iru no ?
8 Plec mîine 明日に発ちます
ashita ni tachi masu
9 Expresie mai familiară 明日に発つよ
ashita ni tatsu yo
10 Plec poimîine あさってに発ちます
asatte ni tachi masu
11 Expresie mai familiară あさってに発つよ
asatte ni tatsu yo
12 Plec peste trei zile 三日後に発ちます
mikkago ni tachi masu
13 Expresie mai familiară 三日後に発つよ
mikkago ni tatsu yo
14 Luni 月曜日
getsuyō bi
15 Marţi 火曜日
kayō bi
16 Miercuri 水曜日
suiyō bi
17 Joi 木曜日
mokuyō bi
18 Vineri 金曜日
kinyō bi
19 Sâmbătă 土曜日
doyō bi
20 Duminică 日曜日
nichiyō bi
21 Ianuarie 一月
ichi gatsu
22 Februarie 二月
ni gatsu
23 Martie 三月
san gatsu
24 Aprilie 四月
shi gatsu
25 Mai 五月
go gatsu
26 Iunie 六月
roku gatsu
27 Iulie 七月
shichi gatsu
28 August 八月
hachi gatsu
29 Septembrie 九月
ku gatsu
30 Octombrie 十月
jū gatsu
31 Noiembrie 十一月
jūichi gatsu
32 Decembrie 十二月
jūni gatsu
33 La ce oră pleci? 何時に出発するのですか?
nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
34 Expresie mai familiară 何時に出発するの?
nanji ni shuppatsu suru no ?
35 Dimineața, la ora opt 朝の8時です
asa no hachi ji desu
36 Expresie mai familiară 朝の8時
asa no hachi ji
37 Dimineața, la opt și un sfert 朝の8時15分です
asa no hachi ji jyūgo fun desu
38 Expresie mai familiară 朝の8時15分
asa no hachi ji jyūgo fun
39 Dimineaţa ... la opt treizeci 朝の8時半です
asa no hachi ji han desu
40 Expresie mai familiară 朝の8時半
asa no hachi ji han
41 Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci 朝の8時45分です
asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
42 Expresie mai familiară 朝の8時45分
asa no hachi ji yonjyūgo fun
43 Seara ... la ora optsprezece 夜の6時です
yoru no roku ji desu
44 Expresie mai familiară 夜の6時
yoru no roku ji
45 Am întârziat 遅刻です
chikoku desu
46 Expresie mai familiară 遅刻だ
chikoku da7 - Taxi

Taxi
Test
Învățați
1 Taxi! タクシー!
takushī
2 Unde vreţi să mergeţi? どちらまで行かれますか?
dochira made ikare masu ka ?
3 La gară 駅に行きたいのですが
eki ni iki tai no desu ga
4 Merg la hotelul Zi şi noapte 日夜ホテルに 行きたいのですが
nichiya hoteru ni iki tai no desu ga
5 Ați putea să mă duceți la aeroport? 空港までお願いできますか?
kūkō made onegai deki masu ka ?
6 Ați putea să-mi luați bagagele? 荷物を お願いできますか?
nimotsu wo onegai deki masu ka?
7 Este departe de aici? ここから遠いですか?
koko kara tōi desu ka?
8 Nu, este alături いいえ、すぐ近くです
iie, sugu chikaku desu
9 Da, e ceva mai departe はい、少し遠いです
hai, sukoshi tōi desu
10 Cât va costa? いくら かかりますか?
ikura kakari masu ka?
11 Duceți-mă acolo, vă rog. ここまで お願いします
koko made onegai shimasu
12 Este la dreapta 右です
migi desu
13 Este la stânga 左です
hidari desu
14 Este drept înainte 真っ直ぐです
massugu desu
15 Este aici ここです
koko desu
16 Pe aici あちらです
achira desu
17 Stop! ストップ!
stoppu!
18 Nu vă grăbiți ゆっくりでいいですよ
yukkuri de ii desu yo
19 Ați putea să-mi pregătiți nota, vă rog 領収書を お願いできますか?
ryōshūsho wo onegai deki masu ka?8 - Sentimentele

Sentimentele
Test
Învățați
1 Îmi place mult țara ta あなたの国が すごい好きです
anata no kuni ga sugoi suki desu
2 Te iubesc 愛してます
aishite masu
3 Expresie mai familiară 愛してる
aishiteru
4 Sunt fericit 嬉しいです
ureshii desu
5 Expresie mai familiară 嬉しいよ
ureshii yo
6 Sunt trist 悲しいです
kanashii desu
7 Expresie mai familiară 悲しいよ
kanashii yo
8 Mă simt bine aici いい気分です
ii kibun desu
9 Expresie mai familiară いい気分だよ
ii kibun dayo
10 Îmi este frig 寒いですね
samui desu ne
11 Expresie mai familiară 寒いね
samui ne
12 Îmi este cald 暑いですね
atsui desu ne
13 Expresie mai familiară 暑いね
atsui ne
14 E mare 大きすぎます
ōki sugi masu
15 Expresie mai familiară 大きすぎるよ
ōki sugiru yo
16 E mic 小さすぎます
chiisa sugi masu
17 Expresie mai familiară 小さすぎるよ
chiisa sugiru yo
18 E perfect 完璧です!
kanpeki desu !
19 Expresie în limbaj curent ぴったり!
pittari !
20 Vrei să ieșim în seara aceasta? 今晩 出かけたいですか?
konban dekake tai desu ka ?
21 Expresie mai familiară 今晩 出かけたい?
konban dekake tai ?
22 Da, vreau să ieșim astă seară 今晩 出かけたいですね
konban dekake tai desu ne
23 Expresie mai familiară 今晩 出かけたいな
konban dekake tai na
24 E o idee bună いい案ですね
ii an desu ne
25 Expresie în limbaj curent それ、いいね!
sore ii ne !
26 Vreau să mă distrez 遊びたいですね
asobi tai desu ne
27 Expresie mai familiară パーッと遊びたいな
pātto asobi tai na
28 Nu e o idee bună いい案じゃないですね
ii an jya nai desu ne
29 Expresie mai familiară いい案じゃないね
ii an jya nai na
30 Nu vreau să ieșim astă seară 今晩は 出かけたくないです
konban wa dekake taku nai desu
31 Expresie mai familiară 今晩は 出かけたくないな
konban wa dekake taku nai na
32 Vreau sămă odihnesc 休みたいです
yasumi tai desu
33 Expresie mai familiară 休みたいな
yasumi tai na
34 Vrei să faci sport? スポーツをしたいですか?
supōtsu wo shi tai desu ka ?
35 Expresie mai familiară スポーツ したい?
supōtsu shi tai ?
36 Da, am nevoie să mă defulez! はい、気分転換しないと!
hai, kibuntenkan shinaito !
37 Eu joc tenis テニスをします
tenisu wo shimasu
38 Expresie mai familiară テニスをするよ
tenisu wo suru yo
39 Nu, mulțumesc, sunt obosit いいです ありがとう、結構疲れています
iidesu arigatō, kekkō tsukarete imasu
40 Expresie mai familiară いいよ ありがとう、結構疲れているんだ
iiyo arigatō kekkō tsukarete irunda9 - Familia

Familia
Test
Învățați
1 Ai rude aici? 家族もここに住んでいるのですか?
kazoku mo koko ni sunde iru no desu ka ?
2 Expresie mai familiară 家族もここに住んでいるの?
kazoku mo koko ni sunde iru no ?
3 Tatăl meu 私のお父さん
watashi no otōsan
4 Cînd vorbeşte o persoană de gen masculin 僕のお父さん
boku no otōsan
5 Mama mea 私のお母さん
watashi no okāsan
6 Cînd vorbeşte o persoană de gen masculin 僕のお母さん
boku no okāsan
7 Fiul meu 私の息子
watashi no musuko
8 Cînd vorbeşte o persoană de gen masculin 僕の息子
boku no musuko
9 Fiica mea 私の娘
watashi no musume
10 Cînd vorbeşte o persoană de gen masculin 僕の娘
boku no musume
11 Un frate
ani
12 兄=Fratele mai mare - 弟=Frate mai mic
otōto
13 O soră
ane
14 姉=Sora mai mare - 妹=Soră mai mică
imōto
15 Un prieten 男友達
otoko tomodachi
16 O prietenă 女友達
on'na tomodachi
17 Prietenul meu 私の彼氏
watashi no kareshi
18 Prietena mea 僕の彼女
boku no kanojo
19 Soţul meu 私の夫
watashi no otto
20 Soţia mea 僕の妻
boku no tsuma10 - Bar

Bar
Test
Învățați
1 Barul バー
2 Vrei să bei ceva? 何か飲みたいですか?
nani ka nomi tai desu ka ?
3 Expresie mai familiară 何か飲みたい?
nani ka nomi tai ?
4 a bea 飲む
nomu
5 un pahar グラス
gurasu
6 Altă expresie コップ
koppu
7 Cu plăcere 喜んで
yorokonde
8 Expresie mai familiară いいね
iine
9 Ce iei? 何にしますか?
nani ni shimasu ka ?
10 Expresie mai familiară 何にする?
nani ni suru ?
11 Ce este de băut? 飲み物は 何がありますか?
nomimono wa nani ga arimasu ka ?
12 Expresie mai familiară 飲み物は 何があるの?
nomimono wa nani ga aru no ?
13 Este apă sau suc de fructe 水とフルーツジュースがあります
mizu to furūtsu jūsu ga arimasu
14 Expresie mai familiară 水とフルーツジュースがあるよ
mizu to furūtsu jūsu ga aru yo
15 apă
mizu
16 Ați putea să adăugați niște cuburi de gheață? すみません、氷をいれて もらえます か?
sumimasen, kōri wo irete morae masu ka ?
17 Cuburi de gheață
kōri
18 Ciocolată チョコレート
chokorēto
19 Lapte ミルク
miruku
20 Altă expresie 牛乳
gyūnyū
21 Ceai 紅茶
kōcha
22 Cafea コーヒー
kōhī 
23 Cu zahăr 砂糖 と
satō to
24 Cu frişcă クリーム と
kurīmu to
25 Vin ワイン
wain
26 Bere ビール
bīru
27 Un ceai, te rog! 紅茶をひとつ お願いします
kōcha wo hitotsu onegai shimasu
28 Expresie mai familiară 紅茶をひとつ お願い
kōcha wo hitotsu onegai
29 O bere, te rog! ビールを一杯 お願いします
bīru wo ippai onegai shimasu
30 Expresie mai familiară ビールを一杯 お願い
bīru wo ippai onegai
31 Ce vreţi să beţi? 何を飲まれますか?
nani wo nomare masu ka ?
32 Expresie mai familiară ご注文をお伺いします
gochūmon wo oukagai shimasu
33 Două ceaiuri, vă rog 紅茶を二つ お願いします!
kōcha wo futatsu onegai shimasu
34 Expresie mai familiară 紅茶を二つ お願い!
kōcha wo futatsu onegai
35 Două beri, vă rog ビールを二杯 お願いします
bīru wo nihai onegai shimasu
36 Expresie mai familiară ビールを二杯 お願い
bīru wo nihai onegai
37 Nimic, mulţumesc 何もいりません、ありがと うございます
nanimo irimasen, arigatō gozaimasu
38 Expresie mai familiară 何もいらない、ありがとう
nanimo iranai, arigatō
39 Noroc! 乾杯
kanpai
40 Sănătate! 乾杯
kanpai
41 Nota, vă rog! お勘定お願いします
okanjō onegai shimasu
42 Cât vă datorez? すみません、いくらですか?
sumimasen, ikura desu ka ?
43 Douăzeci de euro 二七〇〇円
nisen nanahyaku en
44 Te invit ご馳走します
gochisō shimasu
45 Expresie în limbaj curent おごるよ
ogoru yo11 - Restaurant

Restaurant
Test
Învățați
1 Restaurantul レストラン
resutoran
2 Vrei să mănînci? 何か食べたいですか?
nani ka tabe tai desu ka ?
3 Expresie mai familiară 何か食べたい?
nani ka tabe tai ?
4 Da, vreau はい、食べたいです
hai, tabe tai desu
5 Expresie mai familiară うん、食べたい
un, tabe tai
6 A mânca 食べる
taberu
7 Unde putem să mâncăm? どこで 食べれますか?
doko de tabere masu ka ?
8 Expresie mai familiară どこで 食べれる?
doko de tabere ru ?
9 Unde putem lua prânzul? どこで 昼食がとれますか?
doko de chūshoku ga tore masu ka ?
10 Expresie mai familiară どこで ランチにする?
doko de ranchi ni suru ?
11 Cina 夕食
yūshoku
12 Expresie în limbaj curent 晩ごはん
bangohan
13 Micul dejun 朝食
chōshoku
14 Expresie în limbaj curent 朝ごはん
asagohan
15 Vă rog! すみません!
sumimasen !
16 Meniul, vă rog ! すみません、メニューをお願い します!
sumimasen, menyū wo onegai shimasu !
17 Poftiți meniul! こちらがメニューです!
kochira ga menyū desu
18 Ce preferi: carne sau peşte? 肉と魚、どちらが食べたいですか?
niku to sakana, dochira ga tabe tai desu ka ?
19 Expresie în limbaj curent 肉と魚、どっちが食べたい?
niku to sakana, docchi ga tabe tai ?
20 Cu orez ご飯と 一緒に
gohan to issho ni
21 Cu paste făinoase パスタと 一緒に
pasuta to issho ni
22 Cartofi ポテト
poteto
23 Altă expresie じゃがいも
jyagaimo
24 Legume 野菜
yasai
25 Omletă - ochiuri - ou moale スクランブルエッグー目玉焼き ー半熟卵
sukuranburueggu-medamayaki-hanjyukutamago
26 Pîine パン
pan
27 Unt バター
batā
28 O salată サラダ
sarada
29 Un desert デザート
dezāto
30 Fructe フルーツ
furūtsu
31 Altă expresie 果物
kudamono
32 Un cuțit, vă rog すみません、ナイフはありますか?
sumimasen, naifu wa arimasu ka ?
33 Vi-l aduc imediat. はい、すぐにお持ちいたします
hai, sugu ni omochi shimasu
34 Un cuțit. ナイフ
naifu
35 O furculiță フォーク
fōku
36 O lingură スプーン
supūn
37 Aceasta e o mâncare caldă? 温かい料理ですか?
atatakai ryōri desu ka ?
38 Da, și foarte picantă ! はい、それにとても辛いです!
hai, soreni totemo karai desu !
39 Cald 温かい
atatakai
40 rece 冷たい
tsumetai
41 picant 辛い
karai
42 Voi lua peşte! 魚にします!
sakana ni shimasu !
43 Expresie mai familiară 魚にするよ!
sakana ni suru yo !
44 Şi eu 私も
watashi mo
45 Cînd vorbeşte o persoană de gen masculin 僕も
boku mo12 - Cum ne luăm la revedere

Cum ne luăm la revedere
Test
Învățați
1 E târziu, trebuie să plec もう遅いですね!行かないと!
mou osoi desune! ikanai to !
2 Expresie mai familiară もう、こんな時間!行かないと!
mou kon'na jikan! ikanai to !
3 Am putea să ne revedem? また 会えますか?
mata ae masu ka ?
4 Expresie mai familiară また会える?
mata ae ru ?
5 Da, cu plăcere うん、喜んで
un, yorokonde
6 Locuiesc la această adresă この住所に 住んでいます
kono jyūsho ni sunde imasu
7 Expresie mai familiară ここに 住んでいるよ
koko ni sunde iru yo
8 Tu ai un număr de telefon? 電話番号を 教えてくれますか?
denwa bangō wo oshiete kure masu ka ?
9 Expresie mai familiară 電話番号を 教えてくれる?
denwa bangō wo oshiete kure ru ?
10 Da, iată-l はい、これです
hai kore desu
11 Expresie mai familiară はい、これ
hai kore
12 Mi-a fost bine în compania ta 楽しかったです
tanoshikatta desu
13 Expresie mai familiară 楽しかった!
tanoshikatta
14 Și mie de asemenea. Îmi pare bine că te-am întâlnit 私も、会えて良かったです
watashi mo aete yokatta desu
15 Expresie mai familiară 私も、会えて良かった
watashi mo aete yokatta
16 Ne vom revedea curând 近いうちに また会いましょうね
chikai uchi ni mata aimashō ne
17 Expresie mai familiară 近いうちに また会おうね
chikai uchi ni mata aō ne
18 Sper și eu そうですね
sō desu ne
19 Expresie mai familiară そうだね
sō da ne
20 La revedere さようなら
sayōnara
21 Pe mâine! また明日
mata ashita
22 Salut! バイバイ!
bai bai13 - Transport

Transport
Test
Învățați
1 Fiţi amabil! Caut staţia de autobuz すみません、 バス停を探しているのですが
sumimasen, basutei wo sagashiteiru no desu ga ?
2 Vă rog, cât costă biletul pentru Orașul Soarelui? すみません、太陽の町行きの チケットは いくらですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no chikketto wa ikura desu ka?
3 Unde merge trenul acesta? すみません、この電車は どこ行きですか?
sumimasen, kono densha wa doko iki desu ka?
4 Acest tren se oprește în Orașul Soarelui? この電車は 太陽の町に 停まりますか?
kono densha wa taiyō no machi ni tomari masu ka?
5 Când pleacă trenul în Orașul Soarelui? 太陽の町行きの電車は いつ出発しますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu shuppatsu shimasu ka ?
6 Când sosește trenul în Orașul Soarelui? 太陽の町行きの電車は いつ着きますか?
taiyō no machi iki no densha wa itsu tsuki masu ka?
7 Un bilet pentru Oraşul Soarelui, vă rog! 太陽の町への 切符を一枚 お願いします
taiyō no machi e no kippu wo ichimai onegai shimasu
8 Aveți orarul trenurilor? 電車の時刻表は ありますか?
densha no jikokuhyō wa arimasu ka?
9 Orarul aotobuzelor バスの時刻表
basu no jikokuhyō
10 Care este trenul pentru Oraşul Soarelui, vă rog? すみません、太陽の町行きの 電車はどれですか?
sumimasen, taiyō no machi iki no densha wa dore desu ka ?
11 Acesta あれです
are desu
12 Mulţumesc ありがとうございます
arigatō gozaimasu
13 Cu plăcere. Călătorie plăcută! どういたしまして、良いご旅行を!
dōitashimashite, yoi goryokō wo!
14 Atelierul de reparaţii 整備工場
seibi kōjō
15 Benzinăria ガソリンスタンド
gasorin sutando
16 Plinul, vă rog 満タンでお願いします
mantan de onegai shimasu
17 Bicicletă 自転車
jitensha
18 Centrul orașului 中心街
chūshingai
19 Periferie 郊外
kōgai
20 E un oraș mare 大都市です
daitoshi desu
21 E un sat 村です
mura desu
22 Un munte
yama
23 Un lac
mizu'umi
24 Țară 田舎
inaka14 - A căuta o persoană

A căuta o persoană
Test
Învățați
1 Sara este aici, vă rog? すみません、サラさんはいますか?
sumimasen, sara san wa imasu ka ?
2 Da, ea este aici はい、彼女なら ここに いますよ
hai, kanojyo nara koko ni imasu yo
3 Expresie mai familiară うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
4 Ea a ieșit 彼女なら 出かけました
kanojyo nara dekake mashi ta
5 Expresie mai familiară 出かけたよ
dekake ta yo
6 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil 彼女の携帯に 電話してみてください
kanojyo no keitai ni denwa shite mite kudasai
7 Dacă persoana sau obiectul în cauză e de genul feminin 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
8 Știți unde o pot găsi? 彼女が どこにいるか 知っていますか?
kanojyo ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
9 Expresie mai familiară どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
10 Ea-i la servici 彼女の会社にいますよ
kanojyo no kaisha ni imasu yo
11 Expresie mai familiară 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
12 Ea e în camera ei 彼女の自宅にいますよ
kanojyo no jitaku ni imasu yo
13 Expresie mai familiară 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo
14 Julien e aici, vă rog? すみません、ジュリアンさん はいますか?
sumimasen, jurian san wa imasu ka ?
15 Da, el este aici はい、彼なら ここに いますよ
hai, kare nara koko ni imasu yo
16 Expresie mai familiară うん、ここに いるよ
un, koko ni iru yo
17 el a ieșit 彼なら 出かけました
karenara dekake mashi ta
18 Expresie mai familiară 出かけたよ
dekake ta yo
19 Știți unde îl pot găsi? 彼が どこにいるか 知っていますか?
kare ga dokoni iru ka shitte imasu ka ?
20 Expresie mai familiară どこにいるか 知ってる?
dokoni iru ka shitte ru ?
21 Ați putea să-i telefonați pe telefonul portabil 彼の携帯に 電話してみてください
kare no keitai ni denwa shite mite kudasai
22 Dacă persoana sau obiectul în cauză e de genul masculin 携帯に 電話してみて
keitai ni denwa shite mite
23 El e la servici 彼の会社にいますよ
kare no kaisha ni imasu yo
24 Expresie mai familiară 会社にいるよ
kaisha ni iru yo
25 El e în camera lui 彼の自宅にいますよ
kare no jitaku ni imasu yo
26 Expresie mai familiară 自宅にいるよ
jitaku ni iru yo15 - Hotel

Hotel
Test
Învățați
1 Hotel ホテル
hoteru
2 Apartament マンション
manshon
3 Bine ai venit ! いらっしゃいませ!
irasshaimase !
4 Aveți o cameră liberă? 空いてる部屋は ありますか?
aiteru heya wa arimasu ka ?
5 Camera e cu bae? 部屋にお風呂は 付いていますか?
heya ni ofuro wa tsuite imasu ka ?
6 Preferați cu două paturi? ツインルームの方が よろしいですか?
tsuin rūmu no hō ga yoroshii desu ka ?
7 Vreți o cameră dublă? ダブルルームが よろしいですか?
daburu rūmu ga yoroshii desu ka ?
8 Cameră cu bae - cu balcon - cu duș お風呂付の部屋-バルコニー付-シャワー付
ofuro tsuki no heya - barukonī tsuki - shawā tsuki
9 Cameră cu micul dejun 朝食付の部屋
chōshoku tsuki no heya
10 Cât costă o noapte? 一泊 いくらですか?
ippaku ikura desu ka ?
11 De la început ași vrea să văd camera, vă rog. すみません、まずお部屋を見せ てください
sumimasen, mazu oheya wo misete kudasai
12 Da, bineînțeles はい、もちろん!
hai, mochiron !
13 Mulțumesc, camera e foarte bună ありがとう、 とてもいい部屋ですね
arigatō, totemo ii heya desu ne
14 O pot rezerva pentru această seară? では、今晩の予約は できますか?
dewa, konban no yoyaku wa deki masu ka ?
15 E prea scump pentru mine, mulțumesc 私には 少し高すぎます、ありがとう
watashi niwa sukoshi takasugi masu, arigatō
16 Ați putea să vă ocupați de bagajele mele? すみません、荷物を預かって もらえますか?
sumimasen, nimotsu wo azukatte morae masu ka ?
17 Unde se găsește camera mea, vă rog? すみません、僕の部屋は どこですか?
sumimasen, boku no heya wa doko desu ka ?
18 Cînd vorbeşte o persoană de gen feminin すみません、私の部屋は どこですか?
sumimasen, watashi no heya wa doko desu ka ?
19 Ea se găsește la primul etaj 二階です
nikai desu
20 Aveți un ascensor? エレベーターは ありますか?
erebētā wa ari masu ka ?
21 Ascensorul e la stânga エレベーターは 左手にあります
erebētā wa hidarite ni arimasu
22 Ascensorul e la dreapta エレベーターは 右手にあります
erebētā wa migite ni arimasu
23 Unde se găsește spălătoria? コインランドリーは どこにありますか?
koinrandorī wa doko ni arimasu ka ?
24 Ea se găsește la parter 一階に あります
ikkai ni arimasu
25 Parter 一階
ikkai
26 Cameră 部屋
heya
27 Călcatul rufelor クリーニング店
kurīningu ten
28 Frizerie 美容院
biyōin
29 Locuri de parcare 駐車場
chūshajō
30 Ne întâlnim în sala de conferințe? 会議室で会いませんか?
kaigishitsu de ai masen ka ?
31 Sala de conferințe 会議室
kaigishitsu
32 Piscina e încălzită プールは温水です
pūru wa onsui desu
33 O piscină プール
pūru
34 Treziți-mă, vă rog, la ora 7 すみません、7時に 起こしてください
sumimasen, shichiji ni okoshite kudasai
35 Cheia, vă rog 鍵を お願いします
kagi wo onegai shimasu
36 Pasul, vă rog カードキーを お願いします
kādo kī wo onegai shimasu
37 Este vre-un mesaj pentru mine? 何か僕宛に伝言は ありますか?
nanika boku ate ni dengon wa arimasu ka ?
38 Cînd vorbeşte o persoană de gen feminin 何か私宛に伝言は ありますか?
nanika watashi ate ni dengon wa arimasu ka ?
39 Da, iată-l はい、こちらです
hai, kochira desu
40 Nu, n-ați primit nimic いいえ、何も ありません
iie, nanimo arimasen
41 Unde pot schimba banii? どこで 両替できますか?
dokode ryōgae deki masu ka ?
42 Ați putea să-mi schimbați banii, vă rog? すみません、両替してもらえ ますか?
sumimasen, ryōgae shite morae masu ka ?
43 Da, câți bani vreți să schimbați? できますよ、いくら替えましょ うか?
deki masu yo, ikura kae mashō ka ?16 - Plaja

Plaja
Test
Învățați
1 O plajă ビーチ
bīchi
2 Știți unde pot să cumpăr o minge? どこでビーチ ボールが買えるか知っ てますか?
dokode bīchi bōru ga kaeru ka shitte masu ka ?
3 Este un magazin în această direcție? この方向に進めば 店があ りますよ
kono hōkō ni susumeba mise ga arimasu yo
4 O minge ビーチボール
bīchi bōru
5 Un binoclu 双眼鏡
sōgankyō
6 O caschetă 帽子
bōshi
7 Un șervet タオル
taoru
8 Niște sandale サンダル
sandaru
9 O găleată バケツ
baketsu
10 Cremă solară 日焼けどめクリーム
hiyakedome kurīmu
11 Costum de bae 海水パンツ
kaisui pantsu
12 Ochelari de soare サングラス
sangurasu
13 Crustacee 甲殻類
kōkakurui
14 A se bronza 日光浴をする
nikkōyoku wo suru
15 Însorit 晴れた
hareta
16 Apusul soarelui 日没
nichibotsu
17 Umbrelă パラソル
parasoru
18 Soare 太陽
taiyō
19 Insolație 日射病
nisshabyō
20 E periculos de înotat aici? ここで泳ぐのは 危ないですか?
koko de oyogu no wa abunai desu ka ?
21 Expresie mai familiară ここで泳ぐの 危ない?
koko de oyogu no abunai ?
22 Nu, nu e periculos いいえ、危なくないですよ
iie, abunaku nai desu yo
23 Expresie mai familiară ううん、危なくないよ
uun, abunaku nai yo
24 Da, e interzis de a înota aici はい、ここで泳ぐのは 禁止されています
hai, koko de oyogu no wa kinshi sarete imasu
25 Expresie mai familiară うん、ここで泳ぐの 禁止されてるよ
un, koko de oyogu no kinshi sareteru yo
26 A înota 泳ぐ
oyogu
27 înot 水泳
suiei
28 Val
nami
29 Mare
umi
30 Dună 砂丘
sakyū
31 Nisip
suna
32 Care este timpul probabil pe mâine? 明日の天気予報はどうですか?
ashita no tenki yohō wa dō desu ka ?
33 Expresie mai familiară 明日の天気予報はどう?
ashita no tenki yohō wa dō ?
34 Timpul se va schimba 天気は変わるみたいです
tenki wa kawaru mitai desu
35 Expresie mai familiară 天気は変わるみたい
tenki wa kawaru mitai
36 Va ploua 雨が降るみたいです
ame ga furu mitai desu
37 Expresie mai familiară 雨が降るみたい
ame ga furu mitai
38 Va fi soare 晴れるみたいです
hareru mitai desu
39 Expresie mai familiară 晴れるみたい
hareru mitai
40 Va fi vânt 風が強いみたいです
kaze ga tsuyoi mitai desu
41 Expresie mai familiară 風が強いみたい
kaze ga tsuyoi mitai
42 Costum de baîe 水着
mizugi
43 Umbră 日陰
hikage17 - Cînd avem probleme

Cînd avem probleme
Test
Învățați
1 Unde este farmacia, vă rog? すみません、 助けてもらえますか?
sumimasen, tasukete morae masu ka ?
2 Expresie în limbaj curent すみません、 ちょっといいですか?
sumimasen, chotto ii desu ka
3 M-am rătăcit 道に迷っているんです
michi ni mayotte irun desu
4 Ce doriți? 何かお探しですか?
nani ka osagashi desu ka ?
5 Expresie în limbaj curent 何にしましょうか?
nani ni shimashō ka ?
6 Ce s-a întâmplat? どうしたのですか?
dōshita no desu ka ?
7 Unde pot găsi un interpret? 通訳は どこで頼めますか?
tsūyaku wa doko de tanome masu ka ?
8 Unde se găsește cea mai apropiată farmacie? 最寄の薬局は どこですか?
moyori no yakkyoku wa doko desu ka ?
9 N-ați putea să chemați un doctor, vă rog? すみません、医者を呼ん でもらえますか?
sumimasen, isha wo yonde morae masu ka ?
10 Ce tratament urmați în momentul de față? 今 何かの治療をうけていますか?
ima nanikano chiryō wo ukete imasu ka ?
11 Un spital 病院
byōin
12 O farmacie 薬局
yakkyoku
13 Un doctor 医者
isha
14 Serviciu medical 医療サービス
iryō sābisu
15 Mi-am pierdut actele 身分証明書を失くしました
mibun shōmeisho wo nakushi mashita
16 Mi-au furat actele 身分証明書を盗まれました
mibun shōmeisho wo nusumare mashita
17 Biroul obiectelor găsite お忘れ物預かり所
owasuremono azukarisho
18 Postul de securitate 救護所
kyūgosho
19 Ieșire de serviciu 非常口
hijyōguchi
20 Poliţia 警察
keisatsu
21 Actele 身分証明書
mibun shōmeisho
22 Banii お金
okane
23 Paşaport パスポート
pasupōto
24 Bagaje 荷物
nimotsu
25 Nu, mulţumesc E în regulă 結構です、ありがとう
kekkō desu, arigatō
26 Lăsaţi-mă în pace! ほっといてください!
hottoite kudasai!
27 Expresie mai familiară ほっといて!
hottoite!
28 Plecaţi! あっちに行ってください!
acchi ni itte kudasai!
29 Expresie mai familiară あっちに行って!
acchi ni itte !
Descărcați mp3 și pdf
MP3 + PDF

Descărcați toate expresiile și frazele

Demonstrație gratuităîncepe

Descărcați mp3 și pdf