Studieteknik Albanska

Hej
Hej
Hejdå
Vi ses
Ja
Nej
Skulle du kunna
Tack!
Tack så mycket!
Tack för hjälpen
Varsågod
+ Mer informellt uttryck
Okej
+ Ett alternativt sätt att säga det på
Hur mycket kostar det?
+ Ett alternativt sätt att säga det på
Förlåt!
Jag förstår inte
Jag förstår
Jag vet inte
Förbjudet
Ursäkta mig, var finns det en toalett?
+ Ett alternativt sätt att säga det på
Gott Nytt År!
+ Ett alternativt sätt att säga det på
Grattis på födelsedagen!
Trevliga helgdagar
Gratulerar!
+ Ett alternativt sätt att säga det på
audio+pdf
Starta ett nytt test
Förlopp 0%
Förlopp 1 0%
Förlopp 2 0%
Nödvandiga uttryck Shprehi të përgjithshme 1 2
1 Hej Mirëdita
miɾədita
2 Hej Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Hejdå Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Vi ses Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ja Po
6 Nej Jo
7 Tack! Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Tack så mycket! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Tack för hjälpen Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Varsågod Ju lutem!
ju lutεm
11 Okej Në rregull
nə rεɡuɫ
12 Hur mycket kostar det? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 Förlåt! Më falni!
mə falni
14 Jag förstår inte Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 Jag förstår Kuptova!
kuptɔva
16 Jag vet inte Nuk e di!
nuk ε di
17 Förbjudet Ndalohet!
ndalɔhεt
18 Ursäkta mig, var finns det en toalett? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 Gott Nytt År! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 Grattis på födelsedagen! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 Gratulerar! Urime!
uɾimε

Utskriftsvänlig version - Albanska (Ordförråd)

17 teman
  Förbättra ditt uttal > Albanska

  Ladda ner mp3 och pdf

  Alfabet > Albanska


  Alfabet : Albanska


  ( 0 röster )

  Dina synpunkter är välkomna!

  Visa kommentarer ( + )