Studieteknik Albanska

1

Förlopp #1 0%
Förlopp #2 0%
Starta ett nytt test
Nödvandiga uttryck Shprehi të përgjithshme #1 #2
1 Hej Mirëdita
miɾədita
2 Hej Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Hejdå Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Vi ses Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ja Po
6 Nej Jo
7 Skulle du kunna Ju lutem...!
ju lutεm
8 Tack! Faleminderit!
falεmindεɾit
9 Tack så mycket! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 Tack för hjälpen Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 Varsågod Ju lutem!
ju lutεm
12 Varsågod Asgjë!
asɟə
13 Okej Në rregull
nə rεɡuɫ
14 Okej Dakord
dakɔɾd
15 Hur mycket kostar det? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 Hur mycket kostar det? Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 Förlåt! Më falni!
mə falni
18 Jag förstår inte Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 Jag förstår Kuptova!
kuptɔva
20 Jag vet inte Nuk e di!
nuk ε di
21 Förbjudet Ndalohet!
ndalɔhεt
22 Ursäkta mig, var finns det en toalett? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 Ursäkta mig, var finns det en toalett? Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 Gott Nytt År! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 Gott Nytt År! Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 Grattis på födelsedagen! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 Trevliga helgdagar Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 Gratulerar! Urime!
uɾimε
29 Gratulerar! Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ

Utskriftsvänlig version - Albanska (Ordförråd) ↗

17 teman
17 teman

Nödvandiga uttryck

Samtal

Lära sig

Färger

Siffror

Fråga efter tiden

Taxi

Känslor

Familjen

Bar

Restaurang

Att skiljas åt

Färdmedel

Söka någon

Hotell

Strand

Vid problem